Thursday, September 3, 2009

ဂရုဓမၼ-စာရိတၱ မွ သည္ ပါရမီသီလ ဆီသုိ႔

ေမေမခ်စ္ေသာ သားသားနဲ႔ မီးမီးေရ..။

အရင္ေနခဲ့ တဲ့ ေတာင္ေပၚၿမဳိ႔ေလးကုိ ခဏျပန္ေရာက္ေနတဲ့ ေမေမဟာ ေတာ္သလင္း လျပည့္ အႀကဳိည လျပည့္ဝန္းကုိ ေတာင္ေစာင္းမွ ထြက္ျပဴလာတာ ကုိ အေဆာင္ပန္းၿခံထဲ ကေန ဝင္းဝင္းပပ၊ေအးျမစြာ ေတြ႔ျမင္ေနရပါတယ္။ တစ္လတာ ကုန္ဆုံးခဲ့ျပန္ပါပေကာလား။
ယင္းမာႀကဳိင္သင္း၊ လ-ေတာ္သလင္း ဆုိတာဟာ ျမန္မာမွာေတာ့ မုိးေႏွာင္းကာလ အခါသမယ မဟုတ္လား။ ေတာ္သလင္းေနမင္း ကေတာ့ ပုစြန္ေသေအာင္ ပူျပင္းေနေရာေပါ့ေနာ္ ။

သည္တစ္ခါ ေမေမ့ရဲ-႔ေတာ္သလင္းလျပည့္ ဓမၼလက္ေဆာင္ ကေတာ့ ေမေမ အရင္ ကေျပာခဲ့သလုိ ဆယ္ပါးေသာ ပါရမီ က်င့္စဥ္မ်ားထဲက သီလပါရမီ နဲ႔ ဆက္စပ္ လုိ႔ေနပါတယ္ ကေလးတုိ႔ေရ..။ ေတာ္သလင္းလျပည့္ ဂရုဓမၼ အခါေတာ္ေန႔ လုိ႔ သတ္မွတ္ ထားတာမဟုတ္လား။သတ္မွတ္ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းမွာ ၅၅၀ နိပါတ္ေတာ္ ပါ ဇာတ္လမ္းေလး မွာပါတဲ့ ဂရုဓမၼကို လံုၿခံဳစြာေဆာက္ တည္ၾကျခင္း ကုိ အေၾကာင္းျပဳ လုိ႔ ေခၚေဝၚ သတ္မွတ္ခဲ့တာေပါ့ေလ..။

ေရွးအခါတုံးက ကုရုတုိင္းမွာ ေနထုိင္ၾကတဲ့ ရွင္ဘုရင္ နဲ႔ တကြေသာ တုိင္းသူ ျပည္သားေတြဟာ ငါးပါးသီလ ကုိ လုံၿခဳံစြာေဆာက္တည္ႏုိင္ၾကတဲ့ အတြက္ မုိးေလဝသ ရာသီ ဥတုမွန္ကန္ၿပီး အစာေရစာ ေပါမ်ားကာ သာယာဝေျပာလ်က္ ကပ္ႀကီး သုံးပါးမွ လြတ္ေျမာက္ၾကပါတယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္မွာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံျဖစ္တဲ့ ကလိဂၤ တုိင္းမွာ မုိးေခါင္ေရရွား အစာေရရွားပါးျခင္း=ဒုဗၻိ ကၡႏၱရ ကပ္ ၊ အနာေရာဂါေတြ ျဖစ္ပြားျခင္း=ေရာဂႏၱရကပ္ ၊ လက္နက္ျဖင့္ လုယက္ႏွိပ္စက္ျခင္း=သတၱ ႏၱရကပ္ တည္းဟူေသာ ကပ္ႀကီးသုံးပါး ဆုိက္ ေရာက္ေနေလေတာ့ အိမ္နီးခ်င္းတုိင္းျပည္ကုိ လွမ္းၾကည့္ပါတယ္။

အိမ္နီးခ်င္း--ကုရုတုိင္း မွာ မုုိးေလဝသ မွန္တာကေတာ့ အဥၥနသႏၷိဘ ဆင္ျဖဴေတာ္ႀကီး ရွိလုိ႔ျဖစ္မွာပဲ လုိ႔ယူဆ ၾကၿပီး အလွဴခံ ၾက ပါတယ္။ ဆင္ျဖဴေတာ္ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္းမုိးကမရြာေတာ့မွ ျပန္ဆန္းစစ္ရပါတယ္။
အမွန္မွာ ကေတာ့ ကုရုတုိင္းေန လူ အေပါင္းတုိ႔ က်င့္သုံးေနတဲ့ ငါးပါးသီလ-ကုရုဓမၼ ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ ေနာက္ေတာ့မွ အမွန္သိျမင္ သြားၾကပါတယ္။ အဲဒီေတာ့မွ ကုရုတုိင္းမွာ က်င့္သုံးက်တဲ့ ကုရုဓမၼ ကုိေရႊ ျပားနဲ႔ကူးယူ ၾကရန္ ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ မ်ားေစလႊတ္ခဲ့ပါတယ္။

ေရႊျပားမွာ ေရးသားထားတဲ့ ငါးပါးသီလေတာ္ျမတ္ကုိ ကလိဂၤ တစ္တုိင္း တစ္ျပည္လုံးက်င့္ႀကံအားထုတ္ ၾကလုိ႔ ရာသီ ဥတု မွန္ကန္ၿပီး သာယာဝေျပာလာ ခဲ့တာ၊ကပ္ႀကီးသုံးပါးကုိ လည္းေက်ာ္လႊားႏုိင္ခဲ့ ပါတယ္။

ဘုန္းဘုန္း အရွင္ တိကၡ ဉာဏလကၤာရကသည္လုိေပးပုိ႔ထားပါတယ္။ဖတ္ၾကည့္ပါအုံးေနာ္။
အမွန္ေတာ့ ဂ႐ုဓမၼ ဆုိတာကေတာ့ ဂ႐ု = ႐ုိ႐ုိေသေသ ေလးေလးစားစား ျမတ္ျမတ္ႏုိးႏုိ္း ။
ဓမၼ = ေစာင့္ထိန္းရမည့္ က်င့္ၾကံရမည့္ လုိက္နာရမည့္ တရားမ်ား ဟု ဆုိလုိပါသည္။
ကိုယ္စီ ကုိယ္စီ က်င့္ၾကံလုိက္နာရမည့္ကုိယ္က်င့္တရားမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။

၁။ သူေတာ္စင္မ်ား အေလးဂ႐ုထား က်င့္သုံးအပ္ေသာေၾကာင့္ ဂ႐ုဓမၼ သီလ တစ္နည္းဆုိေသာ္ ငါးပါးသီလေခၚ ပဥၥသီလပင္ျဖစ္ပါသည္။
၂။ ထုိငါးပါးသီလကိုပင္ ကမၻာဦးအစက စတင္ျဖစ္ေပၚလာေသာ တရားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပေဝဏီ ဓမၼၼ (သုိ ့) ပေဝဏီသီလ ဟုလည္း ေခၚပါသည္။ ၀ါရိတၱသီလ
၃။ စၾက၀ေတးမင္းတုိ ့ ဓမၼသတ္သဘြယ္ က်င့္သုံးလုိက္နာခဲ့ေသာေၾကာင့္ စကၠဝတၱိဓမၼသတ္ ဟုေခၚခဲ့သည္။
၄။ ကု႐ုတုိင္းသားမ်ား အၿမဲက်င့္သုံးခဲ့ေသာတရားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကု႐ုဓမၼ ဟုလည္း ေခၚၾကသည္။
၅။ ငါးပါးအေရအတြက္ ရွိေသာေၾကာင့္ ပဥၥသီလ ဟုလည္း ေခၚဆုိျပန္ပါသည္။
၆။ လူအမ်ား က်င့္သုံးအပ္ေသာေၾကာင့္ ဂဟဌ သီလ ဟုလည္း ေခၚပါသည္။
၇။ လူတုိ ့ (ခါးဝတ္ပုဆုိး လုံခ်ည္ တုိ႔ကဲ့သုိ ့) အၿမဲ ေစာင့္သုံးအပ္ေသာေၾကာင့္ နိစၥသီလ ဟုလည္း ေခၚပါသည္။
၈။ မျပဳလုပ္အပ္ မေျပာဆုိအပ္ဟု တားျမစ္ထားေသာတရားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လည္း ဝါရိတၱ သီလ လုိ႔ေခၚသည္။ ၉။ အရိယာဝင္ သူေတာ္စင္တုိ ့ျမတ္ႏုိးခင္မင္ေသာတရားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အရိယကႏၱ သီလ လည္းျဖစ္သည္။၁၀။ က်င့္သုံးအပ္ က်င့္သုံးထုိက္ေသာေၾကာင့္ သိကၡာပဒသီလ လည္း ေခၚပါသည္။
တန္းစီေရးသားေဖၚျပထားတဲ့ နာမည္ အမ်ဳိးမ်ဳိး နဲ႔ က်င့္သုံးလုိက္နာၾကတာ ကုိ ၾကည့္ရင္ ဘယ္ေလာက္ အေရးႀကီးတယ္ အေလးထားလုိက္နာဘုိ႔ လုိတယ္ဆုိတာ ေမေမ ကသိေစ မွတ္ေစလုိလွပါတယ္။
သီလ ဆုိတာ--- မိမိိ ရဲ႔ ကာယကံ၊ဝစီကံ။မေနာကံေတြ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မိမိေကာ သူတစ္ပါးေကာ မဆင္းရဲေအာင္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္တာ သီလ ျဖစ္ပါတယ္ ကေလးတုိ႔ေရ..။

အခုငါးပါးသီလ ဟာ မိမိရဲ႔ ကာယကံ၊ယစီ ကံေတြနဲ႔ သူတပါးဆင္းရဲေအာင္မလုပ္ဘူး။ငါတုိ႔ေရွာင္က်ဥ္ၾကမယ္ ေပါ့။ ျမန္မာလုိေျပာရရင္ ေရွာင္သီလေပါ့။ ပါဠိလုိဆုိရင္ေတာ့ ဝါရိတၱ သီလေပါ့ေလ..။ မေရွာင္က်ဥ္ပဲျပဳလုပ္လွ်င္ ယခု လက္ရွိဘဝ မွာ လည္း ရာဇဝတ္ေဘးဒဏ္၊မင္းေဘးဒဏ္ သင့္တတ္ပါတယ္။ ေသလြန္လွ်င္ အပါယ္ေဘး ကုိ က်ေရာက္ရပါလိမ့္မယ္။

ဒါေၾကာင့္ အပါယ္ေဘးကုိ မက်ေရာက္ေအာင္ တားျမစ္အပ္တဲ့ အတြက္ ပါတိေမာကၡသံဝရသီလ လုိ႔လည္းေခၚပါတယ္။ အပါယ္ေဘးက မက်ေရာက္ ေအာင္ေစာင့္ေရွာက္မဲ့ သီလေတြျဖစ္ပါတယ္။
သည္ေနရာမွာ ေမေမသင္ေပးခ်င္တဲ့ စိတ္ထားေလးကေတာ့ အခုေမေမေျပာတဲ့ ေဘးေတြငါတုိ႔ေၾကာက္ တယ္....။ေရွာင္သီလေတြ ေဆာက္တည္ေတာ့မယ္ ဆုိတာ လည္းေကာင္းပါတယ္။
တကယ္ ႏွလုံးသြင္းေစခ်င္တာကေတာ့ ကုိယ္ခ်င္းစာတရားပါ..။
ငါလည္း ငါ့ဘဝကုိျမတ္ႏုိးတယ္ သူလည္း ျမတ္ႏုိးမွာ ပဲ။
ငါလည္းငါ့ဥစၥာကုိ မဆုံးရႈံးခ်င္သလုိ သူလည္း ႏွေမ်ာ မွာပါပဲ။
ငါ့ကုိ လိမ္လည္ လွည့္ျဖားတာ ငါမႀကဳိက္ဘူး၊ သူလည္းႀကဳိက္ရွာမယ္ မထင္ဘူး။
ငါလည္းငါ့အိမ္ယာကုိ မၿပဳိကြဲေစခ်င္ဘူး။ သူလည္းၿပဳိကြဲခ်င္မွာ မဟုတ္ဘူး။
ဆုိတဲ့ ကုိယ္ခ်င္းစာစိတ္နဲ႔ေရွာင္သီလ ကုိ ေစာင့္ထိန္းေစခ်င္ပါတယ္။
ေနာက္တစ္မ်ဳိးကေတာ့ -စာရိတၱ သီလေပါ့ေလ..။
မိမိရဲ႔ ကာယကံ၊ဝစီ ကံေတြနဲ႔ ျပဳလုပ္သင့္ျပဳလုပ္ထုိက္ တဲ့ေကာင္းမႈေတြ-တနည္း ပုည ၾကိယဝတၳဳ ၁၀ပါး၊စတာ ေတြကုိ ေဆာင္ရြက္တယ္ဆုိရင္ ျမန္မာလုိ ေဆာင္သီလ၊ပါဠိ လုိ စာရိတၱ သီလ ေဆာက္တည္တယ္ ္လုိ႔ေခၚပါတယ္။
ေတြ႔ႀကဳံဆုံဆည္းရတဲ့သူေတြ ကုိ၊အရုိအေသျပဳတယ္၊ေနရာထုိင္ခင္းေပးတယ္ ခရီးဦးႀကဳိဆု ိျပဳတယ္၊ႏႈတ္ကလည္းယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ေျပာဆုိဆက္ဆံတယ္။ဒါဟာ စာရိတၱသီလ ပါ ကေလးတုိ႔ေရ..။
ႀကီးသူ ကုိရုိေသ ၊ရြယ္တူကုိေလးစား ၊ငယ္သူကုိသနား၊ တပည့္ေနရာမွာဆုိ တပည့္ဝတၱရား၊ ဆရာ ေနရာမွာ ဆုိ ဆရာ့ ဝတၱရား၊ ဒါယကာေနရာမွာဆုိ ဒါ ယကာ့ ဝတၱရား၊မိဘေနရာဆုိ မိဘဝတၱရား။ အလုပ္ရွင္ရဲ႔ဝတၱရား လက္ေအာက္ ၊ငယ္သားဝတၱရား၊စသည္ တုိ႔ ကုိေက်ပြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္တာ စာရိတၱ သီလေပါ့ေလ..။
သည္ေနရာမွာသင္ေပးခ်င္တဲ့စိတ္ထားေလးကေတာ့ လူျမင္ေကာင္းေအာင္၊ သူတပါး ခ်ီးက်ဴးတာခံရေအာင္ ဟန္ျပ စာရိတၱ သီလ မျဖစ္ဘုိ႔ေတာ့လုိပါတယ္။တကယ့္ရင္ထဲက လႈိက္လွဲတဲ့ ေစတနာစစ္စစ္ ျဖင့္သာ စာရိတၱ သီလ မ်ဳိး ေဆာက္တည္ႏုိင္ပါေစ ကေလးတုိ႔ေရ..။

စာရိတၱ သီလ ကုိ ျပည့္စုံအာင္ မျဖည့္ဆည္း ခဲ့ရင္ ေသလြန္လွ်င္အပါယ္ေတာ့ မက်ဘူး။
ေဘးႀကီး ၂ပါးေတာ့သင့္ႏုိင္ပါ တယ္။ ပရာႏုဝါဒေဘး ဆုိတဲ့ သူတပါးကဲ့ရဲ႔စြပ္စြဲတဲ့ေဘး။သားသမီးျဖစ္ပါရက္နဲ့ မိဘကုိ ျပစ္ထားလုိက္တာ၊ဒါယကာ ျဖစ္ပါလွ်က္နဲ႔ရဟန္းေတြေပၚ မစၥည္းေလးပါးနဲ႔ မေစာင့္ ေရွာက္လုိက္ တာ။စသည္ျဖင့္ သူတပါးက ကဲ႔ရဲ႔တဲ့ ပရာႏုဝါဒ ေဘး ေတာ့သင့္ပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ မိမိ ကုိ ကုိစြပ္စြဲႏုိင္တဲ့ အတၱာႏုဝါဒေဘး သင့္တာေပါ့ေလ။
မိဘေတြ မရွိေတာ့မွ ငါမေစာင့္ေရွာက္လုိက္ ရေလျခင္း၊ဆရာမရွိေတာ့မွ တာဝန္မေက်မိေလျခင္း။ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တာကုိလုပ္သင့္တဲ့အခ်ိန္မွာ မလုပ္မိေလျခင္း ဆုိတဲ့ ေနာင္တတဖန္ပူပန္မိတဲ့ အတၱာႏုဝါဒေဘး- သင့္တတ္ပါတယ္။စာရိတၱ သီ လျပည့္စုံေအာင္ မျဖည့္ဆည္းခဲ့လုိ႔ လုိ႔ ႀကဳံႏုိင္တဲ့ ေဘး ေဘးေတြပါပဲ။

အဲလုိ သီလေဆာက္တည္တဲ့လူေတြဟာ ယခုဘဝမွာ တမဂ္တစ္ဖုိလ္ မရေစကာမူ ေသလြန္တဲ့အခါမွာ ကာမ၁၁ ဘုံထဲမွာ အပါယ္ေလး ဘုံ က လြတ္ ၿပီး ၊ ကာမ-သုဂတိ ၇ ဘုံ ကုိေရာက္ေစပါ တယ္။
ဒါနသည္ ေဘာဂ သမၸတၱိ ကုိ ျဖစ္ေစသလုိ ၊ သီလ သည္ ဘဝသမၸတၱိ ကုိျဖစ္ေစပါတယ္။ေမေမတုိ႔ ျပန္ဆန္း စစ္ၾကည့္ရင္ ေမေမတုိ႔ရဲ႔ ပန္းတုိင္၊ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ သည္ သီလေဆာက္တည္ရင္ အပါယ္ ေဘးမက်ဘူး၊ မက်ေအာင္ ၾကဳိးစားမယ္။
ေဘးကလြတ္ေအာင္ရယ္ ပန္းတုိင္ က လူ႔ဘဝ နတ္ဘဝ ဆုိတဲ့ သုဂတိဘဝ ကုိေရာက္ခ်င္ေနတဲ့ ပန္းတုိင္ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ေမေမတုိ႔ဟာ ယေန႔ အခ်ိန္မွာ ဝါရိတၱ၊ စာရိတၱ သီလ ထုိက္သင့္ ေလွ်ာက္ပတ္ သေလာက္ျဖည့္ဆည္း ၾကရင္း သည္ေလာက္ကေလးနဲ႔ေက်နပ္ေနမိၾကတယ္။
ေရွာင္သီလ ေတြ၊ေဆာင္သီလေတြ ေဆာက္တည္ခဲ့ တာ ဘဝသမၸတၱိ ရေသာ္လည္း အုိနာေသ လမ္းေၾကာင္းကမလြတ္ပါဘူးေနာ္။ ဒါဟာ အေရးႀကီးလွပါတယ္ ။ သာမန္ သီလ ျဖစ္ေနတာျမင္ေစခ်င္ပါတယ္ ကေလးတုိ႔ေရ..။
လူ႔အုိနာေသ၊နတ္အုိနာေသ ရွိ အုံးမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။ လူ႔ အုိနာေသ။ နတ္အုိနာေသ ေတြျပန္ျဖစ္ရင္း
အမ်ားခ်မ္းသာေရး၊ အမ်ားေကာင္းစားေရးထဲမွာ မပါျပန္ဘူး။ ဝါရိတၱ သီလ စာရိတၱ သီလ နဲ႔တင္ မတင္းတိမ္ပဲ ပါရမီသီလ ျဖည့္ က်င့္ဘုိ႔လုိအပ္ တာကုိ ေမေမ သတိေပးလုိက္ပါတယ္ ကေလးတုိ႔ေရ..။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ျမတ္စြာဘုရားတုိင္း ကလည္းေဟာၾကားထားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
(မေကာင္း မႈေရွာင္၊ ေကာင္းမႈေဆာင္ စင္ေအာင္စိတ္ကုိ ထား)ဆုိတာမွာ မေကာင္းမႈေရွာင္၊ေကာင္းမႈေဆာင္တာ တင္မဟုတ္ပဲ အၿပီးအျပည့္စိတ္ကုိ စင္ေအာင္ထား ဘုိ႔ေတြလုိေနပါေသးတယ္။
မေကာင္းတဲ့ အကုသုိလ္ေစတသိတ္ေတြလုံးဝ-မပါေအာင္သတိထားရေတာ့မယ္။ႀကဳိးစားရေတာ့မယ္။
စိတ္ေလးမွာ ေလာဘ ေငြ႔ေဒါသေငြ႔ ေတြမပါေအာင္ ပါရမီသီလ ဆုိတဲ့ ျဖည့္ဆည္းမႈ အပုိင္းလုိ အပ္ပါတယ္။ ပါရမီသီလ ဆုိတာကေတာ့ သီလပါရမီ နဲ႔ အတူတူပါပဲ။

ပါရမီ ၏ အဓိပၸါယ္ ကေတာ့ျမင့္ျမတ္သူ၊ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ရဲ႔ အလုပ္က်င့္စဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ သည္လုိပဲ
လူေတာ္ လူေကာင္း၊ သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္လုိသူတုိင္းလည္း သည္ က်င့္စဥ္ ေတြ အတုိင္းပဲ ျဖည့္က်င့္ရမွာ ပါပဲ။ျမင့္ျမတ္ျဖဴစင္ေသာသူမ်ား ျဖစ္လုိသူတုိင္း ျဖည့္က်င့္ရမဲ့အလုပ္ လုိ႔လည္းေျပာ လုိ႔ရပါတယ္ ကေလး တုိ႔ေရ..။
သည္ထက္ပုိအေရးႀကီးတာကေတာ့ အရိယာမဂ္ဉာဏ္၊ ေဗာဓိဉာဏ္ကုိရရွိ၍ နိဗၺာန္ ကုိမ်က္ေမွာက္ျပဳလုိသူ တုိင္း ေရာက္လုိသူတုိင္း တုိင္းျဖည့္က်င့္ရမည့္အလုပ္၊ ဘုရားအေလာင္းစသည္တုိ႔ရဲ႔ လုပ္ငန္းက်င့္စဥ္ အားလုံး ဟာ ပါရမီပါပဲကေလးတုိ႔ေရ..။
ျမင့္ျမတ္ေသာ ပါရမီ ရွင္ ႀကီး မ်ား သည္ ကာယံ၊ ဝစီကံ မ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္းေလ့ရွိၿပီး သူတပါးခ်မ္းသာေရး၊အမ်ားေကာင္းစားေရး ကုိ ပါရမီရွင္ႀကီးမ်ားသည္အစြမ္းကုန္ျပဳ လုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ သီလပါရမီက်င့္စဥ္ ကုိ အတုယူ ၿပီး အတူျဖစ္ေအာင္ ဂရုဓမၼနိစၥသီလ၊စာရိတၱသီလ မွသည္ ပါရမီသီလ ထိ သီလပါရမီ ကုိ အစြမ္းကုန္ ျဖည့္က်င့္ၾက ရေအာင္ ေတာ္သလင္းလျပည့္ဓမၼ လက္ေဆာင္ေပးလုိက္ပါရေစ ခ်စ္ေသာကေလးတုိ႔ေရ..။


( အရွင္တိကၡဉာဏ လကၤာရ ေပးပုိ႔ေသာမွတ္စုမ်ား ႏွင့္ ဆရာမႀကီးဓမၼဗ်ဴဟာေဒၚခင္လွတင္၏ ပါရမီက်င့္စဥ္သင္တန္း အေခြ -၅ ကုိ နာယူ ၾကည္ညဳိ ပူေဇာ္ ေရးသားပါသည္။)

1 မွတ္ခ်က္ေရးရန္:

သားၾကီးကုိအုပ္ said...

ေတာ္သလင္းဆုိေတာ့ က်ေနာ္ေမြးတဲ့လေပါ့ေမေမ
အခုမွပဲကုိယ္ေမြးတဲ့လအေၾကာင္းကုိသိရေတာ့တယ္ေမေမေရ မွတ္သားသြားပါတယ္