Thursday, February 12, 2009

ကုိယ္ႏႈတ္ေျဖာင့္မတ္ရမည္-ဥဇု(၂)စိတ္ေနစိတ္ထားေကာင္းစြာေျဖာင့္မတ္ရမည္-သုဟုဇု(၃)


သား သား နဲ႔ မီးမီး

ကုိယ္ ႏႈတ္ ေျဖာင့္မတ္ရမယ္..ဆုိတဲ့ ဥဇု နဲ႔ စိတ္ေန စိတ္ထားေကာင္းစြာေျဖာင့္မတ္ရမယ္ဆုိတဲ့ သုဟုဇု ဆုိတဲ့ အခ်က္ ေတြ ဟာ တစ္ တြဲ ထဲ ဆက္ စပ္ေန ပါတယ္..။အဲဒီအခ်က္ ေတြဟာ ေမတၱာပါရမီ ျဖည့္က်င့္ရာ တြင္သာ မက ေလာကီ ေလာကုတၱရာ ႏွစ္ျဖာ အေရးပါတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ေမတၱာ ပုိင္ ရွင္ ရဲ႔ ႏွလုံးအိမ္ဟာ သူတပါးေကာင္းက်ဳိး လုိလားတဲ့ သေဘာတရား ေတြ အၿမဲလႊမ္းမုိးေဆာင္ယူ ႏုိင္ေန ရပါလိမ့္မယ္။
တရား ဆုိတာ ကလည္း ဓရ= ေဆာင္ျခင္းဆုိတဲ့ ပါဠိ စကားကဆင္းသက္လာတာျဖစ္လု႔ိ ေဆာင္ ယူက်င့္ သုံးႏုိင္မွသာ တရားတကယ္ ရတယ္ ေခၚလုိ႔ရမွာေပါ့ေလ။
ေမေမတုိ႔ လူ႔ အသုိင္ အ၀ုိင္းမွာ စကားေျပာဆုိတတ္ဘုိ႔ ကုိ စာအုပ္ေတြေရးထားတာ ရွိပါတယ္ Dale Carnegie ေရးတဲ့ How to win friends and influence to people ဆုိရင္ အေရာင္းရဆုံး Best Seller စာ အုပ္ အျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ထားတာ ၾကည့္ရင္ လူေတြ စကားေျပာပညာ အတြက္ ေတာ္ေတာ္ စိတ္၀င္စားၾကတာသိသာ ပါတယ္။
ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက ေျပာတာ ေမေမမွတ္သားဘူးတယ္.ဗုဒၶတရားေတာ္ ေတြဟာ ျပႆနာ တစ္ခု ခ်င္းကုိ ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းတာထက္..ျပႆနာအားလုံးကုိ ေျဖရွင္းသြားႏုိင္တဲ့ အေျခခံအခ်က္ကုိ ေပးလုိက္တာလုိ႔ ဆရာ ေတာ္ က မိန္႔ၾကားဘူးပါတယ္..။

သည္ေတာ့ ေမေမ တုိ႔ ကာ ယကံ၊ ၀စီကံ ေတြ ျပဳလုပ္တဲ့အခါ မေနာကံ မွာ သူတစ္ပါးေကာင္းက်ဳိးလုိလားတဲ့ စိတ္ကုိ ေျဖင့္မတ္မွန္ကန္စြာ တည္ ေဆာက္လုိက္ရင္ ေျပာ သမွ်တရားသျဖင့္.လုပ္ သမွ် တရားသျဖင့္ ကာယကံ ၀စီကံေတြပါ အဆင္ေျပသြားပါလိမ့္မယ္..။
အေနာက္တုိင္း စကားပုံေတြ ထဲမွာလည္း Honesty is the best policy လုိ႔ ဆုိထားတယ္ မဟုတ္လား။ျမန္မာ မႈနယ္ပယ္ မွာ လည္း အမ်ားႀကီး ပဲျပဆုိထားခဲ့တာ..(ေကာက္ေသာ္စား မေလာက္၊ ေျဖာင့္ေသာ္ စားမကုန္)(ရုိးရုိးက်င့္၊ ျမင့္ျမင့္ႀကံ)(အရုိးဆုံး သည္ အဆန္းဆုံး)သားတုိ႔က ပုိသိပါလိမ့္မယ္..။
Chinese Philosopher, Confucius ကလည္းေျပာခဲ့တယ္..။ Sincerity and truth are the basis of every virtue. ေကာင္းမႈ ကုသုိလ္ အာလုံးရဲ႔ အုတ္ျမစ္ဟာ ရုိးေျဖာင့္မွန္ကန္ မႈ ျဖစ္တယ္ တဲ့။

လိမ္လည္ ေကာက္ က်စ္တဲ့ ကာယကံ ၀စီကံေတြ ကင္းစင္ေနမွသာ ေမတၱာ အစစ္ အမွန္ ကုိ ပြားမ်ားႏုိင္မွာ ျဖစ္သလုိ ၊ သူတစ္ပါး ရဲ႔ ေမတၱာကုိ လည္း ခံယူရရွိ မွာ ျဖစ္ပါတယ္ ကေလး တုိ႔ေရ။
တခ်ဳိ႔က လိမ္လည္ ေကာက္ က်စ္တာ မဟုတ္ေပမဲ့လုိ႔ သူတစ္ပါး အထင္ႀကီးေအာင္ မရွိတဲ့ ဂုဏ္ကုိ ရွိ သေယာင္ ေယာင္ ဟန္ ေဆာင္တတ္ၾကပါေသးတယ္။ေမေမ လည္းလုပ္ခဲ့ဘူးတယ္..။ ေကာင္းမႈ ကုသုိလ္ လုပ္တာ ေတာင္ မွပဲ လူေတြ လာ မွ သမာဓိေတြသိပ္ေကာင္းေနေယာင္ ေဆာင္တာမ်ဳိးေတြ က စၿပီးေတာ့ေပါ့ေလ။အမူ အရာ ျပင္ လုိက္ တာ မ်ဳိး ေတြ ဟာ မရုိးေျဖာင့္တဲ့ သေဘာေတြပါပဲ။
ေမေမ တုိ႔လည္း က်မ္းစာေတြေရးတဲ့ အခါ ရာႏႈန္းျပည့္ ဥဇု ျဖစ္ဘုိ႔ Plagiarism ကုိ ေတာ္ ေတာ္ သတိထားရပါတယ္။ ေမေမဆုိ အဲဒီ က်မ္းကုိး စာရင္း လုပ္ရတာ တာ မူးေနာက္ ေနေအာင္ပါပဲ။ Plagiarism ဆုိတာ သူတစ္ပါး ေရးၿပီးသား ေတြးၿပီးသား စကားလုံးေတြ Idea ေတြကုိ ကုိယ္ေရးသလုိမ်ဳိး ကူး ယူ ေဖာ္ျပတာ ကုိ ေခၚပါတယ္။ ေမေမတုိ႔ စာတမ္းေတြေရးတဲ့ အခါ ဘယ္ သူ ကေတြ႔တာ ပါ.. ဘယ္ လုိေျပာတာ ပါ စသည္ျဖင့္ ခုႏွစ္ အတိအက် နဲ႔ က်မ္း ကုိး စာ ရင္းကုိ ေဖာ္ျပ မွသာ ဥဇု ဂုဏ္ ျပည့္ုစုံ ပါလိမ့္မယ္ ကေလး တုိ႔ေရ။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ပုိင္းေလာ့ဆရာဘုရားႀကီးကေတာ့ ရာႏွဳန္းျပည့္ေျဖာင့္စင္း ဘုိ႔ဆုိတာ ရဟႏ ၱာျဖစ္မွသာျဖစ္ႏုိငတယ္တဲ့။ ေမေမတုိ႔ တရားစခန္းေတြမွာ ဆုိခဲ့ရတာ..
ယုံၾကည္ က်န္းမာ၊ ေျဖာင့္စင္းစြာ ႏွင့္လြန္စြာအားထုတ္၊ နာမ္ ႏွင့္ ရုပ္ကုိျဖစ္ ခ်ဳပ္သိျမင္ ဤ ငါးအင္ အမွန္ ပင္ မဂ္ရေၾကာင္း။ ဆုိၿပီး အခ်က္ ငါးခ်က္ ၿပည့္စုံမွသာ တရားရႏုိင္ေၾကာင္း သင္ယူခဲ့ရပါတယ္..။
ဆရာေတာ္ ဘုရားက ကုိယ္ စိတ္ထဲ မွာ အခ်ိန္ျပည့္ေတြးေတာ ေနတာ ေတြကုိ သူမ်ားကုိ ျပန္ေျပာႏုိင္လား တဲ့၊ ျပန္ မေျပာရဲစရာ ၊ မေျပာဝ့ံ စရာ ေတြ ရွိေနအုံးမယ္ ဆုိရင္ အမွန္ တကယ္ မေျဖာင့္စင္းေသးေၾကာင္း ေဟာခဲ့ဘူးပါတယ္..။ကုိယ့္ရဲ႔ မဟုတ္မဟပ္ အေတြးေတြေၾကာင့္ တရားနဲ႔ သန္႔စင္ေနတဲ့ ၊ တရားကိန္းဝပ္တဲ့ ခႏၶာ အိမ္ကုိ မညစ္ႏြမ္းေစသင့္ေၾကာင္း ဆုံးမဘူးပါတယ္။
ေမေမ wordpress ကုိ Computer Virus ကတားထားလုိ႔ အေရာင္ နဲ႔ အလွ မဆင္ ႏုိင္ မညွိ ႏုိင္ ေတာ့ဘူး.
.
သည္း ခံေပးပါ..။ဘယ္လုိလုပ္ရတာ သိရင္လည္း ေျပာျပပါအုံး ကေလးေရ..။ဥဇု ၊ သုဟုဇု ဂုဏ္ ၿပည့္ စုံေအာင္ အတူ ႀကဳိးစားၾကပါစုိ႔..။

0 မွတ္ခ်က္ေရးရန္: