Sunday, June 5, 2016

နိကၡမၼပါရမီ သုိ႔ ဦးညႊတ္ပူေဇာ္ျခင္း (မာရ္နတ္ ၏ ဆ႒မ တပ္မ- ဘီရူ)


 

((ဆရာႀကီး ဦးေရႊေအာင္၏ ဗုဒၶ-ေလာကသား တုိ႔ ၏ အႏႈိင္းမဲ့ ေက်းဇူးရွင္( ကုိယ္က်င့္ဗုဒၶဝင္ ) -စာ-၁၅၅ ကုိ မွီျငမ္း ကုိးကားေရးသားပူေဇာ္ပါသည္။))

မေန႔က ေတာ့ စက္ရဲ႔ ဖန္တီးမႈ ျဖင့္ ေအး ျမေသာ စာသင္ခန္းတစ္ခု မွာ မဟုတ္ပဲ အျပင္သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ တြင္ တေနကုန္ လႈပ္ရွား လုိက္ေသာအခါ…. ေခၽြးမ်ား အဆက္မျပတ္ ထြက္လာကာ သုတ္လုိ႔ ပင္မႏုိင္….။ အေလးခ်ိန္တုိးလာေသာ ခႏၶာ ကုိယ္ကုိ ထမ္းပုိး ထားရေသာ ေျခေထာက္သည္ နာက်င္ေယာင္ရမ္း ခဲ့တယ္..။
ငယ္ငယ္ အသက္ ၂၀ ဝန္းက်င္ ကေရဆင္းမွာ ေနစဥ္ ၇ မုိင္ ေတာလမ္းခရီးကုိ မညည္းမညဴ ျဖတ္သန္းေလွ်က္လွမ္း ခဲ့ဘူးေသာ္လည္း …။ အခုေတာ့ ဇရာ က ဇာတိျပေလၿပီတကား ။ သုံးစြဲ ခုိင္းေစ လြန္းခဲ့ေသာ ခႏၶာကုိယ္ စက္ယႏၱယား သည္ ထစ္ေငါ့ တုန္ယင္ခဲ့ပါၿပီ..။
က်န္းမာေရး ဂရုစုိက္ေနာ္….. စသည္ျဖင့္ သတိေပး စကားမ်ားစြာ ၾကားခဲ့ဘူးေသာ္လည္း ။
ဂရုစုိက္ပါေသာ္လည္း ေကာင္းမလာ ေတာ့ေသာ ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ က်န္းမာျခင္း သည္ *လာဘ္ ႀကီး တစ္ပါး* ဟူေသာ နာမည္ ျဖင့္ အနတၱ ေတာမွာ မင္းမူေနခဲ့တာ… ျပန္ယူလုိ႔ လည္းမရႏုိင္။ ထုိအခါ ကၽြန္မ သည္ ..*ဘီရူ* ကုိသတိရမိပါတယ္..။
ဘီရူ ဆုိတာကေတာ့ မာရ္နတ္မင္း ရဲ႔ ဆ႒မ စစ္တပ္ ျဖစ္ပါတယ္..။ ခႏၶာ ကုိယ္ကလည္းပင္ပန္း ၊ အိပ္ေရး ကလည္းမဝ ျဖစ္ေသာအခါ က်န္းမာေရး နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေၾကာက္ရြ႔ံ မႈ ဆုိေသာ * ဘီရူ * သည္ ဝင္လာ တတ္ပါတယ္ .. တဲ့ ။
ထုိ ဘီရူ ကုိ ေၾကာင့္ၾက စုိက္ၿပီး မိမိ လုပ္ငန္းကုိ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိပဲ ရပ္တန္႔ လုိက္ တယ္ ဆုိရင္ မာရ္နတ္ ရဲ႔ ဆ႒မ စစ္တပ္မွာ က်ဆုံးတယ္ လုိ႔ ဆုိပါတယ္..။
အမွန္တကယ္ ေတာ့လည္း အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ ရည္ ရြယ္ေသာ စိတ္သည္ ႏွယ္ႏွယ္ ရရ ကုသုိလ္ စိတ္မဟုတ္ ပါ။။ အလြန္အင္အား ႀကီးမားေသာ စြမ္းရည္ သတၱိကုိ ပုိင္ဆုိင္ေသာ ကုသုိလ္ စိတ္ျဖစ္ပါတယ္..။
ထုိ ကုသုိလ္ စိတ္ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ ရုပ္မ်ား သည္ မေကာင္းသာ အကုသုိလ္ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ စိတၱဇ ရုပ္ အႏၱရာယ္ မ်ားကုိ ပယ္ ႏုိင္သည္သာ ျဖစ္ပါတယ္..။
ဒါေၾကာင့္မုိ႔ လုိ႔ *ဘီရူ* ကုိ ကၽြန္မ ဘယ္လုိ ေက်ာ္လႊား ရမလဲ သိခ်င္စိတ္ျပင္းျပခဲ့ပါတယ္..။ ေရွးေရွး က်မ္းျပဳ ဆရာမ်ားက သူတုိ႔ ရဲ႔ က်မ္းဦးပမာဏ ၌ အမ်ားအတြက္ ရည္ ရြယ္ လုပ္ေသာအခါ * ရတနာ သုံးပါး* အေပၚ ကုိးစားယုံၾကည္မႈ ျဖင့္ လုပ္ သင့္တယ္ လုိ႔ ဆုိၾကပါတယ္..။
ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ပါက ေဘးအနၱရာယ္ ကင္းရွင္းေၾကာင္း ယုံၾကည္ၾကပါတယ္..။
ေက်းဇူးေတာ္ ရွင္ ေဝဘူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ရဲ႔ * ဘီရူ * နဲ႔ ပတ္သက္ တဲ့ မိန္႔ၾကားခ်က္ ကေတာ့မွတ္သား လုိက္နာစရာေကာင္း လွပါတယ္…။
*** အက်ဳိးမဲ့ ေသျခင္း မ်ဳိး ျဖင့္ ေသခဲ့ရေသာ ဘဝေပါင္းကားမေရ မတြက္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ မ်ားလွပါေလၿပီ ။ ယခု လုိ အက်ဳိးရွိရွိ ေသျခင္း မ်ဳိးျဖင့္ မေသခဲ့ ရဖူးေသးေခ်..။
ယခုလုိ အက်ဳိးရွိရွိ ေသျခင္း မ်ဳိးျဖင့္ ေသခ်င္ေနသည္ မွာ ၾကာလွပါၿပီ။ ေသခ်င္ေသပါေစ ။ နည္းနည္းမွ မေလွ်ာ့ *** ဆုိတဲ့ခံယူ ခ်က္ ျဖင့္သာ လုပ္ပါက က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေၾကာက္ရြ႔ံမႈ * ဘီရူ* ျဖစ္စရာ အေၾကာင္း မရွိ ပါ***** ဟု ေဝဘူ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ကမိန္႔ၾကားခဲ့ဘူးပါတယ္..။
ထုိ ကဲ့ သုိ႔ အမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ ေသာ မိမိ ရဲ႔ ေစတနာ စြမ္းအားကုိ ယုံၾကည္ၿပီး လုပ္ကုိင္ပါက ေၾကာက္ရြံ႔ မႈ --ဘီရူ ကုိ ေအာင္ႏုိင္ပါတယ္ တဲ့..။
အမွန္တကယ္ ေလးနက္စြာဆန္းစစ္ၾကည့္မယ္ ဆုိပါက ..။။ ကၽြန္မ တုိ႔ အားလုံး မွာ *ငါ---ငါ့ဥစၥာရွိေနတယ္ ဆုိတဲ့အထင္** သကၠာယဒိ႒ိ** နဲ႔ သံသရာ မွာ အစြဲနာ ….ကာသံသရာရွည္လာခဲ့တာ..။
ဒီအစြဲ ေၾကာင့္ ပဲ ….ပရဟိတေတြ..တရားအားထုတ္တာေတြ …ဒါေတြ လုပ္ေနရင္…ဘယ္လုိ စားရမလဲဘုရား ၊ ေရွ႔ေရး ဘယ္လုိ လုပ္မလဲ ဘုရား ၊ ေနာင္ေရး စိတ္ေအး ရပါ့မလား ဘုရား … ဆုိတဲ့ေမးခြန္း ေတြ ျပန္ျပန္ေမးၿပီး ….. လမ္းေၾကာင္းေပၚမွ ေသြဖီသြားၾကတာ….. ။
အနိမ့္ဆုံး သမၼာဒိ႒ိ ျဖစ္တဲ့ *ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ * ျဖင့္ ပင္ အမွန္ျမင္ ႏုိင္ ယုံၾကည္စိတ္ခ် ႏုိင္စြမ္းေတြ အားနည္းရေတာ့တာပါ..။
ဒီ *ဘီရူ * ဆုိတာကလည္း အဲဒီငါစြဲ ေၾကာင့္ပဲေပၚလာတာ အမွန္ပါ..။ အကယ္ ၍ သာ *ငါ* မရွိပါက ငါ့က်န္းမာေရး အတြက္စုိးရိမ္ေၾကာင့္က် မႈ * ဘီရူ* သည္ လည္းေပၚေပါက္လာ မည္ မဟုတ္ပါ..။
ဒါေၾကာင့္….. အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္ အျဖစ္ အစဥ္ သတိျပဳရန္မွာကား ဘယ္လုပ္ငန္းကုိ ပဲ လုပ္လုပ္ *ငါ* မပါ ဝင္ေလေအာင္….။
အကယ္၍ …*ငါ* ပါဝင္လာပါကလည္း *ငါ* ကုိ ဦးစားမေပးမိေအာင္ အားထုတ္ေဆာင္ရြက္ ၾကမယ္ ဆုိရင္ ….။
*ဘီရူ * ဆုိတဲ့ မာရ္နတ္ ရဲ႔ ဆ႒မ စစ္တပ္ သာမက ပဲ အရာရာ ကုိ ေအာင္ျမင္ မွာ မလြဲ ပါဘူးရယ္ လုိ႔သာ…. ယုံၾကည္ေလးျမတ္မိပါေတာ့တယ္..။ 

ေမတၱာျဖင့္
သစၥာအလင္း
(After 6 days training )

0 မွတ္ခ်က္ေရးရန္: