Friday, December 25, 2009

နမကၠာရ ဘုရားရွိခုိး တြင္ပါဝင္ေသာ ခက္ဆစ္၏ အေျဖမ်ား -၁

ပကိဏၰက နမကၠာရ ဘုရားရွိခုိးကုိ ရြတ္ဆုိပူေဇာ္ရင္းျဖင့္ ဘုရားရွင့္ရဲ႔ ေက်းဇူးေတာ္ အစုံ ဂုဏ္ေတာ္ အနႏၱ တုိ႔ကုိ ပီတိစိမ့္ေအာင္ ျမင္ေယာင္ၾကည္ညဳိ ေနၾကမွာပါ..။
၃၂ပါး သမိုက္ထားေသာ ၊ေယာက်ၤားျမတ္တုိ႔၏ လကၡဏာ …..
ဝသီေဘာ္ငါးတန္ျဖင့္ အဖန္ဖန္ေလ့လာေတာ္မူၿပီးလွ်င္….
ေလးတန္ၾသဃ ၊အာသဝႏွင့္…
ေျခာက္တန္နီဝရဏ…..
ကိေလသာစက္၊သုံးေထာင္ဝက္ကုိ ….
စေသာကိန္း ဂဏန္းမ်ားႏွင့္ အတူ ေရတြက္မႈမ်ဳိးစုံေနာက္ကြယ္ မွ အဓိပၸါယ္ အဖုံဖုံတုိ႔ကုိ ကၽြန္မနည္းတူ သိခ်င္ၾကလိမ့္ မယ္ဆုိတာလည္းကုိယ္ခ်င္းစာမိပါရဲ႔….။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားက ရည္ညြန္းေသာ ေဝါဟာရ၊ အနက္ အဓိပၸါယ္မ်ား ကုိ ဆက္လက္ ေဖၚျပလုိက္ပါတယ္ ရွင့္။


၃၂ပါး ေသာ လကၡဏာ ေတာ္ႀကီး
ဗုဒၶဘုရားႏွင့္ စၾကာဝေတးမင္းကဲ့သုိ႔ ေယာက်ၤားျမတ္တုိ႔၏ လကၡဏာႀကီးမ်ားဟူ၏။
၁။ ျပည့္ ၿဖဳိးညီညာေသာဖဝါး
၂။ ၁၀၈ ကြက္၊ စက္ လကၡဏာ ေတာ္ အစုံပါေသာ ေျခဖဝါး။
၃။ သူတပါးတုိ႔ထက္ လုံးဝန္းရွည္ေသာ ဖေနာင့္။
၄။ ရင္းတုတ္ ဖ်ားသြယ္ ရွည္လ်ား၊ ညီညာေသာ ေျခေခ်ာင္း၊လက္ေခ်ာင္း ။
၅။ ဖြားစ အခါ ကဲ့သုိ႔ အၿမဲႏုနယ္ေသာ လက္ ေျခ မ်ား။
၆။ အတုိ အရွည္ မရွိ ညီညာေသာ၊ လက္ေခ်ာင္း၊ ေျခေခ်ာင္း။
၇။ ျမင့္တက္ေသာဖမ်က္၊
၈။ ေျခသလုံး၏ ေရွ႔ေနာက္၊ နံပါး အသားစုိင္မ်ားမွ၊ သေလးစပါးႏွင့္တူျခင္း။
၉။ ကုိယ္ခႏၶာ အေျဖာင့္ထား၍ ဒူးဆစ္ထိရွည္ေသာလက္။
၁၀။ အအိမ္ျဖင့္ ဖုံးလႊမ္းအပ္ေသာ အဂၤါဇာတ္။
၁၁။ ေရႊ အဆင္းကဲ့သုိ႔ဝါဝင္း၍ လုံးက်စ္ေသာ ကုိယ္။
၁၂။ ႏုနယ္ေသာ အေရ၊ အသား။
၁၃။ ေမႊးညွင္းတစ္တြင္း ၌ တစ္ပင္စီ သာေပါက္ျခင္း။
၁၄။ ထုိေမႊးညွင္းတုိ႔သည္ လက်ၤာရစ္လွည့္၍ အဖ်ားေကာ့တက္ၿပီး၊ မ်က္စဥ္း အညဳိေရာင္ရွိျခင္း။
၁၅။ ေျဖာင့္စင္းေသာ ကုိယ္ခႏၶာ။
၁၆။ လက္ဖမုိး၊ေျခဖမုိး ပခုံးစြန္း လည္ဂုတ္ျပည့္ၿဖဳိးျခင္း။
၁၇။ ျခေသၤ့မင္း၏ ေရွ႔ပုိင္းကုိယ္ကဲ့သုိ႔ ၊ ေရွ႔ ေနာက္ ၊ေအာက္ထက္ ျပည့္စုံ ေသာကုိယ္။
၁၈။ လက္ျပင္ရုိးႏွစ္ခု အၾကား ျပည့္ၿဖဳိးေသာ အသား ။
၁၉။ အလံႏွင့္ အရပ္ ညီ မွ် စြာရွိျခင္း။
၂၀။ အညီ အမွ် ၊ လုံး ၍ လွပေသာ ပခုံး၊လည္ပင္း။
၂၁။ အရသာကုိ ေဆာင္ယူႏုိင္ေသာ အေၾကာေကာင္းမ်ား။
၂၂။ ျခေသၤ့ ၏ ေအာက္ေမးကဲ့သုိ႔ ျပည့္ၿဖဳိးေသာ အထက္ေမး ၊ ေအာက္ေမး။
၂၃။ သြားေပါင္းေလးဆယ္ရွိျခင္း။
၂၄။ ညီညာတိက်ေသာသြားရွိျခင္း။
၂၅။ ႀကဳိးႀကဲမရွိ၊ေစ့ေသာသြားရွိျခင္း။
၂၆။ ထင္ရွားေသာသြားစြယ္ရွိျခင္း။
၂၇။ ရွည္ျပန္႔ေသာ လွ်ာ ရွိျခင္း။
၂၈။ ျဗဟၼာ မင္း၏ အသံကဲ့သုိ႔ သာယာခ်ဳိၿမိန္ေသာအသံ ၊ ကရဝိတ္သံရွိျခင္း။
၂၉။ ညဳိသင့္ေသာ အရပ္၌ ၊ အလြန္ညဳိေသာ မ်က္လုံး။
၃၀။ ဖြားသစ္စ ႏြားငယ္၏ မ်က္လုံးအိမ္ကဲ့သုိ႔ မ်က္လုံးအိမ္ရွိျခင္း။
၃၁။ မ်က္ခုံး ႏွစ္သြယ္ ၊ အလည္ တည့္တည့္၌ ၊ ဥဏၰလုံေမႊးရွင္ေတာ္ ရွိျခင္း။
၃၂။ နဖူးသင္းက်စ္ရွိျခင္း။
ဝိမုတၱိ ငါးပါး
၁။ တဒဂၤဝိမုတၱိ = တစ္ခဏ မွ် ကိေလသာ မွ လြတ္ျခင္း။
၂။ဝိကၡ မၻန ဝိမုတၱိ = မဟဂၢဳတ္ကုသုိလ္ျဖင့္ ကိေလသာကုိပယ္ခြာလြတ္ေျမာက္မႈ။
၃။သမုေစၦဒ ဝိမုတၱိ = မဂ္ျဖင့္ကိေလသာမွ အၾကြင္းမဲ့ ျဖတ္ေတာက္ လြတ္ေျမာက္မႈ။
၄။ ပဋိ႔ပႆမၻန ဝိမုတၱိ =ဖုိလ္ ျဖင့္ကိေလသာ မွ ထပ္မံလြတ္ေျမာက္မႈ။
၅။ နိသရဏဝိမုတၱိ = ကိေလသာ မွ လုံးဝလြတ္သူ ။
ဝသီေဘာ္ ငါးတန္
စ်ာန္ ကုိ အထူးသျဖင္ ့ႏုိင္နင္းေစရန္ ၊ အေလ့အက်င့္ ျပဳမႈ ငါးမ်ဳိး။
၁။ အဝဇၨနဝသီ= ထပ္ကာ ထပ္ကာ ဆင္ျခင္ျခင္း အေလ့အက်င့္။
၂။ သမာဝဇၨနဝသီ = ထပ္ကာ ထပ္ကာ ဝင္စားျခင္း အေလ့အက်င့္။
၃။ ပစၥေဝကၡဏာ ဝသီ = အဖန္ဖန္ သုံးသပ္ျခင္း အေလ့အက်င့္။
၄။ အဓိ႒ာနဝသီ = စ်ာန္မွ ႏုိးထရန္ေဆာက္တည္ျခင္း အေလ့အက်င့္။
၅။ ဝု႒ာနဝသီ = သတ္မွတ္ခ်ိန္အတုိင္း စ်ာန္မွ ထျခင္း အေလ့အက်င့္။
စြန္႔ျခင္းႀကီး ငါးပါး
ဘုရားျဖစ္ရန္၊ သမၼာ သေမၺာဓိဆုပန္ အေလာင္းေတာ္မ်ား၊ လုိက္နာက်င့္ႀကံ အားထုတ္ရသည့္ ပါရမီ ျဖည့္ဆည္းျခင္း ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းႀကီး ငါးခ်က္ ။
၁။ ဓန ပရိစၥာဂ = ပစၥည္း ဥစၥာ စည္းစိမ္ ဟူသမွ် ကုိ စြန္႔လွဴျခင္း။
၂။ အဂၤပရိစၥာဂ = ေျခ လက္စေသာ အဂၤါ အစိတ္ အပုိင္း ကုိ စြန္႔လွဴ ျခင္း။
၃။ ပုတၱ ပရိစၥာဂ = သားသမီး ကုိ စြန္႔လွဴျခင္း။
၄။ ဘရိယ ပရိစၥာဂ =မယားကုိ စြန္႔လွဴျခင္း။
၅။ ဇီဝိတ ပရိစၥာဂ = မိမိအသက္ကုိစြန္႔လွဴျခင္း။

Tuesday, December 22, 2009

ပကိဏၰက နမကၠာရ ဗုဒၶဝႏၵနာ အစိေႏၲယ် ဘုရားရွိခုိးႀကီးက်ီးသဲေလးထပ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေရးသားစီရင္ေတာ္မူေသာ
ပကိဏၰက နမကၠာရ ဗုဒၶဝႏၵနာ
အစိေႏၲယ် ဘုရားရွိခုိးႀကီး
*နေမာတႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ*

(၁) အစိေႏၱယ်၊ အပၸေမယ်၊ေသ႒ ေဇ႒ ဓ အတုလရမံ၊ အရဟံ ဘဂဝါ၊ သမၼာသမၺဳဒၶႆ၊ အႏုတၱရ မာရဇိ၊တိေလာကႏၱဂူ၊ သယမၻဴ ဘဝိႆရ၊ ဤသုိ႔စသား အေသခ်ၤယ်၊ နာမတံဆိပ္၊ ဂုဏ္ဝိသိဌ္ ျဖင့္၊ ဇဗၼဴ ဒိပ္မွတက္၍၊ ဘဝဂ္ တုိင္ေၾကညာလ်က္၊ ကာမ ရူပ၊ အရူပဟု၊ ၾသကာသ သုံးရပ္၊ ေလာကဓာတ္၌၊ အျမတ္ထက္ အျမတ္၊ သမုိက္အပ္ေသာ၊ လူနတ္ျဗဟၼာ၊ မဟာကဝိန္၊ သုခမိန္တုိ႔သည္၊ ပညိေျႏၵ ရွိတုိင္းျဖင့္၊ ျခားပုိင္းတြက္က်ဳံး၍ မဆုံး မကုန္ႏုိင္၊ မႀကံစည္ႏုိင္၊ မအံ့ၾသႏုိင္၊ ျပည့္လႈိင္ေထြျပား၊ မ်ားျပားက်ယ္ဝန္းေသာ၊ ေက်းဇူးေတာ္ အပုံ၊ ဂုဏ္ေတာ္ အေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္ မူေပထေသာ…။
(၂) အမ်ဳိးျဖင့္ျမတ္ေသာသူ၊ ဘုန္းျဖင့္ျမတ္ေသာသူ၊ ဂုဏ္ျဖင့္ျမတ္ေသာသူတုိ႔သည္၊ မာန္မူ ဖက္ၿပဳိင္ျခင္းငွာ မထုိက္၊ မကုိဋ္ မဂၤလာ၊ ဤကမၻာ၌၊ ပထမာဓိက၊ ဘူမိပါလ၊ အာဒိစၥဂုိဏ္း၊ တုိင္းျပဳ+ ျပည္ျပဳ၊ သမုတိေဒဝရာဇ္ ေနႏြယ္ျဖစ္၍၊ စင္စစ္ အမ်ဳိးေတာ္အားျဖင့္၊ ျမင့္ျမတ္လွေသာ၊ ဇာတိမဟတၱဂုဏ္၊ သုံးဘုံရပ္လုံး၊ ညႊတ္ရုံး ေကာ္ေရာ္၊ ပူေဇာ္ဦးညႊတ္ရာ၊ ျဖစ္၍၊--- စင္စစ္ ဘုန္းေတာ္အားျဖင့္ အလြန္ျမတ္ေသာ ပုည မဟတၱ ဂုဏ္---။

ဝသုန္ေသလာ၊ အဏၰဝါကုိ၊ ျမဴလႊာျပဳလ်က္ ႏႈိင္းတုစက္လည္း ေက်းဇူးနက္တုိင္၊ မကုန္ႏုိင္သည္ ျဖစ္၍၊ စင္စစ္ ဂုဏ္ေတာ္အားျဖင့္ ျမတ္ေသာ ဂုဏမဟတၱဂုဏ္---။
ဤသုံးစုံေၾကာင့္ လုူ႔ဘုံနတ္႒ာန္၊ ျပဳိင္စံယွဥ္ေဖာ္၊ မေပၚမျပဴ ၊ တစ္ဆူတည္းေသာ၊ အပၸဋိပုဂၢဳိလ္ ျဖစ္ေတာ္မူ ေပထေသာ…။
(၃) ဇမၺဴ႔က်က္သေရ၊ခ်က္ေဗြဘူမိ၊ အပရာဇိခရုိင္ ေညာင္မ႑ဳိင္ကုိ၊ စုိးပုိင္ေတာ္မူအံ့ေသာ ကာလ၌၊ ကာမေလာကဓာတ္၊ ခုႏွစ္ရပ္လုံး၊ ဆတ္ဆတ္ လႈိက္ခုန္တုန္ဘနန္းမွ်၊ သန္းအကုေဋ၊ နတ္ဗုိလ္ေျခႏွင့္၊ မုိးေျမၾကည္းဟည္း၊ ပဲ့တင္တီးေအာင္၊ ဖ်က္ဆီးလုယက္လာေသာ၊ ေမခလာဂီရိ၊ ေတာင္တရွိမွ်၊ ေျပာင္ႀကီး ေသဌ္နင္း၊ မာန္နတ္မင္းကုိ---
ျဖည့္တင္းေတာ္မူခဲ့ေသာ ၊ပါရမီဉာဏ္၊ ကံသမၻာရွိန္၊ ဝရဇိန္ လွ်ံေျပာင္၊ ေရႊဘုန္းေရာင္ျဖင့္၊ ေမွာင္မဝင္ခင္၊ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူေစ၍၊ ကိေလသာစက္၊သုံးေထာင္ဝက္ကုိ၊ ၿဖဳိဖ်က္တုိက္လွန္ျခင္းငွာ၊ အာနာပါန၊ ဘာဝနာ ျဖင့္ ရူပါဝစရ၊ အရူပါဝစရ၊ စတုတၳသမာပတ္တုိ႔ကုိ၊ အာဝဇၨနဝသီ၊ သမာဝဇၨနဝသီ၊ ပစၥဝကၡဏဝသီ၊ အဓိ႒ာနဝသီ၊ ဝု႒ာန ဝသီတည္းဟူေသာ၊ ဝသီေဘာ္ ငါးတန္ျဖင့္၊ အဖန္ဖန္ေလ့လာေတာ္ မူၿပီးလွ်င္….။
ေရွးတီးကာလ၊ ဘဝရွည္က်ဴး၊ ျဖစ္ဘူးသမွ်၊ ေဒသရပ္ရြာ၊ ခႏၶာပင္စည္၊ အမည္ အမ်ဳိးစေသ ၊ ပရမတ္+ပညတ္ တုိ႔ကုိ၊ တပ္အပ္သိႏုိင္စြမ္းေသာ၊ ပုေဗၺနိဝါသဉာဏ္…။
သုံးတုိက္ဘုံသား၊ အမ်ားသတၱ၊ ေဝေနယ် တုိ႔၏ ကမၼဂတိ၊ စုတိပဋိသန္၊ လားရန္ ႒ာနႏွင့္တကြ၊ ဒုရ+ပရိစၦႏၷ၊ သဏွ+သုခုမ ျဖစ္ေသာ၊ရူပါရုံတုိ႔ကုိ အကုန္ျမင္ႏုိင္စြမ္းေသာ ဒိဗၺစကၡဳဉာဏ္…။
ေလးတန္ၾသဃ၊ အာသဝႏွင့္ ေယာဂဂႏၳာ၊ ေလးျဖာဥပါဒါန္၊ ေျခာက္တန္ နီဝရဏ၊ အႏုႆယ ခုႏွစ္အင္၊ သံေယာဇဥ္ ဆယ္တန္၊ ျခံရံ လ်က္သား၊ မ်ားစြာေသာ အကုသုိလ္၊ ဗုိလ္ေျခကြပ္ကဲ၊ သူရဲကိေလသာ၊ ေထာင့္ငါးရာတုိ႔ကုိ၊ စင္စြာပယ္ျဖတ္၊ အလြန္ျမတ္ေသာေၾကာင့္ အရဟတၱမဂၢ အမည္ရေသာ အာသဝကၡယဉာဏ္…။
ဤသုံးတန္ေသာဝိဇၨာ၊ ခြဲစိတ္ျဖာေသာ္၊ ဝိဇၨာရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူသျဖင့္၊ သယမၻဴ အထြတ္။ လူတမြတ္ဟု။ မခၽြတ္ သမုိက္အပ္ထေသာ…။
(၄) ပေစၥက ဗုဒၶါ၊ ရဟႏၲာ ဟူသမွ်တုိ႔ ရျခင္းငွာ မထုိက္၊ သုံးထုိက္ဘုံသား၊ အမ်ားသတၱ၊ ေဝေနယ် ပုဂၢဳိလ္တုိ႔၏ အလုိဆႏၵ၊ အာသယကိန္းဟန္ကုိ၊ ဧကန္သိျမင္ႏုိင္ေသာ၊ အာသယာႏုႆယဉာဏ္…။
ဣေျႏၵရင့္မရင့္ကုိ ေထာက္ခ်င့္သိႏုိင္စြမ္းေသာ၊ ဣၿႏၵိယ ပေရာပရိယတၱိဉာဏ္…။
ပရမတ္၊ ပညတ္ အလုံးစုံကုိ၊ အကုန္ အစင္သိျမင္ႏုိင္ေသာ၊ သဗၺညဳတ ဉာဏ္…။
သခၤါရ၊ ဝိကာရ၊ လကၡဏာ၊ နိဗၺာန္၊ ပညတ္ တည္းဟူေသာ၊ ေဉယ်ဓံငါးအင္ကုိ၊ သိျမင္ေတာ္မူရာ၌၊ ဆီးကာပိတ္ပင္ျခင္း မရွိေသာ အနာဝရဏဉာဏ္…။
ယမုိက္ျပာဋိဟာလႊတ္ျခင္း အရာ၌ ေလ့လာေတာ္မူႏုိင္ေသာ ယမကပါဋိဟာရိယဉာဏ္...။
သနားထုိက္လွစြာေသာ၊ ေဝေနယ် သတၱဝါကုိ၊ လြန္စြာသနားေတာ္မူေသာ၊ မဟာကရုဏာ သမာပတၱိဉာဏ္...။
ဤ ေျခာက္တန္ေသာ ဆ+အာသာဓါရဏ၊ ဉာဏ လွ်ံေျပာင္၊ ျမတ္တန္ေဆာင္ကုိ၊ ညွိေထာင္ထြန္းစုိက္ေတာ္ မူသည္ျဖစ္၍၊ ေဝးနီး စၾကာဝဠာ၊ သမႏၱာရပ္၊ေလာကဓါတ္တုိ႔ကုိ၊ ထုတ္ခပ္ထင္ထင္၊ ရႈျမင္ေတာ္မူႏုိင္ေသာ ပသာဒစကၡဳ၊ ဉာဏစကၡဳ၊ ဒိဗၺစကၡဳ၊ ဗုဒၶစကၡဳ၊ သမႏၱစကၡဳတည္းဟူေသာ၊ မ်က္စိေတာ္ငါးလုံးျဖင့္ အဆုံးျဖင့္ျမင္ ေတာ္မူၿပီးထေသာ...။
( ၅ ) ပလႅင္၊ အနိမိသ၊ စကၤမ မွသည္ စတုတၳ သတၱာဟဝယ္၊ ရတနာေရႊအိမ္၊ ခ်မ္းရိပ္ၿငိမ္၌၊ ေမြ႔သိမ္စံပယ္ ေတာ္မူကာ၊ အဘိဓမၼာ ခုႏွစ္က်မ္းတြင္၊ ပ႒ာန္းေဒသနာကုိ၊ ေလ့လာဆင္ျခင္ေတာ္မူေသာ၊ အာႏုေဘာ္ေတာ္ေၾကာင့္၊ အေသြးေတာ္၊ အသားေတာ္၊ အရုိးေတာ္စု၊ ဝတၳဳ ပသာဒိေျႏၵ အလုံးမွ၊ ၿပဳိးၿပဳံး ၿပဳိးျပက္၊ ရုိးရုိးရက္ ေတာက္ပလ်က္၊ နီလ၊ ပီတ၊ ေလာဟိတ၊ ၾသဒါတ၊ မဥၨိ႒၊ ပဘႆရာ၊ မိလႅာရည္လုိ၊ ဖိတ္ဖိတ္ယုိမွ်၊ ညဳိေသာေရာင္ျခည္ေတာ္…။
ဖဲကတၱီပါ၊ ဂီဝါလွ်ပ္ေျပ၊ ရႊန္းရႊန္းေဝမွ်၊ ေရႊေသာေရာင္ျခည္ေတာ္…။
ကသစ္ေခါင္ရမ္း၊ ပန္းၾကက္ေမာက္ပီ၊ ေတြးေတြးခ်ီမွ် နီေသာေရာင္ျခည္ေတာ္…။
သာခြာေဘာ္ၾကဴ၊ ေဖြးေဖြးလူ သကဲ့သုိ႔ ျဖဴေသာေရာင္ျခည္ေတာ္…။
ျပာလွ်ံ ညဳိလွ်ံ၊ ခုိလွ်ံ စုေပါင္း၊ ရႈမေညာင္းမွ်၊ ေမာင္းေသာေရာင္ျခည္ေတာ္…။
ထြန္းေပၚဝင္းဝင္း၊ ထိန္လင္းစက္စက္၊ လွ်ပ္စစ္လက္သကဲ့သုိ႔၊ ၿပဳိးၿပဳိးျပက္ေသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္… တည္းဟူေသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္ ေျခာက္ဆုိင္ကုိ တၿပဳိင္တည္း ကြန္႔ျမဴးေစလ်က္၊ လေန အတိ။ လွ်ံၿငိိေျပာင္ေျပာင္၊ ဗိမာန္ေရာင္ႏွင့္၊ ေသာင္းေထာင္စၾက ဝဠာ၊ ထြန္းလင္းျဖာေသာ၊ ျဗဟၼာႀကီး တုိ႔၏ ကုိယ္ေရာင္ ကုိယ္လ်က္၊ ႏွိပ္စက္လႊမ္းမုိးႏုိင္ေသာ၊ ကုိယ္ေတာ္ေရာင္တုိ႔ျဖင့္ အေထာင္အေသာင္း သာ၊ ေလာ ကဓာတ္ကုိ၊ တလွ်ပ္လွ်ပ္ ထြန္းလင္းေတာ္မူၿပီးထေသ...။
(၆) ပရိဗိုဇ္ တကၠတြန္း၊ ရဟန္း ရေသ့၊ မုေန႔အရည္း၊ ဦးျပည္းတပသီ၊ေဗရာဂီ တုိ႔၏၊ ဝါဒီ အလုိက္၊ စရုိက္ဘာဝ၊ က်င့္ေဆာင္ၾကေသာ သာသနာ့ဗာဟီ၊ ေလာကီ သီလ တုိ႔ထက္ ဆထက္ေထာင္ရာ၊ သာလြန္ဘိသျဖင့္၊ အဓိသီလ ဟုသမုတ္အပ္ေသာ၊ အာပတ္ခုႏွစ္ပုံကုိ၊လုံျခဳံစြာေစာင့္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ပါတိေမာကၡ သံဝရသီလ…။
ဣေျႏၵ ေျခာက္ပါးကုိ၊ တားျမစ္ပိတ္ပင္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဣၿႏၵိယသံဝရသီလ…။
မိစၦာဇီဝမွ ၾကဥ္ခြာလ်က္၊ စင္ၾကယ္စြာ အသက္ေမြးေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အာဇီဝပါရိသုဒၶိသီလ...။
ပစၥည္းေလးျဖာကုိ ပစၥဝကၡဏာတင္၊ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ ျခင္းဟူေသာ၊ ပစၥယသႏၷိႆိတသီလ…။
ဤေလးဝေသာ၊ စတုပါရိ၊ သုဒၶိတံခြန္၊ အလြန္ျဖဴစင္၊ ျမဴမတင္ျခင္း တည္းဟူေသာ သီလဝိသုဒၶ...။
မဟဂၢဳတ္ ေလာကုတၱရာစ်ာန္ ၌သာလွ်င္၊ ၿမဲၿမံစြာေလ့လာျခင္း တည္းဟူေသာ စိတၱဝိသုဒၶိ…။
ေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္ျဖာေသာ၊ မိစၦာဝါဒီ၊ ဝိတ႑ီ ညစ္ေၾကးမွ ကင္းေဝး ျဖဴစင္လ်က္၊ အယူ၏စင္ၾကယ္ျခင္း တည္းဟူေသာ ဒိ႒ိဝိသုဒၶိ…။
တစ္ဆယ့္ေျခာက္ပါးေသာ၊ ယုံမွားသကၤာ ကုိ ျဖတ္ခြာ လြန္ေျမာက္ႏုိင္ေသာ၊ ဉာဏ္၏ စင္ၾကယ္ျခင္း တည္းဟူေသာ ကခၤါဝိတရဏ ဝိသုဒၶိ…။
မဂ္ဟုတ္သည္ မဟုတ္သည္ကုိ ျမင္ႏုိင္ေသာ ဉာဏ္၏ စင္ၾကယ္ ျခင္းတည္းဟူေသာ မဂၢါ မဂၢဉာဏဒႆနဝိသုဒၶိ...။
မဂ္သုိ႔ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ေကာင္းကုိ ျမင္ႏုိင္ေသာ၊ ဉာဏ္၏ စင္ၾကယ္ ျခင္းတည္းဟူေသာ ပဋိပဒါဉာဏဒႆန ဝိသုဒၶိ…။
မဂ္ေလးရပ္ႏွင့္ သဟဇာတ္ သမၸယုတ္ ျဖစ္၍ သစၥာေလးတန္ကုိ ၊ဆယ့္ေျခာက္နက္ ေဝဖန္ၿပီး ဧကန္သိျမင္ႏုိင္ေသာ ၊ ဉာဏဒႆနဝိသုဒၶိ… တည္းဟူေသာ ဝိသုဒၶိ ခုႏွစ္ပါး၊ တရားဘြဲ႔ျဖဴ သရဖူ မကုိဋ္၊ ဦးစုိက္မဂၤလာ၊ျမတ္တန္ဆာကုိ၊ တင့္တယ္စြာ ဆင္ယင္လ်က္...။
တဒဂၤ ဝိမုတၱိ၊ ဝိကၡမၻန ဝိမုတၱိ၊ သမုေစၦဒဝိမုတၱိ၊ ပဋိႆမၻနဝိမုတၱိ၊ နိသရဏဝိမုတၱိ တည္းဟူေသာ ဝိမုတၱိငါးရပ္၊ တရားျမတ္ေၾကာင့္၊ ေလာကဓာတ္အလုံး၊ ညႊတ္က်ဳံး ပူေဇာ္ရာ၊ အာဂါရမုနိ၊ အနာဂါရမုနိ၊ ေသကၡမုနိ၊ အေသကၡမုနိ၊ ပေစၥကမုနိ တုိ႔ထက္ ကဲတက္လြန္ျမတ္စြာ၊ မုနိႏၵာဘိပဝရ အတုလ မုနိလည္း ျဖစ္ေတာ္မူထေသာ...။
(၇) သုံးဆယ့္ႏွစ္ပါးေသာ၊ ေယာကၤ်ားျမတ္တုိ႔၏ လကၡဏာေတာ္ႀကီး၊ ရွစ္ဆယ္ေသာ လကၡဏာေတာ္ငယ္၊ တင့္တယ္ယုိဖိတ္၊ အဂၤါေတာ္အစိတ္ကုိ လကၤာရိပ္ ျပရာ၌ နားပန္ေတာ္ အစုံႏွစ္ဘက္မွသည္၊ နဖူးေတာ္ ဆံစမွ ယွက္ကူးကာေတာက္ပေသာ ဥဏွီသ သင္းက်စ္ေတာ္တျဖာ…။
နရကာေရႊစင္၊ နဖူးေတာ္ အျပင္၌၊ စုိ႔သက္တန္႔ အသြင္ျဖင့္၊ ေကာ့ညႊတ္ေပ်ာ့ေပၚလြင္သည့္ ႏွစ္ဖက္ေသာ မ်က္ေမွာင္ေတာ္တစ္တန္၊ ပဘံကရ မ်က္ေမွာင္ေတာ္ အစမွာ၊ ေလာမထူးေထြ၊ ညာရစ္ေခြျဖင့္၊ ေငြေရာင္ျခည္ တစ္တန္၊ တစ္လံဝက္ေလာက္၊ ဝန္း၍ေတာက္ေသာ၊ ဥဏၰလုံ ေမြးရွင္…။
ပိတုန္းေရာင္သြင္၊ မည္းေမွာင္လြင္သျဖင့္၊ ေက်ာက္နဝရတ္သဖြယ္၊ ေသာက္ရွဴးၾကယ္ တဝ၊ ရႈၾကည့္တုိင္းေတာက္ပေသာ၊ မံသ စကၡဳေတာ္ ႏွစ္ျဖာ…။
ျပယုိးယားပြင့္၊ ေရႊ ပန္းဆုိင္း ဆင့္သကဲ့သုိ႔၊ မျမင့္မေမာက္ မေကာက္ မခၽြန္၊အလြန္လွ်င္၊ ရႈခ်င္ဖြယ္ရာေသာ ႏွာတံႏွာသီးေတာ္ျမတ္…။
ေလ်ာက္ပတ္သားနား၊ ကြန္႔ကြန္႔လ်ားေသာ၊ ပါးေတာ္ျမတ္ႏွစ္သြယ္...။
ပုလဲရတနာ၊ သာခြာေဘာ္ၾကဴ ေဖြးေဖြးလူလ်က္၊ ျဖဴစင္ၾကယ္ လွစြာေသာ သြားေတာ္ျမတ္ေလးဆယ္၊ စြယ္ေတာ္ျမတ္ေလးဆူႏွင့္တကြ၊ ျပန္႔ျပန္႔ညီညာ၊ နီလွစြာေသာ၊ လွ်ာေတာ္ျမတ္ စသည့္ ကုိယ္အဂၤါေတာ္ အစိတ္တုိ႔ျဖင့္၊ ယုိဖိတ္ယွက္သန္းလွ်က္၊ ခ်ီးမြမ္းအံ့ၾသ၊ ေျပာပ၍ မၿပီးႏုိင္သျဖင့္၊ အလြန္အက်ဴး အထူးသပၸာယ္ေတာ္ မူထေသာ…။
(၈) ကာမဘဝါ၊ ဒိ႒ာ ဝိေဇၨာ၊ ၾသဃေလးျဖာ၊ သံသရာစက္ ဝဲဂယက္၌၊ တဝဲလည္လည္ မတည္မရပ္ ခ်ာခ်ာပတ္လ်က္၊ ရဟတ္ဆုံႏြား၊ ကဲ့ အလားသုိ႔၊ ေမ်ာပါးရွည္ၾကာ၊ ေဝေနယ်ာတုိ႔ကုိ၊ အဏၰဝါ ဂယက္ၾသဃနက္မွ၊ ညာလက္ဆြဲငင္၊ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းငွာ၊ ပဥၥတာလီ၊ ဝါဝႆီဝယ္၊ နာရီ မလစ္၊ မဂ္ဆီ ညွစ္၍၊ ဖြင့္လွစ္ေဟာျပ၊ ဆုံးမေတာ္မူရာ၊ ေဒသနာေတာ္သည္...။
ဝိနယ + သုတၱန္ + ဘိဓမၼံ ဟု သုံးတန္ျပားလာ၊ သာသနာေတာ္ နည္းအားျဖင့္လည္းသုံးရပ္...။ ကထာနည္း အားျဖင့္လည္းသုံးရပ္၊ အာဏာေဝါဟာ ပရမတၱာ ဟူ၍လည္း သုံးရပ္၊
ဤသုိ႔အားျဖင့္ သုံးတန္အျပား၊ ပိဋကတ္ ေဒသနာေတာ္သုံးပါးတုိ႔ကုိ၊ ေဟာၾကား ျမြက္ဟ၊ ဆုံးမေတာ္မူသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္၊ လူနတ္တုိ႔၏ ဆရာအစစ္လည္း ျဖစ္ေတာ္မူထေသာ…။
(၉) ခပ္သိမ္းေသာ တရားအေပါင္းကုိ၊ မိမိ အလုိလုိ၊ ကိုယ္ေတာ္တုိင္သာလွ်င္၊ ေကာင္းစြာထင္ထင္၊ သိျမင္ ေတာ္မူသည္ ျဖစ္၍၊ မ်ားဖ်င္သတၱဝါ၊ ေဝေနယ်ာကုိ၊ ေခမာေအာင္ျမဳိ႔၊ ကူးေစဖုိ႔ငွာ၊ ေဒသနာေရေအး နိဗၺာန္တည္းဟူေသာ အျမဳိက္ေဆးကုိ၊ တုိက္ေကၽြး ျဖန္းဆြတ္ ေတာ္မူသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္၊ေလာကသုံးရပ္ ဘုံသုံးထပ္၌၊ ယွဥ္ကပ္ေသာ္လည္း မႏုိင္ ၿပဳိင္ေသာ္လည္း မတူ၊ တစ္ဆူတည္းသာလွ်င္ ျဖစ္ေတာ္မူထေသာ…။
(၁၀) ဤ မဟာဘဒၵ၊ ကမၻာမ၌၊ ကကုသႏၶာ၊ ေကာဏာ ဂမန၊ ကႆပဟု၊ ေလာကထြဋ္ထား၊ ဘုရားသုံးဆူ၊ သယမၻဴတုိ႔ ထီးျဖဴ အရဟတၱဖုိလ္၊ ရိပ္ခုိနန္းျမင့္ သုံးႀကိမ္ဆင့္၍ ပြင့္ေတာ္မူ ၾကကုန္ၿပီးသည့္ေနာက္---
ေလးဆင့္ေျမာက္ အက် စတုတၳ ေအာင္ပြဲတြင္၊ ေညယ်ငါးအင္၊ ကုန္စင္သိမႈ၊ သမႏၱစကၡဳ၊ သဗၺညဳတ၊ ဉာဏခုိင္ၿဖီး ဉာဏ္ေတာ္ႀကီးကုိ ၊ပုိင္စီးလက္ေရာက္၊ ဆက္ခါေလွ်ာက္၍ ၊ ပြင့္ေျမာက္ေတာ္မူသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ ၊ျဗဟၼာနတ္လူ ၊သုံး ဘုံသူကုိ၊ ၾကည္ျဖဴေမတၱာ၊ ကရုဏာျဖင့္ သာယာစြာဆုံးမ၊ ေဟာျပေတာ္မူ သည္လည္းျဖစ္ေတာ္မူ ထေသာ…။
(၁၁) ဒီပကၤရာ၊ ထြဋ္ခ်ာမွန္ကင္း၊ သုံးလူ႔မင္း၏ ေျခရင္းေတာ္ေအာက္၊ ဝပ္စင္းေမွာက္လ်က္၊ နိယတဗ်ာဒိတ္ ပန္းကုိ၊ ဆြတ္လွမ္းခံယူေတာ္မူစဥ္ကပင္၊ သာဝကဉာဏ္၊ ပါရမီသာမာန္ျဖင့္၊ နိဗၺာန္ကုိ ကူးယူလွ်င္၊ ရေလာက္ေတာ္မူပါလ်က္…။
*တစ္ေယာက္တည္း၊ ငါတစ္မူ၊ နိဗၺာန္ကုိ ယူေခ်လွ်င္ ဘယ္တြင္ အက်ဳိးမရွိေခ်။ သေမၺာဓိမွန္၊ သဗၺညဳ ေရႊဉာဏ္ကုိ၊ ေသြမလွန္ ငါရမွ၊ တရားျမတ္၊ ေဖာင္စၾကၤာျဖင့္၊သတၱဝါ ေဝေနယ်ကုိ၊ သံသရာဝဲဂယက္မွ၊ နိဗၺာန္မည္သာ ကၽြန္းေခမာသုိ႔ တင္ကာေဆာင္ပုိ႔မည္ဟု*
* တိေဏၰာတာေရယ်ံ၊ ဗုေဒၶါ ေဗာေဓယ်ံ၊ မုေတၱာေမာေစယ်ံ* သုံးခြန္းေသာ ဝစနံကုိ ေရႊႏႈတ္ေတာ္လွစ္ဖြင့္၍ က်ဴးရင့္ေတာ္ မူခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္---။
ေလးအသေခ်ၤ၊ လြန္ေလကုန္ေျမာက္ ကမာၻတစ္သိန္း အလြန္သုိ႔ေရာက္ေအာင္၊ လူသာမာန္ ပုဂၢဳိလ္တုိ႔ အလြန္တရာ ျဖည့္က်င့္ရွာမွီးႏုိင္ခဲေသာ၊ ပါရမီ ဆယ္ပါး၊ စြန္႔ ျခင္းႀကီး ငါးပါးစေသာ၊ သမၼာ သေမၺာဓိ အျဖစ္တည္းဟူေသာ ဆုႀကီးကုိ ရွာမွီးေတာ္မူၿပီး ထေသာ…။
(၁၂) ဂဂၤါ၊ ဝါဠဳ သဲစု ျမဴဟန္၊ ပမာတန္ကဲ့သုိ႔၊ အနႏၲဂူ၊ နိဗၺာန္ယူကုန္ေသာ၊ ဆူဆူျမတ္စြာေစာသတၱာ တုိ႔၏သြားရာလမ္းေၾကာင္း စရုိက္ေကာင္း မူလျဖစ္ေသာ၊ သီလသံဝရ၊ ဣျႏၵိယ သံဝရ၊ ေဘာဇနမတၱညဳတာ၊ ဇာဂရိယႏုေယာဂ၊ သဒၶါ၊ သတိ၊ ဟီရိၾသတပၸ၊ ဗာဟုသစၥ၊ဝီရိယ၊ ပညာ ေလးျဖာ စ်ာန္တည္းဟူေသာ၊ စရဏ တရား (၁၅)ပါးတုိ႔ကုိ အားသစ္ က်င့္ေဆာင္ေတာ္မူသျဖင့္…။
သယမၻဴတကာ ျပည့္စုံရာသာ၊ နာနာကုလ တုိ႔၏ ေဝါဟာရ သဒၵါ အနက္ကုိ၊ အခ်က္က်သိႏုိင္ေသာ၊အတၱ ပဋိသမၻိဒါ…။
ဝါစာဂီရတ္ ႏႈတ္သံလႊတ္က၊ ဇာတ္တူတူ မတူတူ၊ ဘာသာဟူသမွ် တု႔ိက ဧကႏၲသိႏုိင္ေသာ၊ ဓမၼ ပဋိသမိၻဒါ…။
တစ္ခု တစ္ခုေသာ ပုဒ္ အကၡရာကုိ၊ သဒၵါ၏ အလုိ၊ ဝိၿဂဳိဟ္+ ဝစနက္+ ဓါတ္ + ပစၥည္း လိင္ အန္ျဖင့္၊ ေဝဖန္၍ သိႏုိင္ေသာ နိရုတၱိ ပဋိသမၻိဒါ…။
ကုိယ္တုိင္သိသမွ် တရားတုိ႔ကုိ သူတစ္ပါးသိ္စိမ့္ေသာငွာ၊ သဒၵါ +ပညတ္သုိ႔တင္၍ စုံလင္စြာ ျမြက္ဆုိတတ္ေသာ ပဋိဘာန၊ ပဋိသမၻိဒါ တည္းဟူေသာ သမၻိဒါ ေလးပါး…။
ဣဒၶိဝိဓ၊ ဒိဗၺစကၡဳ၊ ဒိဗၺေသာတ၊ ေစေတာပရိယ၊ ပုေဗၺနိဝါသာႏုႆတိ၊ ယထာကမၼဳပဂ၊ အနာဂတံသတည္း- ဟူေသာ အဘိဉာဏ္ ခုႏွစ္ပါး…။
ရူပစ်ာန္ေလးရပ္၊ အရူပစ်ာန္ေလးရပ္အားျဖင့္ သမာပတ္ရွစ္ပါး၊ ေက်းဇူးေတာ္ တစ္ဆယ့္ရွစ္ပါး၊ ထူးျပား ဆန္းၾကယ္၊ အံ့ဖြယ္ေတာ္ တစ္ဆယ့္ရွစ္စုံ၊ ထုိမွ်ဂုဏ္ကုိ ဥႆုံစုိးပုိင္ေတာ္ မူၿပီး ထေသာ…။
(၁၃) ေဒဝပုတၱမာရ္၊ ကိေလသမာရ္၊ ခႏၶမာရ္၊ မစၥဳမာရ္၊ အဘိသခၤါရမာရ္၊ ဤ ငါးတန္တုိ႔ကုိ၊ တုိက္လွန္ျဖဳိခြဲ၍၊ ေအာင္ပြဲယူႏုိင္၊ ရဲေခါင္တုိင္ေသာ၊ ကာယာႏုပႆနာ သတိပ႒ာန္၊ ေဝဒနာႏုပႆနာ သတိပ႒ာန္၊ စိတၱာႏုပႆနာ သတိပ႒ာန္၊ ဓမၼာႏုပႆနာ သတိပ႒ာန္ တည္းဟူေသာ သတိပ႒ာန္ေလးပါး...။
ျဖစ္ၿပီးေသာ အကုသုိလ္တရားတုိ႔ကုိ ပယ္ျခင္း၊ မျဖစ္ေသးေသာ အကုသုိလ္ ကံတုိ႔ကုိ တဖန္ အသစ္မျဖစ္ ေစျခင္း။ မျဖစ္ေသးေသာ ကုသုိလ္တရားတုိ႔ကုိ ျဖစ္ပြားေအာင္လုံ႔လျပဳျခင္း၊ ျဖစ္ၿပီးေသာ ကုသုိလ္တရားတုိ႔ကုိ ႀကီးပြား+စည္ပင္စိမ့္ေသာငွာ လြန္စြာလုံ႔လျပဳျခင္း တည္းဟူေသာ သမၼပၸဓာန္ ေလးပါး...။
ဆႏၵိဒၶိပါဒ္၊ ဝီရိယိဒၶိပါဒ္၊ စိတၱိဒၶိပါဒ္၊ ဝီမံသိဒၶိပါဒ္ တည္းဟူေသာ ဣဒၶိပါဒ္ေလးပါး….။
သဒၶိေျႏၵ၊ ဝီရိယိေျႏၵ၊ သတိေျႏၵ၊ သမာဓိေျႏၵ၊ ပညိေျႏၵ တည္းဟူေသာ ဣေျႏၵငါးပါး....။
သဒၶါဗုိလ္၊ ဝီရိယဗုိလ္၊ သတိဗုိလ္၊ သမာဓိဗုိလ္၊ ပညာဗုိလ္ တည္းဟူေသာ ဗုိလ္ငါးပါး.…။
သတိသေမၺာဇၥ်င္၊ ဓမၼဝိစယသေမၺာဇၥ်င္၊ ဝီရိယ သေမၺာဇၥ်င္၊ ပီတိ သေမၺာဇၥ်င္၊ ပႆဒၶိ သေမၺာဇၥ်င္၊ သမာဓိသေမၺာဇၥ်င္၊ ဥေပကၡာသေမၺာဇၥ်င္ တည္းဟူေသာ ေဗာဇၥ်င္ ခုႏွစ္ပါး…။
သမၼာဒိ႒ိ၊ သမၼာသကၤပၸ၊ သမၼာဝါစာ၊ သမၼကမၼႏၲ၊ သမၼာအာဇီဝ၊ သမၼာဝါယမ၊ သမၼာသတိ၊ သမၼာ သမာဓိ တည္းဟူေသာ မဂၢင္ရွစ္ပါး…။
ဤသုိ႔အားျဖင့္၊ ပုိင္းျခားတြက္ဖြဲ႔၊ သုံးဆယ့္ခုႏွစ္ရပ္၊ အလြန္ျမတ္ေသာ၊ ေဗာဓိပကၡိယ၊ ဓမၼ အေက်ာ္၊ ရဲမက္ေတာ္တုိ႔ကုိ၊ ကိုယ္ရံေတာ္ႀကီး၊ ဦးစီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္တင္လ်က္၊ အသေခၤ်၊ တြက္ေရမဆုံး၊ ပတ္ကုံး ကိေလသာ၊ မာရ္ဗုိလ္ပါတုိ႔ကုိ ဆံလႊာ မၾကြင္းေအာင္၊ ခုတ္စဥ္းတုိက္သိမ္း၊ အၿငိမ္းေအာင္ျမင္ေတာ္မူသျဖင့္၊ အသခၤတ၊ ေခမေရႊဘုံ၊ ဓမၼာရုံသဘင္၊ ၿမဳိက္နန္းခြင္၌၊ ဥကင္စြင့္စြင့္၊ ဖြင့္ေတာ္မူၿပီးထေသာ...။
(၁၄) ေလးအသေခ်ၤ၊ လြန္ေလတစ္သိန္း တြက္ကိန္းမ်ားလွ၊ ကပ္ထုိမွ်၌၊ လုံ႔လႀကဳိးပမ္း ျဖည့္စြမ္း ဆည္းပူးေတာ္မူခဲ့ေသာ….။
ဒါနပါရမီ၊ သီလပါရမီ၊ နိကၡမပါရမီ၊ ပညာပါရမီ၊ ဝီရိယပါရမီ၊ ခႏၱီ ပါရမီ၊ သစၥာပါရမီ၊ ေမတၱာပါရမီ၊ အဓိ႒ာန္ပါရမီ၊ ဥေပကၡာပါရမီ၊ ဆယ္လီသုံးစုံ၊ ကုသုိလ္ဟုန္ေၾကာင့္၊ လူ႔ဘုံစံေပ်ာ္ အေလာင္းေတာ္ျဖစ္ခါစကပင္၊ ကာဠာဝက၊ ဂေဂၤယ်ႏွင့္၊ မ႑ရ၊ တမၺ၊ ပိဂၤလ၊ ဂႏၶ၊ မဂၤလ၊ ေဟမ၊ ဥေပါသထ၊ ဆဒၵန္၊ ဤဆယ္တန္ေသာ ဆင္မ်ဳိးတုိ႔၏ ဆယ္ဆတက္၊ ဆယ္ဆတက္စီေသာ အားကုိေဆာင္ႏုိင္သည္ျဖစ္၍၊ ေယာကၤ်ား ဗုိလ္ေျခ၊ ကုေဋ တစ္ေသာင္း တုိ႔၏ ကာယဗလ၊ ဌာန ဌာန၊ ေကာသလႅဉာဏ္၊ ဝိပါကဉာဏ္၊ သဗၺတၳဂါမိနီဉာဏ္၊ နာနာဓာတုဉာဏ္၊ အဓိမုတၱိဉာဏ္၊ ဣၿႏၵိယပေရာ ပရိယတၱိဉာဏ္၊ စ်ာနာဒိသံကိေလသဉာဏ္၊ ပုေဗၺနိဝါသဉာဏ္၊ ဒိဗၺစကၡဳဉာဏ္၊ အာသဝကၡယဉာဏ္၊ တည္းဟူေသာ ဆယ္ပါးေသာဉာဏ ဗလကုိ ရေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ...။
လူ႔ျပည္ နတ္ရပ္ ေခတ္သုံးထပ္ကုိ၊ အုပ္ကြပ္စုိးပုိင္၊ ႏုိင္ေတာ္မူျခင္းတည္းဟူေသာ ဣသရိယဘုန္းေတာ္…။
ေလာကုတၱရာ တရား၊ ျမတ္ကုိးပါးသုိ႔ ထင္ရွားစြာေရာက္ျခင္းတည္းဟူေသာ ဓမၼဘုန္းေတာ္…။
နရဂ္၊ ဘဝဂ္၊ ေအာက္ထက္ပ်ံ႔လႈိင္၊ သုံးခရုိင္၌၊ အဆုံးတုိင္ ေက်ာ္ေစာ ေတာ္မူျခင္းတည္းဟူေသာ၊ ယသဘုန္းေတာ္…။
သုံးဆယ့္ႏွစ္ပါး၊ သမုိက္ထားေသာ၊ ေယာကၤ်ားျမတ္တုိ႔၏ လကၡဏာ၊ ေရာင္ဝါျမဳေတ၊ က်က္သေရ အေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူျခင္း တည္းဟူေသာ သိရီဘုန္းေတာ္….။
အလုိေတာ္ရွိသမွ်၊ တခဏျခင္းျဖင့္သာ၊ ျပည့္စုံလာျခင္း တည္းဟူေသာ ကာမဘုန္းေတာ္…။
နိဗၺာန္ေရာက္ရာ၊ ေဒသနာျဖင့္၊ ျဗဟၼာနတ္လူ၊ သုံးဘုံသူတုိ႔ကုိ ၾကည္ျဖဴစြာလွ၊ သင္ဆုံးမေသာေၾကာင့္၊ ေလာကလုံး ကုိးကြယ္ရာ၊ ဆရာ အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေတာ္မူျခင္း တည္းဟူေသာ ပယတၱဘုန္းေတာ္…။
ဤ ေျခာက္ေဖာ္ေသာ၊ ဘုန္းေတာ္အျမတ္ ၊ဂုဏ္အရဟတ္ျဖင့္၊ ေလာကဓာတ္လုံး။ ညႊတ္ရုံးညီကာ၊ ေကာင္းခ်ီးျငာလ်က္၊ ဘဂဝါ ဟူေသာ ဘြဲ႔ ပုံေတာ္ အထူးျဖင့္၊ ညႊတ္ႏူးေကာ္ေရာ္၊ ပူေဇာ္ခ်ီးပ အပ္သည္လည္း ျဖစ္ထေသာ…။
(၁၅) အၯ ဆကၠသတ၊ ဇာတကကုိ၊ ပုံျပသက္ေသခံလ်က္၊ အနႏၲ ဘဝ ျဖစ္ျဖစ္သမွ် တုိ႔ွ၌၊ ဓနပရိစၥာဂ၊ ပုတၱပရိစၥာဂ၊ ဘရိယ ပရိစၥာဂ၊ အဂၤပရိစၥာဂ၊ ဇီဝိတပရိစၥာဂတည္း ဟူေသာ၊ စြန္႔ျခင္းႀကီး ငါးအင္၊ မဂၢင္ေဖာင္ပ်ံ စံလုိသူ အေပါင္းတုိ႔ထက္၊ ကဲေဆာင္း လြန္ေျမာက္၍၊ အေထာက္မတန္ ျပဳခဲ့ေသာ၊ ေဟတုသမၸဒါ၊ ျမတ္သမာၻေၾကာင့္၊ အဏိမာ၊ လဃႌမာ၊ မဟိမာ၊ ပတၱိမာ ကမၼာ၊ ဤသိတာ၊ ဝသိတာ၊ ယတၱကာမဝသယိတာ ဟူေသာ ဘာသာမဂဓုိ၊ ရာဇၿဂဳိလ္၊ ဥဒါန္းႏွင့္အညီ၊ ရံသီေနေျပာက္၊ ျပတင္းေပါက္၌၊ ျမင္ေလာက္ရုံေသာ၊ အဏုျမဴပမာ၊ သိမ္ေမြ႔စြာေသာ ကုိယ္ေတာ္ကုိ၊ ငယ္ေအာင္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူႏုိင္ျခင္း…။
ေရျပင္ေျမမုိး၊ ပ်ံလွ်ဳိး ငုတ္လႊား၊ သြားေတာ္မူႏုိင္ျခင္း၊ ႀကီးေစလုိက ျမင့္မုိရ္ျပန္ရာ ထုိ႔ထက္သာ၍၊ စၾကာဝဠာပတ္လုံး၊ အုပ္ဖုံးပတ္လွည့္၊ ကုိယ္ေတာ္ျပည့္ေအာင္၊ တရွိ ထုိ္ေတာ္ မူႏုိင္ျခင္း၊
ေျမထု ေရထူ ေမရုပဗၺတာ၊ သီလာ ေတာင္ထပ္၊ အတြင္းရပ္ကုိ၊ က်ဥ္းက်ပ္ ပိတ္ဆီးျခင္း မရွိ၊ ပကတိေကာင္းကင္၊ ဟင္းလင္းျပင္ကဲ့သုိ႔၊ လွ်ဳိးဝင္ထြင္းေဖာက္၊ ၾကြေရာက္ေတာ္မူႏုိင္ျခင္း…။
မေနာဓိ႒ာန္၊ စိတ္ေတာ္ႀကံတုိင္း၊ ကမၼာ ကမၼ ဟူသမွ်ကုိ၊ ကုံင ၿပီးေျမာက္ေတာ္မူႏုိင္ျခင္း…။
သုံးဆယ္တစ္ဘုံ အလုံးစုံကုိ ဥႆုံစုိးပုိင္ေတာ္မူႏုိင္ျခင္း…။
ေလာကီစ်ာန္ရပ္ သမာပတ္ကုိ မျပတ္ဝင္ကာ၊ လုိတုိင္းပါေအာင္၊ ေလ့လာေတာ္မူႏုိင္ျခင္း…။
သက္မရွိသည့္၊ ဂီရိ ဗဟုိ၊ ေတာင္ျမင့္မုိရ္မွလည္း၊ လုိေတာ္လုိက္က၊ ညႊတ္ငုိက္လာရျခင္း တည္းဟူေသာ၊ တန္ခုိးေတာ္ရွစ္ဦး၊ ဘုန္းေတာ္ထူးျဖင့္၊ အံ့က်ဴးၿပီးပုိင္၊ မခ်ီးႏုိင္၍၊ တစ္ၿပဳိင္တည္လ်က္၊ တစ္ၿပိဳင္ပ်က္ေသာ၊ စၾကာဝဠာ တုိက္ေန၊ သိန္းကုေဋလုံး၊ ေရႊမု႒ာန္စြမ္း၊ အာဏာလႊမ္း၍၊ ထဲဝမ္းစိမ့္စိမ့္၊ ၾကက္သီးဖိမ့္မွ်၊ ၿခိမ့္ၿခိမ့္ေၾကြးေၾကာ္၊ ပူေဇာ္ၾကရာ၊ သုံးရြာလုံးတန္ေဆာင္၊ မင္းေခါင္မင္းဖ်ား၊ မင္းတရား အစစ္လည္း ျဖစ္ေတာ္မူထေသာ...။
(၁၆) ေလာကသုံးရြာ၊ သတၱဝါတုိ႔၏၊ ခႏၶာ ရုပ္ နာမ္ဝယ္၊ အဖန္ဖန္ ကပ္ညိလ်က္၊ ဖိစီးႏွိပ္စက္တတ္ေသာ၊ ပိဠနအနက္…။
ကံ ၊စိတ္၊ ဥတု၊ အဟာရတည္း ဟူေသာ အေၾကာင္းတရား ေလးပါးတုိ႔သည္ ျပဳျပင္စီရင္ အပ္ေသာ သခၤတ အနက္…။
မေရာင့္ရဲစြာ၊ သတၱဝါ တုိ႔ကုိ ေလာင္ဆာပူ ပန္ေစတတ္ေသာ၊ သႏၲာပ အနက္…။
ဇရာ၊ မရဏ၊ ေသာက၊ ပရိဒံတုိ႔ျဖင့္ ေဖာက္ျပန္ ပ်က္စီးတတ္ေသာ ဝိပရိဏာမ အနက္…။
တည္းဟူေသာ ေလးပါးေသာ ဒုကၡသစၥာ အနက္တုိ႔ကုိ လည္းေကာင္း…။
အစမထင္၊ သံသရာ၌၊ လူးလာ စုံဆန္၊ အဖန္ဖန္ သြားလာေစျခင္းငွာ၊ အားထုတ္တတ္ေသာ၊ အာယူဟန အနက္…။
ဝဋ္ဆင္းရဲအေပါင္း၏ အေၾကာင္းမူလ ျဖစ္ေသာ နိဒါန အနက္…။
ဝဋ္ဆင္းရဲ၌၊ အၿမဲေပ်ာ္ရႊင္၊ တမင္မင္ျဖင့္၊ က်င္လည္ေစတတ္ေသာ၊ သံေယာဂ အနက္…။
ဝဋ္ဆင္းရဲမွ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ၊ မဂၢသစၥာကုိ ဆီးကာ၊ တားျမစ္တတ္ေသာ၊ ပလိေဗာဓ အနက္…။
တည္းဟူေသာ ေလးပါးေသာ သမုဒယ သစၥာ၏ အနက္တုိ႔ကုိလည္းေကာင္း။
သံသရာဝဋ္မွ၊ ထြက္လြန္ကူးေျမာက္ ၿပီးေသာ နိႆရဏ အနက္…။
ျပဳျပင္ရာသခၤါရတုိ႔မွ ဆိတ္ေသာ၊ ဝိေဝက အနက္…။
ေသျခင္းစေသာ ဒုကၡခပ္သိမ္းမွ ကင္းၿငိမ္းခ်မ္းသာေသာ၊ အမတအနက္…။
တည္းဟူေသာ ေလးပါးေသာ နိေရာဓသစၥာ၏ အနက္ တုိ႔ကုိ လည္းေကာင္း…။
ဝဋ္ဒုကၡ အေပါင္းတုိ႔မွ ေကာင္းစြာ ထြက္ေျမာက္တတ္ေသာ၊ နိယ်ာနိက အနက္…။
နိဗၺာန္သုိ႔ ေရာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေဟတုအနက္…။
နိဗၺာန္ကုိ ျမင္တတ္ေသာ ဒႆန အနက္…။
သခၤါရတရားတုိ႔ကုိ၊ အစုိးရေသာ အဓိပေတယ် အနက္...။
တည္းဟူေသာ ေလးပါးေသာ၊ မဂၢသစၥာ၏ အနက္၊ တုိ႔ကုိ လည္းေကာင္း…။
အေၾကာင္း အက်ဳိး အားေလ်ာ္စြာ၊ ေလးသစၥာတုိ႔ကုိ ဒႆနာကာရျဖင့္ ေသာဠာသ ေဝဖန္၍၊ ေရႊဉာဏ္ေတာ္ထင္ထင္၊ ေရႊလက္တင္ ပတၱျမား ကဲ့သုိ႔၊ ပုိင္းျခားသိျမင္ေတာ္မူသည့္အေလ်ာက္၊ အေထာက္ အခံ၊ ကံဉာဏ္ႀကီးရင့္၊ ပြင့္ထုိက္ေသာ သတၱဝါ၊ ေဝေနယ်ာတုိ႔ကုိ၊ ပြင့္ပါေစ ႏွလုံးျဖင့္၊ ေစြခ်ဳန္းထစ္ႀကဳိး၊ ရွစ္ကုိးနယ္ကုန္၊ သုန္သုန္ ျပင္းဝွန္၊ ရြာဖ်န္းသြန္ေသာ၊ ေမဃဝန္တမွ်၊ ဓမၼေဘရီ၊ ေမဒနီကုိ၊ နာရီမလပ္၊ လူႏွင့္နတ္အား၊ မျပတ္တုိက္ေကၽြး၊ ေပးေတာ္မူေပတတ္ေသာ…။
သုံးရပ္လုံးဆရာ၊ ေဒဝါဒိ ေဒဝိႏၵ၊ ျဗဟၼာဓိ ျဗဟၼိႏၵ၊ တိဘဝပါရဂူ၊ အဘိဘူပါေမာကၡ၊ အႏုတၱရသင္းက်စ္၊ မဟာဓမၼရာဇ္၊ ျမတ္ရွင္ခ်စ္ကုိ...။
ခႏၶာပဥၥက၊ ျဒပ္မွ်ကုိ၊ ေပါင္းထယွဥ္ေဖာ္၊ ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္၊ ဝေႏၵ ဝႏၵာမိ၊ ဂုဏ္ေတာ္ထုံမႊမ္း၊ ပုံေတာ္မွန္းလ်က္၊ ခ်ီးမြမ္းေထာမနာ၊ ပဏာရုိက်ဳိး လက္စုံမုိး၍၊ ရွိခုိးကန္ေတာ့လုိက္ပါ၏ ျမတ္စြာဘုရား.....။

ပကိဏၰက နမကၠာရ အစိေႏၱယ် - ဘုရားရွိခုိးႀကီး ဤတြင္ ၿပီးပါၿပီ…။


Thursday, December 17, 2009

နမကၠာရ အစ ရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ

အရွင္ မဟာဗုဒၶေဃာသ ေရးသားေတာ္မူတ့ဲ ဝိသုဒၶိမဂ္ ကုိက်က္မွတ္ပူေဇာ္ရင္း ဆရာေတာ္ရဲ႔ ထူးျခားတဲ့ အရည္ အေသြးနဲ႔ ျဖစ္ရပ္ ေတြကုိ ၾကည္ညဳိေနမိပါတယ္။ သည္ႏွစ္အတြက္ ဝိသုဒၶိမဂ္ ပထမဆင့္သာ ေျဖဆုိႏုိင္တဲ့ ကၽြန္မဟာ ၁၂.၁၂.၂၀၀၉ ေန႔မွာပဲ စာေမးပြဲေျဖဆုိၿပီးစီး သြားခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မ၏ ဆႏၵကုိသိေနသည့္ အလား ဆရာေတာ္ဘုရားရဲ႔ ေထရုပၸတၱိ စာအုပ္ငယ္ေလးဟာ လက္ထဲကုိ ခ်ိန္သားကုိက္လွစြာ ဆုိက္ဆုိက္ျမဳိက္ၿမဳိက္ ေရာက္ရွိလုိ႔လာခဲ့ပါတယ္။
အခ်ိန္ကာလ ကေတာ့ သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၉၀၀ ခန္႔ကေပါ့။ သီဟုိဠ္ကၽြန္းမွာ သာသနာေတာ္ အလြန္ထြန္းလင္းစည္ပင္ ေတာက္ပ လ်က္ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ နမကၠာရ ဘုရားရွစ္ခုိး သည္လည္း ဝိသုဒၶိမဂၢ က်မ္းျမတ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနလုိ႔လည္း ပုိလုိ႔ စိတ္ဝင္စားခဲ့ ရပါတယ္။
ထုိအခ်ိန္က ပိဋကတ္သုံးပုံပါဠိေတာ္ႏွင့္ အဌကထာမ်ားသည္ မပ်က္မစီး သီဟုိ႒္ ဘာသာျဖင့္ တည္ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားပြင့္ရာ မဇၥ်ိမ ေဒသမွာေတာ့ အျပည့္အစုံတည္ရွိျခင္း မရွိေလေတာ့ (ပိဋကတ္ သုံးပုံပါဠိေတာ္ ႏွင့္ အ႒ကထာ မ်ားကုိ သီဟုိ႒္ဘာသာ အကၡရာအေရးအသားကေန မာဂဓ ဘာသာ အကၡရာ အေရးအသားသုိ႔ အဘယ္သူ ျပန္ဆုိ ကူးယူႏုိင္စြမ္း ရွိပါလတၱံနည္း) ဟု မေထရ္ အမ်ားစည္းေဝးတုိင္ပင္ၾကပါတယ္။


တာဝတႎ သာနတ္ျပည္မွ ေဃာသနတ္သားကုိ မေထရ္မ်ားေတြ႔ ျမင္ၾကကုန္သည္ရွိေသာ္၊ ဤနတ္သားသည္ ကား ပိဋကတ္ေတာ္ကုိ ျပန္ဆုိကူးယူႏုိင္စြမ္း ရွိရုံမက ဗုဒၶသာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီးကုိလည္း အဓြန္႔ရွည္စြာ တည္တန္႔ ေစႏုိင္မည့္သူ ရယ္လုိ႔ အနာဂတံသ ဉာဏ္ျဖင့္သိေတာ္မူ တဲ့အတြက ္* ေဃာသ * နတ္သားကုိ သိၾကားမင္း၊ နတ္မင္းတုိ႔ ႏွင့္တကြ မေထရ္ျမတ္တုိ႔က ေတာင္းပန္ၾကပါတယ္။ မဟာေဗာဓိပင္အနီး ေဃာသအမည္ရွိေသာ ပုဏၰားရြာမွာ၊ ေကသမည္ေသာ ပုဏၰားႀကီးရဲ႔ဇနီး ေကသီမည္ေသာ ပုေဏၰးမႀကီးရဲ႔ ဝမ္းတုိက္အတြင္း ပဋိသေႏၶ စြဲမွီ တည္ေတာ္မူပါတယ္။

ေဃာသပုဏၰား အျဖစ္ ေမြးဖြားတဲ့ အားေလ်ာ္စြာ မိဘရိုးရာ ေဗဒင္ပညာကုိ သင္ၾကားရာ ၇ႏွစ္သား အရြယ္ ကတည္းက တဖက္ကမ္းခတ္ တတ္ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။ ေဗဒင္မာန္ တက္ၾကြၿပီး အရပ္ရပ္ အရြာရြာကုိသြားေရာက္ လွည့္လည္ ေဆြးေႏြးေလရာ (ေရဝတ ) အမည္ရွိေသာ ရဟႏၲာ မေထရ္ ျမတ္တပါးနဲ႔ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါတယ္။

အရွင္ေရဝတ မေထရ္ျမတ္က *ကုသလာဓမၼာ- ကုသုိလ္တရားတုိ႔သည္ကား အဘယ္သည္တုိ႔မည္နည္း* *အကုသလာ ဓမၼာ- အကုသုိလ္တရာ တုိ႔ကား အဘယ္သည္ တုိ႔နည္း* *အဗ်ာကတာ ဓမၼာ- အဗ်ာကတ တရားတုိ႔ကား အဘယ္သည္တုိ႔နည္း* ဟု ပရမတၳေဝဒ မည္တဲ့ ဗုဒၶမႏၱန္ကုိ ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

ၾကားလည္းမၾကားဘူး ေျဖၾကားႏုိင္စြမ္းလည္း မရွိတဲ့အတြက္ အဲဒီ ပရမတၳ ဗုဒၶမႏၲန္ကုိ သင္ၾကားလုိ စိတ္ေတြ ထက္သန္လာခဲ့ၿပီး အရွင္ေရဝတ ရဟႏၲာ မေထရ္ျမတ္ထံပါးမွာ ရွင္ရဟန္းျပဳၿပီး သင္ၾကားခဲ့ရာ တစ္ေန႔တစ္ေန႔တြင္ ပုဒ္ေပါင္း ေျခာက္ေသာင္း ႏႈတ္တက္ သရဇၥ်ာယ္ ႏုိင္တဲ့ အတြက္ တစ္လတည္းျဖင့္ပင္ ပိဋကတ္သုံးပုံကုိ အာဂုံေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ ပါတယ္။

တေန႔က်ေတာ့ ရွင္မဟာ ဗုဒၶေဃာသ မေထရ္က *ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ပိဋကတ္သုံးပုံမွာ ငါ၏ အသိဉာဏ္ပညာက လြန္ကဲေလသေလာ* လုိ႔ ေတြးေတာႀကံစည္သည္ကုိ ဥပဇၥ်ယ္ဆရာျဖစ္ေတာ္မူတဲ့ အရွင္ေရဝတ မေထရ္ျမတ္က ေစေတာပရိယ အဘိဉာဥ္ နဲ႔သိေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ငါ့ရွင္ ဗုဒၶေဃာသ- ပိဋကတ္စာေပ မာန္တက္ကာ မသင့္ေတာ္သည္မ်ားကုိ မႀကံစည္လင့္ ဝန္ေလးလွဘိသည္* စသည္ျဖင့္ ႏွိပ္ကြပ္ ဆုံးမေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီ အခါ အရွင္မဟာ ဗုဒၶေဃာသ မေထရ္သည္ ထိတ္လန္႔ျခင္း သံေဝဂ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ဥပဇၥ်ာယ္ ဆရာအား ကန္ေတာ့ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ လုိက္ပါတယ္။ ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာကလည္း (ငါ့ရွင္ဗုဒၶေဃာသ။ သီဟုိ႒္ကၽြန္း ကုိသြားၿပီး သီဟုိ႒္ဘာသာ အကၡရာ ျဖင့္ေရးသားတင္ထားအပ္တဲ့ ပိဋကတ္သုံးပုံကုိ မာဂဓဘာသာ အကၡရာနဲ႔ ျပန္ဆုိ ေရးသားေလေလာ့။ ယင္းသုိ႔ ေရးသားေလလွ်င္ ငါသည္းခံအ့့ံ) ဟုမိန္႔ေတာ္မူတဲ့ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ပါမယ္လုိ႔ ဝန္ခံ ကတိျပဳရပါေလေတာ့တယ္။

အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသသည္ သီဟုိဠ္ ကၽြန္းကုိမၾကြမီ ခမည္းေတာ္အားမိစၧာဒိ႒ိ အယူမွ လြတ္ေစၿပီးမွ ဥပဇၥ်ာယ္ ဆရာရဲ႔ စကားကုိ ဦးျဖင့္ခံယူၿပီး ပိဋကတ္ေတာ္ ေရးကူးရန္ အတြက္ ရြက္သေဘၤာနဲ႔ သီဟုိဠ္ ကၽြန္းကုိ ၾကြခ်ီေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
သုံရက္ေျမာက္တဲ့ေန႔၊ သမုဒၵရာအလယ္သုိ႔ေရာက္တဲ့အခါမွာ ပိဋကတ္ေတာ္ ကူးယူလုိ႔မရလုိ႔ ျပန္ခဲ့ရတဲ့ အရွင္ဗုဒၶဒတၳ မေထရ္ရဲ႔ရြက္ သေဘာၤ နဲ႔ေတြ႔ဆုံပါတယ္။

အရွင္ဗုဒၶဒတၳ မေထရ္က *ငါ့ရွင္- ဗုဒၶေဃာသ ငါသည္ သီဟုိဠ္ ကၽြန္းတြင္ ပိဋကတ္ေတာ္ ကူးယူခြင့္ရရန္ အလုိ႔ငွာ ဇိနာလကၤာရက်မ္းကုိ ေရးသား ျပဳစုျပသခဲ့ပါတယ္။ သီဟုိကၽြန္းသား မဟာေထရ္မ်ားကငါေရးသား ေသာက်မ္းကုိ အႏွစ္မဲ့က်မ္းလုိ႔ မွတ္ထင္ၿပီး ငါ့ကုိ ပိဋကတ္ေတာ္ကူယူခြင့္မျပဳခဲ့ၾကပါဘူး။ သင္မူကား ပိဋကတ္ေတာ္ အဖြင့္ သံဝဏၰနာက်မ္း တစ္ခု ျပဳစုျပသၿပီး ကူးယူခြင့္ေတာင္းပါ* လုိ႔မွာထားေျပာဆုိၿပီး သိၾကားမင္း ဆက္ကပ္ အပ္တဲ့ သွ်ိသွ်ားသီးကုိ လည္း၄င္း၊ သံကညစ္တံကုိ ၄င္း၊ကညစ္ေသြးရန္ ေက်ာက္ကုိ၄င္း၊ ရွင္မဟာ ဗုဒၶ ေဃာသ မေထရ္ကုိ ေပးအပ္ပါေတာ့တယ္။

ရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ မေထရ္ျမတ္ဟာ သီဟုိဠ္ကၽြန္းကုိေရာက္ တဲ့အခါ ဦးစီးပထမ သံဃပါလ မေထရ္ကုိ မူးျမင္ၿပီး ပိဋကတ္ေတာ္ကူးယူရန္ လာေရာက္ေၾကာင္း လွ်ာက္ထားသျဖင့္ သီဟုိမေထရ္မ်ားနဲ႔ သံဃပါလ မေထရ္ျမတ္က… ဇဋာသုတ္လာ- ဂါထာတစ္ပုဒ္ေပးအပ္ကာ ဂါထာ အနက္ကုိ ပိဋကတ္ေတာ္ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခား ေအာင္ဖြင့္ဆုိပါအုံးေလာ့ ဟု တုိက္တြန္းပါတယ္။
ဂါထာကို အစဦး ထားၿပီး ဝိသုဒၶိမဂ္က်မ္းကုိ ေရးသားျပဳစုေတာ္မူပါတယ္။

သီဟုိဠ္ မေထရ္မ်ား အလြန္ႏွစ္သက္သေဘာက်ၿပီး ပိဋကတ္ေတာ္ျပန္ဆုိ ကူးယူခြင့္ေပးေသာ္လည္း ပိဋကတ္တုိက္ႀကီး ကုိေတာ့ဖြင့္မေပးခဲ့ပါဘူး။ သင့္အစြမ္းျဖင့္ ဖြင့္၍ ကူးယူေလေလာ့--- လုိ႔မိန္႔ဆုိၾကျပန္ပါတယ္။
သည္ေနရာမွာ ကၽြန္မ ကေတာ့ ေတြးမိပါတယ္။ တကၠသုိ္လ္ တက္ခြင့္ရဘုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ Proposal တင္ရသလုိ Entrance Exam ေျဖရသလုိေနမွာပဲ ဆုိတာကုိပါ။

အရွင္ျမတ္ဟာ သည္အခ်ိန္မွာ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ၾကည္ညဳိတဲ့စိတ္ကုိ အစြမ္းကုန္ စြမ္းအားထုတ္ ကာ လႈိက္လွဲ ရဲရင့္တဲ့ ေစတနာနဲ႔ပူေဇာ္ခဲ့တာကစၿပီး နမကၠာရ ဘုရားရွစ္ခုိး စတင္ေပၚေပါက္ လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ျမတ္စြာဘုရား သခင္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးရဲ႔ ဂုဏ္ေတာ္ ေက်းဇူးေတာ္၊ လကၡဏာေတာ္ တန္ခုိးေတာ္မ်ားနဲ႔ တကြ စရိယသုံးပါး၊ စြန္႔ျခင္းႀကီး ငါးပါး၊ ပါရမီေတာ္ ဆယ္ပါး၊ စသည္တုိ႔ကုိ (သုဂတံ၊သုဂတံ ေသ႒ံ) စေသာနမကၠာရာ ဘုရား ရွစ္ခုိးဂါထာျဖင့္ ဖြဲ႔ႏြဲ႔ေရးသားစီရင္ၿပီးလွ်င္ ပိဋကတ္ေတာ္ တံခါးဝတြင္ ထုိင္ေတာ္မူလွ်က္ နမကၠာရ ဂါထာပါ အနက္ အဓိပၸါယ္လာ အတုိင္း ဘုရားသခင္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးအား အာရုံျပဳၿပီး နမကၠာရ ဘုရားရွိခုိး ဂါထာပါဠိကုိရြတ္ဆုိရာ……………………

မဟာေဗာဓိ ပလႅင္ ေတာ္ဝယ္ ထက္ဝယ္ဖြဲ႔ေခြေနေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား မာန္နတ္ လာ၍ စစ္ထုိးေသာအခါ (ဆယ္ျဖာေသာ ပါရမီေတာ္ကုိ ျဖည့္က်င့္ဆည္းပူးေတာ္မူခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဤေဗာဓိပင္ႏွင့္ပလႅင္ကုိ ရရွိေပသည္) လုိ႔ ပါရမီေတာ္ႏွင့္ ညႊန္ၾကားမွ မာရ္နတ္ရန္ ပ်က္ျပားလုိ႔သြားသကဲ့သုိ႔ပင္ ထူးျခားလွစြာ ပါရမီ ဂုဏ္ေတာ္ညႊန္း ဂါထာပုဒ္ကို ရြတ္ဆုိမိသည္ႏွင့္ တၿပဳိင္နက္ ပိဋကတ္တာ္တုိက္ တံခါးသည္ အလုိလုိ အေလ်ာက္ တဟိန္းဟိန္းျမည္လ်က္ ဟင္းလင္းပြင့္သြားၿပီး ပိဋ ကတ္ ေတာ္ကုိ ကူးယူျပန္ဆုိႏုိင္ ခဲ့ပါေတာ့တယ္။
အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ စီရင္ေတာ္မူအပ္တဲ့ နမကၠာရ ပါဠိကုိ ေရွးဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ပါဠိေလွ်ာက္စာသြား စကားေျပမ်ားနဲ႔ အနက္ျမန္မာ ျပန္ဆုိေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ တြံေတးဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၊ စိႏၱေက်ာ္သူ ဦးၾသတုိ႔ကလည္း အနက္ျမန္မာ ျပန္ဆုိခဲ့ၾကပါတယ္။
ထုိ နမကၠာရသုံးေစာင္ကုိ တစ္အုပ္တည္းစုေပါင္းၿပီး ေရႊေတာင္ၿမဳိ႔ က်ီးသည္းေလးထပ္ ဆရာေတာ္ဘုရား ႀကီးက ျမန္မာ စကားေျပလကၤာ စကားေျပႏွင့္ ပကိဏၰက နမကၠာရ အစိေႏၱယ် ဘုရားရွိခုိးစာအုပ္ကုိ ေရးသားျပဳစုထားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားနားလည္ေစရန္ အတြက္ စကားေျပလကၤာစာသြားနဲ႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသုံး (၁၀)ေစာင္တြဲ တြင္ရွိ နမကၠာရပါဠိေတာ္မွာ ျပန္ဆုိေရးသားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ႏုိင္ငံေက်ာ္ အႏုပညာရွင္ႀကီးျဖစ္တဲ့ အလကၤာေက်ာ္စြာ ဆရာႀကီးဦးသုခဆုိလွ်င္ မိမိ ေမြးေန႔တုိင္း ဤဘုရားရွိခုိး စာအုပ္ကုိသူ၏ ေမြးေန႔တုိင္း ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ ၿပီး ရုိက္ႏွိပ္လွဴဒါန္းခဲ့သလုိ ဆရာႀကီးရဲ႔တပည့္ ဒါရုိက္တာေမာင္ႏွင္းမုိး သည္လည္းဆရာႀကီးရဲ႔ အစဥ္အလာအတုိင္း ယေန႔တုိင္လွဴဒါန္း ဆဲျဖစ္ပါတယ္။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ျမတ္စြာသခင္ရဲ႔ အတုမရွိ ဉာဏ္ေတာ္ႀကီး၊ ေက်းဇူးေတာ္ အနႏၱ၊ ဂုဏ္ေတာ္ အနႏၲတုိ႔ကုိ တိတိပပ ေရးသား ထားတာျဖစ္လုိ႔ တစ္လုံးခ်င္းရြတ္ဆုိေလေလ ထဲဝမ္းစိမ့္စိမ့္၊ ၾကက္သီးဖိန္႔မွ် ခ်ိမ့္ခ်ိမ့္ေၾကြးေၾကာ္ ပူေဇာ္လုိ႔ မဝႏုိင္ေအာင္ပါပဲ။
သည္စာကုိ ေရးတင္မိတ္ဆက္ သလုိ ကၽြန္မလည္း ကုိယ္ရသလုိ ရေစခ်င္တဲ့ေစတနာနဲ႔ ႀကဳိးစားၿပီး စာရုိက္ပူေဇာ္ဖုိ႔၊ ဆုံးျဖတ္မိပါေတာ့တယ္။ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား ထံမွ စာစီ ၿပီးသားရွိရင္လည္း မွ်ေဝေပးဘုိ႔၊ ရရွိၿပီးသားဆုိရင္လည္း နမကၠာရ ဘုရားရွိခုိးျဖင့္ အစြမ္းထည့္ပူေဇာ္ၾကရင္း အဆင့္ျမင့္ ဗုဒၶႏုႆတိဘာဝနာ ပြားမ်ားၾကရေအာင္လုိ႔ တုိက္တြန္းလုိက္ပါရေစရွင့္။

မွတ္ခ်က္။ ။ပညာအလင္း စာေပတုိက္မွ ထုတ္ေဝေသာ (အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ၏ ေထရုပၸတၱိ အက်ဥ္းႏွင့္ ပကိဏၰက နမကၠာရ ဘုရားရွိခုိး) စာအုပ္ ကုိ ကုိးကားေရးသားအပ္ပါသည္။


Tuesday, December 1, 2009

နတ္ေတာ္ လျပည့္ေန႔

ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားရွင္

့ျမန္မာရုိးရာ ၁၂လရာသီပြဲေတာ္ေတြ အနက္မွာ နတ္ေတာ္လျပည့္ ေန႔ကေတာ့ ေရွးယခင္က နတ္ပြဲျဖစ္ၿပီး အခုေခတ္မွာေတာ့ စာဆုိေတာ္ဂုဏ္ျပဳပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ နတ္ေတာ္လကုိလည္း စာဆုိေတာ္လ အေနနဲ႔သတ္မွတ္ထား ခဲ့ပါတယ္။
ဘာသာေရး အခမ္း အနားမ်ားကုိ တစ္လတစ္ႀကိမ္ က်င္းပေနၾကတဲ့ သာသနာေရး ဦးစီး႒ာနကေတာ့ ေလာက အေၾကာင္းမဖက္ ဓမၼေၾကာင္းသက္သက္ကုိသာ ေရးဖြဲ႔ၾကတဲ့ ဓမၼစာဆုိေတာ္ မ်ားႀကီးေတြကုိ ဂုဏ္ျပဳတဲ့ အေနနဲ႔ နတ္ေတာ္လျပည့္ေန႔ကုိ ဓမၼစာဆုိေတာ္ေန႔အျဖစ္ က်င္းပ ၾကပါတယ္။ ဓမၼစာေပေတြ၊ ဆရာေတာ္ဘုရားမ်ား ေဟာၾကားေတာ္မူတဲ့ တရားဓမၼအသံဖုိင္၊ ဗီဒီယုိ ဖုိင္ေတြကုိ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ ေတြက တစ္ဆင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနတဲ့ Dhamma Website Developer, Dhamma Blogger မ်ားအားလုံး သည္လည္း
ဓမၼစာဆုိေတာ္မ်ား စာရင္းဝင္ အျဖစ္သတ္မွတ္ရမွာ ပါပဲေနာ္။


ေလာက ေရးရာ စိတ္အာရုံ မက်က္စားပဲ ဓမၼစာေပေတြကုိ အာရုံထားလုိ႔ တစ္စုိက္မတ္မတ္ ေလ့လာေရးသား မွ်ေဝေပးခဲ့တာ ေတြဟာ တကယ္ေတာ့ ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳစရာေကာင္းလွပါတယ္။ ေပ်ာ္စရာ ကာမဂုဏ္ အာရုံေတြကို Click တစ္ခ်က္လုပ္ရုံနဲ႔ ရရွိ သာယာႏုိင္တဲ့ online ေပၚမွာမဟုတ္လား။ ၿငိမ္းခ်မ္း ေအးျမ၊ သန္႔စင္တဲ့ ဓမၼစာမ်က္ႏွာ မ်ားစြာကုိ မၿငိမ္းေအးေသာ စိတ္ရဲ႔ကြန္းခုိရာ ေနရာမ်ား အျဖစ္ တည္ေဆာက္ ဖန္တီး ႏုိင္ၾကတာကုိလည္း ေလးစားမိပါတယ္။ ေရးသားတဲ့လူေတြ ဘယ္ေလာက္ေရးေရး တေလးတစား ဖတ္ရႈ သူမ်ားေၾကာင့္လည္း ဓမၼစာမ်က္ႏွာမ်ား စည္ပင္ထြန္းကားခဲ့တာ ျဖစ္လုိ႔ ဖတ္ရႈၾကတဲ့ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားကုိ အထူးပဲေက်းဇူးတင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ထင္ရွားတဲ့ ဓမၼ စာဆုိေတာ္ ေတြကုိျပန္ၾကည့္ရင္ ပုဂံေခတ္ ကအစျပဳၿပီး အနႏၲသူရိယ အမတ္ႀကီး၊ ပင္းယေခတ္ စတုရဂၤဗလ အမတ္ႀကီး၊ အင္းဝေခတ္ ရွင္မဟာသီလဝံသ၊ ရွင္မဟာရ႒သာရ၊ ေတာင္ဖီလာဆရာေတာ္၊ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ မွာဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္၊ သဂၤဇာ ဆရာေတာ္၊ ၿဗိတိသွ်ေခတ္မွာ မာန္လည္ဆရာေတာ္၊ လယ္တီ
ဆရာေတာ္၊ လြတ္လပ္ေရးႀကဳိေခတ္မွာ မဟာဂႏၶာရုံဆရာေတာ္ အရွင္ဇနာကာဘိဝံသ တုိ႔ေရးသားခဲ့တာ ေတြဟာ တန္ဘုိးမျဖတ္ႏုိင္တဲ့ ဓမၼအေမြအႏွစ္ ေတြပါပဲ။ အခုမ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာ တိပိဋကဓရ ဆရာေတာ္ ဦးဝိစိတၱသာရာဘိဝံသက အစျပဳ လုိ႔ဆရာေတာ္ေပါင္းမ်ားစြာေရးသားခဲ့တဲ့ ဓမၼစာေပမ်ားကုိ ကၽြန္မက
ညြတ္ညြတ္ႏူးႏူး ပူေဇာ္ အထူး ျပဳလုိလွပါတယ္။
ဒီပနီ အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ သံေဝဂစာအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ က်မ္းစာအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ေမတၱာစာအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ဆုံးမစာအမ်ဳိးမ်ဳိး လကၤာအမ်ဳိးမ်ဳိး တုိ႔ဟာ ရဟန္းရွင္လူတုိ႔ရဲ႔ ႏွလုံးသားနဲ႔ ပါးစပ္ဖ်ားမွာ ရွင္သန္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႀကီးျမတ္တဲ့ စာေပႏွလုံးသား၊ ေစတနာ အရွိန္အဟုန္ အင္အား ကုိလည္း ကၽြန္မကအားက် အတူယူလုိလွပါတယ္။ နတ္ေတာ္လျပည့္ ဓမၼစာဆုိေတာ္ေန႔ အခါသမယမွာ ကၽြန္မ ႏွစ္သက္ခဲ့ ေလးစားၾကည္ညဳိခဲ့တဲ့ ပုဂံေခတ္က ဓမၼစာဆုိေတာ္ *အနႏၲသူရိယ အမတ္ႀကီး* ရဲ႕သံေဝဂ စာလကၤာ တစ္ပုဒ္ဟာ ကၽြန္မ ဝိဉာဥ္ကုိ ပူးဝင္ရွင္သန္ လုိ႔လာ
ျပန္ပါေတာ့တယ္။
၁။ သူတည္းတစ္ေယာက္ ေကာင္းဘုိ႔ေရာက္မူ၊ တစ္ေယာက္သူမွာ ပ်က္လင့္ကာသာ ဓမၼတာတည္း။
၂။ ေရႊအိမ္နန္းႏွင့္ ၾကငွာန္းလည္းခံ မတ္ေပါင္းရံလ်က္၊ ေပ်ာ္စံရိပ္ၿငိမ္၊ စည္းစိမ္မကြာ၊ မင္းခ်မ္းသာကား၊ သမုဒၵရာထက္၊ ခဏတက္သည့္၊ ေရပြက္ပမာ၊ တစ္သက္လ်ာတည္း။
၃။ ၾကင္နာသနား၊ ငါ့အားမသတ္၊ ယခုလႊတ္လည္း၊ မလြတ္ၾကမၼာ၊ လူတကာတုိ႔၊ ခႏၶာ
ခုိင္က်ည္၊ အတည္ မၿမဲ၊ ေဖာက္လြဲတတ္သည္၊ မခၽြတ္စသာ၊ သတၱဝါတည္း။
၄။ ရွိခုိးေကာ္ေရာ္၊ ပူေဇာ္ အကၽြန္၊ ပန္ခဲ့တုံ၏။ ခုိက္ႀကဳံဝိပါတ္၊ သံသာစက္၌၊ ႀကဳိက္လတ္တုံမူ၊ တုံ႔မယူလုိ၊ ၾကည္ညဳိစိတ္သန္၊ သခင္မြန္ကုိ ခ်န္ဘိစစ္စစ္၊ အျပစ္မဲ့ေရး၊ ခြင့္လွ်င္ေပး၏၊ ေသြးသည္ အနိစၥာ ငါခႏၶာတည္း။

ရဲရင့္တည္ၾကည္သလုိ စိတ္ႏွလုံးထက္ျမက္ လွတဲ့ ဓမၼစာဆုိေတာ္ႀကီးဟာ သူသတ္ကုန္းေရာက္တဲ့ အခ်ိန္တုိ္င္ေအာင္ တုန္လႈပ္မႈ မရွိ၊ ေလာကကုိအမွန္အတုိင္းသိရွိတဲ့ သမၼာဒိ႒ိဉာဏ္ေတြ ထြန္းေတာက္ ၿပီးသည္ကဗ်ာေလးကုိ ေရးသြားခဲ့တယ္ဆုိတာ သိသာထင္ရွားလွပါတယ္။ ပုဂံေခတ္ ေနျပည္ေတာ္ တြင္းမွာ မင္းယဥ္ နရသိခၤနဲ႔ နရပတိစည္သူတုိ႔ ေဝဠဳဝတီကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေမာဟ အေမွာင္ဖုံးခဲ့တဲ့ အေရးမွာ အမတ္ႀကီးဟာ တန္ဆာခံျဖစ္ခဲ့ရတာ ဘယ္သူ႔ကုိမွ အျပစ္မတင္သြားခဲ့ပါဘူး။ သူ႔ရဲ႔ ေသမင္းကုိရင္ဆုိင္ပုံ ဟာလည္း အေၾကာင္ အက်ဳိးသိျမင္တဲ့ စိတ္နဲ႔ၿငိမ္သက္ေနပါတယ္။ သံသရာမွာ ျပန္ေတြ႔ခဲ့ရင္ေတာင္ ခြင့္လႊတ္စိတ္နဲ႔ အတုန္႔အလွည့္မယူလုိပါေၾကာင္း သေဘာထားႀကီးျပခဲ့ပါတယ္။ ဓမၼစာဆုိေတာ္တုိ႔ရဲ႔ စိတ္ဓာတ္အဆင့္အတန္းျမင့္မား ၾကတာဟာ ျမတ္ဗုဒၶရဲ႔ အရိပ္ေအာက္က တရားဓမၼ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကုိ ခုိလႈံခဲ့ ရလုိ႔ပါပဲ။ အႏႈိင္းမဲ့စံျပ နမူနာအျဖစ္ ျမတ္ဗုဒၶ ကုိဦးထိပ္ပန္ဆင္ၿပီး လူထုၾကားမွာ တရားဓမၼမ်ား စိမ့္ဝင္ပ်ံ႔ႏွံ႔ေအာင္ လမ္းျပ ေရွ႔ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ဓမၼစာဆုိေတာ္မ်ားကုိ၊ မွန္းဆ ၾကည္ညုိ ကန္ေတာ့ေနမိရင္း …..၊

ဓမၼဘေလာ့ဂါမ်ားကုိလည္း ဂုဏ္ျပဳ အားေပးရင္း နတ္ေတာ္လျပည့္ေန႔ကုိ ျဖတ္သန္းလြန္ေျမာက္ ေစပါေတာ့ တယ္။


Monday, November 23, 2009

ရွင္းသန္႔စင္ၾကယ္ရာ လမ္းသုိ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း (သုိ႔) ဝိသုဒၶိမဂၢ မိတ္ဆက္

ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားရွင့္...
ဘဒၵ ကမၻာမွာ ပြင့္ေတာ္ မူၿပီး ၾကေလကုန္ေသာ ဘုရားရွင္တုိ႔၏ ဓာတ္ေတာ္ ေမြေတာ္ မ်ားကိန္းဝပ္ရာ ေလးဆူဓာတ္ပုံ၊ ေရႊတိဂုံေစတီရဲ႕ ထီးေတာ္ရိပ္မွ ႏႈတ္ခြန္း ဆက္သ လုိက္ပါတယ္။ ဓမၼ မိတ္ေဆြ မ်ားအားလုံး က်န္းမာ ခ်မ္းသာ ၾကပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပုိ႔သေနမိပါတယ္။
ကၽြန္မဟာ စေန၊ တနဂၤေႏြရက္မ်ားတြင္ ဓမၼဗ်ဴဟာႏွင့္ မဂၤလာဗ်ဴဟာ ဓမၼစာေပသင္တန္း ေက်ာင္းမ်ားမွာ သင္တန္းတက္ ေရာက္လုိ႔ ေနခဲ့ပါတယ္။ ဓမၼဘေလာ့ဂါ တျဖစ္လဲ ဘဝနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ျပန္ေရာက္ ခဲ့ကတည္းက အျမင္ေတြဟာ အရင္ကနဲ႔ မတူေျပာင္း လဲခဲ့ပါၿပီ။ ပုရြက္ဆိတ္ သကာအုိးထဲ က်သလုိ ျမင္ျမင္သမွ်၊ ၾကားၾကားသမွ်၊ ပုိ႔စ္ေရးတင္ခ်င္ေနမိ ေျပာျပခ်င္ေနမိၿပီး၊ အာရုံေထြျပားေနကာ တိတိပပ ေရးသားမရပဲ ျဖစ္ေနခဲ့ရပါတယ္။
ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးေက်ာင္းမွ အမေဒၚဝင္းနဲ႔ ကမၻာေအး ေစ်းထဲမွ သစ္သီး ဆုိင္ပုိင္ရွင္ အမ ေဒၚလွခင္တုိ႔ ရဲ႔ ဗုဒၶတရားေတာ္ အေပၚ ေလးေလးနက္နက္ ရုိေသမႈ၊ လမ္းျပ ကူညီမႈမ်ားေၾကာင့္ ကၽြန္မ ရဲ႔ အာရုံမ်ားဟာ ဝိသုဒၶမဂ္ ဆုိတဲ့ အာရုံ တစ္ခုတည္းမွာ စုစည္းမိၿပီး စာေမးပြဲ ေျဖဆုိဘုိ႔ထိ ျပင္ဆင္ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။ ဝိသုဒၶိမဂ္ အေၾကာင္းကုိ အဘိဓမၼာ အေျခခံ ရွိၿပီး သူတုိင္း ေလ့လာ ေျဖဆုိလုိ႔ရပါတယ္။ သာသနာေရးဝန္ႀကီး႒ာနက က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ အဘိဓမၼာ စာေမးပြဲ၊ အဘိဓမၼာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္(ဋီကာေက်ာ္) စာေမးပြဲမ်ားကုိ ေျဖဆုိ ေအာင္ျမင္ထားၿပီးျဖစ္ေပမဲ့ ေမ့ေမ့ေနတဲ့ မွတ္ဉာဏ္ကုိ ပုတ္ရိုက္ႏႈိးေဆာ္ရင္း ကၽြန္မ ႀကဳိးစား ရပါေတာ့တယ္။


ကၽြန္မရဲ႔ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားကုိ သင္တန္း အေတြ႔ အႀကဳံမ်ားႏွင့္အတူ ကၽြန္မသိသမွ် ဓမၼမ်ားကို မွ်ေဝ ေရးသားဘုိ႔ ဘုန္းဘုန္း ဦးေလာကနာထ (http://www.lknt.org) ကလည္း တုိက္တြန္း လမ္းညႊန္ထားလုိ႔ ကၽြန္မ မွတ္တမ္းမ်ားစတင္ ေရးသားရပါတယ္။ မဂၤလာဗ်ဴဟာ ႏွင့္ ဓမၼဗ်ဴဟာသင္တန္းေက်ာင္း ႏွစ္ခု ကူးၿပီး ေစတနာ အျပည့္အဝနဲ႔ သင္ၾကား ပုိ႔ခ် ေပးတဲ့ သင္တန္းဆရာေတာ္ကေတာ့ ဆရာေတာ္ အရွင္ပ႑ိတ (ကထိက-အဘိဓမၼပိဋက မဟာ႒ာန)၊ ႏို္င္ငံေတာ္ ပရိယတၱိ သာသနာ့တကၠသုိလ္ (ရန္ကုန္) ျဖစ္ပါတယ္။
ဝိသုဒၶိမဂ္ အ႒ကထာ က်မ္းဆုိတာကေတာ့ သံယုတၱ နိကာယ္၊ သဂါထာဝဂၢ၊ ေဒဝတာသံယုတ္၊ ဇဋာသုတ္လာ (သီေလပတိ႒ာယ နေရာ သပေညာ) စေသာဂါထာကုိ ေရွးဦးစြာ ထုတ္ျပၿပီးလွ်င္ အဲဒီ ဂါထာ၌ အဦးပဓာနျပဳ၍ ေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ တရားသုံးမ်ဳိးကုိ အသီးသီး အက်ယ္ ေဝဖန္လ်က္ နိေဒၵသ ၂၃-ခု (အခန္း- ၂၃ ခန္း) ခြဲျခား၍ ေရးသားေတာ္ မူခဲ့ေသာ ဂႏၳဝင္ ေျမာက္ က်မ္းျမတ္ တစ္ဆူ ျဖစ္ပါတယ္။
ဇဋာ ဆုိတာကေတာ့ ကြန္ရက္ အရႈပ္အေထြး မ်ားစြာရွိတဲ့ တဏွာရဲ႔ အမည္ျဖစ္ပါတယ္။ တဏွာ ဆုိတာကေတာ့ အာရုံ-၆ပါး တုိ႔၌ အထက္ေအာက္ ေခါက္တုန္႔ေခါက္ျပန္ အဖန္ဖန္ ျဖစ္ေပၚျခင္းေၾကာင့္ ခ်ဳပ္စပ္ျခင္း သေဘာ အားျဖင့္ဝါးရုံစသည္တုိ႔ ရဲ႔ အခက္ အလက္ လုိ႔ ဆုိအပ္တဲ့ ကြန္ရက္အရႈပ္ အေထြးနဲ႔ တူပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ တဏွာကုိ အရႈပ္အေထြး (ဇဋာ) လုိ႔ဆုိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဇဋာသုတ္ ကျမတ္စြာ ဘုရားရွင္က နတ္သား တစ္ပါး ကုိ ေဟာတဲ့ ေလးပါဒ ၃၂ လုံး ရွိတဲ့ဂါထာေလးကုိ အေၾကာင္းျပဳ ၿပီး သည္ အ႒ ထာ ႀကီးကုိ ေရးသားခဲ့တာျဖစ္ ပါတယ္။
ေရးသားရာမွာလည္း-
နိကာယ္ငါးရပ္တုိ႔မွ လာေသာ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ သုတ္ပုဒ္၊ ပါဠိေတာ္တုိ႔ကုိ ယုတၱိ သာဓက အျဖစ္ ထုတ္ေဆာင္ၿပီး ျပဆုိျခင္း။
ထုိသုတ္ပုဒ္ ပါဠိေတာ္တုိ႔၏ အနက္အဓိပၸါယ္တုိ႔ကုိ သီဟုိဠ္ အ႒ကထာတုိ႔မွ ဘာသာျပန္၏ အစြမ္း ျဖင့္ေဖာ္ျပျခင္း။
သီဟုိဠ္ အ႒ကထာ တုိ႔မွာ ျပဆုိထားေသာ သီဟုိဠ္ဝတၳဳ သာဓကမ်ား ၊ အဆုံးအျဖတ္မ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္း။
အထူးသျဖင့္ အဲဒီေခတ္ အဲဒီ အခါက မဟာဝိဟာရဝါသီ တုိ႔၏ အယူဝါဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သည့္ ထင္ရွား ေသာဝါဒကြဲမ်ားကုိ ထည့္သြင္းေရးသား ေဖာ္ျပၿပီးေတာ့ အဲဒီ ဝါဒကြဲေတြကုိ အေၾကာင္းယုတၱိ အမ်ဳိးမ်ဳိး ျပၿပီး ပယ္ဖ်က္ျခင္း ဟူေသာ က်မ္းရဲ႔ အေျခခံရမဲ့ မူေတြကုိ စီရင္ခ်မွတ္ၿပီးမွ ေရးသားျပဳစု ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဝိသုဒၶိ မဂၢ = ဝိသုဒၶိ + မဂၢ (မဂ္)
ဝိသုဒၶိ = အညစ္အေၾကး အလုံးစုံကင္းစင္ေသာ နိဗၺာန္၊ ထက္ဝန္းက်င္စင္ၾကယ္ေသာနိဗၺာန္
မဂၢ (မဂ္) = ေရာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အက်င့္လမ္း
ဝိသုဒၶိ မဂၢ= နိဗၺာန္ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္၊ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း လမ္းစဥ္
အညစ္ အေၾကး အလုံးစုံကင္းေသာ၊ ထက္ဝန္းက်င္စင္ၾကယ္ေသာ နိဗၺာန္ (ဝိသုဒၶိ) သုိ႔ ေရာက္ေၾကာင္း ျဖစ္ေသာအက်င့္၊ လမ္းစဥ္ (မဂၢ)ကုိ ဝိသုဒၶိမဂၢ= ဝိသုဒၶိ မဂ္ ဟုေခၚဆုိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
စီစဥ္ေရးသားေတာ္မူခဲ့တဲ့ သူကေတာ့ အိႏၵိယႏုိင္ငံသား (အရွင္မဟာ ဗုဒၶေဃာသ မေထရ္) ျဖစ္ပါတယ္။ သီဟုိဠ္ကၽြန္း၊ အႏုရာဓၿမဳိ႔၊ မဟာဝိဟာရ ေက်ာင္းတုိက္ႀကီး၏ ေတာင္ဘက္ ပဓာနဃရ ပရဝုဏ္တြင္ မဟာ နိဂမသာမိ မည္ေသာ ဒါယကာရဲ႔ ျပာသာဒ္ ၌ သီတင္းသုံးေနစဥ္မွာ အရွင္သံဃပါလမေထရ္ရဲ႔ တုိက္တြန္းခ်က္ေၾကာင့္ သာသနာ ႏွစ္ - ၉၇၃ မွာ ေရးသားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ေရးသားရာမွာလည္း သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ လုိ႔ဆုိအပ္တဲ့ ဝိသုဒၵိမဂၢ (နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္လမ္းစဥ္) ကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ နိဗၺာန္ကုိ အလုိရွိတဲ့ သူေတာ္ေကာင္းေတြ မွန္မွန္ကန္ကန္ သိေစခ်င္တဲ့ အက်ဳိးကုိ ရည္ရြယ္ၿပီး သည္အ႒ကထာကုိ စီရင္ ေရးသားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
အမွီ ျပဳေရးသားတဲ့ ေရွးအ႒ကထာေဟာင္းေတြကေတာ့ မဟာဝိဟာရဝါသီ မေထရ္ျမတ္တုိ႔ ေဟာေျပာ သင္ၾကားနည္းလုိ႔ ဆုိအပ္တဲ့ နိကာယ္ ငါးရပ္တုိ႔ရဲ႔ မဟာအ႒ကထာ၊ ကုရုႏၵီအ႒ကထာ၊ မဟာပစၥရီ အ႒ကထာ တုိ႔ကုိ အမွီျပဳ ေရးသား ထားတာျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီ အခ်ိန္ဟာ တတိယ သံဂါယနာတင္ၿပီးတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္လုိ႔ သင္တန္းဆရာေတာ္ အရွင္ပ႑ိတ က ရွင္းလင္းျပေတာ္ မူပါတယ္။ ဆရာေတာ္က ကၽြန္မတုိ႔ကုိ သင္ၾကားျပတာကေတာ့ ကုိယ္တုိင္ ေရးသားေတာ္မူတဲ့ မွတ္စု ကေတာ့ မဟာစည္ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ေရးသားေတာ္မူတဲ့ ဝိသုဒၶိမဂ္ ျမန္မာျပန္ စာအုပ္ ကုိ ကုိးကား ၿပီး ပုိ႔ခ်ခ်က္မ်ား စီစဥ္ေရးသားေပး ထားခဲ့ပါတယ္။
ဝိသုဒၶိမဂ္ က်မ္း ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့-
၁။ စင္ၾကယ္ေသာ ပါဠိပိဋကတ္မွီရာရွိျခင္း။
၂။ သိကၡာ သုံးပါးကုိ အက်ဥ္းခ်ဳံးသိမ္းသြင္းထားျခင္း။
၃။ေရွး အ႒ကထာေဟာင္းတုိ႔ရဲ႔ ဘာသာျပန္က်မ္းျဖစ္ျခင္း။
၄။ တစ္ပါးေသာဂုိဏ္းသားတုိ႔ရဲ႔ အယူဝါဒ မ်ားကုိ ၾကဥ္ထားျခင္း။
၅။ မိမိဂုိဏ္း အယူရဲ႔ စင္ၾကယ္ မႈကုိေဖာ္ျပျခင္း။
၆။ သီလ၊ဓုတင္၊ သမထ၊ အဘိဉာဥ္၊ ပညာ အျပားစသည္တုိ႔ကုိ အျပည့္အစုံေဝဖန္ျပထားျခင္း။
၇။ အရဟတၱဖုိလ္တုိင္ေအာင္၊ အက်င့္ပဋိပတ္နည္းကုိ အျပည့္အစုံျပထားျခင္း။
၈။ ေပၚလြင္ထင္ရွား၍ ရႈပ္ေထြး ျခင္းကင္းေသာ ပုဒ္၊ဝါက်တုိ႔ကုိ ျပဳစီရင္ထားျခင္း။
၉။ သိလြယ္ေသာအနက္ရွိျခင္း။
၁၀။ ၾကည္ညဳိဖြယ္ေကာင္းၿပီး ေတြ႔ျမင္ၾကားသိရာကုိ အတုလုိက္၍ က်င့္ျခင္းသုိ႔ေရာက္ေစ ႏုိင္ေသာ ဝတၳဳေၾကာင္းတုိ႔ကုိ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဝိသုဒၶိ မဂ္က်မ္းႀကီး ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ျခဳံငုံေျပာရရင္ေတာ့ ဝိသုဒၶိမဂ္ အ႒ကထာသည္ ဘာဝနာ လုပ္ငန္းကို စနစ္တက်လမ္းညႊန္ေပးတဲ့ က်မ္းျမတ္ တစ္ဆူျဖစ္ပါတယ္။ ပိဋကတ္ သုံးပုံမွ အရသာ၊ အဆီ အႏွစ္ မ်ားကုိ ထုတ္ယူထားတဲ့ ပိဋကၾသဇာ လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဝိသုဒၶိမဂ္ အ႒ကထာ က်မ္းႀကီးက ဝိသုဒၶိမဂ္ အ႒ကထာ ကုိလုံးေစ့ ပါဌ္ေစ့ အျပည့္အစုံ ျမန္မာ ဘာသာကုိ ျပန္ဆုိထား တဲ့ ျမန္မာ အ႒ကထာ က်မ္းႀကီးရယ္လုိ႔လည္း တန္ဘုိးထား ပူေဇာ္ သင့္လွပါတယ္။
ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႔ ကုိယ္က်င့္တရား ေတြပုိမုိ ေကာင္းမြန္လာေအာင္၊ ဘာဝနာ လုပ္ငန္းေတြ အားထုတ္ခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေပၚလာ ေအာင္၊ သံသရာ ဝဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္၊ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္လမ္းစဥ္မ်ားကုိ စနစ္တက် ညႊန္ျပၿပီး စည္းရုံးဆြဲေဆာင္ ေခၚငင္ႏုိင္စြမ္းလည္းရွိတဲ့ ဝိသုဒၶိမဂ္ အေၾကာင္းကုိ အက်င့္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရးသုတ မ်ားတုိးပြားေစလုိ တဲ့ေစတနာ ျဖင့္ ကၽြန္မရဲ႔ *သစၥာအလင္း* စာမ်က္ႏွာမ်ားမွာ ေရးသားပူေဇာ္ သြားပါမယ္။
သခၤန္းစာ မ်ားအတုိ္င္းမဟုတ္ပဲ သီလအေၾကာင္း၊ ဓုတင္၊ အဘိဉာဥ္၊ အႏုႆတိ မ်ားအေၾကာင္း သိမွတ္ဖြယ္ ရာမ်ားကုိ ထုတ္ႏုတ္ေရးသား သြားပါမယ္ ဆုိတာ ေျပာၾကားရင္း မိတ္ဆက္လုိက္ပါတယ္ ဓမၼ မိတ္ေဆြမ်ားရွင့္။

က်မ္းကုိး၊
ဝိသုဒၶိမဂ္ျမန္မာျပန္ပုိ႔ခ်ခ်က္ - ပထမဆင့္ (အရွင္ပ႑ိတ-ကထိက-ႏုိင္ငံေတာ္ ပရိယတၱိသာသနာ့တကၠသုိလ္-ရန္ကုန္၊ ၂၀၀၈)


Wednesday, November 18, 2009

ေငြရတု ေမြးေန႔ဆုမြန္


သား ကုိဦး (ဓမၼရသ) အတြက္ ေငြရတု ေမြးေန႔ဆုမြန္

ဝမ္းမနာ ေသာ္လည္း၊ ဝမ္းသာခဲ့ရဖူးေသာ
ထူးျခားတဲ့ သားပါ။
ငယ္ေသာကားသား၊ ႀကီးေသာ္ အားတဲ့
သင္ဟာ
အားမာန္မ်ားျဖင့္ရဲရင့္… သံမဏိပန္းတစ္ပြင့္ျဖစ္တယ္။

အသက္ငယ္ေသာ္လည္း၊ အသိမငယ္ေသာ သား၊
ပုိင္းျခားေဝဖန္၊ အမွန္ အမွား၊
တရား အသိတုိ႔ျဖင့္... မတရား မရွိေစရ...။
သင္ဟာ
လင္းလက္ ေတာက္ပ၊ လမ္းျပၾကယ္ တစ္ပြင့္ ျဖစ္ေပတယ္။

မ်ဳိးေစ့လည္းမွန္၊ ပင္လည္းသန္ခဲ့
ရွင္သန္ေနဆဲ ပြင့္ဖူးဆဲပါ...။
ေဝဆဲ အရိပ္၊ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊
လမ္းေၾကာင္းမွန္ဆဲ… စိမ္းလန္းဆဲေပါ့ ။
သင္ဟာ
ေရာင္စုံခ်ယ္ မလိမ္း၊ အၿမဲစိိမ္းတဲ့ သစ္တစ္ပင္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

သားေကာင္းတစ္ေယာက္၊ ေက်ာက္ေကာင္းတစ္ေစ့
ယေန႔ အထိ၊ ျဖည့္ဆည္း ေပါက္ေရာက္၊ လမ္းဆက္ေလွ်ာက္ေနာ္။
ေငြရတုခရီး ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးေပါ့။
သင့္ဘဝ ရဲ႕သခင္၊ သင္ သာလွ်င္ျဖစ္
သင့္ ဘဝအျမင္၊ သင္သာထုဆစ္
က်စ္လ်စ္မာေက်ာ၊ အေမာလုံေၾကာင္း၊ သက္လုံေကာင္းေစ။
မ်က္ရည္ ေခၽြး၊ ေသြး၊ ေပးဆပ္မႈသာ ေျခရာခ်န္ခဲ့။
ေမတၱာ သစၥာ၊ ကရုဏာသာ ေစတနာမွန္ခဲ့။
မလွည့္မဖ်ား၊ ရုိးသားမႈသာ ေနရာမွန္ခဲ့။
ခ်န္ခဲ့၊ မွန္ခဲ့
က်န္တဲ့ ဘဝလမ္း၊ ျဖတ္သန္းရဲရင့္၊
ရဲရင့္စြာျဖတ္သန္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းကုိယ္စိတ္
အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝ၊ လွပလိမ့္မယ္္ ယုံၾကည္တယ္။

၁၈.၁၁.၂၀၀၉ ေန႔တြင္က်ေရာက္ေသာ သား ကုိဦး (ဓမၼရသ)၏ ၂၅ နွစ္ျပည့္ ေငြရတု
ေမြးေန႔ အတြက္ ေမတၱာျဖင့္ ေရးဖြဲ႔ပါသည္။
သစၥာအလင္း

Tuesday, November 10, 2009

ဇာတိမလာေရးႏွင့္နိဗၺာန္အျမင္ ( ၁၁ )

အာရုံသိ ခႏၶာငါးပါးသည္ ဘဝတစ္ခုလုံးရဲ႔ ဖြားေသ၊
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
သူသည္ ဘဝတစ္ခုလုံးပဲဆုိတာကုိလည္းနားလည္ ရမယ္။ အာရုံမသိရင္ အိပ္ေပ်ာ္ေနတဲ့ ခ်ိန္ကုိ ဘုရားက ဘဝၿမဳံတယ္လုိ႔ အမိန္႔ရွိတယ္။ အိပ္ေပ်ာ္ခ်ိန္မသိဘူး။ ဘဝၿမဳံတယ္တဲ့။ ေသခါစ ခႏၶာ ကုိယ္လုံးႀကီး ရွိတယ္။ စဥ္းစားပါ။ အာရုံေတြသိပါ့မလား။ (မသိပါဘူး ဘုရား…)။

ဒါျဖင့္ အဲဒီ ပုဂၢဳိလ္ကုိ ဘဝရွိတယ္ ေျပာမလား မရွိဘူးေျပာမလား၊ မရွိပါဘူးဘုရား။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ သူ႔မွာ အာာရုံသိမလာေတာ့လုိ႔ ဒီခႏၶာ မရွိေတာ့ဘူး။ဒါမရွိရင္ ကိုုယ္လုံး ႀကီး ရွိေသာ္လည္း ဘဝ မရွိဘူး။
ကုိယ္လုံးႀကီး ကေတာ့ မသာျဖစ္ခါစ ဒီ အတုိင္းပဲ ။


အိပ္ေပ်ာ္လည္း ဒီ အတုိင္းပဲ သေဘာေပါက္ရဲ႔လား။သူ႔ကုိ ဘဝ မယူ ဘူးေနာ္။ ဒီအာရုံသိကုိသာ ဘဝယူရမွာေနာ္။ ျပန္ေျပာမယ္။ နည္းနည္းေတာ့ စဥ္းစားရမယ္။ ဘုရား တရားေတာ္ ဟာ အလြန္နက္ရႈိင္းတယ္။
ဒီကုိယ္လုံးႀကီးေတြ အိပ္ေပ်ာ္သြားၿပီ ဆုိပါေတာ့။ ျခင္ကုိက္ရင္ သိပါ့မလား။ (မသိပါဘူး ဘုရား)။ ဒါျဖင့္ ဘဝဆုိတာ သည္ ဒီကုိယ္လုံးႀကီး လုိ႔ယူတာ မဟုတ္တာေတာ့ ေသခ်ာသြားၿပီ။ ဒီခႏၶာ ငါးပါး အစုံကုိသာ
ဘဝလုိ႔ယူရမွာ။ သေဘာေပါက္ၿပီလား။ အဲဒီ ငါးခုေပါင္းေတာ့ မွ အသိေပၚလာတာကုိ ဘဝလုိ႔ ယူရမွာေနာ္။ ဒါကုိသာ ဘုရားက ဒုကၡသစၥာလုိ႔ေခၚတာ။ လုိရင္းက အဲဒါပဲ။ ဘဝ အစစ္ ကအဲဒါပဲ။
ဘဝဆုိတဲ့အသိေပၚတာကုိ ဖြားျမင္တယ္ေခၚတယ္။ အသိေပ်ာက္သြားတာကုိ ဘဝေသတယ္လုိ႔ေခၚတယ္။ အဲဒါမွ ဖြားေသအစစ္၊ နားလည္ၾကၿပီလား။ အသိေလးျဖစ္ေပၚတာကုိ ဘဝလုိ႔ေခၚတာ၊ ဇာတိျဖစ္လုိက္တာ၊ ေပ်ာက္သြားတာက ဇရာ မရဏ ဖြားေသ ။ ဘဝရဲ႔ဖြားေသဆုိတာ (သူ- သူ႔ကုိတကယ္ေတြ႔ေနရမွာ) အသံၾကားလုိက္တယ္။

မေနာေပၚတယ္ဆုိရင္ ဒီမွာလည္း ဖြားေသ ဒီမွာလည္း ဖြားေသၿပီးရင္ေပ်ာက္သြားတယ္။ ဒါဆုိ ဘဝ မရွိေတာ့ဘူး။ သိသေဘာ ေလးေပၚတာ ဖြားေသပဲ။ ဘဝတစ္ခုလုံးေနာ္။ အစိတ္အပုိင္းမယူနဲ႔။

ဘဝ တစ္ခုလုံးယူရမွာ။ ကုိယ့္ဘဝ တစ္ခုလုံးရဲ႔ ဖြားေသ ဟာ ၾကားသိႀကံသိ အသက္ရွဴတယ္၊ ထိသိ မေနာမွာ ႀကံသိ၊ အဲဒီ အသိေလးေပ်ာက္သြားတဲ့ ဖြားေသဟာ ဘဝတစ္ခုလုံးရဲ႔ ဖြားေသဆုိတာကုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ရဲရဲခ် နားလည္ ၿပီေနာ္။

အဲဒီလုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ က်ၿပီဆုိရင္ေတာ့ ဘုန္းဘုန္း ရဲရဲအာမခံတယ္။ တရားရၿပီလုိ႔။ ဘုရားအလုိက်ေရာက္ၿပီ။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tuesday, November 3, 2009

ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ေဟာၾကားဆုံးမေတာ္ မူေသာ အေထြေထြ မွတ္သားစရာမ်ား

ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ၏ တရား စခန္း ရိပ္သာသစ္

မုိးညွငိးသိဂႌ ရက္ရွည္ တရားစခန္းရိပ္သာသစ္ ကုိ ရန္ကုန္တုိင္း ၊ ေမွာ္ဘီၿမဳိ႔နယ္၊ ဝါးနက္ေခ်ာင္း တုိက္နယ္ တြင္ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေစေရး အတြက္ ေျမအလွဴရွင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၂ ဧကရွိေသာ တရား စခန္းေျမေနရာ အလွဴ ရွင္မ်ား ကေတာ့ ရန္ကုန္တုိင္း မရမ္းကုန္း ၿမဳိ႔နယ္ ကမၻာေအး ဗီလာ အိမ္ယာ ေန ဗုိလ္မွဴး ႀကီး စံေအးလွ (ၿငိမ္း) + ေဒၚခင္မာဝင္းခ်စ္ မိသားစု က ဆရာေတာ္ ဘုရားထံလွဴ ဒါန္း ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။
စခန္းသစ္ အတြက္ စတင္ေဆာင္ရြက္ မဲ့ အစီအစဥ္ ကေတာ့ အုတ္ျခံစည္းရုိး ခတ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ပါဝင္စားၿပီး ၊ ေက်ာင္းဒါယကာ ၊ ဒါယကာမ အျဖစ္ ပါဝင္ လွဴဒါန္း လုိသူမ်ား ကေတာ့ အလ်ား ၈ေပ၊ အျမင့္ ၆ေပ အတြက္ က်ပ္ေငြ ၄သိန္းခြဲ (၄၅၀၀၀၀ က်ပ္တိတိ) ကုိ ဆရာေတာ္ ဘုရား၏ ကပၸိယ ကာရက တပည့္ရင္း ဦးေနရီ ထံတြင္ စတင္ လွဴ ဒါန္းႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါး ေဖၚျပ အပ္ပါတယ္။အလွဴရွင္ တုိ႔၏ အမည္ မ်ားကုိအုတ္နံရံ တံတုိင္းတြင္ ကဗၸည္းထုိး ေဖၚျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။


သူ႔ကုိ သတ္ျဖတ္ သက္တုိတတ္
မသတ္ အသက္ရွည္။
ညွင္းဆဲသူမ်ား အနာမ်ား
သနားက်န္းမာသည္။
ေဒါသမီးလွ်ံ အက်ည္းတန္
သညး္ခံ လွပသည္။
ဝန္တုိသူမွာ ေခၽြရံကြာ
ၾကည္သာေခၽြရံစီ။
မေပးလွဴ က မြဲျပာက်
လွူ မွ ေပါၾကြယ္ သည္။
မရုိမေသ မ်ုဳိးယုတ္ေခ်.
ရုိေသ မ်ဳိး ျမတ္သည္။
မေမး မျမန္း ဉာဏ္ ျမင္ကန္း
စုံစမ္းဉာဏ္ႀကီးသည္။
ေကာင္းတာ ျပဳမွ ေကာင္းတာရ
ေကာင္းမွေကာင္းစားမည္.
ေကာင္းဆုိးႏွစ္တန္ ကံစီမံ
ခံစံၾကရမည္။

ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးမ်ားေဟာၾကားဆုံးမေတာ္ မူေသာ-အေထြ ေထြ မွတ္သားစရာမ်ား

နိဗၺာန္ လုိခ်င္ရင္ သူမ်ားအတင္းမေျပာ နဲ႔။
ခ်မ္းသာ လုိခ်င္ သူမ်ားအတင္း မေျပာနဲ႔ ။
ကေလးေတြကုိေတာ့ ကုိယ့္ အျမင္ နဲ႔ မလိမၼာဘူးလုိ႔ေျပာတယ္ ကုိယ္ကေရာ ။
သံသရာ ဘယ္ကစလုိ႔ ဘယ္မွာ ဆုံးပါသလဲ ၊ မသိတာစလုိ႔ သိေတာ့ဆုံးပါတယ္။
( လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး)

အုိနာေသဘက္ကမ္း မွ အုိနာေသ လြတ္ရာဘက္ကမ္းသုိ႔ ေရာက္ေစေသာ အလုပ္ ကုိ ပါရမီ လုိ႔ ေခၚတယ္တဲ့။
လူမုိက္နဲ႔ ပညာရွိကုိ တျခားမွာ သြားမရွာပါနဲ႔။ ကုိယ့္သႏၱန္မွာ ရွိေနတာ။
အမွန္အတုိင္း မသိတဲ့ အခ်ိန္ လူမုိက္၊ အမွန္ အတုိင္း သိတဲ့အခ်ိန္ ပညာရွိ ။ အခ်ိန္ ပုိင္းလူမုိက္ ၊ အခ်ိန္ပုိင္း ပညာရွိ။
(ဂ်ဳံး ဂ်ဳံးက် ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး)

ငါမွားလည္း သူျပင္တာခံမယ္။သူမွားလည္း ငါျပင္မယ္။ (စံကင္းဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး)

အရင္ကေကာင္းလုိ႔ အခုေကာင္းသည္ ၊အခုေကာင္းရင္ ေနာင္ေကာင္း ပါလိမ့္မယ္။

ေတာင့္တ(လုိခ်င္) နည္းေတာ့ ၊ေၾကာင့္ၾက (ပူေလာင္ )နည္းတယ္ ။ ေၾကာင့္ၾက နည္းရင္ ႏွလုံးေအးတယ္။

ဆုပ္ရင္ကြဲတယ္၊ ႀကဲရင္လုံးတယ္ ။
ယူရင္ ၿပဳိကြဲတယ္ ၊ေပးရင္ျပည့္စုံတယ္။
ရွိတာနဲ႔ စိတ္ကူး ကြာဟတာမ်ားရင္ ၊ ဒုကၡမ်ားမယ္။

ျဖစ္ခ်င္တာေတြ လုိခ်င္တာေတြ လက္ရွိဘဝနဲ႔ မဟပ္ေအာင္ သိပ္မ်ားလာရင္ လြန္သြားၿပီ။ လက္ရွိဘဝ နဲ႔ ဟပ္ေအာင္စိတ္ကုိ ျပဳျပင္ေပး ရမယ္။

ေရာင့္ရဲျခင္း ဟာခ်မ္းသာ၊ကုိယ္ပုိင္ထင္တဲ့အရာ ေတြဟာ တကယ္ေတာ့ မပုိင္ပါဘူး။ကုိယ္တကယ္ မပုိင္တဲ့ အရာေတြကုိ မပုိင္သလုိပဲေနပါ။

ၾကမ္းတမ္းတုန္း အေရာင္မွိန္ တုန္းေသခဲ့ရင္ေတာ့ ေသခ်ာတယ္ ၊အပါယ္ ဇာတိပဲ ။

စိတ္ႏွလုံးေအးတုန္း ေသခဲ့ရင္ အေရာင္ေတာက္ နတ္ျဖစ္မယ္။ မာန္ေလွ်ာ့တတ္လုိ႔ အထည္ မထင္ရင္ေတာင္ အထက္ဆန္ပါတယ္။ ေသျခင္းတရား ဟာ ကပ္ေနၿပီလုိ႔ ႏွလုံးသြင္းရမွာ

အခ်ိန္တုိင္း ေတြးေနရင္း ဘဝေျပာင္းေန သည္။

မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြ အျမင္မွန္ဘုိ႔လုိတယ္ ။ အေတြးအေခၚ မွန္ဘုိ႔လုိတယ္။
ပ်င္းလုိ႔ မလုပ္ရင္ (အေသေတြ႔မွ) ေသခါနီးမွ အေျဖေပၚမယ္။

ရုပ္ရွင္ ဆုိလဲ ေရွ႔ဘာျဖစ္မလဲဆုိၿပီး ၾကည့္ေနေတာ့ အေၾကာတင္းေနတာေပါ့ ။ သေဘာက်ရင္လည္း ရာဂျဖစ္ေနတယ္။ ရုပ္ညံ့ရင္ စိတ္ပါညံ့မယ္။

ခ်မ္းသာခံစားရေလေလ ၊ဆင္းရဲထင္ရွားေလေလ။
ဘုရားေဟာတာက ေဒါသသိမ္းဘုိ႔ ၊ေလာဘသတ္ဘုိ႔ ။ေမာဟပယ္ဘုိ႔ ။
ကုိယ္သာနာ၍ စိတ္မနာေအာင္က်င့္ရမယ္တဲ့။

အေတြးရပ္ရင္ ေဟာ္မုန္းေတြေကာင္းလာတယ္။ အေတြးမ်ားရင္ ဦးေႏွာက္က ေဟာ္မုန္းအည့့ံ ေတြထြက္တယ္။
လူေတစ္ေယာက္ဟာ တစ္ခုေတာ္တာနဲ႔ ကုိယ့္ကုိကုိ အကုန္ေတာ္တယ္လုိ႔မထင္နဲ႔။ တစ္ခုညံ့တာ နဲ႔လည္း အကုန္ညံ့တယ္ မသတ္မွတ္နဲ႔။ ေနရာတုိင္းလည္း အကုန္ေတာ္ အကုန္ညံ့ မရွိဘူး။ ကုိယ့္ကုိကုိ ေနရာတုိင္း ေတာ္တယ္လုိ႔ ထင္ေနရင္ မလြယ္ဘူးေနာ္။
စိတ္နဲ႔ အာရုံ အဆင္ေျပေအာင္ ေနရမယ္တဲ့။
အသိမွန္မွ အက်င့္မွန္မယ္။
(ေယာဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး)

တာဝန္ေက်ပါ။ မတြယ္တာပါနဲ႔။ (ေတာင္တန္းသာသနာျပဳဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး)

ေတာင့္တ ရွိရင္ေၾကာင့္ၾကရွိမယ္။
ေကာင္းတယ္ ဆုိတာကုိ ကုိယ့္စိတ္က မႀကဳိက္လည္း ေပသာလုပ္ပါ။ လုပ္ရင္းလုပ္ရင္းနဲ႔ ၾကဳိက္လာ လိမ့္မယ္။ ဘဝ အဆက္ဆက္ က မေကာင္းတာကုိပဲ ႀကဳိက္ခဲ့ေတာ့ ေသြးထဲမွာ မေကာင္းတာကုိပဲ ႀကဳီက္တဲ့သတၱိ ကိန္းေနတဲ့ အတြက္ မေကာင္းတာ ကုိပဲႀကဳိက ္ေနလိမ့္မယ္။မေကာင္းတာကုိေရွာင္ပါ မလုပ္ပါနဲ႔။
အက်ဳိးတရားကုိ မပြားပါနဲ႔။ အေၾကာင္းတရားကုိသာတည့္ေအာင္လုပ္ပါ။
(ေလွသင္းမင္းေက်ာင္း ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး)

ဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္မွ အပူဓာတ္မထြက္ေစနဲ႔။ ဘာေၾကာင့္ပူပူ ဘယ္သူေၾကာင့္ပူပူ ေအာက္ပဲစုန္ မွာပဲ။ ဘာေၾကာင့္ပူပူ ကုိယ္အရႈံးပဲ။

လူတစ္ေယာက္အေၾကာင္းကုိေတြးရင္ မေကာင္းတဲ့ေနရာ မွာ ရပ္မထားရဘူး။ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္တဲ့ အဆင့္ေရာက္ေအာင္ေတြးရမယ္။

ေလာကမွာ ျဖစ္ေနတာ ေတြမွန္သမွ်သည္ ျဖစ္သင့္လုိ႔ ျဖစ္တာ အေၾကာင္းေၾကာင့္အက်ဳိး ျဖစ္တာ ။
တပါးသူ၏ အျပစ္ကုိ ရႈေလ့ရွိေသ ပုဂၢဳိလ္ ၊ ေျပာေလ့ရွိေသာပုဂၢဳိလ္၌ အာသေဝါ တရားတုိ႔သည္ တုိးပြားၾကကုန္၏ ။ နိဗၺာန္ႏွင့္အေဝးႀကီး ေဝးၾကေလကုန္၏။
(ရာဟုေလာဝါဒသုတၱန္)

အေတြးအေခၚေသတာ လူေသတာ ထက္ဆုိးတယ္။
အႀကိမ္ႀကိမ္ အပါယ္ က်ခဲ့တာ မ်ားလွပါၿပီ။ အစုန္ အဆန္ျဖစ္ျခင္းလည္းထပ္ေနပါၿပီ။မရေသးဘူးတာ နိဗၺာန္ပဲက်န္ေတာ့တယ္။
အမွားၾကာေတာ့အမွန္ျဖစ္တယ္။
(ေရႊက်င္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး)

အသိမွန္မွ အက်င့္မွန္မယ္။ (ေယာဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး)
ပညာဆုိတာ ေရွ႔မွာ ျဖစ္မဲ့ေကာင္းက်ဳိး ဆုိးက်ဳိးေတြကုိ ရွင္းရွင္းျမင္ႏိုင္တယ္။


Friday, October 30, 2009

သာမညဖလ အခါေတာ္ေန႔ (သုိ႔မဟုတ္) သံဃာ့ေက်းဇူး မေမ့ဘူး အထူးပူေဇာ္မယ္…

ေမေမခ်စ္ေသာ သားသား နဲ႔မီးမီးေရ
ေလာက၌ အျမတ္ဆုံး ရတနာ သုံးပါးရွိတဲ့အထဲမွာ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ အခ်ိန္အခါ ကာလ သမယဟာ သံဃာ ရတနာရဲ႔ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ပူေဇာ္ ၾကတဲ့ အခ်ိန္အခါ ျဖစ္ေနပါတယ္ေနာ္။ အဲလုိ အခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ေမေမဟာ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးရဲ႔ တရား ရိပ္သာမွာ တရားအားထုတ္ဘုိ႔ ေရာက္ရွိလုိ႔ ေနခဲ့တဲ့ အတြက္ ထူးကဲတဲ့ ကံတရားကုိ ေက်းဇူးတင္ေနမိပါတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ပုိင္းေလာ့ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ကလည္း ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ရဲ႔ ေက်းဇူးကုိ တုန္႔ဆပ္ ပူေဇာ္ လုိတဲ့အတြက္ မုိးကုတ္ ၿမဳိ႔ မဂၤလာ တုိက္ေဟာင္းမွာ တရားျပသ ေနရာမွ တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ မတုိင္ခင္ ႏွစ္ရက္ အလုိမွာ ျပန္လည္ ႄကြ ေရာက္ခဲ့ပါၿပီ။
တရားစခန္းသိမ္းပြဲ အျဖစ္ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးက မုိးကုတ္ၿမဳိ႔မွ ဝါရင့္ မုိးကုတ္ေယာဂီမ်ားကုိ ေဟာၾကားတဲ့ တရားကုိ ေမေမတုိ႔ကုိ ျပန္လည္ ေဟာၾကားေပးတာနာယူရေတာ့ ေမေမ့မွာ အလြန္ ဝမ္းေျမာက္ပီတိ ျဖစ္ရပါေသးတယ္။ ေမေမတုိ႔ ေယာဂီ သီလရွင္ မ်ား အားလုံး ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ခြင့္ ရရွိခ့ဲ တာကေတာ့ေမေမ့ ဘဝမွာ ထူးကဲတဲ့ တုိက္ဆုိင္မႈပါပဲေလ။ ေမေမ့ဘဝထဲမွ ေက်းဇူးရွိ ခဲ့ဘူးေသာ သံဃာ ရတနာ မ်ားအားလုံး ကုိ ပူေဇာ္ ဦးခုိက္တဲ့ အေနနဲ႔ သည္စာစုကုိ ေရးျဖစ္ပါေတာ့တယ္ ကေလးတုိ႔ေရ..။


အခုဆုိရင္ မုိးညွင္းသိဂႌေက်ာင္းတုိက္ရဲ႔ ဓမၼာရုံ ထဲမွာ ပေဒသာပင္ လာေရာက္လွဴ ဒါန္းၾကသူမ်ားနဲ႔ စည္ကားေနတာေပါ့ေလ။
ေမေမတုိ႔ ငယ္ငယ္ ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး ေပ်ာ္ခဲ့ဘူးပါတယ္။ တန္ေဆာင္တုိင္ပြဲေတာ္ ဆုိရင္ ကန္ေတာ့ တန္ေဆာင္တုိင္ မီးထြန္းပြဲေတာ္၊ ကထိန္ သကၤန္း အလွဴ ပြဲေတာ္ မသုိးသကၤန္း ယက္လုပ္ ပူေဇာ္ပြဲေတာ္၊ မဲ ဇလီ ဖူးသုပ္ ေဝငွေသာ ပြဲေတာ္၊ က်ီးမႏုိးပြဲေတာ္ ေတြကိုျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကတာရဲ႔ အတိတ္ခႏၶာ အစဥ္တန္းဟာ အခုျပန္ ေတြး အခု ျပန္ ေပၚလာေတာ့တာေပါ့။
တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေန႔ကုိ သာမည ဖလ အခါေတာ္ေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္တာ ကေတာ့ေမေမ အရင္ က မေျပာျပ ဘူးေသး ပါဘူး။
ေဂါတမ ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္ အခါက တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ ညမွာ အဇာ တသတ္ မင္းသား မူးမတ္ ေပါင္းစုံလင္စြာျဖင့္ ညီလာခံသဘင္ဆင္ယင္က်င္းပေနပါတယ္။ ဆီးႏွင္းျမဴတိမ္ သူရိန္မီးခုိး ညစ္မ်ဳိး ငါးဝကင္း စင္ပၿပီး ၾကည္ႏူးသာယာ ဘြယ္ေကာင္းတဲ့ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ ညရဲ႔ အလွအပကုိ ၾကည့္ၿပီး အဇာတသတ္ မင္းသားက
၁။ ရမဏီယာ ဝတ= ေမြ႔ေလ်ာ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ညပါတကား။
၂။ အဘိရူပါ ဝတ= အလြန္လွပေသာ ညပါတကား။
၃။ ဒႆနီယာ ဝတ = ရႈဖြယ္ေကာင္းေသာညပါတကား။
၄။ ပါသာဒိကာ ဝတ=ၾကည္လင္ ရႊန္းပေသာ ညပါတကား။
၅။ လကၡညာ ဝတ= ေမ့မရႏုိင္ေသာညပါတကား။
လုိ႔ စကားငါးခြန္းနဲ႔ ခ်ီးမြမ္းေတာ္ မူပါသတဲ့။ အဇာတသတ္မင္းတရားဟာ အေဖကုိ သတ္မိတဲ့အကုသုိလ္ကံ ေၾကာင့္ အလြန္ ၾကည္ႏူးသာယာ ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ညရဲ႔ အလွအပကို မခံစားႏုိင္ပဲ အိပ္စက္ မရေအာင္ ျဖစ္ေနပါတယ္။
အဇာတသတ္ မင္းသားေလးဟာ ငယ္ရြယ္စဥ္ အခါမွာ ေဒဝဒတ္ ကုိဆရာတင္မိၿပီး အေပါင္းအသင္း မွားတဲ့ အတြက္ ဖခင္ ဘုရင္ႀကီးကုိ သတ္မိသည္အထိ ဆုိးသြမ္း ခဲ့ဘူးတာ ကေလးတုိ႔ သိၿပီးသားျဖစ္မွာပါ။ ပဥၥာနႏၱိယ ကံႀကီးထုိက္ၿပီးတဲ့ အခ်ိန္က စလုိ႔ အိပ္မေပ်ာ္တဲ့ ေရာဂါေဝဒနာ စြဲကပ္ခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီ ေဝဒနာေပ်ာက္ကင္းေအာင္ မည္သည့္ေဆး ႏွင့္မွ ကုစား မရျဖစ္ေနခဲ့တာ အမတ္ေတြအႀကံ ေပးတဲ့အတုိင္း တိတၳိ ဆရာႀကီး ၆ ေယာက္ တုိ႔ ထံ သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဇာတသတ္ ဘုရင္က သူသိလုိတဲ့ သာမညဖလ (ရဟန္း ျပဳျခင္း အက်ဳိး ) ကုိေမးတဲ့ အခါ မွာ ေက်နပ္ေလာက္တဲ့အေျဖကုိ မရတဲ့အတြက္ ျပန္လာခဲ့ရပါတယ္။
သမားေတာ္ႀကီး ဇီဝက ေက်းဇူးေၾကာင့္ ဘုရားရွင္ကုိ ဖူးေတြ႔ ေမးျမန္းသိရွိၿပီးမွ အိပ္စက္လုိ႔ ရသြားပါေတာ့တယ္။
အဇာတသတ္မင္းတရား ဘုရားရွင္ကုိ အဖူးအေမွ်ာ္သြားေရာက္တဲ့အခ်ိန္ဟာ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ ညခ်မ္း ခ်ိန္ခါ ကေလးေပါ့။ အဲဒီ အခ်ိန္မွာ ျမတ္စြာဘုရားဟာ ရာဇၿဂဳိလ္ ၿမဳိ႔အနီး သမားေတာ္ ႀကီး ဆရာ ဇီဝက လွဴ ဒါန္း ထားတဲ့ သရက္ ဥယ်ာဥ္ မွာ သီတင္းသုံးေနတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ေနပါေသးတယ္။ သရက္ဥယ်ာဥ္ ထဲမွာပဲ ဘုရားရွင္ဟာ အဇာတသတ္မင္းကုိ သာမညဖလ သုတၱန္ ေဒသနာေတာ္ကုိ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
အလြန္ သာယာလွပတဲ့ ေတာေတာင္ရိပ္နဲ႔ လျပည့္ညမွာ ေဟာၾကားတဲ့ တရားေတာ္ဟာ ေနာင္တ တစ္ဖန္ ပူပန္မႈေတြနဲ႔ ဆူပြက္ေလာင္ၿမဳိက္တဲ့ ႏွလုံးသားကုိ ေအးခ်မ္းသာယာမႈကုိ ေဆာင္က်ဥ္း ေပးႏုိင္ခဲ့တာေပါ့ေလ..။
အဲဒီ သာမညဖလသုတၱန္ဟာ ဒီဃ နိကာယ္၊ သီလကၡႏၶ ဝဂၢ ပါဠိေတာ္မွာ ပါရွိပါတယ္။ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြ အတြက္ ေၾကးမုံမွန္တစ္ခ်ပ္ သဖြယ္ျဖစ္ၿပီး ကုိယ္က်င့္သီလ ရွိတယ္ မရွိဘူးဆုိတာကုိ ဤသုတၱန္ ျဖင့္ထင္ဟပ္ေစႏုိင္ပါတယ္။
ရဟန္းျပဳျခင္း အက်ဳိးေတြကုိ ေဟာၾကားတဲ့ ေန႔ျဖစ္တဲ့အတြက္ တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေန႔ကုိ သံဃာ ေတာ္မ်ားေန႔လုိ႔ ေခၚဆုိခဲ့တာ ကုိလည္းမွတ္သားထားလုိက္ပါ အုံးေနာ္။
သာမည ဖလ = ရဟန္းျပဳျခင္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြကေတာ့------
၁။ မင္းခစားဘဝႏွင့္ မင္းျပစ္ မင္းဒဏ္မွ လြတ္ကင္းျခင္း အက်ဳိး။
၂။ အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈ မွ လြတ္ကင္းျခင္း အက်ဳိး။
၃။ ပါတိေမာကၡ သံဝရသီလ ႏွင့္ ျပည့္စုံသျဖင့္ အပါယ္ေဘးမွ ကင္းေဝးျခင္း အက်ဳိး။
၄။ ဒုစရုိက္ကုိ ေရွာင္သျဖင့္ ဒုစရုိက္ ဒုကၡ မွ ကင္းလြတ္၍ စူဠ သီလ ႏွင့္ျပည့္စုံ ျခင္း အက်ဳိး။
၅။ ပြဲသဘင္ အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ကစားပြဲ အမ်ဳိးမ်ဳိး မေကာင္းေသာစကားအမ်ဳိးမ်ဳိး တုိ႔မွ ေရွာင္ၾကဥ္ သျဖင့္ ထုိဒုကၡမ်ားမွ ကင္းလြတ္၍ မဇၥ်ိမ သီလႏွင့္ျပည့္စုံျခင္း အက်ဳိး ။
၆။ နကၡတ္ေဗဒင္ ၊ယၾတာ လကၡဏာ ေဆးကုျခင္း စသည္တုိ႔မွ ေရွာင္ၾကဥ္သျဖင့္ အာဇီဝ ပါရိသုဒၶိ သီလ ႏွင့္ ညီညြတ္၍ မဟာသီလႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းအက်ဳိး ။
၇။ ဣေျႏၵ ၆ပါး ၌ အကုသုိလ္ မျဖစ္ေအာင္ ေစာင့္စည္းႏုိင္ျခင္း အက်ဳိး။ (ဤ သည္တုိ႔ကား အေျခခံ သီလမ်ားျဖစ္ပါသည္)။
၈။ သတိ ႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္း အက်ဳိး။
၉။ သမၸဇဥ္ (ဆင္ျခင္တုံ ) တရားႏွင့္ျပည့္စုံျခင္း အက်ဳိး။
၁၀။ သေႏၲာသ ( ေရာင့္ရဲျခင္း) အက်ဳိး။
အေျခခံသီလ ၊သတိ သမၸဇဥ္ ၊ သႏၱဳ႒ီ တရားမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ရဟန္းသည္ သမထ ဝိပႆနာ တရားကုိ ဆက္လက္အားထုတ္ပါက ေအက္ပါ အက်ဳိး မ်ားကုိ လက္ေတြ႔ ခံစားရရွိႏုိင္ပါေသးတယ္။
၁၁။ နီဝရဏ ငါးပါးမွ လြတ္ကင္းျခင္း အက်ဳိး
၁၂။ စ်ာန္တရား ရႏုိင္ျခင္း အက်ဳိး
၁၃။ ဝိဇၨာ ရွစ္ပါး ႏွင့္ ျပည့္စုံ၍ မဂ္ ဖုိလ္ ရႏိုင္ျခင္း အက်ဳိး။
အဇာတသတ္မင္းသားဟာ သာမညဖလသုတၱန္ ကုိနာယူလုိက္ရတဲ့အခ်ိန္က စၿပီး ဗုဒၶသာသနာေတာ္ကုိ သက္ဝင္ယုံၾကည္လာၿပီး ပုထုဇဥ္မ်ားထဲမွာ ရတနာ သုံးပါးကုိ အၾကည္ညဳိ ဆုံး ပုဂၢဳိလ္ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္ ကေလးတုိ႔ေရ..။
သူရဲ႔ အမွား ကုိ ေနာင္တ ျဖစ္ၿပီး သတိတရားရလာ ခဲ့ပါတယ္။ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ကုိ အသက္ေပးၿပီး ၾကည္ညဳိလာ တဲ့သူျဖစ္လာ ပါတယ္။
****ျမတ္စြာဘုရား တပည့္ေတာ္သည္ မုိက္၍ ေတြေဝ၍ မလိမၼာ၍ အျပစ္သည္ တပည့္ေတာ္ကုိ လႊမ္းမုိးသြားခဲ့ပါၿပီ။ တရားေစာင့္ေသာ တရားသျဖင့္ မင္းျပဳေသာ ခမည္းေတာ္ကုိ မင္းစည္းစိမ္ ( အာဏာ) ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္ သတ္မိခဲ့ပါ၏။ ထုိ တပည့္ေတာ္ ၏ အျပစ္ကုိ ေနာင္ အခါေစာင့္စည္းျခင္းငွာ အျပစ္ဟု ျမတ္စြာဘုရား ကလက္ခံေတာ္ မူပါဘုရား။**** လုိ႔ ဘုရားရွင္ထံပါး မွာ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ပါတယ္။
မင္းႀကီး အၾကင္သူသည္ အျပစ္ကုိ အျပစ္ဟု အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ကုစား၏။ ေနာင္အခါ ေစာင့္စည္း၏။ ထုိသူ၏ ကုစားေစာင့္စားျခင္းသည္ အရိယာ၏ ဝိနည္း အဆုံး အမ၌ ႀကီးပြားျခင္း ပင္တည္းဟု ျပန္လည္ မိန္႔ေတာ္မူ ၿပီးစိတ္သက္သာရာရ ေစခဲ့ပါတယ္။
ေနာက္ေတာ့လည္းသူဟာပထမ သဂၤါယနာ တင္ပြဲႀကီး ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ဒါယကာ အျဖစ္ခံယူ ကူညီခဲ့ပါတယ္။ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ႏွစ္ကုိ အတိအက် သတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။
ပိဋကတ္ေတာ္မ်ား ကုိ မပ်က္ မစီးရေအာင္ သံဂၤါ ယနာ အဆက္ဆက္ တင္၍ ယေန႔တုိင္ေအာင္ ထိန္းသိမ္း ထားႏုိင္တာေတြ၊ ဓာတ္ေတာ္မ်ားကုိ ရွာေဖြ ၿပီး စုေဆာင္း ထိန္းသိမ္းထားခဲ့လုိ႔သာ သီရိဓမၼာေသာ ကမင္းႀကီး ကေစတီေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ တည္ထား၍ သာသနာ ျပဳႏုိင္တာေတြဟာ အဇာတသတ္မင္းသားရဲ႔ ေက်းဇူးလုိ႔ နားလည္ လက္ခံရမွာပါပဲ ကေလးတုိ႔ေရ..။
အဇာတသတ္မင္း တရား ဘုရားရွင္ကုိ အဖူးအေမွ်ာ္ သြားေရာက္တဲ့အခ်ိန္ဟာ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ ညခ်မ္းခ်ိန္ခါ ကေလးေပါ။ နန္းေတာ္က ဘုရား ေက်ာင္းေဆာင္ကုိ သြားတဲ့အခါ နန္းၿမဳိ႔ေတာ္ အေရွ႔ဘက္ တံခါးကထြက္ ရလုိ႔ အေရွ႔ဘက္ရွိေတာင္ရိပ္နဲ႔ သစ္ပင္ အရိပ္မ်ားလူသြားလမ္းေပၚ က်ေရာက္ေနလုိ႔ ေမွာင္မဲ ေနတာေပါ့ေလ..။ ဒါေၾကာင့္ လုိက္ပါသူေတြအားလုံးဟာမီးရွဴး မီးတုိ္င္ေတြ အလင္းေရာင္ေတြ ထြန္းညွိၿပီး သြားေရာက္ခဲ့တာက အစျပဳလုိ႔ တန္ေဆာင္တုိင္ မီးထြန္းပြဲေတာ္ဟာ ဘုရားရွင္ကုိ ပူေဇာ္ပြဲအေလ့အထ စတင္ ျဖစ္တည္ခဲ့ရပါတယ္။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားခဲ့တဲ့ သာမညဖလ သုတၱန္ကုိ နာၾကားခဲ့လုိက္တဲ့ အဇာတသတ္မင္းတရား အဘုိ႔ တရားအဆုံးမွာ ေသာတာပန္ တည္ႏုိင္တာေပါ့။ သူက်ဴးလြန္ခဲ႔တဲ့ ကံက မဂ္ဉာဏ္ ဖုိလ္ ဉာဏ္ ကုိ တားျမစ္ထားခဲ့တာေပါ့ေလ..။ ဒါကုိ သခၤန္းစာယူရပါလိမ့္မယ္။ သည္ ဘဝမွာ မဂ္ဉာဏ္ မရႏုိင္တာကုိ သိေပမဲ့ အားေတာ့ မေလွ်ာ့ပါဘူး။ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ၾကည္ညဳိၿပီးသာသနာကုိ ႀကဳိးစား ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ပါတယ္။
၁။ အိပ္ မေပ်ာ္တဲ့ ေရာဂါ ေဝဒနာ ၿငိမ္းေအးသြားခဲ့ပါတယ္။
၂။ ရတနာသုံးပါးကုိ ႏွစ္ႏွစ္ ကာကာ ယုံၾကည္ လာပါတယ္။
၃။ ပုထုဇဥ္ေတြ ထဲမွာ ရတနာ သုံးပါးကုိ အၾကည္ညဳိ ဆုံး ပုဂၢဳိလ္ အျဖစ္မွတ္တမ္းတင္ခံရပါတယ္။
၄။ အျပစ္ႀကီးေလးေသာ မဟာ အဝီ စိ ငရဲ မွာ မခံစားရေတာ့ပဲ အျပစ္ေပါ့တဲ့ ေလာဟ ကုမၻီ ငရဲမွာသာ ခံရ ပါေတာ့တယ္။
၅။ ေနာင္ အနာဂတ္ကာလမွာ ဝိဇိတာဝီ အမည္ ျဖင့္ ပေစၥက ဗုဒၶါ ျဖစ္ၿပီး ကၽြတ္တမ္းဝင္ ရပါလိမ့္မည္။
ေမေမ ကေတာ့ ပုိင္းေလာ့ဆရာ ေတာ္ဘုရားႀကီးသင္ၾကားေပးလို္က္တဲ့ လကၤာေလးကုိ အမွတ္ရမိတယ္။
ကုိယ္ မုိက္- မုိက္မွန္းသိ --- လူမိုက္ပညာရွိ
ကုိယ္ဆုိး- ဆုိးမွန္းသိ - လူဆုိးပညာရွိ
ဆုိးလ်က္နဲ႔ပင္ ေတာ္သည္ထင္ ဆုိးၿမဲ ဆုိးမည္ပင္။
ကေလးတုိ႔လည္း အဇာတသတ္မင္းသားကုိ နမူနာ ယူၿပီး သံသရာမွာ ကုိးကြယ္ ဆည္းကပ္သင့္တဲ့ ဆရာမွားခဲ့ လုိ႔ရခဲ့တဲ့ ဆုိးက်ဳိးေတြ အေပၚ သခၤန္းစာယူ ႏုိင္ၾကပါေစ။ ေမေမတ႔ုိ ကုိ သံသရာ့ေခ်ာက္ထဲမက်ေအာင္ လမ္းေၾကာင္း မွန္ကုိသြန္သင္ ဆုံးမသင္ၾကားျပသေပးတဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ သံဃာေတာ္ အေပါင္းကုိ သာမညဖလ အခါေတာ္ေန႔မွာ ရုိေသေလးျမတ္စြာ ရွိခုိးပူေဇာ္ၾကရေအာင္ေနာ္။

(မာဂဓီ-သာစည္ရဲ႔ ရာသီပြဲေတာ္ ေန႔မ်ားစာအုပ္ကုိ ဖတ္ရႈ ကုိးကားေရးသား ပါတယ္။ မာဂဓီ-သာစည္ အရွင္ျမတ္ကုိလည္း ပူေဇာ္ ဦးခုိက္လုိက္ပါတယ္)


Saturday, October 17, 2009

ဇာတိမလာေရးႏွင့္နိဗၺာန္အျမင္-၁၀ (ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္)

တရားက်င့္မည့္သူတုိ႔ အဓိက သိရန္
---------------------------------------

အရႈခံျဖစ္တဲ့ နံပါတ္ (၂) အကြက္သည္ ဘုရားရွင္ ဉာဏ္ေတာ္ နဲ႔ အခက္ခဲဆုံး က်က္စားခဲ့တဲ့ အလုပ္ ၊ဒါ ကိုဘုန္းဘုန္းတုိ႔ ဘုရားေဟာ အတုိင္းျပန္သင္ရမွာ။ ဒီလုိသင္တဲ့အခါ အဘိဓမၼာက်မ္းကုိ အေျခခံရတယ္။ အဘိဓမၼာက်မ္း ဟာ မပါလုိ႔ မရဘူး။
ဘုရားက အမိန္႔ရွိၿပီးသား။ ဒါဟာ ငါဘုရားကုိယ္စား ထားခဲ့တာလုိ႔ေနာ္။ စာေပ က်မ္းဂန္ကုိ လက္လႊတ္လုိ႔မရဘူး။ စာမတတ္ လုိ႔လည္းမျဖစ္ဘူး။ တတ္စရာ မလုိဘူးလုိ႔ေျပာတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ဟာ အမွားပဲ။ အေရးႀကီးတယ္ေနာ္။ ဒါေတြဟာ ဘုရားေဟာေတြပဲ၊ အဓိက က်မ္းဂန္ေတြကုိ အေျခခံရတယ္ေနာ္။ ဘုရားရွင္ကုိယ္ ေတာ္ျမတ္ႀကီးကုိ အာနႏၵာ မေထရ္ က ေမးတယ္။ အရွင္ဘုရား… ဘုရားမရွိတဲ့ေနာက္မွာ (အိႏၵိယ ဆုိတာ သိတဲ့အတုိင္းပါပဲ )။ က်င့္စဥ္ေတြအမ်ားႀကီးေပၚလာ လိမ့္မယ္ ဘုရားတဲ့။ ရႈပ္ယွက္ခတ္ ကုန္မွာ သိတယ္ေနာ္။

ဒီေတာ့ဘယ္က်င့္စဥ္ဟာ ဘုရားေဟာ အစစ္ဆုိတာကုိ တပည့္ေတာ္ တုိ႔ခံယူရင္ ေကာင္းမလဲ ဘုရားလုိ႔ အရွင္အာနႏၵာ မေထရ္က ႀကဳိေမးထားတယ္။ ဘုရားရွင္ က အာနႏၵာတဲ့ ၊ ဘယ္ေနရာ ကလာလာ ၊ဘယ္ ကမၼ႒ာန္းရိပ္သာ ကလာလာ ၊ေျပာခ်င္တာက ဘယ္ေလာက္ နာမည္ႀကီး ပေစ ေပါ့ေနာ္။

သူတုိ႔ ႏုိင္ငံ မွာ အစုံရွိတာကုိး။ ဒီလုိလာၿပီး နည္းေပးပါေစ။ သူေပးတဲ့နည္းေတြကုိ ခ်က္ခ်င္းလည္း မျငင္းလုိက္ပါနဲ႔။ ခ်က္ခ်င္းလည္း လက္မခံလုိက္ပါနဲ႔တဲ့။ လက္ခံၿပီးေတာ့လည္း မက်င့္နဲ႔။ ျငင္းလည္း မျငင္းနဲ႔ အုံးတဲ့။ ငါဘုရားေဟာခဲ့တဲ့ က်မ္းစာေတြ ရွိတယ္။

သုတၱံရယ္ ၊ဝိနည္း နဲ႔ အဘိဓမၼာ ရယ္ ရွိတယ္။ ညီတယ္ ဆုိရင္ ငါဘုရားတရားလုိ႔မွတ္ၿပီး က်င့္ပါတဲ့။ မညီရင္ မက်င့္ပါနဲ႔တဲ့ေနာ္။ နားလည္ၿပီေနာ္ ။ ဝိပႆနာလည္းသည္ အတုိင္း မွတ္ရမယ္။ က်မ္းနဲ႔ညီမွ ဝိပႆနာျဖစ္ရမယ္။ မညီ ရင္ မမွန္ဘူးလုိ႔မွတ္လုိက္ပါ။ ရဲရဲတင္းတင္းပဲ ကုိင္ရလိမ့္မယ္။

အခု ဘုန္းဘုန္း တုုိ႔ၾကည့္ရမွာ က်မ္းနဲ႔ အညီ နိဗၺာန္ ဆုိတာဘာလဲဆုိေတာ့ နိ-ဝါန ။ ဒါဟာက်မ္းနဲ႔ ညီ ၿပီးသား။ သူက တဏွာ မရွိ ျခင္းသေဘာ ၊တဏွာ မရွိဘူးဆုိေတာ့ တဏွာ မရွိေအာင္လည္း ေရွ႔မွာေပၚတဲ့ အာရုံအသိမွာ စိတ္-ေစတသိတ္ ရုပ္ေတြ ေပါင္းစပ္ထားတယ္ ဆုိတာ သိရင္ ဒီ အာရုံအေပၚမွာ အမွန္သိရင္ တဏွာ မရွိဘူး။
အမွန္သိဘုိ႔ အေရးႀကီးတယ္။ အဲဒါကုိ သမၼာဒိ႒ိေခၚတယ္။ မဂၢင္ ေခါင္းေဆာင္ဆုိတာ အျမင္မွန္ကုိေျပာတာ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဒီ ငါး ခုဟာ ဝိဉာဏ္၊ နာမ္ ရုပ္၊ သဠာယတန၊ ဖႆ ၊ေဝဒနာ အဲဒီ ငါးခုကုိ တစ္နည္းအားျဖင့္ ခႏၵာငါးပါးလုိ႔ေခၚတယ္။ ဘယ္လုိေခၚလဲ ခႏၶာ ငါးပါး ပါဘုရား။ ) အဲဒီ ခႏၶာငါးပါး ဆုိတဲ့ စကား မွာပဲလည္ေတာ့တာပဲ။ ခႏၶာ ဆုိတဲ့စကားေရွ႔မွာခံထားေတာ့ လူေတြ မ်က္စိလည္ ေနၾကတယ္။
********************************************************************
ခႏၶာရွင္းတမ္း
------------------
ဘုန္းဘုန္းေမးမယ္ ၊ ခႏၶာဆုိတာ ျမန္မာစကားလုိ႔ ထင္မေနဘူးလား။ (ထင္ပါတယ္ဘုရား)။ မဟုတ္ဘူး။ ပါဠိစကားပါ ။ ခႏၶာဆုိတာ အေပါင္းအစုလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရတယ္။ အစုမွန္ရင္ ခႏၶာလုိ႔သုံးတယ္ ။ျပတယ္။ အဘိဓာန္က်မ္းမွာ ခႏၶာ = အစုအေပါင္းလုိ႔ျပတယ္။
ဥပမာ== ဓမၼကၡႏၶာ ဆုိတာ ၾကားဘူးတယ္ေနာ္ ။ တရား အစုတဲ့ ဘယ္လုိဟာလဲလုိ႔ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားေမးၾကည့္ေတာ့ မဂၤလသုတ္မွာ ဆုိရင္ ( ပဋိရူပ ေဒသ ဝါေသာစ ၊ ပုေဗၺစ ကတ ပုညတာ အတၱ သမၼာ ပဏီဓိစ ----ဧတံမဂၤလ မုတၱမံ) ဆုိရင္ တစ္စု ၊အဲဒါကုိ တစ္ခႏၶာ ေခၚတယ္ ။

ဂါထာေလးေတြ စုထားတယ္ မဟုတ္လား။ အဲဒီလုိ တစ္ခႏၶာေလးေတြ တစ္ခႏၶာေလးေတြကုိ စုၿပီး ဘုရားေဟာထားတာ (၈၄၀၀၀) ရွိတယ္္တဲ့။ ဒီေတာ့ခႏၶာဆုိတဲ့စကားသည္ အေပါင္းအစု မွန္ရင္ သုံးခြင့္ရွိတဲ့စကား။

ဒီကုိယ္လုံးႀကီး ကလည္းခႏၶာပဲ ဆံပင္ ကေန က်င္ႀကီး က်င္ငယ္္အထိ အကုန္ပါပါတယ္။ ၃၂ပါးေသာ ေကာ႒သေတြ ေပါင္းစုထားတာ ၊ ထသြားရင္ေရာ ကြဲ ပါ့မလား ( မကြဲပါ ဘုရား..) ဟုတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ခႏၶာလုိ႔ေျပာတာ။ ၂- အကြက္ ဒုကၡသစၥာတဲ့ ၊ ခႏၶာ ငါးပါးဆုိတာ ဒီကုိယ္လုံးႀကီးကုိေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ဒီဘက္က ငါးပါးအစုကုိေျပာတာပါ။

ဒီကုိယ္ လုံး ႀကီးနဲ႔ ဒီငါးပါး ေရာရင္ေတာာ့မ ရဘူး။ ဒီကုိယ္ လုံးႀကီးကုိ ခႏၶာ ငါးပါးထင္ရင္လြဲၿပီ။ မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး က အခ်ဳိ႔က်မ္းေတြမွာ ခႏၶာ ငါပါး တုံးႀကီးလုိ႔ သုံးတယ္။ တကယ္တမ္းဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးသုံးတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီလုိမဟုတ္ေတာ့ဘူး။

အာရုံဒြါရ ေမြးတဲ့ ခႏၶာ လုိ႔သုံးသြားတယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ တရားရႈပါဆုိ ေတာ့ က်ဳပ္က ရႈခုိင္းတာ က ေခြးေဟာင္တဲ့ခႏၶာကုိ ရႈခုိင္းတာ မဟုတ္ဘူး လုိလဲ သုံးသြားတယ္။ တခ်ဳိ႔က်မ္းေတြမွာ ဆရာေတာ္ဘုရားက ခႏၶာငါးပါးတုံးလုိ႔ သုံးတဲ့ အခါ သုံးတယ္။ အဓိက လုိရင္းကုိ ေနာက္ပုိင္းမွာေဟာသြားတာက နည္းနည္းေတာ့ ဉာဏ္ကစားရမယ္ေနာ္။ ေရွ႔ပုိင္းေဟာသြားတာနဲ႔မတူဘူး။

ေနာက္ပုိင္းခႏၶာဝန္ခ်ကာနီး ေဟာတဲ့တရားေတြက တအားျမင့္တယ္။ ခႏၶာ ငါးပါးတုံးလုိ႔ မသုံးေတာ့ပဲ အာရုံ-ဒြါရေမြးတဲ့ ခႏၶာ ၊ ေခြးမေဟာင္တဲ့ ခႏၶာ လုိ႔ေခၚတယ္။ ဒါဟာ ဒီ ခႏၶာ ငါးပါးကုိ ရႈခုိင္းတာပဲ။ ဒီခႏၶာငါးပါးနဲ႔ ဒီကုိယ္လုံးႀကီးဟာ မတူဘူး။ တူတယ္ ထင္ရင္ မွားလိမ့္မယ္။ နားလည္ၿပီလား။ (မွန္ပါ့ဘုရား..)။

စဥ္စား စကားကုိ က ခႏၶာခ်ဳပ္တာ ျမင္ရင္ နိဗၺာန္၊ ခႏၶာ နိေရာေဓာ နိဗၺာန္ ဆုိေတာ့ စဥ္းစား၊ မေသခင္ မွာျမင္ရမဲ့ နိဗၺာန္ ျဖစေနတာကုိး ။ ဒါႀကီးေသမွ ျမင္မယ္ဆုိရင္ ဟုတ္ပါ့မလား။(မဟုတ္ပါဘူး ဘုရား..)။ သေဘာေပါက္ၿပီေနာ္။

မေသခင္ ထဲက နိဗၺာန္ ျမင္ရမယ္လုိ႔ ေျပာထားတယ္ မဟုတ္လား ၊ဒီေတာ့ခႏၶာ နိေရာဓ ကုိ ေတြ႔မွ မေသခင္ နိဗၺာန္ေတြ႔ မွာေပါ့ ။ ေတြ႔ လုိတယ္ေနာ္။
ဒါျဖင့္ ဒီ ခႏၶာသည္ ဘယ္လုိ သေဘာ ေပၚသလဲဆုိေတာာ့ အာရုံ ဒြါရ တုိက္ခ်ိန္မွာ ေပၚတာ။ အဲဒီ အခ်ိန္ကုိ ဘုရားက ဘဝလုိ႔ ေခၚတယ္ေနာ္။

သစၥာသည္ ဒုကၡသစၥာ လုိ႔ ေခၚတယ္။ အဲဒီ ခႏၶာ ကုိ ဘုန္းဘုန္း တုိ႔သေဘာ ေပါက္ေအာင္ မွတ္ရမွာေနာ္။

Wednesday, October 14, 2009

ဇာတိမလာေရးႏွင့္ နိဗၺာန္ အျမင္-၉ (ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္)

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ျပဳခဲ့ေသာ ခဲယဥ္းေသာအရာ
-----------------------------------------

ဒီေတာ့မိလိႏၵ မင္းႀကီးနဲ႔ ရွင္နာဂသိန္ အေမး အေျဖ ဟုိတုံး က ရွိတယ္ေနာ္။ မိလိႏၵပဥွာ က်မ္းစာအုပ္ထဲပါတယ္။ အဲဒီ အထဲမွာ မိလိႏၵမင္းႀကီး က ရွင္နာဂသိန္ကုိ ေမးတယ္ ။

ေမး။ -----အရွင္ဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ျပဳခဲ့ေသာ အင္မတန္ျပဳႏုိင္ခဲေသာ ခဲယဥ္းေသာအရာ ရွိပါသလားတဲ့ ေမးတယ္။
ေျဖ၊---- ရွိပါတယ္ မင္းႀကီး တဲ့ ။
ေမး၊---- ဘယ္လုိ အရာပါလဲဘုရား။
ေျဖ၊----- အာရုံသိတဲ့ ေနရာမွာ အခဲယဥ္းဆုံးပဲတဲ့ ၊ အဲဒါကုိ ေဖၚထုတ္တာတဲ့။ အာရုံသိဆုိတဲ့ ေနရာမွာ စိတ္ေစတသိတ ္ေတြပါတာကုိ ခြဲထုတ္တာဟာ ဘုရား အခဲယဥ္းဆုံး လုပ္ခဲ့တာတဲ့..။
ဥပမာ--- ေလွေလးနဲ႔ ပင္လယ္ ထဲကုိ သြားတယ္ ။ တစ္ေယာက္ေယာက္ေသာ ပုဂၢဳိလ္ကုိ လႊတ္လုိက္ တယ္ေပါ့ ေနာ္။ ပင္လယ္ေရ ဆုိတာ အငံဓါတ္ အရသာတစ္မ်ဳိးတည္း မဟုတ္လား။
(ဟုတ္ပါတယ္ ဘုရား..)။ အဲဒီ အငံ အရသာ တစ္မ်ဳိးတည္းကုိ လွ်ာ နဲ႔တုိ႔ ၾကည့္ၿပီး ျမစ္ရဲ႔ အရသာကုိ ျပန္ခြဲ ထုတ္ေပးပါတဲ့။ ဒါဟာ ဂဂၤါ ျမစ္ရဲ႔ အရသာ၊ ဧရာဝတီ ၊ခ်င္းတြင္း၊ စစ္ေတာင္း၊ စသည္ျဖင့္ခြဲလုိ႔ လြယ္ပါ့မလား။ (မလြယ္ပါဘူး ဘုရား)။

အဲဒါမွ လြယ္ရင္လြယ္ လိမ့္အုံးမယ္။ အာရုံသိသေဘာ တစ္ခ်က္မွာ ဘာေတြပါဝင္ ေပါင္းစပ္တယ္ဆုိတာ ခြဲရ အခက္ဆုံး လုိ႔မွတ္ပါ။ ဥပမာ ဆုိရင္ ဘုန္းဘုန္းက ဆင္လုိ႔ေျပာလုိက္တာကုိ နားမွာၾကား လုိက္တယ္ေနာ္။ (တင္ပါ့ဘုရား)။ မေနာမွာ ပုံမေပၚလုိက္ဘူးလား။ (ေပၚပါတယ္ဘုရား..။)

အဲဒီ အခ်ိန္မွာ ဒါဟာျဖင့္စိတ္ ၊ဒါဟာေစတသိတ္ ၊ ေဝဒနာ ၊ သညာ ၊ခြဲပါလား၊ ရပါ့မလား၊ (မရပါဘူး ဘုရား။) ပင္လယ္ ေရ ကမွ ခြဲရ လြယ္ခ်င္ လြယ္လိမ့္မယ္။ အာရုံသိ ကုိ သေဘာေပါက္ရင္ တဏွာ မလာေတာ့ဘူး။ ဒါဟာ အေရးအႀကီးဆုံးပဲ။ နားလည္ၿပီလား။
ဒီေတာ့တဏွာ မရွိရင္ ဘာေပၚတာတုံး ၊ နိဗၺာန္ ေပၚတာလုိ႔ မွတ္ပါ။

*********************************************************
တဏွာလာပုံ
-------------
နိဗၺာန္ေပၚေရးသည္ မွတ္ပါ။ ဆရာထံနည္းမခံပဲ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္ အားထုတ္ရင္ေတာ့ ေပၚမွာ မဟုတ္ဘူး။ ပထမ သိေအာင္နာရမယ္။ ဉာတ ပရိညာ အားျဖင့္ ဒါဟာ နိဗၺာန္ပဲလုိ႔သိေအာင္ နာရမယ္။ သိၿပီးေတာ့မွ က်င့္ရမွာ။ ျပန္ေျပာမယ္ ဒါဟာ နိဗၺာန္ပဲလုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္က်ေအာင္ တရားနာရမယ္။

ဘုရားေဟာ တရားေတာ္ ေတြကုိ နာရမယ္။ ဟုတ္ၿပီ သေဘာေပါက္ၿပီလုိ႔ သိသြားရင္ ဆက္က်င့္ရုံ ပဲရွိေတာ့့တယ္။ မသိေသးပဲနဲ႔ က်င့္ရင္ တစ္သက္လုံးသိလာမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္ဘုန္းဘုန္း ေျပာလည္းေမး ၊ဒုကၡသစၥာကုိ ပုိင္းျခားသိမွ သာလွ်င္ တဏွာ အစပ္ျပတ္မွာ ၊ သေဘာေပါက္ရဲ႔လား။

ဆရာမကူပဲနဲ႔ တရားကုိသိလာတာဟာ ဘုရားနဲ႔ပေစၥက ဗုဒၶ- (၂)ပါးပဲ ရွိပါတယ္။ နားလည္ ၿပီေနာ္။ ကုိယ္ ကိုယ္ တုိင္ မသိပဲနဲ႔ တရားထုိင္တဲ့ပုဂၢဳိလ္မ်ားဟာ ဘယ္ေတာ့မွ သိလာမွာ မဟုတ္ဘူး။ အားထုတ္ရင္းနိဗၺာန္ နီးၿပီ လုိ႔သာေျပာ ၊ ဘယ္လုိေျပာေျပာ နိဗၺန္ အေၾကာင္း မသိတဲ့ပုဂၢဳိလ္ ဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲ အခ်ိန္ကုန္ ခံၿပီး အားထုတ္ေနပေစ။ ေသသာသြားေရာ သိလာမွာ မဟုတ္ဘူး။

ဆရာမရွိဘဲနဲ႔ နိဗၺာန္ကုိ သိတာ ဘုရားနဲ႔ ပေစၥ ကဗုဒၶါ (၂) ဦး ပဲရွိတယ္။ ဘာေၾကာင့္ လဲ လုိ႔ေမးရင္ ဘုရားပါရမီ ျဖည့္ခဲ့တဲ့အား လကၡဏာ ကုိယ့္မွာ အျပည့္အစုံ မလာခဲ့လုိ႔ပဲ။ ဘုရားလကၡဏာ (၃၂)ပါး ျပည့္စုံတယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ဟုတ္တာေပါ့။

တစ္ခါ ဘုရားသာသနာ အတြင္းမွာ ပေစၥက ဗုဒၶါ အေလာင္း မရွိေကာင္းဘူးတဲ့။ ဒါေၾကာင့္သတိေပးေနတာပါ။ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔အေနနဲ႔ ပထမ အေရးအႀကီးဆုံးက ဒီဘက္ က နံပါတ္ (၂) အကြက္ ။ အာရုံသိဆုိတဲ့ သေဘာတရား ဟာ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္ ဆုိတာ ကုိ ဘုရားေဟာ အတုိင္း ဆရာသမားနဲ႔နည္းခံၿပီး ပိုင္းျခားနားလည္ေအာင္ သင္ရမယ္။

သိလုိ႔ သေဘာေပါက္ၿပီ ဆုိရင္ ၊ အာရုံေပၚ အမွန္သိရင္ ဒိ႒ိမလာေတာ့ဘူး။ (အျမင္မွားမလာေတာ့ဘူး)။ သူမလာ ရင္ မာနေရာ၊ (မလာပါဘူး ဘုရား…)။ ဒါျဖင့္ တဏွာ မရွိရင္ ဘာေပၚတုန္း။ (နိဗၺာန္ ေပၚပါတယ္ဘုရား..)။
ဒါဟာ နိဗၺာန္ ပါပဲ လုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္က်ၿပီ ဆုိရင္ ဆက္က်င့္ေတာ့ရပါၿပီ။ မသိေသးပဲနဲ႔ က်င့္လုိ႔ကေတာ့ တစ္သက္သိမွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ မွတ္၊ နားလည္ၿပီေနာ္၊ ျပန္ေျပာမယ္။

က်မ္းဂန္ အရ အေရးႀကီးလုိ႔ေျပာေနတာေနာ္။ ဆရာမရွိ ပဲနဲ႔ ဒုကၡသစၥာကုိ ပုိင္းျခားနားလည္တာ ပုိင္းျခားသိတာ ဆုိလုိ႔ ဘုရားနဲ႔ ပေစၥက ဗုဒၶ ႏွစ္ဦးဘဲ ရွိတယ္။ သေဘာေပါက္ၿပီလား။ အားလုံးဟာ ဆရာအကူ အညီ နဲ႔မွ နိဗၺာန္ကို သိရတာ။ တျခားမၾကည့္နဲ႔။ ပညာ အရာမွာ အင္မတန္ႀကီးတဲ့ သာဝကေတြထဲမွာ အႀကီးဆုံး ျဖစ္တဲ့ အရွင္သာ ရိပုတၱရာ မေထရ္ ကုိ ပဲၾကည့္။

သူ႔တုိင္သူ နိဗၺာန္ သိလုိ႔လား။ စဥ္းစားေလ။အရွင္ အႆဇိ မေထရ္က တစ္ခ်က္ေလး ေဟာလုိက္တာနဲ႔ သေဘာေပါက္ သြားၿပီ။ ဟုတ္ၿပီလုိ႔ တန္းျမင္တာေနာ္။ ဆရာ ပါရတယ္။သေဘာေပါက္ၿပီေနာ္။ ေနာက္ရဟႏၱာ ေတာ့လည္း သူမ်ားေဟာ တာကုိ ၾကားက နာရင္း နဲ႔ ရဟႏၱာ ျဖစ္သြားတာ။

ဒါျဖင့္ ပညာ အရာမွာ အလြန္ႀကီး တဲ့ပုဂၢဳိလ္ ေတာင္ ဆရာပါ ေသးတယ္ ဆုိေတာ့၊ အားလုံးဟာ အေရးမႀကီးဘူးလား။ ဒါျဖင့္ နိဗၺာန္ဆုိတာ ပထမ သိေအာင္ (ဉာတပရိညာ ဆုိတာ ) သေဘာေပါက္ေအာင္ နာရ လိမ့္မယ္။ ပုိင္ၿပီ ဆုိမွ ဆက္က်င့္ေတာ့ ။

တစ္နည္းအားျဖင့္ ဝိပႆနာ ဆုိတာ ေလာကီမဂ္၊ မဂ္္ တုိ႔မည္သည္ နိဗၺန္ေပၚ စၿမဲ ၊ ေလာကီ မဂ္ ကစၿပီး က်င့္မွ ေလာကုတၱရာမဂ္ ျဖစ္မွာေပါ့။ နားလည္ၿပီေနာ္။


Sunday, October 11, 2009

ဇာတိမလာေရးႏွင့္ နိဗၺာန္ အျမင္-၈ (ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္)

ဇာတိမလာေရး ၁ မွ ၇ အထိ -


တဏွာ မာန ဒိ႒ိ တစ္ေပါင္းတည္း

မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးရဲ႔ ေက်းဇူးေနာ္။ ဆရာေတာ္ႀကီး ကတဏွာ ရယ္၊ မာနရယ္၊ ကလည္း တစ္ေပါင္းတည္းပဲတဲ့။ ကုိယ္တုိင္ကုိ ဆုိရင္ ဒီအျမင္မရဘူးေနာ္။ ႀကဳိက္တဲ့စာေပဖတ္၊ တစ္ေပါင္းတည္းဆုိတဲ့ စကားကုိ သုံးႏုိင္ ဘုိ႔ဆုိရင္ ေနာက္ထပ္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေလ့လာ လုိ္က္အုံး ၊ မလြယ္ဘူး။ ဆရာေတာ္ႀကီးက ဆရာေကာင္းေတြဆီက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်င့္ရင္းနဲ႔ ေျပာလာ တဲ့စကား မု္႔ိလုိ႔ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔လည္းေျပာႏုိင္တာ။ နားလည္ၿပီလား (နားလည္ပါၿပီဘုရား…)။ တဏွာ ရယ္ ၊မာန ရယ္ ဒိ႒ိ ရယ္ က တစ္ေပါင္းတည္းေနာ္။

အဲဒီ (၃)ခု ဟာ ခြဲလုိ႔မရဘူးတဲ့။ ႏႈတ္တစ္ရာ စာတစ္လုံး၊ စာတစ္ရာပုံတစ္ခ်ပ္၊ ေရွးစကားအတုိင္း ပုံစံထုတ္ရင္ ၊ဒီ ပုံစံနဲ႔ဆုိ သေဘာေပါက္လြယ္မယ္။

သူတုိ႔ဝင္လာၿပီ ဆုိရင္ သံသရာခ်ဲ႔ၿပီ။ သူကအာရုံေပၚမွာ ၊အျမင္မွားတာ၊ အျမင္မွားတာ က အထည္ထင္လုိက္တယ္။ သူ-ငါ ထင္လုိက္တယ္။ သိတဲ့ အာရုံ တစ္ခုေပၚမွာ လက္ခံဆုံးျဖတ္လုိက္တယ္ ဆုိရင္ ဒီသုံးခု တစ္ခါတည္း ပါသြား တာပဲ။ ထပ္ေျပာမယ္ ၊ အာရုံ လက္ခံ ဆုံးျဖတ္ တဲ့အခါ အေရးႀကီးတယ္။

ဒီလုိ လက္ခံ ဆုံးျဖတ္တယ္ဆုိရင္ အထည္ထင္ တယ္။ သူ-ငါ ထင္တယ္ ဆုိရင္ တဏွာ ပါေတာ့မယ္။ မႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ဒါျဖင့္ အာရုံအေပၚမွာ အမွန္အတုိင္း ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ရင္ သူတုိ႔ မလာဘူးလုိ႔မွတ္။ နားလည္ၿပီေနာ္။

**********************************************************************************

အာရုံ အေပၚ ၌ အမွန္အတုိင္း ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ေသာ ပညာ အလင္း

အာရုံအေပၚမွာ အမွန္အတုိင္း ဆုံးျဖတ္ႏုိင္တဲ့ ပညာက ဘုရားပြင့္မွ ေပၚမွာေနာ္။ ဒီေတာ့ အဲဒီ အာရုံကုိ အမွန္အတုိင္း သိေအာင္ အာရုံေၾကာင္းကို ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ေလ့လာလုိက္တဲ့အခါ နံပါတ္ (၂) အကြက္ ကုိ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ေလ့လာရမယ္။

အာရုံသည္ နံပါတ္ (၂) အကြက္မွာပဲ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔အေျဖ ေပၚတယ္။ ဘုန္းဘုန္းေမးမယ္ ၊ အိပ္ေပ်ာ္ေနတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ တစ္ေယာက္ကုိ အဆင္း၊ အသံ၊ အနံ႔ ၊ အရသာ၊ အေတြ႔အထိ ၊ တုိက္မယ္။ ျခင္ကုိက္တယ္ဆုိရင္ မေနာထိ ေပၚပါ့မလား။ (မေပၚပါဘူး ဘုရား..) ။ သိပါ့ မလား။ (မသိပါဘူး ဘုရား..)။

သူ႔အတြက္ အာရုံ ဆုိတာ ရွိပါ့မလား။ (မရွိပါဘူး ဘုရား…) ။ ဒါျဖင့္ ႏုိးတဲ့အခါက်ေတာ့ မရွိဘူးလား။ (ရွိပါတယ္ဘုရား..)။ ဘယ္လုိလုပ္သိသြားသလဲ၊ ႏုိးတဲ့အခါ မွာ ဒီအာရုံ ဘာလုိ႔ သိလုိက္ရတာတုန္း၊ ရုိးရုိးေလးပဲေမးခြန္းတစ္ခုေမးပါ့မယ္။ ေျဖၾကည့္ပါ။

ဆင္ဆုိပါေတာ့ ၊နားထဲမၾကားလုိက္ဘူးလား ၊ (ၾကားလုိက္ပါတယ္ဘုရား…)။ မေနာမွာ ေရာ မေပၚလုိက္ဘူးလား ။ ဒါဟာဘယ္လုိလုပ္ ေပၚတာတုန္း။ ဘာလုိ႔ၾကားရတာတုန္း။ၾကားတာနဲ႔ တစ္ၿပဳိင္နက္ ၊ မေနာမွာ ဘာလုိ႔ေပၚတာတုန္း။ အေျဖရွာပါ။

သူ႔ကုိ အေျဖမွန္ ထုတ္ႏုိင္ရင္ ဟုိဘက္ က (၃) အကြက္ကုိ မကူးႏုိင္ဘူး။ တဏွာ မကူးႏုိင္ဘူး။ ဘယ္လုိ အေၾကာင္းေၾကာင့္ သိတာတုန္း။ ဘာလုိ႔သိတာလဲ စဥ္းစားေနာ္။ ခုေန ကုိယ္ေနတဲ့အိမ္ကုိ ေတြးလုိက္ပါအုံး။ ဘုန္းဘုန္း ေျပာတဲ့ ကုိယ္ေနတဲ့ အိမ္ ၊ၾကားလုိက္တယ္ေနာ္။ အိမ္ပုံမေပၚဘူးလား။ (ေပၚပါတယ္ ဘုရား…)။ ဘယ္လုိလုပ္ေပၚရတာလဲ။ ကေလးေတြလုိ ေျဖရင္ ၾကားလုိ႔ ေပၚတာပါဘုရားလုိ႔ ေျဖမယ္ေနာ္။

အေၾကာင္းေတာ့ရွိပါတယ္။ ဒီအာရုံအေၾကာင္းကုိ ေကာင္းေကာင္းသိရမယ္။ ဘာလုိ႔ေပၚတာလဲဆုိတာက ဘုရားဉာဏ္ေတာ္နဲ႔ အခက္အခဲဆုံး က်က္စားခဲ့တဲ့ေနရာတဲ့။ နံပါတ္ (၂) အကြက္ေနာ္။ သစၥာ ဟာ ဘာသစၥာလဲ ။ (ဒုကၡ သစၥာ ပါဘုရား…)။ ဒါျဖင့္ အာရုံသိဆုိတာ သည္ ဒီ အခ်က္ပဲ။

ဒီ (၅)ခုေပါင္းစပ္တာတဲ့ ။ဒါဟာ ဘုရားရဲ႔ အလုပ္၊ ဘုန္း ဘုန္း တုိ႔အလုပ္မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ္တုိင္ကုိယ္ တရားရႈမွတ္ လုိ႔လဲ ေပါက္မယ္ မထင္နဲ႔။ သိမွာ လည္း မဟုတ္ဘူး၊ နားလည္ၿပီလား။

*********************************************************************************

Tuesday, October 6, 2009

ဇာတိမလာေရးႏွင့္ နိဗၺာန္ အျမင္-၇ (ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္)

ဓမၼာရုံအေၾကာင္း

မေနာတံခါးမွာ ဓမၼာရုံဆုိတာကုိ သိဘုိ႔ အေရးႀကီး ပါေသးတယ္။ သူက အဓိကေနာ္။ ဓမၼာရုံဆုိတာသည္ ပါဠိစကား က
ဓမၼ + အာရုံ (သေဘာမွ် ျဖစ္တဲ့အာရုံ) ကုိင္လုိ႔ မရဘူး။ ႏူးညံ့တဲ့အာရုံ ၊ နားလည္ေအာင္ေျပာရရင္ ဓမၼာရုံ ထဲ မွာ စာေပ အရ ရုပ္၊နာမ္ ပညတ္ နိဗၺာန္ အထိ ပါတယ္။

စိတ္ရဲ႔က်က္စားရာ အာရုံ နိဗၺာန္ပါ ထည့္ထားေသးတယ္။
(ဒါေၾကာင့္သိရမွာ နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳၾကတဲ့အခါ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ အိပ္ေပ်ာ္တာ မဟုတ္ဘူးဆုိတာေတာ့ ေသခ်ာတယ္။ အိပ္ေပ်ာ္သကဲ့ သုိ႔လည္းမဟုတ္ဘူး။ ဘာမွ မသိတာ လည္းမဟုတ္ဘူး။ သိေနရမယ္ေနာ္။ စိတ္ရဲ႔က်က္စားရာအာရုံ ျဖစ္ေနတာကုိး။)
ဓမၼာရုံကုိ အရပ္စကား နဲ႔ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ နားလည္လြယ္ေအာင္ေျပာမယ္ ဆုိရင္ (နိဗၺာန္ ကုိ ခဏဖယ္ထားဦး) မ်က္စိနဲ႔ မၾကည့္ဘဲေပၚေနတဲ့ ပုံသ႑န္ မွန္သမွ် ဓမၼာရုံထဲ ကုိ ထည့္လုိက္ပါ။
ဥပမာ===ခုထုိင္ေနရင္းနဲ႔လည္း ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ ေတြးလုိ႔ရတယ္။ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ သည္ကုိ ဘာနဲ႔လာလဲ။ ဘယ္ကားစီးၿပီး ဘယ္လုိလာသလဲေမးလုိက္ တယ္ဆုိပါေတာ့။ ဒီေတာ့ေမးလုိက္ရင္ ပုံေပၚမလာဘူးလား၊ (ေပၚလာပါတယ္ဘုရား။) ဒီ မနက္ဘာဟင္းနဲ႔ စားခဲ့လဲဆုိရင္ေရာ ၊ (ေပၚလာပါတယ္ ဘုရား။) မ်က္စိ နဲ႔ျမင္တာ ဟုတ္ရဲ႔လား ။ (မဟုတ္ပါဘူး ဘုရား။) စိတ္ကညြတ္ လုိက္တာ နားလည္ ၿပီလား။ စိတ္ရဲ႔ က်က္စားရာ အာရုံ ဓမၼာရုံဆုိတာ အဲဒါပဲ။ သေဘာေပါက္ၿပီေနာ္။

ဘုရားေဟာနဲ႔ျပန္ၾကည့္ရင္ေတာ့ ဓမၼပဒ မွာပါတာ၊
ဒူရဂၤမံ ဧကစာရံ စတဲ့ ပါဠိ ရွိတယ္။ အဓိပၸါယ္ က အင္မတန္ေဝးတဲ့အရပ္ က အာရုံကုိလည္းပဲ ဆြဲယူ က်က္စားႏုိင္တယ္တဲ့။ အာရုံဆုိတာ ဒီမွာ က်ေတာ့ အရိပ္ကေလးေနာ္။ပုံရိပ္ေလး မဟုတ္လား။ ၿပီးရင္ စိတ္ဟာ အေကာင္အထည္ မရွိဘူးတဲ့။ စိတ္က တစ္ခါေပၚရင္ တစ္စိတ္ပဲေပၚတယ္တဲ့။ မွီတာသည္ ႏွလုံးအိမ္ ထဲမွာမွီထားတာတဲ့။ အဲဒီ စိတ္ကုိ ဆုံးမႏုိင္ရင္ ေသျခင္းတရားကလြတ္တယ္။ ဇာတိမလာဘူးတဲ့။

ဒီေတာ့အဓိက အာရုံေတြ ဘယ္မွာ သြားစုလဲဆုိရင္ မေနာမွာ သြားစုတယ္ေပါ့။ မေနာ တံခါးမွာ သြားစုတာ ျမင္ဘူးတာ၊ၾကားဘူးတာ၊ စားဘူးတာ၊ နံဘူးတာ၊ ထိဘူးတာ အစုံေပါ့ေနာ္။ က်မ္းအရျပန္ၾကည့္ရင္လဲ ေရွးက ငါးဒြါရတုိက္ၿပီး လုိ႔ရွိရင္ အသိေပၚၿပီး
ကာလမျခား မေနာမွာ ေပၚ ပါတယ္တဲ့။ ကာလမျခားဆုိတာ တုိက္ရုိက္ေပၚတာ ကုိေျပာတာ။ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ ေရွ႔က ငါးခု ကုိ စာရင္းထဲ မထည့္ေတာ့ဘူး။ မေနာ မွာ ေပၚတာကုိပဲယူရလိမ့္မယ္။
***************************************************************************
အနႏၱရ ပစၥည္း ကာလမျခား

ကာလမျခားဆုိတဲ့စကားကုိလည္း နားလည္ေအာင္ ယူပါအုံးေနာ္။ ဥပမာ နဲ႔ဆုိ ပုိသေဘာေပါက္ ပါလိမ့္မယ္။ ဟုတ္မဟုတ္စဥ္းစား။ ဘုရားေဟာ အတုိင္း ပ႒ာန္းက်မ္းအရ ကာလ မျခားဆုိတာ အနႏၱရပစၥည္းေျပာတာေနာ္။ သတၱဝါေတြကုိ အရင္ေျပာမယ္။
ဥပမာ=== ခုိ-ဆုိပါေတာ့၊ၾကားလုိက္တယ္ေနာ္။ အသံကုိ ရႈမယ္သာ ႀကံတယ္။ ခုိပုံက ေပၚမေနဘူးလား။ (ေပၚပါတယ္ဘုရား..) ။ကာလမျခားသြားေပၚတာ မဟုတ္လား။ (မွန္ပါတယ္ဘုရား…)။ အေမလုိ႔ေျပာလုိက္မယ္။ အေမဆုိတဲ့စကား မဆုံးေသးဘူး ၊ပုံေပၚမေနဘူးလား၊ (ေပၚေနပါတယ္ ဘုရား…)။
ကာလမျခားဆုိေတာ့ အဲဒါကုိ ေျပာတာေနာ္။ နားလည္တယ္ေနာ္။ ဒီလုိပဲ အသက္ရႈလုိက္တယ္ဆုိရင္ပဲ ကုိယ္ မွာ သိတာ သိတယ္။ ရွဴ လုိက္တယ္ ဆုိရင္ပဲ မ်က္ႏွာ ကုိယ္ အမူ အရာ ကပ္ပါမေနဘူးလား။(ေပၚပါတယ္ဘုရား..)။ တန္းေပၚတာေနာ္။ အဲဒီေပၚတဲ့ အာရုံသည္ စိတ္က်က္စားရာ အာရုံပဲ။ နားလည္ၿပီလား။ (လည္ပါၿပီဘုရား…)။

အဲဒီ အာရုံကုိ ကပ္ၿငိေနတယ္ဆုိရင္ တဏွာ၊ အဲဒီ အာရုံကုိ ဆက္ရင္လည္း တဏွာ သေဘာေပါက္ၿပီေနာ္။ ငါးဒြါရမွာ အာရုံသိၿပီး ကာလမျခား မေနာတံခါးမွာ အာရုံသိျဖစ္ပုံ ကုိ ျမတ္စြာဘုရားေပးတဲ့ ဥပမာ က ေနပူခ်ိန္မွာ အရြက္က်ေနတဲ့ သစ္ပင္ တစ္ပင္က သစ္ကိုင္းေပၚ ငွက္တစ္ေကာင္ နားလုိက္တယ္ ဆုိပါစုိ႔။ သစ္ကုိင္းလႈပ္သြားခ်ိန္ ေျမျပင္မွာ အရိပ္က ထင္ေနၿပီတဲ့။ အဲဒီ ဥပမာ အတုိင္းမွတ္ပါ။

************************************************************************

တဏွာ လာပုံ

ေပၚလာတဲ့ အာရုံကုိ ဆက္ရန္ အတြက္ ဒီ က တဏွာ လာဘုိ႔ အေရး၊ထုိထုိ ပုံသ႑န္ အရိပ္ေတြကုိ ပထမ အတုံး အခဲ အထည္လုိ႔ ထင္မွတ္ ရေသးတယ္တဲ့။ အထင္မွားရေသးတယ္။ ဒီလုိ အထင္မွား ေတာ့မွ ငါ-ငါ့ အိမ္ ဒီလုိထင္တာ။ သေဘာေပါက္ရဲ႔ လား။
ေပၚတဲ့ အာရုံ အရိပ္ကုိ အေကာင္ထင္ေသးတာ။ ဒီလုိ အေကာင္ထင္ ေတာ့မွ ဒါဟာ ငါ့အိမ္၊ ငါ့ သားသမီး လုိ႔ သတ္မွတ္တာ။သေဘာေပါက္တယ္ေနာ္။ အဲဒီ ၂-ခုကုိ ဘုရားရွင္က ဘယ္လုိ အမိန္႔ ရွိလဲဆုိရင္ အစုိင္အခဲ၊ အတုံးအခဲ လုိ႔ထင္မွတ္တယ္ ဆုိရင္ သကၠာယဒိ႒ိ လုိ႔ေခၚတယ္။

အာရုံသိသေဘာ ေလးကုိ အေကာင္အထည္ လုိ႔ထင္တာ နဲ႔
သကၠာယဒိိ႒ိ လုိ႔ေခၚတယ္။ ေသေသခ်ာခ်ာ မွတ္ပါေနာ္။ အာရုံသိဆုိတာ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ေနာက္ေတာ့ရွင္းျပပါမယ္။ တစ္ခါေပၚတာကုိ အေကာင္အထည္လုိ႔ထင္တာနဲ႔ တစ္ၿပဳိင္နက္ နယ္ နမိတ္ဆုိတာ ေပၚလာေတာ့ ငါ၊ငါ့အိမ္လုိ႔ ထင္မွတ္တာ ဒိ႒ိ၊ နယ္ နိမိတ္ျခားလုိက္တယ္ဆုိရင္ ဒိ႒ိေပၚတာပဲ။

ဒီေတာ့မွ တဏွာ က ဒီအာရုံကုိ ကပ္ထားၿပီး ဆက္မယ္တဲ့။ ငါ့အိမ္အတြက္၊ ငါပုိင္တဲ့အိမ္အတြက္ ဘာလုပ္အုံးမယ္လုိ႔ဆက္တာ။ ဒီလုိဆက္ၿပီးေတာ့မွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ခ်လုိက္ တယ္။ ဥပါဒါန္ ကုိ ကူးေတာ့တာေနာ္။
ဒါဟာ ငါ့အိမ္ႀကီးပဲ ၊ငါ့အိမ္အတြက္ ဥပါဒါန္ကုိ ကူးလုိက္ၿပီ။ လက္ဆင့္ကမ္းၿပီးေတာ့ ဘာလုပ္မယ္လုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်လုိက္ရင္ ႏွလုံးအိမ္က အရွိန္ထြက္လာၿပီ ၊နားလည္ၿပီေနာ္။

အင္မတန္ သိမ္ေမြ႔တယ္ေနာ္။ ဘုရားရွင္ရဲ႔ ဉာဏ္ေတာ္ႀကီးက အင္မတန္ျမင္ႏုိင္ခဲတဲ့ တရားကုိျမင္ခဲ့တယ္။ တဏွာ ဆုိတာ သည္ အေကာင္အထည္ ရွာလုိ႔မရဘူးေနာ္။
အျမင္မွား အထင္မွားနယ္ ပယ္ က ဒီေတာ့ေပၚတဲ့
အာရုံကုိ အေကာင္အထည္ ထင္လုိက္ကာမွ တဏွာ ကဝင္လာတာ။ အာရုံကုိ ဆက္လုိ႔ရတာ။ ေပၚတဲ့ အာရုံကုိ အမွန္အတုိင္း သိလုိ႔ရွိရင္ တဏွာ ဟာ လာလုိ႔မရဘူး ။နားလည္တယ္ေနာ္။

Saturday, October 3, 2009

သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔တရားအလွဴ-http://www.muladhamma.netေလးစားခ်စ္ခင္ရပါေသာဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတုိ႔ရွင့္..

သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔-အဘိဓမၼာအခါေတာ္ေန႔ ၊ ထူးျမတ္တဲ့ အခါကာလ သမယ မွာ လူတုိင္း လူတုိင္း ကုိယ္စီကုိယ္ငွ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ ေတြ နဲ႔ ထုံမႊြမ္း ျဖတ္သန္းေနၾကမယ္ဆုိတာ ကၽြန္မ ကယုံၾကည္ေနပါတယ္။ မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ျပည့္စုံၾကပါေစ ရန္ ပထမဦးစြာ ေမတၱာပုိ႔သလုိက္ပါတယ္။

ကၽြန္မ ကူးယူ ေရးသားပူေဇာ္ေနတဲ့ မူလဓမၼဆရာေတာ္ဦးဝိဇယ ရဲ႔ Web Site ကုိ
ယခင္ Web Address http://muladhamma.mmgenius.com အစား
ယခု http://www.muladhamma.net လိပ္စာျဖင့္ တရားေတာ္ မ်ား ဖတ္ရႈ ပူေဇာ္ႏုိင္ ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါး လုိပါတယ္။
ဤကဲ့ သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ လွဴဒါန္းႏုိင္ေစရန္ အတြက္ Host Space 15GB ႏွင့္ Domain သာမကပဲ အတတ္ပညာ ပုိင္းဆုိင္ရာတုိ႔ကုိ စိတ္ရွည္ လက္ရွည္ ျပသ ကူညီေပး ၊ဒါနျပဳေပး တဲ့
-ကုိသက္ဦး (သိဂၤါရေမာင္) http://www.tgrmg.net
-ကၽြန္မ ၏ Blogging ဆုိင္ရာတုိ႔ကုိ အၿမဲ ဆက္သြယ္စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါေသာ
သားကုိေအာင္ဦး (ဓမၼရသ) http://www.dhammaratha.com
-တရားေတာ္ စီဒီမ်ား၊ စာအုပ္မ်ားေပးပုိ႔ လွဴဒါန္းပါေသာ
မထက္စုႏွင္းဆီ (သစၥာတရားမ်ားစုေဝးရာ) http://universaltruthplace.blogspot.com တုိ႔၏ ထက္သန္ေသာ ေစတနာ သဒၶါတရားကုိ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ ေဖၚျပ အပ္ပါတယ္။

အမွန္တရားကုိ ျမတ္ႏိုးေသာ အရွင္ဓမၼဓရ ႏွင့္ မူလ ဓမၼဆရာေတာ္-ဦးဝိဇယ ေဆြးေႏြးခန္းေလးေတြ ကုိ ေခါင္းစဥ္တစ္ခု ခ်င္း ဖတ္ရႈ လုိ႔ရေသာေၾကာင့္ Post အျဖစ္ တင္ဆက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒိ႒ိျဖဳတ္ ပုံ နည္းမ်ဳိးစုံ MP3 Format တရားေတာ္ မ်ားကုိလည္း Dowload ျပဳလုပ္ ပူေဇာ္ႏုိင္ပါတယ္။

ဤ ေကာင္းမႈ နွင့္ ၊ စပ္သမွ် ၊ က်န္းမာၾကပါေစ၊ခ်မ္းသာၾကပါေစ။

သတၱဝါ မွန္သေရြ႔၊ တရားေတြ႔ ၊ ခ်မ္းေျမ႔သာယာရွိၾကပါေစ။


ေမတၱာျဖင့္
သစၥာအလင္းFriday, October 2, 2009

အဘိဓမၼာတရားေတာ္(သုိ႔မဟုတ္)အေမ့ေက်းဇူး၊ အထူးဆပ္ျခင္း


ေမေမခ်စ္ေသာ သားသား နဲ႔ မီးမီးေရ----

မၾကာခင္ ဝါလကင္းလြတ္ၿပီး သီတင္းကၽြတ္ ေတာ့မယ္ေနာ္။ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔ က ေတာ ့ အဘိဓမၼာ အခါေတာ္ ေန႔ လုိ႔သတ္မွတ္ ထား ၾက တာ ကေလး တုိ႔သိၿပီး သားဆုိတာ ေမေမ ယုံၾကည္ေနပါတယ္။

ဓမၼစႀကၤာ တရားေတာ္ ေဟာၾကားစဥ္ ကေတာ့ ရုိးစင္းမႈ ၊ ၿငိမ္းေအး မႈ ၊ေတာေတာင္ရိပ္ရဲ႔ ေအးျမမႈ၊ ေနဝင္ခ်ိန္ေလးရဲ႔ ၿငိမ္း ခ်မ္းမႈ ကုိေမေမ ေျပာျပခဲ့ ဘူးပါတယ္။ အခု အဘိဓမၼာ တရားကေတာ့ ေေမေမ တုိ႔ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႔ အတုမရွိ တဲ့ သဗၺညဳတ-ဉာဏ္ေတာ္၊ ဘုန္းတန္ခုိးေတာ္အစုံစုံ၊ ဂုုဏ္ေတာ္ အနႏၱ တုိ႔နဲ႔ အတူ သုိက္သုိက္ ၿမဳိက္္ၿမဳိက္ ခမ္းခမ္းနားနား နဲ႔ ဆန္းျပားႀကီးက်ယ္ ၊ အလြန္႔အလြန္ ၾကည္ညဳိ ဘြယ္ ရာ အာရုံ ကုိ ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစတာမုိ႔ ေမေမ ေျပာျပခ်င္ ေနမိပါတယ္။


ကေလးတုိ႔ေရ-----အဘိဓမၼာဆုိတာ၊ အလြန္သိမ္ေမြ႔ ႏူးညံ႔ေသာ ဓမၼ၊ အလြန္နက္နဲ ခက္ခဲေသာ ဓမၼ၊ အလြန္က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဓမၼ၊ အလြန္ထူးကဲေသာ ဓမၼ၊ ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္ လုိေတာ့ Highest Doctrine ေပါ့။ ေမေမတုိ႔ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ျမတ္စြာဘုရား ၄၅-ဝါကာလ ပတ္လုံး ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့တဲဲ ဗုဒၶဝစန ေတြကုိ ပိဋက အားျဖင့္ပုိင္းျခား လုိက္တဲ့အခါ ဝိနယ ပိဋက၊သုတၱႏၱ ပိဋက ၊ အဘိဓမၼာ ပိဋက ရယ္လုိ႔ ပိဋကသုံးပုံရွိတာေပါ့။ ဓမၼကၡႏၶာ အားျဖင့္ ဆုိလ်င္ ဝိနယပိဋက မွာ ၂၁၀၀၀၊ သုတၱႏၱ ပိဋက မွာ ၂၁၀၀၀၊ အဘိဓမၼာ ပိဋက မွာ ကေတာ့ ဓမၼကၡႏၶာ ေပါင္း ၄၂၀၀၀ ပါဝင္ေနပါတယ္။ သာလြန္ထူးျခားတဲ့ တရားျဖစ္တာမုိ႔ အဘိဓမၼ (ဓမၼထူး-ဓမၼလြန္)လုိ႔ေခၚတာေပါ့။


ဓမၼ-ဟူသည္ အရွိတရား၊ အမွန္တရား၊ ေၾကာင္းက်ဳိးဆက္ တရား၊ သဘာဝတရား၊ ပကတိ တရား၊ ေဉယ်တရား၊ နိႆတၱတရား၊ နိယာမတရား၊ ပရမတၳတရား၊ သစၥာတရား တို႔ျဖစ္ ပါ တယ္။ အလြန္႔အလြန္ သိမ္ေမြ႔ႏူးညံ႔ေသာ၊ ခက္ခဲ---နက္နဲေသာ၊ ထူးကဲ ဆန္းက်ယ္ေသာ၊ သတၱ၊ အတၱမဟုတ္ေသာ၊ ပင္ကိုယ္သဘာဝ အားျဖင့္ အရွိအမွန္ျဖစ္ေသာ၊ သိအပ္ေသာ ထို အဘိ ဓမၼာ တရားျဖစ္ေနတာကုိး ကေလးတုိ႔ေရ..။

တာဝတိ ံသာနတ္ျပည္မွာ မယ္ေတာ္ ျဖစ္ခဲ့ဘူးတဲ့ သီရိမဟာ မာယာေဒဝီ ဟာ သႏၱဳႆိတ နတ္သားျဖစ္လုိ႔ေနခဲ့တယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ျမတ္စြာဘုရား ကုိေမြးဖြားၿပီး ၇-ရက္မွာ နတ္ရြာစံ သြားခဲ့့တာပါ။ သူသူ ကုိယ္ ကုိယ္ေပါ့ေနာ္..။ေက်းဇူး ရွိတဲ့ သူေတြကုိ ေက်းဇူးဆပ္ ရင္ အမြန္ျမတ္ဆုံး ၊ အဘုိးအတန္ ဆုံး အရာေတြနဲ႔သာ ဆပ္ၾကတာပဲ မဟုတ္လား။ ေမေမတုိ႔ရဲ႔ ေက်းဇူးေတာ္ ရွင္ ျမတ္စြာဘုရား က သုံးေလာကထြဋ္ထား ဆုိေတာ့ ေက်းဇူးဆပ္ တဲ့ အရာ ဟာ အသာလြန္ဆုံး ၊ အမြန္ျမတ္ဆုံး ၊အထူးကဲဆုံးအဘိဓမၼာတရားျဖစ္ေနတာ အမွန္ကန္ဆုံးေရြးခ်ယ္ မႈေပါ့ ကေလးတုိ႔ေရ..။ (အေမ့ေက်းဇူးဆပ္တရား) ဆုိရင္ လည္းမမွားႏုိင္ဘူးေပါ့။


တာဝတိ ံသာနတ္ျပည္မွာ ေဟာၾကားခဲ့တာကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ဆန္းစစ္ ေရတြက္္ၾကည့္္ရရင္ေတာ့ သည္ အခ်က္ ေတြကုိလည္း ေတြ႔ရွိမွတ္သား ေစခ်င္ပါတယ္။

၁။ မယ္ေတာ္ကုိေက်းဇူးဆပ္လုိျခင္း။

၂။ မိဘေက်းဇူးကိုသတၱဝါတုိ႔နားလည္ေစလုိျခင္း။

၃။ အဘိဓမၼာတရားကုိ အစအဆုံး တစ္ထုိင္တည္းေဟာၾကား လုိျခင္း။

၄။ အစအဆုံး တစ္ထုိင္တည္းေဟာ မွသာ နာၾကားရေသာတရားနာသူမ်ား အက်ဳိးထူးရရွိႏုိင္ျခင္း။

၅။ အဘိဓမၼာ ေဒသနာေတာ္ ၏ က်ယ္ဝန္း နက္နဲမႈကုိ သိေစလုိျခင္း။

၆။ လူတုိ႔၏ အေရ အတြက္ျဖင့္သုံးလခန္႔ ၾကာေအာင္ေဟာၾကားမွ ကုန္ႏုိင္မည့္အဘိဓမၼာတရားကုိ လူတုိ႔၏ ဣရိယာပုတ္ ႏွင့္ ေဟာသူေရာ နာသူပါ အစအဆုံး မေနႏုိင္ျခင္းစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ အဘိဓမၼာတရားေတာ္ကုိ လူ႔ျပည္မွာ မေဟာ ၾကားခဲ့တာပါ။


အဘိဓမၼာ တရား သည္ အလြန္တရာ ခက္ခဲ နက္နဲ လွ ေသာ ဓမၼ-ကို စိတ္အစဥ္၌ အာရံုႏွင့္ နီဝရဏ ၾကားဝင္မခုဘဲ တစ္ဆက္တည္း မရပ္မနား ေတာက္ေလွ်ာက္ ဧကာသန၊ ဧက၀ါရ ၊ နာၾကားႏိုင္မွ တတ္သိနားလည္ႏိုင္မွာျဖစ္တာလည္း ပါဝင္ေနတာေပါ့ေလ။ေမေမတုိ႔ရဲ႔ လူတို႔ ဌာေနမွာေတာ့ စားေရး၊ အိပ္ေရး၊ ကိုယ္လက္သန္႔ရွင္းေရး စသည့္ အေႏွာင့္ အယွက္မ်ားသည္ အလုပ္တိုင္းမွာ ဝင္ေရာက္ ဟန္႔တားေလ့ရွိပါတယ္။ အလုပ္တခု မွာ စိတ္ ကူး၊ စူးစိုက္ေနခိုက္ ကိုယ္ခႏၶာ ပင္ပန္းျခင္း၊ အေလးအေပါ့သြားလိုျခင္း၊ အစာေရစာ ဆာေလာင္္ျခင္း စသည္တို႔က ဝင္ေရာက္ ေႏွာင့္ယွက္လာတဲ့အတြက္ အလုပ္မွာ စူးစိုက္ထား တဲ့ သမာဓိ ဟာ ပ်က္စီးရပါေတာ့တယ္္။ ဒါေၾကာင့္ မုိ႔လုိ႔ ျပတ္ေတာင္း၊ ျပတ္ေတာင္း အႀကိမ္ ေပါင္းမ်ားစြာ ေဟာၾကားရမယ္ဆုိလွ်င္ ထိုမွ်နက္နဲသည့္ အဘိဓမၼာ-သည္ လူတို႔ျပည္၌ အရာ ထင္၍ က်န္ခဲ့မွာ မဟုတ္တာ အမွန္ပါပဲ။


နတ္တို႔ ဌာေနမွာကား အခ်ိန္ ကြာျခားခ်က္ကလည္း ေဝးလြန္းလွပါတယ္ေနာ္။ လူ႔ျပည္မွာ ႏွစ္တရာ၊ တာဝတႎသာနတ္ျပည္မွာ တစ္ရက္ သာရွိေပတာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ စားခ်ိန္၊ အိပ္ခ်ိန္တို႔မွာ က်ဲလြန္းလွ ပါ တယ္။ က်င္ႀကီးက်င္ငယ္ စြန္႔ရျခင္း၊ ေညာင္းညာ ပင္ပန္းျခင္းလည္း မရွိတဲ့ ထိုနတ္မ်ား မွာ ၁၅-မိနစ္ (သူတို႔အခ်ိန္ျဖင့္) ခန္႔မွ်သာရွိမဲ့ ထို အဘိဓမၼာ တရားပြဲကို တစ္ဆက္ တည္း၊ တစ္ထိုင္တည္း၊ တစ္စိတ္တည္း၊ တစ္ဝီထိတည္း နာၾကားရခြင့္ ခဲ့ၾကပါတယ္။

ေဟာၾကားတဲ့ေနရာ က နတ္ျပည္ ျဖစ္ေပမဲ့လုိ႔ စတင္ ေပၚထြန္းခဲ့တဲ့အခ်ိန္ ကေတာ့ လူ႔ျပည္ မွာျဖစ္ပါတယ္ ကေလးတုိ႔ေရ..။ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ျမတ္စြာဘုရား ဟာ- မဟာ သကၠရာဇ္ ၁၀၃ ခုႏွစ္္- ကဆုန္လျပည့္္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ ၊ဖြားဘက္ေတာ္ ေဗာဓိ ေညာင္ပင္ ရဲ႔ ေျခရင္း က အပရာဇိတ ပလႅင္ေတာ္ ထက္ဝယ္ ဘုရားအျဖစ္ ေရာက္ရွိေတာ္ မူခဲ့ပါတယ္။

ဘုရားအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေတာ္မူၿပီး သတၱ သတၱာဟ ဆုိၿပီး ၇- ရက္ ၇လီ ၇ ႒ာန သီတင္းသုံးေတာ္မူ ပါတယ္။ ပထမဆုံး သတၱာဟျဖစ္တဲ့ ပလႅကၤ သတၱာဟ အထက္မွာ (ကဆုန္ လျပည့္ေက်ာ္၁ရက္ မွ ၇-ရက္ေန႔ထိ) သီတင္းသုံး ေတာ္မူပါတယ္။ ဒုတိယစံေတာ္မူတဲ့ေနရာကေတာ့ ေဗာဓိပင္ရဲ႔ အေရွ႔ေျမာက္ယြန္းယြန္း ၁၄လံ အကြာမွာ မတ္မတ္ ရပ္ၿပီး ေဗာဓိပင္နဲ႔ေရႊ ပလႅင္ကုိေက်းဇူးဆပ္တဲ့ အေနနဲ႔ မမွိတ္ေသာ မ်က္စိနဲ႔ စိမ္းစိိမ္း ၾကည့္ေတာ္္ မူပါတယ္။(ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၈ရက္ ကေန ၁၄ရက္ထိ)စံေတာ္မူတာကေတာ့ အနိမိသ သတၱာဟ ျဖစ္ပါတယ္။ နံပါတ္(၃) သတၱာဟ ျဖစ္တဲ့့ စကၤမ သတၱာဟ မွာ ေတာ့ ပထမ နဲ႔ ဒုတိ ယရဲ႔ ၾကားမွာ နတ္ျဗဟၼာေတြ ဖန္ဆင္းထားအပ္ေသာ အေရွ႔အေနာက္ သြယ္တန္းထားတဲ့ ရတနာ စႀကၤန္ေတာ္ မွာ (ကဆုန္လ ကြယ္ မွ ေန နယုန္လဆန္း ၆ရက္ ေန႔အထိ) စႀကၤန္ ေလွ်ာက္ ေတာ္ မူပါ တယ္။

နံပါတ္(၄) သတၱာဟ ကေတာ့ ရတနာဃရ သတၱာဟျဖစ္ပါတယ္။ ေဗာဓိပင္၊ေရႊ ပလႅင္ ကေန အေနာက္ေျမာက္ေဒါင့္ ၊အေတာင္ေလးဆယ္(ဆယ္လံ) ကြာတဲ့အရပ္မွာ နတ္ျဗဟၼာေတြ ဖန္ဆင္း ထားတဲ့ ----ရတနာမ်ဳိးစုံ စီခ်ယ္ထားတဲ့ ရတနာဃရ ေရႊအိမ္ေတာ္မွာ ထက္ဝယ္ ဖြဲ႔ေခြ ထုိင္ေနရင္း၊ တရားေတာ္ေတြကုိ ကြန္႔ျမဴးက်က္စား၊ ဆင္ျခင္ သုံးသပ္ေတာ္မူပါတယ္။ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃ ခုႏွစ္၊ နယုန္လဆန္း ၇ ရက္ကေန ၁၃-ရက္ေန႔အထိ(၇) ရက္ လုံးလုံး …မထေသာ ထုိင္ေနျခင္း ျဖင့္ထုိင္ရင္း။ခႏၶာ နဲ႔ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ သေဘာတရားေတြကုိ သဗၺညဳေရႊဉာဏ္ေတာ္ ႀကီးနဲ႔ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ ေတာ္ မူပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္း (အဘိဓမၼာ အစ-ရတနာဃရ ေရႊအိမ္က) လုိ႔မွတ္သားႏုိင္ပါတယ္ ကေလးတုိ႔ေရ..။ ေနာင္ အခ်ိန္မွာ အဘိဓမၼာ ခု ႏွစ္က်မ္း(ဓမၼသိဂၤဏီက်မ္း၊ဝိဘင္းက်မ္း၊ ကထာဝတၳဳက်မ္း၊ ပုဂၢ လပညတ္က်မ္း၊ ယမုိက္က်မ္း၊ ပ႒ာန္း က်မ္း) ရယ္လုိ႔ျဖစ္လာမဲ့ တရား ေတာ္ ေတြ၊ ခႏၶာမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ တရားေတြ ကုိ (သိရန္မွန္က၊ မက်န္ရေအာင္၊ လုံးဝစုံ လင္၊ အကုန္ျမင္ ၊ သဗၺင္ဉာဏ္ေတာ္ အစြမ္းတည္း) ဆို တဲ့အတုိင္းသိသင့္ သိထုိက္တဲ့ တရားေတာ္ ကုိ အကုန္ သိျမင္ႏုိင္တဲ့ ဉာဏ္ေတာ္ႀကီး၊ အလြန္တရာ ႀကီးက်ယ္ ျပန္႔ေျပာတဲ့ ဉာဏ္ေတာ္ႀကီး နဲ႔ အစဥ္အတုိင္း ဆင္ျခင္ေတာ္မူပါတယ္။

၆ က်မ္းေျမာက္ ယမုိက္ က်မ္းလည္း ၿပီးသြားလုိ႔ ပ႒ာန္းက်မ္းကုိ ဆင္ျခင္ေတာ္မူတဲ့အခါ စိတ္ေတာ္ ကလည္း အင္မတန္ ၾကည္လင္ၿပီး စိတ္တုိ႔ရဲ႔ မွီရာ ေသြးေတာ္ ေတြကလည္း အင္မတန္ ၾကည္လင္လာတဲ့အတြက္ အသားေတာ္ အေရေတာ္ ၾကည္လင္လာတယ္။ သဗၺညဳ တဉာဏ္ေတာ္ ႀကီး က နဲ႔ မီးေမာင္းထုိးျပ လုိက္သလုိျဖစ္ေနတာ ကုိး။ စိတ္ေတာ္ အင္မတန္ ၾကည္လုိ႔ ၊ၿငိမ္းေအးမႈေတြလည္းျဖစ္လာလုိက္တာ။ စိတ္တုိ႔ရဲ႔ တည္မွီရာ၊ဟဒယ ဝတၳဳဆုိတဲ့ ႏွလုံး အာၾကည္ရုပ္ကလည္း ကတဆင့္ အေသြးအသားေတြ ဆီ ကူးစက္ၿပီးေသြးေတာ္ေတြ ကလည္းၾကည္လင္မႈ ျဖစ္္လာလုိ႔ အသားေတာ္ ၊ အေရေတာ္ ခႏၶာ ေတာ္ ၊ အစိတ္စိတ္ ကေန ၾကည္လင္လြန္း အားႀကီးလုိ႔ အေရာင္ေတြ တစ္လက္လက္ ထြက္လာ ၿပီး ေရာင္ျခည္ေတာ္ ၆သြယ္ ကြန္႔ျမဴးလာပါတယ္။တစ္ခဲနက္္ျဖစ္ေပၚလာတာ အလြန္ အက်ဴး အထူးသပၸါယ္ေတာ္မူ ေသာ ဘုရားရွင္ပါ။ -မ်က္ခုံးေတာ္ကေန နီလဆုိတဲ့ စိမ္းညဳိေသာအေရာင္။
-ျမတ္စြာ ဘုရားရဲ႔ အသားေတာ္ အေရေတာ္ ကေန ဝါဝင္းေသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္၊ ပီတဆုိေသာ-ေရႊေသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္ ။
-ႏႈတ္ခမ္းေတာ္၊လွ်ာေတာ္၊ ေသြးေတာ္ေတြ မွ ေလာဟိတ ေခၚ နီရဲ ေသာေရာင္ျခည္ေတာ္ ထြက္ေပၚလာပါတယ္ ။ -သြားေတာ္၊ အရုိးေတာ္ ၊ မ်က္ဆံေတာ္ မွ ျဖဴေသာ ၾသဒါတ ေရာင္ျခည္ေတာ္ ေရာင္ျခည္ ေတာ္ေတြထြက္လာပါတယ္။ ညုိေရႊနီျဖဴ-လုိ႔ လြယ္လြယ္မွတ္ပါ ကေလးေရ..။
ျမတ္စြာဘုရားရဲ႔ ခႏၶာကုိယ္ အစိတ္စိတ္မွ ညဳိေမာင္းေသာေရာင္ျခည္ေတာ္ ၊ မဥၨိ႒ ေရာင္ျခည္ ထြက္လာပါတယ္။ သေျပသီးမွည့္ေရာင္ လုိ မ်ဳိးေပါ့။

သည္ေရာင္ျခည္ေတြအကုန္ေပါင္းယွက္ၿပီး၊ နဝရတ္ မ်ဳိးစုံႀကဲျဖန္႔တဲ့အေရာင္၊ၿပိဳးၿပဳိးျပက္ျပက္ ေသာအေရာင္ေတြထြက္လာပါတယ္။အဲဒါကေတာ့ ပဘႆရ ေရာင္ျခည္ေတာ္ ေပါ့ေနာ္။

ေရာင္ျခည္ေတာ္ ေျခာက္သြယ္ တုိ႔သည္ အနႏၱ စၾကာဝဠာ တုိင္ ေအာင္ျပန္႔ႏွံ႔ သြားၿပီးေတာ့ ေနအေရာင္၊ လအေရာင္၊ ျဗဟၼာ နတ္တုိ႔ရဲ႔ အေရာင္ကုိ လႊမ္းဖုံးသြားေတာ့ ၊ နတ္ ျဗဟၼာ ေတြက အားလုံးကအာရုံ စုိက္ၿပီး ဘုရား အျဖစ္ကုိေရာက္ေတာ္ မူၿပီဆုိတာ သိလာၾကတာ ေပါ့ေနာ္။ အင္မတန္ ႀကီးမားတဲ့ ဉာဏ္ေတာ္ႀကီးရသြားတယ္ ဆုိတာ မသိၾကဘူး။ ဘုရားအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေတာ္ မူၿပီး စတုတၳသတၱာဟ ေရာက္တဲ့အထိ အဘိဓမၼာတရားကုိ ဘယ္သူ႔ကုိ မွ မေဟာရေသး ပါ ကေလးတုိ႔ေရ..။ သဗၺညဳတ ေရႊ ဉာဏ္ေတာ္ နဲ႔ သာသိ ေနဆဲပါ။
စတင္သိတဲ့အခ်ိန္မွာ ထူးျပားဆန္း က်ယ္ခဲ့ သလုိ အေမ့ေက်းဇူး ဆပ္ခရီး ကလည္း အံခ်ီးဖြယ္ အစုံစုံ၊ ဂုဏ္ေပါင္းစု ေနခဲ့တာပါ။ တကယ္ ေဟာ ၾကားျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္ကေတာ့ ဘုရားျဖစ္ၿပီး ေနာက္ ၇-ဝါေျမာက္ အခါ ကာလ သမယ- မဟာသကၠ ရာဇ္-၁၀၉ ခုႏွစ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သာာဝတၳိေနျပည္ေတာ္မွာ အယူဝါဒ လြဲေနတဲ့ တိတၳိေတြကုိႏွိမ္နင္းေတာ္မူဘုိ႔အတြက္ ၊ သရက္ျဖဴ ပင္ရင္းမွာ တန္ခုိးေတာ္ ေတြ ဆန္းဆန္းၾကယ္ ၾကယ္ ၊ ေရမီး အစုံစုံနဲ႔ ယမက ျပာဋိိဟာ ျပေတာ္မူပါတယ္။
အဲဒီ တန္ခုိး နဲ႔ ပဲ သာဝတၳိ ျပည္ ကေန တာဝတိ ံသာနတ္ျပည္ ကုိ ႄကြခ်ီေတာ္မူပါတယ္။ တာဝတိ ံသာနတ္ျပည္ ဆုိတာက ယူဇနာ ၈ေသာင္းေလးေထာင္ အျမင့္ေဆာင္တဲ့ ျမင္းမုိရ္ ေတာင္ထိပ္မွာရွိတာ မဟုတ္လား။ တစ္ယူဇနာ ကုိ ၁၂.ရ၂ မုိင္ရွိတာဆုိေတာ့ အကြာအေဝးကုိ မွန္းဆသာ ၾကည့္ပါေတာ့ေနာ္။ ျမင္းမုိရ္ေတာင္ကုိ သမုဒၵရာ ေလးစင္း ၊ေတာင္စဥ္ခုႏွစ္ထပ္ ဝန္း ရံၿပီး တည္ရွိၾက တယ္။ ျမင္းမုိရ္ေတာင္ရဲ႔ တစ္ဝက္ အျမင့္ရွိတဲ့ ယုဂႏၶဳိေတာင္ ဆုိတာ က ဝန္းရံထားတဲ့ ေတာင္စဥ္ ခုႏွစ္ထပ္မွာ ပါဝင္ပါတယ္။

တာဝတိ ံ သာ ကုိ ႄကြခ်ီေတာ္တဲ့အခါ ရတနာစႀကၤ ံမွာ ေျခ တစ္ဖဝါး ခ်ပါတယ္။ လက္ယာေျခေတာ္ လွမ္းေတာ္ မူ၍ ယုဂႏၶဳိေတာင္ထိပ္မွာ တစ္ဖဝါး ခ်ေတာ္ မူပါတယ္။ ျမင့္မုိရ္ေတာင္ ထိပ္ကုိ တစ္ ဖဝါးခ်ေတာ္မူပါတယ္။ တန္ခုိးေတာ္ နဲ႔သြားလုိ႔ စုစုေပါင္း ႏွစ္လွမ္း၊သုံးဖဝါး နဲ႔ ႄကြခ်ီေတာ္ မူခဲ့တာပါ။ တာဝတိ ံသာနတ္ျပည္ ေရာက္တဲ့အခါ ပင္လယ္ကသစ္ပင္ ေျခရင္းမွာ ခင္းထားတဲ့ ပ႑ဳကမၺလာ ျမေက်ာက္ျဖာ ေပၚဝယ္ သီတင္းသုံးလုိ႔ အေမ့ေက်းဇူးဆပ္တရား- အဘိဓမၼာ တရား ျမတ္ေဒသနာကုိ (မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၉ ခုႏွစ္-ဝါဆုိလျပည့္ေက်ာ္ တစ္ရက္ ေန႔မွ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔ထိ ) အသံမစဲေဟာၾကားေတာ္မူ လုိက္တာ ျမင္ေယာင္ရင္းေမေမျဖင့္ သဒၶါပီတိေတြ ႏွလုံးအိမ္မွာ ယုိစိမ့္လာလုိက္တာ ကေလးတုိ႔ေရ။ ေဖာ္ျပႏုိင္စြမ္းမရွိ ေတာ့ပါ။(Beyond Expression ေပါ့ေနာ္)။

ေဟာၾကားခ်ိ္န္ဟာ လူ႔သက္တမ္းနဲ႔တြက္ေတာ့သာ ရက္ေပါင္း ကုိးဆယ္၊ နတ္သက္တမ္း နဲ႔ကေတာ့ ၁၅မိနစ္ ေလာက္သာရွိေပတာကုိး။ ျမတ္စြာဘုရားကလူသားပါ။လူသားဣရိယာပုတ္နဲ႔ လူသားတုိ႔ရဲ႔ အခ်ိန္အတုိင္း ဘုဥ္းေပးသုံးေဆာင္၊ အနားယူေတာ္မူမွသာခႏၶာကုိယ္ မွ်တေတာ္မူပါတယ္ ။ဒါေၾကာင့္ အနားယူရမယ္။ေန႔သန္႔စင္ေတာ္ မူရမယ္။ ေရခ်ဳိး သုံးသပ္ရမဲ့ အခ်ိန္ရွိတယ္။က်င္ႀကီးက်င္ငယ္ စြန္႔ရမဲ့အခ်ိန္ရွိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၉နာရီ ေရာက္တုိင္း အသြင္တူ၊အသံတူ တဲ့ နိမၼိတ ရုပ္ပြားေတာ္ တစ္ဆူ ၊ ဖန္ဆင္းေတာ္မူပါတယ္။ (ဤေေနရာ မွ ဤေနရာထိ၊ ဤနည္းျဖင့္ေဟာၾကားေတာ္မူေစ သတည္း) လုိ႔ အဓိ႒ာန္ျပဳၿပီး၊သပိတ္သကၤန္းယူေဆာင္လုိ႔ ဟိမဝႏၱာ၊အေနာတတ္ ေရအုိင္ကုိႄကြခ်ီေရခ်ဳိးသန္႔စင္ ေတာ္မူပါတယ္။ ဥတၱရဂုရု၊ ေျမာက္ကၽြန္း မွာဆြမ္းခံႄကြေတာ္ မူပါတယ္။အေနာတတ္ေရအုိင္ ဆိပ္ကမ္းသာမွာ ေအးခ်မ္းစြာ ဆြမ္းဘုဥ္း ေပးေတာ္မူ ္ၿပီး စႏၵကူးေတာ ကုိလာၿပီး ေန႔သန္႔စင္(အနားယူ)ေတာ္မူပါတယ္။

အဲဒီအခါမွာ လက္ယာေတာ္ရံ ပညာ အရာ ဧတဒဂ္ရတဲ့ ရွင္သာရိပုတၱရာမေထရ္ ႀကီး ကစႏၵကူးေတာ ကုိလာၿပီး ေျခဆုပ္လက္နယ္ျပဳေတာ္မူပါတယ္။ လူ႔ျပည္ မွာ ဘုရားရွင္က ခ်စ္သားသာရိပုတၱရာ…ငါဘုရားသည္ တာဝတိ ံသာ နတ္ျပည္မွာအဘိဓမၼာတရားကုိ ေဟာခဲ့ ၿပီးၿပီ လုိ႔ေျပာေတာ္မူပါတယ္။ အက်ဥ္း ေခါင္းစဥ္ ေလာက္ပဲျပန္ေျပာ လုိက္တာပါ။

ဒါေပမဲ့ အရွင္သာရိပုတၱရာ ဉာဏ္ အင္မတန္ႀကီးတယ္ ဆုိေတာ့ က်လာတဲ့ မုိးစက္ မုိးေပါက္ေတြကုိေရတြက္ႏုိင္တဲ့ သမာဓိအားႀကီး ဉာဏ္အားႀကီးတဲ့ မေထရ္ျမတ္ႀကီး ဆုိေတာ့ အက်ဥ္း မွ်နဲ႔ ပဲ နားလည္ သြားပါတယ္။ အရွင္သာရိပုတၱရာကလည္း တပည့္ရင္း ရဟန္း (၅၀၀)ကုိ (ဘုရားရွင္-တန္ခုိးျပတဲ့ဝါဆုိ လဲျပည့္မွာပဲ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႔ တန္ခုိးကုိ ၾကည့္ညဳိၿပီး ရဟန္းျပဳခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးေကာင္းသား ၅၀၀ ရဟန္းျဖစ္စ ရဟန္းေတြပါ-ကႆပ ဘုရားရွင္လက္ထက္ က လင္းႏုိ႔သား-၅၀၀ျဖစ္ခဲ့ဘူးပါတယ္) ျမတ္စြာဘုရားေဟာ ၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ အဘိဓမၼာတရားေတာ္ကုိ မက်ဥ္းမက်ယ္ ျပန္ေဟာ ပါတယ္။ အဘိဓမၼာတရားေတာ္ သည္ နည္းသုံးနည္းနဲ႔ လူ႔ျပည္ နတ္ျပည္မွာ တျပဳိင္နက္ေပၚထြန္းခဲ့ တယ္လုိ႔ အာရုံျပဳထားေပးပါ ကေလးတုိ႔ေရ..။ ၁။တာဝတိ ံနတ္ျပည္မွာ အက်ယ္ဆုံးနည္း(ဝိတၳာရနယ- အက်ယ္နည္း)
၂။လူ႔ျပည္မွာ အက်ဥ္းဆုံးနည္း (သေခၤပနယ-အက်ဥ္းဆုံးနည္း)

၃။လူ႔ျပည္မွာ မက်ဥ္းမက်ယ္ နည္း(နာတိ ဝိတၳာရ- ေနတိသေခၤပနယ နည္း) တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

ေဟာၾကားခဲ့တဲ့ ရက္ေတြ တြက္ၾကည့္ရင္ ေတာ့ …

၁။ ဓမၼသဂၤၤ ဏီက်မ္း---၁၂ ရက္

၂။ ဝိဘင္းက်မ္း---၁၂ ရက္

၃။ ဓာတုကထာ-က်မ္း---၆ ရက္

၄။ ပုဂၢလပညတက်မ္း---၇ ရက္

၅။ ကထာဝတၳဳက်မ္း--၈ ရက္

၆။ ယမုိက္က်မ္း---၂၀ ရက္

၇။ ပ႒ာန္းက်မ္း---၂၅ ရက္ ေဟာၾကားရပါတယ္။
တရားေတာ္ အဆုံးမွာ မယ္ေတာ္ျဖစ္ခဲ့ဘူးတဲ့ သႏၱဳႆိတ နတ္သား ဟာ ေသာတာပန္ တည္ခဲ့ပါတယ္။ စၾကာဝဠာ တုိက္တစ္ေသာင္း အေပါင္း မွ ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ တရားနယူၾကတဲ့ နတ္ျဗဟၼာ အေပါင္း ကုေဋ-၈ေသာင္းတိတိ္ ကၽြတ္တန္းဝင္ခဲ့ ပါတယ္။ လူ႔ျပည္မွာနာယူရတဲ့ က ရဟန္း ၅၀၀ ကေတာ့ ရဟႏၱာ အျဖစ္သုိ႔ေရာက္ ရွိခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္း ၊ တၿပဳိင္တည္း ျဖစ္ခဲ့တာပါေနာ္။
ရက္ေပါင္း ၉၀ ျပည့္လုိ႔ သီတင္းကြ်တ္လျပည့္ေန ့ ေရာက္ေသာအခါ ဘုရားရွင္ သည္ နတ္ျဗဟၼာ အေပါင္းၿခံရံကာ ေရႊေစာင္းတန္း ၊ ေငြေစာင္းတန္း ၊ပတၱျမားေစာင္းတန္း မ်ားျဖင့္ စီခ်ယ္ အပ္ေသာ ရတနာ ေစာင္းတန္းျဖင့္ လူ႔ူျပည္ျဖစ္တဲ့ သကၤႆနဂိုရ္ ျပည္သို ျပန္လည္ဆင္းသက္ၾကြျမန္း ေတာ္မူခဲ့ပါေတာ့တယ္။ လူေကာ နတ္ပါ အခ်င္းခ်င္းျမင္ေနရ တာ ၾကည္ညဳိဘြယ္ ေကာင္းလြန္းလုိ႔ ဘုရားဆုမပန္ မိတဲ့လူ မရွိၾကပါဘူးတဲ့။

သည္ အဘိဓမၼာေဟာၾကားေတာ္ မူခဲ့ပံုုေလး ကုိ တိတိက်က် ပုံေဖာ္ မွန္းဆရင္း မနက္ျဖန္မွာ က်ေရာက္မဲ့ အဘိဓမၼာ အခါေတာ္ေန႔မွာ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ျမတ္စြာဘုရားရဲ႔ဂုဏ္ေတာ္ အနႏၱ ကုိ ရုိေသေလးျမတ္စြာ ညြတ္ႏူး ပူေဇာ္္ၾကရေအာင္ေနာ္။ ေက်းဇူးရွိသူမ်ားကုိလည္း အေကာင္းဆုံး ဓမၼ ျဖင့္ေက်းဇူးဆပ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကဳိးစားၾက မယ္လုိ႔ သေဘာေပါက္ ခံယူလုိက္ပါလုိ႔ ေမေမ က ဓမၼလက္ေဆာင္ ေပးပုိ႔လုိက္ပါတယ္ ခ်စ္ေသာကေလးတုိ႔ေရ…။
က်မ္းကုိး

၁။ အဘိဓမၼာ နွင့္ ဝိပႆနာ၊ ေဒါက္တာ ဉာဏိႆရ ( ျမတ္မဂၤလာစာေစာင္)
၂။ အဘိဓမၼာ ပထမဆင့္ မွတ္စု ၊ သဓမၼေဇာတိကဓဇ ဆရာမေဒၚခင္လွတင္
၃။ သဒၶမၼေဇာတိကဓဇ ဆရာမေဒၚခင္လွတင္ ၏ ပ႒ာန္းက်င့္စဥ္သင္တန္း၊ တိတ္ေခြ အမွတ္ ၁၊ ၂ (http://www.dhammadownload.com/)
(စာတမ္းမ်ား ရွာေဖြ ေပးပုိ႔ပါေသာ ဘုန္းဘုန္းဦးေလာကနာထ-http://www.lknt.org/ ႏွင့္ မဂၤလာသတင္းစဥ္ http://mawluu.blogspot.com/ ဘေလာ့ ကုိ အထူး ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္းမွတ္တမ္းတင္ေဖၚျပအပ္ပါသည္။)