Friday, December 25, 2009

နမကၠာရ ဘုရားရွိခုိး တြင္ပါဝင္ေသာ ခက္ဆစ္၏ အေျဖမ်ား -၁

ပကိဏၰက နမကၠာရ ဘုရားရွိခုိးကုိ ရြတ္ဆုိပူေဇာ္ရင္းျဖင့္ ဘုရားရွင့္ရဲ႔ ေက်းဇူးေတာ္ အစုံ ဂုဏ္ေတာ္ အနႏၱ တုိ႔ကုိ ပီတိစိမ့္ေအာင္ ျမင္ေယာင္ၾကည္ညဳိ ေနၾကမွာပါ..။
၃၂ပါး သမိုက္ထားေသာ ၊ေယာက်ၤားျမတ္တုိ႔၏ လကၡဏာ …..
ဝသီေဘာ္ငါးတန္ျဖင့္ အဖန္ဖန္ေလ့လာေတာ္မူၿပီးလွ်င္….
ေလးတန္ၾသဃ ၊အာသဝႏွင့္…
ေျခာက္တန္နီဝရဏ…..
ကိေလသာစက္၊သုံးေထာင္ဝက္ကုိ ….
စေသာကိန္း ဂဏန္းမ်ားႏွင့္ အတူ ေရတြက္မႈမ်ဳိးစုံေနာက္ကြယ္ မွ အဓိပၸါယ္ အဖုံဖုံတုိ႔ကုိ ကၽြန္မနည္းတူ သိခ်င္ၾကလိမ့္ မယ္ဆုိတာလည္းကုိယ္ခ်င္းစာမိပါရဲ႔….။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားက ရည္ညြန္းေသာ ေဝါဟာရ၊ အနက္ အဓိပၸါယ္မ်ား ကုိ ဆက္လက္ ေဖၚျပလုိက္ပါတယ္ ရွင့္။


၃၂ပါး ေသာ လကၡဏာ ေတာ္ႀကီး
ဗုဒၶဘုရားႏွင့္ စၾကာဝေတးမင္းကဲ့သုိ႔ ေယာက်ၤားျမတ္တုိ႔၏ လကၡဏာႀကီးမ်ားဟူ၏။
၁။ ျပည့္ ၿဖဳိးညီညာေသာဖဝါး
၂။ ၁၀၈ ကြက္၊ စက္ လကၡဏာ ေတာ္ အစုံပါေသာ ေျခဖဝါး။
၃။ သူတပါးတုိ႔ထက္ လုံးဝန္းရွည္ေသာ ဖေနာင့္။
၄။ ရင္းတုတ္ ဖ်ားသြယ္ ရွည္လ်ား၊ ညီညာေသာ ေျခေခ်ာင္း၊လက္ေခ်ာင္း ။
၅။ ဖြားစ အခါ ကဲ့သုိ႔ အၿမဲႏုနယ္ေသာ လက္ ေျခ မ်ား။
၆။ အတုိ အရွည္ မရွိ ညီညာေသာ၊ လက္ေခ်ာင္း၊ ေျခေခ်ာင္း။
၇။ ျမင့္တက္ေသာဖမ်က္၊
၈။ ေျခသလုံး၏ ေရွ႔ေနာက္၊ နံပါး အသားစုိင္မ်ားမွ၊ သေလးစပါးႏွင့္တူျခင္း။
၉။ ကုိယ္ခႏၶာ အေျဖာင့္ထား၍ ဒူးဆစ္ထိရွည္ေသာလက္။
၁၀။ အအိမ္ျဖင့္ ဖုံးလႊမ္းအပ္ေသာ အဂၤါဇာတ္။
၁၁။ ေရႊ အဆင္းကဲ့သုိ႔ဝါဝင္း၍ လုံးက်စ္ေသာ ကုိယ္။
၁၂။ ႏုနယ္ေသာ အေရ၊ အသား။
၁၃။ ေမႊးညွင္းတစ္တြင္း ၌ တစ္ပင္စီ သာေပါက္ျခင္း။
၁၄။ ထုိေမႊးညွင္းတုိ႔သည္ လက်ၤာရစ္လွည့္၍ အဖ်ားေကာ့တက္ၿပီး၊ မ်က္စဥ္း အညဳိေရာင္ရွိျခင္း။
၁၅။ ေျဖာင့္စင္းေသာ ကုိယ္ခႏၶာ။
၁၆။ လက္ဖမုိး၊ေျခဖမုိး ပခုံးစြန္း လည္ဂုတ္ျပည့္ၿဖဳိးျခင္း။
၁၇။ ျခေသၤ့မင္း၏ ေရွ႔ပုိင္းကုိယ္ကဲ့သုိ႔ ၊ ေရွ႔ ေနာက္ ၊ေအာက္ထက္ ျပည့္စုံ ေသာကုိယ္။
၁၈။ လက္ျပင္ရုိးႏွစ္ခု အၾကား ျပည့္ၿဖဳိးေသာ အသား ။
၁၉။ အလံႏွင့္ အရပ္ ညီ မွ် စြာရွိျခင္း။
၂၀။ အညီ အမွ် ၊ လုံး ၍ လွပေသာ ပခုံး၊လည္ပင္း။
၂၁။ အရသာကုိ ေဆာင္ယူႏုိင္ေသာ အေၾကာေကာင္းမ်ား။
၂၂။ ျခေသၤ့ ၏ ေအာက္ေမးကဲ့သုိ႔ ျပည့္ၿဖဳိးေသာ အထက္ေမး ၊ ေအာက္ေမး။
၂၃။ သြားေပါင္းေလးဆယ္ရွိျခင္း။
၂၄။ ညီညာတိက်ေသာသြားရွိျခင္း။
၂၅။ ႀကဳိးႀကဲမရွိ၊ေစ့ေသာသြားရွိျခင္း။
၂၆။ ထင္ရွားေသာသြားစြယ္ရွိျခင္း။
၂၇။ ရွည္ျပန္႔ေသာ လွ်ာ ရွိျခင္း။
၂၈။ ျဗဟၼာ မင္း၏ အသံကဲ့သုိ႔ သာယာခ်ဳိၿမိန္ေသာအသံ ၊ ကရဝိတ္သံရွိျခင္း။
၂၉။ ညဳိသင့္ေသာ အရပ္၌ ၊ အလြန္ညဳိေသာ မ်က္လုံး။
၃၀။ ဖြားသစ္စ ႏြားငယ္၏ မ်က္လုံးအိမ္ကဲ့သုိ႔ မ်က္လုံးအိမ္ရွိျခင္း။
၃၁။ မ်က္ခုံး ႏွစ္သြယ္ ၊ အလည္ တည့္တည့္၌ ၊ ဥဏၰလုံေမႊးရွင္ေတာ္ ရွိျခင္း။
၃၂။ နဖူးသင္းက်စ္ရွိျခင္း။
ဝိမုတၱိ ငါးပါး
၁။ တဒဂၤဝိမုတၱိ = တစ္ခဏ မွ် ကိေလသာ မွ လြတ္ျခင္း။
၂။ဝိကၡ မၻန ဝိမုတၱိ = မဟဂၢဳတ္ကုသုိလ္ျဖင့္ ကိေလသာကုိပယ္ခြာလြတ္ေျမာက္မႈ။
၃။သမုေစၦဒ ဝိမုတၱိ = မဂ္ျဖင့္ကိေလသာမွ အၾကြင္းမဲ့ ျဖတ္ေတာက္ လြတ္ေျမာက္မႈ။
၄။ ပဋိ႔ပႆမၻန ဝိမုတၱိ =ဖုိလ္ ျဖင့္ကိေလသာ မွ ထပ္မံလြတ္ေျမာက္မႈ။
၅။ နိသရဏဝိမုတၱိ = ကိေလသာ မွ လုံးဝလြတ္သူ ။
ဝသီေဘာ္ ငါးတန္
စ်ာန္ ကုိ အထူးသျဖင္ ့ႏုိင္နင္းေစရန္ ၊ အေလ့အက်င့္ ျပဳမႈ ငါးမ်ဳိး။
၁။ အဝဇၨနဝသီ= ထပ္ကာ ထပ္ကာ ဆင္ျခင္ျခင္း အေလ့အက်င့္။
၂။ သမာဝဇၨနဝသီ = ထပ္ကာ ထပ္ကာ ဝင္စားျခင္း အေလ့အက်င့္။
၃။ ပစၥေဝကၡဏာ ဝသီ = အဖန္ဖန္ သုံးသပ္ျခင္း အေလ့အက်င့္။
၄။ အဓိ႒ာနဝသီ = စ်ာန္မွ ႏုိးထရန္ေဆာက္တည္ျခင္း အေလ့အက်င့္။
၅။ ဝု႒ာနဝသီ = သတ္မွတ္ခ်ိန္အတုိင္း စ်ာန္မွ ထျခင္း အေလ့အက်င့္။
စြန္႔ျခင္းႀကီး ငါးပါး
ဘုရားျဖစ္ရန္၊ သမၼာ သေမၺာဓိဆုပန္ အေလာင္းေတာ္မ်ား၊ လုိက္နာက်င့္ႀကံ အားထုတ္ရသည့္ ပါရမီ ျဖည့္ဆည္းျခင္း ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းႀကီး ငါးခ်က္ ။
၁။ ဓန ပရိစၥာဂ = ပစၥည္း ဥစၥာ စည္းစိမ္ ဟူသမွ် ကုိ စြန္႔လွဴျခင္း။
၂။ အဂၤပရိစၥာဂ = ေျခ လက္စေသာ အဂၤါ အစိတ္ အပုိင္း ကုိ စြန္႔လွဴ ျခင္း။
၃။ ပုတၱ ပရိစၥာဂ = သားသမီး ကုိ စြန္႔လွဴျခင္း။
၄။ ဘရိယ ပရိစၥာဂ =မယားကုိ စြန္႔လွဴျခင္း။
၅။ ဇီဝိတ ပရိစၥာဂ = မိမိအသက္ကုိစြန္႔လွဴျခင္း။

1 မွတ္ခ်က္ေရးရန္:

Unknown said...

အန္တီေရ....အထူးသတိရပါတယ္...အန္တီစာေတြ ဖတ္ရရင္ ရင္ထဲမွာ အရမ္းေအးခ်မ္းတယ္...ခဏခဏ၀င္ျဖစ္တယ္အန္တီ...အန္တီ
ျငိမ္းခ်မ္းစြာေအာင္ျမင္ပါေစ...