Friday, February 27, 2009

ရွင္းသန္႔စင္ၾကယ္ မႈကုိ ဘယ္ ေလာကစည္းစိ္မ္နဲ႔မွ မလဲလွယ္ မိပါေစနဲ႔

အခုမွတရားအားထုတ္မယ္ ဆုိရင္ သည္ နည္းနဲ႔ ပဲအားထုတ္မယ္ ဆုိၿပီးတရားကုိ ႀကုိတင္ၿပီးတရား ႏႈတ္ခမ္းမသတ္ဘုိ႔ေတာ့ လုိ အပ္မယ္လုိ႔ ကၽြန္မထင္ပါတယ္..။ဆရာေတာ္ အရွင္ ဆႏၵာ ဓိက ကလည္းေဟာ ၾကားဘူးပါတယ္..။ ကုိယ္သည္ ဘယ္ ဆရာသမားေဟာေျပာတဲ့ အသုံးအႏႈန္း၊ နည္း လမ္းနဲ႔ တရားရမည္ ဆုိ တာ ကုိ ၾကဳိတင္ မသိရွိႏိုင္ပါတဲ့..။

ဒါေၾကာင့္တရားဆုိရင္ ကုိရင္ ေလး ေဟာ ၾကားသည့္တရားျဖစ္ေစကာမူ ဘုရားေဟာ တရားကုိျပန္ေဟာ တာရယ္လုိ႔ ဘုရားကုိအာ ရုံျပဳ ၿပီးရုိရုိ ေသေသႏွလုံးသြင္းဘုိ႔ အေရးႀကီးတယ္ ဆုိတဲ့ ဆုံးမစကား ေတြကုိ လည္းၾကားနာ ဘူးေလေတာ့ ကၽြန္မ သည္ တရားဆုိလွ်င္ ဘယ္သူ ေဟာ သည္ ျဖစ္ပေစ အကုန္ နာ ယူပါတယ္..။

ဣေျႏၵ စရုိက္ သူ႔ အႀကဳိက္ ကုိ ႏႈိက္ ခၽြတ္စုံလင္ အကုန္ ျမင္ သဗၺဉ္ ဉာဏ္ ေတာ္ အစြမ္းတည္းဆုိ တာလုိ ေဝေနယ် တုိ႔ရဲ႔ အစၨ်ာသယကုိ သိ ႏုိ္င္ တာ ဘုရားတစ္ပါးသာရွိပါတယ္..။

အရွင္ အႏုရုဒၶါ မေထရ္ ျမတ္ႀကီးသည္ ရဟႏၱာ မျဖစ္ေသးခင္ ကာလ တစ္ခုမွာ ရဟႏၱာ ျဖစ္သြားၾကတဲ့ အရွင္ ျမတ္ေတြကုိ ၾကည့္ ၿပီး သူနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ကာ စဥ္းစားပါတယ္ တဲ့..။ ဘာေၾကာင့္ငါ မတာ ေသးတာပါလဲဆုိတာ ရွာ ေဖြလုိ႔ မရတာ ကုိ ဘုရားက သိေတာ္ မူတဲ့ အတြက္ တန္ခုိးေတာ္ နဲ႔ နားနားကပ္ ၿပီးေဟာၾကားေတာ္ မူပါတယ္။

ခ်စ္သား ဤကားသင့္အရာ မဟုတ္၊ဘုရားအရာ သာ ျဖစ္တယ္ သင့္စိတ္ကုိ လြတ္ေျမာက္တဲ့ ဓာတ္မွာ ေပ်ာ္ ေအာင္ က်က္ စားႏုိင္ဘုိ႔ ထားႏုိင္ ဘုိ႔သာ လုိတယ္ လုိ႔ ဆုံးမ ေတာ္ မူပါတယ္..။

ဝိပႆနာ ဆုိတာ စိတ္ အလုပ္ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ေနရာသီးသန္႔ သတ္ မွတ္ခ်က္ ေတြ လုိအပ္ မေနပါဘူး။တရားရိပ္သာ ေတြ ဆုိ တာ ကၽြန္မ တုိ႔ ရဲ႔ ဣျႏၵ စရုိက္ နဲ႔ ကုိက္ ညီတဲ့ ဆရာေကာင္းေတြဆီမွာ နည္းခံျပီး အားထုတ္ရတာ ကေတာ့ ပထမ က်င့္ေဆာင္ရမဲ့အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္ပါပဲ..။ကုိယ့္ဘာ သာ ကုိယ္ က်င့္ၿပီးသစၥာေလးပါးကုိ သိျမင္ႏုိင္တာ ကေတာ့ ဘုရားႏွင့္ ပေစၥက ဗုဒၶါ ၂ပါးသာရွိပါတယ္..။

ျမန္မာ ျပည္ ဆုိတဲ့ သံဃာ ရတနာေတြ ၊ရဟႏၱာအရွင္ ျမတ္ မ်ားစြာေပၚထြက္ ခဲ့တဲ့ ေနရာ မွာ ေမြးဖြားလာ ရတာ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႔ဆုလာဘ္ရတနာတစ္ခုပါ..။အဲ ဒီအခါ ဆရာေကာင္းေတြထံမွာ နည္းခံအားထုတ္ေရးဟာ လက္ လွမ္းတမွီ အတြင္း အသင့္ရွိေနပါတယ္..။

အားထုတ္တဲ့ အခါ..ဝိပႆနာ က်င့္စဥ္ေၾကာင့္ လြတ္ေျမာက္တဲ့ခ်မ္းသာကုိ ခံစားဘူးတယ္..။ေကာင္းမွန္းလည္းသိတယ္ တန္ဘုိးလည္းထားတတ္တယ္..။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ က်င့္စဥ္မွာ စိတ္ကုိ ေပ်ာ္ ေအာင္ မထားႏုိင္ခဲ့တာျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ ကုိ သြားေတြ႔ပါတယ္..။ ေပ်ာ္ ေအာင္ ထားႏုိင္ရင္ျမတ္စြာဘုရားရွင္ အရွင္ အႏုရုဒၶါ ကုိ ေဟာ ၾကားခဲ့ တာ နဲ႔ ကုိက္ ညီေနမွာပါေနာ္..။

စိတ္ ကုိ ထုိ ေကာင္းေသာအာရုံမွာ ေပ်ာ္ေအာင္ အထုိင္က်ေအာင္ မထားပဲ ခဏ ခဏ အျပင္ထြက္ ၾကည့္မိ တတ္တာ ေၾကာင့္ပါ..။အျပင္ထြက္ က်က္စား ပူရင္ တစ္ခါျပန္ ဝင္၊ ေအးသြားရင္ ျပန္ထြက္ နဲ႔ မစြဲ ၿမဲ ခဲ့တာ ကၽြန္မ ကုိယ္ ကုိ ကၽြန္မ သြားေတြ႔ ပါတယ္..။

ဘာေၾကာင့္လဲ၊ ဘာလုိေနတာ လဲ... အဓိက က သံေဝဂ လုိေနတာ ပါ..။အဲဒီ သံေဝဂ ကထာ အတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ ရွင္ျမတ္စြာဘုရားက အဘိဏွသုတ္ ကုိ ဆင္ ျခင္ဘုိ႔ ေဟာ ၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္..။
ဝိပႆနာ ဆုိတာ စိတ္ အလုပ္ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ေနရာသီးသန္႔ သတ္ မွတ္ခ်က္ ေတြ လုိအပ္ မေနပါဘူး။

ေရွ႔ စိတ္ သည္ ေနာက္ စိတ္၏ ကမၼ႒ာန္း၊
ေရွ႔ အေသကုိ ေနာက္ အေနနဲ႔ ရႈတာ၊
ေရွ႔စိတ္ကုိ ေနာက္ စိတ္နဲ႔ရႈတာ၊
ေရွ႔နာမ္ ကုိ ေနာက္ ဉာဏ္ နဲ႔ ရႈတာ
လုိ႔ ေက်းဇူးေတာ္ရွႈင္မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးက ဘုရားအလုိက် မိန္႔ၾကားခဲ့တာပါ..။

ဒါဆုိရင္ မအားလုိ႔ပါ ဆုိ သူမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးျပဳေစႏုိင္မဲ့ ဥပမာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္လိမ့္မယ္ လုိ႔ ကၽြန္မ ထင္ပါတယ္။ စိတ္ရွိရင္ အားထုတ္လုိ႔ရတာ ပဲကုိး။ ဆရာေတာ္ အရွင္ ဆႏၵာ ဓိက က ဆုိရင္ မွတ္မိလြယ္ေအာင္( ႏွာ ေခါင္းရွိရင္ အလုပ္ ျဖစ္တယ္) လုိ႔ စကားလုံး အသြက္ကေလးနဲ႔ ထက္ ထက္ ျမက္ ျမက္ ကေလး သတိ ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္..။

သည္ စကားလုံးေလးဟာ ဘုရားေက်ာင္း ကန္ ေစတီ ပုထုိးမရွိ၊ ဗုဒၶဘာ သာ ျမန္မာ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးမရွိ၊ တရားရိပ္သာ မရွိ၊စကားေျပာစရာ ျမန္မာ တစ္ဦးတေလမွမရွိေသာ ၿမဳိ႔ေလးမွာေနရာ သူ အတြက္ ေတာ့ အႀကီးမားဆုံးအားကိုးရာ ကုိ လက္ ညႈိးညႊန္ျပေနသလုိပါပဲ..။တကယ္လည္းအားကုိးခဲ့ရပါတယ္..။

အရႈဉာဏ္ ဆုိတာ ကလည္းတကယ္ ေတာ့ ငါမွ မဟုတ္တာ..။ မိမိရဲ႔ စိတ္တည္ တဲ့ ႏွလံုးအိမ္မွာ ပညာအလင္း(တနည္း)ပညာ ေစတသိတ္ ယွဥ္တဲ့အခါ လြတ္ေျမာက္ရာမွာ ေပ်ာ္ ပါတယ္.။ ေမာ ဟအေမွာင္(တနည္း) ေမာ ဟေစတသိတ္ ယွဥ္ တဲ့ အခါ က်င့္စဥ္ကုိ ခဏခ် လြတ္ေျမက္ ရာ ကထြက္ေျပးတတ္ပါတယ္..။

အေျဖကေတာ့ ေမာဟအေမွာင္ ခြင္းတဲ့ဓါတ္ ပညာ အလင္း ယွဥ္တဲ့ သတၱိ ကုိ စိတ္မွာ က်က္စား ေပးရမွာပါ။
စိတ္ အစာစားသလုိ ဆုိတဲ့ စကားကုိ ကၽြန္မ ပထမ Post ေတြမွာလည္းေရးခဲ့ဘူးပါေသးတယ္..။သံေဝဂမ်ားစြာနဲ႔ အစင္ ၾကယ္ ဆုံး စိတ္ ကုိ ထည့္သြင္းက်က္စားေပးေနမွသာ ပညာ အလင္း ထြက္ လာ မွာ ျဖစ္ပါတယ္..။

စိတ္ သည္ မေကာင္းမႈမွာ ေမြ႔ေလ်ာ္တတ္ ေသာ္လည္း မိမိစိတ္ကုိ မိမိမႏုိင္တာ ဟာ စိတ္အစာ မွားထားတာ ေတြအမ်ားႀကီးရွိခဲ့လုိ႔ပါပဲ.။အေမရိကားက ရုပ္ ရွင္ ဒါရုိက္တာ တစ္ေယာက္ ေျပာဘူးတာ သြားအမွတ္ရတယ္..။
အေမရိကားမွာ စိတ္မက်န္းမာ တဲ့လူတစ္ခ်ဳိ႔က အဓိပၸါယ္ မဲ့ ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခတ္သြား တဲ့ သတင္းေတြၾကားရတုိင္းသူဟာ အျပစ္မကင္းသလုိခံစားရပါတယ္ တဲ့။အၾကမ္းဖက္ ရုပ္ ရွင္ ေတြမွ တစ္ဆင့္ စိတ္အစာ မွားေကၽြးေနမိတာ အမ်ားႀကီးျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္..။

တကယ္ ဝိပႆနာ အာ ရုံမွာ ေပ်ာ္ ဘုိ႔ကေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔စားရမဲ့ စိတ္အစာမမွားဘုိ႔ပါပဲ။ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ျမတ္စြာဘုရားအဘိဏွသုတ္မွာ ေဟာ ၾကားခဲ့တဲ့ သံေဝဂ ဉာဏ္ကုိ မ်ားမ်ား က်က္စား ေပးရမွာ ျပႆနာ ရဲ႔ Solution ပါပဲ..။

၁။အုိျခင္းတစ္ျဖာ= မိမိသူတစ္ပါး အကုန္ စိတ္ထဲ အုိၾကည့္ရမယ္..မွန္ထဲမွာ ငါ ႏုေသးတယ္ ဆုိရင္ မွားၿပီ..။
၂၊နာျခင္းတစ္ေထြ= မိမိသူတစ္ပါး၊နာတတ္တယ္ကြဲ႔၊ အဆန္းမဟုတ္ ၊
၃။ေသျခင္းတစ္ျခား=မိမိသူတစ္ပါး၊ အထူးအဆန္းမဟုတ္၊ ဤလမ္းမွတစ္ပါးအျခားမရွိ။
၄။ကြဲျပားတစ္တန္=ခ်စ္ၾကင္သူႏွင့္ အတူတကြ မေပါင္းရပဲ လြမ္းတပူေဆြးသူနဲ႔ေဝးေသာ္...(နိယမတရား)ခ်စ္ျမတ္ႏုိးတဲ့ သက္ရွိ သက္ မဲ့ ေတြနဲ႔ ကြဲျပားတတ္တယ္..။ ကၽြန္မတုိ႔က မကြဲျပားေအာင္အားထုတ္တယ္..စိတ္က်က္စားတယ္..။မွားေနၿပီ..။
၅။ကံလ်င္ ဥစၥာ= စိတ္ကူးယဥ္ ဇာတ္လမ္းေတြကုိရပ္တန္႔ေစခဲ့တာ..မိမိရဲ႔ အတိတ္၊ပစၥဳပၸန္ ကံ အက်ဳိးေပးနဲ႔ ထုိက္ သင့္ေသာ ဥစၥာ ကုိ သာ ရလိမ့္မေပါ့..။လက္ ရွိ အေျခအေနကုိ အားမရတဲ့ စိတ္က်က္စားမႈမ်ား ရပ္ တန္႔သြား ရမယ္..။

ဘုရားရွင္ က ဤသုိ႔ စိတ္က်က္စားခုိင္းတယ္..အဲလုိ က်က္စားရင္ ပညာ အလင္း။ ကၽြန္မတုိ႔က ေျပာင္းျပန္ က်က္စားတယ္ ေမာဟအေမွာင္၊ ပညာ ဉာဏ္အလင္း (တနည္း)ပညာ ေစတသိတ္သည္ စိတ္နွင့္ ယွဥ္ ၍ ေနတာစိတ္အစားစားမွန္တာေပါ့(စိတ္ကုိ မွီတြယ္ စိတ္ကုိခ်ယ္ မွတ္ ဖြယ္ ေစတသိတ္)လုိ႔ အဘိဓမၼာမွာဆုိထားပါတယ္..။

ထုိသုိ႔တည္တဲ့ ႏွလုံးအိမ္မွတဆင့္ ေသြးသားခ်ဥ္ဆီမွာ သတၱိကိန္းမွာပါ..။တစ္ကုိယ္ လုံးေသြးတစ္ပတ္လည္ ဘုိ႔ ၂မိနစ္ခြဲ ၾကာပါတယ္ တဲ့။ လည္ပတ္ၿပီး ေသြးသားခ်ဥ္ဆီမွာ တိတ္ေခြ ဖမ္းသလုိ သတၱိကိန္းသြားပါတယ္..။အဲလုိ ကိန္းမွသာ ဝိပႆနာ အာရုံမွာ အၿမဲေပ်ာ္ မွာ ပါ..။

ကၽြန္မ သည္ Blog ကုိ ေရးျဖစ္ခဲ့တာကလည္း သူမ်ားမဖတ္ ေတာင္ ကုိယ့္စိတ္ကုိ ကုိ အစင္ၾကယ္ ဆုံးအစာ ကုိထည့္သြင္းက်က္စားေပးႏုိင္တဲ့ အက်ဳိးကေတာ့ အေသအခ်ာ ပဲဆုိ ၿပီးေရးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္..။ရာ ႏႈန္းျပည့္သည္ အထိ.လည္း ႀကဳိး စားေနပါတယ္ေလ..။

အဲဒါနဲ႔ ကၽြန္မဘဝရဲ႔ Motto ေလးကုိ (Simplify my life, purify my mind )လုိ႔သတ္မွတ္ခဲ့တာ ပါ..။ (ရွင္းသန္႔စင္ၾကယ္ မႈကုိ ဘယ္ ေလာကစည္းစိမ္နဲ႔ မွ မလဲလွယ္မိပါေစနဲ႔ )လုိ႔ ကုိယ့္ကုိ ကုိ သတိေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္..။

Thursday, February 26, 2009

ဝိႆနာအစ ၊သံေဝဂ


ဝိပႆနာ တရားေကာင္းတယ္ ဆုိေပမဲ့ သံေဝဂဉာဏ္ မပါပဲမေကာင္းႏုိင္။ ကၽြန္မတုိ႔ ဓမၼမိတ္ ေဆြမ်ားႏွင့္လည္း သည္ သံေဝဂအေၾကာင္း ကုိ မၾကာေသးခင္ကမွေျပာဆုိေနျဖစ္ခဲ့ပါေသးတယ္..။ကုိဝင္းျမင့္ေဇာ္ ကေတာ့အထက္ မဂ္ကုိ လွမ္းတက္ ဘုိ႔ေလွကားတစ္စင္းပါတဲ့..။

စြဲၿမဲစြာ အားထုတ္ျဖစ္ဘုိ႔ကေတာ့သံေဝဂသည္ နက္ ရႈိင္းေသာ သံေဝဂျဖစ္ေနရပါလိမ့္မယ္…။ မဟုတ္ လုိ႔က ေတာ့ ဦးစားေပးအဆင့္ မဟုတ္ပဲ ေက်ာင္းပိတ္မွ လုပ္ရတဲ့၊ ရုံးပိတ္မွ လုပ္ရမဲ့ အပုိ ဝန္ေဆာင္ မႈတစ္ ခုလုိ ၊ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ ဖက္ ရွင္လုိ က်င့္သုံးေနတတ္ၾကပါတယ္..။

ကၽြန္မသည္မေန႔ကေက်းဇူးေတာရွင္ ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးရဲ႔ ေယာဂီေဟာင္းတရားတိတ္ေခြအမွတ္ (၁) ကုိ နာ ယူမိလုိ ၾကားသိရတဲ့ သံေဝဂ တရားကုိ ျပန္ေရးျပခ်င္ မိပါတယ္..။
သံေဝဂ ဉာဏ္ နဲ႔ ပတ္ သက္ ၿပီး ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေကာသလ မင္းရဲ႔ အေဖတူ အေမကြဲ ညီအစ္ကုိ ေတြ ျဖစ္တဲ့ ဘဒၵဝဂၢီ ညီေနာင္ ၃၀ ကို ေဟာ ၾကားခဲ့ ဘူးပါတယ္..။
သူတုိ႔ေတြဟာ ပထမ အႀကိမ္တရားေဟာ ၿပီးခ်ိန္ မွာ အနာဂါမ္ထိ ျဖစ္ၿပီးသားပါ.။အေျခခံသိ ၿပီးသားေတြ ေဒါသလည္းသိမ္းႏုိင္တယ္ ၊ဒါေပမဲ့ဘာ လုိ႔ ရဟႏၱာ မျဖစ္ၾက ေသးတာ လည္းလုိ႔ ဆင္ ျခင္ ၾကည့္တဲ့ အခါ..သံေဝဂ ဉာဏ္လုိ ေနတာ ကုိ ဘုရားရွင္က သြား ေတြ႔ရပါတယ္..။သေဘာ ေပါက္ ရက္ သားနဲ႔ အထုိင္ မက်ေသးတာ.။ နိဗၺာန္ကုိေတာ့သိတယ္အရဟတၱ က်င့္စဥ္မွာ အထုိင္ မက်ေသးတာ..။

အခ်ိန္နဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီးမွားေနတာ အမ်ားႀကီး…အမ်ားႀကီးေနရအုံးမယ္ထင္ထားတာ သည္ အမွားေၾကာင့္ဆုိတာ သိေတာ့ဘုရားရွင္က ဘဒၵဝတီ ညီေနာင္ (၃၀) ကုိ အဲဒီအခါ သံေဝဂ ဉာဏ္ရေစဘုိ႔ ေတာ အုပ္ တစ္ခုေခၚသြားၿပီး ဘုရားရွင္ က သံသရာရဲ႔သက္တမ္းကုိ တြက္ျပေတာ္မူပါတယ္..။ အခ်ိန္ကုိ ဆန္း စစ္ျပေတာ္မူပါတယ္..။

ဘုရားရွင္က ခ်စ္သားတုို္႔သံသရာ သက္ တမ္းဟာ အသေခ်ၤေပါင္း အနႏၱ ရွိပါတယ္လုိ႔ေဟာ ၾကားေတာ္ မူပါတယ္..။

တစ္သေခ်ၤ..ဆုိတာ ၁ ေနာက္ မွာ သုည အလုံးေပါင္း၁၄၀ဆုိတဲ့ ဂဏန္းပမာဏ ရွိပါတယ္ ၊ ႏွစ္ေတြ မဟုတ္ဘူး ကမၻာ ေတြေနာ္။တစ္ကမၻာ ဆုိတဲ့ ကာ လ က ဘယ္ ေလာက္ ၾကာလည္းဆုိေတာ့ အလ်ား၊ အနံ၊ အျမင့္ ၁၃ မုိင္ ရွိတဲ့သံကန္ ႀကီးကုိ မုံညွင္းေစ့ ေတြ ထည့္မယ္.၊ထုိ မုန္ ညွင္းေစ့ မ်ားထဲမွႏွစ္တစ္ရာ မွာ ၁ေစ့ယူ ၿပီး ဖယ္ မယ္..။
ကုန္ဆုံးသြားတဲ့ အခ်ိန္ဟာ တစ္ ကမၻာ..ျဖစ္ပါတယ္..။ ဤကဲ့သုိ႔ ၾကာေညာင္းလွစြာ ၊ မ်ားျပားလွစြာ ေသာ ဘဝေတြကုိ က်င္လည္က်က္စားေျပးလႊားခဲ့ရပါတယ္လုိ႔ ေက်းဇူးေတာ္ ရွင္ ျမတ္စြာဘုရားကဥပမာ ေဆာင္ ျပေတာ္မူပါတယ္..။
လူ႔ဘဝ၊ တိရိ စၦာန္ဘဝ၊ ငရဲ ၿပိတၱာ ၊အသူရကာယ္၊ နတ္ ၊ျဗဟၼာ အစုံ ျဖစ္ခဲ့ဘူးတာ ေတြထဲက ကမၻာ ေပါင္း မ်ားစြာ မွာလူကုိ ဖယ္ ထား၊ တျခားဘဝတြထား နြားဘဝ။ အဲဒီ ႏြားဘဝ ထဲ မွာ ပဲ အနက္၊ အနီ၊ အညဳိေတြ ခဏဖယ္ထားပါ။
ႏြားအျဖဴဘဝနဲအျဖဴဘဝနဲ႔ ေခါငး္ျဖတ္ အသတ္ ခံရလုိ႔က် ခဲ့တဲ့ ေသြးေတြ ေပါင္းထားမယ္ တဲ့။
ခ်စ္သားတုိ႔ ကမၻာေသးေသးေလးမွာ ရွိတဲ့ ပင္ လယ္ေရနဲ႔ က်ခဲ့တဲ့ ေသြးထုထည္ ႏႈိင္းယွဥ္ ရင္ ဘယ္ ဟာ မ်ားမလဲလုိ႔ေမးပါတယ္..။လြယ္ လြယ္ နဲ႔ ေျဖလုိ႔ မရဘူးေနာ္ နက္ နက္ ရႈိင္းရႈိင္း ေတြးၿပီးေျဖၾကရပါမယ္ဆုိ ေတာ့ ေသြးက မ်ားသြားမယ္ လုိ႔ ေျဖၾကရပါတယ္..။
ဘုရားရွင္က မွတ္ရမယ္ တဲ့ ဆိတ္လည္းျဖစ္ခဲ့ဘူးတယ္..။ၾကက္ ဘဲ ဝက္၊စသည္ ျဖင့္ မျဖစ္ခဲ့ဘူးေသာ ဘဝမရွိပါ..။
လူ႔ဘဝမွာလည္းေတာလမ္းမွာ သူပုန္ ေတြ သတ္ လုိ႔ က် ခဲ့တဲ့ မ်က္ ရည္ေတြ။ေသခါနီးမွာ မေသခ်င္ပဲေသရေတာ့ က်တဲ့မ်က္ ရည္ေတြေပါင္းထားမယ္..ဆုိရင္ ကမၻာေသးေသးေလးက ပင္လယ္ ေရကနည္းပါေသးတယ္ တဲ့..။

အဲလုိ မ်ားေပမဲ့ တကယ္ က်င္လည္ရတာ ကေတာ့ ဂဏန္းေသးေသးေလး …၃၁ဘုံပဲ ရွိတာ။စကားအရ သာ ၃၁ ဘုံေနာ္ အနာဂါမ္ ျဗဟၼာ ႀကီးေတြသာ ေရာက္ ရွိႏုိင္တဲ သုဒၶါ ဝါသ ငါးဘုံကုိ ဖယ္ လုိက္ ရင္ ၂၆ဘုံမွာပဲ က်င္လည ္ရတာ ဆုိေတာ့အဲလုိ အစုန္ အဆန္ ေျပးသြားက်င္ လည္ခဲ့ရဘူးေသာ ဘဝေတ ြထဲမွာ မျဖစ္ ဘူး တာ မရွိ၊


မရဘူးတာ တစ္ ခုမွမရွိဘူးတဲ့..။
မေတာ္ဘူးတဲ့ေဆြမ်ဳိးလည္းမရွိ..။
မေရာက္ဘူးတဲ့ေနရာ မရွိ။
မျမႈပ္ဘူးတဲ့ သခ်ၤဳိင္းေျမလည္းမရွိ။
ျဗဟၼာ ျပည္ဆုိတာ လည္း မဆန္း၊

နတ္ ျပည္ ဆုိတာလည္းမဆန္း၊
ေရႊ ေငြ ဥစၥာ ေတြ ဆုိတာ လည္းမဆန္း၊
တုိက္တာ ၿခံေျမ၊ကားေတြလည္း မဆန္း

အိမ္ေထာင္သားေမြးကိစၥေတြလည္းမဆန္း၊

လူခ်မ္းသာ ဘဝ၊ ဘုရင္မင္းဘဝေတြလည္းမဆန္း၊
သူေတာင္းစားဘဝ၊ ပါေမာကၡဘဝ ၊အႏူအဝဲ အက်ဳိးအကန္းဘဝ၊ အေခ်ာ အလွ ဘဝအၾကိမ္ ၾကိမ္ ၊ ျဖစ္ခဲ့ရတာကုိ သည္ တရားမွ တဆင့္ ျပန္သိရပါတယ္..။ ဘယ္ မွာ စိတ္က် က်၊ ဘယ္ လုိ ပုံေဖာ္ၿပီးစိတ္ကူးေတြ ယဥ္ ယဥ္ ရုိးေနၿပီ..။ စိတ္က်က္စားလုိ႔ေပ်ာ္စရာေနရာရွာမရႏုိင္ေတာ့တာ သံေဝဂဉာဏ္ျဖစ္ပါတယ္...။

ဘယ္ ဘဝ ပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ အုိနာ ေသ နဲ႔ပဲ အဆုံးသတ္ရတာ၊ ေနာက္ ဆုံးအကုန္ထားခဲ့ရတာ..။ပင္ ပန္းလွပါ ၿပီ…အဲ ဒီ ဆင္းရဲတဲ့ အေၾကာင္းရင္းက အဝိဇၹာ ေၾကာင့္လုိ႔ ေဟာ ၾကားခဲ့ပါတယ္..။
ေလာ ကမွာေတြးခ်င္တာ ေတြး။စိတ္ ကူးကုိႀကဳိက္ သလုိ ယဥ္ ။ ဣ႒ာရုံ၊ အနိ႒ာ ရုံ မွန္ သမွ် သည္ အကုန္ ျဖစ္ခဲ့ဘူး ၿပီ..မျဖစ္ဘူးတာ တစ္ခုမွမရွိ၊ မရဘူးတာ တစ္ခုမွ မရွိ.. မရဘူးတာ နိဗၺာန္ တစ္ခုသာ က်န္ ပါေတာ့တယ္..။


အဲလုိ အခ်ိန္ေတြကုိ ထည့္ မတြက္ ပဲ လႊမ္းမုိးေနတဲ့ အဓိက အခ်က္ က အခ်ိန္ နဲ႔ ပတ္ သက္ ၿပီး အထင္ မွာ ေနတာ..ကၽြန္မတုိ႔လက္ ရွိရတဲ့ ဘဝေလးကုိ အၾကာ ႀကီးေနရအုံးမယ္ ထင္ ေနတာ။ေရွ႔လ မွာ ဘာ လုပ္ မယ္၊ ေနာက္ ႏွစ္ အနာဂါတ္ ေတြ အမ်ားႀကီး ပုံေဖာ္ ထားတာ အမွား၊ အုိ နာ ေသကုိ ထည့္ မတြက္ပဲ ဘဝထူေထာင္ေရးအတြက္ႀကဳိးစားေနမိ၊ အခ်ိန္မ်ားစြာေပးေနမိ ၊အုိ နာ ေသ က ေရာက္ေတာ့မယ္..။ တရားစခန္းေလး ၁၀ရက္ေလာက္ ဝင္ၿပီးတာ နဲ႔တာ ဝန္ေက်စပါးေရာင္းၿပီးတဲ့ လယ္ သမားလုိ စိတ္ခ် လက္ ခ် ေလာ ကီေရးေတြနဲ႔ နပမ္းလုံးဘုိ႔ႀကဳိးစားၾကတဲ့ အထဲ မွာ ကၽြန္မလည္းပါဝင္ခဲ့ပါတယ္..။

အတိတ္ကံ အတုိင္း အက်ဳိးေပးတဲ့အတုိင္း ခႏၶာဝန္ကုိ အက်ဥ္းဆုံးထားၿပီး ကုသုိလ္အျပည့္အဝဆုံးနဲ႔ သံသရာဝဋ္ရဲ႔ လြတ္ လမ္းရွာရေတာ့မွာအမွန္ပါပဲ..။အဲဒီ အုိ နာ ေသနဲ႔ ကံ အက်ဳိးေပးကုိ နားလည္ ဘုိ႔ ဘုရားရွင္ က အဘိဏွသုတၱန္ မွာ ေဟာ ၾကားခဲ့ပါတယ္..။

[အုိျခင္းတစ္ျဖာ ၊ နာျခင္းတစ္ေထြ
ေသျခင္းတစ္ျခား၊ ကြဲျပားတစ္ဖန္
ကံလွ်င္ ဥစၥာ ၊ ဤငါးျဖာကုိ
မကြာေန႔ည။ ဉာဏ္ သက္ဝင္ ၍ ဆင္ျခင္ ၾက ]


ကၽြန္မတုိ႔ေတြ ေတာထဲက ေတာသမင္ေတြလုိ..ေတာ ထဲမွာ ပတၱျမားေတြ႔ပါလ်က္ ကယ္ နဲ႔ ျမက္ စား ၿပီးျပန္ၾကေတာ့ မွာလား.။ကၽြန္မ ကုိယ္ ကုိ ေမးျဖစ္ခဲ့တဲ့ေမးခြန္းပါ..ေျဖနဳိင္ေအာင္လည္းႀကိးစားေနပါတယ္ ဓမၼမိတ္ေဆြတုိ႔ေရ..။

Wednesday, February 25, 2009

သစၥာသိရန္ အၿခံအရံ

ဦးေက်ာ္စုိးမိသားစုပံုႏွင့္
ဦးေသာင္းထြဋ္+မိခင္မေန႔ ကကၽြန္မတုိ႔စုိက္ပ်ဳိးေရး တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားရဲ႔ Group Mail ထဲကုိ စကၤပူေရာက္ သူငယ္ခ်င္းေတြရဲ႔ စကၤပူေဒၚလာ တစ္ေသာင္းကုိ လွဴတဲ့ သတင္းတစ္ပုဒ္ လက္ ခံရရွိခဲ့ပါတယ္..။ Sambawang Singapore မွာတရားစခန္းဖြင့္လွစ္ ႏုိင္ေရးအတြက္ဆရာေတာ္ အရွင္ ရာဇိႏၵ ကုိ လွဴတာ ျဖစ္ပါတယ္.။ပုံေလးထဲမွာ ၾကည့္ရတာ ပီတိနဲ႔ေပ်ာ္ ေနၾကတာ ေကာင္းေလစြ ပါ..။

လွဴတဲ့ သူ က က်မရဲ႔ တစ္ႏွစ္ႀကီးစီနီယာ ဦးေက်ာ္ စုိး၊ဇနီးေဒၚေဌးေဌးခင္။သမီးမ်ားျဖစ္တဲ့ ေဌးဦးသူ၊ ရည္မြန္စုိးတုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိ ေက်ာ္စုိးဆုိတာ ကကၽြန္မတုိ႔ေက်ာင္း တက္ တုံးကေက်ာင္းမွာ ဗုဒၶဘာသာ အသင္း ဥကၠ႒ အျဖစ္ေဆာင္ ရြက္ ခဲ့တာပါ..။ ကညစ္နဲ႔ ဖေယာင္းစကၠဴမွာေရးၿပီး ထုတ္ရတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ အသင္း လႈပ္ရွားမႈစာေစာင္ေလးေတြအတူ ထုတ္ေဝခဲ့တာ မုိ႔ သူတုိ႔ရဲ႔ အလွဴဒါန သတင္းေလးကုိ ကၽြန္မရဲ႔ စာမ်က္ ႏွာမ်ားမွာ မွတ္တမ္းတင္ေပးခ်င္စိတ္ေတြ နဲ႔အတူ မုဒိတာတရားပြားမ်ားျဖစ္ခဲ့ပါတယ္.။

ကၽြန္မတုိ႔ ေရဆင္းစုိက္ပ်ဳိးေရး တကၠသုိလ္ ဆုိတာ ကဟုိးအရင္အခါတုံးက တုိက္ နယ္ ေဆးရုံသာ ရွိတဲ့ ေရဆင္းရြာေလးကုိ အမွီ ျပဳရပ္တည္ရတာ ပါ..။ အခုေတာ့လည္းေနျပည္ေတာ္ ကတကၠသုိလ္ေပါ့ေနာ္..။

အဖိတ္ေန႔ေတြဆုိ ဗုဒၶသာဘာ အသင္းလႈပ္ရွားမႈေတြ ကဆြမ္းေတာ္ႀကီးအလွဴခံထြက္ ရတယ္၊ ညဖက္ မွာ အေဆာင္ ေတြကုိ အလွည့္က် ဓမၼစႀကၤာ လုိက္ရြတ္ၾကပါတယ္..။အလွည့္က်တဲ့ အေဆာင္ ကဝတ္ရြတ္သူမ်ားကုိ ေကၽြးေမြးရပါတယ္..။ညေန၆နာ ရီ အေဆာင္ ပိတ္ Roll Call ထူးၿပီးမွ ညရနာရီ ညထြက္ ခြင့္ရျပီး သြားရတာ မုိ႔ အဲဒီတုံးကေတာ့ အဖိတ္ေန႔ ေတြဆုိ သိပ္ေပ်ာ္ၾကပါတယ္..။

မွတ္မိေသးတယ္..။ေရဆင္းဆုိတာ ကၽြန္မတုိ႔ေက်ာင္းသားအားလုံးကုိ တစ္သားထဲျဖစ္ ေစခဲ့တဲ့ ေနရာတစ္ခုပါပဲ။အိမ္မွာ ကားရွိလည္းစီးလုိ႔မွမရတာ.။အားလုံးအေဆာင္ကတက္ လမ္းေလွ်ာက္ အတူတူတစ္သားတည္းဘဝေတြပါပဲ..။အဲဒီတုံးက ကၽြန္မ က (တန္းအလႊာ၊ ခဝါခ် ေစတဲ့ သဘာဝရင္ခြင္) ဆုိ ၿပီး ကဗ်ာ တစ္ပုဒ္ေရးခဲ့ဘူးေသးတယ္..။

အဲလုိ မိဘ နဲ႔ေဝးတဲ့ ေနရာ မွာ ေက်ာင္းတက္ရတာ တေန႔မွာ ကုိ ေက်ာ္စုိးတုိ႔ႏွစ္က ကုိ စံထြန္း ဆုိတဲ့ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္က အေဆာင္က အခန္းထဲဲမွာရုတ္တရက္ ေသဆုံးခဲ့ပါတယ္..။စာ ႀကဳိး စားသူဆုိေတာ့ေဆးရုံက ခြင့္ မျပဳတာ ကုိ စာေမးပြဲစိတ္မခ်လုိ႔ျပန္ဆင္းေျပးလာတာ..အေဆာင္မွာ ဆုံးရွာတယ္.။

ကင္းတားေဆာင္ေရွ႔ျမက္ခင္းျပင္မွာ မ႑ပ္ထုိး၊ အေလာင္းျပင္ တာေတြကုိ ေက်ာင္းကပဲစီစဥ္ရတာ ပါ..မိဘေတြကေနာက္ မွ လုိက္လာ ႏုိင္တာေပါ့..မွတ္မိေသးတယ္..။ကၽြန္မတုိ႔အသုဘရွိေနတဲ့ ညတုိင္းဝတ္ရြတ္ထြက္ရတာ အဲဒီတုံးကေတာ့ မေပ်ာ္ခဲ့တာ ေသခ်ာ မွတ္မိေနခဲ့တယ္..။

ၿမဳိ႔ျပ မဟုတ္ေလေတာ့ အုတ္ဂူကုိ လုပ္တဲ့ အခါ ဆရာ၊ဆရာမ ေတြႀကီးၾကပ္ မႈနဲ႔ အတူ ကၽြန္မတုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ အသင္းဝင္ေတြ ကုိယ္ တုိင္အုတ္စီ၊ပန္းရံကုိင္ခဲ့ရတာ ေတြ၊သပိတ္သြတ္ ခဲ့ရတာေတြ ဟာ အဲဒီအခါက အသက္ ၂၀ မျပည့္တတ္ေသးတဲ့ ကၽြန္မတုိ႔အတြက္ေတာ့ မဟာ အေတြ႔အႀကဳံႀကီးပါ..။

ဆရာ ဆရာမ ေတြဟာ မိဘတာဝန္ေတြပါ တစ္ပုိင္းတစ္က႑ ယူၾကရတာ ဆုိေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ေတြရဲ႔ ဆရာ့ေက်းဇူးသိတတ္မႈဟာ တျခားေသာ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားေတြထက္ ပုိသိမွတ္ နားလည္ေနၾကပါတယ္.။ ေႏြးေထြးမႈလည္းပုိပါတယ္။

အခုေတာ့လည္း ဆယ္စုႏွစ္ ၃ခုနီးပါးၾကာခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ေတြဟာ ဘဝမ်ားစြာကုိ ေနရာေတြလည္းျခားေစခဲ့၊ ေရေျမ ေတြလည္းျခားေစခဲ့၊ရပ္တည္မႈေတြလည္းျခားေစခဲ့ပါၿပီ..။ဘာသာေရးအသိစိတ္ဓါတ္ တူညီစြာ ျပန္ ျမင္ရတဲ့ အခါမွာေတာ့ ၾကည္ႏူးဝမ္းေျမာက္ရပါတယ္..။

ဓနရဲ႔ အႏွစ္သာရသည္ ကား ဒါန ျဖစ္ေနတာ ကုိ ေတြ႔ျမင္ရလုိ႔လည္း ဓန အတြက္ေကာ ၊ ဒါန အတြက္ပါေက်နပ္ရပါတယ္.။ သည္ အလွွဴမွာ Group Email Administrator ကုိေသာင္းထြဋ္ ကုိလည္း သူ႔ရဲ႔ေက်းဇူးရွင္မိခင္ႀကီးနဲ႔ အတူ ေတြ႔ရေတာ့က်က္ သေရရွိတဲ့ ဓာ တ္ပုံ တစ္ခုလုိ႔ကၽြန္မျမင္လုိ႔ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္..။ေက်းဇူးေတာ္ ရွင္ ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးက ကုိယ့္ဘဝရဲ႔ စာ မ်က္ ႏွာမ်ား မွာ မိဘ သည္ ေခါင္းႀကီးပုိင္းမွာ ရွိေနရမယ္ ဆုိတဲ့ ဆုံးမစကားနဲ႔ေလ်ာ္ညီေနလုိ႔ပါ..။

သည္ အလွဴေလးကုိ အေၾကာင္းျ႔ပဳၿပီးကၽြန္မမွတ္ထားဘူးတဲ့ အျမင့္ျမတ္ဆုံးဒါနျပဳနည္း ဆုိတဲ့ တရားဒါနေလးကုိ မွ်ေဝခ်င္ပါတယ္..။

အျမင့္ျမတ္ဆုံးဒါနျပဳနည္း

အလွဴ ရွင္ တြင္ ထားရမဲ့စိတ္သုံးမ်ဳိးနဲ႔ ျပည့္စုံရင္ မဟာကုသုိလ္စိတ္ျဖစ္ၿပီး အျမင့္ ျမတ္ဆုံးအက်ဳိးကုိ ေပးကုိ ရပါတယ္.။
၁။ဝမ္းေျမာက္ စြာနဲ႔ လွဴရပါမယ္။
၂။ဉာဏ္နဲ႔ ယွဥ္ၿပီးလွဴရပါမယ္။
၃။သူတစ္ပါးတုိက္ တြန္းမႈ မပါပဲ ထက္ ထက္ ျမက္ ျမက္ လွဴရပါမယ္။

နံပါတ္ ၂ အခ်က္ကုိ သိတာ နည္းၾကပါတယ္..။ဉာဏ္နဲ႔ ယွဥ္ၿပီးလွဴတဲ့ အခါမွာ
၁။သာသနာေတာ္ ကုိ သာ ရည္ ရြယ္ ၿပီးလွဴရပါမယ္..။

လွဴတာဆုိေတာ့ အက်ဳိးေပးဆုိတာ ရွိစၿမဲဆုိေတာ့..
တိရိစၦာန္တစ္ေကာင္ကုိလွဴရင္ ဘဝတစ္ရာ အက်ဳိးေပးပါတယ္..။
သီလမရွိတဲ့ လူဆုိရင္ ဘဝတစ္ေထာင္၊
သီလရွိတဲ့ လူဆုိရင္ ဘဝေပါင္းတစ္သိန္း၊
သမထစ်ာန္ရတဲ့ သူျဖစ္ရင္ ဘဝေပါင္းကုေဋ တစ္သိန္း၊
ေသာတာပန္ကုိလွဴရင္ ဘဝေပါင္း အသေခ်ၤ၊
သကဒါဂါမ္ ကုိ ဆုိရင္ေသာတာပန္ထက္ ပုိပါတယ္၊
အနာဂါမ္ ဆုိရင္ သကဒါဂါမ္ ထက္ ပုိ ၿပီး
ရဟႏၱာကုိ လွဴရင္ အနာဂါမ္ထက္ ပုိ ပါတယ္..။
ပေစၥက ဗုဒၶါ ကုိ လွဴရင္ ရဟႏၱာ ထက္ ပုိ ၿပီး
ဘုရားရွင္ ကုိ လွဴရင္ပေစၥက ဗုဒၶါထက္ ပုိပါတယ္..။
ဘုရားအမွဴးရွိေသာ သံဃာေတာ္ေတြကုိလွဴရင္(သံဃိက) အျဖစ္လွဴရင္ ဘုရားကုိ လွဴ တာထက္ ပုိပါတယ္..။
သာသနာေတာ္ အတြက္ရည္ မွန္းၿပီးလွဴရင္ (သံဃိက)ကုိလွဴတာ ထက္ ပုိၿပီးအက်ဳိးမ်ားပါတယ္..။
အခု အလွဴ ကစကၤပူမွာ တရားရိပ္သာ ဖြင့္ႏုိင္ေရး၊ စကၤပူ မွ ဗုဒၶ သာသနာအတြက္ ဆရာေတာ္ ဦးရာ ဇိႏၵ ကုိ လွဴတာ ဆုိ ေတာ့ အျမတ္ဆုံးနဲ႔ အက်ဳိးအေပးဆုံးမွာ ပါဝင္ ေနပါတယ္..။

၂။ အလွဴခံပုဂၢဳိလ္အတြက္ ဆုုေတာင္းရပါမယ္..။


လွဴၿပီဆုိတာနဲ႔ ဒါနရဲ႔ အက်ဳိးကုိ မိမိရရပါလုိ၏ လုိ႔ဆုမေတာင္းပဲ အလွဴခံ ပုဂၢဳိလ္အတြက္ ဒါနဲ႔ အက်ဳိး ရပါေစဆုိတဲ့ စိတ္ညႊတ္ၿပီး ေစတနာထာေပးတဲ့အခါ ေစတနာသည္ ကံျဖစ္တဲ့အတြက္ ေစတနာရဲ႔ အက်ဳိးကုိ ပါ ႏွစ္ထပ္ကြမ္း ကုသုိလ္ရရွိႏုိင္ပါတယ္..။
အဲဒီေစတနာမွာလည္း သုံးတန္ရွိပါတယ္..။
ပုဗၺ (မလွွဴခင္ထားရမဲ့ကုသုိလ္စိတ္)
မုဥၥ (လွဴေနစဥ္မွာထားရမဲ့စိတ္)
အပရ( လွဴၿပီးခ်ိန္မွာထားရမဲ့စိတ္ )တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္..။
အလွဴလုပ္မယ္လုိ႔ သဒၵါေပၚလာတဲ့အခ်ိန္မွာ မိမိလွဴမဲ့ ပုဂၢဳိလ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ ဆုံးျဖတ္ခြင့္ရွိပါတယ္.။ေရြးၿပီးမွ သည္ ေစတနာ သုံးတန္ ကုိ ေရာက္လာ ပါတယ္..။အဲဒီအခါမွာ အလွဴခံပုဂၢဳိလ္ရဲ႔ အေကာင္းအဆုိးကုိ မစိစစ္ေတာ့ပဲ
သာသနာေတာ္ကုိသာ ရည္ ရြယ္ၿပီး
ဘုရားသာသနာျပဳသူအလွူခံပုဂၢဳိလ္အတြက္ ဒါနအက်ဳိးမ်ားရပါေစဟုဆုေတာင္းေပးပါ..။


၃။ အခ်က္ ကေတာ့ အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္ပါတယ္..။

ဆရာေတာ္ မ်ားစြာရဲ႔ အဆုံးအမ မ်ားကု္ မွတ္သားထားမိသလုိမွ်ေဝခ်င္ပါတယ္..။
ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကမွာပါတယ္..ဒါနသည္ အေပါစားတရားမဟုတ္၊မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္ ကုိ ဆက္သြယ္ ေပးေနတဲ့ေဇာင္းတန္းသဖြယ္လုိ႔ မိန္႔ၾကားဘူးပါတယ္..။

မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီးက မိန္႔ၾကားဘူးပါတယ္..ဒါနေနာက္က အသိမလုိက္ရင္ သံသရာ ရွည္မယ္တဲ့။ဒါန၊သီလ ၊သမထ ဆုိတာ သာသနာ ပမွာလည္းရွိပါတယ္။ဝိပႆနာ သာ မရွိတာပါ.။သာသနာ တြင္းမွာ ဘုရားပြင့္၍ ဉာဏ္ ၂ ဉာဏ္ရႏုိင္ပါတယ္..။ကမၼႆကတာ ဉာဏ္ နွင့္ သစၥာကုိ သိေသာ သစၥာႏုေလာမိက ဉာဏ္(ဝါ) ဝိပႆနာဉာဏ္ တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္..။

ယခုကုိ ေက်ာ္စုိးတုိ႔ရဲ႔ အလွဴ ဒါနသည္ သစၥာ သိရန္ အၿခံအရံတစ္ခုျဖစ္ပါေစေၾကာင္း၊ျဖစ္လိမ့္မယ္လုိ႔ လည္းယုံၾကည္ပါတယ္ လုိ႔မွတ္တမ္းျပဳရင္းနဲ႔သာဓုေခၚလုိက္ပါတယ္..။ သာဓု သာဓု သာဓု

Sunday, February 22, 2009

ရင္ဆုိင္ရဲ၀ံ့ အသင့္ျဖစ္တည္

လြန္ခဲ့ တဲ့ ၃ ႏွစ္ ခြဲ ခန္႔က ႏွလုံးခြဲထားရတဲ့ ကၽြန္မ ရဲ႔ သားကုိ ယခု ျပန္ လည္ ျပသ တဲ့ အခိ်န္မွာ ဆရာဝန္ ကေနာက္ ထပ္ အသက္ ရွင္ ႏုိင္ စြမ္းသည္ ၁၀ ႏွစ္မွ် ပင္ မေသခ်ာ ပါတဲ့..။

သည္ သတင္းသည္ ေသာက၊တစ္ ဖန္ျဖစ္ေစရသလုိ သံေဝဂဉာဏ္ လည္း ခုိင္ ခန္႔လာ ခဲ့ရပါတယ္..။ ဇာတိ၊ဇရာ၊ ဗ်ာဓိဆုိတဲ့ စခန္းမ်ားကုိ ျဖတ္သန္း ၍ ခရီးလမ္းဆုံးသည္ မရဏခံတြင္းသက္ဆင္းၾကရမွာပါ။

အုိနာေသသုိ႔ေမာင္းႏွင္ပုိ႔၊ လူတုိ႔ မၿမဲပါတကား။
ရသည္ ဥစၥာ ၊ခ်စ္သူပါ စြန္႔ခြာ သြားရမွာ ပါတကား။
ခုိးကုိး ရာ ႏွင့္၊ တြယ္ရာ မဲ့၊ အားႏြဲ႔လွပါတကား..။
လုိမျပည့္ဝ၊ အားမရ တဏွာ့ကၽြန္ခ်ည္း ပါတကား..။


ေက်းဇူးေတာ္ ရွင္ လယ္တီဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ေထာင္ ထဲတရားသြားေဟာတဲ့ အခါ၊ ေထာင္ မွဴး ကမိတ္ ဆက္ ေပးတယ္ မနက္ ျဖန္ ႀကဳိးေပးသတ္ ရေတာ့မဲ့ အက်ဥ္းသား နဲ႔..။ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးကျပန္ေျပာတယ္...။ (အတူတူ ပါပဲဗ်ာ..က်ဳပ္တုိ႔လည္း ေသမိန္႔က်ၿပီး သားပါတဲ့..။) သူေတာ္ ေကာင္းႀကီးမ်ားရဲ႔ မွတ္ေလာက္ သားေလာက္စကား..ပါ..။

၃၁ဘုံအတြင္း..ခႏၶာ ရထား သူမ်ားေသမိန္႔ မွ လြတ္ ကင္းသူ ဘယ္ သူမ်ားရွိ ႏုိင္ ပါ မလဲ...။ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ျမတ္စြာ ဘုရားသခင္ က သည္ ဥပမာ ကုိ စကားနဲ႔ မေျပာ ပဲ ကိသာေဂါတမီ ကုိ မေသဘူးေသာ အိမ္မွ မုံညွင္းေစ့ ကုိ ရွာခုိင္း ခဲ့တာမဟုတ္လား။ ကၽြန္ မသည္ လည္း(ကိသာေဂါတမီ )လုိ ျဖစ္ေနခဲ့ ပါသလား..ျဖစ္ေနမိပါသလားျပန္ ၾကည့္ ရပါတယ္..။တဏွာ နိေရာေဓာ မျဖစ္သေရြ႔ေတာ့..ခႏၶာနိေရာေဓာဘယ္ ျဖစ္ပါ့မလဲေနာ္..။

တကယ္ေတာ့ ကၽြန္မ သည္ ၊ ရင္ဆုိင္ၾက အုံးစုိ႔ ဆုိတဲ့ Post ကုိ ေရးခဲ့တာ ဟာ တဏွာ့ကၽြန္ ပီပီ တဏွာ ခုိင္းသလုိ လုပ္ ခဲ့တာ ပါ..။ သည္ ေဆာင္းပါးကုိ သားသူငယ္ ခ်င္းေလးေတြဖတ္ၾကရင္ သားကုိ ညွာတာ ၾက မယ္ ေစာင့္ ေရွာက္ ၾကမယ္ ေပါ့ေလ...အေတြးကုိ က သည္လုိ..။ အယူသမားႀကီးေတြကုိး အယူဘက္ က စြဲေနၿပီေလ..။

ေဆးရုံ အေတြ႔ အႀကဳွံ ရွိတဲ့ ကမၻာ အရပ္ ရပ္ က ကၽြန္မ သူ ငယ္ခ်င္းမ်ားထံ မွလည္း ခြဲ စိတ္မႈ ေအာင္ ျမင္တဲ့ သတင္းစကား ေပးမႈမ်ဳိး ကုိ ေမွ်ာ္ လင့္ေတာင့္တခဲ့တာပါ..။ ေဆးပညာ ဆုိင္ရာ အၾကံေပးစကားေလးေတြ..၊ကၽြန္မအားနားလည္ အားေပးမည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ ျခည္ သန္းေစမဲ့ စာေလးတစ္ေၾကာင္းေလာက္ ေတာ့ျဖင့္ ေစာင့္စားခဲ့ မိတာ အမွန္ပါ..။

ကၽြန္မ မရခဲ့ ပါ..။

တကယ္ေတာ့လည္း ကၽြန္မ စိတ္ကုိ ဒုကၡေပးသူသည္ ႏွလုံးေရာဂါ မဟုတ္၊ သားသား မဟုတ္ ၊Response မလာေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားမဟုတ္ပါ..။
ကၽြန္မသား ဟု အမည္ပညတ္ ကုိ အေကာင္အထည္ အသက္လိပ္ျပာ အျဖစ္ အျမင္မွားေနတဲ့ သကၠာယ ဒိ႒ိ ေၾကာင့္ ပါ..။
ငါ့သားရယ္ လုိ႔ အေကာင္အထည္ထင္..ၿပီးတြယ္ထားတဲ့ သမုဒယေၾကာင့္ပါ..။သမုဒယ ေၾကာင့္ ဒုကၡ ျဖစ္ ္တယ္ေလ အေသအခ်ာ ေပါ့..။

ျဖစ္ပ်က္ သမွ်၊ သခၤါရ၊ ဒုကၡ သစၥာ မွတ္။
ျဖစ္ပ်က္ မႈတြင္ ငါေကာင္ထင္၊ခင္ မင္ သမုဒယမွတ္။
ရုပ္ နာမ္အားလုံး၊ျဖစ္ပ်က္ သုဥ္း၊ခ်ဳပ္ဆုံးနိဗၺာန္မွတ္။
ခ်ဳပ္ဆုံးမႈတြင္ ဉာဏ္သက္ဝင္၊ သိျမင္ မဂ္ဟုမွတ္ ။

ဓမၼေရးရာမွာေတာ့ အဘုိးတန္ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားရခဲ့ပါတယ္...အခုလုိ မီးျပတ္ေတာက္သြားတဲ့ သစၥာ အလင္းကုိ ျပန္ၿပီး Charging သြင္းေပးတဲ့ ဓမၼမိတ္ေဆြ ဆရာ ဦးဝင္းျမင့္ေဇာ္(သစၥာတရား) ႏွင့္ သား(ဓမၼရသ) ကုိ ေအာင္ဦးတုိ႔ ကုိ ေက်းဇူးစကားဆုိပါရေစ..။

ဤ စကားမ်ားသည္ ကၽြန္မ ရဲ႔ ကိေလသာ ေရာ ဂါ အတြက္ အပူျငိမ္းေဆးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္...ဓမၼ မိတ္ေဆြမ်ားအားမွ်ေဝရင္းမွတ္ တမ္းတင္ပါရေစရွင္..။

မဂၤလာပါခင္ဗ်ား..ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ေနာက္ဆံုးစကားျဖစ္တဲ့...”သခၤါရတရားသည္ ပ်က္တတ္တယ္၊ သတိနဲ႔ၾကည့္” ဆိုတဲ့စကားက မလံုေလာက္ဘူးလားဗ်ာ..ဒီစကားက ေလးအေသခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္းလံုး၊ ၿပီးေတာ့ ၄၅ ဝါလံုး တရားေတြေဟာၿပီးမွ အႏွစ္ခ်ဳပ္ဖြင့္ဟထြက္လာတဲ့ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ တကယ့္ေနာက္ဆံုး ေျပာတဲ့စကားပါ...တကယ့္ အႏွစ္ကေလး၊ တကယ့္အရသာကေလး တကယ့္အေရးႀကီးဆံုးေလးကို ဉာဏ္ေတာ္ႏွင့္ေရြးခ်ယ္သီကံုးၿပီးေတာ့ ပန္းေလးတစ္ကံုးကဲ့သို႔ ေပးသြားတာပါ...ဒီပန္းကံုးသည္ ပန္သူတိုင္းကို တင့္တယ္ပါတယ္...ဤသို႔ ေနာက္ဆံုးေျပာတဲ့ ဒီစကားကို ေကာင္းစြာနာယူခံယူ၍ အစဥ္မျပတ္ တဖ်တ္ဖ်တ္ ျပေနတဲ့ သခၤါရကို သတိမလတ္ ပညာနဲ႔ၾကည့္တတ္ရင္ျဖင့္ အခ်ိန္မလင့္ပါ လိုရာခရီး ဒုကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းတဲ့ဆီကို ေရာက္မွာ အမွန္သာျဖစ္ပါတယ္ေနာ...ေလးစားစြာျဖင့္ဝင္းျမင့္

aung oo said... အန္တီေရ..ခႏၶာရထားတဲ့ သား တုိ႔ေတြသည္ အုိျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္းေတြကုိ မလြဲေရွာင္သာပဲ ရင္ဆုိင္ေတြ႕ၾကံဳရမွာပါ။ ဒီခႏၶာကို က်န္းမာေအာင္၊ ရပ္တည္ႏုိင္ေအာင္၊ ေနထုိင္ႏုိင္ေအာင္ ျပဳျပင္ စီရင္ေပးေနရသလို တန္ေအာင္လည္း ခိုင္းသင့္တယ္လို႔ သတိရလိုက္မိတယ္။ လိုခ်င္တဲ့ သံသရာ တဖက္ကမ္းကို ကူးတဲ့ ေနရာမွာ ေဖာင္သဖြယ္ အသံုးခ်ရာမွာပဲလို႔ ထင္မိပါတယ္။ မိခင္ေမတၱာကုိ ထင္ျမင္ေစပါတယ္ အန္တီ။ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးလံုး က်န္းမာခ်မ္းသာပါေစ...။
ဓမၼ မိတ္ေဆြမ်ား အား ေလးစားစြာေက်းဇူးတင္လ်က္...

Friday, February 20, 2009

ရင္ဆုိင္ၾကအုံးစုိ႔

ေမေမ ခ်စ္ေသာ သားႀကီးကုိဥဂၢါ...

အရာရာ ဟာ ျဖစ္သင့္လုိ႔ၿဖစ္တာခ်ည္းပဲ.. မျဖစ္သင့္ပဲျဖစ္ေနတာ တစ္ခုမွမရွိဘူးတဲ့ သားေရ..။ တစ္ ခါက ေသာတာပန္ရဟန္းတစ္ပါး ဟာ.. နံနက္ မုိးလင္း ေရကန္နားမွာ မ်က္ႏွာ သစ္ေနတုံး သူခုိးတစ္ ေယာက္က ခုိးရာပါပစၥည္း ကုိ နံေဘးနားခ်ၿပီး ထြက္ေျပးသတဲ့..။

ေနာက္ က ဖမ္းဘုိ႔ေရာက္လာတဲ့ မင္းခ်င္းေတြက ပစၥည္း ထုပ္ နဲ႔ လက္ပူးလက္ၾကပ္မိတယ္ဆုိၿပီး...ဝုိင္းရုိက္ၾကတာ..ေသပါေလေရာ..။ ဒါကုိမေက်နပ္ တဲ့ သံ ဃာ တခ်ဳိ.က ဘုရားထံ သြားေလွ်ာက္ၾကတယ္..။မတရားဘူး..မတရားသျဖင့္ ခံရတယ္ေပါ့..။

ျမတ္စြာဘုရားက ၿပန္ၿပီးအတိတ္ ကုိေဆာင္ၿပတယ္..။ ယခုဘ၀မတုိင္ခင္ ဘ၀တစ္ခုမွာ..လွည္းသားေတြကုိ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ သူၿဖစ္ခဲ့တယ္တဲ့..။စခန္းခ်တဲ့ ေနရာ တစ္ခုမွာ တစ္ေန႔ေတာ့..ခုိးေၿပးလာတဲ့စုံတြဲတစ္တြဲ ေရာက္လာၿပီး..ခုိကုိးခြင့္ေတာင္းၾကတယ္..။

လွည္းသူၾကီးက မၾကံေကာင္း မစည္ရာ..၊ မိန္းကေလးကုိ တပ္မက္ေတာ့...မတရားသၿဖင့္လုိခ်င္လာေရာ..။ညတြင္းခ်င္း အဘုိးတန္ပစၥည္း သူတုိ ႔လွည္းမွာ သြား ဖြ က္ထားၿပီး..သူခုိးရယ္လုိ႔ စြပ္စြဲ ရုိက္ႏွက္..သတ္ပစ္ၿပီး မိန္းကေလးကုိ သိမ္းပုိက္ခဲ့တယ္..။ အဲဒီအေၾကာင္းကံရဲ႔ အက်ဴိးဆက္ေတြ.. လုိ႔ ၿမတ္စြာဘုရားရွင္က ေဆာင္ၿပေတာ္မူခဲ့တယ္..။

ကံ ကံ၏ အက်ဴိးေပးကုိ နားလည္တဲ့ ကမၼႆ ကတာ သမၼာဒိဌိ ဉာဏ္ ရရွိ ခဲ့ၿပီဆုိရင္..တစ္ေလာကလုံး အၿမင္ေတြ ရွင္းကုန္တယ္..။ အၿပစ္တင္စရာ..မရွိေတာ့ဘူးေပါ့..။ အက်ဳိးေပၚလာရင္ အေၾကာင္းကုိဆင္ၿခင္ဘုိ႔ ဆရာေတာ္ဘုရားေဟာၾကားခဲ့ ပါတယ္ ကေလးရယ္..။ ေမေမတုိ႔လည္း အတိတ္မွာ မွားခဲ့တာ ေတြရွိမယ္ သားေရ..။ ခံစား စံစား ရတာေတြ မွန္ သမွ် ၀ဋ္ေၾကြးေက်ေအာင္ ဆပ္ဘုိ႔အခြင့္ အေရးေပးတာလုိ႔ မွတ္ယူပါတယ္။ ေက်ေအာင္ ဆပ္ၾကတာေပါ့..သားသားေရ..။

သားသား ႏွလုံးခြဲရမယ္ ဆုိတဲ့ သတင္းကုိ လက္ခံရရွိ ခ်ိန္ မွာ ေမေမ ဟာ..သာသနာ့နယ္ေၿမတစ္ခုၿဖစ္တဲ့ စကၤပူ ဓာတ္ေတာ္တုိက္ မွာ ရွိေနခဲ့ပါတယ္..။ တစ္ ၿခားေနရာမွာ ဆုိ..ေမႊေႏွာက္ေခ်ာက္ၿခား လြင့္ပါး ေပ်ာက္ ကြယ္ သြားမတတ္ ခံစားခဲ့ရမွာပါပဲ..။

က်ခဲ့တဲ့ မ်က္ရည္ေတြ..ပူပင္ေသာကေတြ..၊ ငါ့သားမွၿဖစ္ရေလၿခင္းဆုိတဲ့ ေဒါသေတြ၊.ေ၀ဖန္ဆင္ၿခင္ႏုိင္စြမ္း မဲ့ၿခင္း ဆုိတဲ့ ေမာဟေတြၿပည့္လွ်မ္းခဲ့ရပါတယ္..။
သားသားနွလုံးမခြဲခင္ ေမေမ့ႏွလုံးသည္းပြတ္ ကို္ အရင္ ခြဲထုတ္ ယူငင္သြားခဲ့သလုိပါ သားေရ..။ (ရင္အုပ္မကြာ) ဆုိတဲ့ မိခင္ရဲ႔အရည္အေသြး မၿပည့္မီေလေသာ..မိန္းမတစ္ေယာက္ေပါ့သား။

(မိမိသာ လ်င္ ၊မိမိ၏ ကုိးကြယ္ရာ အစစ္ျဖစ္၏။မိမိမွ တစ္ပါး ကုိးကြယ္ရာ မရွိ၊ မိမိကုိယ္ ကုိ ေကာင္းစြာ ဆုံးမ မွ ကုိးကြယ္ရာ ၏၊)
သူတစ္ပါး တုိ႔ နတ္ရြာ မဂ္ ဖုိလ္ ရသည္ကုိ မိမိေတာင္းယူ၍ မရေကာင္း ၊မိမိ ကုိယ္ တုိင္ က်င့္ႀကံအားထုတ္မွသာရႏုိင္ မည္၊ သူတစ္ပါးကမည္သုိ႔မွ မတတ္ႏုိင္။
ဆုိတဲ့ ေဒသနာေတာ္ ကုိ ေမေမတုိ႔ရဲ႔ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ျမတ္စြာဘုရား ကေဇတဝန္ေက်ာင္းမွာ ကုမာရကႆပ မယ္ေတာ္ ကုိ ဆုံးမရင္းေဟာၾကားခဲ့ တာကုိေမေမျပန္သတိရမိပါ တယ္သား ေရ။ မဂ္ဖုိလ္ နိဗၼာန္ကုိ ႀကိဳးစား ဘုိ႔ ဘိကၡဴနီမ ဝတ္ခဲ့ေပမဲ့ လူ႔ဘဝက ပါလာ တဲ့ သေႏၶ သားေလးကုိ ေမြးၿပီးကတည္းက တရားေမ့ၿပီး မ်က္ရည္ ပင္လယ္ ေဝခဲ့ရ တဲ့ အေမ တစ္ေယာက္ ေပါ့..။

ရဟန္းဝတ္သြားတဲ့ သားကုိတမ္းတတဲ့မ်က္ရည္ ၁၂ ႏွစ္ တာ ပတ္ လုံး ပူေလာင္ လုိက္တာ.. ေမေမ ထပ္တူထပ္မွ် ခံစားလုိ႔ရပါတယ္ သားေရ..။မ်က္ရည္ အလူးလူး နဲ႔ အရူးမီးဝုိင္း သား- သား- သား ဆုိၿပီးေအာ္ ဟစ္ လဲက် ခဲ့ရတယ္ ဆုိတဲ့ အေမ တစ္ေယာက္ရဲ႔ ႏွလုံးသားကုိ လည္း ရာႏႈန္းျပည့္ ခံစား နား လည္ပါ တယ္ သား ရယ္။

( သင္သည္ ခ်စ္ျခင္းကုိ ျဖတ္ေတာက္ ျခင္းငွာ မစြမ္းႏုိင္ပါသေလာ) လုိ႔ေအးစက္ျပတ္ေတာက္တဲ့ စကားကုိ သားရဟန္းက ဆုိတဲ့ အခါ..အဲဒီေန႔မွာပဲ အရဟတၱဖုိလ္ တည္ ခဲ့တာ ကုိ ေမေမ ေကာင္းေကာင္း အမွတ္ရ တာ ေပါ့ သားရယ္..။
ေက်းဇူးေတာ္ ရွင္ ျမတ္စြာဘုရား သက္ရွိထင္ ရွား ရွိခဲ့ရင္..( တပည့္ေတာ္မအား ႏွလုံးေရာဂါ အစား ေအးစက္ ျပတ္ေတာက္ေသာ စကားတစ္ခြန္း ရရွိ ေအာင္ ေဆာင္က်ဥ္းေပးပါ) လုိ႔ရွွစ္ခုိးေတာင္းပန္ မိမလားပဲ ကေလးေရတစ္ရက္ၾကာမွေမေမ ျပန္ဘုိ႔စီစဥ္ရင္းတည္ၿငိမ္ လာခဲ့ပါတယ္..။
ေလယာဥ္က ဆင္းဆင္းခ်င္း မႏၱေလးကုိ ဆက္တက္ခဲ့ရတာ...ပိန္ခ်ဳံးေနတဲ့ သားကုိၾကည့္ၿပီးေမေမ ကုိယ့္ကုိ ကုိ ခြင့္မလႊတ္ႏုိင္ခဲ့ဘူး..။ ညကခရီးပန္းခဲ့ေပမဲ့ ေမေမ ကုိယ္တုိင္ေသြးေဖါက္လွဴ ေပးဘုိ႔ စီစဥ္ပါရေစသား..။ကံအားေလ်ာ္စြာ အေၾကာင္းညီညြတ္ခဲ့ေတာ့ ေမေမ့ ေသြး ဟာ မနက္ၿဖန္ခြဲမဲ့ သားအတြက္..လုံေလာက္ပါတယ္တဲ့ အေၿဖကုိရေတာ့ေမေမ စိတ္ ေအးရပါတယ္..။

ခဏသာ နားၿပီး..ညတုိင္းေမေမသားနဲ႔အတူ ေစာင့္ အိပ္ရင္း ..သားေရာဂါကုိ ေမေမေလ့လာ ခဲ့ပါတယ္ သား
Rheumatic heart disease is a condition in which permanent damage to heart valves is caused
by rheumatic fever. The heart valve is damaged by a disease process that generally begins
with a strep throat caused by streptococcus A bacteria that may eventually cause rheumatic
fever.
Streptococcus Bacteria infection ျဖစ္ပါတယ္..ႏွလုံးရဲ႔ အဆုိ႔ရွင္ heart valve ကုိ တုိက္ခုိက္
ပိတ္ဆို႔တာေပါ့..သာမာန္လူေတြ ၅စင္တီ ရွိတယ္..သားသားမွာ က ၁ စင္တီသာ က်န္ေတာ့လုိ႔ ခြဲ ၿပီးခ်ဲ႔ရတာ
ပါသား..။သူက အစားအေသာက္ေတြကေတာ့ မကူးစက္ႏုိင္ဘူး..။ သြားပြတ္တံ၊ ေခါင္းအုံးစြပ္
၊အၿမဲတမ္းသုံးတဲ့အသုံးအေဆာင္ေတြကတဆင့္ ကူ စက္ေစႏုိင္တယ္..။

Strep throat is caused by Group A streptococcal infection (GAS), specifically the bacterium
Streptococcus pyogenes It is spread by direct, close contact with an infected person via air-based germs.In addition, it may be spread through contamination of pillow cases, toys, toothbrushes and other often-used materials. Rarely, contaminated food, especially milk and milk products, can result in outbreaks.

ေမေမမွာခ်င္တာက ဘယ္သူကုိမွ အျပစ္မ တင္တဲ့ ေအးခ်မ္းတဲ့ စိတ္ကုိထားပါ..
ေဆးလိပ္ ၊ အရက္ ၊ေကာ္ဖီ ၊ လဘက္ရည္ လုံ၀မေသာက္ပါနဲ႔..။စာမွာက (Tobacco product)အကုန္ေရွာင္ရမယ္။ကြမ္းစားတာ လည္း ပါပါတယ္ ကေလးေရ..။
အဟာရၿပည့္တဲ့ အစား အေသာက္ ကုိ စားရမယ္..ငါး၊ အသား၊ သစ္သီး၀လံ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စားပါ သား။
ကုိယ္လက္လႈပ္ရွား မႈ ရွိပါေစ..။ ကြန္ပ်ဴတာ အင္တာနက္ ခ်ည္း ထုိင္မလုပ္ပါနဲ႔ ကေလးေရ..။
ေရႊတိဂုံ ဘုရားတက္ ဘုိ႔ အၾကံေပးခ်င္တယ္ သား..။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ေက်ာင္းမွာ က်င္းပၿပဳလုပ္တဲ့ ခင္ပြန္းႀကီး ၁၀ ပါး ကန္ေတာ့ပြဲ ကုိ အၿမဲ သြားေရာက္ ကန္ေတာ့ပါ..သား..။

ခရီးၾကမ္းေတြ..၊ ဖုံထူတဲ့ ေနရာ ၊ လူထူတဲ့ ေနရာ မသြားပါနဲ႔ ေဆးမွန္မွန္ေသာက္ပါသားေရ။
ေမေမက သည္မွာ စုံစမ္းေတာ့ အဆုိ႔ရွင္ကုိ အစားထုိး ခြဲစိတ္ႏုိင္တယ္တဲ့.. ။
ေမေမ့ရဲ. မိခင္ဘ၀တာ၀န္ေက်ျပြန္မႈ တစ္ခုၿဖစ္ေစရပါမယ္ သားရယ္..။သည္တစ္ခါေတာ့....

ေမေမတုိ႔ အံမႀကိတ္ဘူး..လက္သီးမဆုပ္ဘူး.. ေတာက္မေခါက္ဘူး..မ်က္ရည္မထြက္ဘူး..။

စိတ္ၾကည္လင္ စြာ
ေအးခ်မ္း ၿငိမ္သက္စြာ
ရဲရင့္ၿပတ္သားစြာ...
ရင္ဆုိင္ၾကတာေပါ့..သားသားေရ..။

Thursday, February 19, 2009

ဘုန္းေခါင္ငါတုိ႔ဘုရားတည္း

သားသားနဲ႔ မီးမီးတုိ႔ေရ..။

ေမေမ လည္း အတိတ္ ကုိ ျပန္လည္ျမင္ေယာင္၊ၾကားေယာင္ရင္း သင္ယူခဲ့ရဘူးတဲ့ လကၤာေလးေတြ သတိရခဲ့ပါတယ္ ကေလးေရ..။ မဂၤလာဗ်ဴဟာ သင္တန္းေက်ာင္းကသင္ေပးခဲ့တာ ပါကြယ္..။

ေမေမ ေျပာဆုိ ဆုံးမတဲ့ အခါ အမည္ နာ မ ေဖၚျပေက်းဇူးဆပ္တဲ့ အေနနဲ႔ ေက်းဇူးေတာ္ ရွင္..ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး မ်ားရဲ႔ အမည္ကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ေပမဲ့ လည္းတရားပုိင္ ရွင္ အစစ္ အမွန္ ကေတာ့ ေမေမ တုိ႔ရဲ႔ေက်းဇူးေတာ္ ရွင္ ျမတ္စြာဘုရားျဖစ္ပါတယ္..။

သစၥာေလးပါး၊ျမတ္တရားကုိ ၊ဆရာ မကူ သယမၻဴဉာဏ္ေတာ္ျဖင့္ ကုိယ္ ေတာ္ တုိင္ သိခဲ့ တာ ပါ.။တရားပုိင္ရွင္ အစစ္ သည္ ေက်းဇူး ေတာ္ ရွင္ ျမတ္စြာ ဘုရား ျဖစ္တာ ကုိ အၿမဲသိမွတ္ ပူေဇာ္ ေနရမယ္ ေနာ္..။

ကုသုိလ္ေရး ေတြ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေပမဲ့ တစ္ ခါ တစ္ခါ၊ ဆရာစြဲ၊ဒကာစြဲ ဂုိဏ္းဂဏ အစြဲ ေတြ ဝင္လာ ၿပီး တရားပုိင္ရွင္ အစစ္ ျမတ္ဘုရား ကုိ ေမ့ေလ်ာ့တတ္တဲ့သေဘာေလးေတြ မသိမသာ ျဖစ္တတ္တာ ကုိ ဆင္ျခင္ၾကရပါမယ္ ကေလးတုိ႔ေရ..။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေဝဘူ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးဆုိရင္ သင္ျပခဲ့တဲ့ တရားရႈမွတ္နည္း ကုိ ေဝဘူနည္းရယ္ လုိ႔ အမည္ တံဆိပ္ မတပ္ဘုိ႔ တပည့္ သားေျမးမ်ားကုိ ႀကဳိတင္ မွာၾကားခဲ့ပါတယ္ ကြယ္..။ ငါ့ေၾကာင့္ ေဝဘူနည္း ဆုိတာ ထြက္မလာ ေစရေၾကာင္းထပ္ေလာင္းမွာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေက်းဇူးေတာ္ ရွင္ ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးကလည္း တရားစခန္းပြဲေနာက္ဆုံးေန႔မွာ ေမေမတုိ႔ကုိ ေသခ်ာ မွာ လုိက္ပါတယ္။

ဘာနည္းနဲ႔ အားထုတ္ ပါလည္းလုိ႔ေမးတဲ့အခါ.. (ျမတ္စြာဘုရားသခင္ သည္ ေသာတာပန္ တည္ ၿပီးျဖစ္ တဲ့ပဥၥဝဂၢီ ငါးပါးကုိ ရဟႏၱာ ျဖစ္ေအာင္ေဟာာၾကားခဲ့ တဲ့ အနတၱလကၡဏ သုတၱန္ နည္းျဖင့္ ရႈမွတ္ပါတယ္လုိ႔ေျဖရမယ္) ဆုိတာေသေသခ်ာ ခ်ာ မွာထားပါတယ္..(ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ နည္း၊ မုိးညွင္းးသိဂၤီေက်ာင္းနည္း )ပါလုိ႔မေျဖ ရဘူးဆုိတာ မွာၾကားတားျမစ္ ထားပါတယ္ ကေလးတုိ႔ေရ..။

ေမေမ ငယ္ ငယ္ က မဂၤလာဗ်ဴဟာ အသင္းကသင္ေပးလုိက္တဲ့ ဘုရားရွင္ရဲ႔ ဥာဏ္ေတာ္ ကုိ ပုေဇာ္တဲ့ကဗ်ာေလး ေတြကုိ ကေလးတုိ႔ကုိ ျပန္ သင္ေပးပါရေစကြယ္..။ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ဘုရားရွင္ ကုိ အတူ တကြပူေဇာ္ၾကရေအာင္ေနာ္..။

ဘုရားရွင္ေတာ္၊ မပြင့္ေပၚလ်င္၊ လူေတာ္ အမ်ားစိတ္ေကာင္းထားလည္း၊
ဤကားသုသုိလ္၊ အကုသုိလ္ ဟု၊ ထုိ ထုိဘုံဘဝ မသိရ၊ မ်ားလွ အျပစ္ေတြ..။

ဘုရားရွင္ေတာ္ ၊ပြင့္ထြန္းေပၚ၍၊ ေဟာ ေဖၚညႊန္ၾကား၊ ျမတ္တရားေၾကာင့္
ဤကားကုသုိလ္၊ အကုသုိလ္ ႏွင့္ ၊ထုိ ထို ဘုံဘဝ သိၾကရ၊ မ်ားလွ ေက်းဇူးေပ..။

ေက်းဇူးေတာ္ ရွင္၊ ဘုရားရွင္ ကုိ၊ဦးတင္ မျပတ္၊ေက်းဇူးဆပ္ဘုိ႔
အျမတ္ရတနာ၊ သာသနာ၏ ႏုိင္ရာဝန္ထမ္း၊ကုိယ္ စီစြမ္း၊ၾကဳိးပမ္းၾကပါစုိ႔..။

သဗၺညဳုတ ဉာဏ္ေတာ္ ႀကီးကုိ ၾကည္ ညဳိတတ္ေအာင္ သည္ ကဗ်ာေလးကုိလည္း အတူရြတ္ ဆုိ ပူေဇာ္ၾကရေအာင္ ကေလးတုိ႔ေရ..။

သိစရာမွန္က၊ မက်န္ရေအာင္ ၊လံုးဝစုံလင္၊ အကုန္ျမင္၊ သဗၺဉ္ ဉာဏ္ေတာ္ အစြမ္းတည္း။

သိသည့္တရား၊မ်ားအျပားႏွင့္၊ေဟာထားစဖြယ္၊နည္းအသြယ္ သြယ္ ကုိ။ခ်ယ္လွယ္စုံလင္၊ အကုန္ျမင္ သဗၺဉ္ ဉာဏ္ေတာ္ အစြမ္းတည္း။

ကၽြတ္ထုိက္ၾကေပ၊ မ်ားေဝေန၏ ဣေျႏၵ စရုိက္၊ သူ႔အႀကဳိက္ ကုိ ၊ႏႈိက္ခၽြတ္စုံလင္ အကုန္ျမင္၊ သဗၺဉ္ ဉာဏ္ေတာ္ အစြမ္းတည္း။

သဗၺဉ္ ဉာဏ္အား၊စြမ္းသုံးပါးကုိ ၊အမ်ားေဝေန ကၽြတ္လြတ္ေစဘုိ႔၊မေနမနား၊
သက္ေတာ္ အားျဖင့္ ႀကီးမားေလဘိ၊ ရွစ္ဆယ္ျပည့္၍ ၊
ပရိနိဗၺာန္၊ စံသည့္တုိင္ေအာင္၊ သယ္ယူေဆာင္၊ ဘုန္းေခါင္ငါတုိ႔ဘုရားတည္း။

ဗုဒၶေခတ္ျမတ္ ေတြ႔က်ဳိးနပ္ပါေစ..။

သား သား နဲ႔ မီး မီး တုိ႔ေရ..။


လြန္ ခဲ့ တဲ့ အႏွစ္ သုံးဆယ္ ေက်ာ္ ေလာက္ တုံးက ေမေမတက္ ေရာက္သင္ ယူခဲ့ရတဲ့ ဓမၼ စာေပ သင္တန္းေက်ာင္းေလးအေၾကာင္းေျပာခဲ့ဘူးပါတယ္။ ေက်းဇူးစကားေတြ ၊ေက်းဇူး တရား ေတြ အေၾကာင္း ေျပာေနျဖစ္တာ မုိ႔ ဘာသာေရးဆုိင္ရာလက္ ဦးဆရာ မ်ားကုိ ကုိ အမွတ္ တရ မွတ္တမ္းတင္ရင္း၊ ဦးခုိက္ ပူေဇာ္ခ်င္လာ တာ နဲ႔သည္ စာ ေလးကုိ ေရးလုိက္ပါတယ္ ကြယ္..။

အရင္ တစ္္ ခါ ေရးတဲ့ စာထဲမွာလည္းပါ တဲ့ ေရႊတိဂုံဘုရားရဲ႔ ထီးေတာ္ ရိပ္က ဓမၼစာေပသင္တန္းေက်ာင္း ၊မဂၤလာ ဗ်ဴဟာ အသင္းခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါတယ္..။ အခုၾကားေတာရလမ္းမွာ ရွိတဲ့ ဓမၼဗ်ဴဟာ သင္တန္းေက်ာင္း မွ သဒၶမၼ ေဇာတိကဓဇ ဘြဲ႔ ရထားတဲ့ ဆရာ မေဒၚခင္လွတင္ ရဲ႔ ဖခင္ႀကီး (ဓမၼ ဗ်ဴဟာ ဦးျမေသာင္း၊ နဲ႔ ဆရာမ ေဒၚ သူဇာ ျမင့္) တုိ႔ကုိ သည္ စာေရးသားရင္း ဦးခုိက္ ပူေဇာ္လုိက္ပါတယ္ ကေလးေရ..။

ဝါတြင္း သုံးလ ရဲ႔ အပတ္ စဥ္ တနဂၤေႏြ ေန႔ ေတြ တုိင္းမွာ တက္ရတာပါကေလးေရ..။သင္တန္း ျပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာ ရန္ကုန္ ၿမဳိ႔ က ဘုရားစုံလည္းလည္ ဖူးရေသးတယ္..။သင္တန္းရဲ႔ သင္ ရုိး ညႊန္းတန္း အရ ဗုဒၶဝင္ နဲ႔ ၃၈ျဖာ မဂၤလာ တရားေတာ္ ေတြကုိ လကၤာ ေလးေတြနဲ႔ သင္ၾကားေပးခဲ့တာ ပါ..။
(မၾကားဘူးၾကား ၊ၾကားဘူးစင္ၾကယ္၊ ယုံမွား ပယ္ေဖ်ာက္) ဆုိတဲ့ ဂုဏ္သတၱိေလးေတြ လက္ေဆာင္ရခဲ့ဘူးပါတယ္ကြယ္..။
ငယ္ငယ္က မုန္႔ဘုိးေလးေတြထဲကေန ဓမၼဗ်ဴဟာ စာေစာင္၊ ျမတ္မဂၤလာ စာေစာင္ ေလး ေတြကုိ တန္ ဘုိးထားဖတ္ရႈ ႀကီးျပင္းလာ ႏုိင္ ခဲ့တာ သင္တန္းေက်ာင္းေလးက ခ်ေပးခဲ့တဲ့ မ်ဳိးေစ့ ေၾကာင့္ပါပဲကြယ္..။သားသား မွတ္ မိ မွာ ပါ ေမေမ ဟာ သည္ စာ ေစာင္ေလးေတြကုိ စုေဆာင္းထားရွိ ၿပီး ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ ေအာက္ နားမွစင္ေလး တစ္ခုနဲ႔ သီးသန္႔ ပူေဇာ္ ရင္း ၊ ဖတ္ ရႈ ခဲ့ရင္း တစ္ ခါ တစ္ ခါ က် ဆင္းတတ္ တဲ့ စိတ္ ဓါတ္ေတြ အတြက္ အားမာန္ သစ္ ေတြ ျဖစ္ေစခဲ့ရတာပါ။

ေမေမ အဘိဓမၼာစာေမးပြဲေတြေျဖေတာ့လည္း မဂၤလာ ဗ်ဴဟာ အသင္းက ေန႔လည္ စာ ေကၽြးတာ စားျပီး ေျဖခဲ့ရပါတယ္..။ေအာင္ ရုံ ပဲ ေျဖႏုိင္ခဲ့တာေတာင္ ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနားေတြနဲ႔ ဆုခ်ေပးခဲ့ပါေသးတယ္..။သားသားတုိ႔ မီးမီးတုိ႔လည္း အခ်ိန္ေပး ၿပီး သြားေရာက္ သင္ယူ ႏုိင္ဘ႔ုိႀကဳိးစားၾကပါကေလးတုိ႔ေရ...။ ကေလးမ်ားအတြက္ ေနရာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ကြယ္..။

မဂၤလာဗ်ဴဟာ အသင္းခ်ဳပ္ရဲ႔ ဥကၠ႒ ႀကီး၊ မဟာ သဒၶမၼ ေဇာတိကဓဇ ဦးေအာင္ သိမ္း ရဲ႔ ကဗ်ာေလးကုိ ေဖာ္ျပရင္း ေက်းဇူးတုန္႔ဆပ္၊ ပူေဇာ္လုိက္ပါတယ္ ကြယ္၊ ဖတ္ ျဖစ္ေအာင္ ဖတ္၊ မွတ္ ျဖစ္ေအာင္ မွတ္ ၍ က်င့္ျဖစ္ေအာင္ က်င့္ ၾကပါစုိ႔ကေလးေရ..။
ေခါင္းစဥ္ေလးက ေတာ့

(ဗုဒၶေခတ္ျမတ္၊ ေတြ႔က်ဳိးနပ္ပါေစ)

ေရခ်မ္းသစ္သီး၊ ပန္းဆီမီး ကုိ ၊
ခုိင္ ၿဖီးသဒၶါ၊ လွဴၿပီးကာ မွ်
ငါ့မွာ ေကာင္းက်ဳိး ၊အလြန္ တုိး ဟု၊
ယုံကုိးစိတ္ထဲမေရာင့္ရဲ ႏွင့္။

မစဲညေန႔၊ ဘုရားေရွ႔တြင္၊
ေပ်ာ္ေမြ႔ျမတ္ႏုိး၊ ၿမဲရွစ္ခုိး၍ ၊
ေကာင္းက်ဳိးပြားစည္၊ ႀကီးလွၿပီ ဟု
ယုံၾကည္ အားရ၊စိတ္မခ်ႏွင့္..။

ဓာရဏ ႏွင့္၊ ဓမၼစၾကၤာ
ေမတၱာ ပ႒ာန္း၊ ရြတ္ ႏုိင္စြမ္းေၾကာင့္
ရႊင္လန္းပီတိ၊ ဂြမ္းဆီထိကာ၊
ႀကီးမည့္ ေတေဇာ္၊ မေစာင့္ေမွ်ာ္ႏွင့္..။

ဂုဏ္ေတာ္ ပုတီး၊ သက္ေစ့ၿပီးေအာင္
ဇြဲႀကီးခုိင္မာ၊ ၿငိမ္သက္ စြာ ျဖင့္
သဒၶါၾကည္ယုံ၊ စိတ္ၿပီးရုံျဖင့္၊
လုံေလာက္လွၿပီ၊ မရပ္တည္ ႏွင့္..။

ေရၾကည္သစ္သီး၊ ဆီမီးလွဴမ်ဳိး
ရွိခုိးဝတ္ရြတ္၊ ေစလႊတ္ ေမတၱာ၊
တစ္ရာ့ရွစ္သီး၊ စိတ္ပုတီးကုိ
မညည္းဆင့္ကဲ၊ စိတ္ၿမဲစိတ္ပါ ၊ မျဖတ္ပါႏွင့္..။

ဆက္ကာတစ္မ်ဳိး၊ ေရွ႔သုိ႔တုိး]၍
အက်ဳိး နိဗၼာန္၊ ေမွ်ာ္ရုိးမွန္က၊
ရုပ္နာမ္ခြဲျခား၊ က်င့္တရားသာ
သံသရာဝဋ္၊ ထြက္ လြတ္ေစေၾကာင္း၊ လမ္းမွန္ေကာင္းဟု
ညြတ္ေျပာင္းစိတ္ထဲ၊ ယုံၾကည္ စြဲလ်က္
အၿမဲေန႔ည၊ ဝိပႆနာ၊ဘာဝနာကုိ
ခုိင္မာ ဆႏၵ၊ ႀကုိးလုံ႔လမွ၊
ဗုဒၶ ေခတ္ျမတ္၊ေတြ႔က်ဳိးနပ္မည္...ၾကပ္ၾကပ္သတိရွိပါေစ..။

ဆရာဓမၼဗ်ဴဟာဦးျမေသာင္းႏွင့္၊ မဂၤလာ ဗ်ဴဟာ အသင္းၾကီးအားဦးႏွိမ္ရုိက်ဳိးရွစ္ခုိးပူေဇာ္ကန္ေတာ့လ်က္..။

Tuesday, February 17, 2009

သူမ်ားအတင္းမေျပာနဲ႔(၂)

သားသား နဲ႔ မီးမီးေရ..

ေမေမ ေျပာ ဆုိ ေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ ၊ ျပစ္မွားကံေတြ အေၾကာင္း ။ သူတစ္ပါး အေပၚ အျပစ္တင္ စိတ္ မေမြး ဘုိ႔အေၾကာင္း ေတြ ရယ္ အခုေနာက္ ဆုံးေျပာ ခဲ့ တာ က အတင္းမေျပာ နဲ႔ ဆုိ တာရယ္ ထိေရာက္ခဲ့ ပါၿပီေနာ္။

ျပစ္မွားတယ္၊ကဲ့ရဲ႔တယ္၊ ေဝဖန္တယ္၊ အတင္းေျပာတယ္ ဆုိတာ ေတြဟာ စကားလုံးေတြ အမ်ဳိး မ်ဳိး တပ္ေပမဲ့ တကယ့္ သေဘာတရားကေတာ့ သူတစ္ပါးရဲ႔ ေပ်ာ့ ကြက္၊ အားနည္း ခ်က္ ကုိ ကုိယ္ က အျမင့္ သူ႔ကုိ အနိမ့္ထားၿပီး ေဖာ္ျပတာ၊ ေတြးေတာတာ ၊ စိတ္ကူးတာ၊ေျပာဆုိတာ ကုိ ေခၚပါတယ္ ကေလးေရ..။

(နိဗၺာန္လုိခ်င္ သူမ်ားအတင္းမေျပာနဲ႔။ ခ်မ္းသာလုိခ်င္ သူမ်ားအတင္းမေျပာ နဲ႔ )ဆုိ တဲ့ ဆုံးမ စကားဟာ ေက်းဇူးေတာ္ ရွင္ ထြဋ္ေခါင္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး မိန္႔မွာခဲ့တဲ့ စကားပါ ကေလးတုိ႔ေရ..။

ေမေမတုိ႔ရဲ႔ ေက်းဇူးေတာ္ ရွင္ ျမတ္ စြာ ဘုရား က ရာဟုေလာ ဝါဒသုတၱန္ မွာ ေဟာၾကားခဲ့တာပါျမန္မာ လုိ ေျပာရရင္ (သူတစ္ပါးရဲ႔ မေကာင္းေၾကာင္းကဲ့ ရဲ႔ ရႈတ္ ခ် စကားကုိ ေရွ႔ မွာ လည္း မေျပာရဘူး ၊ေနာက္ ကြယ္ မွာ လည္း မေျပာရဘူးတဲ့..။)ဆုံးမ မယ္ ဆုိတဲ့စိတ္ နဲ႔ ေျပာဆုိ မယ္ ဆုိရင္ လည္း စဥ္းစား ၿပီး ကုသုိလ္ လား ၊ အကုသုိလ္ လား ဆုိတာ ခ်ိန္ဆၿပီး ေျပာရမယ္ တဲ့..။

ကုိယ္ ေျပာတဲ့ စကား ဟာ အပူဓာတ္ အရွိန္ နဲ႔ေျပာတာလား၊ အေအးဓာတ္နဲ႔လားဆုိတာ ခြဲျခားေနရမယ္။ဥပမာ ေပးရရင္ သံလုိက္ အိမ္ ေျမွာင္လုိပဲေနာ္ ။ အပူဓာတ္ ဆုိ (အစုန္လမ္း၊) အေအးဓာတ္ ဆုိရင္( အဆန္လမ္း )ျဖစ္ပါတယ္..။

ေမေမ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ပုိင္းေလာ့ ဆရာေတာ္ ေက်ာင္းမွာ တရားစခန္းဝင္ တဲ့ အခါ လမ္း သုံးလမ္း ကုိ ဆရာေတာ္ ဘုရားက သင္ၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။
၁။ အစုန္လမ္း
၂။ အဆန္လမ္း
၃။ နိဗၺာန္လမ္း ဆုိ ၿပီး ရွိပါ တယ္ ကေလးတု႔ေရ..။
အကုသုိလ္ ဓာတ္မ်ားရင္ အစုန္လမ္း ( အပါယ္ ေလးဘုံကုိစုန္ဆင္းရပါလိ္မ့္မယ္၊)
ကုသုိလ္ ဓာတ္မ်ားရင္ေတာ့ အဆန္လမ္း (လူ႔ဘုံ၊ နတ္ ျပည္ ၆ထပ္၊ ျဗဟၼာ ၂၀ဆုိ တဲ့ သုဂတိ ဘုံ ကုိ ဆန္ ပါလိမ့္မယ္။)

နိဗၺာန္ လမ္း ကေတာ့ သုဂတိ ဘုံမွာ စံစားရမဲ့ ဒုကၡ သစၥာ၊ ဒုဂၢတိ ဘုံမွာ ခံ စားရ မဲ့ ဒုကၡ သစၥာ ဤ ဒုကၡ သစၥာ တရား၂ပါး တုိ႔ကုိ မခံစား ရေစတဲ့ လြတ္ ေျမာက္ ေနတဲ့ ဝိမုတၱိ သုခ ၊ အၿငိမ္း ဓာတ္ နိဗၺန္ ခ်မ္းသာ ရ မဲ့ ဝိပႆနာ တရားတုိ႔ကုိ သင္ၾကားေပးခဲ့ တာ ျဖစ္ပါတယ္..။
ကေလးတုိ႔ကုိ ေမေမ က အစုန္လမ္း ျဖစ္ တဲ့ သံသရာ့ ေခ်ာက္ ထဲ မက်ရေအာင္ အရင္ သင္ ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္ ကေလးေရ..။

တကယ္က်င့္အားသန္ တဲ့ ရဟန္း ေတြ ၊ပုဂၢဳိလ္ ေတြဟာ အျမင္ တစ္ခ်က္၊ အၾကည့္တစ္ကြက္ နဲ႔ ေဝဖန္ ဆုံးျဖတ္ရ ခက္ လွပါ တယ္ ကြယ္ ။ စကားေျပာေနရင္းနဲ႔ ကုိ ေပၚလာတဲ့ အာ ရုံ၊ ခႏၶာ ငါးပါးတုိ႔ကုိ လ်င္ ျမန္ ေသာ ဉာဏ္ ျဖင့္ တဏွာ အစပ္ ကုိ ျဖတ္ ႏုိင္ တတ္ၾကတာ ကုိ ေမ့ မထားပါနဲ႔ ကေလးေရ။

ကေလးတုိ႔ ျပစ္မွားမိမွာ စုိးလုိ႔ပါကြယ္..။ အထင္ ေသးစကားဆုိမိၾကရင္ ကေလးတုိ႔ က်င့္ႀကံ အားထုတ္ ဆဲ တရား ဟာ မတုိးတက္ ေတာ့တဲ့ အျပင္ အစုန္လမ္းကုိ ဆင္းေစႏုိင္ လုိ႔ပါပဲ..။

ေမေမ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အရွင္ ဆႏၵာဓိက ေဟာ ၾကားတဲ့ တရားတစ္ ပုဒ္ ထဲ မွာ ဆရာေတာ္ ဘုရား ျပန္ ေျပာ ျပတာ မွတ္ ထားဘူးတယ္။ ဆရာေတာ္ ဘုရားတုိ႔ ကားနဲ႔ ခရီးထြက္ ရင္းကားထဲက ကက္ ဆက္ နဲ႔ တရားေတာ္ေတြနာ ယူၾကပါတယ္။ အဲ ဒီ တုံးကတရားနာ ယူခဲ့ တဲ့တရားေတာ္ ဟာ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ဓမၼ ဒူတအရွင္ ေဆကိႏၵ ဆရာေတာ္ ဘုရားရဲ႔ တရား ဖြင့္ထားတာ ပါ..။

အဲဒီတရားေတာ္ ထဲမွာ..။ ( ဘုန္းႀကီးတုိ႔က ပုထုဇဥ္ပဲ ရွိေသးတယ္ )ဆုိတဲ့စကားလုံးပါသြားတာ ေပါ့ေလ..။ဒါကုိ ၾကားလုိက္ တဲ့ကားေပၚမွာ အတူစီးနင္းလုိက္ပါလာတဲ့ လူပုဂၢဳိလ္ တစ္ ဦးက ခ်က္ခ်င္းေဝဖန္ ျပစ္မွား လုိက္ တယ္..( ဟင္ သည္ ေလာက္ ပညာ ေတြသင္ တရားေတြ ေဟာ ေနၿပီးပုထု ဇဥ္ ပဲ ရွိေသးတာလား)ေပါ့ေလ..။

ဆရာေတာ္ အရွင္ ဆႏၵာ ဓိက က ဒကာ ႀကီး သည္ လုိ မဆုိနဲ႔..အေၾကာင္း အျပည့္ အစုံ မသိပဲ လွ်ပ္ တျပက္ မစြပ္ စြဲသင့္ ေၾကာင္းေျပာ ဆုိ ဆုံးမ ပါတယ္၊ ေနာင္ ေတာ္ ႀကီး ဓမၼ ဒူတ သည္ စကားကုိ ဆုိ တာ ဘုရားဆုုပန္ ထားလုိ႔လည္း ျဖစ္ ႏုိင္ ပါတယ္တဲ့။ကုိယ္မွမသိႏုိင္တာ အကုသုိလ္ မျဖစ္ေစနဲ႔တဲ့ ေျပာ ဆုိခဲ့ရပါတယ္ တဲ့ကေလးေရ..။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးက လူ တစ္ေယာက္ ကုိ ေဝ ဖန္ေတာ့ မယ္ ဆုိရင္
ကာလၾကာရွည္စြာ အတူေနထုိင္ဘူးရမယ္၊ ေနာက္ ၿပီး ထုိ သူအေၾကာင္း။စိတ္ ဓာတ္ နဲ႔ လုပ္ရပ္ကုိ ထဲထဲဝင္ ဝင္ စိတ္ ဝင္ စား မႈ ရွိေ နရမယ္၊ ၿပီးေတာ့ ေဝဖန္ ပုိင္းျခားႏုိင္တဲ့ အရည္ အေသြးကုိယ့္ မွာ ရွိ ေန မွသာ ေျပာပါ လုိ႔ ဆုံးမ ေတာ္ မူပါတယ္ ကေလးေရ..။

အျပဳ သေဘာ နဲ႔ ေျပာ ရင္ ေတာင္ သမၸဇဥ္ တရားေလးပါးနဲ႔ ကုိက္ ညီမွသာ ေျပာဆုိ ပါလုိ႔ မွာ ၾကားပါတယ္။ သမၸဇဥ္ တရားေလးပါးကုိ ေတာ့ ေနာက္ တစ္ပုဒ္ ထပ္ေရးပါမယ္ ကြယ္..။၊ ျပစ္ မွား ကံ ေတြ ဟာ ေၾကာက္စရာေကာင္းေလာက္ ေအာင္ အစုန္လမ္းကုိ ပုိ႔ ေပးေစတတ္လုိ႔ပါကေလးတုိ႔ေရ.။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ သီတဂူ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ေဝေနယ် ေတြ အကုသုိလ္ မျဖစ္ၾကရေလေအာင္ အတိ အလင္းပဲ ၊ ဆရာေတာ္ ဘုရားေရးသားတဲ့ စာအုပ္ ေနာက္ ဖုံးမွာ..( ကၽြန္ပ္သည္ ဘုရားဆုပန္ထားေသာ သာ မာန္ ရဟန္းမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္) လုိ႔ေ ဖၚ ျပထားပါတယ္ ကေလးတုိ႔ေရ..။
ကေလးတုိ႔ေရ.. အတင္းစကားေတြေရႈာင္ က်ဥ္ ၿပီးအလင္းစကားမ်ားသာ ေျပာဆုိၾကပါစုိ႔ရဲ႔..။

Monday, February 16, 2009

နိဗၺာန္လုိ ခ်င္သူမ်ား အတင္းမေျပာနဲ႔၊ ခ်မ္းသာလုိခ်င္သူမ်ား အတင္းမေျပာနဲ႔

သားသား နဲ႔ မီး မီး ေရ.....


ေမေမတုိ႔ကေလးတုိ႔ ေန႔တဓူ ဝေျပာဆုိေနၾကတဲ့ စကားေတြကုိ မေျပာ မီရယ္ ေျပာ ၿပီးရယ္ ျပန္ စစ္ေဆးၾကည့္ပါလားကြယ္..။သူမ်ားအတင္းေတြကုိ မေျပာမိဘုိ႔ က်င့္စဥ္ ေလး တစ္ ခု က်င့္ ၾကည့္ရေအာင္ ကေလးတုိ႔ေရ..။
သူတစ္ပါးကုိ ႏွိမ့္ခ် ကုိယ့္ကုိ ကုိ ျမွင့္တင္ ၿပီး မွ စကားေျပာတတ္ တဲ့သူေတြေကာ ေတြ႔ ႀကဳံဘူး ပါသလား၊ ေနာက္ျ႔ပီး ခ်ဳိခ်ဳိသာ သာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း နဲ႔ ေျပာဆုိ ဆက္ ဆံ တတ္ တဲ့ သူေတြလည္းရွိတယ္ ေနာ္..။ အဲလုိ ေတြ႔ တဲ့ အခါ ေမေမ ေျပာ ခဲ့ဘူးတဲ့ အပူဓာတ္လားအေအးဓာတ္လားဆုိတာကိုကေလးတုိ႔ ခံစားရတယ္ ေနာ္။ နာက်င္တယ္ ၊ေပ်ာ္ ရႊင္တယ္ဆုိတာ သိသြားတယ္ ေနာ္၊ ပထမလူ က အပူ ပဲ၊ ဒုတိ ယလူ က အေအးပဲ။
ေမေမ ဟာ ဘယ္ ဘဝက ဘယ္ လုိ အက်ဳိးေပးလည္းမသိပါဘူး၊ အေဆာင္ ေက်ာင္းသူ ဘဝကုိ ကာလ ရွည္ ၾကာစြာ ေနထုိင္ ခဲ့ရတယ္၊ အေဆာင္သူ ေတြ ရဲ႔ ညဥ္႔နက္နက္ လဘက္ဝုိင္းေတြ ဟာ( အလင္းစကား )မဟုတ္ ပဲ (အတင္းစကား) ေတြ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ အဲ ဒီတုံးကေတာ့ အကုသုိလ္ မွန္းမသိ ပဲ ကူးခတ္လုိ႔ ေကာင္းလုိက္တာ တစ္ခါ တစ္ခါ အာရုဏ္ တက္ သည္ အထိ ေတာင္ ေနလုိ္ က္ေသးတယ္။ AIT တက္သည္ ထိ အတင္းစကားကုိ အဂၤလိပ္ လုိေတာင္ တုိးတက္ ေျပာဆုိ ခဲ့ေသးတယ္..။
၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေမလ ၊ စကၤပူ သြားရင္း အတိတ္ကံ ေလးအက်ဳိးေပးလုိ႔ ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ ဘုရားနဲ႔ ေတြ႔ ဆုံခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီ ေတာ့ မွ အဲ ဒီ (အတင္းစကား)အလုပ္ ဟာ ကုိယ့္ စားမဲ့ အဆိပ္ ကုိ ကုိယ္ က ေဖာ္မ်ဴလာ ထုတ္ ၿပီး ၊ကုိယ္ တုိင္ ထုတ္ လုပ္ ၿပီး ေပ်ာ္ ရႊင္ စြာဝါးစား၊ ၿမဳိခ်ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္ ဆုိ တာထိတ္လန္႔စြာသိရွိ နားလည္ သြားပါတယ္..။
ေမေမက (အတင္းစကား)မေျပာရဘူး လုိ႔ သင္ တဲ့ အခါ ..သားတုိ႔ ကထင္မယ္ အတင္းေျပာခံရတဲ့ လူဘက္ က ကာ ကြယ္ ေျပာဆုိတာ လုိ႔ တလြဲ ေတြး ထင္ ၾကေလ မယ္..။ကုိယ္ခ်င္းစာတရားဆုိတာထည့္တြက္တတ္ခဲ့ရင္ ပါေတာ့ ပါပါတယ္ ၊ ဒါေပ မဲ့ လုိက္နာ ခ်င္စိတ္ ေပၚေအာင္ကေတာ့ အပုိင္းခြဲ ၿပီး သုံးသပ္တတ္ ရမယ္ ကေလးတုိ႔ေရ..။
ကုိယ္နဲ႔ ဆုိင္ တဲ့ ကုိယ့္ အပုိင္း မွာ အကုသုိလ္ မျဖစ္ေစေရး ဟာ ကုိယ့္အေရး ျဖစ္ေန ပါတယ္ ကေလးေရ..။ စိတ္ ရဲသေဘာ တရား၊ စိတ္ ရဲ႔ အလွည့္ကေလး ဆုိတဲ့သဘာဝတရားကုိ ေမေမ တုိ႔ မသိခဲ့လုိ႔ပါ..။
ဆရာေတာ္ သုံးတဲ့ အသုံး အႏႈံးေလးေတြက၊ ဥပမာေလးေတြကုိ ေျပာ ျပ မယ္..။ အာ ရုံ ေတြကုိ စိတ္ ကဖမ္းယူ က်က္ စားတဲ့ အခါ တိတ္ေခြဖမ္း သလုိပါပဲ တဲ့၊ ဆဲသံ ဆုိ သံ၊ မနာလုိသံ ၊ကဲ့ရဲ႔ သံေတြ သြင္းထားမိ ေတာ့ ျပန္ ဖြင့္ရင္ ဒါေတြပဲျပန္ထြက္မယ္ေလ၊ တရားသံဘယ္ ထြက္ ႏုိင္ ပါေတာ့ မလဲ..။ကံသတၱိ သည္ ေသြးလွည့္ပတ္မႈနဲ႔ အတူ အေသြးအသား မွသည္ အရုိး ခ်ဥ္ ဆီထိ သတၱိ ကိန္းသြားပါေတာ့တယ္။
ရဟႏၱာ ကုိယ္ေတာ္ ျမတ္ႀကီးမ်ား ဓာတ္ေတာ္က်တယ္ ဆုိတာ ေကာင္းတဲ့ ၊စင္ၾကယ္တဲ့ သတၱိကိန္း တာၾကာေတာ့ ဓာတ္ေတာ္ ေတြ ျဖစ္ကုန္တာ သည္ သေဘာ ပါပဲ ကေလးတုိ႔ေရ..။
ေနာက္ ဥပမာ တစ္ ခု က စိတ္ အစာ စား သလုိ ပဲ၊ အစာအိမ္ မွာ မတည့္တာ ကုိ စား မိ ရင္ ဘာျဖစ္မလဲ၊Food Poison ျဖစ္တတ္ တယ္ အစာ အဆိပ္သင့္တယ္ေခၚတာ ေပါ့၊ ေမေမ ဆုိ ထုိင္းေရာက္ စက တစ္ေန႔ မွာ ထုိင္းသေဘၤာ သီးသုပ္ ရယ္၊ ထုိင္း မုန္႔လက္ ေဆာင္းစား လုိက္ တာ အံ ၿပီး ေဆးရုံ တန္းေျပးရေတာ့တယ္။ အဲ ဒီ သေဘာ လုိပါပဲ။
ကုိယ့္ ရဲ႔ စိတ္ေတြဟာ အ ကုသုိလ္ ေတြ ပုံေဖာ္ စားသုံး မိတာ၊ အာရုံက်က္ စား မွားမိတာ မ်ား သြားမိရင္ေတာ့ ေမေမ ေဆးရုံ ေျပးရသလုိ စိတ္ Poison ျဖစ္ၿပီး ကုိယ့္ထဲမွာ ေရာဂါ စျဖစ္ေတာ့တာေပါ့၊
အဲဒီအခ်ိန္ေသရင္ ေတာ့အပါယ္ ေလးပါး တန္း ေနေတာ့ မွာ ေပါ့ ကေလးေရ..။
မေသခဲ့ေသးရင္ မွာ ေမေမ တုိ႔ သိမေန တာ ကေတာ့ ကုိယ္ မျမင္ရတဲ့ ကုိယ့္ရဲ႔ ဓာတ္ရိပ္ ဓာတ္ ခိုး ၊ ကံ သတၱိ ကညံ့ည့့ံ လုိက္ လာ ၿပီးေကာင္းတာ ေတြ ကုိ ဆြဲ ယူႏုိင္တဲ့ အင္အား ေတြက်ဆင္းသြားေစတယ္ ဆုိ တဲ့ အခ်က္ ပါပဲ..။ ဒါကုိ ဆရာေတာ္ ကသင္ေပးခဲ့ တယ္..။
ေလ့က်င့္ ခန္းတစ္ခုေပးမယ္ ၊သားတုိ႔ သမီးတုိ႔ ပတ္ ဝန္းက်င္ မွာ Statistics Data ေကာက္ သလုိ ေလ့လာ ၾကည့္ ပါ၊ အတင္းေျပာတတ္တဲ့ လူ ရဲ႔ ဘဝ အေျခအေနရယ္ မေျပာ တတ္ တဲ့သူ ရဲ႔ ဘဝ(ျမင့္လာသလား၊နိမ့္သြားသလား၊) ၊ ခံစား မႈနဲ႔ လည္းတုိင္းတာ ၾကည့္ပါ ေနာ္၊ (ပူ လာ ပါသ လား။ ေအးလာ ပါ သလား )..အေျဖတစ္ခု ကုိ ကုိယ္ ေတြ႔ မ်ားနဲ႔ ထုတ္ ယူ၊တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆး ၾကည့္ပါကေလးတုိ႔ေရ..။
ဆရာေတာ္ တရား ပြဲ တုိင္းမွာ အထပ္ ထပ္ အခါ ခါ ဆုိရပါတယ္..။ေကာင္းတဲ့အက်ဳိးေပး ေတြကုိ ေတာင္ မဆြဲ ယူ ႏုိင္ ေတာ့ ဘူးဆုိရင္ နိဗၺာန္ ဆုိတာ အေဝးႀကီး၊ ကေလးတုိ႔လည္းဆုိၾကည့္ပါအုံး၊

နိဗၼာန္လုိခ်င္ သူမ်ားအတင္းမေျပာနဲ႔၊ ခ်မ္းသာလုိခ်င္ သူမ်ားအတင္းမေျပာနဲ႔။


စိတ္နဲ႔ အတင္းေျပာတာလည္းအၾကဳံးဝင္ ပါတယ္ ေနာ္၊ တစ္ေယာက္ ထဲ ပြ စိ ပြစိ နဲ႔။ ( ဟင္း ခုမွ အေမႊးအေတာင္ ေျပာင္ေနတာ အရင္ တုံးကေတာ့ ဘဲဥ တစ္လုံးႏွစ္ ေယာက္ စားတဲ့ ေကာင္မက မ်ား.......စသည္ ျဖင့္...)

ဒါေၾကာင့္ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ပုိင္းေလာ့ ဆရာေတာ္ ဘုရားက

(အခ်ိန္တုိင္းေတြးေနရင္ ဘဝေျပာင္းေနသည္ )

လုိ႔ ထြင္း ေဖာက္သိျမင္ေသာ စကားနဲ႔ သတိေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္ ကေလးတုိ႔ေရ..။

Saturday, February 14, 2009

ပစၥည္းေလးပါး ၌ ေရာင့္ရဲလြယ္ရမည္-သႏၱဳႆေကာ(၇)၊ေမြးျမဴလြယ္ရမည္-သုဘေရာ(၈)

သားသား နဲ႔ မီး မီး
ရုကၡစုိး၊ ဘုမၼစုိး နတ္ ေတြ က ေျခာက္လန္႔ လုိ႔ ထြက္ ေျပးလာတဲ့ ရဟန္း ၅၀၀ ကုိ ျမတ္စြာ ဘုရား ကုိယ္ တုိင္ ေဟာ ၾကား ခဲ့တဲ့ ေမတၱာ ပြားမည့္ သူ ခံ ယူ ႏုိင္ မဲ့ သူ ေတြ အတြက္ ၾကဳိတင္ က်င့္ သုံး ရ မဲ့ ေမတၱာ ႀကဳိတင္ က်င့္ ဘြယ္ (၁၅) ခ်က္ ကုိ ေဆြး ေႏြးေရးသား လာ ခဲ့တာ အခုဆုိ လုိ႔ရွိရင္ နံပါတ္ (ရႏွင့္ ၈) ကုိ ေရာက္ ခဲ့ပါ ၿပီ ကေလး တို႔ ေရ။
သႏၱဳ ႆေကာ ဆုိတဲ့ ပါ႒ိ စကားလုံးကေလး က ေတာ့ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲ လြယ္သူလည္း ျဖစ္ရာ ၏ လုိ႔ ဆုိ လုိ ပါတယ္ ကေလးေရ..။
ေရာင့္ ရဲ တယ္ ဆုိတာ ကေတာ့ ကုိယ္ရလာ သမွ်ေသာ အစားအစာ ဥစၥာ၊ ဂုဏ္ သိန္၊ (ရဟန္းေတာ္ မ်ား အတြက္ေတာ့ ဆြမ္း ၊ သကၤန္း၊ေက်ာင္း၊ ေဆး)ေပါ့ေလ.။အဲဒါေတြ ကုိ အတုိင္း ထက္ အလြန္ မျဖစ္ေအာင္ သတိရွိ၍ လက္ ခံျခင္း၊ ရတန္ သမွ် ရတာ ကုိ ပဲ ေက်နပ္တာ ကုိ ေရာင့္ ရဲတယ္ လုိ႔ ေခၚ ပါတယ္။
တင္းတိမ္ တယ္ ဆုိ တာ ကေတာ့ ကုိယ္ နဲ႔ ထုိက္ တန္ လုိ႔ ရလာ သမွ် ေတြကုိ မေက်မနပ္၊ မခ်င့္ မရဲ ၊ ေဒါ သ ျဖစ္ မေန ပဲ ေနႏုိင္တာ မ်ဳိးေပါ့ ေနာက္ ၿပီး သူ တပါးရတာ ေတြကုိ ႏႈိင္း ယွဥ္ ၿပီး မလုိတမာ ျဖစ္တာ ေတြကုိ မရွိ ပဲ ႏွစ္သက္ စြာ သုံးေဆာင္ ႏုိင္ တဲ့ စိတ္ ကုိ တင္းတိမ္ တယ္ လုိ႔ ေခၚ ပါတယ္ ကေလး ေရ..။
ေမေမ တုိ႔ လူ သာ မာန္ ေတြ ေတာ္ ေတာ္ မ်ား မ်ား ကုိ ဇက္ ၾကိဳး တပ္ ၿပီး လုပ္ စမ္း ဟဲ့၊ ၾကံ စမ္း ဟဲ့ ဆုိ ၿပီး ေမာင္း ႏွင္ ေန တဲ့ သူ ကေတာ့ ေရာင့္ ရဲ တင္းတိမ္ ႏုိင္ စြမ္း မရွိတဲ့ စိတ္ ပါ ပဲ..။
ေမေမ ဟုိ တေန႔ က ျမန္မာ ျပည္ ကလူ သတ္ မႈ သတင္းတစ္ပုဒ္ ကုိ ဖတ္လုိက္ ရတယ္..။ တရားခံ က ေစ်း ေကာက္ အလုပ္ လုပ္တာ၊ ေကာက္ လုိ႔ ရတဲ့ ေငြ ေတြကုိ အလြဲ သုံးစား လုပ္တယ္ ။ လက္ရွိ အိမ္ ေထာင္ နဲ႔ ကေလး ေတြကုိ ထား ခဲ့ ၿပီး ေစ်း ထဲ က ဖရဲ သီး သည္ ေလး နဲ႔ ေဖာက္ျပား ထြက္ ေျပးၾက တယ္။
လႈိင္ သာ ယာ ဘက္ မွာ သြားေနၿပီး စား ဘုိ႔ ျပတ္လပ္ လာ တဲ့ အခါ သည္ လူ သတ္ မႈ ကုိ ရက္ ရက္ စက္ စက္ က်ဴး လြန္ ခဲ့ ၾက တာ ျဖစ္ တယ္။ ေသြးေအးေအး နဲ႔ ကပ္ ေက်း နဲ႔ ထုိးသတ္ ရဲ သည္ ထိေအာင္ ေရာက္ ခဲ့ ၾကရတယ္..။သား တုိ႔ လည္း ၾကား မွာ ပါ အဲ ဒီ သတင္း ကုိ သခၤန္း စာ ယူ ၾကပါေနာ္..။
ေမေမ က ၾကဳိက္ လြန္း လုိ ႔မွတ္ထာ းဘူးတဲ့ အိႏၵိ ယ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ မဟတၱမ ဂႏၶီ ေျပာ ခဲ့ဘူး တာ ေလး ကုိ ေသခ်ာ မွတ္ ထားၾကပါ..။
World is enough for the needs but not the greeds.
ဆက္ စပ္ၿပီး ေျပာ ရရင္ ေတာ့ အမ်ားႀကီး က်န္ အုံးမယ္ Environmental Awareness Lecture ေပးတာ ေတြပါ ပါကုန္ မွာ ပါ။
ဆရာ ႀကီး ဦးသုခ ရဲ႔ ေမတၱာသုတ္ စာ အုပ္ ထဲမွာ.. ေျပာ ျပထားတယ္။ အခု ေထာင္ ထဲ ကုိ ေရာက္ ေနတဲ့ ရာ ဇဝတ္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တဲ့ သူေတြကုိ စစ္တမ္းေကာက္ၾကည့္တဲ့ အခါမွာတဲ့၊ ၈၀% ေသာ သူတုိ႔ ဟာ သႏၱဳ ႆေကာ ဆုိ တဲ့ ေရာင့္ ရဲတင္းတိမ္ မႈမရွိပဲ မေတာ္ ေလာ ဘနဲ႔ ႀကံစည္ ၾကဳိးစား ခဲ့ ၾကလုိ႔ ပါ ပဲ တဲ့..။
(ေလာ ဘအပုိ လုိ မလုိက္ နဲ႔ ကုိယ့္ထုိက္တာ နဲ႔ ေက်နပ္ ေစ)မဂၤလ သုတ္ မွာ လည္း ထပ္ မွာ ထားပါေသးတယ္.အေရးႀကီးလုိ႔ ဆုိ တာ သိထားရပါမယ္ ကေလးတုိ႔ေရ..။
သည္ ဂုဏ္ နဲ႔ ျပည့္ စုံ ၿပီ ဆုိ ရင္ အထက္ ကေျပာ ျပ ခဲ့ တဲ့ ၊ ဥဇု၊ သုဟုဇု ဆုိ တဲ့ ကုိယ္ ၊ႏႈတ္ စိတ္ထား ရုိးေျဖာင့္ မွန္ ကန္ တဲ့ ဂုဏ္ အလုိ လုိ ျဖစ္လာ ပါတယ္..။ အနတိ မာ နီ ဆုိ တဲ့ မာန္ မာ န ပါ ထုိက္ သင့္ သေလာက္ ေလ်ာ့လာ တာေပါ့ ကေလးတုိ႔ေရ..။ မုဒု ဆုိ တဲ့ စိတ္ထားႏူး ညံ့ သိမ္္ ေမြ႔ မႈ ပါ တစ္ တြဲ ထဲ ပါ ဝင္ လာ ပါတယ္..။
အခု ဆက္ ေျပာ မဲ့ သုဘေရာ ဆုိ တဲ့ ဂုဏ္ သည္ လည္းပဲ သႏၱဳ ႆေကာ ဆုိ တဲ့ ဂုဏ္ နဲ႔ ဆက္ စပ္ ေနပါတယ္။
သု ဘေရာ ဆုိ တာ က ေမြးျမဴ လြယ္ သူ ျဖစ္ရမည္ တဲ့။ဆုိ လုိရင္း ကေတာ့ သူ တစ္ပါး အျပဳစု မခက္ ေစရ ဘူး။ေမေမ တုိ႔ ေတြ က ေနရာ မ်ဳိး စုံ မွာ ပုံစံ မ်ဳိး စုံ ေတြ႔ ၾကဳံရမယ္။
သားသမီးေနရာ အမိ ေနရာ။ ဆရာ ေနရာ၊ သူမ်ားအိမ္ ဧည့္ သည္ လုပ္ တဲ့ အခါ လည္း လုပ္ ရတယ္..။ အဲ လုိ ေနရတဲ့ အခါ ဂ်ီး မမ်ားရဘူး ။ ကၽြန္ ေတာ္ ကေလ.. ေကာ္ ဖီ ဆုိ နက္စ္မွ ေသာက္တာ၊ ကၽြန္မ ကေလ..ေမြ႔ရာ မပါ ရင္ အိပ္ ကုိမအိပ္ တတ္ ဘူး။ ဆုိ တာ ေတြက သူ မ်ားေမတၱာ တုံးေစႏုိင္ သလုိ ဒုကၡ ေပး သလုိ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။
ေမေမ ေတာင္ အီတလီေရာက္ စမွာ ျဖစ္ခဲ့တာ၊ သည္ မွာ က ေျမထဲ ပင္လယ္ သားေတြက ေန႔လည္ စာ ၊ ညစာ ေတြမွာ ဝုိင္ ေသာက္ ရင္းစားတတ္ တာ အေလ့အထ ပါပဲ ၊ ေမေမ ့ အျမင္ေတာ့ Alcohol 8-12% ပါဝင္ ေနတဲ့ ေသရည္ အရက္ ေပါ့ေလ..။
ပထမ ေမေမ့ ဆရာ အိမ္ မွာ မေသာက္ တတ္ ေၾကာင္းေၿပာ ဘူးတာ နဲ႔ ေက်ာင္ းက ဆရာ ဆရာမ ေတြ ကုိယ္ တုိင္ ေရေႏြးထတည္ ၾက၊ လဘက္ ေျခာက္ ထရွာၾက တာ ခုထိ အားနာ လုိ႔ မဆုံးပါ..။ေနာက္ ေတာ့ မေျပာ ေတာ့ဘူး။ အစား အစာ ေတြကုိဘာ မွမေျပာ ပဲ ႀကိတ္ မွိတ္ စား လုိက္ တယ္၊ ေနာက္အံ ေတာ့ တာ ပဲ၊ ေနာက္ပုိင္းမွာ ညစာ စား ပြဲ ေတာ္ ေတာ္ မ်ားမ်ား မတက္ ျဖစ္တာ ပဲ မ်ားပါတယ္..။
ေက်းဇူးေတာ္ ရွင္ ပုိင္းေလာ့ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးက ဆုံးမ ဘူးတယ္( ကုိယ့္ေၾကာင့္ သူ တစ္ပါး ဝန္ မႀကီး ပါေစနဲ႔)( မိမိ ကုိယ္ ကုိ ေစာင့္ ေရွာက္ ျခင္းသည္ ေလာ က အားေစာင့္ ေရွာက္ ျခင္းမည္ ၏) ဆုိတဲ့ ဆုံးမ စကားကုိ အထပ္ ထပ္ ရြတ္ ဆုိ တယ္ သတိ နဲ႔ ထိန္း ၾက မွ သာ သႏၱဳ ႆေကာ၊ ႏွင့္ သု ဘေရာ ဂုဏ္ ေတြ နဲ႔ ျပည့္စုံၿပီး ေမတၱာ ပုိင္ ရွင္ ႀကီးေတြ ျဖစ္ ၾကမွာ ပါ..။ႀကဳိးစား က်င့္တတ္ပါေစ၊ ျမင့္ျမတ္နုိင္ပါေစ။

ပိဋကတ္ သုံးပုံ ႏွင့္ သံဃာ့ဂုဏ္

ကေလးတုိ႔ေရ....
အခုေျပာ ျပခ်င္တာ က ပိဋကတ္ သုံးပုံ ကုိ ျမန္မာျပန္မ်ားကုိ PDF File ကုိ ေျပာင္းထားလုိက္ၿပီး တင္ထားတာ ပါ..။ျမန္မာ ျပည္ မွ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ဝင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး တစ္ ဦး က ေလ့လာ လုိေၾကာင္း၊ရယူလုိေၾကာင္း တဆင့္ ၾကား သိရတဲ့ အတြက္ လ်င္ လ်င္ ျမန္ ျမန္ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္လုိက္ရပါတယ္..။
ေမေမတုိ႔ လူ ပုဂၢဳိလ္ ေတြက ေက်းဇူးေတာ္ ရွင္ ျမတ္ စြာ ဘုရား ရဲ႔တရားေတာ္ ေတြကုိ သံဃာ ေတာ္ ေတြ မွ တဆင့္ ထိေတြ႔ ၾကားနာ ခြင့္ ေတြရရွိရပါတယ္..။
သံဃာ ေတာ္ ေတြ ဟာ သူတုိ႔ ရဲ႔ ဘ၀ မွာ၊ပဋိပတၱိအားထုတ္ျခင္း။ပရိယတၱိစာေပသင္ယူျခင္း၊ သင္ၾကားျခင္းေတြနဲ႔အတြက္ ဘဝ တစ္ခုလုံး ျမွဳပ္ ႏွံေပးဆပ္ၾက ့ပါတယ္..။ ေနာက္ၿပီး ေထရ္ အစဥ္ အဆက္ ထိန္းသိမ္းခဲ့လုိ႔သာ ေထရ ဝါဒ ဗုဒၶ သာ သနာ ေတာ္ ကုိ ဘုရားေဟာ မူရင္းအတုိင္းေမေမတုိ႔ ၾကားနာ ခြင့္ ရၾကတာ ျဖစ္တယ္။ သည္ လုိ ႏွလုံးသြင္းၿပီး (သံဃာ)ကုိ ၾကည္ညဳိတတ္ပါေစ၊ ရုိေသတတ္ပါေစ၊ တန္ဘုိးလည္းထားတတ္ပါေစ ကေလးတုိ႔ ေရ။
ေမေမ တုိ႔ Buddhist Great Council လုိ႔ ေခၚတဲ့ သဂၤါ ယနာ တင္ ျခင္းကုိ ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္ တုိင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မွာ ျပဳလုပ္ ခြင့္ရခဲ့ တာဟာ ျမန္မာ ျပည္မွ သံဃာေတာ္ ေတြရဲ႔ သီလဂုဏ္၊ သမာ ဓိဂုဏ္၊ ပညာ ဂုဏ္ ေတြ ေၾကာင့္ ပါကေလးတုိ႔ ေရ..။ဘာ ျဖစ္လုိ႔လဲ ဆုိ ေတာ့ ဆ႒မ အၾကိမ္ သဂၤါ ယနာ တင္ ပြဲကုိ ထုိင္းဘုရင္ က သူတုိ႔ ႏုိင္ ငံ မွာ လုပ္ သင့္ေၾကာင္း လုပ္ လုိ ေၾကာင္း ဆြဲ ယူ ခဲ့ပါတယ္..။
မေအာင္ျမင္ ခဲ့ပါ ကေလးတုိ႔ ေရ.. ဘာ ျဖစ္လုိ႔လဲ ဆုိေတာ့ ထုိင္းႏုိင္ ငံ မွာ ပိဋကတ္ သုံးပုံ ကုိ စာ မ်က္ ႏွာ ဘယ္ ေလာက္မွာ ဘာ ရွိတယ္၊ ေၾကာင္းေရ ဘယ္ ေလာက္ျဖစ္တယ္ ဆုိတာ သာ မက ပါ႒ိ၊ အနက္၊ အနက္ရင္း တုိ႔ကုိ အတိ အက် စာ အုပ္ မၾကည့္ ပဲ ျပန္ ဆုိ ႏုိင္ တဲ့ ၊ Guinness World Records မွာ ဉာဏ္ ရည္ ကုိ မွတ္ တမ္း အတင္ ခံ ႏုိင္စြမ္း ရွိ တဲ့
(ေက်းဇူးေတာ္ ရွင္ အရွင္ ဝိစိတၱသာ ရာဘိဝံသ) လုိ သံဃာ ရတနာ သည္ ထုိင္းႏုိင္ ငံ မွာ ရွိ မေနလုိ႔ပါပဲ ကေလးေရ..။
ထုိင္း ႏုိင္ ငံ မွာ ထုိင္းဘာ သာ နဲ႔ ပိဋကတ္ သုံးပုံ ကုိ ပူေဇာ္ လုိ တဲ့ အခါ ျမန္မာ ျပည္ ၊ မဟာစည္ ရိပ္သာ မွ ျမန္မာ ဆရာေတာ္ ကုိ ေတာင္းပန္ ေလွ်က္ထားခဲ့ၾကပါတယ္..။ ထုိင္းမွာ အႏွစ္ ၄၀ ေက်ာ္ ေနထုိင္ၿပီး သာ သနာျပဳေပးခဲ့ တဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ ရႈွင္ဆရာေတာ္ အရွင္ အာ သဘ ျဖစ္ပါတယ္။
ေမေမ ထုိင္း မွာ ေနတုံးက ေက်းဇူးေတာ္ ရွင္ ခ်မ္းေျမ႔ရိပ္သာ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးနဲ႔ အတူ လုိက္ပါ ၿပီး ဖူးေမွ်ာ္ ခဲ့ရဘူးတယ္..။ ေအာ္ မီးမီး နဲ႔ ေမေမ့ မမႀကီး ပါ ပါတာ ပဲ မွတ္မိတယ္မဟုတ္လားသားသားေတာ့ မပါဘူးေနာ္။ ျမ ဘူရားနား က ေက်ာင္းတုိက္ မွာ ထုိင္းဘုရင္ ကုိယ္ တုိင္ ေဆးဝါးကုသေပးထား တာ အဲ ဒီတုံးက သက္ ေတာ္ ၉၀ ေက်ာ္ ေနခဲ့ပါၿပီ..။
ေနာက္ တစ္ခုကေတာ့ ေမေမ က ထုိင္းမွာ တုံးက တစ္ ခါ အီတလီ မွာ တစ္ ခါ ဆရာ ႀကီး ဦး ဂုိအင္ကာ ဖြင့္ လွစ္တည္ ေထာင္ ထားတဲ့ ဓမၼကမၼလ ရယ္၊ ဓမၼအတၱလ ရယ္ မွာ တရား ႏွစ္ ႀကိမ္ဝင္ ခဲ့ဘူးပါတယ္..။မွတ္မွတ္ရရ.. ၉ရက္ ေျမာက္ ည နာယူရ တဲ့ ဆရာ ႀကီးရဲ႔ Discourse မွာ
(Myanmar is only one country which maintained the original techniques of Buddhism.
I was fortunately born in Myanmar.)
လုိ႔ ေပာာတာကုိ ၾကားလုိက္ရ ခ်ိန္ မွာ ျမန္မာ အျဖစ္ေမြးဖြား ခဲ့ ျခင္း ဟာ တုိ႔ မ်ား ရဲ႔ ကံေကာင္းျခင္းလက္ ေဆာင္ေတြပါ လားလုိ႔ၾကက္သီး ေမႊးညွင္းထ ၾကည္ ႏူး ဝမ္းေျမာက္ ခဲ့ ရပါတယ္..။တန္ ဘုိး လည္း ထားတတ္ ခဲ့ပါတယ္ ကေလးေရ..။

အဲ ဒီလုိ ခံယူ ခ်က္ ကေလး ေတြ ရွိသြားရင္ ေမေမတုိ႔ လည္း ပိဋကတ္ ေတာ္ ေတြကုိ ပူေဇာ္ခ်င္ စိတ္ ေတြ ေပၚလာ မွာ ပဲ ေနာ္..။ ျမန္မာ လုိ ဖတ္ခြင့္ ပူေဇာ္ခြင့္ ရတာ ဘုန္းကံႀကီးမားလြန္းလုိ႔သာ ျဖစ္ပါတယ္.လုိ႔ မွတ္ယူထားပါကေလးတုိ႔ေရ။
အခု မွ် ေဝထားတဲ့ File စာရင္းကုိ ေဖၚျပထားပါတယ္။http://www.dhammadownload.comမွာ ဓမၼဒါနကုသိုလ္ရွင္ အရွင္အာစာရေထရ၀ါဒတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္ က မွ်ေ၀ထားတာရယ္ Alpha Computer မွေဒါက္တာ ေဇာ္ရဲသူ ဓမၼ ဒါန ျပဳထား တဲ့ File မ်ားကုိ PDF File အျဖစ္ေျပာင္းၿပီး upload ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္..။တန္ဘုိးထား ပူ ေဇာ္ၾကရင္ အလြန္ ဝမ္းေျမာက္ရမွာ ပါ..။

(၀ိနည္းပိဋက ျမန္မာျပန္)

၀ိနည္းပိဋက - ပါရာဇိကဏ္ ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
္၀ိနည္းပိဋက - ပါစိတ္ ပါဠိေတာ္ - ဘိကၡဳပါစိတ္
၀ိနည္းပိဋက - ပါစိတ္ ပါဠိေတာ္ - ဘိကၡဳနီ၀ိဘင္း
၀ိနည္းပိဋက - မဟာ၀ဂ္ ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
၀ိနည္းပိဋက - စူဠ၀ဂ္ ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန
္၀ိနည္းပိဋက - ပရိ၀ါ ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

(သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ ျမန္မာျပန္)

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ဒီဃနိကာယ္ သီလကၡန္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ဒီဃနိကာယ္ မဟာ၀ဂ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ဒီဃနိကာယ္ ပါထိက၀ဂ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - မဇၩိမနိကာယ္ မူလပဏၰာသပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - မဇၩိမနိကာယ္ မဇၩိမပဏၰာသပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - မဇၩိမနိကာယ္ ဥပရိပဏၰာသပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - သံယုတၱနိကာယ္ သဂါထာ၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - သံယုတၱနိကာယ္ နိဒါန၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - သံယုတၱနိကာယ္ ခႏၶ၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - သံယုတၱနိကာယ္ သဠာယတန၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - သံယုတၱနိကာယ္ မဟာ၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂုၤတၱရနိကာယ္ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ ဧကကနိပါတ္
္သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂုၤတၱရနိကာယ္ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ ဒုကနိပါတ္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂုၤတၱရနိကာယ္ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ တိကနိပါတ္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂၤုတၱရနိကာယ္ အဂၤုတိၱဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ စတုကၠနိပါတ္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂုၤတၱရနိကာယ္ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ ပၪၥကနိပါတ္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂုၤတၱရနိကာယ္ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ ဆကၠနိပါတ္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂုၤတၱရနိကာယ္ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ သတၱကနိပါတ္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂၤုတၱရနိကာယ္ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ အ႒ကနိပါတ္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂုၤတၱရနိကာယ္ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ န၀ကနိပါတ္
္သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂၤုတၱရနိကာယ္ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ ဒသကနိပါတ္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂၤုတၱရနိကာယ္ အဂၤုတၱဳိရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ ဧကာဒသကနိပါတ္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ ခုဒၵကပါဌပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ ဓမၼပဒပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ ဥဒါန္းပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ ဣတိ၀ုတ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ သုတၱနိပါတ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ ၀ိမာန၀တၳဳပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
္သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ ေပတ၀တၳဳပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
္သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ ပဋိသမၻိဒါမဂ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ ေထရာပဒါန္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ ေထရီအပဒါန္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ ဗုဒၶ၀ံသပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ စရိယာပိဋကပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ မိလိႏၵပဥာွပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

(အဘိဓမၼာပိဋက ျမန္မာျပန္)

အဘိဓမၼပိဋက - ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
္အဘိဓမၼပိဋက - ၀ိဘဂၤပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
အဘိဓမၼပိဋက - ပုဂၢလပညတ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
အဘိဓမၼပိဋက - ကထာ၀တၳဳပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

Friday, February 13, 2009

စိတ္ထားႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ရမည္-မုဒု(၅)၊လြန္ကဲတက္ၾကြေသာ မာန္မာနမရွိရာ-အနတိမာနီ(၆)

သားသားနဲ႔ မီးမီး

အခုေရး မဲ့ အေၾကာင္း ကေတာ့ သူမ်ားကုိ ဆုံးမ မဲ့ အလင္းစကား မဟုတ္ပဲ..ကုိယ့္ကုိ ကုိ ၿပန္ ဆုံးမ ရမဲ့.. ဆင္ၿခင္ တုံတရား လက္ကုိင္ထား ခုိင္းရ မဲ့..စကား ၿဖစ္ေနပါတယ္..။ ကုိယ္ေဖာ္ တဲ့ ေဆး ကုိယ္ စား ရမယ္ေပါ့ ေလ…။
ဆရာေတာ္ ဘုရားကေၿပာ ဘူးတယ္.. မိဘ ေတြ.သတိထားဘုိ႔..။ မိဘေတြက ဆရာေတာ္ ထံပါး မွာ တရားနာ ၿပီး ၾကီးပြားေရး ေသာ့ခ်က္ေတြ..ဘ၀ေအာင္ၿမင္ေရးေတြ.. သိလာ ၿပီးေတာ့.. သားသမီးေတြကုိ အတင္းပုံသြင္းၾကေတာ့ တယ္..။
ပုံသြင္းၿပီး ဆုိကတည္းက..မိဘေတြရဲ႔ ႏွလုံးသားမွာ..လုိက္နာ က်င့္ သုံးတာ.. လိ္မၼာ တာ..ေအာင္ၿမင္တာေတြ အၾကီး ႀကီး ပုံေဖာ္ၾကေတာ့တယ္..ပုံေဖာ္တဲ့ အတုိင္း မၿဖစ္လာေတာ့အ ပူဓာတ္ေတြ ထြက္ ၿပီး အကုသုိလ္ နယ္ ထဲကုိ ေရာက္ မွန္း မသိေရာက္ေန ၾကရတတ္တယ္ တဲ့။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးက (သူမ်ား ၿပင္ရင္းနဲ႔ ကုိယ္ ပါ ပ်က္ ပ်က္လုိက္လာ တာ သတိ ထားရမယ္ တဲ့) သိပ္ကုိ မွန္တဲ့ စကားပါ..။ တာ၀န္ေက်ပေစ..သံ ေယာ ဇဥ္မထားနဲ႔ ဆုိတာ ေတာင္တန္းသာ သနာ ၿပဳ ဆရာ ေတာ္ ႀကီး ေဟာ ဘူးတာ ရွိပါတယ္..။သံေယာဇဥ္မပါတဲ့ေမတၱာသန္႔သန္႔ ၿဖစ္ေနရပါလိမ့္မယ္..။ အရာရာကုိ အေၾကာင္းညီညြတ္ရင္ၿဖစ္လိမ့္မယ္..ဆုိၿပီးႀကဳိတင္ႏွလုံးသြင္းထား မွသာ..အလင္းေစတမန္.. မီး မပ်က္ ပဲ အၿမဲ..အလင္းၿဖန္႔ေ၀ႏုိင္မွာ ေပါ့ေလ..။
မုဒုဆုိတာ စိတ္ထားႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႔ေနရပါမယ္.. မုဒု ဂုဏ္ နဲ႔ ၿပည့္စုံမွသာ သူတစ္ပါးကုိ ေမတၱာ အျပည့္ ထား ႏုိင္ ပြားႏုိင္ မွာျဖစ္သလုိ ကုိယ့္ ကလည္း ေမတၱာ ကုိ ခံယူ ႏုိင္ စြမ္း ရွိ မွာ ကေလးတုိ႔ေရ..။
ႏူး ညံ့ သိမ္ ေမြ႔တယ္ လုိ႔ေျပာရင္ ကာ ယကံ၊ ဝစီကံ စတာ ေတြမွာ ခ်ဳိ ခ်ဳိ ေအးေအး ေလး ေျပာတာကု္ ထင္ တတ္ ၾကတယ္။ အေျပာေလး ကခ်ဳိ ၿပီး အတြင္းစိတ္ က ေကာင္ က်စ္လွ စြာ ပ်က္ စီး ရာ ပ်က္ စီးေၾကာင္းေတြ ႀကံစည္ ေနမယ္ ဆုိရင္ အဲ ဒီ ခ်ုိသာ ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈဟာ မုဒု ျဖစ္တယ္ မေခၚဆုိ ထုိက္ ေသးပါ ကေလး တုိ႔..။
ေက်းဇူးေတာ္ ရွင္ပုိင္းေလာ့ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး စကားနဲ႔ ေျပာရရင္.. သူ႔ ဘဝ သည္ကုိယ့္ ဘဝ ၊ သူ႔ ခံစားမႈ သည္္ ကုိယ့္ ခံစားမႈ၊ သူေနာင္ ေရး သည္ ကုိယ့္ေနာင္ေရး စသည္ ျဖင့္ စိတ္ပါဝင္ စား စြာ သူ႔ေနရာ မွနားလည္ မႈ မ်ားစြာ ျဖင့္ေတြး ေတာ ၿပီး ႏွလုံးသား ကုိ ထပ္တူ ျပဳထားရ မယ္ တဲ့..။
ဒါမွသာ စစ္ မွန္ ေသာ ေမတၱာ ကုိ ပြားမ်ားႏုိင္မွာ ပါ။ ေရ တစ္ ခြက္ လွဴ တာ ေတာင္ ေစတနာ သန္႔ သန္႔ နဲ႔ ေရငတ္ လာ ေသာ ႏွလုံးအိမ္ ကုိ အာ ရုံျပဳ ၿပီး ေသာက္ ၿပီးသည္ ထိ ေစာင့္ ၾကည့္ ကာ အေပး နဲ႔ ေပ်ာ္ တတ္ ဘုိ႔ သင္ ေပးေတာ္ မူပါတယ္..။ပစၥည္း အဓိ က မက်ဘူးေနာ္..။ စတင္ က်င့္ၾကံ ၾကည့္ရေအာင္။

ေနာက္သတိထားရမွာ ကေတာ့..သိမ္ေမြ႔စြာ ေၿခေဖါ့နင္းၿပီး၀င္၀င္ မင္းမူတတ္တဲ့.. မာန။ မာနကိေလသာ ဆုိတာ..အ႐ဟတၱမဂ္ ရမွသာ ပယ္သတ္ႏုိင္တာၿဖစ္ေတာ့ သာ မာန္ပုထုဇဥ္ ေလာက္ ကေတာ့ ခ်ာလပတ္ရမ္းေနတာေပါ့ေလ..။ ရွိတာေတာ့ရွိတာေပါ့.. သတိနဲ႔ လြန္ကဲ မႈ မၿဖစ္ေအာင္ ဉာဏ္နဲ႔ ထိန္းဘုိ႔ ေမေမ့ကုိယ္ ကုိ ကုိ ေမေမ ၿပန္ေၿပာေနရပါတယ္ ကေလးတုိ႔ေရ..။

ေကာင္းတာေတြလုပ္ေနေပမဲ့..တရားထုိင္ေနရင္း ၿဖစ္တတ္တာ.. ထုိင္လုိ႔ေကာင္းလုိက္တာ.. ၿငိမ္ေနတာ ပဲ..ငါမုိ႔သာ လုပ္ႏုိင္တာ..ေရွ႔ကမိန္းမလႈပ္လုိက္တာ….အခန္းထဲေရာက္မွသင္ေပးအုံးမွ…။
ငါမွသာလွဴ ႏုိင္တာ၊ ငါလုိလူမုိ႔သာ..သိတတ္နားလည္တတ္ က်င့္သုံးတတ္တာ..။ငါလုိ အေမ မ်ဳိး မုိ႔သာ သည္လုိ ေရးနုိင္တာ..ဖန္တီးႏုိင္တာ..။မသိစိတ္က နႈိင္းယွဥ္ေနမိတတ္တယ္ကေလးတို႔ေရ..။

မာန ဆုိတာ ႏႈိင္း ယွဥ္ၿပီး ငါက သာတယ္ေပါ့..။ မူလဓမၼဆရာေတာ္ ဦး၀ိဇယေၿပာတာကုိ ေမေမ အၿမဲရြတ္ေနရပါတယ္..။(အားထုတ္ သမွ် မွာ ကိေလသာ၊ၿဖစ္မလာ မွလမ္းမွန္သည္။)..ဒီေတာ့ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ ဘာ ပဲ လုပ္လုပ္..မာန ကိေလသာ မ၀င္ေအာင္ သတိထားေနရပါတယ္..။ မဟုတ္လုိ႔ကေတာ့ ကုသုိလ္အမည္တပ္လ်က္.. လမ္းမွား ေပၚေလွ်က္မွန္း မသိ ေလွ်ာက္ ေနမွာ ၿဖစ္ပါတယ္..ကေလးေရ..။

မဟာၿမဳိင္ေတာရ ဆရာေတာ္ ဦးေဇာ တိက က ေၿပာဘူးတယ္..ပညာ တတ္ေတြကုိ.. သူေလးစားပါတယ္..တဲ့ ဒါေပမဲ့..တကၠသုိလ္ပါေမာကၡ ေတြ..ပါရဂူ ႀကီးေတြမွာ..ေတြ႔ရတတ္တာ..Psychic Inflation ဆုိတဲ့ စိတ္ေဖာင္းပြမႈ ၿဖစ္ေနတတ္ၿပီး..ကုိယ္ထက္ ရာထူး၊ အသက္၊ ဂုဏ္ ငယ္တဲ့သူေတြေၿပာတာကုိ လက္ခံဘုိ႔ရာ ၿငင္းဆန္ၾကပါတယ္တဲ့..။ ငါ့ေလာက္ သိသူမရွိ ပါဆုိတဲ့ မာနေၾကာင့္ပါ္ တဲ့..။
ေရာမ ေခတ္က ဂရိေတြးေခၚ ပညာ ရွင္ Socrates က ေၿပာခဲ့တာ…ကေလးတုိ႔ ႏွစ္သက္မွာပါ..

True knowledge exists in knowing that you know nothing.

ေမေမလည္းသားဆီက သမီး ဆီက..သင္ယူေနရပါတယ္..သင္ေပးၾကပါအုံးကေလးတုိ႔ေရ..။ဆရာေတာ္တပါးကလည္းေၿပာဘူးတယ္.သူေရးတဲ့ ဗုဒၶစာေပဆုိင္ရာ က်မ္းစာ အုပ္ဟာ..ဘုရားဉာဏ္ေတာ္ ကုိ မဟာ သမုဒၵရာ နဲ႔ ခုိင္းနႈိင္းၿပီး..သမုဒၵရာ ကုိ ယုံ သူငယ္ ေထာက္သလုိေရးရတာ ပါလုိ႔ ေၿပာတာ ေမေမမွတ္သားဘူးတယ္..သူေတာ္ေကာင္းေတြရဲ႔ ၿမတ္ႏုိးဘြယ္၊အတုယူဘြယ္ စိတ္ဓာတ္ေလးေတြ ပါကေလး တုိ႔ေရ..။
အခုေမတၱာႀကဳုိတင္က်င့္ဖြယ္ထဲက နံပါတ္၆ျဖစ္တဲ့ အနတိမာနီ= လြန္ကဲတက္ၾကြေသာ မာနမရွိရာ ဆုိတာ ႏွလုံးသြင္းျဖစ္ခဲ့ ပါတယ္..။ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကေတာ့ တပည့္ ေတြကုိ အထပ္ထပ္ ဆုိခုိင္းတာ..

ေက်းဇူးျမင္ရင္ ေမတၱာေပၚသည္
ေက်းဇူးေပ်ာက္ရင္မာနေပၚသည္။

မာနသည္ ေက်းဇူးတရားကုိ မျမင္ေအာင္ဖုံးကြယ္ထား၍ ဒဏ္(၁၀)ပါး သင့္ေစေသာ အဆိပ္အေတာက္ေတြလုိ႔ေမေမအၿမဲေျပာခဲ့ တာေပါ့ ကေလးတုိ႔..။အဆိပ္အေတာက္ေတြ စုေဆာင္းမိေနမွေတာ့ ေအးျမတဲ့ ေမတၱာကုိဘယ္ပြားမ်ားႏုိင္ပါေတာ့မလဲ..စဥ္းစားၾကည့္ပါေလ..။

Secret of Success III (သုိ႔မဟုတ္) သေကၠာ ဂုဏ္ နဲ႔ျပည့္စုံၾကသူမ်ားAIT,BKK
သားသားနဲ႔ မီးမီး

ေမတၱာ ပုိင္ရွင္ႀကီးေတြျဖစ္ေအာင္ ႀကဳိတင္ ျဖည့္ဆည္းရမဲ့ အခ်က္ ၁၅ခ်က္ ကုိ ေဆြး ေႏြး ေရးသား ေနတုံးမွာ ပဲ တုိက္ ဆုိင္ လွ စြာ သာဓုေခၚ ဆုိရမဲ့ သတင္း တစ္ ပုဒ္ ကုိ လက္ ခံရရွိခဲံပါတယ္..။အဲဒါကေတာ့ AIT’ian ေမာင္ ညီမ မ်ားရဲ႔ (ဒုတိယ အႀကိမ္ ခင္ ပြန္း ႀကီး ၁၀ ပါး ပူေဇာ္ ကန္ ေတာ့ ပြဲ )သတင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။
ကေလးတုိ႔ ကေတာ့ ထင္ မယ္ ေမေမ က AIT Community ကုိ သိပ္ အထင္ႀကီး အမႊန္းတင္ တာ ပဲလုိ႔္ထင္ၾကမယ္။ ဥပမာ ေပးရရင္ ေတာ့ လူ႔ ဘ၀ ကုိ (မႏု ႆ တ ဘာ၀ ၊ ဒုလႅဘ=ရေတာင့္ရခဲေသာတရား) လုိ႔ေၿပာ သလုိေပါ့ေလ..။ လူျဖစ္ေစ ႏုိင္ေတာ့ ကုသုိလ္ ေကာင္းမႈ ေတြ ျပဳ ခဲ့လုိ႔ သာ ရခဲတဲ့ လူ႔ ဘ၀ကုိ ရခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္။ဒါ ကုိ ေက်း ဇူးေတာ္ ရွင္ျမတ္ စြာ ဘုရား က လက္ သည္းခြံ ေပၚက ေျမ မႈန္ နဲ႔ မဟာ ပထ၀ီ ေျမႀကီး နဲ႔ ႏႈိင္းဆျပခဲ့ပါတယ္..။
သည္ လုိပါပဲ AIT ဆုိ တာ က ကုသုိလ္ ေကာင္း မႈ စုေဆာင္းထား ျပီးသားရွိသူေတြ မွ ေရာက္လာ ၾကရတတ္ တယ္။ တုိ႔မ်ား ကေတာ့ ပါရမီ နည္းခဲ့ေတာ့ ခက္ ခဲလွစြာ ျဖတ္ေက်ာ္ ရင္ ဆုိင္ ခဲ့ရပါတယ္..။ ပညာ သင္ဆုေတြရတယ္ ဆုိတာ ဒါနပါရမီ၊ ပညာ ပါရမီ ကုို္ထူး ကဲ စြာ ျဖည့္ က်င့္ ၿပီး သားဆုိတာ မွန္း ဆႏုိင္ ေတြးၾကည့္ႏုိင္သလုိပါပဲ။

ထုိင္းကုိ ၾကြ လာ သမွ် ဆရာေတာ္ ၊ သံဃာေတာ္ မ်ား ကုိ အနီးကပ္ ပူေဇာ္ဆည္းကပ္ ခြင့္ရၾက သလုိ တကယ္ လည္း ပီျပင္ေအာင္ လုပ္ ေဆာင္ တတ္ၾကပါတယ္..။ ခ်မ္းေျမ႔ရိပ္သာ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ဆုိရင္ AIT ေက်ာင္းသားေတြ ဟာ ေလးနက္တဲ့ အေတြးအေခၚ ကုိ ခံယူ ႏုိင္ စြမ္း ရွိ တယ္ လုိ႔ ယူဆထားၿပီး တရား ေတာ္ ကုိ ျမွင့္ ျမွင့္ေဟာရ ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားဘူးပါတယ္..။ခ်မ္းေျမ႔ ရိပ္သာ မွာလည္း AIT က လုိ႔ေျပာရင္ တရားစာအုပ္ေတြေပး ဘုိ႔ ကူညီ ဘုိ႔ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး က မွာ ၾကား ထားေတာ္ မူပါတယ္..။

ေမေမ တုိ႔ ေက်ာင္းတက္ တုံးက ဆရာမႀကီးေဒၚ ျမင့္ ျမင့္ သိန္း ဟာ ပထမဆုံး နဲ႔ တစ္ေယာက္တည္းေသာ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီး ပါေမာကၡ တစ္ဦး ပါ ။ ပုံ မွာ ပါတဲ့ ဘုရား ဆင္းတုေတာ္ ကုိ ဆရာမ ႀကီးတုိ႔ မိသား စု ပူေဇာ္ လွဴဒါန္း ခဲ့ တာ ျဖစ္သလုိ ဆရာမႀကီးရဲ႔ ဦးေဆာင္မႈ ေအာက္ မွာ ေက်ာင္းရဲ႔ ဘာ သာေရးလႈပ္ ရွား မႈေတြ ပီျပင္ခဲ့ ပါတယ္..။

အခုဆုိရင္ ျမန္မာ အမ်ဳိး သမီး ဆရာမ ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚ ခင္ နီနီသိန္း ဟာ AIT , Vice President အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေနတာ မုဒိတာ ပြားစရာ၊ ဂုဏ္ ယူ စရာ ျဖစ္ပါတယ္..။ဒါေတြကုိ ေထာက္ရႈ ေတြး ဆၿပီး ေမေမ ဆုိရင္ ကုိယ္ က အသက္ႀကီးေပမဲ့ ငယ္ရြယ္ၾကတဲ့ ေမေမ့ Senior ေတြကုိ အၿမဲ ကုိ၊ မ တပ္ ေခၚ ခဲ့ ပါတယ္..။( ဆရာမ မနီတာ၊ ဆရာ ကုိ ေက်ာ္ ၿငိမ္းေအး၊ ဆရာကုိ စံဟိန္း၊ မ၀ါ၊ အက်ိမသန္း ခင္၊ မေဟ၊ မေပါက္၊ ကုိ တင္ေအာင္ မုိး၊ ကုိ ၾကံ၊ကုိ ရွိန္၊ ကုိမ်ဳိးထြန္း၊ကုိေက်ာ္မုိးေလး၊ ကုိ ေက်ာ္ ဆန္းဦး၊ ကုိ ေက်ာ္သူ၊ကုိတာ၊ မေမသူ၊ မမုိ႔၊ မမုိ စသည္ၿဖင့္ေပါ့ေလ..။)ငယ္ ေသာ္လည္း ကုိယ့္ထက္ ဒါနပါရမီ ပညာ ပါရမီ ရင့္က်က္တဲ့ေနရာ မွာ သာလြန္ ခဲ့ၾကတယ္ မဟုတ္လား..။ AIT မွာ က Senior လက္ ဆင့္ကမ္းမွ သင္ေပးျပင္ေပးမွ.. အဆင္ေျပေျပ ေနႏုိင္ၾကတယ္ ဆုိတာ ကုိ သိမွတ္ေက်း ဇူးတင္ေန ျဖစ္ပါတယ္..။
ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ဇုလုိင္ ၾသဂုတ္ လ ေတြမွာ ေမေမ ဟာ အေၾကာင္းတုိက္ ဆုိင္စြာ..AIT မွာ ပထမ အႀကိမ္ ခင္ ပြန္း ႀကီး (၁၀)ပါး ပူ ေဇာ္ ပြဲ ကုိ အတူ တကြ ကုသုိလ္ ျပဳခြင့္ရခဲ့ပါတယ္..။သူတုိ႔ အားလုံးရဲ႔ က်င့္ ႏုိင္ စြမ္း ရွိေသာ ဂုဏ္( သေကၠာ) ဆုိ တဲ့ ဂုဏ္ ေၾကာင့္ပါ..။ေကာင္းတဲ့ အက်င့္ ရယ္လုိ႔ ဆုံးျဖတ္ ႏုိင္တာ ေတြ..တရား ဓမၼ ကိန္း ၀ပ္ ထုိက္တန္ ေသာအ စြမ္းသတၱိ ေတြ ရွိ ေနတာ လည္း ပါတာ ေပါ့ေလ..။

လက္ရွိ ဗုဒၶ ဘာ သာ အသင္း ဥကၠဌ မသက္ထားျမင့္ ၊ကုိ မုိးသူေအာင္တုိ႔ကလည္း ပုိ္င္းေလာ့ ဆရာေတာ္ ဘုရား ရဲ႔ တပည့္ ေတြ ျဖစ္ေန ၾကတာ.. တိုက္ ဆုိင္ မႈေတာ့မဟုတ္ပါ..။ အေၾကာင္းဆက္ေတြ ရွိ ေနပါလိမ့္မယ္။ ၀န္ထမ္း အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆင္ ေနၾကတဲ့ ဆရာမေဒၚ ႏြဲ႔ နြဲ႔ ရီ၊ မမုိ မုိတင္(Sirikhit International Institute of Technology)၊ ကုိ ေသာင္းထြဋ္ေအာင္(School of Civil Engineering)၊ ေဒါက္တာ မသန္းခင္(Shinawatra University) တုိ႔ ရဲ႔ ပါရမီ ေတြျဖည့္က်င့္ရင္း အားျဖည့္ ပံ့ ပုိး ခဲ့တာ ကလည္း ၀မ္းေျမာက္ ဖြယ္ရာ ပါ..။
ဘာ သာေရး ကုိင္းရႈိင္းၾကတဲ့ ၊ ခ်ယ္ရီ ၊ စႏုိး၊ ေမဆုဟန္၊ ကုိ မုိးသူေအာင္၊ ျမတ္ဆုထြန္း၊ ေနရီ၊ စံစံအိ၊သင္းႏြယ္ ေထြး တုိ႔ေတြကလည္း AIT မွာ အစဥ္ အဆက္ ထိန္းသိမ္း ခဲ့ၾကတဲ့ ဗုဒၶဘာသာေရး လႈပ္ ရွား မႈေတြကုိ မ်ဳိး ဆက္ သစ္ ေတြ ထံ လက္ဆင့္ကမ္းႏုိင္ၾကလိမ့္ မယ္ လုိ႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္ ယုံၾကည္ မိပါတယ္..။ဆရာမ ေဒါက္တာ မသန္းခင္ ကလည္း တူတူမ ေတြကုိ ျပန္ လည္သင္ၾကား လက္ဆင့္ကမ္း ေပးမယ္လုိ႔ စီစဥ္ ေနပါတယ္..။

ေကာင္း ေသာ က်င့္ စဥ္မ်ား ကုိ ခ်က္ခ်င္း ခံယူ က်င့္ သုံး ႏုိင္ေသာ၊ ျဖည့္က်င့္ ႏုိင္ ေသာ၊ အ စြမ္း သတၱိ ရွိေသာ၊( သေကၠာ) ဂုဏ္နဲ႔ ျပည့္စုံၾကပါေပတယ္ ခ်ီးက်ဴးရင္း နဲ႔ ထပ္ တူထပ္မွ် သာ ဓုေခၚ လုိက္ပါတယ္..။
သေကၠာ ဂုဏ္ ကုိ အထြဋ္ တင္ ၿပီး ေျပာ လုိက္ရေပမဲ့ တကယ္ ေတြး ၾကည့္ရင္..လြန္ ကဲ တက္ ၾကြ ေသာ မာန္မာန မရွိတဲ့(အနတိမာနီ) ဆုိတဲ့ ဂုဏ္ လည္း ရွိၾကပါတယ္..။ ရင့္က်က္ေသာ ဉာဏ္ပညာ ရွိျခင္း(နိပေကာ) လည္း ျဖစ္ၾကပါတယ္..။

မာန ေတြ ခံ ေနခဲ့ လ်င္ ျဖင့္ ဘာ ေတြ ဆရာလာ လုပ္ တာလဲ..။ ငါတုိ႔ က သိၿပီးသား လုိ႔တ႔ုံ ျပန္ၾကမွာ ေပါ့ ေလ..။မာန ရွိေန သေရြ႔ ၊ ခံေနသေရြ႔ ေတာ့ ေက်း ဇူး တရားသိျခင္း ၊ တုံံ႔ဆပ္ပူေဇာ္ျခင္းဆုိတဲ့ ေအာင္ျမင္ေရးေသာ့ခ်က္ ဟာ ဖြင့္ရ ခက္ ခဲ ေနၾက လိမ့္ အုံးမယ္..။ ေက်းဇူးေတာ္ ရွင္ ပုိင္းေလာ့ ဆရာ ေတာ္ ဘုရား ကမိန္႔တယ္..၊ အျပစ္ေတြ ကုိ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္တယ္ ကန္ေတာ့တယ္ ဆုိတာ..Computerထဲက file ေတြ ကုိ delete လုပ္ သလုိ လုပ္ ပစ္တာ ပါ ပဲတဲ့..။ ကုိယ့္ ကုိ ျပစ္မွားေစာ္ကားသူေတြကုိပါ ေက်ေအး ၾကရတယ္ မဟုတ္လား။

ဒါဆုိရင္ ၾကည္လင္ သန္႔စင္ ေသာ စိတ္ထားမ်ားျဖင့္ ဘ၀ခရီး ကုိ ၿငိမ္ေအး စြာ ေလွ်ာက္ လွမ္း ႏုိင္္ ၾကပါလိမ့္မယ္..။ Secret of Success I မွာပါတဲ့ ပုစၦာ ၂ ခု မွ ေကာင္းက်ဳိး မ်ား ျပည့္စုံတဲ့ Today/Tomorrow Asian Leaders မ်ား ၊ပညာျပည့္၀ႏွလုံး လွၾကသူေတြ အျဖစ္ ေလာက အလွ ဆင္ႏုိင္ၾကေတာ့မွာ ကုိ ျမင္ေယာင္ရင္း အားတက္ ၾကည္ ႏူး မိပါတယ္ ကေလး တုိ႔ေရ..။

Thursday, February 12, 2009

သစၥာတရားကုိဝင္းျမင့္ ႏွင့္ အျဖဴေရာင္ ေမတၱာကုိဖုိးသားသုိ႔

၁၉၉၈ ေလာက္ ကမွ စၿပီး ဆရာေတာ္ ဘုရားေတြ ရဲ႔ တရားေတာ္ ေတြကုိ နာ ယူၿပီး ၊ နားရည္ ဝ ေနခဲ့ ရ သလုိ တကယ္ လည္း လိမၼာခ်င္ စိတ္ ေတြ ေပါက္ ခဲ့ရပါတယ္..။ စကားေျပာရင္ လည္း တရားေတာ္ ေတြထဲက ဥပမာ ေတြကုိ ေျပာ ေနျဖစ္တာ ကုိ ပတ္ ဝန္းက်င္ ကသတိထားမိၾကပါတယ္..။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး က ျပန္လည္ ျဖန္႔ ျဖဴး ရ လိမ့္မယ္လုိ႔ႀကဴိတင္ မိန္႔ၾကားခဲ့ဘူးပါတယ္..။အေၾကာင္းျပည့္စုံလာ တဲ့ တစ္ ေန႔ကုိ ေရာက္ ခဲ့ ေတာ့ သည္ ဘေလာ့ေလး ကုိ ေရးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ကၽြန္မ တုိ႔ ေက်ာင္းေနတုံး ကဆုိရင္ စာ ေစာင္ထုတ္ ဘုိ႔ဆုိတာ ဖေယာင္း စကၠဴ မွာ ကညစ္ လုိ႔ေခၚတဲ့ အပ္ ခၽြန္ ခၽြန္ နဲ႔ ေဖာက္ ရတာ ေတာ္ ေတာ္ေလးကုိ ပင္ ပန္းပါတယ္..။ ၿပီးမွ စာ ကူး စက္မွာ မွင္ ထည့္ၿပီး လွည့္္ထုတ္ရတာ ၊ ကုိယ့္ ကဗ်ာ ေလးေတြ စာ ေလးေတြကုိ မွင္ အမဲ ေလး နဲ႔ ျမင္ရတဲ့ ပီတိ က မေမ့ႏုိင္ စရာ ပါ..။

အခု ေခတ္ေတာ့ သည္လုိ ကုိယ္ ဂ်ာ နယ္ မွာ ကုိယ္ ပဲ စာေရး၊ဆရာ ကုိယ္ ပဲ ဒီဇုိင္းဆရာ၊ ကုိယ္ ပဲ အယ္ ဒီတာ၊ ကုိယ္ ပဲ ထုတ္ ေဝ သူ ။စာေပစိစစ္ေရးကုိ လည္းတင္ စရာ မလုိဘူး။ ခ်က္ ခ်င္းလည္းျမင္ရတာ ဆုိ ေတာ့ ေက်ာင္းတုံးက ဗီဇ က ထက္ သန္ ျပင္းျပလာ တာ ေပါ့ေလ..။ ဒါကလည္း အေၾကာင္းတစ္ ေၾကာင္းေပါ့.။

တရား ေဝငွတဲ့ အခါ ဆရာ လုပ္ သလုိ၊ အမိန္႔ေပးသလုိ ပုံစံ မ်ဳိးမျဖစ္ရေအာင္ ငါကပုိသိတယ္ ဆုိတဲ့မာန ေလသံေတြ ကင္းစင္ရေလေအာင္ အေမ က သားသမီးေတြကုိ ဆုံးမ တဲ့ ပုံစံကုိ ေရြးခ်ယ္ ခဲ့ရပါတယ္..။ တကယ္ လည္း သား သမီး ၂ေယာက္ ရဲ႔ အေဝးမွာေနရတဲ့ မိခင္ တစ္ဦိးပါ..။

မေရးသားခင္ ကုိ ဝင္းျမင့္တုိ႔ ကုိ ဖုိး သားတုိ႔ ရဲ႔ ဆုိက္ ကေလး ေတြက အတုယူစရာ၊ ဆရာတင္ စရာ ေလ့လာ ခဲ့ရတယ္ အတြက္ ေက်းဇူး အမ်ားႀကီး တင္ေနပါတယ္..။ဖန္တီး မႈ အစုစုေတြကုိလည္း သာဓုေခၚရပါတယ္၊ ေလးစားမႈ နဲ႔ မွတ္တမ္းတင္ပါတယ္။

ဟုိ တေလာ က ကၽြန္မ Email ထဲကုိ လိင္ မႈ ပုိင္း ဆုိင္ရာ ၊ပုံေတြ ထင္ထင္ ရွားရွား ေဖၚျပထားတဲ့ Blog တစ္ခု ရဲ႔ Link ကုိ ပုိ႔တာ ခံရဘူးပါတယ္။ေသခ်ာ စစ္လုိက္ေတာ့BCC နဲ႔ လူ ေတြ ေတာ္ ေတာ္ မ်ားမ်ားကုိ ပုိ႔ တဲ့ ပုံ ပါ ပဲ..။ ကုိလတ္ဆုိတဲ့ ျမန္မာ အမ်ဳိးသားနံမည္ နဲ႔ပါ..။

နည္းပညာတုိး တက္ မႈ ဟာ မီးလုိ ပါပဲ ေကာင္းက်ဳိးေတြ ျဖစ္ေစႏုိင္ သလုိ ဆုိးက်ဳိး ေတြ ကလည္း အားေကာင္းစြာ လုိက္ပါ ၾကတာ ကၽြန္မ သတိျပဳမိပါတယ္..။
Internet Cafe မွာ အခိ်န္ေတာ္ ေတာ္ မ်ားမ်ား ကုန္ၾကမဲ့ နည္းပညာ သစ္ကုိလုိက္ စားၾကသူ လူငယ္ ေတြ အ တြက္ ကၽြန္မ စုိးရိမ္မိပါတယ္။
Biological need ျဖစ္ေပမဲ့ လြန္ကဲ မႈ ဟာ စိတ္ စြမ္းအား ကုိယ္ စြမ္း အား လမ္းမွားေရာက္ ေစႏုိင္ပါတယ္၊အခုလုိ ကၽြန္မတုိ႔တုိ႔အားလုံးရဲ႔ ႀကုိးပမ္း မႈ ေတြဟာ၊ တစ္ ခ်ဳိ႔ တစ္ ခ်ဳိ႔ေသာ ေနရာ ေတြ အတြက္ မီးလွ်ံ ၾကားကေရစင္၊ ကႏၱာရၾကား မွ အုိ ေအ စစ္ ျဖစ္တန္ ေကာင္း ပါရဲ႔လုိ႔ ဆုေတာင္းရပါတယ္။
ကုိဝင္းျမင့္ တုိ႔ ကုိ ဖုိးသားတုိ႔ ေတြ က ေတာ့ အဆင့္ျမင့္ မုိးကုတ္ ဆရာ ေတာ္ ဘုရားႀကီးရဲ႔ တရား သံ ေတြ ထုံ မႊမ္းထား ေတာ့ ဘုန္းကံ လည္း ႀကီးမားၾကပါေပတယ္ လုိ႔ ထပ္ မံ ၍ ခ်ီးက်ဴး စကားဆုိ ခ်င္ပါတယ္.။
ပုိင္းေလာ့ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ဆုံးမထား ဘူးတာ က မဂ္ ဉာဏ္ ဖုိလ္ ဉာဏ္ ေဆာင္ ႏုိင္ တဲ့ အရည္ အေသြးရ ဘုိ႔ ဆုိတာ က ပါရမီ ရင့္ က်က္ ၿပီးသား မွ ျဖစ္ ႏုိင္ တာ ပါ တဲ့..။ဘုန္း ဆုိ တာ ကလည္း (ပုည =ကုသုိလ္ေကာင္းမႈရွိျခင္း) ဆုိ တဲ့ ပါ႒ိ ကေန ပုဥ္း ျဖစ္ၿပီး ဘုန္း သုိ႔ ဆင္းသက္ လာ တယ္ ဆုိ တာ ကုိ ဝင္းျမင့္တုိ႔ က ပုိ သိပါတယ္ ေလ..။
ကၽြန္မ ရဲ႔ Target Group က ကေလးမ်ားျဖစ္လုိ႔ ပါရ မီ က်င့္စဥ္ မ်ား ကသာ စတင္ လုိက္ ပါတယ္..။ပါရမီ က်င့္ စဥ္ မ်ား မွ တဆင့္ ႀကဳိးပမ္းရင္း သစၥာ ပန္းတုိင္ ဆီိသုိ႔ ေလွ်ာက္ လွမ္းရမွာပါ။ ပုိင္း ေလာ့ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးကလည္း တရား ေဟာ တယ္(သည္ မွာ ေတာ့ မွ် ေဝ တယ္ ေပါ့ေလ..။ ) ဆုိ တာ က်င့္ ဆဲ(သုိ႔မဟုတ္) က်င့္ၿပီး ပုဂၢဳိလ္ မွသာ ျပဳလုပ္ ပါ လုိ႔ ဆုံး မ ခဲ့ေလ ေတာ့ ကၽြန္မသည္ က်င့္ ၾကံ အားထုတ္ ဆဲဲဲျဲဖစ္ပါတယ္..။
က်င့္ ဆဲ ဆုိ ရင္ ဓမၼ ရသ ကုိ ခံ စားရမယ္၊ က်င့္ ၿပီး ပုဂၢဳိလ္ ဆုိရင္ ဝိမုတၱိ ရသကုိ ခံ စား ရ မယ္ ဆုိ တာ ဆရာေတာ္ ဘုရားေဟာ ၾကား ေတာ္ မူပါတယ္..။ အဲ သည္ ဓမၼ ရသ နဲ႔ တင္ မွ် ေဝ ခ်င္ စိတ္ျဖစ္ လာ ခဲ့ရတာ ပဲ ဆုိ ပါေတာ့။
ကၽြန္ မထက္ အသက္ မ်ား စြာ ငယ္ ေသာ္ လည္း ပညာ ဉာဏ္ ရင့္ က်က္ မႈ ရွိျခင္းကုိ သာဓု ထပ္ မံ ေခၚဆုိ လုိက္္ ပါတယ္..။

ရႊင္လန္း ထက္ သန္ စြာ ဓမၼ ခရီး ကုိ
ုိႀကီး ျမတ္ေသာ လုံ႔လ ျဖင့္
တက္ၾကြစြာေဆာင္ရြက္ ၾကရေအာင္ပါ..။

ဓမၼရသ ဖန္တီးရွင္ သား ကုိေအာင္ေဆြဦး သုိ႔

သားကုိဦးေရ..

သားေရးတဲ့ comment ေလး ကုိ Post အသစ္ တင္ရင္းျဖင့္ Response လုပ္ပါရေစ..။
ဓမၼ Web site ေလးေတြေတာ္ ေတာ္ မ်ားမ်ားကုိ လည္ပတ္ ဖတ္ရႈရင္း ေတာ္ လုိက္တဲ့ ကေလးေတြ..ကုိယ္ ငယ္ ငယ္ က သည္ အရြယ္ မွာ လဘက္ရည္ ဆုိင္ ခိ်န္ျပည့္ထုိင္၊ ကဗ်ာ ရူး စာ ရူး ၊တစ္ခါ တစ္ခါ ဦးတည္ ခ်က္ ေတြလည္း မဲ့၊ မုိက္ လည္း မုိက္ ခဲ့ဘူးပါတယ္..။
အခုကေလးေတြ ရဲ႔ ဘဝေတြက အဓိပၸါယ္ ရွိလုိက္ၾကတာ လုိ႔ လႈိက္ လႈိက္ လွဲ လွဲ ခ်ီးက်ဴး မိပါတယ္..။ ကုသုိလ္ အင္အား မ်ားျပားေနသူေတြမွ သာ သည္အလုပ္ ကုိ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူး စြာ၊ လႈိက္ လႈိက္ လွဲ လွဲ ထက္ ထက္ သန္ သန္ လုပ္ ႏုိင္ၾကတာျဖစ္လုိ႔ သာသနာ ေတာ္ ကုိ ကာ ကြယ္ ေစာင့္ ေရွာက္ၾက တဲ့ ေရွ႔တန္း ခံတပ္ မွဴးေတြ ပဲလုိ႔လည္း တင္စား ထင္စားဝံံ့ပါတယ္ ကေလး ေရ..။
သားအရင္း ရဲ႔ Blog မွာ ကေတာ့ Romantic Feeling ေတြ ျပည့္လွ်မ္းေနေလတာ့ ကုိယ့္ တုံး ကလုိပဲလုိ႔ နားလည္ ေပးရပါတယ္ သားေရ..။

တကယ္ ေတာ့ လည္း အနမတဂၢ ဘ ဝသံသရာ မွာ ဘဝ ေတြက အ သေခ်ၤ ေပါင္း အနႏၱ လုိ႔ ေက်းဇူးေတာ္ ရွင္ျမတ္ စြာ ဘုရား ကမိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္..။ တသေခ်ၤ ဆုိ တာ က ၁ ေနာက္ မွာ သုည အလုံးေပါင္း ၁၄၀ ရွိ တယ္ လုိ႔ မွတ္ သားဘူးပါတယ္..။

အခု ကမၻာ့လူဦးေရ သန္း ၆၀၀၀ေက်ာ္ ပဲ ရွိတာ ဆုိ ေတာ့ အာလုံး ဟာ မိေဟာင္း ဖေဟာင္းလုိ႔ ခံယူ ဆက္ ဆံရမယ္လုိ႔ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ပုိင္းေလာ့ ဆရာေတာ္ ဘုရား က သင္ၾကားေပးဘူးပါတယ္ ကေလးေရ..။မေတာ္ စပ္ခဲ့ဘူးတဲ့ အမိအဖ မရွိဘူးေပါ့ေလ..။အေၾကာင္းဆက္ ေတြ ရွိ ေနၾက တာ ၊ ရွိေနၾကမွာ အေသအခ်ာ ေပါ့ ။ ေမတၱာ တရားမွာ ၿခံစည္းရုိးျခားၿပီး ငါ့ မိသားစုမွ၊ ငါ့ ဘာ သာ မွ ငါ့ လူမ်ုဳိးမွ ဆုိ ၿပီး ကြက္ ၾကား မုိးရြာ ရင္ေတာ့ စစ္မွန္တဲ့ ေမတၱာ မျဖစ္ႏုိင္ေသးဘူးေပါ့ေလ..။

သည္ လုိ သည္လုိ မ်ားျပားလွတဲ့ ဘဝ ေတြကုိ အဝိဇၨာႀကီး စုိး ၿပီး ျဖတ္ သန္းခဲ့တာ၊ ငါ့ သား ၊ ငါ့မယား၊ငါ့ ကုိယ္၊ ငါ့ ဟာ ငါ့ ဥစၥာ ဆုိတဲ့ သကၠာ ယဒိ႒ိ အစြဲ နဲ႔ တုိ႔ မ်ား အပါယ္ ေလးပါးလည္း က် ခဲ့ဘူးမွာ ပါပဲ ကေလးေရ..။
ေမတၱာ နဲ႔ ေက်း ဇူး တရားကုိ သိျမင္ ဘုိ႔ေတာ ေက်းဇူးေတာ္ ရွင္ျမတ္ စြာ ဘုရား က သမုတိ သစၥာ ကုိ မပယ္ ခုိင္းဘူးဆုိ တာ သားလည္းသိမွာပါ..။
သားဆုေတာင္းေပးသလုိ သကၠာ ယဒိ႒ိ အစြဲ ကုိ မဂ္ ဉာဏ္ နဲ႔ ပယ္ သတ္ ႏုိင္တဲ့ အထိ ႀကုိးစား သြား မယ္ ဆုိတာ ကေတာ့ အခုလူ႔ဘဝ ရဲ႔ အႏၱိ မရည္ မွန္းခ်က္ ပါပဲ..။

တရားရဘုိ႔ ဆုိ တာ ကလည္း အခ်က္ ၃ ခ်က္ အဓိက အေရးႀကီးတာ ေပါ့ေလ..။
၁။ မိတ္ ေဆြေကာင္း
၂။ တရားနာ
၃။ႏွလုံးသြင္းတည့္ ရမယ္ ဆုိ ထားေတာ့
တုိ႔ မ်ား သံသရာ ခရီးသည္ ေတြ အတြက္ မိတ္ ေဆြေကာင္း ေတြရဲ႔ သစၥာ ဉာဏ္ ေရာင္ ၊ဓမၼ အလင္းေရာင္ ေတြ ဦးေဆာင္ ဖဲြ႔စည္းခဲ့ တဲ့အခါ.. အဝိဇၹာ အေမွာင္ ေပ်ာက္ လြင့္ သြားမွာ ကုိ
အေသအခ်ာ ယုံၾကည္ မိပါရဲ႔ ကေလးေရ..။

ဆုိဆုံးမလြယ္ရမယ္-သု၀ေစာ(၄)

ခ်စ္ေသာသားသားနဲ႔မီးမီး

လူဆုိတာ သူတပါးအျပစ္ကုိျမင္လြယ္ၾကတယ္..။အျပစ္တင္လြယ္ၾကတာ သဘာ၀တရားပါပဲ..။ ကုိယ့္အၿပစ္ကုိေထာက္ၿပရင္ေတာ့ ဆတ္ဆတ္ခါနာတတ္ၾကတယ္..။.
လူ႔ သဘာ၀ သူသူ ကုိယ္ကုိယ္ အားနည္းခ်က္ဆုိတာရွိၾကစၿမဲ ဆုိေတာ့..အဲဒီအားနည္းခ်က္ကုိ နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ ဖုံးကြယ္ဘုိ႔ ႀကဳိးစားၾကတာ..ကုိ ႀကဳံရတာမ်ားေတာ့ ေမေမက မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္တတ္တာ ေတာင္အက်င့္ျဖစ္ေနပါၿပီ..။

ေမေမဟာ သူမ်ားကုိအျပစ္ေျပာတာအက်င့္မရွိဘူး။ ကုိယ့္ကုိေ၀ဖန္လာရင္ေတာ့..ေဒါသနဲ႔ မတုံ႔ျပန္ခ့ဲေပမဲ့၀မ္း နည္းညႈိးငယ္တတ္တဲ့အက်င့္ရွိတယ္..။ မ်က္ႏွာလည္းပ်က္တတ္တယ္..မေကာင္းတဲ့ အက်င့္ေပါ့..။သည္ အက်င့္ ေၾကာင့္မိတ္ေဆြေတြလည္းမ်ားစြာ ပ်က္ခဲ့ဘူးပါတယ္..။
ဒါဟာလည္းဆုတ္နစ္တဲ့ေဒါသပါပဲဆုိတာ တရားေတြနာ ယူမွ နားလည္ရပါတယ္ ကေလးေရ။ ျပန္ၿပီးရန္ေတြ႔ရင္ေတာ့တက္ၾကြေသာ ေဒါသေပါ့..။
ေမတၱာရ ရွိေစႏုိင္မဲ့ႀကုိတင္က်င့္ဖြယ္ ၁၅ခ်က္ထဲက (သု၀ေစာ= ဆုိဆုံးမလြယ္ရမည္)ဆုိတဲ့ တစ္ခ်က္ယုိယြင္းခဲ့ ၿပီဆုိတာ မသိခဲ့ ပဲ ကုိး..။ ေမတၱာတုံးခံ ခဲ့ဘူးပါတယ္..။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးက ေတာ့..၀ဋ္ေၾကြး တစ္ခုေက်ျပန္ၿပီေပါ့..။ ေက်ေအာင္ဆပ္ေပးတဲ့ ေက်းဇူးရွင္ ဆုိၿပီးေက်းဇူးတင္တတ္ရမယ္ဆုိတာ သင္ေပးဘူးတယ္..။
တကယ္ေတာ့အျပစ္ညႊန္ျပတဲ့လူေတြကုိ ေရႊအုိး ညႊန္ၿပတဲ့ လူလုိ သေဘာထားရမယ္တဲ့..။ အျပစ္ကုိျပင္လုိက္ျခင္းျဖင့္ ေရႊအုိးရသလုိ..အက်ဳိးမ်ားေစတယ္ဆုိတာကုိ ေက်းဇူးေတာ္ ရွႈင္ျမတ္စြာဘုရားမိန္႔ၾကားခဲ့တာေပါ့..ကေလးတုိ႔ေရ..။
ေမေမ့ကုိ စကၤပူ ေရႊေတာင္ကုန္းရိပ္သာဆရာေတာ္(
Vipassana Medtation Centre, VMC)က ႏႈတ္တုိက္ခ်ေပးသင္ေပးခဲ့ဘူးတယ္..။

ကုိယ္ညံ့..ညံ့မွန္းသိ လူေတာ္ျဖစ္ႏုိင္၏။
ညံ့လ်က္နဲ႔ပင္ေတာ္သည္ ထင္ ညံ့ၿမဲညံ့မည္ပင္..။

ဆရာမ ေဒၚခင္လွတင္ ရဲ႔ သင္တန္း ကုိ နာယူတဲ့ အခါမွ ေမတၱာႀကဳိတင္က်င့္ဖြယ္ ၁၅ခ်က္ကုိ သိခဲ့ရပါတယ္.ကေလးတုိ႔ေရ..။ သားေတာ္ရာဟုလာေလး ဆုိရင္ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္မွာ..ကစားရင္ေတာင္သဲလုံးေလးေတြ ေျမွာက္ ျမွက္ၿပီး
(ငါ့ ၏ အျပစ္ကုိေျပာဆုိညႊန္ျပဆုံးမ မဲ့သူေတြ ဟာ သဲလုံးပမာ မ်ားပါေစလုိ႔) ဆုေတာင္းပါတယ္တဲ့..။
ယဥ္ေက်းမႈ သင္တန္းေတြမွာ.. ေက်းဇူးေတာ္ ရွင္ေရႊဟသၤာ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက လကၤာေလးနဲ႔သင္ၾကားေပးခဲ့တယ္..။

သားတုိ႔ သမီးတုိ႔၊ အၿပစ္အနာအဆာ..။
ျမင္ရင္လည္းေျပာပါ..ၾကားရင္လည္းေျပာပါ..။
ယုံမွားရင္ေတာင္ေျပာပါ..။အားမနာရပါ..။
သနားၾကင္နာလုိ႔သာ..ေျပာသာေျပာပါ..။
ကုစားၾကမွာ…ကုစားၾကမွာ..။ယုံေတာ္မူပါ..။
ကုိယ့္အျပစ္ျမဴမႈံ…ျမင့္မုိရ္ပုံျပဳပါလုိ႔..ေမာင္မယ္လိမၼာ..။
ေရႊအုိး ညြန္တဲ့ ဆရာအဆူဆူ ဆုံဆည္းရလုိပါ..။

ကေေလး တုိ႔လည္း ေမေမ နဲ႔ အတူ..သု၀ေစာ ဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိ ျဖည့္က်င့္ရင္းေရႊအုိး ေတြတူးေဖာ္ၾကပါစုိ႔..။နံပါတ္(၄) အခ်က္ ေပမဲ့ က်န္တဲ့ ၁၄ခ်က္ကုိ ယုံၾကည္ရုိက်ဳိးစြာလက္ခံ ႏုိင္မွာ မုိ႔အရင္ေရးလုိက္ပါတယ္..ကေလးတုိ႔..။

ကုိယ္ႏႈတ္ေျဖာင့္မတ္ရမည္-ဥဇု(၂)စိတ္ေနစိတ္ထားေကာင္းစြာေျဖာင့္မတ္ရမည္-သုဟုဇု(၃)


သား သား နဲ႔ မီးမီး

ကုိယ္ ႏႈတ္ ေျဖာင့္မတ္ရမယ္..ဆုိတဲ့ ဥဇု နဲ႔ စိတ္ေန စိတ္ထားေကာင္းစြာေျဖာင့္မတ္ရမယ္ဆုိတဲ့ သုဟုဇု ဆုိတဲ့ အခ်က္ ေတြ ဟာ တစ္ တြဲ ထဲ ဆက္ စပ္ေန ပါတယ္..။အဲဒီအခ်က္ ေတြဟာ ေမတၱာပါရမီ ျဖည့္က်င့္ရာ တြင္သာ မက ေလာကီ ေလာကုတၱရာ ႏွစ္ျဖာ အေရးပါတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ေမတၱာ ပုိင္ ရွင္ ရဲ႔ ႏွလုံးအိမ္ဟာ သူတပါးေကာင္းက်ဳိး လုိလားတဲ့ သေဘာတရား ေတြ အၿမဲလႊမ္းမုိးေဆာင္ယူ ႏုိင္ေန ရပါလိမ့္မယ္။
တရား ဆုိတာ ကလည္း ဓရ= ေဆာင္ျခင္းဆုိတဲ့ ပါဠိ စကားကဆင္းသက္လာတာျဖစ္လု႔ိ ေဆာင္ ယူက်င့္ သုံးႏုိင္မွသာ တရားတကယ္ ရတယ္ ေခၚလုိ႔ရမွာေပါ့ေလ။
ေမေမတုိ႔ လူ႔ အသုိင္ အ၀ုိင္းမွာ စကားေျပာဆုိတတ္ဘုိ႔ ကုိ စာအုပ္ေတြေရးထားတာ ရွိပါတယ္ Dale Carnegie ေရးတဲ့ How to win friends and influence to people ဆုိရင္ အေရာင္းရဆုံး Best Seller စာ အုပ္ အျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ထားတာ ၾကည့္ရင္ လူေတြ စကားေျပာပညာ အတြက္ ေတာ္ေတာ္ စိတ္၀င္စားၾကတာသိသာ ပါတယ္။
ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက ေျပာတာ ေမေမမွတ္သားဘူးတယ္.ဗုဒၶတရားေတာ္ ေတြဟာ ျပႆနာ တစ္ခု ခ်င္းကုိ ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းတာထက္..ျပႆနာအားလုံးကုိ ေျဖရွင္းသြားႏုိင္တဲ့ အေျခခံအခ်က္ကုိ ေပးလုိက္တာလုိ႔ ဆရာ ေတာ္ က မိန္႔ၾကားဘူးပါတယ္..။

သည္ေတာ့ ေမေမ တုိ႔ ကာ ယကံ၊ ၀စီကံ ေတြ ျပဳလုပ္တဲ့အခါ မေနာကံ မွာ သူတစ္ပါးေကာင္းက်ဳိးလုိလားတဲ့ စိတ္ကုိ ေျဖင့္မတ္မွန္ကန္စြာ တည္ ေဆာက္လုိက္ရင္ ေျပာ သမွ်တရားသျဖင့္.လုပ္ သမွ် တရားသျဖင့္ ကာယကံ ၀စီကံေတြပါ အဆင္ေျပသြားပါလိမ့္မယ္..။
အေနာက္တုိင္း စကားပုံေတြ ထဲမွာလည္း Honesty is the best policy လုိ႔ ဆုိထားတယ္ မဟုတ္လား။ျမန္မာ မႈနယ္ပယ္ မွာ လည္း အမ်ားႀကီး ပဲျပဆုိထားခဲ့တာ..(ေကာက္ေသာ္စား မေလာက္၊ ေျဖာင့္ေသာ္ စားမကုန္)(ရုိးရုိးက်င့္၊ ျမင့္ျမင့္ႀကံ)(အရုိးဆုံး သည္ အဆန္းဆုံး)သားတုိ႔က ပုိသိပါလိမ့္မယ္..။
Chinese Philosopher, Confucius ကလည္းေျပာခဲ့တယ္..။ Sincerity and truth are the basis of every virtue. ေကာင္းမႈ ကုသုိလ္ အာလုံးရဲ႔ အုတ္ျမစ္ဟာ ရုိးေျဖာင့္မွန္ကန္ မႈ ျဖစ္တယ္ တဲ့။

လိမ္လည္ ေကာက္ က်စ္တဲ့ ကာယကံ ၀စီကံေတြ ကင္းစင္ေနမွသာ ေမတၱာ အစစ္ အမွန္ ကုိ ပြားမ်ားႏုိင္မွာ ျဖစ္သလုိ ၊ သူတစ္ပါး ရဲ႔ ေမတၱာကုိ လည္း ခံယူရရွိ မွာ ျဖစ္ပါတယ္ ကေလး တုိ႔ေရ။
တခ်ဳိ႔က လိမ္လည္ ေကာက္ က်စ္တာ မဟုတ္ေပမဲ့လုိ႔ သူတစ္ပါး အထင္ႀကီးေအာင္ မရွိတဲ့ ဂုဏ္ကုိ ရွိ သေယာင္ ေယာင္ ဟန္ ေဆာင္တတ္ၾကပါေသးတယ္။ေမေမ လည္းလုပ္ခဲ့ဘူးတယ္..။ ေကာင္းမႈ ကုသုိလ္ လုပ္တာ ေတာင္ မွပဲ လူေတြ လာ မွ သမာဓိေတြသိပ္ေကာင္းေနေယာင္ ေဆာင္တာမ်ဳိးေတြ က စၿပီးေတာ့ေပါ့ေလ။အမူ အရာ ျပင္ လုိက္ တာ မ်ဳိး ေတြ ဟာ မရုိးေျဖာင့္တဲ့ သေဘာေတြပါပဲ။
ေမေမ တုိ႔လည္း က်မ္းစာေတြေရးတဲ့ အခါ ရာႏႈန္းျပည့္ ဥဇု ျဖစ္ဘုိ႔ Plagiarism ကုိ ေတာ္ ေတာ္ သတိထားရပါတယ္။ ေမေမဆုိ အဲဒီ က်မ္းကုိး စာရင္း လုပ္ရတာ တာ မူးေနာက္ ေနေအာင္ပါပဲ။ Plagiarism ဆုိတာ သူတစ္ပါး ေရးၿပီးသား ေတြးၿပီးသား စကားလုံးေတြ Idea ေတြကုိ ကုိယ္ေရးသလုိမ်ဳိး ကူး ယူ ေဖာ္ျပတာ ကုိ ေခၚပါတယ္။ ေမေမတုိ႔ စာတမ္းေတြေရးတဲ့ အခါ ဘယ္ သူ ကေတြ႔တာ ပါ.. ဘယ္ လုိေျပာတာ ပါ စသည္ျဖင့္ ခုႏွစ္ အတိအက် နဲ႔ က်မ္း ကုိး စာ ရင္းကုိ ေဖာ္ျပ မွသာ ဥဇု ဂုဏ္ ျပည့္ုစုံ ပါလိမ့္မယ္ ကေလး တုိ႔ေရ။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ပုိင္းေလာ့ဆရာဘုရားႀကီးကေတာ့ ရာႏွဳန္းျပည့္ေျဖာင့္စင္း ဘုိ႔ဆုိတာ ရဟႏ ၱာျဖစ္မွသာျဖစ္ႏုိငတယ္တဲ့။ ေမေမတုိ႔ တရားစခန္းေတြမွာ ဆုိခဲ့ရတာ..
ယုံၾကည္ က်န္းမာ၊ ေျဖာင့္စင္းစြာ ႏွင့္လြန္စြာအားထုတ္၊ နာမ္ ႏွင့္ ရုပ္ကုိျဖစ္ ခ်ဳပ္သိျမင္ ဤ ငါးအင္ အမွန္ ပင္ မဂ္ရေၾကာင္း။ ဆုိၿပီး အခ်က္ ငါးခ်က္ ၿပည့္စုံမွသာ တရားရႏုိင္ေၾကာင္း သင္ယူခဲ့ရပါတယ္..။
ဆရာေတာ္ ဘုရားက ကုိယ္ စိတ္ထဲ မွာ အခ်ိန္ျပည့္ေတြးေတာ ေနတာ ေတြကုိ သူမ်ားကုိ ျပန္ေျပာႏုိင္လား တဲ့၊ ျပန္ မေျပာရဲစရာ ၊ မေျပာဝ့ံ စရာ ေတြ ရွိေနအုံးမယ္ ဆုိရင္ အမွန္ တကယ္ မေျဖာင့္စင္းေသးေၾကာင္း ေဟာခဲ့ဘူးပါတယ္..။ကုိယ့္ရဲ႔ မဟုတ္မဟပ္ အေတြးေတြေၾကာင့္ တရားနဲ႔ သန္႔စင္ေနတဲ့ ၊ တရားကိန္းဝပ္တဲ့ ခႏၶာ အိမ္ကုိ မညစ္ႏြမ္းေစသင့္ေၾကာင္း ဆုံးမဘူးပါတယ္။
ေမေမ wordpress ကုိ Computer Virus ကတားထားလုိ႔ အေရာင္ နဲ႔ အလွ မဆင္ ႏုိင္ မညွိ ႏုိင္ ေတာ့ဘူး.
.
သည္း ခံေပးပါ..။ဘယ္လုိလုပ္ရတာ သိရင္လည္း ေျပာျပပါအုံး ကေလးေရ..။ဥဇု ၊ သုဟုဇု ဂုဏ္ ၿပည့္ စုံေအာင္ အတူ ႀကဳိးစားၾကပါစုိ႔..။

က်င့္စြမ္းႏုိင္ရမည္= သေကၠာ (၁)


ေမေမ ခ်စ္ေသာ သားသားနဲ႔ မီးမီး

ဆုိဆုံးမလြယ္ေသာ သု၀ေစာ ႏွင့္ လြန္ကဲတက္ၾကြေသာ မာန မရွိတဲ့ အနတိမာနီ အခ်က္ေတြ ကိန္းေအာင္းခဲ့ ၿပီဆုိရင္ က်န္တဲ့ ၁၃ခ်က္ကုိ အလုိက္သင့္က်င့္သုံးႏုိင္ေတာ့ မွာ ေပါ့ေလ။

ေမေမ ၾကားဘူးတာ စိန္ဂၽြန္းေက်ာင္းသားမ်ား(အခုအထက(၁)လမ္းမေတာ္)ရဲ႔ေက်ာင္းေဆာင္ပုဒ္က We are able (စြမ္းအင္သတၱိတုိ႔မွာရွိ) တဲ့။ေကာင္းတာေလးေတြ၊ အက်ဳိးရွိမွာေတြ ကုိ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္တဲ့သတၱိ ဆုိတာေလးစားဖြယ္ အရည္အခ်င္းေတြေပါ့..။ လူတုိင္းမွာ ရွိမေနႏုိင္ဘူးေနာ္။

ေမတၱာ ဆုိတာ သူတစ္ပါးရဲ႔ေကာင္းက်ဳိးကုိ လုိလားေသာ စိတ္ ကုိ ကုိ္ယ့္ သ႑န္မွာ ပြားမ်ားေပၚထြက္ေအာင္ လုပ္တာ ဆုိေတာ့။ စစ္မွန္တဲ့ေမတၱာ ေပးေ၀ႏုိင္ေလ ေကာင္းေလေပါ့ကြယ္။
သားတုိ႔ သမီးတုိ႔မွာ ေကာ (သေကၠာ) ဆုိတဲ့အခ်က္ရွိရဲ႔လား ၊ေမေမ့မွာေကာ။ တုိင္းတာရမဲ့ေပတံတစ္ေခ်ာင္းပါ ။ မရွိေသးရင္ အခုကစၿပီးျဖည့္က်င့္ၾကရေအာင္။ျမတ္ဗုဒၶရဲ႔ အဆုံးအမ သာသနာ ဆုိတာ(သင္မွသိ၊ သိမွက်င့္၊ က်င့္မွရ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆုံးအမ) လုိ႔ မွတ္ထားၾကရမယ္ေနာ္။

ဒါန နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့က်င့္စဥ္ေလး၊ သီလနဲ႔ ပတ္သက္တာ ေလး၊ ဘာ၀နာ နဲ႔ ပတ္သက္တာ ေလး ၾကား မိ ႀကဳံ မိတာ နဲ႔ ခ်ကိခ်င္းက်င့္ႀကံ ပြားမ်ား ႏုိင္တ့ဲ စြမ္းအားရွိ ေနရ တာ ကုိ (သေကၠာ) လုိ႔ေ ခၚတာ ေပါ့ ကေလး တုိ႔ေရ..။ Theory မွာ တင္ရပ္ မထားပဲ Practical အထိ အသုံးခ်ပြားမ်ား ႏုိင္ရပါလိမ့္မယ္။

ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္တဲ့ အခါမွာလည္း လက္ကေလးကုိ ခ်ဳိးၿပီး တစ္ခ်က္ခ်င္းပူေဇာ္ရင္း အဓိပၸါယ္ကုိ ႏွလုံးသြင္းသြားလုိက္ပါ ကေလးတုိ႔။ေမတၱာသုတ္ရဲ႔အေရးအႀကီးဆုံး အပုိင္းေလးျဖစ္ပါတယ္။
ဥပမာ လွဴတဲ့ေနရာ မွာ ဆုိၾကြား၀ါဘုိ႔လည္ူမလုိဘူး။ ဓန ဟူေသာ ဥစၥာ ပစၥည္း ရဲ႔ အႏွစ္သာရသည္ ဒါနက်င့္စဥ္ ျဖစ္ေနရပါ့မယ္။
(တစုိးတစိ မလွဴ မိပဲ ၊ ပမာေခြးလား၊ ကုိယ္တည္းစားသုိ႔)
ဆုိတာ ဘုရားရွင္ အဆုံးအမျဖစ္ေတာ့ သူေတာ္ ေကာင္းႀကီးေတြဟာ မလွဴ ပဲ မေနၾကပါ။
သည္ ေနရာ မွာ ေမေမ ေျပာ ျပခ်င္တာ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ပုိင္းေလာ့ဆရာ ေတာ္ဘုရားႀကီးကေဟာၾကားဆုံးမ ဘူးတာ လွဴဘုိ႔ အလွဴ ပစၥည္း ကေပါပါတယ္ ေစတနာ ကသာ ရွားတာပါတဲ့။ တစ္ခါ က ဆင္းရဲ လြန္းတဲ့ လူတစ္ေယာက္ကုိ ဆရာေတာ္ႀကီး တစ္ပါးက ဆင္းရဲသားထြက္ေပါက္ေပးမယ္လုိ႔ေၿပာတယ္။ဥစၥာဓနခ်ဳိ
.
တဲ့တယ္ ဆုိတာ ဒါနပါရမီ နည္းခဲ့တဲ့ အက်ဳိးဆက္ဆုိတာ သူေတာ္ေကာင္းႀကီးေတြက ျမင္ေတာ္မူပါတယ္။

ဆင္းရဲလြန္းေတာ့ ဒါန နဲ႔ ကုစားေစဘုိ႔ရာ ေငြကလည္းမရွိ။ အဲဒီေခာတ္က ၁၀ျပားဘုိးေလာက္ေတာ့တတ္ႏုိင္လားဆုိေတာ့ အဲေလာက္ ဆုိရင္ ေတာ့တတ္ႏုိင္ပါတယ္ ေျပာေတာ့ ထန္းလ်က္ ၁၀ျပားဘုိး၀ယ္ခုိင္းတာ ၁၅ ခဲေလာက္ေတာ့ရတာေပါ့ေလ။

သည္ေတာ့မွ ေရ ေဖ်ာ္ ခုိင္းၿပီး အုံးမႈတ္ခြက္ နဲ႔ ထည့္တာ ေလး ငါးေၿခာက္ခြက္ရလာတယ္။သယ္ခုိင္းၿပီး ေတာ့ ေတာထဲေခၚသြားတာ၊ ပုရႊက္ ဆိတ္ တြင္းေလး ေတြနား ရွာ ၿပီး ထန္းလ်က္ ရည္ေတြ ခ်ေကၽြးေတာ့တာ။ အုံခဲ မလာဘူးလား။ သူတုိ႔ေနရာမွာ ကုိယ္ သာ ဆုိ ေတာ္ ေတာ္ ေပ်ာ္ မွာ ေပါ့ေနာ္ ကုိယ္ခ်င္းစာၿပီး ေတြးၾကည့္ ခုိင္းေသးတာ။

နွလုံးသား ကုိ ထပ္တူျပဳ ထပ္တူခံစားၿပီးေပ်ာ္ ေပး ေဆာင္ရြက္ေပး ႏုိင္ရင္ ကုိယ့္ ႏွလုံးအိမ္မွာ ေစတနာ သတၱိ ကိန္းေစလုိက္တာပါပဲ..။ ကိန္းသြားတဲ့ ဒါနသတၱိေၾကာင့္ အက်ဳိးေပးဆုိတဲ့ ဓနဥစၥာ ကုိ ဆြဲ ယူလုိ႔ရ သြားတာ ေပါ့။ ၃ခါေလာက္လုပ္ေပးၿပီးတဲ့ အခါ ကံ အခြင့္ အလမ္းေတြ ပြင့္ ၿပီး အဲဒီဆင္းရဲလြန္းတဲ့သူဟာ ခ်မ္းသာ သြားပါေတာ့တယ္။

ဆရာေတာ္ဘုရားက (ဆင္းရဲသားထြက္ေပါက္က်င့္စဥ္)လုိ႔အမည္ေပးထားတယ္။ေမေမ က ဥပမာ အျဖစ္ ဒါန တစ္ခုတည္းကုိ္ ျပန္ေျပာ ျပတာ ပါ.. ဉာဏ္ နဲ႔ ခ်ဲ႔ထြင္ ေတြးေခၚ ႏုိင္မယ္ထင္ပါတယ္။ေကာင္းေသာက်င့္စဥ္ မ်ားကုိ ျဖည့္က်င့္ႏုိင္ေသာ စြမ္းအားသတၱိရွိပါေစ။(သေကၠာ) ဂုဏ္နဲ႔ ျပည့္စုံႏုိင္ပါေစ။