Friday, February 27, 2009

ရွင္းသန္႔စင္ၾကယ္ မႈကုိ ဘယ္ ေလာကစည္းစိ္မ္နဲ႔မွ မလဲလွယ္ မိပါေစနဲ႔

အခုမွတရားအားထုတ္မယ္ ဆုိရင္ သည္ နည္းနဲ႔ ပဲအားထုတ္မယ္ ဆုိၿပီးတရားကုိ ႀကုိတင္ၿပီးတရား ႏႈတ္ခမ္းမသတ္ဘုိ႔ေတာ့ လုိ အပ္မယ္လုိ႔ ကၽြန္မထင္ပါတယ္..။ဆရာေတာ္ အရွင္ ဆႏၵာ ဓိက ကလည္းေဟာ ၾကားဘူးပါတယ္..။ ကုိယ္သည္ ဘယ္ ဆရာသမားေဟာေျပာတဲ့ အသုံးအႏႈန္း၊ နည္း လမ္းနဲ႔ တရားရမည္ ဆုိ တာ ကုိ ၾကဳိတင္ မသိရွိႏိုင္ပါတဲ့..။

ဒါေၾကာင့္တရားဆုိရင္ ကုိရင္ ေလး ေဟာ ၾကားသည့္တရားျဖစ္ေစကာမူ ဘုရားေဟာ တရားကုိျပန္ေဟာ တာရယ္လုိ႔ ဘုရားကုိအာ ရုံျပဳ ၿပီးရုိရုိ ေသေသႏွလုံးသြင္းဘုိ႔ အေရးႀကီးတယ္ ဆုိတဲ့ ဆုံးမစကား ေတြကုိ လည္းၾကားနာ ဘူးေလေတာ့ ကၽြန္မ သည္ တရားဆုိလွ်င္ ဘယ္သူ ေဟာ သည္ ျဖစ္ပေစ အကုန္ နာ ယူပါတယ္..။

ဣေျႏၵ စရုိက္ သူ႔ အႀကဳိက္ ကုိ ႏႈိက္ ခၽြတ္စုံလင္ အကုန္ ျမင္ သဗၺဉ္ ဉာဏ္ ေတာ္ အစြမ္းတည္းဆုိ တာလုိ ေဝေနယ် တုိ႔ရဲ႔ အစၨ်ာသယကုိ သိ ႏုိ္င္ တာ ဘုရားတစ္ပါးသာရွိပါတယ္..။

အရွင္ အႏုရုဒၶါ မေထရ္ ျမတ္ႀကီးသည္ ရဟႏၱာ မျဖစ္ေသးခင္ ကာလ တစ္ခုမွာ ရဟႏၱာ ျဖစ္သြားၾကတဲ့ အရွင္ ျမတ္ေတြကုိ ၾကည့္ ၿပီး သူနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ကာ စဥ္းစားပါတယ္ တဲ့..။ ဘာေၾကာင့္ငါ မတာ ေသးတာပါလဲဆုိတာ ရွာ ေဖြလုိ႔ မရတာ ကုိ ဘုရားက သိေတာ္ မူတဲ့ အတြက္ တန္ခုိးေတာ္ နဲ႔ နားနားကပ္ ၿပီးေဟာၾကားေတာ္ မူပါတယ္။

ခ်စ္သား ဤကားသင့္အရာ မဟုတ္၊ဘုရားအရာ သာ ျဖစ္တယ္ သင့္စိတ္ကုိ လြတ္ေျမာက္တဲ့ ဓာတ္မွာ ေပ်ာ္ ေအာင္ က်က္ စားႏုိင္ဘုိ႔ ထားႏုိင္ ဘုိ႔သာ လုိတယ္ လုိ႔ ဆုံးမ ေတာ္ မူပါတယ္..။

ဝိပႆနာ ဆုိတာ စိတ္ အလုပ္ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ေနရာသီးသန္႔ သတ္ မွတ္ခ်က္ ေတြ လုိအပ္ မေနပါဘူး။တရားရိပ္သာ ေတြ ဆုိ တာ ကၽြန္မ တုိ႔ ရဲ႔ ဣျႏၵ စရုိက္ နဲ႔ ကုိက္ ညီတဲ့ ဆရာေကာင္းေတြဆီမွာ နည္းခံျပီး အားထုတ္ရတာ ကေတာ့ ပထမ က်င့္ေဆာင္ရမဲ့အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္ပါပဲ..။ကုိယ့္ဘာ သာ ကုိယ္ က်င့္ၿပီးသစၥာေလးပါးကုိ သိျမင္ႏုိင္တာ ကေတာ့ ဘုရားႏွင့္ ပေစၥက ဗုဒၶါ ၂ပါးသာရွိပါတယ္..။

ျမန္မာ ျပည္ ဆုိတဲ့ သံဃာ ရတနာေတြ ၊ရဟႏၱာအရွင္ ျမတ္ မ်ားစြာေပၚထြက္ ခဲ့တဲ့ ေနရာ မွာ ေမြးဖြားလာ ရတာ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႔ဆုလာဘ္ရတနာတစ္ခုပါ..။အဲ ဒီအခါ ဆရာေကာင္းေတြထံမွာ နည္းခံအားထုတ္ေရးဟာ လက္ လွမ္းတမွီ အတြင္း အသင့္ရွိေနပါတယ္..။

အားထုတ္တဲ့ အခါ..ဝိပႆနာ က်င့္စဥ္ေၾကာင့္ လြတ္ေျမာက္တဲ့ခ်မ္းသာကုိ ခံစားဘူးတယ္..။ေကာင္းမွန္းလည္းသိတယ္ တန္ဘုိးလည္းထားတတ္တယ္..။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ က်င့္စဥ္မွာ စိတ္ကုိ ေပ်ာ္ ေအာင္ မထားႏုိင္ခဲ့တာျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ ကုိ သြားေတြ႔ပါတယ္..။ ေပ်ာ္ ေအာင္ ထားႏုိင္ရင္ျမတ္စြာဘုရားရွင္ အရွင္ အႏုရုဒၶါ ကုိ ေဟာ ၾကားခဲ့ တာ နဲ႔ ကုိက္ ညီေနမွာပါေနာ္..။

စိတ္ ကုိ ထုိ ေကာင္းေသာအာရုံမွာ ေပ်ာ္ေအာင္ အထုိင္က်ေအာင္ မထားပဲ ခဏ ခဏ အျပင္ထြက္ ၾကည့္မိ တတ္တာ ေၾကာင့္ပါ..။အျပင္ထြက္ က်က္စား ပူရင္ တစ္ခါျပန္ ဝင္၊ ေအးသြားရင္ ျပန္ထြက္ နဲ႔ မစြဲ ၿမဲ ခဲ့တာ ကၽြန္မ ကုိယ္ ကုိ ကၽြန္မ သြားေတြ႔ ပါတယ္..။

ဘာေၾကာင့္လဲ၊ ဘာလုိေနတာ လဲ... အဓိက က သံေဝဂ လုိေနတာ ပါ..။အဲဒီ သံေဝဂ ကထာ အတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ ရွင္ျမတ္စြာဘုရားက အဘိဏွသုတ္ ကုိ ဆင္ ျခင္ဘုိ႔ ေဟာ ၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္..။
ဝိပႆနာ ဆုိတာ စိတ္ အလုပ္ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ေနရာသီးသန္႔ သတ္ မွတ္ခ်က္ ေတြ လုိအပ္ မေနပါဘူး။

ေရွ႔ စိတ္ သည္ ေနာက္ စိတ္၏ ကမၼ႒ာန္း၊
ေရွ႔ အေသကုိ ေနာက္ အေနနဲ႔ ရႈတာ၊
ေရွ႔စိတ္ကုိ ေနာက္ စိတ္နဲ႔ရႈတာ၊
ေရွ႔နာမ္ ကုိ ေနာက္ ဉာဏ္ နဲ႔ ရႈတာ
လုိ႔ ေက်းဇူးေတာ္ရွႈင္မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးက ဘုရားအလုိက် မိန္႔ၾကားခဲ့တာပါ..။

ဒါဆုိရင္ မအားလုိ႔ပါ ဆုိ သူမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးျပဳေစႏုိင္မဲ့ ဥပမာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္လိမ့္မယ္ လုိ႔ ကၽြန္မ ထင္ပါတယ္။ စိတ္ရွိရင္ အားထုတ္လုိ႔ရတာ ပဲကုိး။ ဆရာေတာ္ အရွင္ ဆႏၵာ ဓိက က ဆုိရင္ မွတ္မိလြယ္ေအာင္( ႏွာ ေခါင္းရွိရင္ အလုပ္ ျဖစ္တယ္) လုိ႔ စကားလုံး အသြက္ကေလးနဲ႔ ထက္ ထက္ ျမက္ ျမက္ ကေလး သတိ ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္..။

သည္ စကားလုံးေလးဟာ ဘုရားေက်ာင္း ကန္ ေစတီ ပုထုိးမရွိ၊ ဗုဒၶဘာ သာ ျမန္မာ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးမရွိ၊ တရားရိပ္သာ မရွိ၊စကားေျပာစရာ ျမန္မာ တစ္ဦးတေလမွမရွိေသာ ၿမဳိ႔ေလးမွာေနရာ သူ အတြက္ ေတာ့ အႀကီးမားဆုံးအားကိုးရာ ကုိ လက္ ညႈိးညႊန္ျပေနသလုိပါပဲ..။တကယ္လည္းအားကုိးခဲ့ရပါတယ္..။

အရႈဉာဏ္ ဆုိတာ ကလည္းတကယ္ ေတာ့ ငါမွ မဟုတ္တာ..။ မိမိရဲ႔ စိတ္တည္ တဲ့ ႏွလံုးအိမ္မွာ ပညာအလင္း(တနည္း)ပညာ ေစတသိတ္ ယွဥ္တဲ့အခါ လြတ္ေျမာက္ရာမွာ ေပ်ာ္ ပါတယ္.။ ေမာ ဟအေမွာင္(တနည္း) ေမာ ဟေစတသိတ္ ယွဥ္ တဲ့ အခါ က်င့္စဥ္ကုိ ခဏခ် လြတ္ေျမက္ ရာ ကထြက္ေျပးတတ္ပါတယ္..။

အေျဖကေတာ့ ေမာဟအေမွာင္ ခြင္းတဲ့ဓါတ္ ပညာ အလင္း ယွဥ္တဲ့ သတၱိ ကုိ စိတ္မွာ က်က္စား ေပးရမွာပါ။
စိတ္ အစာစားသလုိ ဆုိတဲ့ စကားကုိ ကၽြန္မ ပထမ Post ေတြမွာလည္းေရးခဲ့ဘူးပါေသးတယ္..။သံေဝဂမ်ားစြာနဲ႔ အစင္ ၾကယ္ ဆုံး စိတ္ ကုိ ထည့္သြင္းက်က္စားေပးေနမွသာ ပညာ အလင္း ထြက္ လာ မွာ ျဖစ္ပါတယ္..။

စိတ္ သည္ မေကာင္းမႈမွာ ေမြ႔ေလ်ာ္တတ္ ေသာ္လည္း မိမိစိတ္ကုိ မိမိမႏုိင္တာ ဟာ စိတ္အစာ မွားထားတာ ေတြအမ်ားႀကီးရွိခဲ့လုိ႔ပါပဲ.။အေမရိကားက ရုပ္ ရွင္ ဒါရုိက္တာ တစ္ေယာက္ ေျပာဘူးတာ သြားအမွတ္ရတယ္..။
အေမရိကားမွာ စိတ္မက်န္းမာ တဲ့လူတစ္ခ်ဳိ႔က အဓိပၸါယ္ မဲ့ ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခတ္သြား တဲ့ သတင္းေတြၾကားရတုိင္းသူဟာ အျပစ္မကင္းသလုိခံစားရပါတယ္ တဲ့။အၾကမ္းဖက္ ရုပ္ ရွင္ ေတြမွ တစ္ဆင့္ စိတ္အစာ မွားေကၽြးေနမိတာ အမ်ားႀကီးျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္..။

တကယ္ ဝိပႆနာ အာ ရုံမွာ ေပ်ာ္ ဘုိ႔ကေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔စားရမဲ့ စိတ္အစာမမွားဘုိ႔ပါပဲ။ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ျမတ္စြာဘုရားအဘိဏွသုတ္မွာ ေဟာ ၾကားခဲ့တဲ့ သံေဝဂ ဉာဏ္ကုိ မ်ားမ်ား က်က္စား ေပးရမွာ ျပႆနာ ရဲ႔ Solution ပါပဲ..။

၁။အုိျခင္းတစ္ျဖာ= မိမိသူတစ္ပါး အကုန္ စိတ္ထဲ အုိၾကည့္ရမယ္..မွန္ထဲမွာ ငါ ႏုေသးတယ္ ဆုိရင္ မွားၿပီ..။
၂၊နာျခင္းတစ္ေထြ= မိမိသူတစ္ပါး၊နာတတ္တယ္ကြဲ႔၊ အဆန္းမဟုတ္ ၊
၃။ေသျခင္းတစ္ျခား=မိမိသူတစ္ပါး၊ အထူးအဆန္းမဟုတ္၊ ဤလမ္းမွတစ္ပါးအျခားမရွိ။
၄။ကြဲျပားတစ္တန္=ခ်စ္ၾကင္သူႏွင့္ အတူတကြ မေပါင္းရပဲ လြမ္းတပူေဆြးသူနဲ႔ေဝးေသာ္...(နိယမတရား)ခ်စ္ျမတ္ႏုိးတဲ့ သက္ရွိ သက္ မဲ့ ေတြနဲ႔ ကြဲျပားတတ္တယ္..။ ကၽြန္မတုိ႔က မကြဲျပားေအာင္အားထုတ္တယ္..စိတ္က်က္စားတယ္..။မွားေနၿပီ..။
၅။ကံလ်င္ ဥစၥာ= စိတ္ကူးယဥ္ ဇာတ္လမ္းေတြကုိရပ္တန္႔ေစခဲ့တာ..မိမိရဲ႔ အတိတ္၊ပစၥဳပၸန္ ကံ အက်ဳိးေပးနဲ႔ ထုိက္ သင့္ေသာ ဥစၥာ ကုိ သာ ရလိမ့္မေပါ့..။လက္ ရွိ အေျခအေနကုိ အားမရတဲ့ စိတ္က်က္စားမႈမ်ား ရပ္ တန္႔သြား ရမယ္..။

ဘုရားရွင္ က ဤသုိ႔ စိတ္က်က္စားခုိင္းတယ္..အဲလုိ က်က္စားရင္ ပညာ အလင္း။ ကၽြန္မတုိ႔က ေျပာင္းျပန္ က်က္စားတယ္ ေမာဟအေမွာင္၊ ပညာ ဉာဏ္အလင္း (တနည္း)ပညာ ေစတသိတ္သည္ စိတ္နွင့္ ယွဥ္ ၍ ေနတာစိတ္အစားစားမွန္တာေပါ့(စိတ္ကုိ မွီတြယ္ စိတ္ကုိခ်ယ္ မွတ္ ဖြယ္ ေစတသိတ္)လုိ႔ အဘိဓမၼာမွာဆုိထားပါတယ္..။

ထုိသုိ႔တည္တဲ့ ႏွလုံးအိမ္မွတဆင့္ ေသြးသားခ်ဥ္ဆီမွာ သတၱိကိန္းမွာပါ..။တစ္ကုိယ္ လုံးေသြးတစ္ပတ္လည္ ဘုိ႔ ၂မိနစ္ခြဲ ၾကာပါတယ္ တဲ့။ လည္ပတ္ၿပီး ေသြးသားခ်ဥ္ဆီမွာ တိတ္ေခြ ဖမ္းသလုိ သတၱိကိန္းသြားပါတယ္..။အဲလုိ ကိန္းမွသာ ဝိပႆနာ အာရုံမွာ အၿမဲေပ်ာ္ မွာ ပါ..။

ကၽြန္မ သည္ Blog ကုိ ေရးျဖစ္ခဲ့တာကလည္း သူမ်ားမဖတ္ ေတာင္ ကုိယ့္စိတ္ကုိ ကုိ အစင္ၾကယ္ ဆုံးအစာ ကုိထည့္သြင္းက်က္စားေပးႏုိင္တဲ့ အက်ဳိးကေတာ့ အေသအခ်ာ ပဲဆုိ ၿပီးေရးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္..။ရာ ႏႈန္းျပည့္သည္ အထိ.လည္း ႀကဳိး စားေနပါတယ္ေလ..။

အဲဒါနဲ႔ ကၽြန္မဘဝရဲ႔ Motto ေလးကုိ (Simplify my life, purify my mind )လုိ႔သတ္မွတ္ခဲ့တာ ပါ..။ (ရွင္းသန္႔စင္ၾကယ္ မႈကုိ ဘယ္ ေလာကစည္းစိမ္နဲ႔ မွ မလဲလွယ္မိပါေစနဲ႔ )လုိ႔ ကုိယ့္ကုိ ကုိ သတိေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္..။

1 မွတ္ခ်က္ေရးရန္:

ေအာင္ဦး said...

အန္တီ..ေရ
စာေတြဖတ္ၿပီးေတာ့ အေတြးေပၚလာတာေတြ ေရးခဲ့ပါတယ္။ စာက ေရးထားတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ပဲ မွတ္သား လိုက္နာသင့္ပါၿပီ။ ဒီေနရာမွ စိတ္စင္ၾကယ္ေနတယ္ဆိုတာက တနည္းအားျဖင့္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ၊ ကုသိုလ္စိတ္ျဖစ္ေနတာပဲ လို႔ ဆုိရမွာေပ့ါ။ အဲဒီခ်မ္းသာေတြကုိ ေလာကစည္းစိမ္ေတြနဲ႔ မလဲ ဖုိ႔ ဆုိတာ အင္မတန္ မွန္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ သား တုိ႔ အပါအ၀င္ အေတာ္မ်ားမ်ားက လဲစားေနတတ္ၾကတယ္။ ဥပမာ.. ကုိယ္က ဟင္းခ်က္ထားတယ္ ဆုိပါစို႔၊ အဲဒီဟင္း က်က္ရင္ ငါေတာ့ ထမင္း အ၀ စားမယ္ဆုိၿပီး ေမ်ာ္လင့္ခဲ့မယ္။ ဒါေပမယ့္ ဟင္း ခ်က္ထားတာကို ေမ့ ေနၿပီး အေပ်ာ္နဲ႔ ေနေနေတာ့ ဟင္း အုိးက တူးသြားမယ္။ ဒီေတာ့ စားဖုိ႔ စိတ္ကူးထားတဲ့ အတုိင္း မျဖစ္လာေတာ့ စိတ္ညစ္ရၿပီေပါ့။
အဲလိုမ်ိဳး ျဖစ္စဥ္ေတြမွာ သံုးသပ္ၾကည့္ရရင္ တကယ္ေတာ့ သတိမရွိလို႔ ျဖစ္ရတာပါ။ ကုိယ္က ဒီလို ဟင္းအုိးေလး အတြက္ စိတ္ညစ္သြားရတယ္ဆုိရင္ ကုိယ့္ရဲ႔ စိတ္ခ်မ္းသာမႈက ဟင္းအုိးရဲ႕ တန္ဖိုးေလာက္ပဲ ဲရွိပါလားလို႔ သံုးသပ္သင့္တယ္။ ဘာလို႔ လဲ ဆုိေတာ့ ဒီ ဟင္းအုိး ေလး အတြက္စိတ္ညစ္လိုက္ရတာကုိး။

ဒီသေဘာတရားေလး အတုိင္းပဲ ေလာက မွာ စိတ္ညစ္စရာ ၾကံဳတုိင္း ေျဖတတ္သြားမယ္ဆုိရင္ စိတ္ရဲ႕ ခ်မ္းသာမႈကုိ ေဆာင္ႏုိင္သြားမွာပါ။

ခင္မင္ေလးစားစြာျဖင့္
ေအာင္ဦး