Saturday, October 31, 2015

ဥပါဒါန္ သုိ႔ သန္႔စင္ျခင္း
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ စက္ဝုိင္း ရဲ႔ အကြက္ ( ၂) နဲ႔ ( ၃) အၾကား မွာ သုံးပါးအစပ္ ဆုိေသာ အစပ္ သုံးပါးထဲက တဏွာ အစပ္ ဆုိတာ ရွိေၾကာင္း ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ျမတ္စြာ ဘုရားရွင္ က ရွာေဖြ ေပးေတာ္မူခဲ့ပါတယ္..။
ဘုရားပြင့္ တာ ေဗာဓိပင္ ေအာက္ မွာ ပြင့္တာ မဟုတ္..ေဝဒနာ နဲ႔ တဏွာ ၾကား မွ ဘုရားပြင့္တာလုိ႔လည္း ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္ဘုရား မိန္႔ေတာ္မူေသာ တရား နာၾကားခဲ့ဘူးပါတယ္..။
သူက ၾကိမ္ ႀကိမ္ ႀကဳိးကုတ္ တည္ေဆာက္ လုပ္သည့္ အေၾကာင္းရင္းသမုဒယသစၥာ ျဖစ္ေသာ ** ဟယ္ တဏွာ ေယာက်ၤား ..လက္သမား ****
သင့္ ကုိျမင္ႏုိင္ ဥာဏ္မ႑ဳိင္ ျဖင့္ ပုိင္ပုိင္သိသိ ရရွိ ခဲ့ ၿပီး လုိ႔ ဘုရားရွင္ ဥဒါန္းက်ဴး ခဲ့တာကုိ ေလးျမတ္စြာ ပူေဇာ္ရင္း ပီတိ မ်ားစြာ ျဖင့္ ရုိးက်ဳိးဦးခုိက္မိပါတယ္..။
ကၽြန္မ တုိ႔တစ္ေတြက ေတာ့ အာရုံ နဲ႔ ဒြါ ရတုိက္လုိ႔ ခႏၶာငါးပါးေပၚတာ နဲ႔ အရိပ္ကုိအေကာင္ ထင္ ၿပီး တဏွာ အစပ္ကုိ သတိ မရ..အကြက္ (၂) နဲ႔ (၃) ကုိ တစ္ဒုိင္းဒုိင္း ေျပသြားက်င္လည္ ခဲ့ရလွ ..ကာလမ်ား အဘယ္ မွွ် ရွည္ ၾကာခဲ့ၿပီ လဲ မိသေတာ့ပါ..။
အာရုံ နဲ႔ ဒြါ ရတုိက္လုိ႔ ခႏၶာငါးပါးေပၚတာ နဲ႔ သတၱဝါ ကုိ အထည္ ထင္...ေသာ ဒိ႒ိ အျမင္ ၊ ကပ္ညိေသာ တဏွာ၊ ငါ သူတစ္ပါး လုိ႔ မွတ္ယူပါေသာ မာန စသည္ တုိ႔ တစ္ေပါင္းတည္း ေပၚလာလုိက္ ကာ သံသရာခ်ဲ႔ ထြင္ ခရီးႏွင္ လာခဲ့တာ...။ ေခါင္း သာ ေျပာင္းခဲ့..ေသာ ခႏၶာ မ်ားစြာ..။
တဏွာ ဆုိေသာ စကားလုံး ကုိ စိတ္ဝင္စားသလုိ Key Point အဓိက က် တဲ့ အခ်က္ တစ္ခု အျဖစ္ ကၽြန္မ နားလည္ လုိလွပါတယ္..ပယ္သတ္လုိလွပါတယ္..။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ဘုရား ႀကီး ကေတာ့ ***တဏွာ ကုိ ဘာသာျပန္ ေပးတာ အာရုံ ၌ကပ္ညိျခင္း ၊အာ ရုံ ၌ခ်ဳပ္စပ္္ျခင္း *** လုိ႔ ဘာသာျပန္ ျပ ပါတယ္..။ အဂၤလိပ္ လုိဆုိရင္ Clinging လုိ႔ ဆုိပါတယ္..။
ဆရာေတာ္ ဘုရား က ပုိမုိ နားလည္ လြယ္ ေအာင္ ဥပမာ ေပးၿပီးရွင္းျပေတာ္မူပါတယ္..။
ဥပမာ ထမင္းဝုိင္း မွာ တဲ့ ခ်ဥ္ရည္ ဟင္း ပန္းကန္ ကုိ ေတြ႔ ၿပီ ဆုိရင္ သူ႔နဲ႔ လုိက္ဖက္တဲ့ ငပိေထာင္းတုိ႔ ငါးေၾကာ္ တုိ႔ ငါးေျခာက္ေၾကာ္ တုိ႔ ကုိ တမ္းတျဖည့္စြက္ပုံေဖၚလုိက္တာ…. ပုံေဖၚ ေတြး ရင္း တစ္ပုံ ကေန တစ္ပုံ ဆက္သြား တာ တဏွာ အစပ္ ကူးသြားတာလုိ႔ ဥပမာေပးပါတယ္..။
ကုိယ့္သားသမီးေလး ေတြ အရြယ္ ေရာက္ လာတဲ့အခါ ေမတၱာ ကႀကီး..ေကာင္းေစခ်င္တဲ့ေစတနာ အၿမဲ ထုတ္ လႊတ္ေနတဲ့ မိခင္ ဆုိေတာ့ ၾကည့္လုိက္တာ နဲ႔ လည္ ပင္းမွာ ဘာမွ မရွိရင္ ဆြဲႀကဳိးေလးပုံေဖၚ..ေလာ့ကက္ေလးပုံေဖၚ ေတြးေတာ့တာ..ေရႊ ဆုိရင္ အဆင့္နိမ့္ ေသးတယ္ စိန္ကုိ ထပ္ပုံ့ေဖၚ ျပန္ပါတယ္..။ ဒါ တဏွာ အစပ္ ပဲ..။ အာရုံ ေတြ တစ္ပုံ ၿပီး တစ္ပုံ ခ်ဳပ္စပ္ ပုံေဖၚသြားတာ ပဲ လုိ႔ ဥပမာ ျပဘူးပါတယ္..။
အဲဒီတဏွာ ကျပင္းထန္ လာတဲ့ အခါ ဥပါဒါန္ အဆင့္ကုိကူးပါသတဲ့..။ ဥပါဒါန္ ကုိ ဘယ္လုိ နားလည္ ရပါမလဲ ဘုရား ေလွ်ာက္ တင္တဲ့အခါ ..။ ** ဆုံးဆုံး ျဖတ္ျဖတ္ ႀကံစည္ျခင္း ** လုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္..။
အဂၤလိပ္လုိ Craving = An intense desire for some particular thing လုိ႔ မွတ္သားရပါတယ္..။ ျပင္းထန္ေသာ စြဲလန္းမႈ ရဲ႔ ေမာင္းႏွင္မႈ ကုိ ကၽြန္မ တုိ႔ ေရွ႔ရႈ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကတယ္ ဆုိတာ သူသူ ငါငါ ျမင္ ေတြ႔ ရပါေတာ့တယ္..။
မနက္ ေစာေစာ မုိးလင္း ကတည္းက သူကေမာင္းႏွင္ေတာ့တာ……..
ငါ မေသခင္ ..ဒါေလးျမင္ခ်င္ လုိက္တာ ဆုိတဲ့ လူအုိပုိင္းေတြ ကလည္း…..သူ႔ဥပါဒါန္ နဲ႔ သူေပါ့..။
လူငယ္ ေတြကလည္း တက္က်မ္းမ်ဳိးစုံဖတ္ၿပီး…..အနာဂတ္ အိပ္မက္ မ်ား အတြက္ သူ႔ဥပါဒါန္က သူတုိ႔ကုိ ေမာင္းႏွင္ပါတယ္..။
လူလတ္ ပုိင္း ေတြကလည္း **ေတာ္ပါၿပီ --ဥပါဒါန္ ** ဆုိတာရွိသတဲ့..။ ဘယ္လုိ ေတာ္တာပါလဲ ဘုရားဆုိေတာ့..။ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ဘုရားက ဒကာမ တစ္ေယာက္အေၾကာင္း ေျပာျပေတာ္မူပါတယ္..။
**ဘုန္းဘုန္းရယ္ ကုိယ္ ပုိင္ ဝန္းျခံေလး နဲ႔ ေနရရင္ေတာ္ပါၿပီ….တဲထုိးေနရ..ေနရပါ တဲ့။ ***
တဲေလး ထုိးလာႏုိင္ေတာ့..** ဘုန္းဘုန္း ေရ..သစ္သားအိမ္ေလး နဲ႔ ေနရရင္ ေတာ္ပါၿပီ….****
သစ္သားအိမ္ေလး ရလာေတာ့ *** ဘုန္းဘုန္းေရ…. သစ္သားအိမ္ ကမခုိင္ဘူး အုတ္ တုိက္ ေလး နဲ႔ ေနရရင္ေတာ္ပါၿပီ*** အုတ္တုိက္ကေန ကား..ကားတစ္စီးကေန ႏွစ္စီး..စတဲ့ ေတာ္ပါၿပီဇာတ္လမ္းသည္ …ေတာ္ ကုိမေတာ္ ႏုိင္ေတာ့ပါ တကား..။
သူမ်ားသာေျပာတာ……ကၽြန္မ တုိ႔မလည္း ကုိယ့္ဥပါဒါန္ ရဲ႔ ေမာင္ႏွင္ျခင္း အတုိင္းေရြ႔လ်ားစီးေေျမာ…. အရွိန္အဟုန္ မ်ားသာ ကြားျခားေတာ့သည္သာ ..။
စိတ္ကူးယဥ္ တတ္လြန္းေသာကၽြန္မ သည္…ငယ္ငယ္ ကဝတၱဳ မ်ားထဲကအတုိင္း….
ေတာင္ႀကီး ေရာက္လွ်င္..သူငယ္ခ်င္း လုိပဲ ဆက္၍ေခၚမည္ ခုိင္ ထဲက ခုိင္ကုိသတိရ..ခုိင္ခုန္ ခ်ခဲ့ ေသာ ထင္းရဴး ပင္မ်ား ရွိရာ ေတာင္ကုန္း ေလး တကယ္ရွိေနသေယာင္ ေယာင္ ကုိၾကည့္ခ်င္ တဲ့ ဥပါဒန္ ျဖစ္မိပါတယ္..။
မေကြး ေရာက္ျပန္ေတာ့ ..တုိင္းမင္းႀကီး သမီး ဝတၳဳ ထဲက ခင္ေရႊေအး လုိ ဧရာဝတီ ျမစ္ကမ္းက သဲ ေဖြးေဖြးေတြ ၾကည့္ခ်င္ျပန္ေရာ..။
တစ္ခါ တစ္ခါစိမ္းျမေနတဲ့ လက္ဖက္ခင္းေတြၾကည့္ကာ ….. ေတာင္ယာခင္းေလး ထဲ မွာ ပဲေျပာင္းစုိက္… လက္ဖက္ခူး ကာ ေနခ်င္ စိတ္ ျဖစ္….....
ရန္ကုန္ ကုိ မြန္းၾကပ္ေသာ.... ပကာသန ထုံမႊမ္းေသာေနရာဟုအျပစ္ျမင္....
ဟုိ တေန႔က ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ တရားနာရင္း စကားအဆန္း တစ္ခု နာယူရတာ မုိ႔ ကၽြန္မ ေသေသခ်ာခ်ာ မွတ္သားမိပါတယ္..။
တဏွာ အစပ္ကုိ ဆက္ဆက္ မွန္းသိ…. ျပတ္ ျပတ္ မွန္းသိ ေအာင္ သတိ ရွိ ေနဘုိ႔ လုိေၾကာင္း..။ သတိ ရွိ ေနဘုိ႔ ဆုိ ..**ဥပါဒါန္ ကုိ အရင္ ျဖဳိ ရတယ္** တဲ့..။
ေတာ ေတာင္ ေတြကုိ စိတ္က်က္စား ကာ ေတာနယ္တစ္ခုခု က ေျမ မွာ ျခံ တစ္ေနရာရာ ဝယ္ဘုိ႔ အၿမဲ ဥပါဒါန္ ကပ္ထားေသာ ကၽြန္မ ရဲ႔ ဥပါဒါန္ ကုိ ကၽြန္မ ဒီလုိ ၿဖဳိဳ ၾကည့္ပါတယ္..။
လက္ရွိ ကုိ တန္ဘုိး မထားတတ္ေသာ လူ႔သဘာဝကုိ အရင္နားလည္…။
လက္ရွိမ်ား ကုိ တန္ဘုိးထား စိတ္ ေျပာင္းၾကည့္ပါတယ္..။
ကံအက်ဳိးေပးကပစ္ခ် လုိက္ေသာ ရန္ကုန္ သူကၽြန္မ ရန္ကုန္ မွာ ေနရပါတယ္..။
ေနအိမ္ကေန မိနစ္ ၃၀ လမ္းေလွ်ာက္ရင္ ေရာက္ ႏုိင္ေသာ အင္းလ်ား ကန္ သည္ ဧရာဝတီ တုိ႔ အင္းေတာ္ႀကီး တုိ႔က ေရျပင္ မ်ား လုိ လွပ သည္ပဲ..။
ခ်ည္ခင္စြပ္ငွက္ ..ဒင္ႀကီးငွက္ မ်ားကုိ ခ်စ္သလုိပဲ…. ရန္ကုန္ က်ီးကန္းေတြ ခုိေတြ စာကေလးမ်ား သည္လည္း ခ်စ္စရာ…။
မိနစ္ ၃၀ခန္႔ ကားႏွင့္ သြားလွ်င္…. ၃၁ ဘုံ မွာ အတုမရွိေသာ ေလးဆူဓာတ္ပုံ ေရႊတိဂုံေစတီကုိ အလြယ္ တကူဖူးေမွ်ာ္ ႏုိင္သည္ပဲ..။
၁၅ မိနစ္ ဆုိလွ်င္ေတာ့ ငယ္ ဘ၊ဝ က၊ ေဒသ ေကာလိပ္တက္စဥ္ သန္႔ရွင္းေရးအသင္းျဖင့္ ကုသုိလ္ လက္ရာေျခရာမ်ား ၾကြင္းက်န္ ရစ္ေသာ ကိုးထပ္ႀကီး ဘုရားသုိ႔ ေရာက္ႏုိင္သည္ပဲ..။
မီးျခစ္ပုံး အခန္းေလး လုိ႔ ကၽြန္မ ကႏွိမ့္ခ် ဖြဲ႔ ဆုိခဲ့ေသာ ၅လႊာ ကအခန္းေလး သည္ လည္း တကယ္ေတာ့ ေျမာက္ျပန္ေလ ညွင္း တစ္သုန္သုန္…. ….နဲ႔ ေအးျမသည္ပဲ..။
လက္ရွိ ေနရာ ကုိ တန္ဘုိးထားသလုိ လက္ရွိအခိ်န္ ထက္ေကာင္းေသာ အခ်ိန္ သည္လည္း ဘယ္ မွာ ရွိပါမည္ လဲ..။
ဟုိေနရာဟာ ဒီေနရာထက္မေကာင္းႏုိင္သလုိ….ဟုိအခ်ိန္ ဟာ ဒီအခ်ိန္ ထက္ ပုိမေကာင္း ေစနုိင္..ပါဆုိတာ ေသခ်ာခဲ့ရ..။
**ေတာနယ္ ေက်းလက္ က ေတာေတာင္ေရေျမ တစ္ေနရာရာ မွာ ကၽြန္မ ရဲ႔ အနာဂတ္ ဘဝ တစ္ခု** ရွိတယ္ ဆုိေသာ ဥပါဒါန္ ကုိ ကၽြန္မ အခု လုိ သန္႔ စင္ၾကည့္မိပါတယ္..။
ေတာေတာင္ေရေျမ မ်ားသည္ စကားမေျပာေသာပုံရိပ္မ်ား… ဓာတ္ႀကီးေလးပါးအစုအဖြဲ႔ မွ်သာ……
အရာရာအေၾကာင္းညီ ညြတ္ မွ ျဖစ္တတ္ပါေသာ ကံအက်ဳိးေပး ကုိ လည္း နားလည္္…..
စိတ္ကူးယဥ္ ျခင္းသည္ စိတ္ကူး သာျဖစ္၍..အေကာင္းအထည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း ဥာဏ္ အားျဖင့္လည္း ျဖဳိခြင္း…
အရာရာရွင္းရွင္းလင္းလင္း…..
သီတင္းကၽြတ္ လျပည့္ေန႔အမွတ္တရ..**ဥပါဒါန္သုိ႔ သန္႔စင္ျခင္း** ျဖစ္ပါတယ္..။
ထုိသန္႔စင္ျခင္း ျဖင့္ ၂ ႏွင့္ ၃ ၾကား ျပတ္ေတာက္ပါေစသား။။။

ေမတၱာျဖင့္
သစၥာအလင္း
သီတင္းကၽြတ္ လျပည့္ေန႔ (၂၀၁၅)

Sunday, October 4, 2015

ငါျဖင့္ သိမ္းပုိက္မိခဲ့ပါေသာ......ေနရာတစ္ခု


                     ThanThan Sein's photo.

အျမတ္တႏုိး ျဖစ္လြန္း တဲ့အရာေတြ ဟာထိန္းသိမ္းရန္ခက္ခဲစြ…..
လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၂ ႏွစ္က ေနရာတစ္ခု….ဘဝ တစ္ဆစ္ခ်ဳိးေစခဲ့ေသာ….
ဘဝ ရဲ႔ အုိေအစစ္ တစ္ခု လုိဆုိတာ….အတိတ္ နဲ႔ ႏႈိင္းႏႈိင္း……..အနာဂတ္နဲ႔ ယွဥ္ယွဥ္……ရင္ထဲ မွာ ေတာ့ေအးျမ မႈသာက်န္ရစ္…တာ အမွန္..။
ဒီ AIT သြားမယ္ဆုိတဲ့ အခ်ိန္က်ေတာ့ AIT Alumnus Card ကုိျပန္ရွာမေတြ႔ ….ေတာ့..။ ပုံ ထဲက ဒီေက်ာင္းသားကဒ္ေလးသာ ထြက္လာခဲ့တာ……။
ကၽြန္မ တုိ႔ေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြဟာ Alumnus Card နဲ႔ဆုိရင္ AIT Alumnus အက်ဳိးခံစားခြင့္ေတြရွိသတဲ့..။
AIT Hotel မွာ တည္းရင္ ၂၅% ေလွ်ာ့ေပးပါ့မယ္ တဲ့..။ AIT Golf ကြင္းမွာ ကစားခြင့္.. Swimming Pool မွာေရကူးခြင့္ ရွိုပါတယ္..။
၂၀၁၁ ဂ်ဴလုိင္က ကၽြန္မ မဟာစရကၡန္ တကၠသုိလ္ မွာ အလုပ္လုပ္ေနရင္း ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ဘုရား ကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံ သုိ႔ပင့္ေဆာင္ စဥ္ မွာ ကၽြန္မ ဒီအခြင့္အေရး ကုိ ခံစားခြင့္ႀကဳံပါတယ္..။
ျမန္မာ အသင္းရဲ႔ Activity အျဖစ္ ဆရာေတာ္ကုိ ပင့္ေဆာင္လုိေၾကာင္း ၊ အခန္း ၂ခန္း ရရွိ လုိပါေၾကာင္း Email ပုိ႔ထားလုိက္တာ..။
၂ ညစာ၂ခန္းဆုိေတာ့ တစ္ည ၁၂၀၀ ဘတ္ နဲ႔ ဆုိ ဘတ္ ၄၈၀၀ ေပးေခ်ရမွာ….. AIT Alumnus Card ေၾကာင့္ ဘတ္ ၃၆၀၀ သာ ေပးေခ် လွဴဒါန္း ခဲ့ရပါတယ္..။
ကၽြန္မ ရဲ႔ ဆရာေတာ္ဘုရားေခတၱသီတင္းသုံးရာ ေက်ာင္းအလွဴ ထဲ မွာ AIT သည္ ကုသုိလ္ ရွယ္ယာ ပါဝင္ခဲ့သည္ပဲ..။
၂၀၁၁ ေအာက္တုိဘာလ ထဲမွာ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ခဲ့တာ ရက္ေပါင္းၾကာရွည္ စြာ ….အိမ္တလုံးစာအျမင့္ နစ္ျမဳပ္ေနေသာ ဓာတ္ပုံမ်ား ကုိ မၾကည့္ရက္ ရက္..ၾကည့္ခဲ့ရတာ…။
၂၀၁၂ ေမ မွာ ကၽြန္မ တစ္ခါ ျပန္တည္းေတာ့ AIT Hotel ပထမ ထပ္မွာ ေနရာရပါမယ္… အင္တာနက္ မရပါ..။ဆုိေသာ အီးေမးလ္ ျပန္စာ ကုိ ရပါတယ္..။ေအာက္ဆုံးထပ္သည္ ေရျဖင့္ပ်က္စီးခဲ့ၿပီ……။
ကၽြန္မ တုိ႔ ဘြဲ႔ ယူစဥ္ က ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲ တြဲ လ်က္ သီခ်င္းသံႏွင့္ အတူ ဆင္းေလွ်ာက္ကာ ခန္းမ ထဲ ဝင္ခဲ့ရေသာ ေကာေဇာ နီအုပ္ထားသည့္ေလွကား သည္ မာေက်ာ မဲေျပာင္ေနသည့္ သံမံ တလင္းျဖစ္လ်က္ ေတြ႔ရေတာ့ ကၽြန္မ ရင္ထဲမွာ ကတုန္ ကယင္..။
ေပါင္မုန္႔ေကၽြးခဲ့ေသာ ကန္ထဲက ဧရာမ ငါး ေတြ မရွိရွာေလေတာ့…။
စက္ဘီးျဖတ္စီးခဲ့ ေသာယုဇန ပန္းရုံ စည္းရုိးတန္း က ေရ အျမဳပ္မွာ ဆုတ္နစ္ ေသဆုံးခဲ့ပါပေကာ…။
ကၽြန္မ တုိ႔ ရဲ႔ စိတ္ကူးဥာဏ္ စုစည္းရာစာၾကည့္တုိက္…။ဗုဒၥၵဘာသာ ဘုရားခန္း ။ ေက်ာင္းတက္ရာ FEBT Lab…..
ဆက္လက္ ၍ ရင္ဆုိင္ ႏုိင္စြမ္းမရွိေသာကၽြန္မ မွာ နာက်င္လွစြာ ေက်ာင္းထဲသုိ႔ လုံးဝေျခဦးပင္မလွည့္ လွည့္ျပန္ ခဲ့ ပါေတာ့တယ္..။
၂၀၁၃ မွာ ေရာက္ေတာ့ စာၾကည့္တုိက္ ထိၾကည့္ႏုိင္ခဲ့..သုိ႔ေသာ္ Thesis မ်ားေပ်ာက္ဆုံး ေနတဲ့ သံမံတလင္းၾကမ္းျပင္…..ကုိ ေတြ႔ရဆဲ…ဆုိေတာ့မေပ်ာ္ႏုိင္။
တကယ္ေတာ့လည္း …သက္မဲ့ အရာမ်ားသည္ စကားမေျပာပါ..။
ကၽြန္မ တုိ႔ ရဲ႔ ရင္ထဲက (တဏွာ+မာန+ဒိ႒ိ) ကစကားေျပာေန ေလတယ္ဆုိတာ ကၽြန္မ ရိပ္မိခဲ့ပါတယ္..။
ငါ့ေက်ာင္း ေလ…ငါ့ေနရာေပါ့..ငါ့သူငယ္ခ်င္းေတြ ရွိခဲ့တာ….. စတဲ့ငါ ျဖင့္ တြယ္တာရစ္ေႏွာင္….ထုံးဖြဲ႔..။
ငါ စေကာလားရွစ္ရခဲ့တာ..ငါဘြဲ႔ရခဲ့တာ ဆုိေသာ မာန ..အတၱမာန တုိ႔ျဖင့္ အတိတ္က ေဆာင္းခဲ့ေသာ ေရႊ ထီးကုိ ျပန္လည္ ၾကည့္ခ်င္ျခင္း လည္း ပါပါမယ္..။
ေရ..ေျမ..ေတာ ေတာင္ ဆုိတာက
ဓာတ္ႀကီးေလးပါး အစုအေဝး..ေဖာက္ျပန္ ပ်က္စီးတတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ်က္ မႈသည္ ရုပ္တရား ပါတကား..။
ေလာက ထဲ မွာ တည္ၿမဲေသာ ..ခုိင္ခန္႔ ေသာ အရာ....မေျပာင္းမလဲ တည္ရွိပါေသာ အရာ ဘယ္ မွာ ရွိပါမည္နည္း..။
ပ်က္စီးျခင္း မွာေတာင္…World Trade Center ၿပဳိလဲ ခဲ့တယ္…။Nepal Land Mark ငလ်င္ မွာၿပဳိက် ခဲ့တယ္..။
ကၽြန္မ ဘာမွ မခံစားရ….။
AIT ေရနစ္ေတာ့ ဝမ္းနည္း တယ္..ေၾကကြဲ တယ္…။
ဘာလုိ႔လဲ.......ငါျဖင့္ ဖက္တြယ္ ခဲ့သကုိး..။
ဒါဆုိ ဆင္းရဲျခင္းအေၾကာင္း သည္ ငါ..ငါ့ဥစၥာ လုိ႔ ထင္မွတ္မွားမႈေၾကာင့္ေပါ့…။
ငါဆုိေသာ ဒိ႒ိႀကဳိးျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ တြယ္ရစ္..
ျဖတ္ရန္ခက္ခဲ လွသေပါ့..။
ငါ..ငါ့ဥစၥာ အျဖစ္ မသိမ္းပုိက္ခဲ့ ရင္ ခံစားတတ္ပါတယ္ ဆုိေသာ ႏွလုံးသား သည္ တုတ္တုတ္ မွ်ပင္လႈပ္မည္ မဟုတ္..။
ဒီတရား ကုိ ႏွလုံးသြင္းရင္း ကာကြယ္ ေဆးထုိးကာ ကၽြန္မ ခ်စ္ခဲ့ပါေသာ AIT သုိ႔ ကၽြန္မ သြားပါ အုံးမယ္..။
ဟုိေရာက္တဲ့အခါ က်ရင္ေတာ့ လြမ္းေနျခင္းျဖင့္ မေမ့မေလ်ာ့ မေပါ့မဆ...သတိပ႒ာန္ စိတ္ေနမွန္ျဖင့္ အခုလုိ …….
ဆင္ျခင္ မႈကုိ သတိရ မိပါေစၾကာင္းလည္းဆုေတာင္း မိပါရဲ႔.. ရွင္..။

ေမတၱာျဖင့္
သစၥာအလင္း

Wednesday, September 30, 2015

ေမတၱာ မဲ့ေသာ ဓါး ပါးစပ္မ်ားThanThan Sein's photo.
 
ဒီေန႔ မနက္ ဘုရားရွိခုိးတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဘုရားရွင္ ရဲ႔ လကၡဏာေတာ္ (၃၂) ပါးဘုရားရွိခုိး ကုိ ၾကည္ညုိရင္း အပုိဒ္၁၇ မွ----သြားေတာ္ (၄၀) ေစ့၍ သြားေတာ္မက်ဲ သိပ္သဲ ေစ့စပ္ ေၾကာင္း ကုိ ဆင္ျခင္ မိပါတယ္..။
**ကုန္းတုိက္စကား ၊ က်ဥ္ေရွာင္ရွား ၍
ကြဲျပားမကပ္ ၊ ၾကားေစ့စပ္ သျဖင့္
ေစ့စပ္ၿပီးကုိ ၊ ၿမဲေအာင္ဆုိခဲ့
ထုိကုသုိလ္ေတာ္ ၊ ႏႈိးပင့္ေဆာ္ ၍
သြားေတာ္ေလးဆယ္ ၊ျပည့္ျဖဳိးၾကြယ္ လ်က္
ေသးသြယ္ စိပ္စိပ္ ၊သိပ္သိပ္ထူထဲ
မက်ဲသြားမွာ ၊ လကၡဏာျဖင့္
ညီညာ ျမဲစြဲ ၊ သူပင္ခြဲလည္း
မကြဲၿပဳိႏုိင္ ၊ ၾကံ့ခုိင္ေစ့စပ္
ပရိသတ္သာ ၊ ရွိေတာ္မူပါေသာျမတ္စြာ ဘုရား ၊ ျမတ္စြာဘုရား ။
ဒီ ဘုရားရွိခုိးကုိ ဆင္ျခင္ ပူေဇာ္တတ္ လွ်င္ ရုပ္လကၡဏာ ကုိ လူကဲခတ္တတ္၊ ႏုိင္ေၾကာင္း ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး က မိန္႔ေတာ္မူဘူးပါတယ္..။
ဘုရားရွင္ ရဲ႔ စကားသစၥာ ေၾကာင့္ ႀကံ့ခုိင္ေစ့စပ္ ပရိသတ္ ေတြ ဟာ လမင္းႀကီး ကုိ ၾကယ္ မ်ား ဝန္းရံ သလုိ ထာဝစဥ္ တင့္တယ္ ေနေတာ့တာ ပါတဲ့..။
ကၽြန္မ ရဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ မွာ လွပ ညီညာေသာသြားေလး ေတြ ျဖဴေဖြး ေနေသာသူမ်ားေတြ႔ျမင္တုိင္း အားက်စိတ္ နဲ႔ ေငးေနမိဘူးပါတယ္..။
ကၽြန္မ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ ရဲ႔ ေမတၱာမဲ့ေသာ ဓါးပါးစပ္ေတြ ေၾကာင့္ထိရွ နာၾကင္ ခဲ့ ပါလွ်င္လည္း ကုိယ့္ရဲ႔ မလွပခဲ့ေသာအတိတ္ကုိ ဆင္ျခင္လ်က္ အျပစ္မယူမိေအာင္ႀကဳိးစားရပါတယ္..။
အတိတ္ ဘဝ ေတြ မွာ အဘယ္ မွ် ကုန္းတုိက္ခဲ့ေလသည္ မသိ..။ ခ်စ္ျခင္းေတြကုိ ေကြကြင္းေစခဲ့သည္ မသိ..ကၽြန္မ အတြက္ ထာဝစဥ္ တစ္ဒုိင္းဒုိင္းေျပးေနရသည္ မွာ သြားဘက္ဆုိင္ရာေဆးကုခန္းမ်ား သာျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္..။
ႏႈတ္စကားတစ္ခု ေၾကာင့္ ေလာင္ၿမဳိက္ခံစား ရရွာေသာ လူသားေပါင္းမ်ား စြာ ရဲ႔ ပရိေဒဝ မီးမ်ား ကုိ တတ္နုိင္သမွ် သိမ္းဆည္းရေလေအာင္ ကၽြန္မ ဒီစာ ကုိ ေရးမိပါတယ္..။
အကုသုိလ္ တရားဆုိတာ ကုိယ္က မလုပ္မိေအာင္ဆင္ျခင္ ႏုိင္ေသာ္လည္း ကုိယ့္ကုိ ျပဳမူလာခဲ့လွ်င္ ဘယ္လုိ တုန္႔ျပန္ရမယ္ ဆုိတာ အလြန္အေရးႀကီး လွပါတယ္..။
မဟုတ္မမွန္တဲ့စကားေတြေျပာဆုိၿပီး တစ္ဦး ႏွင့္တစ္ဦး ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြၾကား မွာ ကုန္းေခ်ာ ၊ကုန္းတုိက္ျခင္း ၊ ၾကမ္းတမ္းစြာ ေျပာဆုိၾကျခင္း ၊ သိမ္ဖ်င္းေသာ စကားမ်ားကုိ အခ်ိန္အကုန္ခံေျပာဆုိေနမယ္ဆုိလွ်င္ ေျပာသူရဲ႔ ႏႈတ္ ပါးစပ္ မွာ ေမတၱာ ကင္းမဲ့ေနတာ ထင္ရွား လွပါတယ္..။
ေမတၱာ ကင္းမဲ့ေနေသာ သူရဲ႔ ႏႈတ္ပါးစပ္ ဟာ အလြန္ ထက္ျမက္ ေနတဲ့ ဓါးတစ္လက္ နဲ႔ အတူတူ ပါပဲ ။ ( အေနာ္မာ -ေမတၱာမဲ့ေသာဓါးပါးစပ္မ်ား စာ ၆၈) မွာ ေဖၚျပထားတာကုိ ကုိး ကားေဖၚျပပါရေစ..။ အေနာ္မာ က အရွင္ေသာဘိတာဘိဝံသ ( ခ်မ္းေျမ့ရိပ္သာ ေက်ာင္း ) နဲ႔ ေမးျမန္း ထားတာ.. ဆရာေတာ္ ရဲ႔ တရားက မွတ္သားလုိက္နာဘြယ္ ပါ..။
((( ပါးစပ္ဆုိတာ စားသုံးျခင္း ။စကားေျပာျခင္း အလုိ႔ ငွာ သာ အသုံးျပဳၾကပါတယ္..။ ဘယ္ အရာမဆုိ စိတ္က အဓိက ပဲ မဟုတ္ပါလား ။ တရားအားထုတ္ တဲ့ေနရာမွာလည္း ဘယ္လုိ နည္းနဲ႔ ပဲအားထုတ္ အားထုတ္ အဓိက ကေတာ့ သတိပါပဲ ၊
****စကား ရဲ႔ အခ်ဳပ္ က ကတိ ၊
****တရား ရဲ႔ အခ်ဳပ္က သတိ ။။။။။။။။။………………………ျဖစ္ပါတယ္ ..။
ဒုစရုိက္ဆုိတဲ့ မေကာင္းမႈေတြကုိ ေျပာရရင္ ကံသုံးပါးလုံးပါဝင္ေနပါတယ္….။
ကာယဒုစရုိက္ (၃)ပါး
(၁) သက္ရွိသတၱဝါကုိသတ္ျခင္း
(၂) သူတပါး ပစၥည္းကုိ မေပးပဲ ယူျခင္း
(၃) မက်ဴးလြန္ ထုိက္ေသာ မိန္းမ ၊ေယာက်ၤား တုိ႔ ၌ က်ဴးလြန္ ျခင္း ၊
ဝစီ ဒုစရုိက္ (၃)ပါး
( ၄) မမွန္ကန္ေသာ စကားကုိေျပာဆုိျခင္း
(၅) ကုန္းေခ်ာ ၊ကုန္းတုိက္ျခင္း
(၆) ၾကမ္းတမ္းစြာ ေျပာဆုိျခင္း
(၇) အဖ်င္စကား ကုိေျပာဆုိျခင္း
မေနာဒုစရုိက္ (၃) ပါး
(၈) သူ႔ ဥစၥာကုိ မိမိ ဥစၥာ ျဖစ္လုိ ၍ ႀကံစည္ျခင္း
(၉) သူတစ္ပါးကုိ ပ်က္စီးေစလုိျခင္း
(၁၀) မွားေသာ အယူရွိျခင္း
ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေကာင္းေသာ ဝစီကံ ျဖစ္ဘုိ႔ဆုိရင္ ေကာင္းေသာ မေနာကံ ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္..။ ေကာင္းေသာမေနာကံ မရွိတဲ့ အတြက္ ဝစိဒုစရုိက္ဆုိးေတြ ထြက္ေပၚ လာတတ္တာ လုိ႔ ေဟာၾကား ေတာ္မူပါတယ္..။)))
ဒီတရားကုိ ဖတ္ရႈ ၿပီးေတာ့ *ေမတၱာမဲ့ေသာ ၊ ဓါးပါးစပ္* ရဲ႔ ေနာက္ကြယ္ ကမေနာကံ သည္ မွားေသာအယူ ျဖင့္ မည္ မွ် အေမွာင္ဖုံး ေနတယ္ ဆုိတာ သိရွိနားလည္ ရပါတယ္..။
သူကအေျပာ မတတ္ တာပါ ဟု ဆုိေသာ္လည္း ေမတၱာ ကင္းမဲ့ ေနတာကေတာ့အထင္အရွားပါ..။
သူတစ္ပါး ရဲ႔ ႏွလုံးသား ေတြ ရွက္ရြံ႔ စုိးထိတ္ သြားေစလုိက္မယ္..။
သိမ္ငယ္ နိမ့္က်သြားေစမယ္..။
ငုတ္လွ်ဳိးေခါင္းငုံ႔ သြားေစမယ္..။
ငါ့ထက္ ေတာ့ဘယ္ နည္းနဲ႔ မွ မသာေစရဘူး..။
အားလုံး ရဲ႔ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ေတြ င့ါ ထံစုစည္းလာေစဘုိ႔ ဒင္းကုိ အပုပ္ခ်ရမယ္ ၊။။။။ ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ သည္ စကားလုံး တုိင္း ရဲ႔ ေစစားခ်က္ ေတြ ပါပဲ..။
ကံ အက်ဳိး ေပးကုိ ဆင္ျခင္ တတ္ေသာ ကၽြန္မ ကေတာ့ သြားမညီ ညာ ခဲ့ တဲ့အတိတ္ျဖင့္ ဝဋ္ေၾကြး တရားမ်ားကုိ ေၾကေအာင္ဆပ္ပါအုံးမယ္..။
ခႏၶာ ငါးပါး ရဲ႔ ျဖစ္ပ်က္ ကုိ ရႈမွတ္ေနသူ ျဖစ္လုိ႔ လည္းကၽြန္မ အားေျပာသမွ် ေတြကုိ ပုံရိပ္ မထင္ ေရေပၚအရိပ္ ေရးသလုိ စိတ္ မွာမထင္ ေပ်ာက္ပ်က္ ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္..။
ဝစီဒုစရုိက္ မွန္းမသိရွာေလပဲ ကံ အသစ္ ယူကာ ကၽြန္မ အတြက္ ဝဋ္ေၾကြး ဆပ္ေပး ေနသူ မ်ားကုိ ေက်းဇူးတင္စြာ ကရုဏာ ထား၍ ေမတၱာ ထားႏုိင္ရန္ ႀကဳိး စားရမည္ မွာ ကၽြန္မ တာဝန္ ပဲ မဟုတ္ပါလားရွင္..။
က်မ္းကုိး === စာေရးသူ အေနာ္မာ ရဲ႔ ေမတၱာ မဲ့ေသာဓါးပါးစပ္မ်ား ကုိ ကုိးကားေရးသားအပ္ပါတယ္ ..။ 

ေမတၱာျဖင့္
သစၥာအလင္း

Monday, August 31, 2015

ဘဝ အုိအုိ ေနညုိခ်ိန္ အတြက္ Que Sera Sera

ThanThan Sein's photo.

လူ႔ေလာက ထဲကုိ မသိျခင္း မ်ားစြာ ျဖင့္ေယာင္လည္ လည္ ေရာက္ရွိ လာခဲ့ေသာကၽြန္မ တုိ႔ဟာ အရာရာကုိ သိလုိစိတ္မ်ား ျပင္းျပထက္သန္ ခဲ့တာ မဆန္းလွဘူးေပါ့..ေလ။
အဲဒီ သိလုိ စိတ္မ်ားစြာ ထဲမွာ ေရွ႔ ဘာဆက္ျဖစ္မွာလဲ ဆုိ တဲ့ ေရာက္မလာေသာအနာဂတ္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ စိတ္ကူး ယဥ္ ရတာဟာ လူတုိင္းလုိ လုိ ပါပဲ..။
အနာဂတ္ မွာ ဘာေတြ ျဖစ္လာမလဲ ဆုိတာ ကုိ ေခါင္းစဥ္တပ္ထားတဲ့ ကၽြန္မ တုိ႔ငယ္ငယ္ က Que Sera Sera ဆုိတဲ့ Spanish သီခ်င္းေလးကုိ လူတုိင္းမွတ္မိၾကမယ္ ထင္ပါတယ္..။
စပိန္ ဘာသာက အီတလီ ဘာသာ နဲ႔ ဆင္တူ တာေတြအမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ဥပမာ Que Ore ဆုိတာ ဘယ္ အခ်ိန္ လဲ လုိ႔ ေမးတာမ်ဳိးေပါ့..။ Que Sera Sera ဆုိတာ ဘာျဖစ္မွာလဲ ..ဘာေတြ ျဖစ္လာမွာလဲ ဆုိတာ မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။
မိန္းမငယ္ေလးတစ္ဦးဟာ သူကေလးဘဝ တုံးမွာ သူမရဲ႔ အေမ့ ကုိေမးၾကည့္တယ္..
*အေမ ရယ္ သမီးႀကီးလာရင္ေလ သိပ္ ေခ်ာတဲ့ မိန္းမလွေလး ျဖစ္မွာလား ၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္ ဝတဲ့ သူ ျဖစ္လာမွာလာ* ေမးတာေပါ့..။
အေမ ကျပန္ ေျဖတယ္…*သမီးရယ္..ျဖစ္လာမွာ ဟာျဖစ္လာမွာ ပဲေပါ့..အနာဂတ္ ဆုိတာ ငါတုိ႔ မပုိင္ဆုိင္ပါဘူး*တဲ့..။
ေနာက္ အဲလုိ သိခ်င္လြန္း တဲ့ကေလးမေလးဟာ ခ်စ္သူရလာေတာ့လည္းခ်စ္သူ ကုိေမးျပန္တယ္..။ *ခ်စ္သူေရ..ကၽြန္မ တုိ႔ ရဲ႔ အနာဂတ္ ဟာ လွပ တဲ့ သက္တန္႔ ေတြ ဟာ မုိးရြာ ၿပီးစ ဆည္းဆာ ခ်ိန္မွာ ေစာင့္ႀကဳိ ေန မွာ လား ။ အဲလုိ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ေကာင္းတဲ့ေန႔ရက္ေတြ ကုိ ငါတုိ႔ လက္တြဲ ၿပီး ျဖတ္သန္းရမွာလား* ေမးပါတယ္..။
အဲဒီအခါ သူ႔ခ်စ္သူ ဟာ အေမ့လုိပဲျပန္ ေျဖခဲ့ပါတယ္..။*အခ်စ္ရယ္..ျဖစ္လာမွာ ဟာျဖစ္လာမွာ ပဲေပါ့..အနာဂတ္ ဆုိတာ ငါတုိ႔ မပုိင္ဆုိင္ပါဘူး*တဲ့..။
အဲလုိ နဲ႔ ၾကီးျပင္းရင့္က်က္ လာတဲ့ကေလးမေလးဟာ တေန႔ မွာ သူကုိယ္တုိင္ အေမ ျဖစ္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဒီေမးခြန္းကုိ သူက မေမးေတာ့ဘူး။သူဟာ ေလာက ကုိ နားလည္ တဲ့သူျဖစ္ခဲ့ၿပီ..။
သုိ႔ေသာ္ သူ႔ သမီး ေလးက သူငယ္ငယ္ ကလုိ ေမးတာကုိောတ့ႀကဳံ ေတြ႔ ရျပန္တာပါပဲ..။ ဒီေတာ့ သူ႔ ရဲ႔ အေျဖ ဟာ မိတၱဴ ကူးခ်တာ မ်ဳိးမဟုတ္ ပဲ ဘဝ ေပးအသိ နဲ႔ ယွဥ္ တဲ့ အေျဖ ပဲ ျဖစ္ ေနတာ..။
*ခ်စ္ေသာ သမီးေလးရယ္..ျဖစ္လာမွာ ဟာျဖစ္လာမွာ ပဲေပါ့..အနာဂတ္ ဆုိတာ ငါတုိ႔ မပုိင္ဆုိင္ပါဘူး* ဆုိတဲ့ မရုိး ႏုိင္ေသာအေျဖ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္..။
ကၽြန္မ မွာလည္း ဘဝရဲ႔ အနာဂတ္ကုိ ေမွ်ာ္ေငးတမ္းတတဲ့အခါ ဒီသီခ်င္း ေလးကုိ အမွတ္ရမိေလ့ရွိပါတယ္..။
ကၽြန္မ ကေတာ့ ဒီသီခ်င္းေလးထဲကလုိအေမ ေနရာ ေရာက္ရတဲ့အခါ…. သီခ်င္းထဲကလုိ ေတာ့မဟုတ္ …ပဲေျဖခ်င္မိပါတယ္။
တရားအလုပ္လုပ္ တဲ့အခါ..အနာဂတ္ဆုိတာ လက္ရွိ ဘဝ ပစၥဳပၸန္ ရဲ႔ အက်ဳိးဆက္ ပုံ ရိပ္မ်ား ျဖင့္ ထုိက္သင့္သေလာက္ ထုဆစ္ႏုိင္တယ္ ဆုိတာ သိ လာခဲ့ပါတယ္..။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ရဲ႔ အဆုံးအမ ေၾကာင့္ လည္း ဘဝဆုိတာ ရဲ႔ အေၾကာင္းအက်ဳိးကုိ သိရွိခဲ့နားလည္ခဲ့ က်င့္သုံးလုိက္နာ ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္..။
*အခုေတြးေသာ စိတ္ကူး အမ်ုိးအစားသည္ အနာဂတ္ ဘဝ အတြက္မ်ဳိးေစ့ျဖစ္ပါသည္။
*အခ်ိန္တုိင္း ေတြးေနရင္း ဘဝေျပာင္းေနသည္။
*အက်ဳိးကုိ ပြားလုိ႔ မရ အေၾကာင္းကုိတည့္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရမယ္..။
*အရင္က ေကာင္း လုိ႔ အခုေကာင္းသည္ ။အခုေကာင္းလွ်င္ ေနာင္ေကာင္းပါလိမ့္မည္ ။
စတဲ့ လမ္း ညႊန္ ခ်က္မ်ားသည္ * Que Sera Sera ,The future not ours to see * ထက္ေတာ့ သာလြန္ လိမ့္မယ္ ဆုိတာ ကၽြန္မ ေတာ့ ယုံၾကည္ေနမိပါတယ္..။
တစ္ခါ တစ္ခါ ဝိပႆနာ အားထုတ္ေသာ ေယာဂီမ်ားက စီးပြားက် မွာလည္းေၾကာက္တတ္ၾကပါေသးတယ္…။
တရား အားထုတ္ ဘုိ႔ အတြက္အခ်ိန္ ေပးရဲေသာ သတၱိ…။
ကုသုိလ္ တရားအတြက္ အခ်ိန္ ေပးရဲေသာသတၱိ သည္ ႏုံ႔ နဲ႔ လြန္းစြ.ပါတကား။
အသက္ႀကီး ရင္ ဘယ္ သူက ေကၽြးထားမွာလဲ..။
ေနမေကာင္း ရင္ ဘယ္သူကျပဳစုလုပ္ေကၽြး မွာလဲ..။
ေဆးခန္းကုိ တစ္ေယာက္တည္းသြားရမွာလား စတဲ့ ေမးခြန္း ေတြဟာ အသက္ ၅၀ေက်ာ္လာကတည္းက ခ်ိမ္းေျခာက္ ေနေသာ * Que Sera Sera မ်ားစြာ…။
ဒီေတာ့လည္း ဝိပႆနာ တရားျပဆရာ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ဘုရားသည္…. Whatever will be will be ရယ္လုိ႔ မေျဖပါ..။ တိက်ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ျဖင့္ တိက် စြာ ေျဖၾကားေပးခဲ့ပါတယ္..။
• မ်က္ေစ့ တစ္ကမ္း ၊ လက္တစ္လွမ္း အတြင္း မွ လူတစ္ဘက္သား မ်ားစြာကုိ ကုသုိလ္ ၊ပညာ၊ ဥစၥာ တုိးတက္ေအာင္ ဘာလုပ္ေပးရမလဲ အၿမဲ စဥ္းစားၿပီး လုပ္ကုိင္ ျဖည့္ဆည္းေပးေနရပါမယ္..။
• တစ္ဘက္သားေပ်ာ္ေအာင္ ၊ စိတ္ခ်မ္းသာ ၊ကုိယ္ခ်မ္းသာ ရွိေအာင္ေစာင့္ေရွာက္ေပ်ာ္ တဲ့ ၊ အေပးနဲ႔ ေပ်ာ္ တဲ့ သတၱိ ႏွလုံးသားမွာ ရွိေနပါေစ..။ တဲ့..။
ဒါဆုိ အနာဂတ္ မွာ အုိဇာတာ မေကာင္းမွာေတြးပူမေနပါနဲ႔ ေတာ့ တဲ့..။ ထုိထုိ ေသာကုသုိလ္ မွ သည္ မဂ္ဥာဏ္ ၊ဖုိလ္ ဥာဏ္ကုိ လက္လွမ္း မီကာ တဏွာ အစပ္ျဖတ္ႏုိင္ၾက လိမ့္မယ္ ဆုိတာ ကၽြန္မ ကေတာ့အေသအခ်ာ ယုံၾကည္မိပါတယ္..။ The Future must be ပါရွင့္။


ေမတၱာျဖင့္
သစၥာအလင္း