Sunday, April 5, 2015

လူသားတုိ႔အား ထုဆစ္ပုံေဖၚျခင္း (၂)လူသားတုိ႔အား ထုဆစ္ပုံေဖၚျခင္း (၂)
===========================================
ကၽြန္မ ရဲ႔ ဓမၼမိတ္ေဆြ အမ တစ္ဦး ကေျပာျပ ခ်က္အရ သူ႔ရဲ႔ သမီးေလး က အခုေခတ္ လူငယ္ေတြ ေျဖဆုိေလ့ရွိၾကတဲ့ လန္ဒန္ ကလက္မွတ္ရတဲ့ စာေမးပြဲ မွာ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ ထူးထူးခၽြန္ခၽြန္ ေရႊတံဆပ္မ်ားရသည့္တုိင္ ေအာင္ျမင္ထားတယ္လုိ႔ ကၽြန္မ သိထားပါတယ္..။ တရားစာသင္တန္း ရဲ႔ တစ္ရက္ မွာ သူေျပာတာနားေထာင္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ သ႔ူသမီးက Hot Pot စားခ်င္လုိ႔ သူ႔ကုိ လုပ္ေကၽြးခုိင္တယ္တဲ့..။ Hot Pot ကုန္က်စရိတ္ ရဲ႔ တစ္၀က္ကုိ သူ႔သမီးကေပးသတဲ့..။အကုန္ ေတာ့မေပးဘူးတဲ့ သူက တစ္၀က္ပဲစားမွာမုိ႔တဲ့..။ သူက ကူလုပ္သလားဆုိေတာ့ လည္း မလုပ္ဘူးတဲ့..။ အေမ ကုိ စားေသာက္ဆုိင္မွာ ဟင္းပြဲ မွာ သလုိ ျပဳမူဆက္ဆံ ေသာ ထူးခၽြန္ သည့္ကေလး သည္ သူစံထားအပ္ေသာ ၊ ျမတ္ႏုိးရုိေသအပ္ေသာ ေနရာ တြင္ မိခင္သည္ရွိမေနေအာင္ မည္သူမွ်သင္ၾကား ေပးထားပါ သလဲ ။… ကၽြန္မ စိတ္ထဲကေမးမိပါတယ္..။
ဤသုိ႔ေသာ မ်ဳိးဆက္သစ္ မ်ားအဘယ္မွ် မ်ားေနၿပီလဲ ကၽြန္မ မသိပါ..။
အေနာက္တုိင္းမွာ ပညာေရးဆုိတာ..ဗဟုသုတ ရေစရန္..ကၽြမ္းက်င္မႈ ရေစရန္..အျခားသူတုိ႔ သိစရာတတ္စရာမ်ားရရွိရန္..ထုိသုိ႔ ရရွိျခင္းအားျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳ ရန္လုိ႔ ရည္ရြယ္ေလ့ရွိၾက ပါတယ္..။
ကၽြန္မ တုိ႔ တတိယ ကမၻာႏုိင္ငံ ေတြဟာ စားသုံးျခင္း အဓိက ၀ါဒ ေနာက္ ကုိ လုိက္တဲ့ အခါ ပညာေရးစနစ္ေတြဟာ အေနာက္တုိင္းပညာေရး ကုိ ကူးခ် တဲ့ ဒုတိယတန္းစား မိတၱဴ ေတြ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္..။ ေရတုိကုိသာၾကည့္တတ္ေသာ ၊ အတၱ ကုိ ဗဟုိျပဳအေတြးအေခၚမ်ားရွိေသာ ၊ မိမိရုိးရာဓေလ့မ်ားႏွင့္ အေျမာ္အျမင္မ်ား ၊ ဥာဏ္ပညာမ်ားႏွင့္ကင္းကြာေသာ သူမ်ား ကုိ ေမြးထုတ္တယ္..။
ပညာေရး ကုိအျခားတစ္ဘက္ မွၾကည့္ေသာ (Adam Curle) ကေတာ့
• ပညာေရးသည္ လူတစ္ေယာက္တြင္ကိန္းေနသည့္ မျမင္ရသည့္သတၱိမ်ားကုိ ဆြဲထုတ္ေသာ သင္ယူျခင္းလုပ္ငန္း စဥ္ျဖစ္သည္။ ထုိသင္ယူျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မိမိအေၾကာင္းမိမိ သိရွိလာေစလ်က္ မိမိကုိယ္ကုိကုိ တည္ေဆာက္ျခင္းကုိ ကူညီေလသည္* လုိ႔ ဆုိပါတယ္..။
Adam Curle ရဲ႔အျမင္ဟာ ဗုဒၶ၀ါဒ ပညာေရး အျမင္နဲ႔ တူပါတယ္။ ဗုဒၶ၀ါဒ ပညာ သင္ၾကားျခင္း( Buddhist Pedagogy) သည္ ပညာႏွင့္ ဘ၀ကုိ ခြဲျခားမပစ္ခဲ့ ။ ဗုဒၶ၀ါဒီတုိ႔ အဘုိ႔ ပညာရဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ ဆုိတာ မသိျခင္း အဝိဇၨာ မွ လြတ္ေျမာက္ ရန္ျဖစ္ပါတယ္..။ ဗုဒၶရဲ႔ သင္ၾကားျခင္း မွာ ပညာအပုိင္း၊ အက်င့္သီလအပုိင္း ၊ တည္ၾကည္ျခင္း (သမာဓိ) အပုိင္း ဆုိၿပီး ၃ ပုိင္းပါ၀င္ပါတယ္..။
ပညာဆုိတာ အရာ၀တၳဳ တုိ႔ ရဲ႔ အျပန္အလွန္မွီခုိျခင္း (အညမည) ကုိ သိမွတ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္..။ ပညာဓမၼစစ္ ဆုိတာ ဘက္လုိက္မႈမရွိပဲ ပကတိရွိသည့္အတုိင္း အျဖစ္မွန္ကို နားလည္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္..။ ပညာကုိရရွိၿပီး တဲ့ေနာက္မွာ ထုိပညာကုိ ကရုဏာ နဲ႔ တြဲပါတယ္..။ ထုိအခါ မွာ လူသူေလးပါးအားကူညီျခင္း သည္ အၾကင္ ပုဂၢဳိလ္ ရဲ႔ မဆုံးႏုိင္ေသာ Mission ျဖစ္လာ ပါေတာ့တယ္..။
ဗုဒၶ ပညာေရး အလုိ အရ ဥာဏ္ပညာႏွင့္အတူ ခံစားမႈ ေ၀ဒနာ မ်ားသည္အတူျဖစ္ေပၚပါတယ္..။ ထုိအခ်က္ကုိ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္အသုံးျပရန္ျဖစ္ပါတယ္..။
ပညာေရး သည္ တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္ျခင္း ဘက္လုိက္ျခင္း ကင္းလ်က္ ဘ၀ႏွင့္ေလာက ကုိနားလည္ေအာင္ ကူညီရန္ျဖစ္ပါတယ္..။
ဗုဒၶ ပညာေရး သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနတတ္ေသာ စရုိက္ကုိ ေမြးျမဴေစပါတယ္..။ ကရုဏာထားျခင္း ၊ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း ၊ေပးကမ္းျခင္း ၊ သတိထားျခင္း ၊ အေျမာ္အျမင္ရွိျခင္းအားျဖင့္ ဘ၀ကုိ ရင္ဆုိင္ ေသာသတၱိမ်ားရရွိေစပါတယ္..။ ထုိ႔ အတူ ပဲ တစ္ဘက္က တုိက္ခုိက္လာမဲ့ Structural Violence (စနစ္အားျဖင့္ အဓမၼျပဳျခင္း)၊ Threatening (ခ်ိမ္းေျခာက္ျခင္း) ၊ မလုံျခဳံျခင္း Insecurity တုိ႔ ရဲ႔ ဒီေရ ကုိ ေလွ်ာ့က်ေစ ပါတယ္..။
ေက်ာင္းသား တုိ႔ ရဲ႔ အသိပညာအေျခခံ အုတ္ျမစ္အတြက္ မူလတန္း ႏွင့္အထက္တန္းေတြ မွာ ေလ့က်င့္ျခင္း ၊ သင္ေပးျခင္း တုိ႔ကုိ လုပ္ေပး ရမွာပါပဲ..။ တကၠသုိလ္ အဆင့္မွာေတာ့ သင္ေပးဘုိ႔ မဟုတ္ပဲ ကုိယ္တုိင္ပညာရွာရန္ ဦးစားေပးျဖစ္သင့္ပါတယ္..။ တကၠသုိလ္ ဆုိတာ ရွာေဖြရန္ေနရာျဖစ္ပါတယ္..။
ဒီစာအုပ္ကုိ ေရးတဲ့ အာဂ်န္ဆူလတ္ Dr. Sulak Sivaraksa က သူတုိ႔ႏုိင္ငံ ရဲ႔ ပညာေရးကုိ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပတာ ကၽြန္မတုိ႔ စိတ္၀င္စားစရာ ျဖစ္ပါတယ္..။
ေရွးေရွးတုံးက ထုိင္းႏုိင္ငံပညာေရး ဆုိတာ ဗုဒၶ၀ါဒ အဓိက ဘာသာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘ၀ကုိေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ေနတတ္ရန္ သင္ေပးပါတယ္..။ ဇြဲရွိျခင္း ။ မိတ္ေဆြ ဖြဲ႔ျခင္း ၊ မွ်တျခင္း ႏွင့္ ယုံၾကည္မႈသဒၶါ ရွိျခင္း အားျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းကုိ ရေအာင္လုပ္ပါတယ္..။
လယ္သမား မ်ားက ကုိယ္၀တ္ရန္အ၀တ္အထည္ကုိ ကုိယ္တုိင္ ရက္လုပ္ေနခ်ိန္မွာ ၊ အတူေနအိမ္သားမ်ား ၊ ရြာသားမ်ားသည္ သီခ်င္းဆုိမယ္ ။ သူတုိ႔ကုိ အားေပးရန္ အုိးစည္ ဒုိးပတ္တီးတယ္ ။ လယ္ထြန္လွ်င္လည္း သီခ်င္းဆုိၾကတယ္ ။ ရသည့္သီးႏွံမ်ားကုိ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား ရဟန္းေတာ္မ်ားသုိ႔ ေပးပုိ႔ သည္ လွဴဒါန္းသည္။ လွပျခင္း ကုိ ဘ၀ေနထုိင္ပုံ မွာရက္လုပ္ပါတယ္..။ ဥတုရာသီ၊ စည္းနရီ ႏွင့္ လွပျခင္း ကုိ ထည့္သြင္း ပါတယ္..။
အခုေတာ့ထုိင္း လူမ်ဳိးေတြ ဟာ ထုိသုိ႔ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ဘ၀ ႏွင့္ ေ၀းခဲ့ပါၿပီ..။ ေခတ္ကာလ အေျခအေနတုိ႔ ဟာ ရုိးရာဓေလ့တုိ႔ကုိ အျမစ္မွ ႏႈတ္ပစ္ခဲ့ပါၿပီ..။ Shopping Mall ေတြက ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားကုိ ရပ္သူရြာသား တုိ႔ စုေ၀းရာေနရာ အျဖစ္မွ ဖယ္ရွား ပစ္ခဲ့ပါတယ္..။
အထက္တန္းလႊာ ႏွင့္ အလယ္အလတ္ တန္းလႊာ လူတန္းစားတုိ႔ ဟာ စားသုံးျခင္းအဓိက ၀ါဒ Consumerism မွာ သက္၀င္ယုံၾကည္ၿပီး အဘုိးတန္ သယံဇာတမ်ားကုိ ကုန္ခမ္းေစခဲ့ပါတယ္..။ သဘာ၀ကုိညစ္ညမ္းေစခဲ့ၿပီ..။
အထက္တန္းပညာေရး က ပါ၀ါရွိသူတုိ႔ထံပါး တြင္ အလုပ္လုပ္မဲ့သူေတြကုိေမြးထုတ္ ခဲ့ပါၿပီ..။သနားၾကင္နာတတ္ေသာ ..တာ၀န္သိေသာ ျပည္သူျပည္သားမ်ားကုိ ေမြးထုတ္မေပး ပါ။
ပါ၀ါစင္တာ သည္ ဓမၼ မွ ခြာၿပီး ဗဟုိဘဏ္ ကုိ ေရြ႔ခဲ့ပါတယ္..။ ဗဟုိဘဏ္ဆုိတာကလည္း ခ်မ္းသာသူတုိ႔ရဲ႔ ကလပ္သာျဖစ္၍ ႏုိင္ငံတကာ ေကာ္ပုိေရးရွင္း တုိ႔ ၀င္ေရာက္ရာဂိတ္ေစာင့္သဖြယ္ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္..။
စာေရးတဲ့သူ အာဂ်န္ ဆူလတ္ ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဘယ္ဆု ဇကာတင္စာရင္းကိုအႀကိမ္ႀကိမ္အတင္ခံရသူ တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္..။၁၉၉၅ ခုႏွစ္ မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဘယ္ဆု နဲ႔ အလားတူ ေသာ The Right Livelihood Award ကုိရရွိခဲ့ ပါတယ္..။
အာဂ်န္ ဆူလတ္ ဟာ ဗုဒၶ ဘာသာ ရဲ႔ လူမႈေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း ( ေလာကတၳစရိယ) ကုိ ျပန္လည္ အသက္သြင္းရန္ လုပ္ကုိင္ေနၾကတဲ့ လက္တစ္ဆုပ္စာ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ ထဲမွာ တစ္ဦးအပါအ၀င္ ျဖစ္ပါတယ္..။ကၽြန္မ အားက်ၾကည္ညဳိ တဲ့ ပညာရွင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္..။
ဗုဒၶ ဘာသာ ရဲ႔ နည္းနာ နိႆယ မ်ားကုိ အသုံးျပဳလ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ…ေရရွည္ တည္တံ့ေသာ လူမႈေရးေျပာင္းလဲ မႈ မ်ား ကုိေဆာင္ရြက္ ရာမွာ တမူထူးေသာ ရႈျမင္ကြင္းကုိ ထင္လင္းျပေစတဲ့သူလည္းျဖစ္ပါတယ္..။
ကၽြန္မ ကေတာ့ ကၽြန္မ တုိ႔ ရဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းမွာ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြကုိ အသုံးျပဳလ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ…ေရရွည္ တည္တံ့ေသာ လူမႈေရးေျပာင္းလဲ မႈ မ်ား ကုိေဆာင္ရြက္ ႏုိင္စြမ္းရွိသူမ်ားအျဖစ္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ၾကမွာလား ….။
စီးပြားေရးဖြံျဖုိးတုိးတက္မႈ သက္သက္ ကုိသာအာရုံစုိက္ေသာ တုိးတက္မႈ အညႊန္းကိန္းကုိ GDP ( Gross Domestic Product ) ျဖင့္ တုိင္းတာေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ႏုိင္ရန္ အရည္အေသြးမ်ားျပည့္စုံေစမည္ေလာ ဆုိတာ…
.ကၽြန္မ အပါအ၀င္ တုိ႔ ပညာေရး၊ကုိ တာ၀န္ယူဦးေဆာင္ၾက တဲ့သူေတြ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ထုဆစ္ပုံေဖာ္ၾကမည့္သူမ်ား မိမိ ကုိယ္ကုိ ကုိ မိမိ ေမးရမဲ့ေမးခြန္းျဖစ္ပါတယ္..။
ေမတၱာျဖင့္
သစၥာအလင္း
ဆက္လက္ ေရးခ်င္ပါေသာ္လည္း မေသခ်ာ သျဖင့္ ခဏ ရပ္နားပါမည္..။
Photo Credit to : Spiritual Ecology

လူသားတုိ႔အား ထုဆစ္ပုံေဖၚျခင္း

လူသားတုိ႔အား ထုဆစ္ပုံေဖၚျခင္း
==================
*ေရရွည္ တည္တံ့ရန္ အေမွ်ာ္ အျမင္ဥာဏ္ * ဆုိတဲ့ နာမည္ နဲ႔ ကုိတာ ဘာသာျပန္ထားတဲ့ စာအုပ္ကေလး ဟာ ထုိင္းက Dr. Sulak Sivaraksa ေရးသားတဲ့ *The Wisdom of Sustainability *ဆုိတဲ့ စာအုပ္ကေလးျဖစ္ပါတယ္..။

ဒီစာအုပ္ကုိဖတ္ရႈၿပီး ဒီစာစုကုိေရးသားပါတယ္..။

ဒီစာအုပ္ကုိ ဖတ္ၿပီးကတည္းက ကၽြန္မ ရဲ႔ ပညာသင္ၾကားမႈ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကုိ ဘယ္လုိ သတ္မွတ္ရမယ္ ဆုိတာ ကုိလည္းလႈပ္လႈပ္ခတ္ခတ္ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္..။

မေန႔ကေတာ့ကၽြန္မ လုိပဲ ေတာင္သူပညာေပးလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ညီမတစ္ေယာက္ နဲ႔ ေတြ႔ ပါတယ္..။ စာသင္တဲ့အခါ ဘယ္သူေတြကုိ အဓိက ထားသင္ပါသလဲ ဆုိေတာ့.... စုိက္ပ်ဳိးေရး ညီအမ ႏွစ္ေယာက္ အေတြ႔အႀကဳံ မွ ေပးေသာ ခံစားခ်က္မ်ား တူညီ ခဲ့ၾကပါတယ္..။

ဘာဘြဲ႔လက္မွတ္မွမရွိတဲ့ ပညာေရး ေန၀န္းကြယ္ေနတဲ့ ရွစ္တန္းနဲ႔ လမ္းဆုံးေနတဲ့ကေလးမ်ားကုိ သင္ၾကားေပးပါသတဲ့..။ ေက်ာင္းသင္ပညာေရး တစ္ခုက ခ်ီးျမွင့္ လုိက္တဲ့ လက္မွတ္ တခုခု ရမေနတဲ့ လူငယ္မ်ားကုိ အဓိက ထားသင္ပါတယ္တဲ့..။ ကၽြန္မ ရဲ႔ Target group သည္ လည္းသည္သုိ႔သာပါပဲ..။

လက္ရွိပညာေရး စနစ္က ေမြးထုတ္ေပးလုိက္ေသာ ပညာတတ္မ်ား ဆုိတာ လစာေကာင္းတဲ့ အလုပ္ တစ္ခု ရရန္ ကုိသာ ဦးတည္ သင္ၾကားေပးေနသည္လား ထင္မွတ္မွားစရာ..။
အနာဂတ္ေရရွည္ တည္တံ့ မဲ့ လူ႔ အဖြဲ႔ အစည္းအတြက္ မည္သုိ႔ ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား ႏွင့္ျပည့္စုံေသာ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားကုိ ေမြးထုတ္ေပး ပါမည္နည္း ။

ကၽြန္မ တုိ႔ ရဲ႔ ေရရွည္ တည္တံ့မဲ့အနာဂတ္ ကုိမည္ သုိ႔ေသာ ပုံစံ ျဖင့္တည္ေဆာက္ပါ မည္ လဲ..။
အနာဂတ္ကုိ ရုိးရာ ဥာဏ္ပညာ အေျမာ္ အျမင္ ဓေလ့ထုံးစံအေပၚတည္ေဆာက္ရ မွာလား ။

ထုိ ကမၻာကုိ အားလုံးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ၊ အၾကမ္းမဖက္ျခင္း ။ တရားျခင္း မူတုိ႔အေပၚ တည္ေဆာက္ရ မွာလား ။

လူ႔ႏွလုံးသားမွန္သမွ်က တမ္းတမ္းတတ ျဖစ္ေသာ ..အမွန္တကယ္ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲျခင္းအေပၚ ၌ တည္ေဆာက္သင့္ တယ္ ဆုိတဲ့အခ်က္ကုိေကာ လက္ခံၾကမည္လား ကၽြန္မက စဥ္းစားေနမိပါတယ္..။
ကုိယ့္ကုိကုိ အားကုိး၊ ကုိယ့္ကုိကုိ ေလးစား၍ ကုိယ့္ယဥ္ေက်းမႈ ၌ ဂုဏ္ယူ ၊ ႏွိမ့္ခ်ေသာ ၊ ရုိးရုိးေနတတ္ေသာ ၊ ရက္ေရာေသာ၊ အၿမဲ သတိတရားရွိေသာ သူမ်ား ျဖစ္လာေသာ္ ကၽြန္ပ္တုိ႔ ခ်မ္းသာမည္ မွာ မုခ် အ မွန္ပါ..။ လုိ႔ အာဂ်န္ဆူလတ္က ဆုိပါတယ္..။

အတၱ ၌ ဗဟုိျပဳျခင္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ အသိစိတ္ကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေသာ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုိ ဖိႏွိပ္ျခင္းမ်ား ၊ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္း မ်ား မွ ေ၀းေအာင္တည္ေဆာက္ ႏုိင္ပါတယ္..။

ပညာတတ္ေတြ ဆုိတာက ေအာက္ေျခ လူတန္းစားတုိ႔ ၊ အပယ္ခံ လူမ်ား တုိ႔ ရဲ႔ အသံ ၊ ရင္တြင္းစကားကုိ နားေထာင္ရန္မလုိ အပ္ေတာ့ျပီေလာ..။

ပညာေရး စနစ္သည္ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ျခင္း ကုိ အားေပးေသာ စနစ္ျဖစ္ေနၿပီလား..။ ပညာေရးစနစ္ သည္ ကုိယ့္ကုိကုိ နားလည္ ေစျခင္းမွ ကင္းေ၀းေစေလသလား။
Ecologist ေဂဟေဗဒပညာရွင္ Thomas Berry ကေတာ့ အခုေခတ္တကၠသုိလ္မ်ားကုိ အလြန္အႏၱရာယ္ႀကီးမားတဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္း မ်ားရယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္..။

အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေနေသာ ျပႆနာမ်ားမွ ကြာေ၀း ေနေသာ သူမ်ားကုိ ေမြးထုတ္တယ္လုိ႔လည္းဆုိပါတယ္..။
တကၠသုိလ္ေက်ာင္းထြက္ေတြဟာ ေငြေၾကးအက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ျခင္း သာေၾကာင္းက်ဳိးထုိက္၏ ဟု ယူဆကာ ကမၻာ့စီးပြားေရး ရဲ႔ နက္ရႈိင္းေသာ ေနရာက ပါ၀င္ေနတယ္..။
တကၠသုိလ္ေတြ မွာ ဝိဇၨာ ပညာ ရပ္မ်ားႏွင့္လစ္ဘရယ္ ပညာေရး အတြက္ အလွဴဒါန ျပဳၾကပါတယ္..။ သိပၸံပညာ အတြက္လည္း အႀကီးအက်ယ္ လွဴကာ ေငြသုံးစြဲ တဲ့ စီးပြားေရးအလုပ္ႀကီး ေတြ ရွိပါတယ္..။
စီးပြားေရး သမားမ်ားဟာတကၠသုိလ္ ရဲ႔ သုေတသန လုပ္ငန္းေတြ မွာ ေငြ လွဴ ၿပီး ခ်ယ္လွယ္ လႊမ္း မုိးၾကတာ လည္းကၽြန္မ ကုိယ္ေတြ႔ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္..။

ကၽြန္မ တုိ႔ ဖတ္ရတဲ့ Ph.D Comic တစ္ခု မွာ သုေတသန လုပ္ရမဲ့ အဆုိျပုခ်က္ မူၾကမ္း Hypothesis တစ္ခု ကုိဘယ္လုိ ေတြးမလဲ (Where is Hypothesis coming from?) ဆုိေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြက ေငါ့ၿပီး Donor Corporation ေတြ ရဲ႔ ဆႏၵ မွာ မူတည္တာေပါ့လုိ႔ ေျဖခဲ့ဘူးတာ….။ဒါအျဖစ္မွန္ ပါ..။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ေနာ္.. Thomas Berry ကေတာ့ တကၠသုိလ္ေတြ မွာ သီလပုိင္းဆုိင္ရာ ၊ စိတ္ပုိငး္ဆုိင္ရာ ထိန္းေက်ာင္းပဲ့ျပင္ မဲ့ သီလဆုိင္ရာ႒ာနမွဴး မ်ားခန္႔သင့္တယ္ လုိ႔ဆုိပါတယ္..။

ပညာေရး စံနစ္ ဆုိတာကေတာ့ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္းေတြ ၊ အတူတကြ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းေတြ ၊ ၾကင္နာျခင္းမ်ားကုိ ေနရာေပး ျခင္းမ်ား ပါ၀င္ရပါမယ္..။
က်င့္၀တ္မ်ားျဖင့္ သီလရွိေသာ ဘ၀ျဖစ္ေစရန္လမ္းညႊန္ရပါမယ္..။

သဘာဝ ရဲ႔ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ျခင္း ကုိ နားလည္ တန္ဘုိးထားေသာ …. သဘာ၀ နဲ႔ သပၸါယ ျဖစ္ေအာင္ေနတတ္ကာ သိကၡာ ႏွင့္လည္းညီ……ရုိေသေလးျမတ္ဖြယ္ ၌ လည္း ရုိေသသည့္အသိရွိေအာင္သင္ေပးသင့္တာပါ..။

သိပၸံက အသစ္ေတြ႔ ရွိခ်က္ အသိမ်ားကုိ ေဒသႏၱရ တုိင္းရင္း ရုိးးရာ အေျမာ္အျမင္မ်ား နဲ႔ ညွိႏႈိင္းဘုိ႔လည္းလုိအပ္ပါတယ္..။
ကၽြန္မ သင္ၾကားတဲ့ ဇီ၀နည္းပညာ ရပ္ရဲ႔ အသစ္ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြ အေပၚထားသင့္တဲ့ သေဘာထားကေတာ့ တကယ္ ပဲ လုိအပ္ေနတာပါ..။
ဒီ့အတြက္ ဘယ္လုိ ခံယူသင့္တယ္ဆုိတာ ကၽြန္မ တပည့္ေလးမ်ားကုိ လက္ဆင့္ကမ္းလုိလွပါတယ္..။

အဓိက အေရးႀကီးဆုံး ကေတာ့ တကၠသုိလ္ ရဲ႔ အလုပ္ဟာ ေက်ာင္းသားေတြကုိ အခြင့္ထူးခံလူတန္းစား တစ္ရပ္ ျဖစ္လာရန္ သင္ေပးဘုိ႔ မဟုတ္ …. လုိ႔ ေရးသားခ်က္ကုိ ေတာ့ကၽြန္မ ယုံယုံၾကည္ၾကည္ ေထာက္ခံမိပါတယ္..။

ဆက္ပါဦးမည္။
ေမတၱာျဖင့္
သစၥာအလင္း

*ေရရွည္ တည္တံ့ရန္ အေမွ်ာ္ အျမင္ဥာဏ္ * ဆုိတဲ့ နာမည္ နဲ႔ ကုိတာ ဘာသာျပန္ထားတဲ့ စာအုပ္ကေလး ဟာ ထုိင္းက Dr. Sulak Sivaraksa ေရးသားတဲ့ *The Wisdom of Sustainability *ဆုိတဲ့ စာအုပ္ကေလးျဖစ္ပါတယ္..။

ဒီစာအုပ္ကုိဖတ္ရႈၿပီး ဒီစာစုကုိေရးသားပါတယ္..။

ဒီစာအုပ္ကုိ ဖတ္ၿပီးကတည္းက ကၽြန္မ ရဲ႔ ပညာသင္ၾကားမႈ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကုိ ဘယ္လုိ သတ္မွတ္ရမယ္ ဆုိတာ ကုိလည္းလႈပ္လႈပ္ခတ္ခတ္ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္..။

မေန႔ကေတာ့ကၽြန္မ လုိပဲ ေတာင္သူပညာေပးလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ညီမတစ္ေယာက္ နဲ႔ ေတြ႔ ပါတယ္..။ စာသင္တဲ့အခါ ဘယ္သူေတြကုိ အဓိက ထားသင္ပါသလဲ ဆုိေတာ့.... စုိက္ပ်ဳိးေရး ညီအမ ႏွစ္ေယာက္ အေတြ႔အႀကဳံ မွ ေပးေသာ ခံစားခ်က္မ်ား တူညီ ခဲ့ၾကပါတယ္..။

ဘာဘြဲ႔လက္မွတ္မွမရွိတဲ့ ပညာေရး ေန၀န္းကြယ္ေနတဲ့ ရွစ္တန္းနဲ႔ လမ္းဆုံးေနတဲ့ကေလးမ်ားကုိ သင္ၾကားေပးပါသတဲ့..။ ေက်ာင္းသင္ပညာေရး တစ္ခုက ခ်ီးျမွင့္ လုိက္တဲ့ လက္မွတ္ တခုခု ရမေနတဲ့ လူငယ္မ်ားကုိ အဓိက ထားသင္ပါတယ္တဲ့..။ ကၽြန္မ ရဲ႔ Target group သည္ လည္းသည္သုိ႔သာပါပဲ..။

လက္ရွိပညာေရး စနစ္က ေမြးထုတ္ေပးလုိက္ေသာ ပညာတတ္မ်ား ဆုိတာ လစာေကာင္းတဲ့ အလုပ္ တစ္ခု ရရန္ ကုိသာ ဦးတည္ သင္ၾကားေပးေနသည္လား ထင္မွတ္မွားစရာ..။
အနာဂတ္ေရရွည္ တည္တံ့ မဲ့ လူ႔ အဖြဲ႔ အစည္းအတြက္ မည္သုိ႔ ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား ႏွင့္ျပည့္စုံေသာ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားကုိ ေမြးထုတ္ေပး ပါမည္နည္း ။

ကၽြန္မ တုိ႔ ရဲ႔ ေရရွည္ တည္တံ့မဲ့အနာဂတ္ ကုိမည္ သုိ႔ေသာ ပုံစံ ျဖင့္တည္ေဆာက္ပါ မည္ လဲ..။
အနာဂတ္ကုိ ရုိးရာ ဥာဏ္ပညာ အေျမာ္ အျမင္ ဓေလ့ထုံးစံအေပၚတည္ေဆာက္ရ မွာလား ။

ထုိ ကမၻာကုိ အားလုံးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ၊ အၾကမ္းမဖက္ျခင္း ။ တရားျခင္း မူတုိ႔အေပၚ တည္ေဆာက္ရ မွာလား ။

လူ႔ႏွလုံးသားမွန္သမွ်က တမ္းတမ္းတတ ျဖစ္ေသာ ..အမွန္တကယ္ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲျခင္းအေပၚ ၌ တည္ေဆာက္သင့္ တယ္ ဆုိတဲ့အခ်က္ကုိေကာ လက္ခံၾကမည္လား ကၽြန္မက စဥ္းစားေနမိပါတယ္..။
ကုိယ့္ကုိကုိ အားကုိး၊ ကုိယ့္ကုိကုိ ေလးစား၍ ကုိယ့္ယဥ္ေက်းမႈ ၌ ဂုဏ္ယူ ၊ ႏွိမ့္ခ်ေသာ ၊ ရုိးရုိးေနတတ္ေသာ ၊ ရက္ေရာေသာ၊ အၿမဲ သတိတရားရွိေသာ သူမ်ား ျဖစ္လာေသာ္ ကၽြန္ပ္တုိ႔ ခ်မ္းသာမည္ မွာ မုခ် အ မွန္ပါ..။ လုိ႔ အာဂ်န္ဆူလတ္က ဆုိပါတယ္..။

အတၱ ၌ ဗဟုိျပဳျခင္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ အသိစိတ္ကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေသာ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုိ ဖိႏွိပ္ျခင္းမ်ား ၊ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္း မ်ား မွ ေ၀းေအာင္တည္ေဆာက္ ႏုိင္ပါတယ္..။

ပညာတတ္ေတြ ဆုိတာက ေအာက္ေျခ လူတန္းစားတုိ႔ ၊ အပယ္ခံ လူမ်ား တုိ႔ ရဲ႔ အသံ ၊ ရင္တြင္းစကားကုိ နားေထာင္ရန္မလုိ အပ္ေတာ့ျပီေလာ..။

ပညာေရး စနစ္သည္ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ျခင္း ကုိ အားေပးေသာ စနစ္ျဖစ္ေနၿပီလား..။ ပညာေရးစနစ္ သည္ ကုိယ့္ကုိကုိ နားလည္ ေစျခင္းမွ ကင္းေ၀းေစေလသလား။
Ecologist ေဂဟေဗဒပညာရွင္ Thomas Berry ကေတာ့ အခုေခတ္တကၠသုိလ္မ်ားကုိ အလြန္အႏၱရာယ္ႀကီးမားတဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္း မ်ားရယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္..။

အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေနေသာ ျပႆနာမ်ားမွ ကြာေ၀း ေနေသာ သူမ်ားကုိ ေမြးထုတ္တယ္လုိ႔လည္းဆုိပါတယ္..။
တကၠသုိလ္ေက်ာင္းထြက္ေတြဟာ ေငြေၾကးအက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ျခင္း သာေၾကာင္းက်ဳိးထုိက္၏ ဟု ယူဆကာ ကမၻာ့စီးပြားေရး ရဲ႔ နက္ရႈိင္းေသာ ေနရာက ပါ၀င္ေနတယ္..။
တကၠသုိလ္ေတြ မွာ ဝိဇၨာ ပညာ ရပ္မ်ားႏွင့္လစ္ဘရယ္ ပညာေရး အတြက္ အလွဴဒါန ျပဳၾကပါတယ္..။ သိပၸံပညာ အတြက္လည္း အႀကီးအက်ယ္ လွဴကာ ေငြသုံးစြဲ တဲ့ စီးပြားေရးအလုပ္ႀကီး ေတြ ရွိပါတယ္..။
စီးပြားေရး သမားမ်ားဟာတကၠသုိလ္ ရဲ႔ သုေတသန လုပ္ငန္းေတြ မွာ ေငြ လွဴ ၿပီး ခ်ယ္လွယ္ လႊမ္း မုိးၾကတာ လည္းကၽြန္မ ကုိယ္ေတြ႔ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္..။

ကၽြန္မ တုိ႔ ဖတ္ရတဲ့ Ph.D Comic တစ္ခု မွာ သုေတသန လုပ္ရမဲ့ အဆုိျပုခ်က္ မူၾကမ္း Hypothesis တစ္ခု ကုိဘယ္လုိ ေတြးမလဲ (Where is Hypothesis coming from?) ဆုိေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြက ေငါ့ၿပီး Donor Corporation ေတြ ရဲ႔ ဆႏၵ မွာ မူတည္တာေပါ့လုိ႔ ေျဖခဲ့ဘူးတာ….။ဒါအျဖစ္မွန္ ပါ..။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ေနာ္.. Thomas Berry ကေတာ့ တကၠသုိလ္ေတြ မွာ သီလပုိင္းဆုိင္ရာ ၊ စိတ္ပုိငး္ဆုိင္ရာ ထိန္းေက်ာင္းပဲ့ျပင္ မဲ့ သီလဆုိင္ရာ႒ာနမွဴး မ်ားခန္႔သင့္တယ္ လုိ႔ဆုိပါတယ္..။

ပညာေရး စံနစ္ ဆုိတာကေတာ့ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္းေတြ ၊ အတူတကြ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းေတြ ၊ ၾကင္နာျခင္းမ်ားကုိ ေနရာေပး ျခင္းမ်ား ပါ၀င္ရပါမယ္..။
က်င့္၀တ္မ်ားျဖင့္ သီလရွိေသာ ဘ၀ျဖစ္ေစရန္လမ္းညႊန္ရပါမယ္..။

သဘာဝ ရဲ႔ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ျခင္း ကုိ နားလည္ တန္ဘုိးထားေသာ …. သဘာ၀ နဲ႔ သပၸါယ ျဖစ္ေအာင္ေနတတ္ကာ သိကၡာ ႏွင့္လည္းညီ……ရုိေသေလးျမတ္ဖြယ္ ၌ လည္း ရုိေသသည့္အသိရွိေအာင္သင္ေပးသင့္တာပါ..။

သိပၸံက အသစ္ေတြ႔ ရွိခ်က္ အသိမ်ားကုိ ေဒသႏၱရ တုိင္းရင္း ရုိးးရာ အေျမာ္အျမင္မ်ား နဲ႔ ညွိႏႈိင္းဘုိ႔လည္းလုိအပ္ပါတယ္..။
ကၽြန္မ သင္ၾကားတဲ့ ဇီ၀နည္းပညာ ရပ္ရဲ႔ အသစ္ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြ အေပၚထားသင့္တဲ့ သေဘာထားကေတာ့ တကယ္ ပဲ လုိအပ္ေနတာပါ..။
ဒီ့အတြက္ ဘယ္လုိ ခံယူသင့္တယ္ဆုိတာ ကၽြန္မ တပည့္ေလးမ်ားကုိ လက္ဆင့္ကမ္းလုိလွပါတယ္..။

အဓိက အေရးႀကီးဆုံး ကေတာ့ တကၠသုိလ္ ရဲ႔ အလုပ္ဟာ ေက်ာင္းသားေတြကုိ အခြင့္ထူးခံလူတန္းစား တစ္ရပ္ ျဖစ္လာရန္ သင္ေပးဘုိ႔ မဟုတ္ …. လုိ႔ ေရးသားခ်က္ကုိ ေတာ့ကၽြန္မ ယုံယုံၾကည္ၾကည္ ေထာက္ခံမိပါတယ္..။

ဆက္ပါဦးမည္။
ေမတၱာျဖင့္
သစၥာအလင္း 

ပင္ကိုဥာဏ္နံုနဲ႔သူမျဖစ္ေအာင္ ႏွင့္ ပါရမီ (၁၀) ပါး


 
ပင္ကိုဥာဏ္နံုနဲ႔သူမျဖစ္ေအာင္ ႏွင့္ ပါရမီ (၁၀) ပါး
================================
ကၽြန္မ ရဲ႔ ဓမၼမိတ္ေဆြ တစ္ဦးက ေနၿပီးဘဝ...ဘဝေတြမွာ က်င္လည္ေနရတုန္း ပင္ကိုဥာဏ္နံုနဲ့ရသူမျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုပါရမီေတြ ျဖည့္က်င့္ရမလဲ။ ေဆာင္းပါးေလးေရးေပးပါလုိ႔ ေတာင္းဆုိလာတာနဲ႔ ဒီစာစုေလးကုိေရးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္..။
ပါရမီဆုိတဲ့ စကား လုံးကုိ လယ္တီဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီး ရဲ႔ "ဥတၱမပုရိႆ ဒီပနီ" က်မ္းမွ ထုတ္နႈတ္ထားတာကေတာ့
ပါရမီ = ျမတ္ေသာ ဘုရားေလာင္း စေသာ သူေတာ္ေကာင္း တို႔၏ ကုသိုလ္ကံ တရားစု၊ နိဗၺာန္ဟူေသာ တဖက္ကမ္းသို႔ ေရာက္ေစတတ္ေသာ ကုသိုလ္ကံ တရားစု။ ရယ္လုိ႔ ေဖၚျပထားပါတယ္..။

ပုံပါ စာသားေလးအတုိင္းကေတာ့ေက်းဇဴးေတာ္ရွင္ ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ဘုရား ရဲ႔ ပါရမီ၁၀ပါး သရုပ္ျပပုံေလးျဖစ္ပါတယ္..။ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ကေတာ့ ပါရမီကုိ အုိနာေသဖက္ကမ္း မွ အုိနာေသ လြတ္ရာဖက္ကမ္းသုိ႔ေရာက္ေစေသာ အလုပ္လုိ႔ ဖြင့္ဆုိထားပါတယ္..။

ကၽြန္မတုိ႔ အားလုံး ရဲ႔ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ျမတ္စြာ ဘုရား သည္ သာမန္ လူ ဘ၀ ကေန ၃၂ပါးသမုိက္ထားေသာ ေယာကၤ်ားျမတ္တုိ႔ ရဲ႔ လကၡဏာေတာ္ တုိ႔ နဲ႔ ျပည့္စုံေသာ ဘုရားအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေစခဲ့တာ ဒီ ပါရမီ ၁၀ပါး ကုိေလးသေခ်ၤ ကမာၻတစ္သိန္း တုိင္ေအာင္ ဘ၀အဆက္ဆက္ ျဖည့္က်င့္ခဲ့လုိ႔ ပဲဆုိတာကုိ ဒီသရုပ္ေဖၚပုံေလး နဲ႔ ရွင္းလင္းျပပါတယ္..။

ပါရမီ (၁၀) ပါး ေတြကေတာ့
၁။ ဒါနပါရမီ= ပစၥည္းဥစၥာ၊ ကုိယ္အဂၤါႏွင့္ အသက္ကိုစြန္႔လွဴၿခင္း။

၂။ သီလပါရမီ = ငါးပါသီလ၊ ရွစ္ပါးသီလ စသည္တုိ႔ကို ေစာင့္ထိန္းၿခင္း။

၃။ ေနကၡမၼပါရမီ = လူ႔ေဘာင္ေလာက ႏွင့္ ကာမဂုဏ္အာရံုမ်ားကို စြန္႔လြတ္ေတာထြက္၍ ရေသ့ရဟန္းၿပဳၿခင္း။

၄။ ပညာပါရမီ = ေလာကီပညာ ေလာကုတၱရာ ပညာတုိ႔ကို သင္ယူဆည္းပူး က်င့္ၾကံၿခင္း၊ သူတစ္ပါးတုိ႔အား သင္ၿပေပးၿခင္း။

၅။ ဝီရိယပါရမီ = မိမိအက်ိဳး၊ သတၱဝါမ်ား အက်ိဳးအတြက္ သက္စြန္႔ၾကိဳးပမ္းကာ အစြမ္းကုန္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ၿခင္း။

၆။ ခႏၱီပါရမီ = ေဒါသမထြက္၊ စိတ္ပ်က္ အားငယ္မႈမရွိ၊ မြန္ၿမတ္ၾကည္ေအးစြာ အေလ်ာ့ေပး၍ သည္းခံၿခင္း။

၇။ သစၥာပါရမီ = မုသားမေၿပာ၊ သူတစ္ပါးအားမထိခိုက္ေစပဲ မွန္ကန္ေၿဖာင့္မတ္စြာ ေၿပာဆုိလုပ္ကိုင္ၿခင္း။

၈။ ေမတၱာပါရမီ = သတၱဝါမ်ားကို မိမိႏွင့္ ထပ္တူၿပဳ၍၊ ခ်စ္ခင္ကာ အမ်ားခ်မ္းသာ ေကာင္းစားရန္ေဆာင္ရြက္ၿခင္း

၉။ အဓိဌာန္ပါရမီ = တစ္စံုတစ္ခုေသာ ေကာင္းမႈကုိၿပဳလုပ္ရန္ စိတ္ၿဖင့္ဆံုးၿဖတ္ၿပီးေနာက္ဆံုးၿဖတ္သည့္အတုိင္း ေအာင္ၿမင္ေအာင္ၿပဳလုပ္ၿခင္း

၁၀။ ဥေပကၡာပါရမီ = သတၱဝါတို႔အားမုန္းလည္းမမုန္း၊ ခ်စ္လည္းမခ်စ္၊ ဘက္မလုိက္ဘဲ မွ်မ်ွတတ အလယ္အလတ္တည့္မတ္စြာ စိတ္မတုန္လႈပ္ေအာင္ထားၿခင္း။ ရယ္လုိ႔ လည္းသိရွိႏုိင္ပါတယ္..။
ဆရာေတာ္အရွင္ဆႏၵာဓိက က အတုိခ်ဳပ္မွတ္သားႏုိင္ ေအာင္္ လကၤာေလးစီေပးထားပါတယ္..။
ဒါန၊သီလ
ေနကၡမၼ၊ ပညာ့
၀ိရိယာ။
ခႏၱီ၊သစၥ
ဓိ႒ာန၊ ေမတၱ
ဥေပကၡာ ။လုိ႔ အလြယ္ မွတ္မိေနေစပါတယ္..။ ဒီပါရမီ ေတြ ရဲ႔ အဓိပၸါယ္ ေတြအရဆုိရင္ သူတစ္ပါးကုိ ေလာကီပညာ ေလာကုတၱရာ ပညာတုိ႔ကို သင္ယူဆည္းပူး က်င့္ၾကံ ရာမွာ အားေပးျခင္း၊ကိုယ္တုိင္လည္းက်င့္ႀကံျခင္း။ သူတစ္ပါးတုိ႔အား သင္ၿပေပးၿခင္း။ ဆုိတဲ့ ပညာပါရမီ ျဖည့္က်င့္ေစရင္ ဘ၀ အဆက္ဆက္ တူေသာအက်ဳိးျဖင့္ ပင္ကိုဥာဏ္နံုနဲ့ရသူမျဖစ္ ေတာ့ ပါဘူး..။
ပညာသည္ ေရွ႔ျဖစ္မဲ့ အမွားအမွန္ကုိ ေ၀ဖန္ခြဲျခားတတ္တဲ့ အလင္း ကုိေဆာင္တတ္တာမုိ႔ အလင္းေရာင္ အလွဴ ေတြ လွဴ ခဲ့ရင္လည္း ဥာဏ္အလင္း၊ သစၥာအလင္းေတြ ထြန္းလင္းေစမွာျဖစ္ပါတယ္..။
ကၽြန္မ အေတြ႔အႀကဳံ အရ ေျပာရရင္…ကၽြန္မ ရဲ႔ သားသမီးေတြ ကုိ ပညာေရးအဆင္ေျပေအာင္တကၠသုိလ္ တက္ကတည္းက တရားစာအုပ္မ်ားလွဴဒါန္းခုိင္းပါတယ္..။ ေက်ာင္းအားရင္လည္း မိဘမဲ့ေက်ာင္းေတြ မွာ စာလုိက္သင္ခုိင္းပါတယ္..။ မိဘမဲ့ကေလးေတြအတြက္ ဗလာစာအုပ္ ေတြ လွဴခုိင္းပါတယ္..။ ကၽြန္မ က အေ၀းမွာ ေနရၿပီး တစ္ႏွစ္မွ တစ္ခါ သာျမန္မာျပန္လာနုိင္တာမုိ႔ ေသခ်ာေစတဲ့နည္း ေတြ ေပးရပါတယ္..။ ကုိယ္သိသလုိ သူမ်ားသိပါေစ..။ သိတဲ့ အတြက္အက်ဳိးရွိပါေစဆုိတဲ့ စိတ္ေစတနာေလးထည့္ေပးလုိက္တာ ေတာ္ေတာ္ေလး အဆင္ေျပလာ တာေတြ႔ရပါတယ္..။ သူတုိ႔ ေမာင္ႏွမ ႏွစ္ေယာက္လုံး ႏုိင္ငံျခားပညာသင္ စေကာလားရွစ္မ်ားလည္း ရၾကပါတယ္..။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ဘုရားသင္ေပး ဘူးတာကေတာ့ ပညာတတ္တဲ့ လူေတြ ၊ အသိပညာျပည့္စုံတဲ့သူေတြ ေတြ႔ရင္ မုဒိတာ တရားပြားေပးရမယ္..။ မနာလုိစိတ္တစ္စက္မွ မရွိရဘူး တဲ့..။ ပညာျပည့္စုံမႈကုိ ၀မ္းသာေပးရပါတယ္ တဲ့..။တခ်ဳိ႔ဆုိ အမွတ္မဲ့ ေျပာမိတာ..ဥာဏ္ကလည္းထုိင္းလုိက္တာ စာသင္ေပးမေနနဲ႔ ဆုိတာျမည္တြန္ေတာက္ တီးမိရင္ ကုိယ္လည္းဘ၀အဆက္ဆက္ ပညာမတတ္ျဖစ္ရပါေတာ့တယ္ တဲ့..။
အခု ေခတ္ ဆုိရင္လည္း ကုိယ္လည္းမသိပဲ နဲ႔ ေဒါက္တာဘြဲ႔ ဆုိတာအလကား ဘာမွ တတ္တာမဟုတ္ ဘူး..။စသည္ျဖင့္ ႏွိမ့္ခ်ေျပာဆုိၾကတာ သတိထားဘုိ႔ လုိပါတယ္..။ ကုိယ္ ကဘယ္လုိႀကဳိးစားႀကဳိးစား၊စာေတာ္ေသာ္လည္း ေဒါက္တာဘြဲ႔ မရျဖစ္တတ္ပါတယ္..။၀စီေဗဒ၊ထိတုိင္းရွ…တူေသာအက်ဳိးေပးတတ္ပါတယ္..။
ဆရာေတာ္ဘုရားသြန္သင္ဘူးတာကေတာ့…
ေန႔စား လူေတြ ေတြ႔ လားတဲ့..တစ္ေန႔စာ စီမံၿပီးလွဴခဲ့လုိ႔ တဲ့..။
လခစား ေတြေတြ႔လားတဲ့….တစ္လစာ..ေရတုိ..စသည္ျဖင့္အက်ဳိးမ်ားေအာင္ စီမံလွဴဒါန္းခဲ့လုိ႔ ပါတဲ့..။
ဒီလုိပဲ တစ္ႏွစ္စာ..တစ္ဘ၀စာ ..တစ္သံသရာ လုံးစာ အက်ဳိးမ်ားေစတဲ့အလွဴ ကေတာ့ ေရရွည္ခရီးမွာ မွန္ကန္တည့္မတ္တဲ့အသိဥာဏ္နဲ႔ ေရရွည္ေလွ်ာက္လွမ္းသြားေစႏုိင္ တဲ့ ဓမၼဒါန အလွဴ ျဖစ္ပါတယ္တဲ့..။
ဒါေၾကာင့္ အုိဇာတာေကာင္းခ်င္ရင္..တစ္သံသရာလုံးစာ ပညာအလင္း ရခ်င္ရင္ ဓမၼဒါန ေကာင္းမႈေတြ လုပ္ရပါမယ္တဲ့..။
ကုိယ္သိတဲ့ တရားအသိ တစ္ေၾကာင္း၊တစ္ဂါထာ၊ စာတစ္ပုဒ္၊ စာအုပ္တစ္အုပ္ စီဒီတစ္ခ်ပ္ကစလုိ႔ ကုိယ္သိသလုိ သိပါေစရယ္လုိ႔ ေစတနာ နဲ႔ ေပးလွဴတာ ဓမၼဒါန ပါ..။
တရားပြဲ ေတြ စီမံ လွဴဒါန္းတာမ်ဳိး..
စာသင္သားေတြ ကုိ ေထာက္ပ့့ံ လွဴဒါန္းတာ
ဓမၼသင္တန္းေတြ…မွာ လွဴဒါန္းတာေတြ..အႀကဳံး၀င္မွာပါ…။ ခ်ဲ႔ထြင္စဥ္းစားၾကည့္ပါေနာ္..။ ဓမၼစၾကာ တုိ႔ ပ႒ာန္းတုိ႔ ရြတ္ရင္ေတာင္ နာယူေနတဲ့ နတ္မ်ားအတြက္ ဓမၼဒါန ပါလုိ႔ စိတ္ညႊတ္လုိက္လည္းရပါတယ္..။
ဒီပါရမီ (၁၀) ပါးထဲက ပညာပါရမီ တစ္ခု ထဲကုိ ေရြးလုပ္ရမွာ ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး..။
ဆရာေတာ္ဘုရားသင္ၾကားေပးတဲ့နည္းကေတာ့ ..ေမတၱာ ပါရမီက စျဖည့္လုိက္ပါတဲ့..။
ေမတၱာ ပါရမီ ဆုိတာ သူတစ္ပါး ကုိ မုန္းတဲ့စိတ္မေပၚ ၊ အက်ဳိးလုိလားစိတ္ နဲ႔ ရင္ထဲမွာ စိမ့္ကနဲ ေအးကနဲ ျဖစ္မွ တကယ့္ေမတၱာျဖစ္တာပါတဲ့..။
ေမတၱာ ျဖစ္လာမွသာ က်န္တဲ့ ပါရမီ ၉ပါးလုံး ကအလုိလုိ ေပါင္းစပ္ပါ၀င္လာၿပီးအလုိလုိ ျဖည့္က်င့္ရာေရာက္ပါတယ္တဲ့..။
ေမတၱာ ဓာတ္ေတြ အလြယ္တကူျဖစ္ဘုိ႔ က်ေတာ့ သူတစ္ပါး ရဲ႔ေက်းဇူးကုိ သိတတ္ရပါတယ္။ ေဖၚျပရပါတယ္..။ အခြင့္သင့္ရင္ ဆပ္ရပါတယ္..။
• ေမတၱာျဖစ္ေပၚေစေသာ အနီးဆုံးအေၾကာင္း သည္ေက်းဇူးကုိေဖၚျပေပးျခင္းျဖစ္သည္။
• ေက်းဇူးျမင္ရင္ေမတၱာေပၚသည္။ေက်းဇူးေပ်ာက္ရင္မာန ေပၚသည္။ လုိ႔ က်င့္ေဆာင္ လုိက္နာရပါတယ္..။
အဲဒီေမတၱာ ဓာတ္ကုိ သာရေအာင္ ေဆာင္ႏုိင္ရင္ အရာရာေအာင္ျမင္ပါတယ္ တဲ့..။
ဒါေၾကာင့္ မုိ႔ လုိ႔ ေလ…. တစ္ေလာကလုံးကုိေက်းဇူးတင္တဲ့အၾကည့္နဲ႔ သာၾကည့္ၿပီး ေပးဆပ္ႏုိင္ဘုိ႔သာ ႀကဳိးစားပါေတာ့တယ္..။
ဒါဆုိ ရင္ **ပင္ကိုဥာဏ္နံုနဲ့ရသူမျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုပါရမီေတြ ျဖည့္က်င့္ရမလဲ** ဆုိတဲ့ ျဖည့္က်င့္ရမဲ့ ပါရမီ ကုိ သိေလာက္ၿပီလုိ႔ ယူဆရပါတယ္ရွင့္..။

ေမတၱာျဖင့္
သစၥာအလင္း
* ေခတၱ မက္စ္ဟုိတယ္၊ေနျပည္ေတာ္*