Saturday, February 14, 2009

ပစၥည္းေလးပါး ၌ ေရာင့္ရဲလြယ္ရမည္-သႏၱဳႆေကာ(၇)၊ေမြးျမဴလြယ္ရမည္-သုဘေရာ(၈)

သားသား နဲ႔ မီး မီး
ရုကၡစုိး၊ ဘုမၼစုိး နတ္ ေတြ က ေျခာက္လန္႔ လုိ႔ ထြက္ ေျပးလာတဲ့ ရဟန္း ၅၀၀ ကုိ ျမတ္စြာ ဘုရား ကုိယ္ တုိင္ ေဟာ ၾကား ခဲ့တဲ့ ေမတၱာ ပြားမည့္ သူ ခံ ယူ ႏုိင္ မဲ့ သူ ေတြ အတြက္ ၾကဳိတင္ က်င့္ သုံး ရ မဲ့ ေမတၱာ ႀကဳိတင္ က်င့္ ဘြယ္ (၁၅) ခ်က္ ကုိ ေဆြး ေႏြးေရးသား လာ ခဲ့တာ အခုဆုိ လုိ႔ရွိရင္ နံပါတ္ (ရႏွင့္ ၈) ကုိ ေရာက္ ခဲ့ပါ ၿပီ ကေလး တို႔ ေရ။
သႏၱဳ ႆေကာ ဆုိတဲ့ ပါ႒ိ စကားလုံးကေလး က ေတာ့ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲ လြယ္သူလည္း ျဖစ္ရာ ၏ လုိ႔ ဆုိ လုိ ပါတယ္ ကေလးေရ..။
ေရာင့္ ရဲ တယ္ ဆုိတာ ကေတာ့ ကုိယ္ရလာ သမွ်ေသာ အစားအစာ ဥစၥာ၊ ဂုဏ္ သိန္၊ (ရဟန္းေတာ္ မ်ား အတြက္ေတာ့ ဆြမ္း ၊ သကၤန္း၊ေက်ာင္း၊ ေဆး)ေပါ့ေလ.။အဲဒါေတြ ကုိ အတုိင္း ထက္ အလြန္ မျဖစ္ေအာင္ သတိရွိ၍ လက္ ခံျခင္း၊ ရတန္ သမွ် ရတာ ကုိ ပဲ ေက်နပ္တာ ကုိ ေရာင့္ ရဲတယ္ လုိ႔ ေခၚ ပါတယ္။
တင္းတိမ္ တယ္ ဆုိ တာ ကေတာ့ ကုိယ္ နဲ႔ ထုိက္ တန္ လုိ႔ ရလာ သမွ် ေတြကုိ မေက်မနပ္၊ မခ်င့္ မရဲ ၊ ေဒါ သ ျဖစ္ မေန ပဲ ေနႏုိင္တာ မ်ဳိးေပါ့ ေနာက္ ၿပီး သူ တပါးရတာ ေတြကုိ ႏႈိင္း ယွဥ္ ၿပီး မလုိတမာ ျဖစ္တာ ေတြကုိ မရွိ ပဲ ႏွစ္သက္ စြာ သုံးေဆာင္ ႏုိင္ တဲ့ စိတ္ ကုိ တင္းတိမ္ တယ္ လုိ႔ ေခၚ ပါတယ္ ကေလး ေရ..။
ေမေမ တုိ႔ လူ သာ မာန္ ေတြ ေတာ္ ေတာ္ မ်ား မ်ား ကုိ ဇက္ ၾကိဳး တပ္ ၿပီး လုပ္ စမ္း ဟဲ့၊ ၾကံ စမ္း ဟဲ့ ဆုိ ၿပီး ေမာင္း ႏွင္ ေန တဲ့ သူ ကေတာ့ ေရာင့္ ရဲ တင္းတိမ္ ႏုိင္ စြမ္း မရွိတဲ့ စိတ္ ပါ ပဲ..။
ေမေမ ဟုိ တေန႔ က ျမန္မာ ျပည္ ကလူ သတ္ မႈ သတင္းတစ္ပုဒ္ ကုိ ဖတ္လုိက္ ရတယ္..။ တရားခံ က ေစ်း ေကာက္ အလုပ္ လုပ္တာ၊ ေကာက္ လုိ႔ ရတဲ့ ေငြ ေတြကုိ အလြဲ သုံးစား လုပ္တယ္ ။ လက္ရွိ အိမ္ ေထာင္ နဲ႔ ကေလး ေတြကုိ ထား ခဲ့ ၿပီး ေစ်း ထဲ က ဖရဲ သီး သည္ ေလး နဲ႔ ေဖာက္ျပား ထြက္ ေျပးၾက တယ္။
လႈိင္ သာ ယာ ဘက္ မွာ သြားေနၿပီး စား ဘုိ႔ ျပတ္လပ္ လာ တဲ့ အခါ သည္ လူ သတ္ မႈ ကုိ ရက္ ရက္ စက္ စက္ က်ဴး လြန္ ခဲ့ ၾက တာ ျဖစ္ တယ္။ ေသြးေအးေအး နဲ႔ ကပ္ ေက်း နဲ႔ ထုိးသတ္ ရဲ သည္ ထိေအာင္ ေရာက္ ခဲ့ ၾကရတယ္..။သား တုိ႔ လည္း ၾကား မွာ ပါ အဲ ဒီ သတင္း ကုိ သခၤန္း စာ ယူ ၾကပါေနာ္..။
ေမေမ က ၾကဳိက္ လြန္း လုိ ႔မွတ္ထာ းဘူးတဲ့ အိႏၵိ ယ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ မဟတၱမ ဂႏၶီ ေျပာ ခဲ့ဘူး တာ ေလး ကုိ ေသခ်ာ မွတ္ ထားၾကပါ..။
World is enough for the needs but not the greeds.
ဆက္ စပ္ၿပီး ေျပာ ရရင္ ေတာ့ အမ်ားႀကီး က်န္ အုံးမယ္ Environmental Awareness Lecture ေပးတာ ေတြပါ ပါကုန္ မွာ ပါ။
ဆရာ ႀကီး ဦးသုခ ရဲ႔ ေမတၱာသုတ္ စာ အုပ္ ထဲမွာ.. ေျပာ ျပထားတယ္။ အခု ေထာင္ ထဲ ကုိ ေရာက္ ေနတဲ့ ရာ ဇဝတ္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တဲ့ သူေတြကုိ စစ္တမ္းေကာက္ၾကည့္တဲ့ အခါမွာတဲ့၊ ၈၀% ေသာ သူတုိ႔ ဟာ သႏၱဳ ႆေကာ ဆုိ တဲ့ ေရာင့္ ရဲတင္းတိမ္ မႈမရွိပဲ မေတာ္ ေလာ ဘနဲ႔ ႀကံစည္ ၾကဳိးစား ခဲ့ ၾကလုိ႔ ပါ ပဲ တဲ့..။
(ေလာ ဘအပုိ လုိ မလုိက္ နဲ႔ ကုိယ့္ထုိက္တာ နဲ႔ ေက်နပ္ ေစ)မဂၤလ သုတ္ မွာ လည္း ထပ္ မွာ ထားပါေသးတယ္.အေရးႀကီးလုိ႔ ဆုိ တာ သိထားရပါမယ္ ကေလးတုိ႔ေရ..။
သည္ ဂုဏ္ နဲ႔ ျပည့္ စုံ ၿပီ ဆုိ ရင္ အထက္ ကေျပာ ျပ ခဲ့ တဲ့ ၊ ဥဇု၊ သုဟုဇု ဆုိ တဲ့ ကုိယ္ ၊ႏႈတ္ စိတ္ထား ရုိးေျဖာင့္ မွန္ ကန္ တဲ့ ဂုဏ္ အလုိ လုိ ျဖစ္လာ ပါတယ္..။ အနတိ မာ နီ ဆုိ တဲ့ မာန္ မာ န ပါ ထုိက္ သင့္ သေလာက္ ေလ်ာ့လာ တာေပါ့ ကေလးတုိ႔ေရ..။ မုဒု ဆုိ တဲ့ စိတ္ထားႏူး ညံ့ သိမ္္ ေမြ႔ မႈ ပါ တစ္ တြဲ ထဲ ပါ ဝင္ လာ ပါတယ္..။
အခု ဆက္ ေျပာ မဲ့ သုဘေရာ ဆုိ တဲ့ ဂုဏ္ သည္ လည္းပဲ သႏၱဳ ႆေကာ ဆုိ တဲ့ ဂုဏ္ နဲ႔ ဆက္ စပ္ ေနပါတယ္။
သု ဘေရာ ဆုိ တာ က ေမြးျမဴ လြယ္ သူ ျဖစ္ရမည္ တဲ့။ဆုိ လုိရင္း ကေတာ့ သူ တစ္ပါး အျပဳစု မခက္ ေစရ ဘူး။ေမေမ တုိ႔ ေတြ က ေနရာ မ်ဳိး စုံ မွာ ပုံစံ မ်ဳိး စုံ ေတြ႔ ၾကဳံရမယ္။
သားသမီးေနရာ အမိ ေနရာ။ ဆရာ ေနရာ၊ သူမ်ားအိမ္ ဧည့္ သည္ လုပ္ တဲ့ အခါ လည္း လုပ္ ရတယ္..။ အဲ လုိ ေနရတဲ့ အခါ ဂ်ီး မမ်ားရဘူး ။ ကၽြန္ ေတာ္ ကေလ.. ေကာ္ ဖီ ဆုိ နက္စ္မွ ေသာက္တာ၊ ကၽြန္မ ကေလ..ေမြ႔ရာ မပါ ရင္ အိပ္ ကုိမအိပ္ တတ္ ဘူး။ ဆုိ တာ ေတြက သူ မ်ားေမတၱာ တုံးေစႏုိင္ သလုိ ဒုကၡ ေပး သလုိ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။
ေမေမ ေတာင္ အီတလီေရာက္ စမွာ ျဖစ္ခဲ့တာ၊ သည္ မွာ က ေျမထဲ ပင္လယ္ သားေတြက ေန႔လည္ စာ ၊ ညစာ ေတြမွာ ဝုိင္ ေသာက္ ရင္းစားတတ္ တာ အေလ့အထ ပါပဲ ၊ ေမေမ ့ အျမင္ေတာ့ Alcohol 8-12% ပါဝင္ ေနတဲ့ ေသရည္ အရက္ ေပါ့ေလ..။
ပထမ ေမေမ့ ဆရာ အိမ္ မွာ မေသာက္ တတ္ ေၾကာင္းေၿပာ ဘူးတာ နဲ႔ ေက်ာင္ းက ဆရာ ဆရာမ ေတြ ကုိယ္ တုိင္ ေရေႏြးထတည္ ၾက၊ လဘက္ ေျခာက္ ထရွာၾက တာ ခုထိ အားနာ လုိ႔ မဆုံးပါ..။ေနာက္ ေတာ့ မေျပာ ေတာ့ဘူး။ အစား အစာ ေတြကုိဘာ မွမေျပာ ပဲ ႀကိတ္ မွိတ္ စား လုိက္ တယ္၊ ေနာက္အံ ေတာ့ တာ ပဲ၊ ေနာက္ပုိင္းမွာ ညစာ စား ပြဲ ေတာ္ ေတာ္ မ်ားမ်ား မတက္ ျဖစ္တာ ပဲ မ်ားပါတယ္..။
ေက်းဇူးေတာ္ ရွင္ ပုိင္းေလာ့ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးက ဆုံးမ ဘူးတယ္( ကုိယ့္ေၾကာင့္ သူ တစ္ပါး ဝန္ မႀကီး ပါေစနဲ႔)( မိမိ ကုိယ္ ကုိ ေစာင့္ ေရွာက္ ျခင္းသည္ ေလာ က အားေစာင့္ ေရွာက္ ျခင္းမည္ ၏) ဆုိတဲ့ ဆုံးမ စကားကုိ အထပ္ ထပ္ ရြတ္ ဆုိ တယ္ သတိ နဲ႔ ထိန္း ၾက မွ သာ သႏၱဳ ႆေကာ၊ ႏွင့္ သု ဘေရာ ဂုဏ္ ေတြ နဲ႔ ျပည့္စုံၿပီး ေမတၱာ ပုိင္ ရွင္ ႀကီးေတြ ျဖစ္ ၾကမွာ ပါ..။ႀကဳိးစား က်င့္တတ္ပါေစ၊ ျမင့္ျမတ္နုိင္ပါေစ။

0 မွတ္ခ်က္ေရးရန္: