Thursday, March 31, 2011

ခ်စ္ေသာ ကမၻာေျမအတြက္

အျပာေရာင္ မုိး ေကာင္းကင္ တည္းဟူေသာ အမုိးအကာတစ္ခု တည္းေအာက္ တြင္ တည္ရွိ၍ ေျမလႊာတည္းဟူေသာ ၾကမ္းခင္းထက္ဝယ္ မိသားစုမ်ားစြာ ၊သက္ရွိ၊ သက္မဲ့မ်ားစြာ စုေပါင္း မွီတည္ ခုိနားရာ အိမ္တစ္လုံး သဖြယ္ တည္ရွိေနပါေသာ ကၽြန္မတုိ႔အားလုံး ရဲ႔ ကမၻာေျမႀကီး ၊ ေဘးရန္၊ခပ္သိမ္းၿငိမ္းပါေစေၾကာင္း၊ ေတာင္းဆုျပဳလုိပါသျဖင့္ မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္-ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ၏ ေမတၱာသုတ္ေတာ္ တရားေတာ္မ်ား ျဖင့္ ပူေဇာ္ပါ၏။ ေမတၱာဓာတ္မ်ား ထုံလႊမ္း ေအးခ်မ္းရပါေစသား။ေဘးဒုကၡ အႏၱရာယ္၊ မွကင္းစင္လြင့္ေပ်ာက္ရပါေစသား ။ ေဘးဒုကၡ အႏၱရာယ္ အသြယ္သြယ္ က်ေရာက္ခံစားေနရသူမ်ား၊ အျမန္ဆုံး က်န္းမာ၊ခ်မ္းသာၾကပါေစသား။

ေမတၱာျဖင့္---သစၥာအလင္း0 မွတ္ခ်က္ေရးရန္: