Wednesday, October 14, 2009

ဇာတိမလာေရးႏွင့္ နိဗၺာန္ အျမင္-၉ (ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္)

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ျပဳခဲ့ေသာ ခဲယဥ္းေသာအရာ
-----------------------------------------

ဒီေတာ့မိလိႏၵ မင္းႀကီးနဲ႔ ရွင္နာဂသိန္ အေမး အေျဖ ဟုိတုံး က ရွိတယ္ေနာ္။ မိလိႏၵပဥွာ က်မ္းစာအုပ္ထဲပါတယ္။ အဲဒီ အထဲမွာ မိလိႏၵမင္းႀကီး က ရွင္နာဂသိန္ကုိ ေမးတယ္ ။

ေမး။ -----အရွင္ဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ျပဳခဲ့ေသာ အင္မတန္ျပဳႏုိင္ခဲေသာ ခဲယဥ္းေသာအရာ ရွိပါသလားတဲ့ ေမးတယ္။
ေျဖ၊---- ရွိပါတယ္ မင္းႀကီး တဲ့ ။
ေမး၊---- ဘယ္လုိ အရာပါလဲဘုရား။
ေျဖ၊----- အာရုံသိတဲ့ ေနရာမွာ အခဲယဥ္းဆုံးပဲတဲ့ ၊ အဲဒါကုိ ေဖၚထုတ္တာတဲ့။ အာရုံသိဆုိတဲ့ ေနရာမွာ စိတ္ေစတသိတ ္ေတြပါတာကုိ ခြဲထုတ္တာဟာ ဘုရား အခဲယဥ္းဆုံး လုပ္ခဲ့တာတဲ့..။
ဥပမာ--- ေလွေလးနဲ႔ ပင္လယ္ ထဲကုိ သြားတယ္ ။ တစ္ေယာက္ေယာက္ေသာ ပုဂၢဳိလ္ကုိ လႊတ္လုိက္ တယ္ေပါ့ ေနာ္။ ပင္လယ္ေရ ဆုိတာ အငံဓါတ္ အရသာတစ္မ်ဳိးတည္း မဟုတ္လား။
(ဟုတ္ပါတယ္ ဘုရား..)။ အဲဒီ အငံ အရသာ တစ္မ်ဳိးတည္းကုိ လွ်ာ နဲ႔တုိ႔ ၾကည့္ၿပီး ျမစ္ရဲ႔ အရသာကုိ ျပန္ခြဲ ထုတ္ေပးပါတဲ့။ ဒါဟာ ဂဂၤါ ျမစ္ရဲ႔ အရသာ၊ ဧရာဝတီ ၊ခ်င္းတြင္း၊ စစ္ေတာင္း၊ စသည္ျဖင့္ခြဲလုိ႔ လြယ္ပါ့မလား။ (မလြယ္ပါဘူး ဘုရား)။

အဲဒါမွ လြယ္ရင္လြယ္ လိမ့္အုံးမယ္။ အာရုံသိသေဘာ တစ္ခ်က္မွာ ဘာေတြပါဝင္ ေပါင္းစပ္တယ္ဆုိတာ ခြဲရ အခက္ဆုံး လုိ႔မွတ္ပါ။ ဥပမာ ဆုိရင္ ဘုန္းဘုန္းက ဆင္လုိ႔ေျပာလုိက္တာကုိ နားမွာၾကား လုိက္တယ္ေနာ္။ (တင္ပါ့ဘုရား)။ မေနာမွာ ပုံမေပၚလုိက္ဘူးလား။ (ေပၚပါတယ္ဘုရား..။)

အဲဒီ အခ်ိန္မွာ ဒါဟာျဖင့္စိတ္ ၊ဒါဟာေစတသိတ္ ၊ ေဝဒနာ ၊ သညာ ၊ခြဲပါလား၊ ရပါ့မလား၊ (မရပါဘူး ဘုရား။) ပင္လယ္ ေရ ကမွ ခြဲရ လြယ္ခ်င္ လြယ္လိမ့္မယ္။ အာရုံသိ ကုိ သေဘာေပါက္ရင္ တဏွာ မလာေတာ့ဘူး။ ဒါဟာ အေရးအႀကီးဆုံးပဲ။ နားလည္ၿပီလား။
ဒီေတာ့တဏွာ မရွိရင္ ဘာေပၚတာတုံး ၊ နိဗၺာန္ ေပၚတာလုိ႔ မွတ္ပါ။

*********************************************************
တဏွာလာပုံ
-------------
နိဗၺာန္ေပၚေရးသည္ မွတ္ပါ။ ဆရာထံနည္းမခံပဲ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္ အားထုတ္ရင္ေတာ့ ေပၚမွာ မဟုတ္ဘူး။ ပထမ သိေအာင္နာရမယ္။ ဉာတ ပရိညာ အားျဖင့္ ဒါဟာ နိဗၺာန္ပဲလုိ႔သိေအာင္ နာရမယ္။ သိၿပီးေတာ့မွ က်င့္ရမွာ။ ျပန္ေျပာမယ္ ဒါဟာ နိဗၺာန္ပဲလုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္က်ေအာင္ တရားနာရမယ္။

ဘုရားေဟာ တရားေတာ္ ေတြကုိ နာရမယ္။ ဟုတ္ၿပီ သေဘာေပါက္ၿပီလုိ႔ သိသြားရင္ ဆက္က်င့္ရုံ ပဲရွိေတာ့့တယ္။ မသိေသးပဲနဲ႔ က်င့္ရင္ တစ္သက္လုံးသိလာမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္ဘုန္းဘုန္း ေျပာလည္းေမး ၊ဒုကၡသစၥာကုိ ပုိင္းျခားသိမွ သာလွ်င္ တဏွာ အစပ္ျပတ္မွာ ၊ သေဘာေပါက္ရဲ႔လား။

ဆရာမကူပဲနဲ႔ တရားကုိသိလာတာဟာ ဘုရားနဲ႔ပေစၥက ဗုဒၶ- (၂)ပါးပဲ ရွိပါတယ္။ နားလည္ ၿပီေနာ္။ ကုိယ္ ကိုယ္ တုိင္ မသိပဲနဲ႔ တရားထုိင္တဲ့ပုဂၢဳိလ္မ်ားဟာ ဘယ္ေတာ့မွ သိလာမွာ မဟုတ္ဘူး။ အားထုတ္ရင္းနိဗၺာန္ နီးၿပီ လုိ႔သာေျပာ ၊ ဘယ္လုိေျပာေျပာ နိဗၺန္ အေၾကာင္း မသိတဲ့ပုဂၢဳိလ္ ဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲ အခ်ိန္ကုန္ ခံၿပီး အားထုတ္ေနပေစ။ ေသသာသြားေရာ သိလာမွာ မဟုတ္ဘူး။

ဆရာမရွိဘဲနဲ႔ နိဗၺာန္ကုိ သိတာ ဘုရားနဲ႔ ပေစၥ ကဗုဒၶါ (၂) ဦး ပဲရွိတယ္။ ဘာေၾကာင့္ လဲ လုိ႔ေမးရင္ ဘုရားပါရမီ ျဖည့္ခဲ့တဲ့အား လကၡဏာ ကုိယ့္မွာ အျပည့္အစုံ မလာခဲ့လုိ႔ပဲ။ ဘုရားလကၡဏာ (၃၂)ပါး ျပည့္စုံတယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ဟုတ္တာေပါ့။

တစ္ခါ ဘုရားသာသနာ အတြင္းမွာ ပေစၥက ဗုဒၶါ အေလာင္း မရွိေကာင္းဘူးတဲ့။ ဒါေၾကာင့္သတိေပးေနတာပါ။ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔အေနနဲ႔ ပထမ အေရးအႀကီးဆုံးက ဒီဘက္ က နံပါတ္ (၂) အကြက္ ။ အာရုံသိဆုိတဲ့ သေဘာတရား ဟာ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္ ဆုိတာ ကုိ ဘုရားေဟာ အတုိင္း ဆရာသမားနဲ႔နည္းခံၿပီး ပိုင္းျခားနားလည္ေအာင္ သင္ရမယ္။

သိလုိ႔ သေဘာေပါက္ၿပီ ဆုိရင္ ၊ အာရုံေပၚ အမွန္သိရင္ ဒိ႒ိမလာေတာ့ဘူး။ (အျမင္မွားမလာေတာ့ဘူး)။ သူမလာ ရင္ မာနေရာ၊ (မလာပါဘူး ဘုရား…)။ ဒါျဖင့္ တဏွာ မရွိရင္ ဘာေပၚတုန္း။ (နိဗၺာန္ ေပၚပါတယ္ဘုရား..)။
ဒါဟာ နိဗၺာန္ ပါပဲ လုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္က်ၿပီ ဆုိရင္ ဆက္က်င့္ေတာ့ရပါၿပီ။ မသိေသးပဲနဲ႔ က်င့္လုိ႔ကေတာ့ တစ္သက္သိမွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ မွတ္၊ နားလည္ၿပီေနာ္၊ ျပန္ေျပာမယ္။

က်မ္းဂန္ အရ အေရးႀကီးလုိ႔ေျပာေနတာေနာ္။ ဆရာမရွိ ပဲနဲ႔ ဒုကၡသစၥာကုိ ပုိင္းျခားနားလည္တာ ပုိင္းျခားသိတာ ဆုိလုိ႔ ဘုရားနဲ႔ ပေစၥက ဗုဒၶ ႏွစ္ဦးဘဲ ရွိတယ္။ သေဘာေပါက္ၿပီလား။ အားလုံးဟာ ဆရာအကူ အညီ နဲ႔မွ နိဗၺာန္ကို သိရတာ။ တျခားမၾကည့္နဲ႔။ ပညာ အရာမွာ အင္မတန္ႀကီးတဲ့ သာဝကေတြထဲမွာ အႀကီးဆုံး ျဖစ္တဲ့ အရွင္သာ ရိပုတၱရာ မေထရ္ ကုိ ပဲၾကည့္။

သူ႔တုိင္သူ နိဗၺာန္ သိလုိ႔လား။ စဥ္းစားေလ။အရွင္ အႆဇိ မေထရ္က တစ္ခ်က္ေလး ေဟာလုိက္တာနဲ႔ သေဘာေပါက္ သြားၿပီ။ ဟုတ္ၿပီလုိ႔ တန္းျမင္တာေနာ္။ ဆရာ ပါရတယ္။သေဘာေပါက္ၿပီေနာ္။ ေနာက္ရဟႏၱာ ေတာ့လည္း သူမ်ားေဟာ တာကုိ ၾကားက နာရင္း နဲ႔ ရဟႏၱာ ျဖစ္သြားတာ။

ဒါျဖင့္ ပညာ အရာမွာ အလြန္ႀကီး တဲ့ပုဂၢဳိလ္ ေတာင္ ဆရာပါ ေသးတယ္ ဆုိေတာ့၊ အားလုံးဟာ အေရးမႀကီးဘူးလား။ ဒါျဖင့္ နိဗၺာန္ဆုိတာ ပထမ သိေအာင္ (ဉာတပရိညာ ဆုိတာ ) သေဘာေပါက္ေအာင္ နာရ လိမ့္မယ္။ ပုိင္ၿပီ ဆုိမွ ဆက္က်င့္ေတာ့ ။

တစ္နည္းအားျဖင့္ ဝိပႆနာ ဆုိတာ ေလာကီမဂ္၊ မဂ္္ တုိ႔မည္သည္ နိဗၺန္ေပၚ စၿမဲ ၊ ေလာကီ မဂ္ ကစၿပီး က်င့္မွ ေလာကုတၱရာမဂ္ ျဖစ္မွာေပါ့။ နားလည္ၿပီေနာ္။


0 မွတ္ခ်က္ေရးရန္: