Wednesday, June 16, 2010

ပညာအလင္း ပညာပါရမီအဖြဲ႔ တတိယအႀကိမ္ လွဴဒါန္းမႈ

ပညာအလင္း ပညာပါရမီအဖြဲ႔ တတိယအႀကိမ္ လွဴဒါန္းမႈ

တတိယ အႀကိမ္ လွဴဒါန္းမႈ အျဖစ္ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမဳိ႔နယ္၊ ေတာေက်ာင္း ရြာမွ ရန္ကုန္တြင္ လာေနရတဲ့ ပထမႏွစ္ ေက်ာင္းသား ကေလး မ်ားျဖစ္တဲ့ ေမာင္ေအးမင္း (ပညာေရးတကၠသုိလ္) နဲ႔ မခ်စ္စုုပုံ႔ (ယဥ္ေက်းမႈတကၠသုိလ္) တုိ႔ ရဲ႔ ပညာေရးအတြက္ ဆက္လက္ ေထာက္ပ့ံ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ရဲ႔ အပူပုိင္း ဆုိင္ကလုံး နာဂစ္ ေၾကာင့္ တနင့္တပိုး နာက်င္ခံစား ရတဲ့ ထဲမွာ ကြမ္ၿခံကုန္းၿမဳိ႔နယ္ က ေတာေက်ာင္းရြာ ကေလး လည္း ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။

ထုိအခ်ိန္မွာ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ပုိင္းေလာ့ ဆရာေတာ္ဘုရားဟာ တတ္စြမ္းသမွ် ေမတၱာ ျဖန္႔က်က္၊ သက္သာေစ ခဲ့ပါတယ္။ ရြာေပါင္းမ်ားစြာ ထဲမွ ႏုိင္နင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မဲ့ ရြာကေလးတစ္ရြာ ကုိသာေရြးခ်ယ္ ခဲ့တာမုိ႔ ေတာေက်ာင္းရြာ ကေလးဟာ အဆုိးထဲက အေကာင္း၊ ဆုိသလုိ ဆရာေတာ္ဘုရားရဲ႔ ေမတၱာ ေရစင္ ကုိ ဝလင္စြာ ေသာက္သုံး ခြင့္ရရွိေနခဲ့ တာ ယေန႔တုိင္ေအာင္ပါပဲ။ အစားအစာ၊ အဝတ္အထည္၊ ေနအိမ္ စတာေတြကုိ လွဴျပီး ျပန္မသြား ပဲ အတူတကြေနထုိင္ၿပီး ေရရွည္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေတြကုိ ဘက္စုံ၊ ေထာင့္စုံက စဥ္းစား ျပီးျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ပါတယ္။ ေဆာင္ရြက္ေပးတ့ဲ တပည့္မ်ားကုိလည္း စိတ္ထားက အစျပင္ေပး လုိက္ပါတယ္။

လွဴမယ္၊ တန္းမယ္၊ ေပးမယ္ ၊ ကမ္းမယ္ ရယ္လုိ႔ တက္ၾကြေနတဲ့ တပည့္မ်ားကုိ ၾသဝါဒေပးခဲ့ပါတယ္..။ ငါကလွဴရတာ ေပးကမ္းရတာဆုိတဲ့ မသိမသာ အေပၚစီးဆန္တဲ့ စိတ္ထား ေလးနဲ႔ အတူ မာန ခပ္ပါးပါးေလး ပါေနႏုိင္တာကုိ ႀကဳိတင္သိျမင္ၿပီး ခြာခ် ခုိင္းခဲ့ပါတယ္။ ေက်းဇူးရွင္ ေတာင္သူလယ္သမား ေတြရဲ႔ေက်းဇူး ကုိ ျမင္ေအာင္ၾကည့္ၿပီး သူတုိ႔ ဒုကၡေရာက္ခ်ိန္မွာ ေက်းဇူး ျပန္ဆပ္မယ္ ဆုိတဲ့စိတ္ ေျပာင္းေပးလုိက္တာမုိ႔ တက္ၾကြေနတဲ့ နွလုံးသားဟာ ႏူးညံ့မႈနဲ႔အတူ တည္ၾကည္ ေလးနက္သြားခဲ့ရ ပါတယ္။အဲဒီ ႏွလုံးသားနဲ႔ ပဲ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းေတြကုိ ရွင္သန္ေစခဲ့တာ ၂ႏွစ္တာကာလ ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။

ခ်စ္ခင္ကၽြမ္းဝင္ ရေသာ ေဆြမ်ဳိးမ်ား၊ အားထားမွီခုိရတဲ့ လယ္ကြင္းမ်ား ဟာ ရက္စက္ျပင္းထန္တဲ့ ေရျပင္က်ယ္ ေအာက္မွာ ဆံုးပါးေပ်ာက္ရွ ခဲ့ရပါပေကာလား။

ဘယ္လုိနည္းနဲ႔ ေမ့ေပ်ာက္လုိ႔ရမွာလဲ။

ဘယ္လုိ အသဲႏွလုံး နဲ႔ လက္ခံယုံၾကည္ရမွာလဲ။

နာက်င္တုန္လႈပ္မႈ နဲ႔ ေခ်ာက္ျခား အားငယ္ မႈ ေတြအာက္မွာ အနာဂတ္ဘဝ ဟာ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့ေလၿပီလား။

ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ဘဝမ်ားစြာကို ႏွလုံးသားထပ္တူျပဳလုိ႔ အားေပးေဖးမ ပီး မိမိ ကုိယ္ကုိ ယုံၾကည္ မႈေတြ ျပန္လည္ ပ်ဳိးေထာင္ေပးရတာဟာ ပထမဦးဆံုးနဲ႔ အခက္ခဲဆံုး ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

လယ္ကြင္းထဲကုိ ျပန္သြားရဲတဲ့သတၱိ၊ လက္ရွိအေျခအေနကုိ အမွန္အတုိင္းလက္ခံ ႏုိင္တဲ့စြမ္းရည္ ၊ေရွ႔ဘာ ဆက္လုပ္ ရမယ္ဆုိ တဲ့ ၪာဏ္အလင္း ေတြကုိ (ထလုိသူ၊ ထူေပးမည္) ဆုိတဲ့ စီမံခ်က္နဲ႔ ကူညီေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကပါတယ္။

မ်ဳိးစပါးကအစ ဝယ္ယူေပးတာ၊ စုိက္ပ်ဳိးနည္း စနစ္သစ္ေတြ သင္ၾကားေပးတာ၊ စပါးစုိက္ ရာသီအတြင္း ဝမ္းစာ ေတြ ျဖည့္ဆည္း ေဝငွေပးတာ၊ လယ္ထြန္ ဘုိ႔ ေသဆုံးသြားတဲ့ႏြား ေတြေနရာမွာ လယ္ထြန္စက္ ေတြအစားထုိး ေပးခ့ဲတာ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ မီးစက္ေမာင္းၿပီး စာၾကည့္ေစခဲ့တာ၊ စာသင္ေပးခဲ့တာ ေတြဟာ ေက်းဇူး ေတာ္ရွင္ ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ရဲ႔ လမ္းညြန္မႈနဲ႔ တပည့္မ်ားရဲ႔ ေက်းဇူးဆပ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အျဖစ္ ယေန႔တုိင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမာင္ေအးမင္း န႔ဲ မခ်စ္စုပုံ႔ တုိ႔က ေတာ့ လဲရာမွ ျပန္ထႏုိင္တဲ့အျပင္ သဲတဆုပ္ကုိေတာင္ ဆုပ္ကုိင္ ထူမတ္လာႏုိင္တဲ့ ကေလးမ်ား အျဖစ္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ အေျခခံပညာေရး အထက္တန္းစာေမးပဲြ ကုိ အမွတ္ေကာင္းေကာင္း ရရွိ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကပါတယ္ ။ သူတုိ႔လုိပဲ ေအာင္ျမင္ၾကသူ ၁၃ေယာက္ရွိခဲ့ၿပီး က်န္ ၁၁ေယာက္ကေတာ့ အငယ္တန္း မ်ားအတြက္ စာျပန္သင္တဲ့ ေနရာမွာကူညီ ေနၾကပါတယ္။

ကၽြန္မတုိ႔ ရဲ႔ (ပညာအလင္း )ကေတာ့ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ၿပီးျဖစ္တဲ့ သစ္ပင္ေလးကုိ အေႏြးဓာတ္ေပးႏုိင္ရံု၊ တခ်ဳိ႔တစ္ဝက္ အစာခ်က္ႏုိင္ရုံ ေလာက္ေတာ့ ထိေရာက္ ၿပီးေက်းဇူးဆပ္ခြင့္ ျဖစ္ပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းရပါတယ္။

ယခုတစ္ပတ္မွာေတာ့

၁။ အရွင္ တိကၡၪာဏာလကၤာရ M.A (University of Kelaniya, Sri Lanka) --------- Singapore Dollar 50

၂။ ကုိေမာင္ေမာင္ျမင့္စုိး M.E (GTE, AIT, 2005,Thailand) --------- 10000 Kyats

၃။ မေက်ာ့ေကေကခုိင္ M.Sc (FEBT,AIT 2005,Thailand) --------- 20000 Kyats တုိ႔ ေပးလွဴခဲ့ၾကပါတယ္။

ဂၽြန္လ ေက်ာင္းဖြင့္ရက္အမွီ ျပန္လာၾကတဲ့ကေလးမ်ားကုိ ပိုင္းေလာ့ဆရာေတာ္ ေက်ာင္း၊တရားစခန္း မွာ ပဲ (၉.၆.၂၀၁၀) မွာေပးလွဴခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေစတနာရွင္တုိ႔ရဲ႔ ထက္သန္ေသာသဒၶါတရား ကုိ သာဓုေခၚဆုိ ရန္ မွတ္တမ္းတင္ ပါေၾကာင္း ႏွင့္ေက်းဇူးဥပကာရ တင္ရွိပါေၾကာင္း ေဖၚျပအပ္ပါတယ္။

ကၽြန္မ နဲ႔ အတူ လုပ္အား၊ အႀကံၪာဏ္မ်ား ျဖင့္ ကူညီ ေပးေန၊ အလွဴေကာက္ခံေပးေနၾကသူ မ်ားကေတာ့ ေအာက္ပါအတုိင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ ေဒၚေဆြေဆြျမင့္ (စကၤာပူ)

၂။ ေဒါက္တာထြန္းလင္းမုိး (အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု)

၃။ ေဒါက္တာေအးေအးခင္(မေလးရွား )

၄။ ကုိေက်ာ္ဝင္း(လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္၊ မေလးရွား)

၄။ မေက်ာ့ေကေကခုိင္ (ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ဘန္ေကာက္ၿမဳိ႔၊ Piyavate Hospital,Phone: 668 703 703 21 )

၅။ ေဒါက္တာေဝေဝသက္တင္ (ဂ်ပန္)

၆။ ေဒါက္တာသန္းသန္းစိန္ (ျမန္မာေအာ္ဂဲနစ္အဖြဲ႔၊ ဒဂုံစင္တာ ၆လႊာ။ ဖုန္း ၅၁၄၂၂၆ )

ေစတနာျပဳလုိသူမ်ား မိမိတုိ႔ေရာက္ရွိတ့ဲ ႏုိင္ငံ အလုိက္ဆက္သြယ္ ပါဝင္ႏုိင္ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပလုိပါတယ္။

လမင္းႀကီးလုိ၊ ဆုိဒီယမ္ ဆလုိက္မီးေတြလုိ ထိန္ထိန္မညီးႏုိင္ေပမဲ့၊ ဖေယာင္းတုိင္တုိ မီးခြက္အုိေလးေတြ ဟာလည္း ေမွာင္လြန္းေသာ လမိုက္ညေတြအတြက္ လမ္းမွန္တစ္စ ညႊန္ျပေပး ႏုိင္လိမ့္မယ္ဆုိတာကၽြန္မ ကေတာ့ အေသအခ်ာ ယုံၾကည္မိပါရဲ႔။

အေမွာင္ခြင္းလုိ႔လင္းၾကပါေစ။

ေမတၱာျဖင့္
သစၥာအလင္း

Saturday, June 12, 2010

ကုိယ္တုိ႔ပုိင္ဆုိင္ရာ ေမတၱာေျမဝယ္၊ သစၥာအသီးအပြင့္ ဖူးပြင့္ေစမယ္

ကုိယ္တုိ႔ပုိင္ဆုိင္ရာ ေမတၱာေျမဝယ္၊ သစၥာအသီးအပြင့္ ဖူးပြင့္ေစမယ္

ျမန္မာျပည္ကုိ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ကၽြန္မ တုိ႔ (ဓမၼဘေလာ့ဂါ) မ်ားဟာ ေပါင္းဆုံမိၾကၿပီး တတ္ႏုိင္သမွ်ေသာ၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားကုိ ဆက္လက္ ကုသုိလ္ျပဳ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ေနၾကပါတယ္။

သားကုိဦး (ဓမၼရသ)က မတ္လကုန္မွာ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာၿပီး၊ ကုိထြန္းထြန္းလႈိင္ (ေအးၿငိမ္းေပ်ာ္ရႊင္ ဓမၼရိပ္) ၊ ကုိသုခ(သုခရိပ္)၊ အေမာင္ (ေရနံ႔သာ) တုိ႔နဲ႔ အတူ ပုိင္းေလာ့ ဆရာေတာ္ေက်ာင္းမွ ဒါနဥပပါရမီ အဖြဲ႔ အတြက္ ေထရဝါဒ လူငယ္ေလးမ်ား အသင္းရဲ႔ အလွဴေငြ က်ပ္ေလးသိန္းကို လာေရာက္ ေပးလွဴသြား ခဲ့ၾကပါတယ္။

ယခုအခါ သူတုိ႔ဟာ သင္တန္း တက္ေရာက္ေနၾကၿပီး သင္တန္း တက္ေနတဲ့ ေနရာေဒသမွာပဲ အားလပ္ခ်ိန္မွာ ယဥ္ေက်းမႈ သင္တန္းဖြင္လွစ္ဘုိ႔ ကုိလည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေနၾကပါတယ္။,

ေနာက္ ေရွ႔ဆင့္ေနာက္ဆင့္ ဆုိသလို ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာသူမ်ား ကေတာ့ ဘုန္းဘုန္း အရွင္တိကၡၪာဏာ လကၤာရ (ေယာအသင္း) ႏွင့္ ကုိဝင္းျမင့္ေဇာ္ (သစၥာတရား) တုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဘုန္းဘုန္း က ကၽြန္မ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လူမႈေရး အသင္း (ပညာအလင္း- ပညာပါရမီအဖြဲ႔) ရဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အတြက္ စကၤပူေဒၚလာ (၅၀) ေပးလွဴပါတယ္။ ဘုန္းဘုန္းန႔ဲ ဆက္ႏြယ္ၿပီး ကၽြန္မဟာလည္း ကမၻာေအး မဟာဂႏၶာရုံ စာသင္တုိက္ကုိ ေရာက္ဘူးခဲ့ရၿပီး၊ သာသနာကုိ ေစာင့္ရွာက္ေနၾကတဲ့ စာခ် သံဃာေတာ္ အရွင္ျမတ္ေတြရဲ႔ ဘဝ၊ စာသင္သားကိုရင္၊ ဦးဇင္းေလးတု႔ိ ရဲ႔ ဘဝ တစိတ္တစ္ေဒသကို ခံစားသိျမင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ဘုန္းဘုန္း ဦးတိကၡစာသင္သား ဘဝက သီတင္းသုံးခဲ့တဲ့ ေနရာေလးကုိလည္း ရုိးရုိးရွင္းရွင္း ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရပါ ေသးတယ္။ ဘုန္းဘုန္းရဲ႔ ဆရာ ပိဋကတ္ ႏွစ္ပုံေဆာင္ ဆရာေတာ္္ အရွင္ပညာဝံသ နဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးခ်ိ္န္ မွာေတာ့ စာခ်ျခင္းျဖင့္ ပရိယတိၱသာသနာ ကုိ ဘဝတစ္ခုုလုံး ျမႇပ္ႏွံထားတဲ့ တည္ၾကည္ေလးနက္တဲ့ အသြင္ ျဖင့္ ၾကည္ညဳိဖြယ္ရာ ဖူးေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။

ေျမဇင္း ေတာရ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ရဲ႔ ဆရာ ကႏၷီဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ရဲ႔ တပည့္ အရွင္ ေထရတိႆ ထံမွ ဥပနိႆယ ခံယူ အားထုတ္ထားတဲ့ တရားျပဆရာႀကီး ဦးေစာသာယံ ရဲ႔အိမ္ကုိေတာ့ ဘုန္းဘုန္ဦးတိကၡ နဲ႔အတူ ကၽြန္မလည္း လုိက္ပါ ေတြ႔ဆုံ ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ ဆရာႀကီး ဦးေစာသာယံ ကေတာ့ ၂လ တာ မဟုတ္ပဲ (၁၀)ရက္ စခန္းျဖင့္ ဤနည္းအတုိ္င္း တရားျပသေနတာ ျဖစ္လုိ႔ ဘုန္းဘုန္း ဦးတိကၡ ကုိယ္တုိင္ ဝင္ေရာက္ အားထုတ္ဘုိ႔ စီစဥ္ ေနပါၿပီ။

ကၽြန္မ က(အာဂ်န္) လုိ႔ေခၚတ့ဲ ကုိဝင္းျမင့္ ကေတာ့ ျမန္မာ ျပန္ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ဆုိသလုိ ေက်ဇူးေတာ္ရွင္ ပုိင္းေလာ့ ဆရာေတာ္ဘုရား ထံ ဦးတုိက္ဖူးေမွ်ာ္ သြားေၾကာင္း သတင္းရရွိလုိက္ ပါတယ္။ သူ႔မိဘ၊ ညီမ မ်ား က ေလးစား ခင္မင္ဖြယ္ရာ၊ ရခုိင္အမ်ဳိးသားမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ပိုင္းေလာ့ ဆရာေတာ္ဘုရား ကုိဖူးေမွ်ာ္လိၾုက တာကုိ အေၾကာင္ျပဳၿပီး ကၽြန္မနဲ႔ သူ႔ထက္ဦးစြာ ကၽြမ္းဝင္ ခင္မင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အြန္လုိင္းမွာေတာင္ ၅နာရီ ၆နာရီၾကာ မရပ္မနား၊ တရားေဆြးေႏြးႏုိင္တာ ဆုိေတာ့ သူ႔နဲ႔ေတြ႔ရန္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ရွိဘုိ႔ ကၽြန္မ ျပင္ဆင္ ရပါအုံးမယ္။,

ကၽြန္မဟာ ျမန္မာ ေအာ္ဂဲနစ္ အဖြဲ႔မွာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနၿပီး တနဂၤေႏြ တစ္ရက္ အားလပ္ခ်ိန္ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရးေတြကုိ ရတတ္သမွ် ေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။

ေထရဝါဒတုိ႔တုိင္းျပည္ ဘေလာ့မွ ဘုန္းဘုန္း ဦးဝရသာမိ တုိ႔ႏွင့္ေတြ႔ဆုံဘုိ႔ ကုိ စိတ္သာရွိလွ်က္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ေသးပါဘူး။

ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွာ ေက်ာင္းေနစဥ္ကလုိ အင္တာနက္ မွာ ထုိင္ရခ်ိန္ နည္းသြားတာကုိ နားလည္ေပးၾကရန္ ပန္ၾကားလုိပါတယ္။ ျမန္မာျပည္သူ လူထုရဲ႔ ၾကားကုိ တုိးဝင္ရင္း တတ္စြမ္းသမွ် ေဆာင္ရြက္ၾကအုံးမွာပါပဲ။

ကၽြန္မ အမ အိမ္သြားလည္ ရင္းၾကားခဲ့ရတဲ့ သီခ်င္းေဟာင္းေလး တစ္ပုဒ္က စာသားေလးဟာ ရင္ထဲ အသည္းထဲ သုိ႔စြဲညိ ပါလာခဲ့ပါတယ္။,

(ကုိယ္တုိ႔ပုိင္ဆုိင္ရာ ေမတၱာေျမဝယ္၊ သစၥာ အသီးအပြင့္ ဖူးပြင့္ေစမယ္…..) တဲ့။,


ဤစာစု ျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ဓမၼဘေလာ့ဂါ အားလုံးသုိ႔ အမွတ္တရ.. သတိတရ.. ဦးညႊတ္လွ်က္။,

ေမတၱာျဖင့္, သစၥာအလင္း