Wednesday, May 28, 2014

Monday, May 26, 2014

ေနကၡမၼ ပါရမီသုိ႔ ဦးညႊတ္ ပူေဇာ္ျခင္း( အ-ရတိ)

 ( ဆရာႀကီးဦးေရႊေအာင္ ၏ ေလာကသားတုိ႔ ၏ အႏႈိင္းမဲ့ေက်းဇူးရွင္၊ စာ ၁၆၆ မွ အေတြးအေခၚ ၊စာသားတုိ႔ကုိ ကုိးကားေရးသားပူေဇာ္ပါသည္။)

မာရ္နတ္ ၏ ဒုတိယ တပ္မ မွာ (အ-ရတိ ) ျဖစ္ပါတယ္။ ေနကၡမၼ သေဘာျဖင့္ အမ်ားအက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ ၾကတယ္ လုပ္ေဆာင္ရင္း ျဖင့္ပဲ တခါတခါ တြင္ ထုိ လုပ္ငန္းမွာ မေမြ႔ေလ်ာ္ေတာ့ျခင္း-အ- ရတိသေဘာ သည္ျဖစ္တတ္ေလ့ရွိပါတယ္..။

လူ -ဆုိတာကေတာ့ မိမိ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြား ပါတဲ့ ကိစၥ ေတြ မွာ သာေမြ႔ေလ်ာ္ တတ္ၾကတာသဘာဝပါ..။ အမ်ားအတြက္ အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းေတြ မွာ ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းမရွိတတ္ၾက..သလုိ စိတ္ဝင္စားျခင္းလည္းမရွိတတ္ၾကပါဘူး။

တကယ္ေတာ့ကိစၥ တုိင္းလုိလုိ မွာ စိတ္ဝင္စားဘြယ္ ရတိ သည္ ရွိၿမဲ ျဖစ္ပါတယ္..။
မိမိ အတြက္သာ အာရုံျပဳထားပါက *ကာမရတိ* ကုိ ပဲေတြ႔ရပါမယ္။
ေလာက အတြက္ဆုိ *ဓမၼရတိ* ကုိေတြ႔ ရပါမယ္..။ ့

လူေတြ အမ်ားစုကေတာ ( မိမိ အက်ဳိးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား တြင္သာ စိတ္ဝင္စားဘြယ္ ရတိ ရွိေကာင္း၏ ။ အမ်ား ၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ လုပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား မွာ စိတ္ဝင္စားဘြယ္ -ရတိသည္ မရွိေကာင္း ) ရယ္လုိ႔ ပဋိသေႏၵၥ ဥာဥ္ နဲ႔ စရုိက္ အလုိက္ ခံယူထားတတ္ၾက ပါတယ္။

ထုိ ခံယူခ်က္ အတုိင္းပင္ အမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ လုပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ စိတ္ဝင္စားဘြယ္ ရတိ ကုိ မေတြ႔ၾကပါ။ အဲဒီအခါ မ်ဳိးမွာ အမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ လုပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား တြင္မေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္း(အ-ရတိ) ကုိ ေတြ႔ ရပါေလေတာ့တယ္..။

ထုိ အ-ရတိကုိ ေတြ႔တာ နဲ႔ တျပဳိင္နက္ ထုိ လုပ္ငန္းေတြကေန အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ျပၿပီး ေရွာင္ခြာ သြားၾကပါတယ္။ ဒါ ဟာ မာရ္နတ္ ရဲ႔ ဒုတိယ တပ္မ မွာ က်ဆုံုးျခင္း ပါပဲ..။

ဒါဆုိရင္ ( ရတိ) ကုိ ဘယ္လုိ ရွာမလဲ … ကၽြန္မသိခ်င္လွပါတယ္..။
တကယ္ေတာ့ကိစၥ တုိင္းလုိလုိ မွာ စိတ္ဝင္စားဘြယ္ ရတိ သည္ ရွိၿမဲ ျဖစ္တာကုိ သတိထားဆင္ျခင္ ရပါမယ္..။

ကိစၥ တုိင္းမွာ (ရတိ) ရွိ ေနတယ္ ဆုိတာ ကိုလည္းယုံၾကည္ဘုိ႔ လုိအပ္လွပါတယ္..

ယုံၾကည္ ရုံ နဲ႔မၿပီးေသးဘူး ထုိ (ရတိ) ကုိ ရွာေဖြလုိေသာ ဆႏၵ လည္းရွိရပါအုံးမယ္ ။

ရွာလုိေသာ ဆႏၵ ရွိ ရုံ ႏွင့္မၿပီးေသး ပဲ ေတြ႔ေအာင္ရွာမည္ ဆုိတဲ့ ခုိင္မာ တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ရွိရပါမယ္။

ခုိင္မာ တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ရွိရုံ နဲ႔မၿပီးေသး ၊ ဇြဲလုံ႔လ ၊ဝီရိယ ရွိမွသာ ေတြ႔ ႏုိင္တာမ်ဳိးပါ..။

တကယ္ေတာ့ လည္း ၊ ဇြဲလုံ႔လ ၊ဝီရိယ အျပင္ ရွာေဖြ တတ္ေသာ အသိဥာဏ္ ပညာ လုိအပ္ျပန္ပါေသးတယ္။

ရွာေဖြ တတ္ေသာ အသိဥာဏ္ ပညာ ရွိရုံနဲ႔ မၿပီးေသးပဲ.....................

လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ တုိးတက္ မႈ ဆုတ္ယုတ္မႈ ၊ အေျခ အေနမ်ားကုိ အစဥ္ သတိျပဳ ၿပီး ရွာေဖြ မွ သာ စိတ္ဝင္စားဘြယ္ ( ရတိ) ကုိေတြ႔ ႏုိင္ပါေတာ့တယ္..။

လြယ္လြယ္ကူကူေတာ့မဟုတ္ လွပါ။
ကဲ--- မာရ္နတ္ ရဲ႔ ဒုတိယ တပ္မ မွာ မက်ဆုံးရေလေအာင္ ႀကဳိးစားပမ္းစား၊ စိတ္အားေမြးကာ ( ဓမၼရတိ) ကုိ ရွာေဖြၾကပါစုိ႔လား။

ေမတၱာျဖင့္
သစၥာအလင္း

ေနကၡမၼ ပါရမီသုိ႔ ဦးညႊတ္ ပူေဇာ္ျခင္း ( ဝတၳဳကာမ၊ ကိေလသာကာမ)


( ဆရာႀကီးဦးေရႊေအာင္ ၏ ေလာကသားတုိ႔ ၏ အႏႈိင္းမဲ့ေက်းဇူးရွင္၊ စာ ၁၆၆ မွ အေတြးအေခၚ ၊စာသားတုိ႔ကုိ ကုိးကားေရးသားပူေဇာ္ပါသည္။)

ကၽြန္မ တုိ႔အားလုံး ရဲ႔ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ျမတ္စြာ ဘုရားရွင္ ျဖည့္က်င့္ ခဲ့တဲ့ ပါရမီ ေတာ္ (၁၀)ပါး ထဲက ေနကၡမၼပါရမီ ကုိ ဒီေန႔ ဖတ္ရႈ ပူေဇာ္ မိပါတယ္..။ *ငါးပါးမာရ္ညႊန္႔ ၊ ရန္အ၀ွန္႔ ကုိ မရြံ႔ မထိတ္ ၊ ျခေသၤ့စိတ္ ျဖင့္ * ဆြဲေဆာင္မႈ မ်ားမွ ရုန္းထြက္ ေအာင္ပြဲ ခံ ခဲ့တာ ဒီပါရမီ ကုိျဖည့္က်င့္ခဲ့လုိ႔ ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေနကၡမၼ ဆုိတာ ပါဠိ ေဝါဟာရ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ ျပန္ အနက္အားျဖင့္ ဆုိလွ်င္ * ဆြဲေဆာင္မႈ မ်ားၾကားမွ ရုန္းထြက္ျခင္း * လုိ႔ နားလည္ ရပါမယ္။ ရုန္းထြက္တယ္ ဆုိတာ မိမိ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ရုန္းထြက္တာ မဟုတ္ပါဘူး ။ ေလာ က လူသားအားလုံး ရဲ႔ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္္ရန္ ဆြဲေဆာင္မႈ မ်ားအားလုံးမွ ရုန္းထြက္ခဲ့တာ မုိ႔ ေနကၡမၼ ပါရမီေျမာက္ တဲ့ ရုန္းထြက္မႈ ရယ္လုိ႔ ၾကည္ညဳိ မိပါတယ္..။

ရုန္းထြက္ ရမဲ့ ဆြဲေဆာင္မႈေတြ ကလည္း တပ္မက္စရာ ေလာကထဲျပည့္ႏွက္ေနတာပါ။ ကၽြန္မတုိ႔ လုိ ႏုနယ္ တဲ့ပါရမီ နဲ႔ ခ်ိနဲ႔နဲ႔ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ေတြ နဲ႔ အမ်ားအက်ဳိးေဆာင္ရြက္ တာမ်ဳိး ဆုိေတာ့လည္း မာရ္နတ္ ရဲ႔ တပ္မ ၁၀ ခု ေအာက္မွာ အလဲလဲအၿပဳိၿပဳိ ရႈံးနိမ့္ ရပါတယ္..။အဲဒီအခါတုိင္းမွာ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ဘုရားရွင္ ရဲ႔ ရင္ဆုိင္ပုံနည္းလမ္း ေတြကုိ အတုယူပူေဇာ္ ဦးခုိက္ျဖစ္ပါေတာ့တယ္..။

ဝတၳဳ ကာမ ႏွင့္ကိေလသာ ကာမ ေတြကေတာ့ မာရ္နတ္ ရဲ႔ ပထမ တပ္မ ျဖစ္ ပါ တယ္။ *ဝတၳဳကာမ* ဆုိတာကေတာ့ တပ္မက္စရာေကာင္းလွတဲ့
ရာထူး၊ ဂုဏ္သိမ္၊
စည္းစိမ္ ၊ဥစၥာ ၊
တန္ခုိးအာဏာမ်ား
အမ်ားတကာ က ဝုိင္းဝန္းေလးစားျခင္း ခံရမႈမ်ား ၊
ထင္ေပၚေက်ာ္ေစာ မႈ မ်ား တုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္..။

*ကိေလသာကာမ*ဆုိတာကေတာ့ တပ္မက္စရာေတြအေပၚ တပ္မက္တဲ့ စိတ္ပဲျဖစ္ပါတယ္
တကယ္ေတာ့လည္း ဝတၳဳ ကာမ တြင္ပါတဲ့ လာဘ္ သပ္ပကာ မ်ား ၊ ဘြဲ႔ ထူး ဂုဏ္ထူးမ်ား ၊ရာထူးဂုဏ္သိမ္ ေတြက သာမန္ သူေတာ္စင္ကုိပင္ ဟန္ခ်က္ပ်က္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရွိတတ္ၾကပါတယ္..။

ထုိသုိ႔ ရုန္းထြက္ရာ မွာ ပစၥည္းဥစၥာ မ်ားစြန္႔ျခင္း မွလည္း ရုန္းထြက္ႏုိင္ပါ၏ ။ ေျခလက္ အဂၤါ မ်ားကုိ စြန္႔ျခင္းျဖင့္လည္းရုန္းထြက္ ႏုိင္၏။ အသက္ကုိပင္ စြန္႔ျခင္းအားျဖင့္ ရုန္းထြက္မွ ျဖစ္မည္ ဆုိလည္း အသက္ကုိ စြန္႔ ၿပီးရုန္းထြက္ ႏုိင္သည္သည္သာျဖစ္ပါတယ္ ။ ဘုရားရွင္ တုိ႔ ရဲ႔ စြန္႔လႊတ္မႈ မ်ဳးိ ကေတာ့ျပတ္သားရဲရင့္ တာခ်ည္းပါပဲ။

ေနကၡမၼ ပါရမီ အေနျဖင့္ ေလာဘျဖစ္လာသည့္အခါ ေလာဘ အလုိ သုိ႔ မလုိက္ျဖစ္ေအွာင္ ေလာဘ ရဲ႔ ဆြဲေဆာင္ခ်က္ မွရုန္းထြက္ရပါတယ္။
ေဒါသ ရဲ႔ အလုိ သုိ႔ မလုိက္ျဖစ္ေအာင္ ေဒါသ ရဲ႔ ဆြဲေဆာင္ခ်က္ မွရုန္းထြက္ရပါတယ္။
ေမာဟ ရဲ႔ အလုိ သုိ႔ မလုိက္ျဖစ္ေအာင္ ေမာဟ ရဲ႔ ဆြဲေဆာင္ခ်က္ မွရုန္းထြက္ရပါတယ္။

မာယာ၊ သာေ႒ယ် ၊ ဣသာ ၊ မစၦရိယ စတဲ့ကိေလသာ မ်ားျဖစ္လာ တဲ့အခါ မွာလည္း သူတုိ႔ ရဲ႔ အလုိ ကုိ မလုိက္ျဖစ္ေအာင္ရုန္းထြက္ရတာပါပဲ။ အဲလုိ ရုန္းထြက္ႏုိင္ဘိ႔ဆုိတာ လြယ္လွတာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး ။ မလြယ္ေပမဲ့ ေနကၡမၼ ပါရမီ သေဘာနဲ႔ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ဘုရားရွင္ သည္ ေလးသေခ်ၤ ကမၻာ တစ္သိနး္တုိင္တုိင္ ေလ့က်င္ခဲ့ပါတယ္..။ ျဖည့္က်င့္ခဲ့ပါတယ္..။ ႀကဳိးစားခဲ့ပါတယ္..။ ေနာက္ဆုံး ေအာင္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္..။

တကယ္ေတာ့လည္း ပါရမီ (၁၀) ပါးလုံး မွာ ရုန္းထြက္တယ္ ၊ စြန္႔လႊတ္တယ္ ဆုိတဲ့ ေနကၡမၼ သေဘာပါမွ သာ ပါရမီ ထုိက္တဲ့ က်င့္စဥ္ ျဖစ္ရပါတယ္..။
ကၽြန္မတုိ႔ မွာ လည္းအရိယာ မျဖစ္ေသးသမွ် မွာ ဓမၼတာ အရ ကိေလသာ ေတြကုိ ေတြ႔ ႀကဳံေနရစၿမဲပါ။ အဲဒီအခါ ထုိ ကိေလသာ တုိ႔ရဲ႔ ဆြဲေဆာင္မႈ အလုိ ကုိ လုိက္ပါျခင္းမရွိပဲ ရုန္းထြက္ ႏုိင္တယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ေနကၡမၼ သေဘာ ဆုိတဲ့ လမ္းေၾကာင္း ကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းမိ ရမွာပါ..။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ဘုရားရွင္ မည္သုိ႔ ျဖည့္က်င့္ခဲ့ပါသနည္း ၊ အဓိက လမ္းညႊန္ခ်က္ကုိ ကၽြန္မ ပူေဇာ္ ဥိးခုိက္လုိလွပါတယ္..။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ဘုရားရွင္က အမ်ားအက်ဳိးကုိ ေဆာင္ရြက္ တဲ့အခါ မွာ.....
((( မည္သည့္လုပ္ငန္း ကုိေဆာင္ရြက္ သည္္ျဖစ္ေစ ၊ ထုိလုပ္ငန္းမွ ရရွိေသာ အက်ဳိးကုိ မေမွ်ာ္ကုိး ပဲ မိမိတာဝန္ အရ ၊မိမိ လုပ္ငန္းကုိ ၊ ေလာက အတြက္ လုပ္ျခင္းဟူ၍ လုပ္ငန္း ၌ သာ ၊ ေလးေလးစားစား လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ))) ဆုိတဲ့ ပဓာန က်တဲ့ ခံယူခ်က္ နဲ႔ ရုန္းထြက္ ခဲ့ပါတယ္ ၊ ႀကဳိးစားခဲ့ပါတယ္..။

ထုိ အခါ မွာ မိမိ အက်ဳိးကုိ ပဓာန မထားတဲ့အတြက္ တပ္မက္ျခင္းေလာဘသည္လည္းမျဖစ္လာ။
စိတ္ဆုိးျခင္း ေဒါသလည္းျဖစ္မလာ
ေတြ ေဝျခင္း ေမာဟလည္း ျဖစ္မလာ ။
တျခားေသာကိေလသာ မ်ားသည္ လည္းျဖစ္မလာေတာ့ ပါဘူး။

ထုိ ကိေလသာမ်ား မွာ ေခါင္းေဆာင္ကေတာ့ ေလာဘ ပါပဲ ။ သူေခါင္းေဆာင္ရင္ သူ႔ေနာက္က က်န္တဲ့ကိေလသာ ေတြ လုိက္ၾကေတာ့တာပါ..။

သူတုိ႔ နဲ႔ ထာဝစဥ္ နပမ္း လုံး အရႈံေပး ေနက် ကၽြန္မ တုိ႔ကေတာ့ ဘုရားရွင္ ရဲ႔ ရုန္းထြက္မႈ* နိကၡမၼပါရမီ* ကုိ ၾကည္ညုိ ဦးခုိက္ မဆုံး ႏုိင္ပါ..။ ေလးစားျမတ္ႏုိးမႈ သည္ လည္း အတုိင္းအဆ မရွိ ။ ခံစားနားလည္ ျခင္းျဖင့္လည္း ႀကဳိးစားလုိ စိတ္ေတြ ျဖစ္ရပါတယ္..။
မာရ္နတ္၏ ပထမ တပ္မပါတကား ။
ဒုတိယ တပ္မ *အ-ရတိ*ကုိ ဆက္ပါအုံးမည္။

ေမတၱာျဖင့္
သစၥာအလင္း

Sunday, March 30, 2014

ဆင္းရဲႏုံခ်ာသူတုိ႔ အားေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူတတ္ေသာ ကရုဏာ ႏွလုံးသား ( အရွင္မဟာ ကႆပမေထရ္)

 
ဆင္းရဲႏုံခ်ာသူတုိ႔ အားေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူတတ္ေသာ ကရုဏာ ႏွလုံးသား ( အရွင္မဟာ ကႆပမေထရ္)
===================================

ၿပီးခဲ့တဲ့ တနဂၤေႏြေန႔ က ရန္ကုန္တုိင္း၊ လွည္းကူးၿမဳိ႔နယ္၊ မရမ္းေခ်ာင္းေက်းရြာ မွာ အနာႀကီးေရာဂါ ေဝဒနာသည္မ်ားကုိ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ထားတဲ့ ေမတၱာပရဟိတ ေဂဟာ မွာ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး က တရားခ်းီျမွင့္ေပးခဲ့ပါတယ္…

တရားပြဲၿပီး လုိ႔ ဆရာေတာ္ဘုရားျပန္မၾကြခင္ကေလး မွာ မပီသ တဲ့အသံေလး နဲ႔ေလွ်ာက္ထားသံတစ္ခုကုိ ကၽြန္မတုိ႔ၾကားလုိက္ရပါတယ္.။ (တပည့္ေတာ္တုိ႔ က လူေတြ ေတာထဲ ေရာေႏွာသြားလုိ႔မျဖစ္တာမု႔ိ… တရားပြဲကုိ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူပါဘုရား) တဲ့..။
တုန္ယင္လႈိက္လွဲ တဲ့ အသံ ဟာ ဆရာေတာ္ဘုရားရဲ႔ ကရုဏာ ႏွလုံးသားကုိ ရုိက္ခတ္ မွာအမွန္ပါ..။ေက်းဇူး နဲ႔ သံသရာ အဓိပၼါယ္ေတြ ေလးနက္ေအာင္ဖြင့္ဆုိ တတ္ တဲ့ ဆရာေတာ္ဘုရားကေတာ့ မေတာ္ဘူးတဲ့အမိ ၊မေတာ္ဘူးတဲ့အဖ စကားျဖင့္ မိေဟာင္း၊ ဖေဟာင္းလုိ သတ္မွတ္ မွာပါ...။ရင္ထဲ မွာ ကရုဏာျဖင့္ ဆုိ႔နင့္ေနခဲ့ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ဘုရားကအျပန္လမ္းမွာ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါတယ။

ဒီႏွလုံးသြင္းမႈေၾကာင့္ထင္ပါရဲ႔ ..ကၽြန္မ အလယ္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ကုိ ကင္မရာခ်ိန္လုိက္စဥ္ မွာ ဆရာေတာ္ဘုရား ကေခါင္းေလးငုံ႔ ခါးေလးရုိ႔ ကာ ေလွ်ာက္လွမ္းေတာ္မူ တာေတြပါလုိက္ရပါတယ္..။

ဒီျမင္ကြင္းေလးကုိ ျမင္လုိက္ရ တဲ့အခ်ိန္ မွာ ကၽြန္မ ဟာ အားနည္းရွာသူ ေက်ာမြဲ လူတန္းစား ကုိ ထာဝစဥ္ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေလ့ရွိတဲ့ မေထရ္ျမတ္တစ္ ပါးကုိ သတိရမိပါတယ္..။

ကံမြဲ ၊ဥာဏ္ ႏုံနဲ႔ၾကသူမ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္ တဲ့ မေထရ္ျမတ္ကေတာ့ ဘုရားရွင္ရဲ႔ သာဝက ထဲ မွ ရွင္မဟာကႆပ မေထရ္ျမတ္ပဲျဖစ္ပါတယ္..။

ကုိယ္ေတာ္တုိင္ က ရတတ္သမွ် ၊ ဆြမ္း၊သကၤန္း၊ေက်ာင္း၊ေဆး ပစၥည္းေလးပါး၊ နဲ႔ေရာင့္ရဲေတာ္မူ ၿပီး ကံနိမ့္သူဆင္းရဲသား မ်ားကုိ ခ်ီးျမွင့္ေျမွာက္စားလုိတဲ့ေစတနာ နဲ႔ ကရုဏာေၾကာင့္ ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္ထဲမွာ ပဲ ဆြမ္းခံလွည့္လည္ေတာ္မူပါတယ္

အရွင္မဟာ ကႆပ မေထရ္ျမတ္ဟာ အမ်ဳိးျမတ္သူ၊ ပညာတတ္သူ၊ ဥစၥာေပါသူ၊ ရုပ္ေခ်ာသူ ဧတဒဂ္ ဘြဲ႔ ရ တတိယ မဟာသာဝက ရဟႏၱာ အရွင္ျမတ္ႀကီး တစ္ပါးျဖစ္ပါတယ္..။

ရဟန္းဘဝ မေရာက္ခင္ မွာ လည္းပိပၼလိလုလင္ နာမည္ နဲ႔ ဘဒၵကပၼိလာနီ တုိ႔ ရဲ႔ ပန္းကုံးျခား ၿပီးအိပ္ယာဝင္ၾကတဲ့ဇာတ္လမ္း ကုိ ေတာ့လူသိမ်ားၾကမွာပါ..။ကာမဂုဏ္အာရုံေတြကုိ မခင္တြယ္၊ မိဘ အလုိက် လက္ထပ္ခဲ့ရလုိ႔ အၾကင္လင္မယား ဘဝေရာက္ခဲ့ရေပမဲ့ ႏွစ္ဦးသားၾကားမွာ ပန္းေတြ ျခား ကာ လုံးဝ မညႈိးႏြမ္းေစတဲ့ အရွင္ျမတ္ပါ.။

ရံဖန္ရံခါ နိေရာဓသမာပတ္ ဝင္စားေတာ္မူၿပီး သမာပတ္ မွ ထေတာ္မူ တဲ့အခါ ဆင္းရဲသားတုိ႔ ရဲ႔ ဆြမ္းအလွဴ ကုသုိလ္ ေၾကာင့္ တုိးတက္ျမင့္မားသြားေစရန္ ဆြမ္းခံၿပီး ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္ မူပါတယ္..။

ဆြမ္းခံၾကြ တဲ့အခါ မွာလည္း ( ဒီကေန႔ မွာ ဆင္းရဲသားတစ္ဦးဦး ဟာ စစ္သူႀကီးရာထူးကုိေသာ္လည္းေကာင္ း၊ သူေ႒းႀကီးရာထူးကုိေသာ္လည္းေကာင္း ရပါေစ )ဆုိ တဲ့ႏွလုံးသြင္းနဲ႔ ရပ္ကြက္ ထဲက အဆင္းရဲဆုံးမိသားစု ထံ ဆြမ္းခံျခင္းျဖင ့္ခ်ီးေျမွာက္ ေတာ္မူပါတယ္..။

အရွင္ျမတ္ ရဲ႔ခ်ီးေျမွာက္မႈေၾကာင့္ ရာထူးရာခံေတြ ရကုန္ ၾကသလုိ နတ္ျပည္မွာ နတ္သမီးနတ္သားေတြ ျဖစ္ကုန္ၾက တာလည္းအမ်ာႀကီး ရွိပါတယ္..။

ဒီလုိ သတင္းေက်ာ္ၾကားေလေတာ့ တာဝတိ ံသာ မွာနတ္သမီး ၅၀၀ ကဆြမ္းအုပ္ေတြ ကုိယ္စီ နဲ႔ ေလာင္းလွဴမယ္ ၾကံစည္ကာ လမ္းမ ေတြ ထက္မွာ ေစာင့္ဆုိင္းၾကပါတယ္..။ အရွင္ျမတ္သည္ နတ္သမီးမွန္းသိတာ နဲ႔ လုံးဝ လက္မခံ ပဲ ေနပါတယ္..။
(ဆင္းရဲသားေဝစု၊လုမယူၾကနဲ႔ ။) လုိ႔ျပစ္တင္ေမာင္းမဲ ႏွင္ထုတ္ ေတာ္မူပါတယ္။

ဒီသတင္းကို သိတဲ့ သိၾကာမင္းနဲ႔ သုဇာတာ ကေတာ့ ဆင္းရဲသားအဘုိးအုိ အဖြားအုိလုိအေယာင္ေဆာင္ကာ လွဴဒါန္းလုိက္ပါတယ္..။ သပိတ္ထဲက ဆြမ္းက အေမႊးန႔ံ ရေတာ့မွ မေထရ္ျမတ္က သိၾကားမင္းမွန္းသိေတာ့ ေနာင္ဒီလုိ မသမာ မႈမ်ဳိးကုိ မက်ဴးလြန္ဘုိ႔ သတိေပးစကားဆုိေတာ္မူဘူးပါတယ္..။ ဆြမ္းကလက္ခံၿပီးၿပီ မုိ႔ သိၾကားမင္းကေတာ့ အလွဴ အထေျမာက္တာ လက္ခေမာင္းခတ္ ဝမ္းေျမာက္ရွာပါတယ္..။

တေန႔မွာေတာ့ ဆြမ္းဒကာ က ဆင္းရဲ တာတုိ႔ထက္သာလြန္ၿပီး ဆင္းရဲရွာသူ ႏူနာသည္တစ္ဦးပါ..။သူက အမ်ားနည္းတူ ဆြမ္းေလာင္ းခ်င္ရွာ ပါတယ္..။မရမ္းေခ်ာင္း က ေဝဒနာသည္ေတြလုိေပါ့ေနာ္..။ ျပတ္က်လုနီးပါး ေသြးျပည္ေတြ ယုိစီးေနတဲ့လက္ နဲ႔ တစ္လုပ္စာ ဆြမ္းကုိေလာင္းလွဴတာမုိ႔ ဆြမ္းနဲ႔အတူ လက္ေခ်ာင္းျပတ္ကေလးဟာ သပိတ္ထဲ ပါသြားခဲ့ပါတယ္..။ လက္ေခ်ာင္းျပတ္ကေလးကုိ အသာဖယ္ၿပီး ဆြမ္းကုိ ရြံရွာ စက္ဆုပ္ျခင္း လုံဝ မရွိပဲ ဘုဥ္းေပးေတာ္မူပါတယ္..။

ကံမေကာင္း ၊ အေၾကာင္းမလွရွာသူ ၊ မ်က္ႏွာ ငယ္ၾကတဲ့ ဆင္းရဲသား လူမြဲ ေတြကုိ တကူးတက ေရြးခ်ယ္ၿပီး သနားကရုဏာေတာ္ နဲ႔ ခ်ီးေျမွာက္တတ္တဲ့အေလ့အက်င့္ ဟာ လြန္စြာ မွ ခ်စ္ခင္ ၾကည္ ညဳိ ဖြယ္ေကာင္းသလုိ ၊ အတုယူဖြယ္လည္းျဖစ္ပါတယ္..။

(((ပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးတစ္ေေယာက္ ဟာ ၊သိကၡာ ရွိၿပီး ၊တကယ္ေလးစားေလာက္တဲ့ ၊သူေတာ္ေကာင္းႏွလုံးသားရွိသူ ဟုတ္မဟုတ္ ၊ အကဲျဖတ္ခ်င္ရင္ ၊ အဲဒီ ပုဂၢဳိလ္ဟာ သူ႔ေလာက္ ကံမေကာင္းတဲ့ သူေတြအေပၚမွာ ဘယ္လုိပုံစံ နဲ႔ ဆက္ဆံသလဲ ဆုိတဲ့အခ်က္ နဲ႔ အကဲခတ္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ပါတယ္)))) လုိ႔ ပညာရွင္ တစ္ေယာက္ က ဆုိမိန္႔ခဲ့ပါတယ္..။

ေရြးခ်ယ္ ခြင့္ေတြမ်ားျပားခဲ့ေသာ္လည္းတမင္တကာ ၊တကူးတက ေမတၱာႀကီးမား၊ ကရုဏာ ထားေတာ္ မူတဲ့ ဓုတင္အရာဧတဒဂ္ရ ၊တတိယ မဟာသာဝက ရွင္မဟာ ကႆပ မေထရ္ျမတ္ႀကီးကုိ ရုိက်ဳိးစြာ ဦးညႊတ္ကန္ေတာ့ အပ္ပါတယ္..။

ဆင္းရဲခ်မ္းသာ၊ အနီးအေဝး၊ အယုတ္အလတ္ အျမတ္မေရြး ခ်ီးျမွင့္ၾကြေရာက္ေပးတဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ကုိလည္းဆရာေတာ္ဘုရားရဲ႔ ေက်းဇူးဂုဏ္ကုိ ရည္မွန္း တန္ဘုိးထား လုိ႔ ရုိေသစြာ ကန္ေတာ့အပ္ပါတယ္…။

ဆင္းရဲသား တုိ႔ကုိးကြယ္ ရာသူေတာ္ေကာင္းမ်ား ေပါမ်ားၾကပါေစရန္ ဆုေတာင္းလ်က္..။

ေမတၱာျဖင့္
သစၥာအလင္း

တရားအလွဴ၊ အစားအလွဴတုိ႔ျဖင့္ ဆင္းရဲႏုံခ်ာသူတုိ႔အား ေစာင့္ေရွာက္လွဴဒါန္းၾကတဲ့ ေရႊရန္ကုန္ ပရဟိတအသင္း ကုိ လည္းအထူးဂုဏ္ျပဳအပ္ပါတယ္..။(( ေရႊရန္ကုန္ မွ ဆရာေတာ္ဘုရားအား ရုိေသစြာ....ကပ္လွဴပူေဇာ္ၾကပါတယ္..။ မရမ္းေခ်ာင္းရြာ...ေမတၱာပရဟိတေဂဟာ။၂၃.၃.၂၀၁၄- ဓာတ္ပုံ)

==ဆရာေတာ္ဝင္ႏြယ္ ၏ သူေတာ္ကာင္းတုိ႔ႏွလုံးသား ကုိ ကုိးကားေရးသားအပ္ပါတယ္..။==