Thursday, February 19, 2009

ဘုန္းေခါင္ငါတုိ႔ဘုရားတည္း

သားသားနဲ႔ မီးမီးတုိ႔ေရ..။

ေမေမ လည္း အတိတ္ ကုိ ျပန္လည္ျမင္ေယာင္၊ၾကားေယာင္ရင္း သင္ယူခဲ့ရဘူးတဲ့ လကၤာေလးေတြ သတိရခဲ့ပါတယ္ ကေလးေရ..။ မဂၤလာဗ်ဴဟာ သင္တန္းေက်ာင္းကသင္ေပးခဲ့တာ ပါကြယ္..။

ေမေမ ေျပာဆုိ ဆုံးမတဲ့ အခါ အမည္ နာ မ ေဖၚျပေက်းဇူးဆပ္တဲ့ အေနနဲ႔ ေက်းဇူးေတာ္ ရွင္..ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး မ်ားရဲ႔ အမည္ကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ေပမဲ့ လည္းတရားပုိင္ ရွင္ အစစ္ အမွန္ ကေတာ့ ေမေမ တုိ႔ရဲ႔ေက်းဇူးေတာ္ ရွင္ ျမတ္စြာဘုရားျဖစ္ပါတယ္..။

သစၥာေလးပါး၊ျမတ္တရားကုိ ၊ဆရာ မကူ သယမၻဴဉာဏ္ေတာ္ျဖင့္ ကုိယ္ ေတာ္ တုိင္ သိခဲ့ တာ ပါ.။တရားပုိင္ရွင္ အစစ္ သည္ ေက်းဇူး ေတာ္ ရွင္ ျမတ္စြာ ဘုရား ျဖစ္တာ ကုိ အၿမဲသိမွတ္ ပူေဇာ္ ေနရမယ္ ေနာ္..။

ကုသုိလ္ေရး ေတြ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေပမဲ့ တစ္ ခါ တစ္ခါ၊ ဆရာစြဲ၊ဒကာစြဲ ဂုိဏ္းဂဏ အစြဲ ေတြ ဝင္လာ ၿပီး တရားပုိင္ရွင္ အစစ္ ျမတ္ဘုရား ကုိ ေမ့ေလ်ာ့တတ္တဲ့သေဘာေလးေတြ မသိမသာ ျဖစ္တတ္တာ ကုိ ဆင္ျခင္ၾကရပါမယ္ ကေလးတုိ႔ေရ..။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေဝဘူ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးဆုိရင္ သင္ျပခဲ့တဲ့ တရားရႈမွတ္နည္း ကုိ ေဝဘူနည္းရယ္ လုိ႔ အမည္ တံဆိပ္ မတပ္ဘုိ႔ တပည့္ သားေျမးမ်ားကုိ ႀကဳိတင္ မွာၾကားခဲ့ပါတယ္ ကြယ္..။ ငါ့ေၾကာင့္ ေဝဘူနည္း ဆုိတာ ထြက္မလာ ေစရေၾကာင္းထပ္ေလာင္းမွာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေက်းဇူးေတာ္ ရွင္ ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးကလည္း တရားစခန္းပြဲေနာက္ဆုံးေန႔မွာ ေမေမတုိ႔ကုိ ေသခ်ာ မွာ လုိက္ပါတယ္။

ဘာနည္းနဲ႔ အားထုတ္ ပါလည္းလုိ႔ေမးတဲ့အခါ.. (ျမတ္စြာဘုရားသခင္ သည္ ေသာတာပန္ တည္ ၿပီးျဖစ္ တဲ့ပဥၥဝဂၢီ ငါးပါးကုိ ရဟႏၱာ ျဖစ္ေအာင္ေဟာာၾကားခဲ့ တဲ့ အနတၱလကၡဏ သုတၱန္ နည္းျဖင့္ ရႈမွတ္ပါတယ္လုိ႔ေျဖရမယ္) ဆုိတာေသေသခ်ာ ခ်ာ မွာထားပါတယ္..(ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ နည္း၊ မုိးညွင္းးသိဂၤီေက်ာင္းနည္း )ပါလုိ႔မေျဖ ရဘူးဆုိတာ မွာၾကားတားျမစ္ ထားပါတယ္ ကေလးတုိ႔ေရ..။

ေမေမ ငယ္ ငယ္ က မဂၤလာဗ်ဴဟာ အသင္းကသင္ေပးလုိက္တဲ့ ဘုရားရွင္ရဲ႔ ဥာဏ္ေတာ္ ကုိ ပုေဇာ္တဲ့ကဗ်ာေလး ေတြကုိ ကေလးတုိ႔ကုိ ျပန္ သင္ေပးပါရေစကြယ္..။ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ဘုရားရွင္ ကုိ အတူ တကြပူေဇာ္ၾကရေအာင္ေနာ္..။

ဘုရားရွင္ေတာ္၊ မပြင့္ေပၚလ်င္၊ လူေတာ္ အမ်ားစိတ္ေကာင္းထားလည္း၊
ဤကားသုသုိလ္၊ အကုသုိလ္ ဟု၊ ထုိ ထုိဘုံဘဝ မသိရ၊ မ်ားလွ အျပစ္ေတြ..။

ဘုရားရွင္ေတာ္ ၊ပြင့္ထြန္းေပၚ၍၊ ေဟာ ေဖၚညႊန္ၾကား၊ ျမတ္တရားေၾကာင့္
ဤကားကုသုိလ္၊ အကုသုိလ္ ႏွင့္ ၊ထုိ ထို ဘုံဘဝ သိၾကရ၊ မ်ားလွ ေက်းဇူးေပ..။

ေက်းဇူးေတာ္ ရွင္၊ ဘုရားရွင္ ကုိ၊ဦးတင္ မျပတ္၊ေက်းဇူးဆပ္ဘုိ႔
အျမတ္ရတနာ၊ သာသနာ၏ ႏုိင္ရာဝန္ထမ္း၊ကုိယ္ စီစြမ္း၊ၾကဳိးပမ္းၾကပါစုိ႔..။

သဗၺညဳုတ ဉာဏ္ေတာ္ ႀကီးကုိ ၾကည္ ညဳိတတ္ေအာင္ သည္ ကဗ်ာေလးကုိလည္း အတူရြတ္ ဆုိ ပူေဇာ္ၾကရေအာင္ ကေလးတုိ႔ေရ..။

သိစရာမွန္က၊ မက်န္ရေအာင္ ၊လံုးဝစုံလင္၊ အကုန္ျမင္၊ သဗၺဉ္ ဉာဏ္ေတာ္ အစြမ္းတည္း။

သိသည့္တရား၊မ်ားအျပားႏွင့္၊ေဟာထားစဖြယ္၊နည္းအသြယ္ သြယ္ ကုိ။ခ်ယ္လွယ္စုံလင္၊ အကုန္ျမင္ သဗၺဉ္ ဉာဏ္ေတာ္ အစြမ္းတည္း။

ကၽြတ္ထုိက္ၾကေပ၊ မ်ားေဝေန၏ ဣေျႏၵ စရုိက္၊ သူ႔အႀကဳိက္ ကုိ ၊ႏႈိက္ခၽြတ္စုံလင္ အကုန္ျမင္၊ သဗၺဉ္ ဉာဏ္ေတာ္ အစြမ္းတည္း။

သဗၺဉ္ ဉာဏ္အား၊စြမ္းသုံးပါးကုိ ၊အမ်ားေဝေန ကၽြတ္လြတ္ေစဘုိ႔၊မေနမနား၊
သက္ေတာ္ အားျဖင့္ ႀကီးမားေလဘိ၊ ရွစ္ဆယ္ျပည့္၍ ၊
ပရိနိဗၺာန္၊ စံသည့္တုိင္ေအာင္၊ သယ္ယူေဆာင္၊ ဘုန္းေခါင္ငါတုိ႔ဘုရားတည္း။

0 မွတ္ခ်က္ေရးရန္: