Monday, July 27, 2015

မကၡ ႏွင့္ ထမၻ ( ေနကၡမၼ ပါရမီသုိ႔ ဦးညႊတ္ပူေဇာ္ ျခင္း) 


ဒီတရား ႏွစ္ပါး ဟာမာရ္နတ္ ရဲ႔ အ႒မ ေျမာက္စစ္တပ္ ေတြ ျဖစ္ပါတယ္.။
က်းဇူးေတာ္ရွင္ ဘုရားရွင္ ျဖည့္တင္းဆည္းပူေတာ္ မူခဲ့တဲ့ ပါရမီ မ်ားစြာ ထဲက ေနကၡမၼ ပါရမီ ( ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားမွ ရုန္းထြက္ျခင္း ပါရမီ) ကုိ ရုိးက်ဳိးဦးခုိက္ ပူေဇာ္ ရင္း ဒီစာစုကုိ ေရး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္.. ။ ထုိ ရုန္းထြက္ျခင္းသည္လည္း မိမိအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ား မွ ရုန္းထြက္ျခင္း မဟုတ္..။ ေလာကအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ရုန္းထြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္..။ ေနကၡမၼပါရမီ အေနနဲ႔ ရုန္းထြက္ရမဲ့ ကိေလသာကာမ၊ ၀တၳဳကာမ တုိ႔ကုိ မာရ္နတ္ ရဲ႔ တပ္မႀကီး (၁၀) တပ္အျဖစ္တင္စား ၍ က်မ္းဂန္ေတြကဆုိပါတယ္..။

အရင္က ကၽြန္မ ဟာ ေက်းဇဴးေတာ္ရွင္ ဘုရားရွင္ ရဲ႔ ပါရမီ ေတာ္ (၁၀) ပါးမ်ားထဲ မွ ေနကၡမၼ ပါရမီကုိ ပူေဇာ္ ၾကည့္ညဳိေရးသားေနခဲ့တာ မာရ္နတ္ ရဲ႔ ပဥၥမ ေျမာက္ စစ္တပ္ထိ ၿပီးခဲ့ ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္.။
အခု ေရးမဲ့ *မကၡ* နဲ႔ *ထမၻ* ကေတာ့ အ႒မေျမာက္စစ္တပ္ ျဖစ္ပါတယ္..။ ကၽြန္မ တုိ႔ လုပ္ငန္းေတြကုိ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ ေအာင္ျမင္ရိပ္ ကုိ ေတြ႔ တဲ့အခါ ေတြ႔သည္ ႏွင့္တစ္ျပဳိင္နက္ ေရွ႔သြား ပုဂၢဳိလ္ တုိ႔ ရဲ႔ ေက်းဇူးကုိ ပယ္ ဖ်က္တတ္ၾကပါတယ္..။
မိမိသာ လွ်င္ အေတာ္ဆုံး၊ အတတ္ဆုံး ၊ အျဖစ္ တစ္စင္ေထာင္တတ္ၾကပါတယ္ ၊ ဤသုိ႔ သူ႔ေက်းဇဴးကုိ ေခ်ဖ်က္ျခင္း *မကၡ* ႏွင့္ တစ္စင္ေထာင္ျခင္း ထမၻ တုိ႔ ကုိျပဳမိၾကတယ္ ဆုိလွ်င္ မာရ္နတ္ ရဲ႔ အ႒မ ေျမာက္ စစ္တပ္ မွာ က်ဆုံးတယ္လုိ႔ မွတ္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္..။

ပုိၿပီး အက်ယ္ တစ္၀င့္ဖြင့္ဆုိရမယ္ ဆုိလွ်င္...
*မကၡ* ဆုိတဲ့စကား ကုိ အတုိဆုံး ေဖၚျပ တဲ့အခါ ( သူ႔ေက်းဇူးကုိေခ်ဖ်က္မႈ) လုိ႔ အဓိပၸါယ္ ရပါတယ္..။ အဘိဓာန္ မွာ ရွာေဖြ တဲ့အခါ မွာေတာ့ သူတစ္ပါး ရဲ႔ ဂုဏ္ေက်းဇူးကုိ ႀကိတ္ေခ်ဖ်က္ဆီးျခင္း ၊သူတစ္ပါး ရဲ႔ ေက်းဇူးကုိ မသိျခင္း ၊ဖုံးကြယ္လုိျခင္း ၊ေရခ်ဳိးၿပီး ကာစ မွာ ကုိယ္ေပၚ မွ ေရကုိ ကုိယ္သုတ္ပု၀ါ ျဖင့္ ေျပာင္စင္ေအာင္သုတ္ပစ္သကဲ့သုိ႔ အျခားသူမ်ား ရဲ႔ ဂုဏ္ နဲ႔ ေက်းဇူး တုိ႔ကုိ ဘာမွ မက်န္ေအာင္ ကာယကံ ၊ ၀စီကံေျမာက္ ၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ဖ်က္ဆီးျခင္း သည္ *မကၡ* ရဲ႔ အလုပ္ကိစၥ (ရသ) ျဖစ္ပါတယ္..။ ဂုဏ္ေတြ ေပၚလြင္ထင္ရွားမလာေအာင္ လည္းဖုံးကြယ္ တတ္တဲ့သေဘာေတြလည္းပါပါတယ္..။ဂုဏ္ ေတြ ေက်းဇူးတရားေတြကုိ ေဖၚထုတ္ေျပာဆုိျခင္းမရွိပဲ ၊မေကာင္းကြက္ကုိသာေျပာဆုိႏုိင္ေတာ့တာ ဟာ *မကၡ* ရဲ႔ သေဘာပါ။
ထုိ *မကၡ* ရဲ႔ သေဘာကုိ ဥပမာေပးတဲ့အခါ မစင္ကုိင္ၿပီး ေက်းဇဴးျပဳဘူးသူအားပစ္ေပါက္တာ နဲ႔ တူပါတယ္တဲ့..။ မစင္ နဲ႔ ပစ္ေပါက္တယ္ ဆုိလွ်င္ မိမိလက္ကု္ိေရွးဦးစြာ မစင္လူးသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေပၚသူအား ေရွးဦးစြာ အက်ဳိးမဲ့ ျဖစ္ေစပါတယ္ ..။

ထမၻ ဆုိတာကေတာ့ ဆရာႀကီးဦးေရႊေအာင္ စာအုပ္ မွာ ကေတာ့ မိမိကုိယ္ကုိ တစ္စင္ေထာင္မႈ လုိ႔ ဖြင့္ဆုိထားပါတယ္..။ ကၽြန္မ ရဲ႔ အုိင္ပက္ တိပိဋက အဘိဓာန္က်မ္းအရ ရွာၾကည့္တဲ့အခါ မွာေတာ့ မာန+ ေဒါသ+ ေလာဘ စတဲ့ကိေလသာေတြ ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ကိေလသာ ေၾကာင့္ စိတ္ရဲ႔ ေတာင့္မာျခင္းအေၾကာင္း လုိ႔ ဆုိပါတယ္..။ ဥပမာအားျဖင့္ဆုိရင္ေတာ့ ထြန္တုံးျမဳိ ေသာ စပါးႀကီးေျမြ ကဲ့သုိ႔ ေတာင့္ခုိင္ေနတာ၊ မကုိင္းညြတ္၊ မရုိေသျခင္း အေၾကာင္း လုိ႔ ဖြင့္ဆုိထားပါတယ္..။ ေလျဖင့္ျပည့္ေသာ အိတ္ကဲ့သုိ႔ တင္းမာျခင္း ၊မေပ်ာ့ေျပာင္းျခင္း အေၾကာင္း ၊ သည္ *ထမၻ* ျဖစ္ပါတယ္..။
ဒီတပ္မ ဟာ အျခားေသာ တပ္မမ်ားထက္ ပုိၿပီး သိမ္ေမြ႔ နက္နဲလွပါတယ္..။အပၸမာဒ တရားကင္းမဲ့ လွ်င္ ဤ တပ္မ မွာ က်ဆုံး တတ္ၾကတာ… ။ ျမန္မာ ရာဇ၀င္ ကုိ ျပန္ၾကည့္မယ္ ဆုိလွ်င္ အေလာင္းစည္သူမင္းႀကီး က * ေဘးေတာ္ ၊ ဘုိးေတာ္မ်ားသည္ ငါ့ေလာက္ ဘုန္းကံမႀကီး * လုိ႔ ႏႈတ္က ျမြက္ လုိက္တာ နဲ႔ တစ္ၿပဳိင္နက္ သူ႔ ရဲ႔ မ်က္စိမ်ားကြယ္ သြား တယ္ ဆုိတာ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရပါတယ္..။

အမွန္မွာကေတာ့ ေဘးေတာ္..ဘုိးေတာ္မ်ားကုိ အထင္ေသးစိတ္ ၊ေစာ္ကားလုိတဲ့စိတ္ နဲ႔ ျမြက္ဆုိ ႀကဳံး၀ါးခဲ့တာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး..။ သူ႔ယုံၾကည္မႈ နဲ႔ သူ သေဘာရုိး ျဖင့္ ျမြက္ဆုိခဲ့တာ ေတာင္ စိတ္လႈိင္း ေတြ ရဲ႔ သဘာ၀ က မ်က္ႏွာ မလုိက္ မာရ္နတ္က အ႒မ ေျမာက္ စစ္တပ္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ တုိက္ခုိက္သည့္အခါ မ်က္စိ ကြယ္ ခဲ့ရဘူးပါတယ္..။
ဒါေၾကာင့္ မုိ႔ ကၽြန္မ တုိ႔ ရဲ႔ ေက်းဇူးေတာ္၇ွင္ ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ေလာက ေအာင္ျမင္မႈ ေသာ့တံခါးသည္ ေက်းဇူး တရားကုိ သိတတ္ျခင္း ရယ္လုိ႔ ေထာက္ျပ ဆုံးမခဲ့ဘူးပါတယ္..။

ရခဲ လွတဲ့ ပု ဂၢဳိလ္ (၃) မ်ဳိး ထဲ မွာ -(၁) မိမိ အေပၚျပဳဘူးတဲ့ ေက်းဇူး ရွိပါတယ္အသိအမွတ္ျပဳတဲ့သူ (၂) ေက်းဇဴးရွိပါတယ္လုိ႔ လုိ႔ထုတ္ေဖၚ ေျပာဘူးတဲ့လူ။(၃) ေက်းဇူးကုိ ဆပ္တတ္တဲ့ သူ ဆုိတာ ရခဲ လွပါတယ္ တဲ့..။
ေလာက ဆုိတာကလည္း ထုိ သုိ႔ သူတထူးရဲ႔ေက်းဇဴးကုိသိတဲ့ သူ ဆုိတာ အလြန္ ရွားပါးပါတယ္ တဲ့…. ငါသိ၊ ငါတတ္ တယ္ ဆုိ တဲ့ *မကၡ* နဲ႔ *ထမၻ* ရွိသူမ်ား သာေပါမ်ား လွပါတယ္..။ ဒါေၾကာင့္လည္း သိပ္ေတာ္ သိပ္တတ္ေသာ္လည္း မာရ္နတ္ ရဲ႔ အ႒မ တပ္မ မွာ က်ဆုံးရတဲ့သူေတြ မ်ား ေတာ့တာပါပဲ..။ ေခတ္စကား အရဆုိရင္ေတာ့ ေျမာင္းထဲ ေရာက္ရေတာ့တာ..။

ဒီတပ္ မမွာ အေလာင္းစည္သူမင္းႀကီး ေတာင္ သတိလက္လြတ္ ျဖစ္ရေသးတာ ဆုိေတာ့ ကၽြန္မ တုိ႔ လူသာမန္ ေတြအဘုိ႔ ဒီတပ္မ ရဲ႔ ေအာက္မွာ အလဲလဲ အကြဲ ကြဲ ေပါ့ေနာ္..။ ကၽြန္မ ဒီပုိစ့္ ေရး တာက ေက်းဇူးမသိမႈကုိ အျပစ္ တင္ ေထာက္ျပရန္မဟုတ္..သိရွိၿပီး ဘယ္လုိ ေက်ာ္လႊားၾကမလဲ ဆုိတာကုိ မွ်ေ၀ခ်င္တာသက္သက္ပါ..။

ေက်းဇဴးေတာ္ရွင္ ဘုရားရွင္ ရဲ႔ *မကၡ* နဲ႔ *ထမၻ* ကုိေမာင္ထုတ္ ျခင္းကုိ နမူနာအျဖစ္ ေျပာျပပူေဇာ္ပါရေစ..။
ကၽြန္မ တုိ႔ ရဲ႔ ေက်းဇဴးေတာ္ရွင္ ျမတ္စြာ ဘုရား သည္..* သစၥာေလးပါး ၊ျမတ္တရားကုိ ဆရာမရွိ၊ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ သိေတာ္မူ ခဲ့တာ..။ မိမိဘာသာမိမိ ထုိးထြင္း သိရွိေတာ္မူခဲ့တာ * ျဖစ္ပါတယ္..။ ဆရာမရွိ ျခင္းအေပၚ မည္သုိ႔ ႏွလုံးသြင္း ကာ *မကၡ* နဲ႔ *ထမၻ* ကုိေမာင္းထုတ္ခဲ့ပါသနည္း။ ကၽြန္မ စိတ္၀င္စားမိပါတယ္..။

 •
 မိမိသည္ သစၥာေလးပါး ၊ ျမတ္တရားကုိ အသစ္အဆန္းအေနႏွင့္သိျခင္း မဟုတ္ ၊ ေရွးဘုရားမ်ားသိေတာ္မူသည့္အတုိင္းသာ ၊ သိျခင္း ျဖစ္တယ္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း။
• မိမိသည္ ေရွးေရွးဘုရားမ်ားက်င့္ေတာ္မူသည့္အတုိင္းသာ က်င့္ ျခင္းျဖစ္သည္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း ။
• မိမိသည္ ေရွးဘုရားမ်ား အႏြယ္ သာ ျဖစ္သည္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း ။
ဖခမည္းေတာ္ သုေဒၶါဒန မင္းႀကီး အားမိန္႔ ၾကားေတာ္ မူသည့္အျပင္ *မကၡ* နဲ႔ *ထမၻ* ကုိေမာင္းထုတ္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္ တဲ့..။
အရာရာ ကုိ ငါ ဖယ္ထားရင္ေတာ့အဆင္အေျပဆုံးပါ။
ငါမဖယ္ႏုိင္ေသးရင္ေတာ့ ေက်းဇူးတရား မ်ားကုိအသိအမွတ္ျပဳျခင္း ။ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း။ တတ္စြမ္းသေရြ႕ေပးဆပ္ျခင္းဆုိတာ ရွိရပါမယ္။
အရာရာ အေၾကာင္းညီညြတ္မွသာျဖစ္တၱ္တာ ငါေတာ္ ငါတတ္ ငါစီမံတတ္လုိ႔မဟုတ္ ဆုိတဲ့ရင္ထဲကစပါးႀကီးေႁမြေတြ ကုိဖယ္ထုတ္ရပါမယ္။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ဘုရားရွင္ ျဖည့္တင္းဆည္းပူေတာ္ မူခဲ့တဲ့ ပါရမီ မ်ားစြာ ထဲက ေနကၡမၼ ပါရမီ ( ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားမွ ရုန္းထြက္ျခင္း ပါရမီ) ကုိ ရုိးက်ဳိးဦးခုိက္ ပူေဇာ္လုိက္ပါရေစ..။ ကၽြန္မ တုိ႔သည္ လည္း မာရ္နတ္ ရဲ႔ တပ္မေတြကေန ေလာကအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ရုန္းထြက္ဘုိ႔ ကၽြန္မ တုိ႔ ရင္ ထဲက *မကၡ* နဲ႔ *ထမၻ* ကုိ ရွာေဖြ ေမာင္းထုတ္ၾက ရေအာင္ပါ..။

က်မ္းကုိး-ဆရာႀကီး ဦးေရႊေအာင္(ေလာကသား တုိ႔ရဲ႕အႏႈိင္းမဲ့ေက်းဇူးရွင္ -စာ

၁၇၃၊ ၁၇၄)
  ေမတၱာျဖင့္ 
သစၥာအလင္း

0 မွတ္ခ်က္ေရးရန္: