Wednesday, August 17, 2011

ျမစ္တစ္စင္း ရဲ႔ အထုပၸတၱိ

*ဘဝဆုိတာ......... ျမစ္တစ္စင္း

ခင္းထားတဲ့ လမ္းကုိေလွ်ာက္ရတာမ်ဳိး မွ မဟုတ္..။

ဆုတ္နစ္တုိက္စား ဝါးၿမဳိသြားတတ္တာလည္းရွိ

ကမ္းယံ လွ်ဳိေျမွာင္….ေတာေတာင္တစ္ေၾကာ

ျမဳတ္ေမ်ာေရဆန္..အဖန္ဖန္ တလဲလဲ…ဝဲကန္ေတာ့ေတြ႔

ေရလယ္ေကာင္ကၽြန္း ေသာင္ထြန္းတတ္ျပန္..

ေလာကဓံေတြ ခံရင္း….စံရင္း

ရုန္းကန္ရင္းျဖင့္…ျမစ္တစ္စင္း လုိ

ထြင္းေဖါက္ ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ဘူးတယ္..။

*အလွဆုိတာ …...ျမစ္တစ္စင္း

နံနက္ခင္းျဖင့္ႏုိးထ….

ေရာင္နီဦးျဖင့္ ရုန္းၾကြ…..

ေတာက္ပ တဲ့လႈိင္းဂယက္ေတြ..တစ္လက္လက္ ညြတ္ႏူး

ေငြေသာင္ဦး ဆီ…

ရီႏြဲ႔…

ၾကည္လဲ့….

အမဲ့အၿပဳံး…အမုန္းအခ်စ္…

အသစ္အေဟာင္း…အေကာင္းအဆုိး..

အက်ဳိးအေၾကာင္း…အေပါင္းအစု…

ျပဳျပဳသမွ်…..ခဏတာေပၚ ထြက္ ….

ေရပြက္ပြက္သလုိ…..ထုိထုိျမစ္အတြင္း…

ႏွစ္ခါျပန္ဆင္းမရ…

လႈိင္းထ ေရအလ်ဥ္…တသြင္သြင္စီးဆင္း

တင္းတင္းဆုပ္ကုိင္ မရႏုိင္ခဲ့..။

*ဓမၼဆုိတာ.................. ျမစ္တစ္စင္း

အရင္းအႏွီးကႀကီးလြန္းတယ္..။

သံသရာဝဲ ဖန္ဖန္မစဲ…ငရဲအပါယ္ အိမ္သဖြယ္လုိ

ခုိနားေပးဆပ္..မရပ္မနား…

ေျပးလႊားက်င္လည္ခဲ့ဘူးတယ္..။

ဘဝသံသရာ

စုန္ဆန္တစ္ေၾကာ…ေမ်ာလုိက္ ျမဳပ္လုိက္

ငုတ္လုိက္..ေပၚလုိက္..။

အငိုက္မိလုိက္…ႏုိးၾကားလုိက္နဲ႔

ထုိက္တန္လာေသာ ဘဝေတာမွာ…..

ဘဝအေမာေတြကင္းလုိတယ္..။

ရေတာင့္ရခဲ….ဘဝထဲမုိ႔

ရဲရဲသာေတြး…ေအးျမသန္႔စင္လုိျပန္တယ္..။


ဒီကမ္း ဟိုကမ္း၊ ၿငိစြန္း မတင္

ေရလယ္မျမဳပ္၊ ေသာင္ငုတ္ မတင္

လူ နတ္ ဆယ္မဲ့၊ ဝဲလွည့္ ကင္းစင္

တြင္းပုပ္မႈ၊ ကင္းျပဳ ပင္လယ္ဝင္။

ဒီကမ္း ဟိုကမ္း၊ ၿငိစြန္း မတင္

ေရလယ္မျမဳပ္၊ ေသာင္ငုတ္ မတင္

လူ နတ္ ဆယ္မဲ့၊ ဝဲလွည့္ ကင္းစင္

တြင္းပုပ္မႈ ကင္းျပဳ နိဗၺာန္ဝင္။သတဲ့….။


ဒါ႐ုကၡေႏၶာပမသုတ္ လာ….အဂၤါရွစ္ခ်က္…

သစ္တုံးထက္..မွာ…နက္နက္ေရးထြင္း…

ညႊန္ၾကားျခင္းျဖင့္…….

ပုိ႔ေဆာင္ေပး ရင္း…. စီးဆင္းျခင္းျဖင့္…

ျမစ္တစ္စင္း အစ…ဓမၼျမစ္ျပင္..တစ္သြင္သြင္စီး

ခရီးမဖင့္….လမ္းလည္းသင့္ေအာင္…ပုိ႔ေဆာင္ညႊန္ျပ

ဓမၼျမစ္ ၏ အစစ္တာဝန္….

တာဝန္အစစ္…..အသစ္ေရစီး

တန္ဘုိး ႀကီးျမတ္ ခ်င္ပါတယ္။


ေမတၱာျဖင့္-သစၥာအလင္း

“ဒီကမ္း ဟိုကမ္း၊ ၿငိစြန္း မတင္ေရလယ္မျမဳပ္၊ ေသာင္ငုတ္ မတင္လူ နတ္ ဆယ္မဲ့၊

ဝဲလွည့္ ကင္းစင္တြင္းပုပ္မႈ ကင္းျပဳ ပင္လယ္ဝင္။

ဒီကမ္း ဟိုကမ္း၊ ၿငိစြန္း မတင္ေရလယ္မျမဳပ္၊ ေသာင္ငုတ္ မတင္လူ နတ္ ဆယ္မဲ့၊

ဝဲလွည့္ ကင္းစင္တြင္းပုပ္မႈ ကင္းျပဳ နိဗၺာန္ဝင္။”

“မ်က္စိနဲ႔ နား၊ ႏွာဖ်ား လွ်ာ ကိုယ္စိတ္ဓာတ္ေျခာက္ခန္း၊ ဒီကမ္း မိန္႔ဆို။

*ဆင္း သံ နံ႔ မ်ား၊ စားရသာ ထိုေတြ႕ သေဘာ မိန္႔ေဟာ ဟိုကမ္း ဆို။

နႏၵီရာဂ၊ ျမဳပ္က် ေရလယ္ကုန္းေပၚတင္ျငား၊ ေထာင္လႊားမာန္ႂကြယ္။

လူမႈကိစၥ၊ မ်ားလွ လူဆယ္နတ္ျပည္မွန္း နတ္ဖမ္းခံရတယ္။

အာ႐ုံငါးခ်က္၊ ဝဲဂယက္ေပေဝးကာေရွာင္ရွား၊ ႐ႈပြားႏိုင္ေစ။

သီလပ်က္ယြင္း၊ တြင္းပုပ္ေဆြးေလအင္ ရွစ္ခ်က္ ဖဲထြက္ႏိုင္ၾကေစ။*

*ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး*

http://www.blogger-index.com/feed474512.html

ေလာကခ်မ္းသာ ဘေလာ့မွ..

0 မွတ္ခ်က္ေရးရန္: