Monday, July 27, 2015

ဘ၀င္ ...ဘ၀ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ဘုရား က ေဟာဘူးတယ္..။
စိတ္မွီတဲ့ေနရာ က ဘ၀င္ တဲ့...။
လူေတြ ႏုိင္ငံျခား မွာ ေန သိပ္ေကာင္းတဲ့ ဟုိတယ္ ေတြ ..ေစ်းႀကီး ေတြ တုိက္တာ အေဆာက္အဦေတြ..အစားအေသာက္ေတြ သုံးေဆာင္ခံစား ရတဲ့အခါ စိတ္မွီတဲ့ ဘ၀င္မွာ စြဲထင္ေနတတ္တယ္ တဲ့...။
တကယ့္လက္ေတြ႔ ေတြ႔ႀကဳံ ရင္ဆုိင္ေနရတာ ကေတာ့ ဘ၀ တဲ့...။
ျမန္မာျပည္ ျပန္လာ တဲ့ အခါ လက္ေတြ ႔ ဘ၀ ကုိ ျပန္ေတြ႔ တဲ့အခါ ..
ဘ၀ နဲ႔ ဘ၀င္ က ကြာ ဟသြားတယ္ တဲ့.. ဘ၀ ကနိမ့္ တဲ့အခါတုိင္း....
အင္း.......
ငါတုိ႔ စလုံး မွာ က..ဒီလုိ
ေအာ္ဇီ မွာဆုိရင္ေလ....
ယူအက္စ္ မွာ က ဒီလုိ မဟုတ္ဘူး..
အဂၤလန္ မွာ က ဘယ္သုိ႔ ဘယ္ခ်မ္းသာ... စသည္ျဖင့္
ဘ၀င္က အျမင့္ မွာ ေရာက္သြား တာ...
ဘ၀ ကနိမ့္ၿပီး ဘ၀င္က အျမင့္မွာ မုိ႔..
ဘ၀င္ျမင့္တယ္ ဆုိ တာ ျဖစ္လာတယ္ တဲ့..။
ကုိယ့္မလည္း ျမန္မာမွာေနရတာ
ဘ၀င္ျမင့္တာလား...
ဘ၀ျမင့္တာ လား.......
တစ္ခုခု ပဲ..။

0 မွတ္ခ်က္ေရးရန္: