Sunday, March 14, 2010

Buddhism is not Religion - ဗုဒၶဝါဒသည္ Religion မဟုတ္ပါ

ကုိညီေနာင္ရဲ႔ ေတာင္းဆုိခ်က္ေၾကာင့္ပဲ သည္တရားကုိ ရွာေဖြျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ တရားေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းမ်ားရွာေဖြ ေပးတဲ့ ဆရာေဒါက္တာလွျမင့္ (ပါေမာကၡ- အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေထရဝါဒ သာသနာျပဳတကၠသုိလ္) ကုိ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းလည္း မွတ္တမ္းတင္ေဖၚျပလုိပါတယ္။

ဗုဒၶဝါဒသည္ Religion မဟုတ္ပါ ဟူေသာ အဆုိအမိန္႔သည္ အဂၢမဟာ ပ႑ိတ၊ အဂၢမဟာသဒၶမၼ ေဇာတိကဓဇ ဗဟုဇနဟိတဓရ ဟူ၍ ဘြဲတံဆိပ္ေတာ္သုံးထပ္ရ စစ္ကုိင္းေတာင္ရုိး သီတဂူဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ဘဒၵႏၲေဒါက္တာ ဉာဏိႆရ အရွင္ျမတ္ ေဟာေျပာေတာ္မူေသာ တရားေတာ္ျဖစ္ၿပီး တုိတုိ တုတ္တုတ္ ေခတ္မီတရားေတာ္တစ္ပုဒ္ လည္းျဖစ္ပါတယ္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ နယူးေဒလီၿမဳိ႔ ျမန္မာသံရုံးမွ စီစဥ္က်င္းပသည့္
တရားပြဲအၿပီး ( ဗုဒၶဝါဒသည္ Religion လား) ဟူေသာ ေမးခြန္းကုိ ေျဖၾကားခဲ့ရၿပီး ယင္းအေျဖကုိ စာတမ္းျပဳ၍ ၁၈.၁.၈၂ ေန႔က All India Radio မွ အသံလႊင့္ေဟာၾကားခဲ့ေသာ တရားျဖစ္ကာ၊ ႏုိင္ငံျခားသာ သနာျပဳတ ရားေတာ္လုိ႔လည္းေခၚဆုိႏုိင္ပါတယ္။


ကၽြန္မ တင္ျပလုိသည္ မွာ အပုိင္း ၂ပုိင္း ပါဝင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီး ကုိးကားခဲ့တဲ့ စာအုပ္ျဖစ္တဲ့ - ကမၻာေအးဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲအရွင္ပညာဒီပ ေရးသားေတာ္မူတဲ့ ( “Buddha Desana” and “Essential principles for Enlightenment” by The Most Venerable Kaba-aye Sayadaw Bhaddanta Pannadipa.) မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာ ျဖင့္တစ္ပုိင္း၊ သီတဂူဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးေဟာ ၾကားေတာ္မူတဲ့ ျမန္မာ ဘာသာနဲ႔တရားေတာ္ ကုိ အပုိင္းတစ္ပုိင္း၊ တင္ဆက္သြားပါ့့မယ္၊ ၿပီးမွ ၂ခုေပါင္းၿပီး
E-Book အျဖစ္ျပန္တင္ေပးပါ့မယ္။ ပုိၿပီး ျပည့္စုံတဲ့ မွတ္တမ္းရွိပါကလည္း ကၽြန္မအားေထာက္ျပ မွ်ေဝေပးပါရန္
ပန္ၾကားအပ္ပါတယ္။

ကိုညီေနာင္ ႏွင့္တကြေသာ ဓမၼစာေပျမတ္ႏုိးသူမ်ား ႏွစ္သက္သလုိ ဖတ္ရႈအသုံးျပဳႏုိင္ပါေၾကာင္း၊ ေတာင္းဆုိတဲ့ အတြက္လည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ပဏာမစကားဆုိပါရေစ။

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buddhism is not Religion
NOT AN ISM


As the term “Buddhism” is exposed with the suffix “ism”, many are, however, led to believe incorrectly that it is a kind of isms like several other ideological isms, such as socialism, communism, capitalism, feudalism etc. Since the term is liable to confusion with other isms as described above, I am really afraid that Buddhism, especially Theravada
Buddhism, is not well understood in its proper sense by the majority of the people of the world.

As you may know, an ism is a system, theory, doctrine, method of practice and so forth, adopted by philosopher or politicians. Buddhism, however, is not a system of practice for material development only, nor is it theory merely to be studied, nor a doctrine revealed by the miracle power of Buddha. But Buddhism is the natural principles of man and the universe discoverable only by the supremely enlightened human individuals for moral and spiritual
attainment of the highest and noblest character now and hereafter or at least for self-purification and self-enlightenment.


NOT A RELIGION
The question of whether Buddhism is a religion as casually known and accepted depends either on one’s own inner attitude or conviction or on the definition of the term ‘religion’ referred to. If religion is defined as constancy in the acceptance of duty as a divine command or as self-surrender of human spirit to the Divine Power or God, or as a belief in the Divine Power or Heavenly Being for guidance on one’s destiny or for sanctifying any committed sins, then obviously Buddhism is not any such kind of religion.
If on the other hand, the religion is defined in a modern or wider sense as a system of thought, a rational faith or practice followed by individuals, or as an object of veneration and devotion for the attainment of mental perfection and peace of mind and body, and then Buddhism may be called a religion.
Most of world religions originally based their teachings on the idea of God. The believers in God always maintain that God is the supreme One who is eternally existent indefinitely everywhere in the heaven and elsewhere. Their ultimate aim is more or less ever connected or concerned with the will or command of God.
They ever pray to God to get rewards for their good and for sanctification of their sins. Such
being the case, when they say ‘religion’, they mean only the idea of God. In most cases, when they come up to the stage of unsolved mystery of thought, they hand up at last all their problems into the will of God.
Quite contrary to the above view, in Buddhism there is no Heavenly Being or Almighty God who can guide one to one’s own fate or destiny, make judgments on one’s own behavior or answer to any supplications of prayer.
In short, Buddhism believes in one’s own actions of how one as done either good or bad and in the results of how one has to reap the fruits as reaction out of their very actions previously done. For the aforesaid reasons Buddhism as seen from the western religious point of
view, cannot possibly be called a ‘religion’.
(An excerpt from “Buddha Desana” and “ Essential principles for Enlightenment” by The Most Venerable Kaba-aye Sayadaw Bhaddanta Pannadipa.)

1 မွတ္ခ်က္ေရးရန္:

Anonymous said...

Nice brief and this mail helped me alot in my college assignement. Thanks you as your information.