Sunday, January 3, 2010

ဇာတိမလာေရးႏွင့္ နိဗၺာန္ အျမင္-၁၂ (ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္)

တံလွ်ပ္ပမာ(ဘဝ)-ခႏၶာ
------------------------
တံလွ်ပ္ဆုိတာ ျမင္ဘူးတဲ့သူေတြ လည္းရွိတယ္။ တခ်ဳိ႔ က် ေတာ့မျမင္ဘူးဘူး။ သမင္ တစ္ေကာင္ သြားရင္း ညဘက္ မ်က္စိလည္သြားတယ္တဲ့။ မနက္က်ေတာ့ သဲကႏၱာရ ဘက္ကုိ ေရာက္သြားတယ္။

ေနကပူေလ ေရ က ငတ္လာေလပဲ။ ဒီလုိသြားရင္းနဲ႔ ေနကပူလြန္းေတာ့ အေငြ႔ထလာတယ္။ အပူရိွန္က အေငြ႔ထလာေတာ့ အေဝး ကၾကည့္ရင္ အနိမ့္အျမင့္ေနရာေလးေတြက ေရအုိင္လုိ႔ထင္ရတယ္။ သေဘာေပါက္တယ္ေနာ္။

(ကတၱရာ လမ္းေတြကုိလည္းသတိမထားမိလုိ႔ ၊ ေႏြဆုိ အနိမ့္အျမင့္ ေနရာေလးေတြမွာ ေရလုိ႔ မွတ္ထင္ရတယ္။ အနားသြားၾကည့္ မရွိေတာ့ဘူး)။ သမင္ေလးကလဲ အနိမ့္အျမင့္ ေနရာကုိ ေရရ်ိတယ္ မွတ္လုိ႔ေျပးတယ္။ အနားေရာက္ရင္ ေပ်ာက္သြားျပန္ရင္းနဲ႔ ပဲေနာ္။

အနားဝန္းက်င္ကုိ ၾကည့္လုိက္ေတာ့လည္း ဒီ အတုိင္းပဲ။ ေနာက္ဆုံးပိတ္ ေသသာသြားေရာ ၊ေရမေတြ႔ဘူး။ လူေတြဟာလည္း အဲဒီ ဥပမာ လုိပဲတဲ့။ ပင္ပန္းေနၾကရတယ္ တံလွ်ပ္ေရထင္ၿပီး လုိက္တဲ့အခါ
( လုိက္ေလ- လုိက္ေလ ငတ္မေျပသည္ ၊ပန္းေျခ လက္က် ရွိတုံစြာ သုိ႔) လုိ႔ျပတယ္။

ဒီေတာ့ ဘုန္းဘုန္း တုိ႔ဟာ ေတြးသမွ် အေတြးေတြကု အေကာင္ထင္တာဟာ ဆံလွ်ပ္ကုိ ေရထင္သလုိပဲ ဟုတ္မဟုတ္ စဥ္းစားၾကေနာ္။ ခုေန မ်က္စိမွိတ္ထားတယ္ ၊မ်က္ႏွာ ပုံ၊ အိမ္ပုံေတြ ေဖာ္လုိက္တယ္။ ဒီ အခါ အေကာင္လုိ႔ ထင္မေနဘူးလား ၊ အဲဒါ တံလွ်ပ္ကုိေရ မွတ္ တာပဲ။ ငါအိမ္လုိ႔ ထင္လုိက္ေသးတယ္။
ဟုတ္ရဲ႔ လား။ (ဟုတ္ပါတယ္ဘုရား)။

ဟုိက ေပ်ာက္သြားၿပီ။ ဒါကုိပဲ အတင္းခံစားၿပီးလုိခ်င္ေတာ့ အားစုိက္တယ္။ ဒီလုိအားစုိက္ပါမ်ားရင္ ႏွလုံးအိမ္မွာ အပူဓာတ္ ထြက္လာတယ္။ ဒီလုိ အပူဓာတ္အရွိန္ ေတြထြက္လာၿပီ ဆုိရင္ ကံေျမာက္သြားၿပီ။ ငါ့အိမ္အတြက္ ငါဘာလုပ္မယ္ လုိ႔အားစုိက္ေလ ပင္ပန္းေလပဲ။ ဥပါဒါန္ကံ ေရာက္ေတာ့ တာပဲ။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ နဲ႔သြားတာကုိး ။ အဲဒီမွာ အပူဓာတ္ အရွိန္ေတြ ျပင္းျပင္းသြားရင္ ဖြဲ႔စည္းပုံေတြ ေျပာင္းေတာ့ တာကုိး။

ဓာတ္ရိပ္ ဓာတ္ခုိးေတြ ေျပာင္းေတာ့တာပဲ။အဲဒီ အရွိန္နဲ႔ မရပ္ပဲေသခဲ့ေသာ္ ဇာတိ ။ အပူဓာတ္ အရွိန္ျပင္းျပင္း နဲ႔ဆုိရင္ အပါယ္ဇာတိ၊မာန္ေလ်ာ့လုိ႔ အေအးဓာတ္အရွိန္ဆုိရင္ နတ္-ျဗဟၼာ ဇာတိ ျဖစ္မယ္။ အထက္ ဆန္တယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒါန-သီလ ေတြ အားေကာင္းၿပီး အေအးဓာတ္ နဲ႔သြား ရင္ေတာ့ နတ္ျဖစ္မယ္ေပါ့။

သုိ႔ေသာ္ အုိ-နာေသ လြတ္ပါ့မလား။ မလြတ္ဘူးေနာ္။ ဒီအွရိန္ကုိ ရပ္ႏုိင္မွ မထြက္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္မွ ရမွာေပါ့။ အရွိကုိ အရွိအတုိင္းတံလွ်ပ္ကဲ့သုိ႔ ။ ျမင္လုိက္လုိ႔ရွိရင္ေတာ့ ဒီ အာရံေတြဟာ ၿမဲမလား ေပ်ာက္မလား (ေပ်ာက္ပါမယ္ဘုရား)။ ေပ်ာက္တယ္ ဆုိရင္ အာရုံကုိ ကပ္တဲ့ တဏွာသည္ လာပါဦးမလား။

(မလာပါဘူး ဘုရား)။ ဒီေနရာ အေရး အႀကီးဆုံးပဲ ၊ ဒီငါးခုကုိ ဘုရားဉာဏ္ေတာ္ နဲ႔မုိ႔ ပုိင္းျခားျပႏုိင္တာေနာ္။ စိတ္-ေစတသိတ္ေတြကုိ ဘုရားက အမည္ေပးထားတာ။စိတ္ကလည္းျမင္ရတာ မဟုတ္၊ ေစတ သိတ္ ကလည္းျမင္ရတာ မဟုတ္ဘူး။ ရုပ္ကလည္း အင္မတန္သိမ္ေမြ႔တယ္။ ေပၚၿပီး ေပ်ာက္ တယ္။

ဘုရားဉာဏ္ေတာ္နဲ႔မုိ႔ ပုိင္းျခားျပႏုိင္ခဲ့တာ။ဒါဟာ ကုိယ့္အလုပ္မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒါကုိ ယုံၾကည္မႈ သဒၶါတရား နဲ႔လက္ခံၿပီး ေတာ့ဟုတ္ၿပီလုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရတယ္။ လက္ေတြ႔လည္းျမင္ရတယ္။

စိတ္-ေစတသိတ္ကုိ ကုိယ္တုိင္ျမင္ ရမွလုိ႔ သြားမယူနဲ႔ေနာ္။ စိတ္ကုိျမင္ ေအာင္ ေစတသိတ္ကုိျမင္ေအာင္လုိ႔ တခ်ဳိ႔ ဦးတတ္တာ ရွိေသးတယ္။ စိတ္-ေစတသိတ္ကုိ သိျမင္လိမ့္ မယ္။

ထုိင္သာထုိင္လုိ႔တစ္ခ်ဳိ႔ ကေျပာၾကတယ္။ ဒါဟာ မျဖစ္ႏုိင္တာကုိေျပာတာ ။ လုံးဝမျဖစ္ႏုိင္တာ။ ျမင္ရမွာလည္းမဟုတ္ဘူး။ ပိုင္းျခားသိစရာ အေၾကာင္းမရိွဘူး။ မျမင္တာမုိ႔ ယုံၾကည္မႈနဲ႔သြားရမယ္။

0 မွတ္ခ်က္ေရးရန္: