Sunday, March 15, 2009

ေရႊအုိးရတာ ထက္ တန္ဘုိးႀကီးေသာ အသိ

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မူလဓမၼ ဆရာေတာ္ ဦးဝိဇယ ေျပာတာ ေလးကုိ ပဲ ဆက္ ၿပီးေရးလုိက္ ပါတယ္..။ တည့္တည့္ ေတြးပါ ထည့္ထည့္ မေတြးပါနဲ႔ ဆုိတဲ့ အသိေလးကုိ ရတာ ဟာ အလြန္႔ အလြန္႔ ကုိ တန္ဘုိးရွိသြားပါတယ္..။ဣ စ ၦာ သယေရႊအုိးကုိ ရလုိက္ သူထက္ပင္ တန္ဘုိးရွိသြားပါတယ္..။

ဣ စၦာ သယေရႊအုိး ရထားသူေတြဟာ စားဝတ္ေနေရး အားလုံးလုိတရ ျဖစ္ၾကတယ္..အားလုံးလည္း အဆင္ေျပၾကပါတယ္..။ဒါေပမဲ့ ေရႊအုိးကုိ မစြန္႔ႏုိင္ေသာ ေၾကာင့္ ေစာင့္ေရွာက္ရေသာ ဒုကၡ ႏွင့္ ေသျခင္း တရား လာ မွာ စုိးရိမ္ရေသာ ဒုကၡ မ်ားရွိပါေသးတယ္..။

သိစရာ မ်ားကုိ သိျခင္း မွ ျဖစ္ေသာ ေလာ ကႀကီး ကုိ (သိစရာ) လုိ႔ တည့္တည့္ေလးေတြး လုိက္ေသာ အခါ ခ်စ္စရာ မုန္းစရာ လုိ႔ထည့္ထည့္ ေတြးေသာ ျပႆနာမ်ားအားလုံး ၿငိမ္းေအးသြားပါေတာ့တယ္..။

ေနေရးမွာ လာဘ၊ ယသ၊ ပသံသ၊ သုခ ဟူေသာ ေကာင္းေသာ ေလာ ကဓံ(၄)ပါးႏွင့္ေတြ႔ရလည္း သိစရာ မွ် သာ ထားႏုိင္ေတာ့ ခ်စ္စရာလုိ႔ထည့္ေတြး ကာ ေလာဘ ၊ မာန မ်ား တက္ ၿပီးအပါယ္ က်ရမယ့္ ေဘးဒုကၡ မွ ကင္ေဝးေစပါတယ္။

အလာဘ၊အယသ၊ နိႏၵာ၊ဒုကၡံ ဟူေသာ ဆုိးတဲ့ ေလာကဓံ(၄)ပါး ႏွင့္ေတြ႔ရလ်င္ လည္းသိစရာမွ်သာ ထားႏုိင္ရင္ေတာ့ မုန္းစရာလုိ႔ထည့္ေတြးကာ ေဒါသ၊ ေသာကမ်ားတက္ ၿပီး အပါယ္ က်ရမယ့္ ေဘးဒုကၡမွ ကင္းေဝး ေစပါတယ္။

ေနေရးမွာသိစရာ မွ်သာထားၿပီး အဆင္ေျပရင္လည္း ၊ေသေရးမွာလည္း အဆင္ေျပ ႏုိင္ပါ တယ္။ဒီဘဝဆုိတာလည္းသိစရာမွ်သာ ရွိတယ္..။ေနာင္ဘဝဆုိတာလည္း သိစရာ မွ်သာ ရွိတယ္။ခ်စ္စရာ မုန္းစရာ လုိ႔ ထည့္ထည့္ေတြးေသာ ေၾကာင့္ ဘဝႏွင့္ ပတ္သက္ေသာျပႆနာ မ်ားအားလုံးအဆင္ေျပ သြားပါတယ္..။

ေလာကႀကီးကုိ မခ်စ္တတ္ မမုန္းတတ္တဲ့လူ ျဖစ္လာ ႏုိင္ ၿပီး အက်ဳိးရွိေသာ အလုပ္ကုိ သာ မ်ားမ်ားလုပ္ကုိင္ ႏုိင္ ၾကပါလိမ့္မယ္..။ ဣ စ ၦာ သယေရႊအုိး ရသူမွာ ဒုကၡမ်ားစြာ ရွိေသးေသာ္လည္း ဒီအဓိပၸါယ္ေလး ကုိ ရတဲ့ သူမွာ ဒုကၡအားလုံးၿငိမ္းေအးသြားပါတယ္..။ထုိ႔ေၾကာင့္ ဣ စၦာသယ ေရႊအုိး ရရွိသူထက္ ပင္ တန္ ဘုိးႀကီး ပါတယ္ လုိ႔ ေျပာ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေလာ ကမွာ ေရာေထြးေနတဲ့ အေကာင္းအဆုိး အမွားအမွန္ ကုိ ဒီတရားေလး ကလ်င္ ျမန္စြာ ခြဲ ျခား ႏုိင္ေသာ ေၾကာင့္ ပညာ ကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ သိစရာ မွ်ကုိ တည့္တည့္ေတြးပါ ဟူေသာ တရားစကားေလးဟာ အေကာင္းဆုံးနဲ႔အမွန္ဆုံး ကုိ သိျမင္ႏုိင္ေသာ ဉာဏ္ပညာ ကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။

(ခ်စ္စရာ မုန္းစရာ အထင္မ်ားျဖင့္ ထည့္ထည့္ မေတြးပါနဲ႔ ) ဟူေသာ တရားစကားေလး ဟာ လည္း အဆုိးဆုံးနဲ႔ အမွားဆုံးကုိ သိျမင္ႏုိင္ေသာ ဉာဏ္ပညာ ကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္..။အမွားအမွန္ ခြဲျခားသိရာ မွာ အလြန္ ခရီး ေရာက္ ေသာ တရားစကားျဖစ္ပါတယ္။

စာဖတ္ရာ မွာ ျဖစ္ေစ တရားနာ ရာ မွာ ျဖစ္ေစ၊ တရားေဆြးေႏြးရာ မွာ ျဖစ္ေစ သိစရာ မွ်သာ အျဖစ္ျဖင့္ ႏွလုံးသြင္းႏုိင္ေအာင္ ႀကဳိးစားသြားပါ့မယ္ ဘုရား။ မႀကဳိးစားလုိ႔လည္း မျဖစ္ေတာ့ပါဘူးအရွင္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္တုိ႔ ေလ့က်င့္ခဲ့တာ ေတြ ကအပါယ္ က် ဘုိ႔ အလြန္ေသခ်ာ ေနပါတယ္ ဘုရား။

စာ ဖတ္ရာ မွာ လည္းကုိယ့္ရွိတဲ့ အသိေလးတစ္ထြာ တစ္မုိက္ နဲ႔ ခ်စ္စရာ မုန္းစရာ အျဖစ္ထည့္ေတြးကာ စာေရးဆရာ မ်ားကုိ ျပစ္မွားခဲ့တာ မနည္းပါဘူးဘုရား။တရားနာ ရာ မ်ာလည္း ကုိယ္သိထားတဲ့ ထည့္ စရာ မ်ားႏွင့္ ခ်စ္စရာ မုန္းစရာ အျဖစ္ ထည့္ ထည့္ ေတြးၿပီး တရားေဟာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကုိ ျပစ္မွားမိတာ ေတြလည္း မ်ားလွပါ ၿပီဘုရား။

တရားေဆြးေႏြးရင္ လည္း ဒီအတုိင္းပါပဲ။အနိမ့္အျမင့္ အထင္မွားေတြကုိ ခ်စ္စရာ မုန္းစရာ အျဖစ္ ထည့္ ထည့္ ေတြးၿပီး ျပစ္မွားခဲ့တာ ေတြလည္း မနည္းပါဘူး။ ကုိယ္ ျပစ္မ်ားတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြထဲမွာ အရိယာ ပုဂၢဳိလ္ မ်ားမပါဘူး လုိ႔ မေျပာ ႏုိင္ ပါဘူး ဘုရား။ အရိယာ ပုဂၢဳိလ္ေတြသာ ပါခဲ့ရင္ အရိယူပဝါဒ ကံထုိက္ ၿပီး အပါယ္ က် ဘုိ႔ေသခ်ာ ေနပါ တယ္ ဘုရား။

တပည့္ေတာ္ ဒီ အသိဉာဏ္ေလးကို မွ်ေဝခြင့္ ျပဳပါဘုရား။ အခ်ိန္မီေလး သည္ အသိဉာဏ္ကုိ မရရင္တပည့္ေတာ္တုိ႔ တေတြသည္ ……..
(တေတြေတြ ေသလုိ႔သြားရင္ လွ၊ တဖြားဖြား ေအာက္ နယ္ မွာ ၊ ယမနယ္ ဘုံအႏွံ့ အကုန္လုံးစုၾကမည္သာ)ဟူေသာ လယ္ တီ ဆရာေ တာ္ဘုရား ႀကီး၏ ေတးတပ္ အတုိင္း ျဖစ္ၾကရပါေတာ့မယ္ ဘုရား။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဘုရား။

2 မွတ္ခ်က္ေရးရန္:

win latt said...

တည့္တည့္ေတြးဖို႔
ထည့္ထည့္မေတြးဖို႔
လက္ဆင့္ကမ္းလို႔ ေပးသူကို
ေက်းဇူးစကားဆိုပါရေစ...
(လင့္...သြားတယ္။စီေဘာက္က အလုပ္ေတြရွဳတ္လို႔..မန္႔ ထဲကပဲ သတင္းပို႔လိုက္သည္)

သစၥာအလင္း said...

သုခိအတၱာနံပရိဟႏၱဳ ဆုေတာင္းေလးကုိ သည္ စာ မ်က္ ႏွာ မွ သိေစ ရေစ ေပးမွ်ေဝ လုိက္ပါတယ္..။