Sunday, February 22, 2009

ရင္ဆုိင္ရဲ၀ံ့ အသင့္ျဖစ္တည္

လြန္ခဲ့ တဲ့ ၃ ႏွစ္ ခြဲ ခန္႔က ႏွလုံးခြဲထားရတဲ့ ကၽြန္မ ရဲ႔ သားကုိ ယခု ျပန္ လည္ ျပသ တဲ့ အခိ်န္မွာ ဆရာဝန္ ကေနာက္ ထပ္ အသက္ ရွင္ ႏုိင္ စြမ္းသည္ ၁၀ ႏွစ္မွ် ပင္ မေသခ်ာ ပါတဲ့..။

သည္ သတင္းသည္ ေသာက၊တစ္ ဖန္ျဖစ္ေစရသလုိ သံေဝဂဉာဏ္ လည္း ခုိင္ ခန္႔လာ ခဲ့ရပါတယ္..။ ဇာတိ၊ဇရာ၊ ဗ်ာဓိဆုိတဲ့ စခန္းမ်ားကုိ ျဖတ္သန္း ၍ ခရီးလမ္းဆုံးသည္ မရဏခံတြင္းသက္ဆင္းၾကရမွာပါ။

အုိနာေသသုိ႔ေမာင္းႏွင္ပုိ႔၊ လူတုိ႔ မၿမဲပါတကား။
ရသည္ ဥစၥာ ၊ခ်စ္သူပါ စြန္႔ခြာ သြားရမွာ ပါတကား။
ခုိးကုိး ရာ ႏွင့္၊ တြယ္ရာ မဲ့၊ အားႏြဲ႔လွပါတကား..။
လုိမျပည့္ဝ၊ အားမရ တဏွာ့ကၽြန္ခ်ည္း ပါတကား..။


ေက်းဇူးေတာ္ ရွင္ လယ္တီဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ေထာင္ ထဲတရားသြားေဟာတဲ့ အခါ၊ ေထာင္ မွဴး ကမိတ္ ဆက္ ေပးတယ္ မနက္ ျဖန္ ႀကဳိးေပးသတ္ ရေတာ့မဲ့ အက်ဥ္းသား နဲ႔..။ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးကျပန္ေျပာတယ္...။ (အတူတူ ပါပဲဗ်ာ..က်ဳပ္တုိ႔လည္း ေသမိန္႔က်ၿပီး သားပါတဲ့..။) သူေတာ္ ေကာင္းႀကီးမ်ားရဲ႔ မွတ္ေလာက္ သားေလာက္စကား..ပါ..။

၃၁ဘုံအတြင္း..ခႏၶာ ရထား သူမ်ားေသမိန္႔ မွ လြတ္ ကင္းသူ ဘယ္ သူမ်ားရွိ ႏုိင္ ပါ မလဲ...။ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ျမတ္စြာ ဘုရားသခင္ က သည္ ဥပမာ ကုိ စကားနဲ႔ မေျပာ ပဲ ကိသာေဂါတမီ ကုိ မေသဘူးေသာ အိမ္မွ မုံညွင္းေစ့ ကုိ ရွာခုိင္း ခဲ့တာမဟုတ္လား။ ကၽြန္ မသည္ လည္း(ကိသာေဂါတမီ )လုိ ျဖစ္ေနခဲ့ ပါသလား..ျဖစ္ေနမိပါသလားျပန္ ၾကည့္ ရပါတယ္..။တဏွာ နိေရာေဓာ မျဖစ္သေရြ႔ေတာ့..ခႏၶာနိေရာေဓာဘယ္ ျဖစ္ပါ့မလဲေနာ္..။

တကယ္ေတာ့ ကၽြန္မ သည္ ၊ ရင္ဆုိင္ၾက အုံးစုိ႔ ဆုိတဲ့ Post ကုိ ေရးခဲ့တာ ဟာ တဏွာ့ကၽြန္ ပီပီ တဏွာ ခုိင္းသလုိ လုပ္ ခဲ့တာ ပါ..။ သည္ ေဆာင္းပါးကုိ သားသူငယ္ ခ်င္းေလးေတြဖတ္ၾကရင္ သားကုိ ညွာတာ ၾက မယ္ ေစာင့္ ေရွာက္ ၾကမယ္ ေပါ့ေလ...အေတြးကုိ က သည္လုိ..။ အယူသမားႀကီးေတြကုိး အယူဘက္ က စြဲေနၿပီေလ..။

ေဆးရုံ အေတြ႔ အႀကဳွံ ရွိတဲ့ ကမၻာ အရပ္ ရပ္ က ကၽြန္မ သူ ငယ္ခ်င္းမ်ားထံ မွလည္း ခြဲ စိတ္မႈ ေအာင္ ျမင္တဲ့ သတင္းစကား ေပးမႈမ်ဳိး ကုိ ေမွ်ာ္ လင့္ေတာင့္တခဲ့တာပါ..။ ေဆးပညာ ဆုိင္ရာ အၾကံေပးစကားေလးေတြ..၊ကၽြန္မအားနားလည္ အားေပးမည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ ျခည္ သန္းေစမဲ့ စာေလးတစ္ေၾကာင္းေလာက္ ေတာ့ျဖင့္ ေစာင့္စားခဲ့ မိတာ အမွန္ပါ..။

ကၽြန္မ မရခဲ့ ပါ..။

တကယ္ေတာ့လည္း ကၽြန္မ စိတ္ကုိ ဒုကၡေပးသူသည္ ႏွလုံးေရာဂါ မဟုတ္၊ သားသား မဟုတ္ ၊Response မလာေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားမဟုတ္ပါ..။
ကၽြန္မသား ဟု အမည္ပညတ္ ကုိ အေကာင္အထည္ အသက္လိပ္ျပာ အျဖစ္ အျမင္မွားေနတဲ့ သကၠာယ ဒိ႒ိ ေၾကာင့္ ပါ..။
ငါ့သားရယ္ လုိ႔ အေကာင္အထည္ထင္..ၿပီးတြယ္ထားတဲ့ သမုဒယေၾကာင့္ပါ..။သမုဒယ ေၾကာင့္ ဒုကၡ ျဖစ္ ္တယ္ေလ အေသအခ်ာ ေပါ့..။

ျဖစ္ပ်က္ သမွ်၊ သခၤါရ၊ ဒုကၡ သစၥာ မွတ္။
ျဖစ္ပ်က္ မႈတြင္ ငါေကာင္ထင္၊ခင္ မင္ သမုဒယမွတ္။
ရုပ္ နာမ္အားလုံး၊ျဖစ္ပ်က္ သုဥ္း၊ခ်ဳပ္ဆုံးနိဗၺာန္မွတ္။
ခ်ဳပ္ဆုံးမႈတြင္ ဉာဏ္သက္ဝင္၊ သိျမင္ မဂ္ဟုမွတ္ ။

ဓမၼေရးရာမွာေတာ့ အဘုိးတန္ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားရခဲ့ပါတယ္...အခုလုိ မီးျပတ္ေတာက္သြားတဲ့ သစၥာ အလင္းကုိ ျပန္ၿပီး Charging သြင္းေပးတဲ့ ဓမၼမိတ္ေဆြ ဆရာ ဦးဝင္းျမင့္ေဇာ္(သစၥာတရား) ႏွင့္ သား(ဓမၼရသ) ကုိ ေအာင္ဦးတုိ႔ ကုိ ေက်းဇူးစကားဆုိပါရေစ..။

ဤ စကားမ်ားသည္ ကၽြန္မ ရဲ႔ ကိေလသာ ေရာ ဂါ အတြက္ အပူျငိမ္းေဆးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္...ဓမၼ မိတ္ေဆြမ်ားအားမွ်ေဝရင္းမွတ္ တမ္းတင္ပါရေစရွင္..။

မဂၤလာပါခင္ဗ်ား..ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ေနာက္ဆံုးစကားျဖစ္တဲ့...”သခၤါရတရားသည္ ပ်က္တတ္တယ္၊ သတိနဲ႔ၾကည့္” ဆိုတဲ့စကားက မလံုေလာက္ဘူးလားဗ်ာ..ဒီစကားက ေလးအေသခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္းလံုး၊ ၿပီးေတာ့ ၄၅ ဝါလံုး တရားေတြေဟာၿပီးမွ အႏွစ္ခ်ဳပ္ဖြင့္ဟထြက္လာတဲ့ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ တကယ့္ေနာက္ဆံုး ေျပာတဲ့စကားပါ...တကယ့္ အႏွစ္ကေလး၊ တကယ့္အရသာကေလး တကယ့္အေရးႀကီးဆံုးေလးကို ဉာဏ္ေတာ္ႏွင့္ေရြးခ်ယ္သီကံုးၿပီးေတာ့ ပန္းေလးတစ္ကံုးကဲ့သို႔ ေပးသြားတာပါ...ဒီပန္းကံုးသည္ ပန္သူတိုင္းကို တင့္တယ္ပါတယ္...ဤသို႔ ေနာက္ဆံုးေျပာတဲ့ ဒီစကားကို ေကာင္းစြာနာယူခံယူ၍ အစဥ္မျပတ္ တဖ်တ္ဖ်တ္ ျပေနတဲ့ သခၤါရကို သတိမလတ္ ပညာနဲ႔ၾကည့္တတ္ရင္ျဖင့္ အခ်ိန္မလင့္ပါ လိုရာခရီး ဒုကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းတဲ့ဆီကို ေရာက္မွာ အမွန္သာျဖစ္ပါတယ္ေနာ...ေလးစားစြာျဖင့္ဝင္းျမင့္

aung oo said... အန္တီေရ..ခႏၶာရထားတဲ့ သား တုိ႔ေတြသည္ အုိျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္းေတြကုိ မလြဲေရွာင္သာပဲ ရင္ဆုိင္ေတြ႕ၾကံဳရမွာပါ။ ဒီခႏၶာကို က်န္းမာေအာင္၊ ရပ္တည္ႏုိင္ေအာင္၊ ေနထုိင္ႏုိင္ေအာင္ ျပဳျပင္ စီရင္ေပးေနရသလို တန္ေအာင္လည္း ခိုင္းသင့္တယ္လို႔ သတိရလိုက္မိတယ္။ လိုခ်င္တဲ့ သံသရာ တဖက္ကမ္းကို ကူးတဲ့ ေနရာမွာ ေဖာင္သဖြယ္ အသံုးခ်ရာမွာပဲလို႔ ထင္မိပါတယ္။ မိခင္ေမတၱာကုိ ထင္ျမင္ေစပါတယ္ အန္တီ။ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးလံုး က်န္းမာခ်မ္းသာပါေစ...။
ဓမၼ မိတ္ေဆြမ်ား အား ေလးစားစြာေက်းဇူးတင္လ်က္...

2 မွတ္ခ်က္ေရးရန္:

Unknown said...

Nyi Lay Ogga,
Be healthy and make proud of you mother. You have to know that your mother is an example of being never give up in study. Never think that she just study for herself. She loves her senior and junior B.Ag so much, u can guess how much she loves her own son. We can feel her metta upon all of us. Nyi lay yay, be strong and be calm down Naw! I would send my metta upon you and may you recover soon.

Anonymous said...

Thanks alo for your understanding me. I my life, I knew only teaching and learning.I tried my best to change learning to earning for my family.
Someone think I gave priority Ph.D title rather than mother's life.