Monday, March 30, 2009

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေရႊဥမင္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ၏ ၾသဝါဒ မ်ား (၃)

ေရႊက်င္နိကာယ၊ရတၱညဴ မဟာနာယက ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေရႊဥမင္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး
ဘဒၵႏၱေကာသလႅ မဟာေထရ္ျမတ္၏ၾသဝါဒ

တရားအားကုိးပါ
တရားသေဘာ ကေတာ့ ဘယ္သူ႔ ဘယ္သူမွ အားကုိးလုိ႔မရဘူး။
အတၱာဟိ အတၱေနာ နာေထာ ..
သူတစ္ပါးအား မကုိးစား၊
ကုိယ့္အားကုိယ္ ကုိးပါ။
….တဲ့
မိမိဆုိတာ တစ္ျခားမဟုတ္ဘူး၊ ဓမၼ ပရမတ္ပဲ။
ဓမၼ တရားသာ လ်င္ အားကုိးရာ အားထားရာအစစ္ပဲ..။
တရားမွတပါး မွီခုိကုိးစားရာ၊ အားထားရာ မရွာပါနဲ႔..။
ျမတ္စြာဘုရားက ဆုံးမထားတယ္..။
သူတစ္ပါးအားမကုိးစား၊ ကုိယ့္အားကုိယ္ ကုိးပါ..။
အျခားတစ္ပါး မကုိးစား တရားအားကုိးပါ..။
တရားအားကုိး ေနၾကလုိ႔ရွိရင္ …ဒိ႒ိ အေႏွာင္ အဖြဲ႔ က လြတ္ သြားမယ္..။
နိဗၺာန္တည္းဟူေသာ ေအးျငိမ္းရာ ဘုံဌာန သႏၱိသုခ သုိ႔ က်ေရာက္ သြားမယ္..။
ဒီလို က်ေရာက္ သြားဘုိ႔ရာ …ေယာဂီမ်ား အၿမဲတမ္းသတိ သမၸဇဥ္ မပ်က္ရေအာင္..
အၿမဲတမ္းဉာဏ္ရွိရမယ္..။
အဲဒီလုိ..သမၸဇဥ္ ဉာဏ္ ယွဥ္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ ဟာ အခိ်န္တုိင္း၊ အခ်ိန္တုိင္း
သူ႔မွာ အသိမွန္ အျမင္မွန္ ရေနတယ္..။
အသိမွန္ အျမင္မွန္ ရတဲ့ အခ်ိန္တုိင္း စင္ ၾကယ္ေနတယ္၊ လြတ္ေျမာက္ေနတယ္..။
ေအးခ်မ္းေနတယ္..။ ခ်မ္းသာေနတယ္..။

အာရုံခ်ည္တုိင္ ခုိင္ခုိင္ ခ်ည္ ပါ
စိတ္မုိက္ ႏြားဆုိး သတိႀကဳိးႏွင့္ အာရုံ ခ်ည္ တုိင္ ခုိင္ခုိင္ ခ်ည္ပါ..။
ဆုိတာ သိထားၿပီးျဖစ္ေနပါၿပီ..။
လြတ္သြားတဲ့ စိတ္ကေလးဟာ ႏြားဆုိးေလးနဲ႔တူတယ္..။
ႏြားမုိက္ ႏြားဆုိး ႏြားရုိင္းေလးက ႀကဳိးနဲ႔ခ်ည္ ထားမွ…
တုိင္ မွာ ခုိင္ ခုိင္ ခ်ည္ မထားဘူး ဆုိရင္..
ေပါက္ လႊတ္ပဲစား သြားခ်င္ရာသြား…ျဖစ္ခ်င္ရာ ျဖစ္ေနတယ္..။
အဲဒီသေဘာ ပဲ..။စိတ္မုိက္ ႏြားဆုိးေလးကုိ သတိဟူေသာ ႀကဳိးနဲ႔ ခ်ည္ ရမယ္..။
ဘယ္ မွာ ခ်ည္ရမလဲ ဆုိေတာ့ အာရုံမွာ ခ်ည္ရမယ္..။
မွတ္စရာ အာရုံေတြက ခ်ည္ တုိင္ ပါပဲ..။ခႏၶာ ခ်ည္ တုိင္ေပါ့ေနာ္..။
ခုိင္ ခုိင္ ခ်ည္ ပါဆုိတာ လုံ႔လ ဝီရိယ စုိက္တာကုိ ေျပာ ပါတယ္..။
လုံ႔လ ဝီရိယရွိတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ ဟာ ဟုိေရာက္ ဒီေရာက္ စိတ္ေတြ ေလ်ာ့နည္းေနတယ္..။
အေဝးေရာက္တဲ့စိတ္က ဝိကၡိတၱ စိတ္…
အဲဒီစိတ္ရွိေနတဲ့လူဟာ ျဖစ္ခုိက္ ရုပ္နာမ္ ေပၚမွာ သိခြင့္မရေတာ့ဘူး။
သိခြင့္မရရင္ အမွန္အတုိင္း မသိ အမွားစြဲလမ္းမႈက ..ဝင္လာေတာ့တာ ပဲ..။
ရုပ္ နဲ႔ နာမ္ အမွန္ ရွိရဲ႔သားနဲ႔ …
ငါ့တရားအားထုတ္ေနတယ္..။ငါ…သိေနတယ္..။
ငါ့အသိေတြ သိပ္ၿပီးထူးျခားေနတယ္..။
အဲဒီလုိစြဲလမ္းလုိက္တာဟာ..မိစၦာဒိ႒ိ ျဖစ္သြားတာ သိ္ပ္နာတာပဲေနာ္..။
အဲဒါရႈမွတ္မႈ ကင္းသြားလုိ႔ပါ..။ရႈမွတ္မႈ မကင္းရင္ ….
အမွန္ အတုိင္းသိ ျမင္ေတာ့ အဲဒီလုိ အစြဲေတြ ျဖစ္ခြင့္မရပါဘူး။

အႀကိမ္ေပါင္း ၁၉၇၀ေက်ာ္
အပၸမာဒ တရားဆုိတာ မေမ့ မေလ်ာ့ ၊ မေပါ့ မဆ သတိရွိျခင္း၊
သတိပဌာန္တရား ပြားမ်ားေနျခင္းပဲ..။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ.. အပၸမာဒ တရားလက္ ကုိင္ထားဘုိ႔
အႀကိမ္ေပါင္း ၁၉၇၀ေက်ာ္ေဟာၾကားသြားခဲ့တယ္..။
ပရိနိဗၺာန္ စံဝင္လုဆဲဆဲ အခ်ိန္ အထိ…
အပၸမာ ေဒန သမၸာ ေဒထ..မေမ့ မေလ်ာ့ ၾကနဲ႔လုိ႔…
ေနာက္ ဆုံးစကားမွာ ၾကားသြားၿပီးမွ…ပရိနိဗၺာန္ ျပဳခဲ့တာ..။
ေနာက္ေတာ့ ဘာစကားမွ မေျပာေတာ့ဘူး။
ဒါကုိေထာက္ရင္ ဘယ္ ေလာက္ အေရးႀကီးတယ္ ဆုိတာ သိသာ ပါတယ္..။

Sunday, March 29, 2009

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေရႊဥမင္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ၏ ၾသဝါဒ မ်ား (၂)

ေရႊက်င္နိကာယ၊ရတၱညဴမဟာနာယက ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေရႊဥမင္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးဘဒၵႏၱေကာသလႅ မဟာေထရ္ျမတ္၏ၾသဝါဒ
မီးလြတ္စားတယ္ ဆုိသည္မွာ
ေလာဘမီး ေဒါသမီး ေမာဟမီး ဆုိတဲ့ မီးေတြလြတ္ေအာင္
စားႏုိင္မွ မီးလြတ္ပါတယ္..။
သစ္သီးသစ္ဖုေတြစားရုံနဲ႔ မီးမလြတ္ဘူးေနာ္..။

အရူး မီးဝုိင္း
ေလာဘမီး ၊ေဒါသမီး၊ ေသာကပရိေဒဝမီး
ဆုိတဲ့ မီး ၁၁ပါး ဝုိင္းအေလာင္ ခံေနရတာ အရူးမီးဝုိင္းတာပါပဲ..။
အရူးမီးဝုိင္းဘဝ လြတ္ေအာင္ ႀကဳိးစားၾက ဘုိ႔ အေရး ႀကီးတယ္..။

ပုိက္ဆံအိတ္
ေငြေလး တစ္ေထာင္ တစ္ေသာင္းပါတဲ့ ပုိက္ဆံအိတ္
က်ေပ်ာက္ေတာ့ ငုိလုိက္ ၾကတာ။
ႏွေမ်ာ လုိက္ၾကတာ ၊ရွာလုိက္ရတာ အေမာ..။
ကုေဋ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ကုသုိလ္ေတြ …..
ေပ်ာက္ဆုံးကုန္တာေတာ့ ငုိရမွန္း ႏွေမ်ာရမွန္း မသိၾကဘူး..။

ကုသုိလ္ရွင္
သိၾကားနတ္ပင္
ကုသုိလ္ရွင္အား
မျမင္ေရွာင္ခြာ
မေနသာ တည္း..။တဲ့
မေနသာတင္ ရုံမကဘူး
အဲဒီ ကုသုိလ္ရွင္က တစ္စုံတစ္ရာ အႏၱရာယ္ သူ႔ပုိင္ နက္ နယ္ ေျမထဲမွာ ျဖစ္သြားမယ္ ဆုိရင္
သူ႔မွာ အျပစ္ဒဏ္သင့္တယ္..။
သူေတာ္ ေကာင္းနတ္ေကာင္းမတယ္ ဆုိတာ
ကုသုိလ္ရွိလုိ႔ မ-တာ..။
မမ လုိ႔ မရလုိ႔ကုိ မ-တာ..။
ကုိယ္ ကသူ႔ကုိ ပူေဇာ္ ပသလုိ႔ မ-တာ မဟုတ္ဘူး။

ကိေလသာ
ကိေလသာ ဆုိတာ ဘုိးေတာ္ ဦးဝုိင္းရဲ႔ေၾကာင္ လုိပါပဲ။
ၾကြက္မေတြ႔ခင္ေတာ့ လိမၼာလုိက္တာ လြန္ေရာ..။
ၾကြက္လည္းေတြ႔ေရာ အဲဒီ ေနာက္ ကုိ တမ္းတမ္းစြဲလုိက္ေတာ့တာပဲ..။
ဒီလုိပဲ..ကိေလသာ ဆုိတာ..
အာရုံနဲ႔ ေတြ႔ရင္ ထၾကြေတာ့တာပါပဲ..။
မထၾကြရေအာင္ သတိဆုိတဲ့ရႈမွတ္မႈက မျပတ္မလပ္ တရစပ္ရွိေနႏုိင္မွတန္ကာ က်မွာ..။

Saturday, March 28, 2009

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေရႊဥမင္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ၏ ၾသဝါဒမ်ား (၁)

ေရႊက်င္ နိကာယ၊ရတၱညဴ မဟာနာယက ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေရႊဥမင္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ဘဒၵႏၱေကာသလႅ မဟာေထရ္ျမတ္၏ၾသဝါဒ


ဝိသုဒၶိမွ ဝိမုတၱိသုိ႔

ကုိယ့္စိတ္ကုိ ျပန္ ၾကည့္တဲ့စနစ္က..အင္ မတန္ အေရးပါ အရာေရာက္တယ္..။
ကုိယ္ စိတ္ေကာင္းတာ မေကာင္းတာ..၊
စင္ၾကယ္တာ မစင္ၾကယ္တာ…ေသခ်ာသိေအာင္ လုပ္လုိ႔ရတယ္..။
မစင္ ၾကယ္ရင္လည္း စင္ၾကယ္ေအာင္လုပ္မွ..စင္ၾကယ္သြားမယ္..။
လုပ္ရတဲ့အလုပ္ က စင္ၾကယ္ေအာင္လုပ္တာပဲ..။
စိတ္ေတြ စင္ၾကယ္ ရင္ ကုိယ္လည္း စင္ၾကယ္ တယ္…၊ႏႈတ္လည္း စင္ၾကယ္ပါတယ္..။
ကုိယ္၊ႏႈတ္၊စိတ္ သုံးပါးလုံး စင္ၾကယ္ သြားၿပီဆုိရင္…
ကိေလသာ အေႏွာင္အဖြဲ႔ ေတြ….အကုသုိလ္ အညစ္အေၾကးေတြကေန…လြတ္ေျမာက္ သြားမယ္..။
စင္ ၾကယ္တဲ့ ဝိသုဒၶိ ျဖစ္မွ..လြတ္ေျမာက္တဲ့ ဝိမုတၱိ ျဖစ္ႏုိင္ ပါလိမ့္မယ္..။


စိတ္ဓာတ္သည္ လူ၏ အရည္အခ်င္း

အမ်ားနဲ႔ေနရတာကုိယ္ ့ အႀကဳိက္ခ်ည္းမျဖစ္ေနပါဘူး။
သူေတာ္ေကာင္းအခ်င္းခ်င္းျဖစ္လုိ႔ သည္းခံႏုိင္သလုိ..လူေပါင္းစုံနဲ႔ေတြ႔တဲ့ အခါမွာလည္းအခုလုိ အရွိန္ရထားမွ
သည္းခံႏုိင္တဲံ အေလ့ အက်င့္ေတြရွိထားမွ ၊အထုံဝါသနာေတြ ပါထားမွသည္းခံႏုိင္တယ္..။
တရားအားထုတ္တယ္ ဆုိတာ..စိတ္ေကာင္းေတြရွိေအာင္..
စိတ္ေကာင္းေတြ တုိးတက္ေအာင္ ေလ့က်င့္တာ.။
သူတစ္ပါးဆုိင္းဘုတ္ တပ္ေပးရုံ ေလာက္နဲ႔..ရင့္က်က္ေနပါၿပီလုိ႔ေျပာလုိ႔ မရဘူး..။
ကုိယ့္စိတ္ဓါတ္ အဆင့္ အတန္းျမင့္လာမွ၊ ရင့္က်က္တယ္ လုိ႔ေျပာလုိ႔ရမယ္..။
လူတုိင္း လူတုိင္းေနာ္…ကုိယ့္ရဲ႔ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ေတြဟာ။ကုိယ့္ရဲ႔ စိတ္ေကာင္းေစတနာ နဲ႔ အရည္အခ်င္းကုိ ေဖာ္ျပေနတာ ျဖစ္ရမယ္..။


ကံနဲ႔ ဉာဏ္

အုိနာေသကြဲ ေရွာင္မလြဲ
ကံပဲသင့္ကုိ စီမံမည္။
ဉာဏ္ပဲလြတ္ေျမာက္ ေစႏုိင္မည္..။


စိတ္မနာတတ္တဲ့ေဆး

သမားေဆး ကေရာဂါကုိ ကုတယ္..။ ဘုရားေဆးက ေဝဒနာ ကုိ ကုတယ္..။
ကုိယ္ ပင္နာေသာ္လည္း စိတ္မနာေစနဲ႔တဲ့..။
ကုိယ္နာတဲ့ဆူး၊ တစ္ေခ်ာင္းတင္လည္းမၿပီးေသးဘူး။
စိတ္နာတဲ့ဆူး ထပ္မစူးေစနဲ႔။
ငါ့ကုိယ္၊ ငါ့ဟာ၊ ငါ့ဥစၥာ လုိ႔ထင္ေနလုိ႔ နာရတာပဲ..။ဒါေၾကာင့္
ရုပ္ နာမ္ကုိပင္ ၊ငါေကာင္ထင္၊
စြဲလ်င္ကုိယ္ စိတ္နာ။
ရုပ္နာမ္ေပၚဆဲ၊ ရႈမွတ္ခြဲ၊
ကုိယ္ ပဲနာမွာ ၊ စိတ္မနာ..။

Sunday, March 22, 2009

အရုိးျဖစ္ဘုိ႔ မ်ား ဘာ လုိ႔ ဒီေလာက္ ေတာင္ ႀကဳိးစားေနၾကတာလဲ

ဒီေန႔ မနက္ အိပ္ယာ မွထေတာ့ ႏွင္း မ်ား တစ္ည လုံးက်ခဲ့ပုံရလုိ႔ ျဖဴေဖြးေနေသာ ပတ္ ဝန္းက်င္ ကေစာင့္ ႀကဳိေနပါတယ္..။ ကၽြန္မ အခန္းတံခါးဖြင့္လုိက္ေတာ့တံခါး ဝမွာ အပုံလုိက္ ၊ အစုလုိက္ ၊ ထုတက္ လ်က္ ရွိေနပါတယ္..။ အရွိန္ အတန္ ျပင္း ေသာ ေလေျပ ထဲ မွာ ခပ္ ၾကမ္းၾကမ္းႏွင္းပြင့္ ဖတ္ တုိ႔ မ်က္ႏွာ သုိ႔ ရုိက္ခတ္ သလုိ..အတူေန အခန္းေဖာ္ ကၽြန္မ ၏ ဗီယက္နမ္ သူငယ္ ခ်င္းမေလး ၏စကားကလည္း ရင္သုိ႔ရုိက္ ခတ္ခဲ့ပါသည္..။

သည္ ႏွင္းဟာ နင့္ အတြက္ေတာ့ ေနာက္ ဆုံးႏွင္း ျဖစ္လိမ့္မယ္တဲ့..။
ဟုတ္ပါသည္ ကၽြန္မ၏ ေနရာ ဤ တကၠသုိလ္ မွ မၾကာခင္ ကၽြန္မ ထြက္ခြာရပါေတာ့မည္..။သည္ေန႔ က်မ၏ International သူငယ္ ခ်င္းမ်ားက ကၽြန္မ အားသူတုိ႔ စတုိင္ ႏွင့္ သူတုိ႔ ခ်က္ ယူလာေသာ အစားအစာ မ်ားကုိ သယ္ ေဆာင္ လ်က္ ကၽြန္မ အားႏႈတ္ဆက္ပြဲလုပ္ရန္ မၾကာခင္လာ ၾကေပလိမ့္မည္..။

သိစရာ မွ် သာ ဟု တည့္တည့္ ေတြး ႏုိင္ေအာင္ ႀကဳိးစားလ်က္ ပါႏွင့္ ကုိ လက္ရွိ အေျခ အေနကုိ မစြန္႔လႊတ္ လုိေသာ၊ ဘယ္ ဆီလြမ္းမိ ၊ တပ္မသိေသာ ခံစားမႈသည္ ေဒါသကိေလသာ ပင္ မဟုတ္ပါေလာ..။
ထည့္ထည့္ ေတြး ကာ ခံစားတတ္ေသာ၊ သက္ရွိမ်ားကုိ ခင္မင္ တြယ္တာ လုိ႔ အားမရ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကိုပါ ျမတ္ႏုိးတြယ္တာ တတ္ခဲ့ေသာ ကၽြန္မ အတြက္ ေဝဒနာ နွင့္ တဏွာ ၾကား အစပ္( ပဋိစၥ သမုပၸါဒ္ စက္ ဝုိင္းမွ အကြက္ ၂ ႏွင့္ ၃) သည္ ျပတ္ခြင့္ မႀကဳံ အဝုိင္းေျပးခဲ့ရ ဘဝေတြ လည္း ရွည္ လ်ား၊ ကာလ ေတြလည္းမ်ားခဲ့ပါ ၿပီ..။

ဟုိး ငယ္ ငယ္က လြမ္းေမာခံစားခဲ့ေသာ ႏွင္းေတြေဝေသာ၊ လမင္းသာေသာ ညမ်ားကုိ အိပ္ပစ္ရမွာ ႏွေမ်ာ ပါတယ္ ဆုိတဲ့ တကၠသုိလ္ဘုန္းႏုိင္ ဝတၳဳ ထဲက ခုိင္ လုိ လုိ၊ အေစာ လုိ လုိ ခံစားေနရမဲ့ အရြယ္လည္း မဟုတ္ခဲ့ ပါ..။

ကၽြန္မ စိတ္ဆာေလာင္ခဲ့ပါတယ္..ကၽြန္မ အား ထိရွခံစား သိမ္းဆည္းသြားေစမဲ့ သံေဝဂစာ လကၤာ တစ္ပုဒ္၊ ဖတ္လုိလွပါသည္။ ၾကားလုိလွပါသည္။ ဆင္ျခင္ ဉာဏ္ ႀကိမ္တလုံးျဖင့္ ခပ္ စပ္စပ္ေလး ဆုံးမေပး ေစလုိလွပါသည္..။
ကၽြန္မ ကံေကာင္းလွစြာ ထုိ ေန႔ ည မကူးခင္ မွာ ပဲ ရခဲ့ပါသည္..။ Eternal(ကုိ ၿငိမ္းလြင္- ရည္ ရြယ္ရာ ) မွ စာ တပုဒ္ သည္ ကၽြန္မ ရဲ႔ တဏွာ အစပ္ ကုိ ျဖတ္ေတာက္ေပးေစေရးအတြက္ ကူညီေပးေစခဲ့ ပါတယ္..။
Eternal ေရ… ေဖၚျပခြင့္ ျပဳပါေနာ္…ေက်းဇူးတကယ္ တင္ပါတယ္..။

ခ်စ္ခင္ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံျခင္းကား၊ ေကြကြင္းဖုိ႔သာ ဓမၼတာတည္း၊ ဘယ္မွာအျမဲ ရွိႏုိင္ပဲမုိ႔၊ ရုပ္ခဲနာမ္ဆုိ ခႏၶာကုိယ္လည္း၊ ပ်ဳိရာမွအုိ အုိရာမွနာ၊ နာရာမွေသ အုိေလနာေလ၊ ေသသာေသ၍ အေျခတက်၊ ဘယ္ဘ၀မွ မရၾကဘူး”***
“အသက္စည္းစိမ္ ခႏၶာအိမ္ကား၊ တိမ္တခဲနက္ ၾကည့္ရင္းပ်က္သုိ႔၊ မ်က္စိေအာက္တြင္ ေပ်ာက္လြင့္စင္၏၊ သခၤါရစက္ သူ႔ပုိင္နက္၌၊ သြက္သြက္လည္ကာ ပါရရွာသည္၊ ခႏၶာအနိစၥပါတကား ျဖစ္တာပ်က္ဖုိ႔ပါတကား”

မေသမအုိ မၿပဳိမကြဲ၊ အျမဲအတူ ေနၾကရမည္လည္းမဟုတ္၊ တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္ စြန္႔ပစ္ထားခဲ့၍ သြားလည္း သြားဖူးလွကုန္ၿပီ။ သြားလည္း သြားျပန္ကုန္လတၱံ႕။သြားလည္း ယခုစြန္႔ထား၍ သြားၾကရကုန္သည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းကား ဓမၼတာ၊ သံသရာ၀ဋ္၏ အက်င့္အေလ့တည္းဟု သံေ၀ဂလည္းရၾကေစ”***
“ဒုကၡမ်ဳိးစုံ၊ အဖုံဖုံတုိ႔ျဖင့္၊ မျပတ္နွိပ္စက္အပ္ေသာ၊ မစင္မၾကယ္၊ စက္ဆုပ္ ရြ႕ံရွာဖြယ္ျဖစ္ထေသာ၊ ပုပ္နံ႔ညွီေလွာင္း၊ မေကာင္းေသာ အနံ႔ရွိထေသာ၊ မ်က္စိ နား ႏွာ၊ အဂၤါရွိတုိင္း၊ အထက္ပုိင္း၀ယ္၊ ရြံဖြယ္သုိးပုတ္၊ အန္ထုတ္၍ေနထေသာ၊ က်င္ၾကီးက်င္ငယ္ အသြယ္သြယ္ဟု၊ မဖြယ္မရာ အျဖာျဖာကုိ၊ မွန္စြာေန႔ည၊ ယုိခ်၍ေနတတ္ေသာ၊ ရာဂစရုိက္ပြား၊ ငမုိက္သားတုိ႔သည္၊ ရွိရင္းေျပာင္းျပန္၊ မမွန္ကန္ေအာင္၊ ၾကံဖန္ႏွစ္သက္၊ စြဲမက္အပ္ထေသာ၊ သုံးဆယ့္ႏွစ္၀ ေကာ႒ာသတုိ႔၊ လုံး၀ခုိမွီး၊ ဤကုိယ္ၾကီးကုိ၊ ဥာဏ္ေရာင္ လင္းသေလာက္၊ အတြင္းေရာက္ေအာင္၊ ထြင္းေဖာက္ေစ့ငုံ၊ ၾကည့္ရႈစမ္းပါေလာ့”

ဤ ကဗ်ာသာ မက Eternal တင္ထားေသာ ဓမၼဒါန Videoေလး ကလည္း အားေကာင္းစြာ ဆုံးမေပးႏုိင္ စြမ္းရွိပါတယ္..။
ေအာင္လက္ မွတ္၊
ဘြဲ႔လက္မွတ္၊ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ လက္မွတ္…..
ေနာက္ ဆုံး သခ်ဳၤိင္းလက္ မွတ္တဲ့..။

ကၽြန္မလည္း ရယူခဲ့ေသာ ဘြဲ႔လက္မွတ္၊ ဒီဂရီလက္မွတ္မ်ား….Congratulations ေပါင္းမ်ားစြာ…အရုိးမ်ားအတြက္၊ ေျမႀကီး ႀကီးပြားေရး အတြက္ လုပ္ခဲ့ ၿပီးပါၿပီ....။
အေျခတက်၊ ဘယ္ဘ၀မွ မရၾကဘူး
ျဖစ္တာပ်က္ဖုိ႔ပါတကား
မေသမအုိ မၿပဳိမကြဲ၊ အျမဲအတူ ေနၾကရမည္လည္းမဟုတ္၊ တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္ စြန္႔ပစ္ထားခဲ့၍ သြားလည္း သြားဖူးလွကုန္ၿပီ။
ကၽြန္မ၏ အရုိး သည္ ဘယ္ ေနရာ က ဘယ္ ေျမႀကီးကုိ ၾသဇာတက္ေစ ႀကီးပြားေစမွာလည္းဟုပင္ ေသခ်ာ မသိႏုိင္ေသာ ဘဝပါ...။
ေသခ်ာ သည္ မွာ ကား မလြဲမေသြ ေနာက္လက္ မွတ္ တစ္ခု ယူ ရေပအုံးမည္..။
ၿပီးေတာ့ ေနာက္ ယူရမည့္ လက္ မွတ္သည္ကား……...
(Dhamma Blogger ...Eternal(ရည္ ရြယ္ရာ-ကုိၿငိမ္းလြင္) ၏ ေစတနာ ႏွင့္မွ်ေဝမႈအား ေလးစားစြာ၊ ေက်းဇူးသိစြာ မွတ္တမ္းတင္ လုိက္ပါရေစ။)

Saturday, March 21, 2009

ဘယ္ အခ်ိန္၊ဘယ္ေနရာ ဘယ္အလုပ္၊ဘယ္ဣရိယာပုတ္မွာ ကုသုိလ္ျဖစ္ပါသလဲ

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မူလဓမၼ ဆရာေတာ္ ဘုရား

တပည့္ေတာ္ သေဘာ မေပါက္ ခင္ ကေတာ့ ကုသုိလ္ ကုိ အခ်ိန္၊ေနရာ၊ ဣရိယာပုတ္၊အလုပ္ ေရာ ဂါမ်ားျဖင့္ တုိင္းတာ ခဲ့ပါတယ္ ဘုရား။ အစြဲႀကီးၿပီး ဆင္းရဲခဲ့ ပါတယ္..။ သတ္မွတ္ခ်က္ အတုိင္းလုပ္ႏုိင္ခဲ့ရင္ ခ်စ္စရာလုိ႔ စြဲၿပီး မလုပ္ ႏုိင္ရင္ေတာ့မုန္းစရာလုိ႔စြဲခဲ့ ပါတယ္..။တပည့္ေတာ္ စြဲလမ္းမႈေတြ မ်ားခဲ့ ပါတယ္..။

နံနက္၊ ေန႔၊ ည အခ်ိန္၊ ညအခ်ိန္ ၊ဝါတြင္းဝါပ၊ဝါဆုိ၊ဝါ ကၽြတ္၊ သၾကၤန္၊၈ ရက္ လ ျပည့္၊ လကြယ္၊ေမြးေန႔ စသည္ ျဖင့္ အခ်ိန္ေရြးၿပီး ကုသုိလ္ လုပ္ ခဲ့ပါတယ္..။အစြဲေလး နဲ႔ လုပ္ မွ ကုသုိလ္ ပုိရတယ္ လုိ႔လည္းထင္ခဲ့ မိပါတယ္ ဘုရား။

သတ္မွတ္ ခ်ိန္ အတုိင္းပုံ မွန္လုပ္ ႏုိင္ ရင္ ဟုတ္ ၿပီလုိ႔ကုိယ့္ ကုိ ကုိ အထင္ ႀကီးကာ မာန တက္ ၿပီးခ်စ္စရာလုိ႔ စြဲလမ္းပါတယ္..။ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္မွာ ပုံမွန္ မလုပ္ ျဖစ္ဘူးဆုိရင္ လည္း အားငယ္ စိတ္ေပၚ လာကာ မုန္းစရာ လုိ႔ စြဲလမ္း ျပန္ပါတယ္..။စြဲလမ္းတုိင္းလည္းပင္ပန္းလွပါတယ္ ဘုရား။
(ႏွလုံးသြင္းမွန္ေသာ အခ်ိန္ ဟာ ကုသုိလ္ ျဖစ္ေသာ အခ်ိန္) လုိ႔ အမွန္ အတုိင္းနားလည္ လာ လုိက္ ေသာ အခါ အခ်ိန္စဲြ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ခ်စ္စရာ မုန္းစရာ အထင္ မ်ားကင္းၿပီး ပင္ပန္းမႈမ်ားလည္း ကင္းကြာ သြားပါတယ္..။ ႏွလုံးသြင္းမွန္ေအာင္ သတိထားလုိက္ တာ နဲ႔ပဲ ကုသုိလ္တရား ေတြ တုိးပြားလာ ပါတယ္..။ ကုသုိလ္ အတြက္ ဘာ ဒုကၡမွ မရွိေတာ့ ပါဘူးဘုရား။

ကုသုိလ္ ကုိ တည့္တည့္ေတြးလာ ႏုိင္ ၿပီး ထည့္ထည့္ေတြး တာ ေတြ ကင္းသြားပါတယ္ ဘုရား။ ကုသုိလ္တရားလုပ္ ရာ မွာ ေနရာ ကုိ ထည့္ထည့္ ေတြးလုိ႔ မလုပ္ ျဖစ္ခဲ့တာေတြ ရွိခဲ့ ပါတယ္ ဘုရား။ ဘယ္ဘုရားသြားမယ္၊ ဘယ္ေက်ာင္းသြားမယ္၊ ဘယ္ေနရာ မွာ ေနမယ္၊ ဘယ္ ဘုရားခန္းမွာ ေနမယ္ စသည္ ျဖင့္ေနရာ အစြဲေၾကာင့္ ကုသုိလ္ မျဖစ္ပဲ အကုသုိလ္ ျဖစ္ေနခ့ဲတာမ်ားပါ ၿပီ ဘုရား။ ခ်စ္စရာထင္ ၿပီးစြဲျခင္း၊မုန္းစရာ ထင္ ၿပီးစြဲ ျခင္း အားျဖင့္ ေနရာ ကုိ အေၾကာင္းျပဳကာ ထည့္ထည့္ေတြး ၿပီး အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ ပါတယ္ ဘုရား။
(ႏွလုံးသြင္းမွန္ေသာ ေနရာ သည္ ကုသုိလ္ ျဖစ္တဲ့ေနရာ) လုိ႔ အမွန္ အတုိင္း တည့္တည့္ ေတြးတ္ေသာ အခါ ခ်မ္းသာ လြတ္လပ္ လာ ပါတယ္ ဘုရား။ကုသုိလ္ လုပ္လုိ႔ မရတဲ့ ေနရာ မရွိပဲ ေနရာ တုိင္းမွာ ကုသုိလ္လုပ္ရေတာ့ ေနရာစြဲ မ်ဳိးစုံ ကင္းၿပီးခ်မ္းသာ ျခင္းမ်ားျပည့္စုံလာ ပါတယ္ ဘုရား။ သတိ အား လည္း ပုိေကာင္းလာ ပါတယ္..။သတိအားေကာင္းလာ တာ နဲ႔ အမွ် ႏွလုံးသြင္းအမွန္နဲ႔ ေနႏုိင္လာ ပါတယ္ဘုရား..။

ဣရိယာ ပုတ္ ကုိ စြဲေသာ ေၾကာင့္လည္း ကုသုိလ္ မျဖစ္ေတာ့ပဲ အကုသုိလ္ ျဖစ္လာ ပါတယ္..။တပည့္ေတာ္ နားလည္မႈလြဲခဲ့တာ ကေတာ့ထုိင္တာ ကုိ ကုသုိလ္တရား၊ ရပ္တာ ကုိ ကုသုိလ္တရား၊ သြားတာ ကုိ ကုသုိလ္တရား၊ ေလ်ာင္းတာ ကုိ သုိလ္တရား၊ လုိ႔ စြဲခဲ့ပါတယ္..။အခု ခ်ိန္မွာ နားလည္ သြားတာ ကေတာ့ ႏွလုံးသြင္း မွန္ျခင္းတည္းဟူေသာ….ကုသုိလ္တရားႏွင့္ထုိင္ရမယ္၊ကုသုိလ္တရားနဲ႔ရပ္ရမယ္၊..ကုသုိလ္တရားနဲ႔ သြားရမယ္..ကုသုိလ္တရားနဲ႔ေလ်ာင္းရမယ္ လုိ႔နားလည္ပါတယ္..။စြန္႔ လႊတ္ ျခင္းကုသုိလ္တရားျဖစ္ဘုိ႔ သြားရပ္ ထုိင္ေလ်ာင္း ဟူေသာ ဣရိယာ ပုတ္ ကုိအသုံးျပဳ ရမယ္ လုိ႔နားလည္ေသာ အခါ ဣရိယာ ပုတ္ ကုိ မစြဲပဲ စြန္႔လႊတ္ ျခင္းကုသုိလ္တရားျဖစ္ဘုိ႔အသုံးခ်လာ တတ္ပါတယ္ဘုရား။

သည္ အဓိပၸါယ္ ကုိ မသိခင္ အခ်ိန္ တုံးကေတာ့ ကုသုိလ္ အလုပ္ ကုိသီးသန္႔ အလုပ္ လုိ႔ယူဆထားပါတယ္..။စားဝတ္ေနေရး အလုပ္ နဲ႔ ကုသုိလ္ အလုပ္ ဟာတျခား စီ ျဖစ္ ၿပီးမလုပ္ ျဖစ္တာ ကမ်ားပါတယ္ ဘုရား။ မလုပ္ရေသးလုိ႔လည္း မုန္းစရာ လုိ႔ ထည့္ထည့္ ေတြးၿပီး အလုပ္ ရႈပ္ခဲ့ပါတယ္..။လုပ္ ျဖစ္ရင္လည္း ပကာသနေတြက မ်ားၿပီး ခ်စ္စရာ လုိ႔ ထည့္ထည့္ေတြးၿပီး စိတ္ရႈပ္ခဲ့ ျပန္ပါတယ္ ဘုရား။အရႈပ္ေတြ အၿမဲ လုပ္ခဲ့ ပါတယ္..အမွန္ကေတာ့ အလုပ္ရႈပ္တာ မဟုတ္ပါ၊ အရႈပ္ေတြသာ လုပ္ေနမိပါတယ္ဘုရား။

(ႏွလုံးသြင္းမွန္ေသာ အလုပ္ တုိင္းကုသုိလ္ အလုပ္) လုိ႔ တည့္တည့္ေလးသိေသာ အခါ အလုပ္ စြဲေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲမႈ မ်ား ကင္းစင္ သြားပါေတာ့တယ္..။ မအားေသာ အလုပ္ မွန္သမွ်ကုသုိလ္ အလုပ္၊ အေရးႀကီးေသာ အလုပ္ မွန္ သမွ် ကုသုိလ္ အလုပ္၊ အလုပ္ ရႈပ္ သမွ် ကုသုိလ္ အလုပ္၊ လုိ႔ သေဘာ ေပါက္ ၿပီး (စြန္႔လ်င္+ခ်မ္းသာ)ဟူေသာ ကုသုိလ္ တရားမ်ား ကုိ အလုပ္ တုိင္းမွ ထုတ္ ယူ ႏုိင္ တယ္ လုိ႔သေဘာ ေပါက္ လာ ပါတယ္ ဘုရား။ဘယ္ေလာက္ အလုပ္ မ်ားမ်ားႏွလုံးသြင္းမွန္လ်င္ ကုသုိလ္လည္းရ၊ဝမ္းလည္းဝ ဟူေသာ စကား အတုိင္း ျဖစ္သည္ ကုိ သေဘာ ေပါက္ လာ ပါတယ္ ဘုရား။

ေနာက္ တစ္ခုကေတာ့ ေရာ ဂါ ကုိ အေၾကာင္းျပဳ ၿပီးေတာ့လည္းကုသုိလ္ မျဖစ္ႏုိင္ခဲ့ ပါဘူးဘုရား။က်န္းမာ ေရးေကာင္းမွ ကုသုိလ္လုပ္ ႏုိင္မယ္….ထင္ခဲ့ပါတယ္ ဘုရား။က်န္းမာေရးေကာင္းေသာ္လည္း ကုသုိလ္ ဆီ အေရာက္ နည္းၿပီးအကုသုိလ္ ဘက္ ကုိသာ ယိမ္းယုိင္သြားပါတယ္ဘုရား။

ႏွလုံးသြင္းမွန္ရင္က်န္းမာေရး ေကာင္းရင္လည္း ကုသုိလ္ရႏုိင္တယ္..။က်န္းမာေရးမေကာင္းရင္ လည္းကုသုိလ္ရႏုိင္တယ္..။ ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ သိလုိက္ ရေတာ့ က်န္းမာေရး ေကာင္းရင္ ခ်စ္စရာ၊ က်န္းမာ ေရးမေကာင္းရင္ မုန္းစရာ လုိ႔ စြဲလမ္းေသာ အျပစ္ အကုသုိ လ္ကင္းလြတ္သြားပါတယ္..။

စြဲလမ္းမႈ ကင္းေသာ အခါစိတ္နာ ေသာဆင္းရဲေဘးမွာလည္းကင္းေဝးသြားပါတယ္ ဘုရား။ကုိယ္ နာ ေသာ္ လည္း စိတ္မနာ ေအာင္ထားတတ္လာပါတယ္ ဘုရား။ က်န္းမာေရးမေကာင္းေလေလ သံေဝဂယူကာ တရားရႈလ်င္ တရားလ်င္ ျမန္စြာတုိးတက္ႏုိင္ေၾကာင္းကုိ လည္း နားလည္ သေဘာ ေပါက္ လာ ပါတယ္ ဘုရား။
ဘယ္ အခ်ိန္၊ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္ ဣရိယာ ပုတ္၊ဘယ္ အလုပ္ မွာဘယ္ေရာဂါ မွာကုသုိလ္ ျဖစ္လဲ လုိ႔ ေမးမယ္ ဆုိရင္..

ႏွလုံးသြင္း မွန္ေသာ အခ်ိန္ မွာ ကုသုိလ္ ျဖစ္ပါတယ္..။
ႏွလုံးသြင္းမွန္ေသာ ဣရိယာ ပုတ္ မွာ ကုသုိလ္ ျဖစ္ပါတယ္..။
ႏွလုံးသြင္းမွန္ေသာ အလုပ္ မွာ ကုသုိလ္ ျဖစ္ပါတယ္..။
ႏွလုံးသြင္းမွန္လ်င္ က်န္းမာ ေရးေကာင္းသည္ ျဖစ္ေစ၊မေကာင္းသည္ ျဖစ္ေစကုသုိလ္ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္..။


(မူလ ဓမၼ ဆရာေတာ္ ဘုရား ဦးဝိဇယ ၏ တည့္တည့္ ေတြးပါ ထည့္ထည့္ မေတြးပါ နဲ႔ စာ အုပ္ မွ ကူးယူ ေဖၚ ျပ ပါသည္။)

ကုသုိလ္ အကုသုိလ္ ခြဲဘုိ႔ရာ (ပဒ႒ာန္)


စတုတၳ အခ်က္ ကုိ ဆက္ ေရးလုိက္ပါတယ္..။ပဒ႒ာန္ ျဖစ္ပါတယ္..။အနီးဆုံးအေၾကာင္းကုိ ပဒ႒ာန္ လုိ႔ေခၚပါတယ္.။ အေၾကာင္းတရား -၂ မ်ဳိးရွိပါတယ္..။ေဝးေသာ အေၾကာင္းႏွင့္ အနီးဆုံး အေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္..။အနီးဆုံးအေၾကာင္းက ပဒ႒ာန္ လုိ႔ေခၚ ပါတယ္..။

ကုသုိလ္တရား၏ အနီးဆုံးအေၾကာင္း ပဒ႒ာန္မွာ
(ေယာနိေသာ မနသိကာရပဒ႒ာ နံ= အသင့္အားျဖင့္ ႏွလုံးသြင္းျခင္း သည္ အနီးဆုံး အေၾကာင္းျဖစ္သည္) ဟူသည္ ႏွင့္ အညီ ေလာက ႀကီး ရဲ႔ သေဘာ အတုိင္း ႏွလုံးသြင္းျခင္း ကုိ ကုသုိလ္တရားရဲ႔ အနီးဆုံးအေၾကာင္း ပဒ႒ာန္လုိ႔ေခၚ ပါတယ္..။

ပစၥည္း မ်ားသည္ ေကာင္းမႈ ကံ ကုန္ရင္ စြန္႔ ရမွာ ေသခ်ာ ပါတယ္..။ပစၥည္းမ်ားရွိစဥ္ မွာ လည္း ေသရင္ စြန္႔ရမွာ ေသခ်ာ ပါတယ္..။အလုပ္၊ အာ ရုံ၊ ခႏၶာ မ်ားသည္ လည္း အၿမဲတမ္းစြန္႔ရတဲ့ သေဘာ ရွိေနပါတယ္..။ေသျခင္းျဖင့္လည္းစြန္႔ ပစ္ရမွာ ေသခ်ာ ေနပါတယ္..။

စြန္႔ေနရတဲ့ သေဘာ နဲ႔ စြန္႔ရမဲ့ သေဘာ ရွိေသာ ပစၥည္း၊ အလုပ္၊ အာရုံ ၊ခႏၶာ ဟူေသာ ေလာက ႀကီးကုိ စြန္႔ လႊတ္ တယ္ ဟု ႏွလုံးသြင္းျခင္းကုိ ေယာ နိေသာ မနသိကာရ= အသင့္အားျဖင့္ ႏွလုံးသြင္းျခင္း လုိ႔ ေခၚပါ တယ္.။ စြန္႔လႊတ္တယ္ ဟူေသာ ႏွလုံးသြင္းအမွန္ ေယာ နိေသာ မနသိကာရ စိတ္မွာ ျဖစ္ရင္ (စြန္႔လ်င္ + ခ်မ္းသာ) ဟူေသာ ကုသုိလ္ ျဖစ္ဘုိ႔ေသခ်ာ ပါတယ္..။

အကုသုိလ္တရား၏ အနီးဆုံး အေၾကာင္းပဒ႒ာန္ မွာ
(အေယာ နိေသာ မနသိကာရပဒ႒ာနံ= မသင့္ေသာ အားျဖင့္ ႏွလုံးသြင္းျခင္းသည္ အနီးဆုံး အေၾကာင္းျဖစ္၏။ )
ဟူသည္ ႏွင့္ အညီ ေလာကႀကီးကုိ ဆန္႔က်င္ဘက္ လုပ္ကာ အထင္ မ်ဳိးစုံကုိ ထည့္ထည့္ ေတြးၿပီး ႏွလုံးသြင္းျခင္းကုိ အကုသုိလ္ တရား၏ အနီးဆုံး အေၾကာင္း ပဒ႒ာန္ လုိ႔ေခၚ ပါတယ္..။

ေလာက ႀကီးကုိ အုပ္စုခြဲလုိက္ရင္ ပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ၊ အလုပ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အာရုံ အမ်ဳိး မ်ဳိး၊ ခႏၶာ အမ်ဳိးမ်ဳိး လုိ႔ ၄-ခုခြဲလုိ႔ရပါတယ္..။ထုိ ေလးမ်ဳိး လုံးသည္ ေန႔စဥ္ စြန္႔လႊတ္ေနရပါတယ္..။ ေသျခင္းအားျဖင့္လည္းစြန္႔လႊတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္..။ စြန္႔လႊတ္ရမဲ့ သေဘာ ရွိေသာ ေလာ ကႀကီးကုိ၊ အေၾကာင္းအမ်ဳိး မ်ဳိး ျပ ၿပီး ၊ ခ်စ္စရာ မုန္းစရာ အထင္ မ်ားျဖင့္ (စြဲလမ္းတယ္) လုိ႔ ႏွလုံးသြင္းျခင္းကုိ အေယာနိေသာ မနသိကာရ=မသင့္ေသာ အားျဖင့္ ႏွလုံးသြင္းျခင္း လုိ႔ေခၚပါတယ္..။

စြဲလမ္းတယ္ ဟူေသာ ႏွလုံးသြင္း အမွား အေယာနိေသာ မနသိကာရ စိတ္မွာ ျဖစ္ေပၚလ်င္ (စြဲလ်င္ +ဆင္းရဲ) ဟူေသာအကုသုိလ္ ျဖစ္ဘုိ႔ေသခ်ာ ပါတယ္..။ ေလာကႀကီးကုိ တည့္တည့္ေတြးလ်င္ ႏွလုံးသြင္းမွန္ ၿပီး ထည့္ထည့္ ေတြးလ်င္ေတာ့ ႏွလုံးသြင္းမွားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကုသုိလ္၏ အနီးဆုံးအေၾကာင္းသည္ ေယာနိေသာ မနသိကာရ ႏွလုံးသြင္းမွန္ ျခင္းျဖစ္တယ္ လုိ႔သေဘာေပါက္ လုိက္ေသာ အခါ အစြန္းလြတ္ ၿပီးခ်မ္းသာ လာ ပါတယ္..။ႏွလုံးသြင္းမွန္ေသာ အခ်ိန္ သည္ ကုသုိလ္ ျဖစ္ေသာ အခ်ိန္ လုိ႔ အမွန္ အတုိင္းနားလည္ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္..။

My share files

Friday, March 20, 2009

ကုသုိလ္ အကုသုိလ္ ခြဲဘုိ႔ရာ (ပစၥဳပ႒ာန္)

ကၽြန္မအပါအ ဝင္ တစ္ခ်ဳိ႔ေသာ လူေတာ္ ေတာ္ မ်ားမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနမိတတ္တဲ့ ကုသုိလ္ တရားေတြ ဆုိတာ ကုသုိလ္လုိ႔ အမည္ ခံေသာ္ လည္း အကုသုိလ္တရားမ်ား ျဖစ္ပြားေနၾကတတ္ၾကပါတယ္..။ ေငြကုန္ လူပန္း အခ်ိန္ျဖဳန္းၿပီး အပါယ္ေရာက္ ေၾကာင္း အကုသုိလ္ တရားမ်ားစုေဆာင္းေနမိလ်က္သားျဖစ္ေနတတ္ တာဟာ အလြန္႔အလြန္ ကုိ ဝမ္းနည္းဖြယ္ ေကာင္းလွပါတယ္..။
ကုသုိလ္ ျဖစ္သလား မျဖစ္ဘူးလားဆုိတာ တုိင္းတာ ဆန္းစစ္ ၾကည့္ ဘုိ႔ရန္ အခ်က္ ေလးခ်က္ ရွိတဲ့ အထဲ မွ လကၡဏာ ႏွင့္ ရသ ကုိ ေရးသားမွ်ေဝ ခဲ့ ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
ကုသုိလ္လုိ႔ နံမည္ တပ္ ခါ ဘယ္လုိ လုပ္လုပ္ (စြဲလမ္းျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္း)မ်ားကုိ ပယ္ ေဖ်ာက္ ဖ်က္ဆီးႏုိင္မွ ကုသုိလ္ ျဖစ္ပါတယ္..မပယ္ ႏုိင္ လ်င္ အကုသုိလ္ ျဖစ္ပါတယ္..။

ကုသုိလ္ အကုသုိလ္ တရားေတြ ဟာ တကယ္ ေတာ့ နာ မည္ မဟုတ္ပါဘူး။ သေဘာ တရားမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္..။သေဘာ အထိ ဉာဏ္ မသက္ ဝင္ႏုိင္ေသာ ေၾကာင့္ နာ မည္ အမ်ဳိး မ်ဳိး တပ္ ကာ ကုသုိလ္ မ်ား လုပ္ေနၾကပါတယ္..။သေဘာ မပုိင္ ဉာဏ္ မႏုိင္ ရင္ေတာ့ လႈပ္ေလ ျမဳပ္ေလ သာ ျဖစ္ေန ၾကပါတယ္ဘုရား။
အခုေျပာ ခ်င္တာ ကေတာ့ တတိယ အခ်က္ ျဖစ္တဲ့ ပစၥဳပ႒ာန္ ျဖစ္ပါတယ္..။ ပစၥဳပ႒ာန္ ဟူသည္ မွာ မိမိ ဉာဏ္ မွာ ထင္လာ ႏုိင္ေသာ အျခင္းအရာ သာ ျဖစ္ပါတယ္..။

ကုသုိလ္၏ထင္လာ ႏုိင္ေသာ အျခင္းအရာ ပစၥဳပ႒ာန္ မွာ
( ေဝါ ဒါနပစၥဳပ႒ာနံ= ျဖဴစင္ သန္႔ရွင္း အျပစ္ကင္းေသာ တရားဟု ေယာဂီ တုိ႔ ဉာဏ္မွာ ထင္လာ၏)
ဆုိ သည့္ အတုိင္း ကုသုိလ္တရားျဖစ္ပြားလ်င္ စိတ္ထဲမွာ ျဖဴစင္ သန္႔ရွင္း အျပစ္ကင္းကာၾကည္ လင္လာ ပါတယ္..။စိတ္မွာ သန္႔ရွင္းလ်င္ ႏႈတ္အေျပာ ေတြ မွာ အၿငိ အကပ္ မရွိပဲ သန္႔ရွင္းလာ ပါတယ္..။ကုိယ္ အမူအရာေတြမွာလည္း တည္ ၾကည္ ခန္႔ညားလာ ပါတယ္..။

အကုသုိလ္၏ထင္လာ ႏုိင္ေသာ အျခင္းအရာ ပစၥဳပ႒ာန္ မွာ
( ကာလုႆိယ ပစၥဳပ႒ာနံ= မည္းညစ္ရႈပ္ေထြး၊ အျပစ္ရွိေသာ တရားဟု ေယာဂီ တုိ႔ ဉာဏ္မွာ ထင္လာ၏)
ဆုိ သည့္ အတုိင္း အကုသုိလ္တရားျဖစ္ပြားလ်င္ စိတ္ထဲမွာ အစြဲမ်ားျဖင့္ညစ္ႏြမ္းလာ ပါတယ္..။ ရႈပ္ေထြး လာပါတယ္..။ေနရာတုိင္းကုိ အျပစ္တင္လာ တယ္။ စိတ္မွာ ညစ္ႏြမ္းလ်င္ ႏႈတ္အေျပာ ေတြ မွာ ညစ္ႏြမ္းလာပါတယ္..။ကုိယ္ အမူအရာေတြမွာလည္း ညစ္ႏြမ္းလာ ပါတယ္..။

စိတ္မွာ ရႈပ္ေထြးေနလုိ႔ ႏႈတ္အေျပာ ေတြ မွာလည္းရႈပ္ေထြးေနပါတယ္..။ကုိယ္ အမူအရာ ေတြမွာ လည္းရႈပ္ေထြးေနပါတယ္..။စိတ္မွာ အျပစ္တင္လုိရင္လည္း ႏႈတ္အေျပာေတြမွာလည္းအျပစ္တင္လာ ပါတယ္..။ကုိယ္ အမူအရာေတြမွာလည္း အျပစ္တင္လုိေသာ အမူအရာေတြ ျဖစ္လာ ပါတယ္..။

အကုသုိလ္ ျဖစ္ေနသူ ဟုတ္ မဟုတ္ စစ္ေဆးၾကည့္လုိလ်င္ အရာ အားလုံးကုိ ခ်စ္စရာ မုန္းစရာ မ်ားျဖင့္ အျပစ္တင္ ေနတာကုိ ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ထင္ရွားေနပါတယ္..။

သည္ တရားစကား ေလးက ေမွာင္ မုိက္ေနေသာ ေနရာကုိ မီးထြန္းျပလုိက္ သကဲ့သုိ႔ ကုသုိလ္ အကုသုိလ္ျဖစ္ မွန္းမသိပဲ အဝိဇၨာ ျဖင့္ေမွာင္ မုိက္ေနေသာ သတၱ ေလာ က ႀကီးကုိ ပညာ အလင္း၊ သစၥာ အလင္း ထြန္းျပလုိက္ ျခင္းပါပဲဘုရား..။

တပည့္ေတာ္တုိ႔ တစ္ေတြသည္ ငါ့ေက်ာင္း၊ ငါ့ဆရာေတာ္၊ ငါ့ နည္းပညာ၊ ငါသိ၊ ငါတတ္၊ ငါ့တရား ဆုိၿပီး ကုသုိလ္ နယ္ထဲတြင္ ကုသုိလ္ ကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ေနၾကပါ လ်က္...ကုိယ့္ဘက္ ကုိ ခ်စ္စရာ ထင္.. အျခားဘက္ ကုိ မုန္းစရာ ျဖစ္ေနတတ္တဲ့ ထည့္ထည့္ ေတြးမႈ မ်ဳိး ကုိ ေနာင္ ေရွာင္က်ဥ္ပါ့ မယ္ဘုရား။

သူတပါးကုိ အျပစ္တင္ ခ်င္စိတ္၊ အျပစ္တင္ေသာ စကား၊ အျပစ္တင္ေသာ အမူအရာမ်ား ကုိ ထင္ထင္ ရွားရွား ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမွတ္တမဲ့ ေသာ္ လည္းေကာင္း ျပသ ေနမိ တတ္တာေတြအား (ပစၥဳပ႒ာန္ )ကုိေအာက္ေမ့ ဆင္ျခင္လ်က္ သတိႀကီးစြာ ထားပါ့မယ္ဘုရား။
ေက်းဇူးတင္စြာ ရွစ္ခုိး ကန္ ေတာ့ လုိက္ ပါတယ္ဘုရား။

Thursday, March 19, 2009

ကုသုိလ္ အကုသုိလ္ ခြဲဘုိ႔ရာ (ရသ)

ကၽြန္မရဲ႔ ဓမၼမိတ္ေဆြ မိသားစု ျဖစ္ေသာ ဦးေက်ာ္မင္း၊ေဒၚဝင္းႏြဲ႔ ႏြဲ႔ေဖ တုိ႔ လက္ေဆာင္ေပးေသာ တရား စီဒီ မ်ား ကုိ နာ ယူ ရင္းျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မူလဓမၼ ဆရာေတာ္ ဦးဝိဇယ ၏ တရားမ်ား ကုိ ၾကည္ညဳိခြင့္၊ ခံယူက်င့္သုံးခြင့္ ရရွိခဲ့ပါတယ္..။
ဆရာေတာ္ က အမရပူရ ဗားကရာေက်ာင္းတုိက္ အတြင္းသီတင္းသုံး ေတာ္ မူပါတယ္..။ ဖူးေတြ႔ ခြင့္ ႀကဳံခ်ိန္တြင္ ဆရာေတာ္ ဘုရားက ကၽြန္မ အား(မသိသေရြ႔ ဒုကၡေတြ႔မည္ )၊ (တည့္တည့္ ေတြးပါ၊ ထည့္ထည့္ မေတြးပါနဲ႔၊) တရားေတာ္ ၂အုပ္ ေပး ခဲ့ပါသည္။စာအုပ္ ေရွ႔စာ မ်က္ ႏွာ မွာ (ဘာမွ မဟုတ္တာ ပဲရွိတယ္၊ ဘာ မွ မရွိတာ ပဲ ဟုတ္တယ္) လုိ႔ ဆရာေတာ္ ဘုရားက လက္ ေရးနဲ႔ေရးေပးလုိက္ပါတယ္..။

အမွန္တရားကုိ တကယ္ အလုိရွိၿပီး အမွန္တရားကုိ ရွာေဖြ ဆည္းပူးေနၾကေသာ သူေတာ္ ေကာင္းမ်ားကုိ ေတြ႔ဘူးပါတယ္တဲ့..။ ႏွစ္ေတြလေတြ ၾကာေသာ္ လည္း စစ္မွန္ေသာ လြတ္ေျမာက္ မႈကုိ မရပဲ မဂၢင္ အတု ကုိ မဂၢင္ အစစ္ ထင္ ကာ ကုိယ္ ထင္ ရာ ပုံေဖာ ္ၿပီး အစြဲ ဝင္ ကာ ေပ်ာ္ရႊင္ ၾကတာ ကုိ လည္းေတြ႔ ဘူးပါတယ္ တဲ့..။အမွန္ကုိ မသိေသးသမွ် အမွားေပၚမွာ ပင္ အမွန္ထင္ကာ ေပ်ာ္ရႊင္တတ္ေသာ ေၾကာင့္ ဘယ္ သူ႔ကုိ မွ အျပစ္တင္ ေျပာဆုိေနစရာ မလုိပါဘူး၊ ကုိယ္ တုိင္သာ မွန္ သထက္ မွန္ေအာင္ ႀကဳိးစားဘုိ႔ ကၽြန္မ အားဆုံးမ လုိက္ပါတယ္..။

အခုေရးသားမွ်ေဝေနတာ ေတြကုိ ျပန္ၿပီး စုစည္းရလ်င္..ထည့္ထည့္ေတြးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ မည့္ မိစၦာ ဒိ႒ိ ကုိ ေရွာင္က်ဥ္ ၿပီး ၊ တည့္တည့္ ေတြးျခင္းျဖင့္ သမၼာဒိ႒ိ အျမင္မွန္ ကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္..သမၼာဒိ႒ိ ၅မ်ဳိးကုိ ေရွ႔ မွာေ ဖၚျပခဲ့ပါတယ္..။ ပထမဆုံးေသာ သမၼာ ဒိ႒ိ ျဖစ္တဲ့ ကမၼ သကတ သမၼာဒိ႒ိ ျဖစ္ဘုိ႔ရာ မွာ ကၽြန္မတုိ႔ ကုသုိလ္ အကုသုိလ္ ကုိ နားလည္ရပါလိမ့္မယ္..။ ကုသုိလ္၊အကုသုိလ္ ကုိ ခဲြ ျခားႏုိင္ဘုိ႔ရာ..လကၡဏ၊ရသ၊ပစၥဳပ႒ာန္၊ ပဒ႒ာန္ အခ်က္ ေလးခ်က္ နဲ႔ စိစစ္ရပါမယ္.. ပထမ အခ်က္ ျဖစ္တဲ့ လကၡဏာ ကုိ ေဖာ ္ျပခဲ့ ၿပီး ျဖစ္လုိ႔ အခု Post မွာ ဒုတိယ အခ်က္ ျဖစ္တဲ့ ရသ ကုိ ေျပာ ျပပါမယ္..။

ရသ ဟူသည္ မွာ အလုပ္ ကိစၥ ကုိ ရသ လုိ႔ ေခၚပါတယ္..။လူဆုိးလူေကာင္းခြဲျခားရာ မွာ ထုိလူလုပ္ေနေသာ အလုပ္ ကိစၥ ကုိ ၾကည့္ ၿပီး လူဆုိးလူေကာင္း ခြဲ သကဲ့သုိ႔၊ ကုသုိလ္ အကုသုိလ္ တုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈ၊ အလုပ္ ကိစၥ ကုိ ၾကည့္ၿပီး ဤ ကားကုသုိလ္၊ ဤ ကားအကုသုိလ္ လုိ႔ ခြဲျခား သိႏုိင္ ျခင္းကုိ ရသလုိ႔ေခၚပါတယ္..။

အကုသုိလ္ ၏ အလုပ္ ကိစၥ ရသမွာ ( ကုသလ ပဋိပကၡ ရသံ = ကုသုိလ္ တရားကုိဆန္႔က်င္ဘက္ ျပဳျခင္းအလုပ္ ကိစၥ ရွိ၏) ဟုဆုိ သည့္အတုိင္း စြန္႔လႊတ္ေသာ စိတ္ထားျဖင့္ ခ်မ္းသာ စြာ ကာယကံ ဝစီကံ၊ မေနာကံ အလုပ္ မ်ားကုိ လုပ္မရေအာင္စြဲလန္းေသာ စိတ္ထားျဖင့္ ဆင္းရဲစြာ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံ အလုပ္ မ်ားကုိ လုပ္ ၿပီးကုသုိလ္ကုိ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျပဳလုပ္ျခင္း ကုိ အကုသုိလ္၏ အလုပ္ ကိစၥ ရသ လုိ႔ေခၚပါတယ္ ။

ကုသုိလ္ ၏ အလုပ္ ကိစၥ ရသမွာ ( အကုသလ ဝိဒၶံ သန ရသံ = အကုသုိလ္ တရားမ်ားကုိ ဖ်က္စီးျခင္း ကိစၥ ရွိ၏) ဟုဆုိ သည့္အတုိင္း စြဲလန္း ေသာ စိတ္ထားျဖင့္ ဆင္းရဲ စြာ ကာယကံ ဝစီကံ၊ မေနာကံ အလုပ္ မ်ားကုိ လုပ္မရေအာင္ စြန္႔လႊတ္ေသာ စိတ္ထားျဖင့္ ခ်မ္းသာစြာ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံ အလုပ္ မ်ားကုိ လုပ္ ၿပီး အကုသုိလ္ တရားမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္း ၊ ျပဳလုပ္ျခင္း ကုိ ကုသုိလ္၏ အလုပ္ ကိစၥ ရသ လုိ႔ေခၚပါတယ္ ။

ကုသုိလ္၏ အလုပ္ ကိစၥ ကုိ ၂-မ်ဳိးခြဲရမယ္။ေလာကီကုသုိလ္ တရားသည္ အကုသုိလ္၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ ပဋိပကၡ ကိစၥ သာ ရွိပါတယ္။မဂ္ကုသုိလ္ကေတာ့ အကုသုိလ္တရားကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္း ဝိဒၶံသန ကိစၥ ရွိပါတယ္…။

မဂ္ျဖင့္ပယ္ အပ္ေသာ အကုသုိလ္ တရားမ်ားသည္ ေနာင္ လုံးဝ မျဖစ္ႏုိင္ေသာ ေၾကာင့္ ဖ်က္ဆီးတယ္ လုိ႔ ဆုိ ပါတယ္..။ေလာကီ ကုသုိလ္က ပယ္ အပ္ေသာ အကုသုိလ္ကေတာ့ ကုသုိလ္အားေကာင္းေသာ အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ခြင့္ မရပဲ ကုသုိလ္အးနည္းခ်ိန္မွာ တစ္ဖန္ျဖစ္ခြင့္ ရွိေနပါေသးတယ္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလာကီ ကုသုိလ္၏ ကိစၥ သည္ ဆန္႔က်င္ဘက္ မွ်သာ ျဖစ္ၿပီး ဖ်က္ဆီးျခင္း အလုပ္ ကုိ လုံးဝ မလုပ္ ႏုိင္ပါဘူး။( အကုသလဝိဒၶံ သနရသံ) လုိ႔ဆုိ ျခင္းမွာ မဂ္ကုသုိလ္ ကုိသာ တုိက္ ရုိက္ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္..။

ဤသုိ႔နားလည္ ျခင္းျဖင့္ ကုသုိလ္ လုပ္ရင္ေနာင္ မွေကာင္းက်ဳိး ခံစားရမယ္။ အကုသုိလ္ လုပ္ရင္ လည္းေနာင္ မွ ဆုိးက်ဳိးခံစားရမယ္ ဆုိတဲ့ အထင္ မ်ား ပယ္ လ်က္ တည့္တည့္ေတြးကာ သမၼာဒိ႒ိ မဂၢင္တရားပြားမ်ားႏုိင္ ၾကပါေစရန္ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔သအပ္ပါတယ္ရွင့္္..။

ဝိပႆနာ ထင္မပါ ဉာဏ္ျမင္တာ ပဲရႈရမည္


ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မူလဓမၼ ဆရာေတာ္ ဦးဝိဇယ ရဲ႔ တရား ေတာ္ေလးေတြကုိ ပဲ ကၽြန္မ ဆက္လက္ မွ်ေဝခ်င္ပါတယ္..။ဆရာေတာ္ ရဲ႔ မူရင္း အတုိင္း စကားလုံးမ်ားကုိ မွ်ေဝေရးသားပါရေစ..။
ဝိပႆနာ ထင္မပါ ဉာဏ္ျမင္တာ ပဲရႈရမည္၊ ဟူေသာ လကၤာ နဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး ကုသုိလ္တရား အားထုတ္ လုိ သူတုိင္း မသိမျဖစ္သိရမဲ႔လုိအပ္ခ်က္ ျဖစ္တဲ့ သမၼာဒိ႒ိ (၅) မ်ဳိး ရွိပါတယ္..။
(၁) ကမၼသကတာ သမၼာ ဒိ႒ိ
(၂) စ်ာနသမၼာ ဒိ႒ိ
(၃)ဝိပႆနာ သမၼာ ဒိ႒ိ
(၄) မဂၢ သမၼာ ဒိ႒ိ
(၅)ဖလသမၼာ ဒိ႒ိ

(ကုိယ္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ကုသုိလ္ကံ အကုသုိလ္ကံ တုိ႔သည္ သာ ကုိယ္ ၏ ကုိယ္ ပုိင္ ဥစၥာ) ဟုသိျမင္ျခင္း ကုိ ကမၼသကတ သမၼာဒိ႒ိ လုိ႔ေခၚပါတယ္..။ဤ ေနရာ မွာ ကုသုိလ္ ၊အကုသုိလ္ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သိစရာ မ်ားကုိ သိထားသင့္ပါတယ္..။
မသိထားရင္ ကုသုိလ္ ျဖစ္မွန္းမသိ၊ အကုသုိလ္ ျဖစ္မွန္းမသိပဲ
ပါပသၼိ ံ ရမတိ မေနာ= စိတ္သည္ မေကာင္းမႈ မွာ ေပ်ာ္၏။ ဆုိ သည့္ အတုိင္း အကုသုိလ္ ေတြသာ ျဖစ္ေန တတ္ ပါတယ္..။
ကုသုိလ္ ၊အကုသုိလ္ နဲ႔ ပတ္ သက္ ၿပီး လကၡ ဏာ၊ရသ ၊ ပစၥဳပ႒ာန္၊ ပဒ႒ာန္ လုိ႔ မွတ္သားနားလည္ ဖြယ္ (၄) မ်ဳိးရွိပါတယ္..။

အနဝဇၨ သုခဝိပါက လကၡဏံ ကုသလံ ၊ အကုသလ ဝိဒၶံ သနရသံ။
ေဝါဒါန ပစၥဳပ႒ာနံ ၊ေယာ နိေသာ မနသိကာ ရပဒ႒ာနံ။
ကုသလံ ကုုသိုလ္တရားသည္ ၊ အနဝဇၨ သုခဝိပါက လကၡဏံ -အျပစ္ကင္းျခင္း ေကာင္းက်ဳိးေပးျခင္း လကၡဏာ ရွိ၏။
အကုသလံဝိဒၶံ သနရသံ - အကုသုိလ္ ကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္းကိစၥရွိ၏ ။
ေဝါဒါနပစၥဳပ႒ာနံ - ျဖဴစင္ေသာ တရားလုိ႔ ေယာဂီတုိ႔ က ဉာဏ္မွာ ထင္ လာ ႏုိင္၏
ေယာနိေသာ မနသိကာရ ပဒ႒ာ နံ - အသင့္အားျဖင့္ႏွလုံးသြင္းမွန္ ျခင္း သည္ လ်င္ နီးစြာေသာ အေၾကာင္း ရွိ၏။

သဝဇၨ ဒုကၡဝိပါကလကၡဏံ အကုသလံ ၊ကုသလပဋိပကၡရသံ။
ကာလုႆိယ ပစၥဳပ႒ာနံ ၊အေယာ နိေသာ ၊ မနသိကာရ ပဒ႒ာ နံ။
အကုသလံ -အကုသုိလ္ တရားသည္ ၊ သဝဇၨ ဒုကၡဝိပါကလကၡဏံ အျပစ္ရွိျခင္း ဆုိးက်ဳိးေပးျခင္းလကၡဏာ ရွိ၏။
ကုသလပဋိပကၡရသံ- အကုသုိလ္တရားကုိ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျပဳျခင္း ကိစၥရွိ၏။
ကာလုႆိယ ပစၥဳပ႒ာနံ - မည္းညစ္ေသာ တရားဟု ေယာဂီ တုိ႔ ဉာဏ္မွာ ထင္လာႏုိင္ ၏။
အေယာ နိေသာ ၊ မနသိကာရ ပဒ႒ာ နံ - မသင့္ေသာ အားျဖင့္ ႏွလုံးသြင္းမွားျခင္း သည္ လ်င္နီးစြာေသာ အေၾကာင္းရွိ၏။

ေလာကမွာတရားမရသူရယ္ လုိ႔ မရွိပါဘူး။ ကုသုိလ္ တရားမရရင္ အကုသုိလ္တရားကေတာ့ ရဘုိ႔ေသခ်ာ ၿပီးသားပါ..။
လကၡဏာ ဆုိတာ အမွတ္အသားျဖစ္ပါတယ္..။ အမွတ္အသားလကၡဏာ မ်ားကုိ ၾကည့္ ၿပီး ခြဲျခားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္..။
ကုသလ ဟူေသာ ပါဠိစကားမွ ဆင္းသက္လာေသာ ကုသုိလ္ ဟူေသာ ပါဠိသက္ ေဝါဟာရ၏ ခႏၶာ မွာ ေတြ႔ႏုိင္ေသာ အမွတ္အသားလကၡဏာ မ်ားမွာ အနဝဇၨ = အျပစ္ကင္းျခင္း လကၡဏာ ႏွင့္ သုခဝိပါကာ=ေကာင္းက်ဳိးေပးျခင္းလကၡဏာ အားျဖင့္ ၂-ပါးရွိ ပါတယ္..။

အကုသလ ဟူေသာ ပါဠိစကားမွ ဆင္းသက္လာေသာ အကုသုိလ္ ဟူေသာ ပါဠိသက္ ေဝါဟာရ၏ ခႏၶာ မွာ ေတြ႔ႏုိင္ေသာ အမွတ္အသားလကၡဏာ မ်ားမွာ သာဝဇၨ = အျပစ္ရွိ ျခင္း လကၡဏာ ႏွင့္ ဒုကၡ ဝိပါကာ=ဆုိးက်ဳိး ေပး ျခင္းလကၡဏာ အားျဖင့္ ၂-ပါးပင္ ရွိ ပါတယ္..။

သတၱဝါေတြရဲ႔ စိတ္ထဲမွာ စြန္႔လႊတ္ျခင္းသေဘာတရားမ်ား တခါတရံျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္.။ စြန္႔ လႊတ္ ျခင္း သ ေဘာမ်ားမျဖစ္ေပၚခ်ိန္မွာေတာ့ စြဲလန္းျခင္းသေဘာ မ်ားသာ အၿမဲ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ ရိွပါတယ္။ စြန္႔လႊတ္ ျခင္းသေဘာတရားမ်ား စိတ္ထဲမွာ ျဖစ္ေပၚလ်င္ အျပစ္ကင္းျခင္း ကုသုိလ္လကၡဏာ မ်ား ျဖစ္ေပၚပါတယ္..။
ထုိ စြန္႔လႊတ္ျခင္းသေဘာတရားမ်ားျဖစ္ေပၚလာ သည္ ႏွင့္ တၿပဳိင္နက္ ခ်မ္းသာ ျခင္း၊ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ အရေတာ္ ျခင္းသေဘာတရားမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာ ပါတယ္..။ ထုိ႔ေၾကာင့္ (စြန္႔လ်င္+ ခ်မ္းသာ) ဟူေသာ သေဘာ တရားမ်ားကုိ ကုသုိလ္ လုိ႔ေခၚပါတယ္။

စြဲလမ္း ျခင္းသေဘာတရားမ်ား စိတ္ထဲမွာ ျဖစ္ေပၚလ်င္ အျပစ္ရွိျခင္း အကုသုိလ္လကၡဏာ မ်ား ျဖစ္ေပၚပါတယ္..။ ထုိ စြဲလမ္းျခင္း သေဘာတရားမ်ားျဖစ္ေပၚလာ သည္ ႏွင့္ တၿပဳိင္နက္ ဆင္းရဲ ျခင္း၊ သေဘာ တရားမ်ားလည္းတၿပဳိင္နက္ ျဖစ္ေပၚလာ ပါတယ္..။ထုိ႔ေၾကာင့္ (စြဲလ်င္+ ဆင္းရဲ) ဟူေသာ သေဘာ တရားမ်ား ကုိ အကုသုိလ္ လုိ႔ေခၚပါတယ္။

(စြဲလ်င္+ ဆင္းရဲ ) ဟူေသာ သေဘာ ရွိေသာ အကုသုိလ္တရား၏ နယ္ မွာ အလြန္က်ယ္ဝန္းလွပါတယ္..။မရွိေသးတာ ကုိ စြဲ လမ္းလ်င္လည္း ဆင္းရဲတယ္..။ ရွိၿပီးသားကုိ စြဲလမ္းလ်င္ လည္းဆင္းရဲတယ္..။ပ်က္စီးသြားတာ ေတြစြဲလမ္းလ်င္လည္းဆင္းရဲတယ္..။အတိတ္အေၾကာင္းအာရုံမ်ား ကုိ စြဲလမ္းလ်င္ လည္းဆင္းရဲတယ္..။ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္း အရာ အာရုံမ်ား စြဲလမ္းလ်င္ လည္းဆင္းရဲတယ္..။အနာ ဂတ္ အေၾကာင္းအရာ အာ ရုံ မ်ားစြဲလမ္းလ်င္လည္းဆင္းရဲတယ္..။

စြဲလမ္းျခင္းဟူသည္ မွာ သိစရာ မ်ားကုိ သိေနေသာ သေဘာ သာ ရွိေသာ ေလာ ကႀကီးကုိ ခ်စ္စရာ ေကာင္းလုိ႔ ခ်စ္တာ ဟူ၍ မုန္းစရာ ေကာင္းလုိ႔ မုန္းတာ လုိ႔ (သိစရာကုိ တည့္တည့္ မေတြးပဲ) ခ်စ္စရာ မုန္းစရာလုိ႔ (ထည့္ထည့္ ေတြးျခင္း)ကုိ စြဲလမ္းျခင္းလုိ႔ေခၚပါတယ္..။စြဲလမ္းတုိင္းလည္း ဆင္းရဲတယ္..။ ထည့္ထည့္ေတြးတုိင္း လည္း ဆင္းရဲပါတယ္ ။

အကုသုိလ္ နယ္ က်ယ္ သကဲ့ သုိ႔ (စြန္႔လ်င္+ခ်မ္းသာ) ဟူေသာ သေဘာ ရွိေသာ ကုသုိလ္ နယ္ ကလည္း အလြန္႔ အလြန္ က်ယ္ ဝန္းလွပါတယ္..။ကုိယ္ ပုိင္ေသာ သက္ရွိသက္မဲ့အားလုံးႏွင့္ ကုိယ္ ဆုိင္ေသာ ၃၁ ဘုံလုံးရွိ သက္ ရွိ သက္ မဲ့ အားလုံးကုိ (စြန္႔လႊတ္မယ္) လုိ႔ ပုဗၺ ေစတနာ ေပၚရင္ ခ်မ္းသာ တယ္။ (စြန္႔ လြတ္တယ္) လုိ႔ မုဥၥေစတနာ ေပၚရင္လည္းခ်မ္းသာ တယ္။ (စြန္႔ၿပီးတာ ကုိ ဝမ္းသာ တယ္) လုိ႔ ပရေစတနာ ေပၚရင္ လည္း ခ်မ္းသာ တယ္..။

စြန္႔လႊတ္ျခင္းဟူသည္ မွာ ၃၁ဘုံလုံးရွိ အာ ရုံမ်ားကုိ ခ်စ္စရာေကာင္းလုိ႔ ခ်စ္တာလုိ႔ေလာဘ ျဖင့္ ၄င္း ၊မုန္းစရာေကာင္းလုိ႔ မုန္းတာ ဟူေသာ ေဒါသျဖင့္၄င္းအဟုတ္ထင္စရာေကာင္းလုိ႔ အဟုတ္ထင္တာ လုိ႔ေမာဟျဖင့္၄င္း ထည့္ထည့္ ေတြးျခင္း အျမင္မွားမ်ားကင္းစင္ၿပီး သိစရာ မ်ားကုိ သိတာ လုိ႔ အမွန္ အတုိင္းတည့္တည့္ ေတြးႏုိင္ ျခင္း ကုိ စြန္႔လႊတ္ ျခင္းလုိ႔ေခၚပါတယ္..။စြန္႔လႊတ္တုိင္းခ်မ္းသာ တယ္..တည့္တည့္ေတြးတုိင္း လည္းခ်မ္းသာ ပါတယ္..။

ကုသုိလ္ နဲ႔ အကုသုိလ္ ကုိ စိစစ္ရာ မွာ အလုပ္နဲ႔ မစိစစ္ ပဲ မိမိစိတ္ထဲမွာ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လကၡဏာ မ်ားျဖင့္ စိစစ္ရပါမယ္..။မိမိစိတ္ထဲစြဲလမ္းျခင္းနဲ႔ ဆင္းရဲျခင္းလကၡဏာ မ်ားေပၚတုိင္း အကုသုိလ္ ျဖစ္ၿပီလုိ႔ နားလည္သေဘာေပါက္ ရပါမယ္..။မိမိစိတ္ထဲ စြန္႔လႊတ္ ျခင္းႏွင့္ ခ်မ္းသာ ျခင္းလကၡဏာ မ်ားေပၚတုိင္း ကုသုိလ္ ျဖစ္ၿပီလုိ႔ နားလည္ သေဘာ ေပါက္ ရပါမယ္..။

စိတ္ထဲမွာ ျဖစ္ေပၚလာ တတ္ေသာ(စြန္႔လ်င္ + ခ်မ္းသာ) ကုသုိလ္ ႏွင့္ စြဲလ်င္ +ဆင္းရဲ အကုသုိလ္ မ်ားကုိ ခႏၶာေတြ႔ သေဘာ ေပါက္ လ်င္ ကမၼ သကတ သမၼာ ဒိ႒ိ လို႔ေခၚပါတယ္..။ ( စြန္႔ လ်င္ဆင္းရဲလိမ့္မယ္၊ စြဲလမ္းမွ ခ်မ္းသာလိမ့္မယ္) လုိ႔ေျပာင္းျပန္ ထင္ေနျခင္းသည္ မိစၦာ ဒိ႒ိလုိ႔ေခၚပါတယ္။

ခႏၶာ မွာေတြ႔ ရတဲ့ အတုိင္း (စြန္႔ လ်င္+ ခ်မ္းသာ) ဟူေသာ သေဘာ ကုိ ကုသုိလ္ လုိ႔ တည့္တည့္သိျမင္ ျခင္းသည္ ကမၼသကတ သမၼာဒိ႒ိ ျဖစ္ပါတယ္..။ (စြဲလ်င္ +ဆင္းရဲ) ဟူေသာ သေဘာ ကုိ အကုသုိလ္ လုိ႔တည့္တည့္သိျမင္ျခင္းသည္ လည္း ကမၼသကတသမၼာဒိ႒ိ ျဖစ္ပါတယ္..။

ခႏၶာ သေဘာ ႏွင့္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ဆန္႔က်င္ၿပီး စြန္႔လ်င္ ဆင္းရဲလိမ့္မည္၊ စြဲလမ္းမွ ခ်မ္းသာ လိမ့္မည္ လုိ႔ထည့္ထည့္ သိေနျခင္းကုိ မိစၦာဒိ႒ိ လုိ႔ေခၚပါတယ္..။အဲလုိ ကုသုိလ္ ၊အကုသုိလ္ အမွန္တရားကုိ သိလုိလ်င္ လကၡဏာ ႏွင့္ခြဲၾကည့္ ရပါမည္..။

Sunday, March 15, 2009

ေရႊအုိးရတာ ထက္ တန္ဘုိးႀကီးေသာ အသိ

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မူလဓမၼ ဆရာေတာ္ ဦးဝိဇယ ေျပာတာ ေလးကုိ ပဲ ဆက္ ၿပီးေရးလုိက္ ပါတယ္..။ တည့္တည့္ ေတြးပါ ထည့္ထည့္ မေတြးပါနဲ႔ ဆုိတဲ့ အသိေလးကုိ ရတာ ဟာ အလြန္႔ အလြန္႔ ကုိ တန္ဘုိးရွိသြားပါတယ္..။ဣ စ ၦာ သယေရႊအုိးကုိ ရလုိက္ သူထက္ပင္ တန္ဘုိးရွိသြားပါတယ္..။

ဣ စၦာ သယေရႊအုိး ရထားသူေတြဟာ စားဝတ္ေနေရး အားလုံးလုိတရ ျဖစ္ၾကတယ္..အားလုံးလည္း အဆင္ေျပၾကပါတယ္..။ဒါေပမဲ့ ေရႊအုိးကုိ မစြန္႔ႏုိင္ေသာ ေၾကာင့္ ေစာင့္ေရွာက္ရေသာ ဒုကၡ ႏွင့္ ေသျခင္း တရား လာ မွာ စုိးရိမ္ရေသာ ဒုကၡ မ်ားရွိပါေသးတယ္..။

သိစရာ မ်ားကုိ သိျခင္း မွ ျဖစ္ေသာ ေလာ ကႀကီး ကုိ (သိစရာ) လုိ႔ တည့္တည့္ေလးေတြး လုိက္ေသာ အခါ ခ်စ္စရာ မုန္းစရာ လုိ႔ထည့္ထည့္ ေတြးေသာ ျပႆနာမ်ားအားလုံး ၿငိမ္းေအးသြားပါေတာ့တယ္..။

ေနေရးမွာ လာဘ၊ ယသ၊ ပသံသ၊ သုခ ဟူေသာ ေကာင္းေသာ ေလာ ကဓံ(၄)ပါးႏွင့္ေတြ႔ရလည္း သိစရာ မွ် သာ ထားႏုိင္ေတာ့ ခ်စ္စရာလုိ႔ထည့္ေတြး ကာ ေလာဘ ၊ မာန မ်ား တက္ ၿပီးအပါယ္ က်ရမယ့္ ေဘးဒုကၡ မွ ကင္ေဝးေစပါတယ္။

အလာဘ၊အယသ၊ နိႏၵာ၊ဒုကၡံ ဟူေသာ ဆုိးတဲ့ ေလာကဓံ(၄)ပါး ႏွင့္ေတြ႔ရလ်င္ လည္းသိစရာမွ်သာ ထားႏုိင္ရင္ေတာ့ မုန္းစရာလုိ႔ထည့္ေတြးကာ ေဒါသ၊ ေသာကမ်ားတက္ ၿပီး အပါယ္ က်ရမယ့္ ေဘးဒုကၡမွ ကင္းေဝး ေစပါတယ္။

ေနေရးမွာသိစရာ မွ်သာထားၿပီး အဆင္ေျပရင္လည္း ၊ေသေရးမွာလည္း အဆင္ေျပ ႏုိင္ပါ တယ္။ဒီဘဝဆုိတာလည္းသိစရာမွ်သာ ရွိတယ္..။ေနာင္ဘဝဆုိတာလည္း သိစရာ မွ်သာ ရွိတယ္။ခ်စ္စရာ မုန္းစရာ လုိ႔ ထည့္ထည့္ေတြးေသာ ေၾကာင့္ ဘဝႏွင့္ ပတ္သက္ေသာျပႆနာ မ်ားအားလုံးအဆင္ေျပ သြားပါတယ္..။

ေလာကႀကီးကုိ မခ်စ္တတ္ မမုန္းတတ္တဲ့လူ ျဖစ္လာ ႏုိင္ ၿပီး အက်ဳိးရွိေသာ အလုပ္ကုိ သာ မ်ားမ်ားလုပ္ကုိင္ ႏုိင္ ၾကပါလိမ့္မယ္..။ ဣ စ ၦာ သယေရႊအုိး ရသူမွာ ဒုကၡမ်ားစြာ ရွိေသးေသာ္လည္း ဒီအဓိပၸါယ္ေလး ကုိ ရတဲ့ သူမွာ ဒုကၡအားလုံးၿငိမ္းေအးသြားပါတယ္..။ထုိ႔ေၾကာင့္ ဣ စၦာသယ ေရႊအုိး ရရွိသူထက္ ပင္ တန္ ဘုိးႀကီး ပါတယ္ လုိ႔ ေျပာ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေလာ ကမွာ ေရာေထြးေနတဲ့ အေကာင္းအဆုိး အမွားအမွန္ ကုိ ဒီတရားေလး ကလ်င္ ျမန္စြာ ခြဲ ျခား ႏုိင္ေသာ ေၾကာင့္ ပညာ ကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ သိစရာ မွ်ကုိ တည့္တည့္ေတြးပါ ဟူေသာ တရားစကားေလးဟာ အေကာင္းဆုံးနဲ႔အမွန္ဆုံး ကုိ သိျမင္ႏုိင္ေသာ ဉာဏ္ပညာ ကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။

(ခ်စ္စရာ မုန္းစရာ အထင္မ်ားျဖင့္ ထည့္ထည့္ မေတြးပါနဲ႔ ) ဟူေသာ တရားစကားေလး ဟာ လည္း အဆုိးဆုံးနဲ႔ အမွားဆုံးကုိ သိျမင္ႏုိင္ေသာ ဉာဏ္ပညာ ကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္..။အမွားအမွန္ ခြဲျခားသိရာ မွာ အလြန္ ခရီး ေရာက္ ေသာ တရားစကားျဖစ္ပါတယ္။

စာဖတ္ရာ မွာ ျဖစ္ေစ တရားနာ ရာ မွာ ျဖစ္ေစ၊ တရားေဆြးေႏြးရာ မွာ ျဖစ္ေစ သိစရာ မွ်သာ အျဖစ္ျဖင့္ ႏွလုံးသြင္းႏုိင္ေအာင္ ႀကဳိးစားသြားပါ့မယ္ ဘုရား။ မႀကဳိးစားလုိ႔လည္း မျဖစ္ေတာ့ပါဘူးအရွင္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္တုိ႔ ေလ့က်င့္ခဲ့တာ ေတြ ကအပါယ္ က် ဘုိ႔ အလြန္ေသခ်ာ ေနပါတယ္ ဘုရား။

စာ ဖတ္ရာ မွာ လည္းကုိယ့္ရွိတဲ့ အသိေလးတစ္ထြာ တစ္မုိက္ နဲ႔ ခ်စ္စရာ မုန္းစရာ အျဖစ္ထည့္ေတြးကာ စာေရးဆရာ မ်ားကုိ ျပစ္မွားခဲ့တာ မနည္းပါဘူးဘုရား။တရားနာ ရာ မ်ာလည္း ကုိယ္သိထားတဲ့ ထည့္ စရာ မ်ားႏွင့္ ခ်စ္စရာ မုန္းစရာ အျဖစ္ ထည့္ ထည့္ ေတြးၿပီး တရားေဟာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကုိ ျပစ္မွားမိတာ ေတြလည္း မ်ားလွပါ ၿပီဘုရား။

တရားေဆြးေႏြးရင္ လည္း ဒီအတုိင္းပါပဲ။အနိမ့္အျမင့္ အထင္မွားေတြကုိ ခ်စ္စရာ မုန္းစရာ အျဖစ္ ထည့္ ထည့္ ေတြးၿပီး ျပစ္မွားခဲ့တာ ေတြလည္း မနည္းပါဘူး။ ကုိယ္ ျပစ္မ်ားတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြထဲမွာ အရိယာ ပုဂၢဳိလ္ မ်ားမပါဘူး လုိ႔ မေျပာ ႏုိင္ ပါဘူး ဘုရား။ အရိယာ ပုဂၢဳိလ္ေတြသာ ပါခဲ့ရင္ အရိယူပဝါဒ ကံထုိက္ ၿပီး အပါယ္ က် ဘုိ႔ေသခ်ာ ေနပါ တယ္ ဘုရား။

တပည့္ေတာ္ ဒီ အသိဉာဏ္ေလးကို မွ်ေဝခြင့္ ျပဳပါဘုရား။ အခ်ိန္မီေလး သည္ အသိဉာဏ္ကုိ မရရင္တပည့္ေတာ္တုိ႔ တေတြသည္ ……..
(တေတြေတြ ေသလုိ႔သြားရင္ လွ၊ တဖြားဖြား ေအာက္ နယ္ မွာ ၊ ယမနယ္ ဘုံအႏွံ့ အကုန္လုံးစုၾကမည္သာ)ဟူေသာ လယ္ တီ ဆရာေ တာ္ဘုရား ႀကီး၏ ေတးတပ္ အတုိင္း ျဖစ္ၾကရပါေတာ့မယ္ ဘုရား။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဘုရား။

Saturday, March 14, 2009

တည့္တည့္ေတြးပါ ထည့္ထည့္မေတြးပါနဲ႔

(တည့္တည့္ေတြးပါ ထည့္ထည့္မေတြးပါနဲ႔) ဆုိတဲ့..
သည္ စကားေလးက ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မူလဓမၼဆရာေတာ္ ဦးဝိဇယ ရဲ႔ စကားေလးပါ…ႀကဳိက္ ႏွစ္သက္ လြန္းလုိ႔ မွတ္ထားျဖစ္မိတယ္.။က်င့္သုံးေနျဖစ္ခဲ့တယ္..။.အခုPost မွာလည္း စကားလုံး အားလုံးနီးပါး ဆရာေတာ္ဘုရား ရဲ႔ မူရင္း အတုိင္းျဖစ္ေအာင္မွ်ေဝ လုိက္ပါတယ္..။

တည့္တည့္ေတြးပါဆုိတာ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ သမၼာ သကၤပၸ ျဖစ္ေအာင္ ေနရမယ္ လုိ႔ ဆုိလုိပါတယ္..။

ထည့္ထည့္ မေတြးပါနဲ႔ ဆုိတာကေတာ့ အဓိပၸါယ္ က မိစၦာ သကၤပၸ မျဖစ္ေအာင္ေနရမယ္ လုိ႔ ဆုိလုိ ပါတယ္..။

တည့္တည့္ သိျမင္ရင္ သမၼာဒိ႒ိ ျဖစ္ ၿပီး ထည့္ထည့္ သိမယ္ ဆုိရင္ မိစၦာ ဒိ႒ိ ျဖစ္ပါတယ္..။

တည့္တည့္ ေတြးရင္ သမၼာ သကၤပၸ ျဖစ္ ၿပီး ထည့္ထည့္ေတြးရင္ မိစၦာ သကၤပၸ ျဖစ္ပါတယ္..။

တည့္တည့္ သိအာင္ ႀကဳိးစားရင္ သမၼာ ဝါယမျဖစ္ၿပီး ၊ ထည့္ ထည့္ သိ ၿပီးႀကဳိးစားရင္ မိစၦာ ဝါယမ ျဖစ္ပါတယ္..။

တည့္တည့္ သိအာင္ ဂရုစုိက္လွ်င္ သမၼာ သတိ ျဖစ္ၿပီး ၊ ထည့္ ထည့္ သိ ၿပီးဂရုစုိက္ လွ်င္ မိစၦာ သတိ ျဖစ္ပါတယ္..။

တည့္တည့္သိျမင္ ျခင္းမွာ တည္ ၾကည္ ေနလွ်င္ သမၼာ သမာဓိျဖစ္ၿပီး ၊ထည့္ထည့္ သိ ၿပီးတည္ ေနလွ်င္ မိစၦာသမာဓိ ျဖစ္ပါတယ္ ။

ေလာကမွာ ေကာင္းတာ မျဖစ္ရင္၊ ဆုိးတာ ျဖစ္တယ္ ဆုိတာ သတိ ႀကီးစြာ ထားရပါလိမ့္ မယ္…။
(၃၁)ဘုံဟူေသာ ေလာ ကႀကီးကုိ အမွန္ အတုိင္းအသုံးျပဳလုိလွ်င္၊ (သိတာ ႏွင့္ သိစရာမွ်သာ) လုိ႔ တည့္တည့္ေလးေတြးရပါမယ္..။

တည့္တည့္ေလးေတြးေတာ့ တည့္တည့္ေလးသိတယ္..။တည့္တည့္ေလးသိေတာ ့တည့္တည့္ေလးဂရုစုိက္မယ္.။တည့္တည့္ေလးအားထုတ္မယ္..။ ေနာက္ ဆုံး တည့္တည့္ သိတဲ့ အေပၚမွာ တည္ၾကည္ သြားပါလိမ့္ မယ္.။

(သိတာ ႏွင့္ သိစရာ မွ်သာ ရွိတယ္) လုိ႔ေလာကသဘာဝ အမွန္တုိင္း မဂၢင္ေကာင္း မ်ားၿခံရံ ၿပီး အာ ရုံေတြကုိ အသုံးျပဳလုိက္ရင္ စိတ္ထဲမွာ လြတ္ လပ္ သြားပါတယ္..။

သန္႔ရွင္းစင္ ၾကယ္ သြားပါတယ္..။ ေပါ့ပါး သက္ သာေသာ ခ်မ္းသာ ကုိလည္း ရရွိလာ ပါတယ္..။
ေယာနိေသာ မနသိကာရ= အသင့္အားျဖင့္ ႏွလုံးသြင္းျခင္း လုိ႔လည္းေခၚပါတယ္..။

သိစရာ မ်ားကုိ သိျခင္းမွ်သာ ရွိေသာေလာက ႀကီးကုိ ခ်စ္စရာ မ်ားကုိ ခ်စ္တာလုိ႔ ၎ ၊ မုန္းစရာ မ်ားကုိ မုန္းတာ လုိ႔၎ ထည့္ ထည့္ၿပီးေတြးေနၾကပါတယ္..။

ထည့္ထည့္ ၿပီးေတြးျခင္းကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး ထည့္ ထည့္ သိ ၿပီး သိျခင္း၊ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဂရုစို္က္ျခင္း တည္ ျခင္းမ်ားျဖစ္လာ ၿပီး မိစၦာ မဂၢင္မ်ားရႈပ္ေထြးႏွိပ္စက္ တတ္ပါတယ္..။
တည့္တည့္ မေတြးပဲ ထည့္ထည့္ ၿပီးေတြးေန သမွ် ဘယ္ ေသာ ခါမွ် အမွန္တရားကုိ ေတြ႔ႏုိင္ေတာ့ မွာမ ဟုတ္ပါဘူး..။
အမွန္ မေတြ႔ႏုိင္ေသာ ခ်စ္ စရာႏွင့္ မုန္းစရာ အေတြးမ်ားကုိ ထည့္ ထည့္ေတြးတယ္ လုိ႔ေခၚ ၿပီး
အေယာနိေသာ မနသိကာရ= ဆန္႔က်င္ဘက္ အားျဖင့္ မသင့္မတင့္ႏွလုံးသြင္း ျခင္း လုိ႔လည္းေခၚပါတယ္..။

တရားေဆြးေႏြးတဲ့ အခါ မွာလည္း ထုိ ပုဂၢဳိလ္၏ ခ်စ္စရာ မုန္းစရာ ဂုဏ္ ေတြကုိ ထည့္ထည့္ ေတြးၿပီး မေဆြး ေႏြးရပါဘူး..။သိစရာလုိ႔ ႏွလုံးသြင္းကာ တရားသေဘာမ်ားကိုသာ တည့္တည့္ေလးေတြးၿပီးေဆြး ေႏြး ရပါမယ္..။

တရားစာ အုပ္ ဖတ္ရာ မွာ လည္း စာေရးဆရာ ၏ ခ်စ္စရာ မုန္းစရာ ဂုဏ္မ်ားကုိ ထည့္ထည့္ေတြးၿပီး မဖတ္ရပါဘူး။ သိစရာလုိ႔ ႏွလုံးသြင္းကာ တရားသေဘာ မ်ားကုိ သာ တည့္တည့္ေလးေတြးၿပီးဖတ္ရပါမယ္..။

တရားနာ ၾကားရာ မွာ လည္း တရားေဟာ ဆရာ ရဲ႔ ခ်စ္စရာ မုန္းစရာ ဂုဏ္ေတြကုိ ထည့္ထည့္ေတြးၿပီး မနာ ၾကားရပါဘူး.။ သိစရာလုိ႔ ႏွလုံးသြင္းကာ တရားသေဘာ မ်ားကုိ သာတည့္တည့္ေလးေတြးၿပီးနာ ၾကားရပါမယ္.။

ခ်စ္စရာလုိ႔ သတ္ မွတ္ရေလာက္ ေအာင္ ထူးျခားခ်က္ ကုိ ဂုဏ္လုိ႔ေခၚ သကဲ့ သုိ႔ မုန္းစရာလုိ႔ သတ္ မွတ္ေလာက္ ရေအာင္ ထူးျခားခ်က္ ကုိလည္းဂုဏ္လုိ႔ေခၚပါတယ္..။

ပုဂၢဳိလ္ ၏ ထူးျခားခ်က္ ခ်စ္စရာ ဂုဏ္ ကုိ ထည့္ထည့္ေတြးၿပီးေဆြးေႏြးမယ္၊ နာ ၾကားမယ္ ၊စာ ဖတ္မယ္ ဆုိရင္ သိစရာ အမွန္ တရားမ်ားကုိ မေတြ႔ေတာ့ ပဲ ခ်စ္စရာဂုဏ္ မ်ားကုိ ခ်စ္တာ ဘက္ ထည့္ထည့္ ေတြးၿပီး အစြဲကိ ေလသာထူလာ ပါလိမ့္မယ္..။

ပုဂၢဳိလ္ ၏ ထူးျခားခ်က္ မုန္းစရာ ဂုဏ္ ကုိ ထည့္ထည့္ေတြးၿပီး ေဆြးေႏြးမယ္ နာ ၾကားမယ္၊စာ ဖတ္မယ္ ဆုိရင္ သိစရာ အမွန္ တရားမ်ားကုိ မေတြ႔ႏုိင္ပါဘူး..။ထည့္ထည့္ေတြးထားေသာ မုန္းစရာ အမွား ကုိ ပင္အမွန္ ထင္ ကာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ် ၿပီးလုပ္ ကုိင္ၾကပါလိမ့္မယ္..။

ႏွလုံးသြင္းမွန္ ဘုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္..။ခ်စ္စရာ မုန္းစရာ လုိ႔ ႏွလုံးသြင္းရင္ အမွား ႏွလုံးသြင္းျဖစ္ပါတယ္..။သိစရာလုိ႔ ႏွလုံးသြင္းမွ အမွန္ ႏွလုံးသြင္းျဖစ္တယ္ လုိ႔ ဘာ ေၾကာင့္ ေျပာရတာ လဲဆုိရင္ အရွိ အတုိင္းတည့္တည့္သိလုိ႔ရေသာ ေၾကာင့္ သိစရာလုိ႔ႏွလုံးသြင္းတာ အမွန္ျဖစ္ရပါတယ္..။

အရွိအတုိင္းတည့္တည့္သိ မရေသာ ေၾကာင့္(သုိ႔) ရွိတာ ကတျခား ၊ သိတာ ကတျခားျဖစ္ေနေသာ ေၾကာင့္ ခ်စ္စရာ မုန္းစရာလု္ိ႔ ႏွလုံးသြင္းရင္ မွား တယ္ လုိ႔ေျပာရပါတယ္..။

ဥပမာ -ငယ္ ငယ္ တုန္းကကစားစရာေလးေတြနဲ႔ ကစားခဲ့တယ္..ခ်စ္တာမုန္းတာ အျပည့္ပါတယ္..။အခု အခိ်န္ မွာ ျပန္ေတြးလုိက္ ရင္ခ်စ္လုိ႔ မုန္း လုိ႔လည္းမရေတာ့ပါဘူး..။သိစရာ အျဖစ္သာ က်န္ပါေတာ့တယ္..။ဘာ မွ အေရး မႀကီးေတာ့ပါဘူး..။

ထုိ႔အတူ ပဲ ခ်စ္တာ နဲ႔မုန္းတာ ဟာတကယ္ မရွိလုိ႔ အၿမဲတမ္းေျပာင္းလဲေနတယ္..။အထင္ေပၚ မွာ ရပ္ တည္ေန ရေတာ့ ဘယ္ လုိမွ ခုိင္မာ မႈ မရွိေနပါဘူး..။စကၠန္႔ပုိင္းမွာ ကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာင္းလဲေနတယ္..။သိစရာ ကေတာ့ ဘယ္ ေလာက္ ပဲ ၾကာ ၾကာ မေျပာင္းလဲေတာ့ဘူး..။

အေရးႀကီးတယ္ ဆုိတာလည္းမရွိေတာ့ပါဘူး..။အေရးႀကီးတယ္ လုိ႔ထင္ေနၾကတာ ေတြအားလုံးဟာ ခ်စ္တာ က ခ်စ္စရာလုိ႔ အထင္ မွားမႈေၾကာင့္၎၊ မုန္းတာ ကမုန္းစရာလုိ႔ အထင္ မွားမႈေၾကာင့္၎ စိတ္မွာ ပူေလာင္ ေနၾကပါတယ္..။ရပ္တည္ ရာ မရၾကပါဘူး။

သိစရာမ်ားကုိ သိစရာလုိ႔သာ တည့္တည့္ေတြးေစခ်င္ပါတယ္..။ခ်စ္စရာမ်ားကုိခ်စ္တာ မုန္းစရာ မ်ားကုိ မုန္းတာ ထည့္ထည့္ မေတြးေစခ်င္ပါဘူး ။
ေတြ႔ ၾကဳံလာ တဲ့ အာ ရုံေတြအေပၚမွာ တည့္တည့္ ေတြးႏုိင္ေအာင္္ ၾကဳိးစားလ်က္ အစြဲကိေလသာမ်ား ေလ်ာ့ပါး ေအာင္ ႀကဳိးစားေနရ ပါေတာ့ တယ္..။

Thursday, March 12, 2009

ျမတ္ေလးပန္းရွစ္ဆုပ္ ၊ကၽြန္ပ္ဦးတင္၊ ပစ္လႊတ္ခ်င္မိ


သည္တရားေလးကုိ ဘာသာ ျခားမ်ားအလယ္ မွာ ေနေနရတာ တုိက္ဆုိင္မႈရွိေနတာ မုိ႔ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားတက္ ေစဘုိ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ နာယူခဲ့မိ တာပါ.ဆရာေတာ္ အရွင္ ဆႏၵာဓိကေဟာၾကားတဲ့ (အေနေဝးေပမဲ့ အေဝးေနမဟုတ္ပါ)..ဆုိတဲ့တရားေလးပါ.. အဲဒီ တရားထဲက စူဠ သု ဘဒၵါ ဟာ ကၽြန္မ အတြက္ေတာ့ Hero ေပါ့ ေလ ။

စူဠသုဘဒၵါ ဟာ အနာထပိဏ္သူေ႒းႀကီး ရဲ႔ သမီးပါ ၊ ေန႔စဥ္ သံဃာ ၂၅၀၀အတြက္ ခ်က္ ျပဳတ္လုပ္ကုိင္ရင္း၊တရားရႈမွတ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ ေသာ တာ ပန္ တည္ ေနခဲ့ ၿပီးသားပါ..။လိမၼာယဥ္ေက်းတဲ့ သူကေလးဆုိေတာ့ အနာထပိဏ္သူေဌးႀကီးရဲ႔ သူငယ္ ခ်င္း ဥဂၢါ သူေဌး ႀကီးက သူ႔သားနဲ႔ေပးစားဘုိ႔ ကမ္းလွမ္းပါတယ္..။တကယ္ေတာ့ ဥဂၢါ သူေဌးႀကီးမိသားစုဟာ ဗုဒၶဘာသာ ဝင္ေတြမဟုတ္ၾကပါဘူး။အေစလက ေတြကုိ ကုိးကြယ္တာ ပါ..။

အေစလက ဆုိတာ ကလည္းေစလက ဆုိတာ အဝတ္၊ အဆုိတာ မဝတ္တာ။အဝတ္အစားမဝတ္တဲ့ တကၠဒြန္း ေတြ ေပါ့ေလ..။အခုေခတ္ေတာ့ဂ်ိန္းဘုန္းႀကီးေတြလုိ႔ေခၚတာ ပဲ။သူတုိ႔ကုိ ကုိးကြယ္တဲ့ ဘာသာ ျခားေတြပါ..။အနာတပိဏ္သူေဌး ႀကီးကေတာ့မေပးစားခ်င္ပါ..ဒါေပမဲ့ သားေပးသမီးယူ ကတိစကားရွိထားေလတာ့ မညင္းသာျပန္ပါဘူး။ ဘုရားထံသြားေလွ်ာက္ ပါတယ္..တုိင္ပင္တာေပါ့ေနာ္..ေပးစားသင့္ မသင့္ ကုိ ပါ..။ဘုရားရွင္က စူဠသုဘဒၵါကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး ဥဂၢါ ၿမဳိ႔ မွလူအေပါင္း ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္မယ္ လုိ႔ ျမင္ေတာ္ မူတဲ့အတြက္ ေပးစားခြင့္ျပဳလုိက္ပါတယ္..။

အဲဒါနဲ႔ စူဠသုဘဒၵါ ဟာ သာဝတၳိကေနယူဇနာ ၁၂၀ မုိင္ အားျဖင့္ ၉၆၀ေက်ာ္ ေဝးတဲ့ ဥဂါၢ ၿမဳိ႔ကုိ လုိက္ သြားရ ရွာပါတယ္..။မဂၤလာ ဆြမ္းေကၽြးတဲ့ေန႔မွာသူတုိ႔ရဲ႔ အေစလက ဘုန္းႀကီး ေတြကုိ ဆြမ္းပင့္ေကၽြးတဲ့ အခါ..စူဠသုဘဒၵါ ကအခန္းထဲမွာပဲေနတယ္ထြက္ မကန္ေတာ့ပါ..။သူ႔ကုိ ကုိအတင္းဆြဲၿပီး ကန္ေတာ့ေစပါတယ္..။
စူဠသူဘဒၵါ က အရွက္ မရွိသူမ်ားကုိ လုံးဝမကန္ေတာ့ႏုိင္ပါ ေၾကာင္း ျပတ္ျပတ္သားသားရဲရဲဝ့ံဝံ့ ျပန္ေျပာပါတယ္..။ဥဂၢါ သူေဌးစိတ္ဆုိးၿပီး ခ်က္ ခ်င္းအိမ္ေပၚမွ ႏွင္ခ်တာ.. ဒါေပမဲ့ ဖခင္ အနာထပိဏ္ သူေဌးႀကီး ထည့္ ေပး လုိက္တဲ့ သူေဌးၾကီး၈ေယာက္ ရဲ႔ အဆုံးအျဖတ္ေၾကာင့္အေၾကာင္းမဲ့ ႏွင္ခ်လုိ႔ေတာ့ မရဘူးေပါ့ေနာ္..။

သူက ျပန္စိန္ေခၚတာေပါ့ နင္တုိ႔ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးေတြက ဘယ္ လုိ ေတြမုိ႔လုိ႔ ငါတုိ႔ဘုန္း ႀကီးေတြကုိ မကန္ေတာ့ ႏုိင္ရတာလဲလုိ႔ ျပန္ေမး ပါတယ္..။ဗုဒၶရဲ႔ တပည့္သားရဟန္းေတာ္ ေတြဟာ ကုိယ္ ႏႈတ္စိတ္ ၿငိမ္သက္ ၾကပါတယ္.။ၿငိမ္းေအးၾကပါတယ္။ကာယကံ၊ဝစီကံ ၊ မေနာကံ၊ ကံသုံးပါးသန္းရွင္စင္ ၾကယ္ ၾကပါတယ္.။.ေလာ ကဓံ နဲ႔ေတြ႔ ႀကဳံရင္ လည္း တုန္လႈပ္ ျခင္းမရွိၾကပါဘူး..။စူဠသူဘဒၵါက သံဃာ ေတာ္ ေတြရဲ႔ ဂုဏ္ေတာ္ ေတြကုိ ေျပာျပပါတယ္..။

ဒါဆုိရင္ ေခၚခဲ့ ပါတဲ့မနက္ျဖန္ခ်က္ ခ်င္းပင့္ေပးပါ တဲ့....စူဠသူဘဒၵါကေသာတာပန္လည္းျဖစ္တယ္၊ သူ႔ကုိယ္ သူ လည္းယုံၾကည္တယ္ေလ..။ခ်က္ ခ်င္းဘုရားရွင္နဲ႔ တကြ သံဃာ ၅၀၀ ကုိ ဆြမ္းဆက္ ကပ္ ဘုိ႔ျပင္ဆင္ ထမင္းေတြ ဟင္းေတြ ခ်က္ ျပဳတ္လုပ္ ကုိင္ပါတယ္..။
ျပင္ၿပီးညေန ၅နာရီ ဘုရားရွင္ သာ ဝတၳိမွာ တရားေဟာေနတဲ့ အခ်ိန္ေလာက္ က်ေတာ့ အိမ္ေရွ႔ ဝရံတာ ကုိ ထြက္ၿပီး ျမတ္ေလးပန္းရွစ္ဆုပ္ ကုိ ေကာင္းကင္ ကုိပစ္တင္ ၾကဲ လႊတ္ လုိက္ပါတယ္..။ဤပန္းရွစ္ဆုပ္သည္ ပင္ လ်င္္ တပည့္ေတာ္ မ၏ ဆြမ္းပင့္ဖိတ္ေလွ်ာက္ လႊာပါ..တပည့္ေတာ္မ၏ ဆြမ္းဖိတ္ျခင္းျခင္းကုိ ဤပန္းရွစ္ဆုပ္ ျဖင့္သိေတာ္ မူပါဘုရား..လုိ႔ အဓိ႒ာန္လုိက္ပါတယ္..။

ျမတ္ေလး ပန္း မ်ားက သာ ဝတၳိက ျမတ္စြာဘုရားရဲ႔ တရားေဟာပလႅင္ ေတာ္ ထက္ က မ်က္ႏွာ က်က္မွာတည္ဖြဲ႔ေနပါတယ္..။ျမတ္စြာဘုရားကုိ ဆြမ္းပင့္ဖိတ္တဲ့ လူေတြက ပင့္ေသာ္လည္း မရေတာ့ပါ စူဠသုဘဒၵါ အိမ္က ပင့္ထားတယ္ လုိ႔ မိန္႔ေတာ့ သူက မုိင္ ၉၆၀ ေက်ာ္ ေဝးတာ ဘယ္လုိ လာပင့္ တာပါ လိမ့္ေပါ့ေနာ္..ဘုရားရွင္ ကမ်က္ ႏွာ က်က္မွ ျမတ္ေလးပန္းရွစ္ဆုပ္ ကုိ ျပေတာ္ မူပါတယ္..။သူပုိ႔လုိက္တဲ့ ဖိတ္စာေတြ ပါပဲလုိ႔..။

ငါဘုရားနဲ႔ နီးတယ္ ေဝးတယ္ ဆုိတာ အကြာအေဝးနဲ႔ မဆုိင္ပါတဲ့.. သႏၱ ပုဂၢဳိလ္(သူေတာ္ေကာင္းပုဂၢဳိလ္) နဲ႔ အသႏၱ (သူေတာ္ ေကာင္းမဟုတ္တဲ့ပုဂၢဳိလ္) အေၾကာင္းေဟာ ၾကားထားပါတယ္..။
ငါဘုရားနဲ႔ ယူဇနာမ်ားစြာေဝးေနပါေစ..။သူေတာ္ ေကာင္း(သႏၱပုဂၢဳိလ္) ဟာ အေဝးမွာ ေနေပမဲ့ ငါ ဘုရားရဲ႔ ဉာဏ္ထဲမွာ ထင္ ျမင္လာ ပါတယ္။အေနနီးသူပါ..။

ငါဘုရားရဲ႔ ဒူးေပၚလက္ နဲ႔တင္ ေနေပမဲ့ နီးေသာ္လည္း အသႏၱ ပုဂၢဳိလ္ျဖစ္ေနလ်င္ ညေမွာင္ ေမွာင္မွာ ျပစ္လႊတ္လုိက္တဲ့ မွ်ားကုိ မျမင္ရသလုိ ထုိသူကုိ ငါဘုရားရဲ႔ ဉာဏ္ေတာ္ ထဲမွာ ထင္ ျမင္ မလာပါတဲ့..။

ဘုရားရွင္ ဥဂါၢၿမဳိ႔ ကုိ ၾကြမယ္ ဆုိေတာ့ သိၾကားမင္းက ဝိသၾကဳံနတ္သားကုိ ျပႆဒ္၅၀၀ ခ်က္ခ်င္း ဖန္ဆင္း ခုိင္း ၿပီး ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္ ေရွ႔ မွာ အသင့္ ျပင္ဆင္ႀကဳိဆုိေစပါတယ္..။ဘုရားရွင္ႏွင့္ သံဃာ ၅၀၀ျပႆဒ္၅၀၀နဲ႔ ၾကြလာေတာ္ မူတာ ကုိ ဥဂၢါ ၿမဳိ႔ သူ ၿမဳိ႔သားေတြက တအံ့တၾသ ၾကည္ ညိုၾကတာ.ဘယ္ေလာက္ က်က္ ေရ ရွိလုိက္လဲ..။

ဥဂၢါသူေဌးႀကီး ၾကည္ ညုိလြန္းလုိ႔၊ အားရလြန္းလုိ႔ လက္အုပ္ကေလးတခ်ီခ်ီ..နဲ႔ေပါ့ တစ္ေန႔တည္း ဆြမ္း ကပ္ မယ္ ဆုိေပမဲ့ (ရ) ရက္ ဆက္ ကပ္ ျဖစ္သြားပါတယ္..။ ျမတ္စြာဘုရားကလည္းသူေဌးႀကီးနဲ႔ ၿမဳိ႔သူၿမဳိ႔သားေတြနဲ႔ သပၸါယျဖစ္တဲ့တရားေဟာေပးတယ္..။အရွင္အႏုရုဒၶါ ကုိလည္းဥဂၢါ ျမဳိ႔မွာထားခဲ့ပါတယ္..။အဲဒါနဲ႔ ဥဂါၢၿမဳိ႔သူ ၿမဳိ႔သားေတြ ရတနာ သုံးပါးကုိ ယုံၾကည္ ဆည္းကပ္ ကုိးကြယ္ သူေတြ ျဖစ္သြားၾကပါတယ္..။ ေသာ တာ ပန္ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္ေတြ ျဖစ္သြားၾကပါတယ္။

ဘာသာျခားမ်ားအလည္ မွာ ေနထုိင္ ထိေတြ႔ေနရပါေသာ္ လည္းဘုရားနဲ႔ နီးသူ ျဖစ္ တဲ့ စရဏ စြမ္းအားမ်ားသည္ ဘာသာ ျခားမ်ားကုိ ပါ လက္ တြဲ ေခၚေဆာင္၊စြမ္းေဆာင္ ႏုိင္ပါေသာ.. စူဠသုဘဒၵါ..
သင့္ကုိ ကၽြန္မ အလြန္ အားက် မိပါတယ္..။ျမတ္ႏုိးဦး ညြတ္မိပါတယ္..။
ပတ္ဝန္းက်င္ က သင့္အားမေျပာင္းလဲႏုိင္ ၊ သင္ကသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ကုိ ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါေပတယ္..။
အမ်ားကသင့္ကုိ မေျပာင္းလဲႏုိင္ သင္ကသာ အမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲဲျမွင့္တင္ ေပးႏုိင္ပါေပတယ္..။
သင့္ကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး သင့္ကုိအမွီ ျပဳၿပီး ေကာင္းက်ဳိးမ်ားစြာ ျဖစ္တည္ေစခဲ့ရပါၿပီ..။
အမွန္သည္ အမွန္၊ အမွားသည္ အမွား စည္းပုိင္းျခားေစခဲ့ပါၿပီ..။

သင္၏ ျမတ္ေလးပန္းရွစ္ဆုပ္ကုိ ကၽြန္ပ္အားက်ပုံသြင္၊ လႊတ္တင္ခ်င္မိပါတယ္..ဘုရားရွင္ ကုိယ္စား ဆရာ ေတာ္ ဘုရားမ်ား တစ္ပါးပါးထံ ေလွ်ာက္ထားပင့္ဖိတ္၊ စိတ္ဓာတ္ခံ့ခုိင္၊ ၾကဳံႏိုင္ပါရန္ ႀကဳိးစား ေနဆဲပါ စူဠ သုဘဒၵါ ေရ.။

Tuesday, March 10, 2009

ခင္ပြန္းႀကီး(၁၀)ပါးကန္ေတာ့ျခင္းႏွင့္Holy Staircase


သားသားနဲ႔ မီးမီးေရ..

ေက်းဇူးေတာ္ရွႈင္ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ဘုရားဆုံးမ တဲ့အတုိင္းေမေမ က သီတင္းကြ်တ္လၿပည့္ကစၿပီး ေတာ့အဖိတ္ေန႔ရယ္၊လၿပည့္ေန႔၊ရယ္ လၿပည့္ေက်ာ္တစ္ရက္ေန႔ေတြမွာ ခင္ပြန္း ၾကီး၁၀ပါးကန္ေတာ့ပြဲလုပ္ပါတယ္..။သည္ေန႔ တေပါင္းလျပည့္ဆုိ ရင္ လၿပည့္ ၆ ခါတုိင္ခဲ့ပါၿပီ..။

အတိတ္ဘ၀ေတြမွာမၿမင္ႏုိင္တဲ့ ၿပစ္မွားကံေတြအမ်ား ၾကီးရွိခဲ့တယ္..အခု ဘဝမွာလည္း မသိနားမလည္ ခင္ အခ်ိန္အခါကာလေတြမွာရွိႏုိင္တယ္..။ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္မႈေတြၿပဳရမယ္…။

မာနေထာင္လႊားမႈေတြ ဟာ ဘယ္သူ႔ကုိမွ ေကာင္းက်ဳိးမေပးတဲ့ဘ၀ရဲ႔ အဆိပ္အေတာက္ေတြသာ ၿဖစ္ပါတယ္..။ကုိယ့္အေပၚ ကုိေစာ္ကား ၿပစ္မွားတဲ့သူေတြကုိလည္း ခြင့္လႊတ္ၾကရတယ္…။ဒါမွလည္း ဘ၀ခရီးကုိ စိတ္ၾကည္လင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေလွ်ာက္လွမ္း ႏုိင္ၾကမယ္ ကေလးတုိ႔ေရ။

ျပာသုိလျပည့္ တုံးကေတာ့ ဓမၼေစတီဆရာေတာ္ေဟာၾကား တဲ့ (ေ၀သာလီလွဧကရီ၏ ဘ၀ဆည္းဆာ) ဆုိတဲ့ အမၺပါလီအေၾကာင္းတရားနာၿဖစ္ခဲ့ၿပီး ဓမၼစတီဆရာေတာ္ ေဟာ ၾကာတဲ့ အရိယာ ဇာတ္ ပုဂၢဳိလ္ ျမတ္ ကုိ ဆုိတဲ့ ကဗ်ာေလး ကုိ အရင္ Post ေတြမွာ ေရးခဲ့ပါတယ္..။

အခုေတာ့ Christianity ေတြ ရဲ႔ ဝတ္ျပဳ ဆုေတာင္းပုံေလးကုိ ေဖာ္ ျပခ်င္တယ္..ခုိင္ က်ည္ တဲ့စိတ္ ဓာတ္နဲ႔ ခက္ ခဲတဲ့ အလုပ္ ကုိ လုပ္ေဆာင္ ၿပီးသူတုိ႔ရဲ႔ ဘုရားကုိ ၾကည္ညဳိပူေဇာ္ၾကတာ ေလးကုိ သားတုိ႔ သမီးတုိ႔သိေအာင္ ေျပာျပခ်င္တယ္..။
ေမေမတုိ႔ ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရားအေလာင္း ဟာ ဒီပကၤရာ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႔ ေျခေတာ္ရင္းမွာ အလ်ားေမွာက္ ကာ တံတားေဆာက္ ခါ နင္းေလွ်ာက္ သြားပါဘုရားဆုိတဲ့ ပူေဇာ္ မႈမ်ဳိးကေတာ့ ရဲရဲေတာက္ အာ ဇာနည္ ဘုရားဆုပန္ ေယာက်ၤားျမတ္တုိ႔ရဲ႔ ရာႏႈန္းျပည့္ ႏွိမ့္ခ်ရုိက်ဳိးတဲ့ ကာယကံေလးပါကြယ္..။

ေမေမတုိ႔ ဗုဒၶ ဘာသာေတြ ဘုရားၾကည္ ညုိၾကတာ ဒူးေထာက္ ၿပီး ကုိယ္ တစ္ခုလုံးရဲ႔ အေလးခ်ိန္ကုိ ဒူးေပၚမွာ ရပ္ တည္ေစလ်က္ ရွစ္ခုိးပူေဇာ္ တာ မရွိဘူးလုိ႔ေမေမထင္ပါတယ္..။ တိဘက္ေတြရွစ္ခုိးတာကေတာ့ ေမေမတုိ႔ ထုိင္ထ ဆန္႔ထုတ္ လုပ္ သလုိမ်ဳိး ထုိင္ ၊ထ ၊ဝမ္းလ်ားေမွာက္ ရွစ္ခုိးတယ္ လုိ႔ေတာ့ၾကားဘူးတယ္။မျမင္ေတာ့ မျမင္ဘူးဘူး။ ဗုဒၶဂါယာ သြားတဲ့လူေတြ ေျပာျပဘူးတယ္..။

အခုပုံေလးကေတာ့ ေရာမ ၿမဳိ႔ စိန္႔ဂၽြန္းဘုရားရွစ္ခုိးေက်ာင္း San Giorvanni , Saint John ဘုရားရွစ္ခုိးေက်ာင္းနားက Holy Staircase ပုံေလးျဖစ္ပါတယ္..။
A famous papal sanctuary located adjacent to the Basilica of St. John Lateran in Rome, the Holy Staircase is believed to be the actual steps that Jesus climbed the day He was sentenced to death. Tradition holds that the stairs were ordered sent from Jerusalem to Rome by Saint Helena, mother of the Emperor Constantine in 334 A.D. Though not completely documented, this has been believed for over 1,200 years, since it was first mentioned in papal documents in 844. The stairs are known as the Scala Pilati (Pilate's stairway) or the Scala Sancti (holy stairway).

It has been proven that the staircase was first located in the Patriarchum, the complex of palaces that was the ancient seat of popes. In 1589, Pope Sixtus V had it located to it's present location in front of the ancient palatine chapel (the Sancta Sactorum). Pope Pius IX (1846-1878) restored the staircase, and promoted it's veneration as one of Christianity's great relics. The pope climbed the 28 steps on his knees many times, an act of veneration done that was done traditionally then, and continues to this day. A prayer related to the passion of Jesus Christ is recited upon each of the 28 steps.


Christianity ေတြရဲ႔ ႀကီးျမတ္တဲ့ ဓာတ္ေတာ္ ေမြေတာ္ တစ္ခုေပါ့ကြယ္..ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကေတာ့ သူရဲ႔ ဒူးကုိ ေထာက္ျပီးႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာတက္ခဲ့တယ္.. လုိ႔ဆုိပါတယ္..။ဖတ္ၾကည့္လုိက္ပါေနာ္..။

ေရာမ ေရာက္ ျမန္မာ အခ်ဳိ႔ကေတာ့ အလုပ္ အကုိင္ အဆင္ေျပေရးအတြက္ Holy Stairs တက္ ၾကတယ္ ေျပာဘူးတယ္..။ေမေမကေတာ့ ေက်းဇူးေတာ္ ရွင္ ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးရဲ႔ အဆုံးအမ ကုိ အၿမဲ ႏွလုံးသြင္းျဖစ္ေတာ့ ဝန္ခ် ေတာင္းပန္ မႈ ရဲ႔ ထုူးကဲတဲ့ အသြင္ သ႑န္ေလး အျဖစ္ေမေမသြားေရာက္ ေလ့လာ ျဖစ္ခဲ့တယ္..။

ဘဝသံသရာ ႀကီး က ရွည္ လြန္းေတာ့ မေတာ္ဘူးတဲ့ ေဆြမ်ဳိးမရွိ မေတာ္ ဘူးတဲ့ အမိအဘ မရွိ လုိ႔ ဆုံးမထားေလေတာ့ တိရိစၦာန္ေတာင္ ခ်စ္ခင္ျမတ္နိးတဲ့ စိတ္နဲ႔ ပဲ ဆက္ ဆံ ပါတယ္..။ ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးေက်ာင္းမွာ ကေတာ့ ေခြးေကၽြးရင္ေတာင္ ခြက္ ကသန္႔ သန္႔ ျဖစ္ ရတယ္..ေသခ်ာ နယ္ ဖတ္ အရုိးထြင္၊ အရြက္ ဖယ္ ကုိယ္ တုိင္ ျမည္းၾကည့္ ၿပီးေကာင္းမွ ယုယု ယယေကၽြးတတ္ေအာင္ ဆရာေတာ္ က သင္ ေပးခဲ့ ဘူးပါတယ္.။ငွက္ ေကၽြး တဲ့ ဗန္း ေလးေတြ ဆုိရင္ လည္း အျမင့္မွာ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း၊ သပ္ သပ္ ယပ္ ယပ္ ေကၽြးရပါတယ္..။

ဒီေတာ့ အီတလီဆုိတာကေတာ့ ေမေမကုိ သူတုိ႔ရဲ႔ လုပ္ခလစာေတြထဲ ကေနေပးဆက္ ရတဲ့ အခြန္အခေတြRegional Tax ထဲကေန ပညာ သင္ ဆုေတြေပးတာ ဆုိေတာ့ ေက်းဇူးၾကီးမားစြာ ရွိေနခဲ့ပါၿပီ.. ပညာေတြ ေကာ။ေစာင့္ေရွာက္ မႈေတြ။ ေမတၱာ အၾကင္နာ တရားေတြအေပၚ ေက်းဇူးတုံ႔ ျပန္ မယ္ ဆုိတဲ့ စိတ္ကေလး ကုိ ပဲ ထားပါတယ္..။ဒါ ဟာ လည္းသရဏဂုံ မပ်က္ရေအာင္ပါ..။

တကယ္ တန္းတက္ ၾကည့္ေတာ့ မလြယ္ လွ..ဒူးေပၚ မွာ က် ေနတဲ့ အေလးခ်ိန္ ကၾကာ ၾကာ မေထာက္ ႏုိင္ပါ..ကေလးတုိ႔ေရ..။ေက်ာ္ တက္ ရေအာင္ ကလည္း ေရွ႔မွာလူေတြက အမ်ားၾကီး တထစ္ တထစ္ ကုိ သူတုိ႔ ဆုေတာင္းစာ ရြတ္ရတာ ရွိပါတယ္..။ဒါကုိေတာ့ မေဖၚျပေတာ့ဘူး..။ေမေမ လည္းမရြတ္ခဲ့ ပါဘူး..။

အာ ရုံထဲမွာ ကေတာ့ ဘဝသံသရာ အဆက္ ဆက္ က ျပစ္ မွားခဲ့ ဘူးသူမ်ားကုိ အႏူးအညြတ္ ေတာင္း ပန္ပါတယ္..သည္ နယ္ ေျမမွ ေက်းဇူးရွင္ ဆရာသမားတုိ႔အေပၚ အမွတ္တမဲ့ျပစ္မွားေစာ္ ကားမိသည္ မ်ားကုိ ေတာင္းပန္တယ္လုိ႔ပဲ အာ ရုံျပဳထားလုိက္ ပါတယ္..။၃၆ ထစ္ တက္ရပါတယ္.. အခ်ိန္ က ၄၅မိနစ္ေက်ာ္ ၾကာခဲ့ပါတယ္ကေလးတုိ႔ေရ..။

အခု ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးက ခုိင္းတာ သည္ ေလာက္ မခက္ ဘူးထင္ပါတယ္..။သစၥာ ကုိ သိျမင္ယုံၾကည္ ဘုိ႔ မေျပာနဲ႔ သစၥာ ရဲ႔ နယ္ နမိတ္ အဝန္းအဝုိင္းကုိေတာင္ ေျခခ်ခြင့္ မႀကဳံေလသူ မ်ား၊ သစၥာ စကားဆုိ နားခါးေနသူမ်ား၊ ဟာ ျပစ္မွားကံေတြ ကပိတ္ဖုံး ကာဆီးထားတာျဖစ္ပါတယ္..။ဒါကုိ ေျပေပ်ာက္ေအာင္ တရားစခန္းပြဲတုိင္းရဲ႔ သစၥာေလးပါးတရားမေဟာခင္ ညေနမွာ ကန္ေတာ့ ခန္း အျမဲထည့္ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္ ကြယ္..။

အရင္ေမေမ Multiplyမွာေရးေနစဥ္တုံးကေတာ့ စာ အုပ္ ကုိ တင္လုိ႔မရခဲ့ဘူး..။အခုဆုိရင္ ဆရာေတာ္ ဘုရားရဲ႔ ခင္ပြန္းႀကီး (၁၀)ပါးကန္ေတာ့ပြဲစာ အုပ္ ကုိ http://www.dhammaransi.net/ မွာေကာ http://vimuttisukha.blogspot.com/ (ဝိမုတၱိသုခ)Blog မွာေကာ ေမေမ့ Blog မွာပါ ရယူ ဖတ္ရႈပူေဇာ္ ႏုိင္ပါၿပီကြယ္..။

ကဲဘယ္ႏွယ္လဲ ဒူးမေထာက္ရပါဘူးေနာ္...ညြတ္ႏူးေသာ စိတ္၊ မာန္ခ်ေသာ ကံယကံ ဝစီကံ မေနာကံ မ်ားျဖင့္ ကန္ေတာ့ၾကရေအာင္ေနာ္..။တေပါင္းလျပည့္ရဲ႔ အမွတ္တရ လက္ ေဆာင္ေလး အျဖစ္ ေမေမ ေပး ပုိ႔ လုိက္ပါတယ္..။ ရွင္းသန္႔စင္ၾကယ္ ႏုိင္ပါေစ..။

Sunday, March 8, 2009

Buddhist Celebrities

သားကုိဦး(ဓမၼရသ) ႏွင့္ ကုိရဲ(အလင္းေစတမန္) ..

သည္စာ အုပ္ ကေလးက အံတီ စကၤပူ သြားတုံးက ဘုနး္ႀကီးေက်ာင္းေတြ မွာ ဓမၼဒါန လွဴထားတဲ့ ထဲက ယူလာ တဲ့ စာ အုပ္ ကေလးပါ..။စကၤပူ ကျမန္မာ ရဲ႔ ျမဳိ႔နယ္ တစ္ခုလုိျဖစ္ေနၿပီးု ျမန္မာပညာ တတ္ေတြ အမ်ား ဆုံးေရာက္ေနတဲ့ ေနရာ ျဖစ္ေနပါတယ္..။ ဗုဒၶသာသာ ျမန္မာဘုနး္ ႀကီးေက်ာင္းေတြေတာ္ ေတာ္ မ်ားမ်ားရွိပါတယ္..။

အံတီ့သူငယ္ခ်င္း http: //shwenyein.blogspot.com ရဲ႔ Data ေတြအရဆုိရင္ စကၤပူမွာ ဗုဒၶသာသာ ဦးေရ ၄၂.၅%ရွိၿပီး အစၥလာမ္ဟာ ၁၃.၉% ရွိေလေတာ့ ဟာ အျခားဘာသာ ေတြထက္ မ်ားေနတာေတြရပါတယ္ သားတုိ႔ေရ..။

အလားတူစာအုပ္ မ်ဳိးေတြကုိ ဘုန္းဘုန္းဦးကုမာရ (My Thought)မွာ မ်ားစြာ ရယူ ပူေဇာ္ ႏုိင္ ပါတယ္..။ Eunos က သီရိလကၤာေက်ာင္းဆုိရင္ ဓမၼပဒ စာအုပ္ေတြ ပါဠိ၊ အဂၤလိပ္ ၂ဘာ သာနဲ႔ ေရးထားတာ လုိ သလုိ ယူလုိ႔ရတယ္..။
ျမန္မာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြရဲ႔ ကုိယ္ ပုိင္ ပရိတ္စာ အုပ္ေတြ အဂၤလိပ္ လုိ ေရးထားတဲ့ ဗုဒၶစာေပေတြ။တရားCD ေတြ ေတာ္ ေတာ္ မ်ားမ်ားအလြယ္တကူ ရယူ ႏုိင္ပါတယ္..အံတီ စကၤပူက ျပန္ေတာ့ စာအုပ္ေတြေတာ္ ေတာ္ သယ္ ခဲ့တာ.. ဘတ္ဂ်က္ လုိင္းကေလယဥ္မယ္ ေတြ မ်က္ ေစာင္းထုိးခံရဘူးတယ္..။

သည္ စာ အုပ္ေလးမွာ Authors ေတြကဆရာေတာ္ ေတြ.. မေန႔ ကပဲ ဘုန္းဘုန္း ဦးကုမာရ Blog မွာ မေလးရွား ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး Dr.K.Sri.Dhmmananda အေၾကာင္းေလးဖတ္လုိက္ရေသးတယ္..What Buddhists Believe ဆုိတဲ့ ဆရာေတာ္ ဘုရားေရးသားခဲ့တာေပါ့သားရယ္..။အဲဒီ စာ အုပ္ကုိ အရွင္ အာ ဒိစၥရံသီ(ဆရာ ဦးဆန္းလြင္)က(ဗုဒၶသာသာဝင္ေတြယုံၾကည္ ၾကတာက)ဆုိ ၿပီးဘာ သာ ျပန္ခဲ့ ေသးတယ္..ေနာက္ ပုံပါ စာေရးတဲ့သူေတြက ဒလုိင္းလားမားတုိ႔ အာဂ်န္သုေမေဓာ Ajhan Sumedo တုိ႔ အေၾကာင္းေတြလည္း ေျပာ ျပစရာရွိေန ပါေသးတယ္..။

အခု Post မွာေတာ့ ေဟာလီဝုဒ္က မင္းသားမင္းသမီေတြ အေၾကာင္းေလးပဲ နည္းနည္းအျမည္းေပါ့ေနာ္..။ဟုိတေလာ က အံတီၾကားလုိက္ တယ္ သားတုိ႔ေကာ ၾကားလုိက္လား..နာမည္ ႀကီးေဘာ လုံးသမားDavid Beckham တုိ႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ ဗုဒၶသာ သာ ကူးေျပာင္းတဲ့ သတင္းကုိေလ..။

အခုပုံမွာကေတာ့ သားတုိ႔ေတြ႔မွာေပါ့ေနာ္..နာမည္ႀကီး မင္းသားမင္းသမီးဒါရုိ္က္တာေတြ..Buddhist Celebrities ေတြနဲ႔ Interview ထားတာေပါ့ကြယ္..။ How to develop Happiness in Daily Living ေန႔စဥ္ဘဝေတြမွာ စိတ္ၿငိမ္းေအးေအာင္ဘယ္လုိ ေနသလဲေပါ့သားတုိ႔ရယ္..အံတီထင္တယ္..Happiness ထက္ Peacefulness ကုိ ဆုိလုိ ခ်င္တာ ျဖစ္မယ္ ထင္ပါတယ္..။

ဟုိအရင္ ရုပ္ ရွင္ေတြ ၾကည့္ေနခဲ့ စဥ္ကာ လကေတာ့ အံတီ Jennifer Lopez ကုိ Wedding Planner ကားကုိ ၾကည့္ဘူးတယ္.ေတာ္ေတာ္ သမာဓိေကာင္းေကာင္း၊တိတိက်က် သပ္ သပ္ ယပ္ ယပ္ကေလး သရုပ္ေဆာင္တာ သတိထားမိပါတယ္..။သူ ကနာမည္ ႀကီးPretty Woman ကမင္းသား Richard Gere ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္လာ ခဲ့ ၿပီး Spiritual Talk ေတြလည္းေပးခဲ့ဘူးတာ ၾကားဘူးတယ္ ကေလးတုိ႔ေရ..။

သားတုိ႔သိတဲ့ နာမ ည္ ႀကီး Titanic မင္းသား Leonardo DiCaprio ဗုဒၶဘာသာ ကုိ သူ႔ ရဲ႔ စိတ္ဓာတ္ ခြန္အားေတြ ျပန္လည္ ျဖည့္တင္းေပးဘုိ႔ ဝင္ေရာက္လာ တဲ့ အေၾကာင္းကုိ London Daily Mirror သတင္းစာ ကသည္လုိေဖာ္ ျပခဲ့ပါတယ္..။

Although he is arguably the most in-demand actor in Hollywood at the moment,Leonardo DiCaprio has joined a Buddhist group in Los Angeles and has vowed to drop out of filmmaking until he is recharged. The newspaper quoted di Caprio as saying that he is seeking (Peace and Tranquility) and that he is considering “taking a long break before returning to set…some months, may be a year”

အံတီ ခုလုိ ေရးတဲ့ အေၾကာင္းေတြကုိ သားတုိ႔ သိၿပီးသားလည္းျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မွာပါ..မင္းသားေတြေတာင္ ဗုဒၶဘာသာ ကုိ ကုိးကြယ္တယ္ ဆုိၿပီးဂုဏ္ယူစရာမ်ဳိးေတာ့ လည္း မဟုတ္ေလာက္ ပါဘူးကြယ္။
ေအာင္ျမင္ေနတဲ့လူ ေငြေတြ ေၾကာ္ၾကားမႈေတြ Sensual Pleasure ေတြကုိ အလွ်ံပါယ္ရထားတဲ့ သူေတြ ဟာ မၿငိမ္းေအးတဲ့ စိတ္ကုိ ကုစားဘုိ႔ရွာ ေဖြေနၾကတယ္ ဆုိတာ စဥ္းစားၾကည့္လုိ႔ရေအာင္ပါ..။
ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိကရဲ႔တရားေတာ္ ေတြမွာလည္း အၿမဲပါတယ္ေလ..။ဆရာေတာ္ကသူ႔ကုိ သေဘာ က်တယ္..ဆရာေတာ္ ေျပာျပဘူးတာ အဆုိေတာ္ Elvis Presley အေၾကာင္းေလ..ေလာကီေပတံ နဲ႔တုုိင္းတာ ထားတဲ့ ဘဝေအာင္ျမင္မႈေတြ(ေငြ၊ေအာင္ျမင္ေၾကာ္ၾကားမႈ၊ ဥစၥာ ဓနေတြ၊ ဝုိင္းဝုိင္းလည္ ေနတဲ့ လူေတြ)ပုိင္ ဆုိင္ရရွိထားပါေသာ္လည္း နဲ႔ Drug Dependancy ျဖစ္ၿပီးအသက္ ၄၂ မွာ ေသသြားရရွာတယ္။ ေဆာက္တည္ ရာမဲ့ တဲ့ စိတ္ေနစရာ အိမ္မရွိခဲ့တာျဖစ္ႏုိင္တာ ပဲေနာ္..။

အံတီက Buddhist Celebrities ေတြအေၾကာင္းအံတီ့သူငယ္ခ်င္းေတြ ကုိ ေျပာေလ့ရွိတတ္ေတာ့.. ဟုိတေလာ က အံတီ့ရဲ႔ အိႏၵိယသူငယ္ခ်င္းတစ္ ေယာက္ ကနင္တုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ မင္းသားေလ.(Richard Gereကုိ ေျပာ တာပါ.) အိႏၵိယ ကုိ လာလည္ တုံးက အိႏၵိယမင္းသမီးကုိ လူေတြေရွ႔ မွာ အေနာက္တုိင္းထုံးစံနဲ႔ ႏႈတ္ဆက္ လုိက္ တာ..လြန္သြားတယ္.. ဟုိကတရားစြဲ မယ္ ေတြဘာ ေတြျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း အံတီ့ကုိလာ ေျပာတာ..အံတီေတာင္ ဘာျပန္ေျပာ ရမွန္း မသိ ျဖစ္ သြားတယ္..။

အေနာက္တုိင္း Buddhist Celebrities မ်ားရဲ႔ ျပဳမူ ေျပာဆုိေနထုိင္မႈမ်ားဟာ မဟာ ကရုဏာရွင္ဗုဒၶ ၏ ဂုဏ္ကုိ မဖ်က္စီးေစပဲ ဂုဏ္တက္ႏုိင္ပါေစေၾကာင္း၊ထိမ္းသိန္းႏုိင္ပါေစေၾကာင္းပဲ ဆုေတာင္း လုိက္ ရပါတယ္ ကေလးတုိ႔ေရ..။

Thursday, March 5, 2009

တန္ဘုိးထားတတ္ေလေသာလူတစ္ခ်ဳိ႔၏ အေၾကာင္း


သား ကုိဦး(ဓမၼရသ)ေရ..

သားက ႏုိင္ငံျခားသားေတြ ဗုဒၶ သာသာစိတ္ဝင္စားလားေမးလာတဲ့အတြက္ အံတီ့ ေတြ႔ႀကဳံဘူးတဲ့ သူေတြ အေၾကာင္းျပန္ေျပာျပခ်င္ေနမိတယ္..။

အံတီ တုိ႔ အခ်က္ အလက္ တစ္ခု ခုိင္လုံမႈ ရွိမရွိဆုိတာ ဘယ္ ပမာ ဏကုိတုိင္းတာတာ လဲ(Population)၊ နမူနာဦးေရ ဘယ္ေလာက္ ကေကာက္ယူခဲ့တာလဲ(Sampling)..ခုိင္ လုံ ျပီးအမွန္တကယ္ ကုိယ္စားျပဳႏုိင္တဲ့ ကိန္းဂဏန္း(Representative Data)ရမွသာ စာတမ္းေတြေရးၾကရတာ သားလည္းသိပါတယ္..။အခု ဟာ ကေတာ့ သား စဥ္းစားျပီးလုိအပ္တဲ့ Idea ရေစဘုိ႔ ပဲ မွ်ေဝလုိက္ တာပါသားေရ..။ကုိယ္ စားျပဳ ကိန္း ဂဏန္း တစ္ခုေတာ့ ျဖစ္ခ်င္ မွ ျဖစ္ပါ့မယ္သားေရ..။

Man of 20th Century ဆုေပးအပ္ ခံရတဲ့ သိပၸံပညာ ရွင္ Albert Einstein ကႀကဳိတင္ ေဟာကိန္း ထုတ္ထား တာ ရွိတယ္ သားရဲ႔..အံတီတုိ႔ေနထုိင္တဲ့ ကမၻာ ႀကီးဟာ အတတ္ပညာ တုိးတက္ ထြန္းကားလာ မႈေတြေၾကာင့္ ေနာင္ ဆုိရင္ ကမၻာ မွာ လူ မ်ဳိး ဆုိ သည္ တစ္မ်ဳိးတည္း၊ကုိးကြယ္တဲ့ဘာသာတစ္ခုတည္း၊ ေျပာတဲ့
စကား က တစ္မ်ဳိး တည္းပဲရွိေတာ့မယ္ တဲ့။ကုိးကြယ္တဲ့ ဘာသာ က ဗုဒၶသာသာ၊ ေျပာဆုိတဲ့စကားက အဂၤလိပ္ စာ ။

လူမ်ဳိးတစ္ မ်ဳိးတည္းဆုိတာကလည္းေသြးေတြေႏွာ လာ ၾက ၿပီေလ..ဥပမာ သမတ ဘာရက္ အုိဘားမားဆုိ အေမရိကန္ အဘုိး အဘြား၊ ကင္ညာ အဘုိးအဘြား၊ Step Father က အင္ ဒုိနီးရွားေတာင္ပါလုိက္ေသးတယ္..။အဲလုိေပါ့ေနာ္.. Internationalization, Globalization,Global Village တုိ႔ကုိ သားကပုိသိမွာပါေနာ္.။

ပထမ အံတီ ထုိင္းမွာေနတုံးက ထုိင္းခ်မ္းေျမ႔႔ရိပ္သာမွာ ေက်ာင္းအားရင္ သြားျဖစ္တယ္..အဲဒီရိပ္သာ ကုိလွဴဒါန္းေဆာက္ တည္ထားတာ ထုိင္း ပညာတတ္ လူခ်မ္းသာမိသားစုပါ..။ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ခ်မ္းေျမ႔ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးနဲ႔ေတြ႔ၿပီးကတည္းက မိခင္ ႀကီးက ျမန္မာ ျပည္မွာ သီလရွင္ ဝတ္တယ္.. အဂၤလန္မွာ ေက်ာင္းတက္ ခုိင္းထားတဲ့ သမီးကုိ ျပန္ေခၚၿပီးသီလရွင္ ဝတ္ ခုိင္း အတူတူ ျမန္မာ ျပည္မွာ အားထုတ္ၾကတာ ရႏွစ္ေတာင္ ၾကာပါတယ္..။သမီးေလး အသက္ ၃၀ ေက်ာ္ မွ အနား က Mahidol University မွာေက်ာင္းျပန္တက္ေစတယ္…ယူတဲ့ ဘာသာရပ္ ကလည္းBuddhism ပါသား။

အံတီ လည္းကုိယ့္ ကုိ ကုိ ျပန္ေမးတယ္..အဲလုိမိခင္တစ္ဦးရဲ႔ ျပတ္သားတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ နဲ႔ အတူသာ သနာအေပၚလုံးဝ ဥႆုံ၊မမွိတ္မသုံ ၊သက္ ဝင္ ယုံၾကည္မႈရွိပါ ၿပီလား ။သမီးကုိ အဂၤလန္ သာ လႊတ္ခ်င္ ေနလိမ့္မယ္ ဆုိတဲ့ အေျဖကုိ ရတယ္..အဲဒီတည္းကုိ ကသူတုိ႔ သဒၶါ တရား က ကုိယ့္ထက္ အဆမ်ားစြာသာေနပါ ၿပီ..။

တရားစခန္းပြဲ တစ္ခု ျပီးသြားတုိင္းခ်မ္းေျမ႔ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးေနာက္ကုိ တခါတည္းလုိက္ၿပီး ဘုန္းႀကီးဝတ္ခဲ့ၾကတဲ့ အေနာက္ တုိင္းသားေတြေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ အံတီ ထိေတြ႔ႀကဳံ ဆုံခဲ့ဘူး ပါတယ္ သား ေရ..။ဘဝ တစ္ခုလုံးကုိ ပုံအပ္ ပစ္လုိက္တာမ်ဳိးေပါ့။

အခု http://www.nibbana.com/မွာ အေမးအေျဖ လုပ္၊ ဓမၼ သခၤန္းစာေတြေပးေဝ ေနတဲ့ Austrailia ႏုိင္ငံသား ဆရာ Jeffery ဆုိရင္ ျမန္မာခ်မ္းေျမ႔ရိပ္သာ မွာ ရႏွစ္ ဘုန္းႀကီးဝတ္ ၿပီးတရားအားထုတ္ခဲ့တာ ပါ..။အံတီ့ရဲ႔ ဓမၼ ဆရာလည္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

အံတီ က အီတလီမွာ ဆရာႀကီးဦးဂုိအင္ ဂါတရားစခန္း(ဓမၼ အတၱလ )မွာတရားအားထုတ္ ဘူးပါတယ္သားေရ..။ကမၻာ အႏွံ႔ ဝိပႆနာ ရိပ္သာမ်ားစြာ ဖြင့္ထားတာ..သား http://www.dhamma.org မွာရွိတယ္..။သားၾကည့္ ၾကည့္ေနာ္..။ အဲဒီတုံးကေတာ့ အံတီက အားထုတ္ ဘုိ႔ ေလွ်ာက္ထားခဲ့တာပါ..ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔က အံတီ့ကုိ ဆက္ သြယ္ တယ္..။Dhamma Worker လုပ္ေပးဘုိ႔ေပါ့သားရယ္..။ေဝယ်ာဝစၥ ခ်က္ ျပဳတ္ လုပ္ ကုိင္ဘုိ႔ ေတာင္းဆုိတာ အံတီ သေဘာ တူ ခဲ့ပါတယ္..။

ဥေရာပ မွာ က လုပ္အားေပးတာ မ်ဳိး ရွားတာကုိး..ေနရာက အဲဒီတုံးက အံတီၿမဳိ႔ ကေန ရနာ ရီ ၾကာ ရထားစီးမွPiacenza ဆုိ တဲ့ ၿမဳိ႔ကုိ ေရာက္ပါတယ္..အဲဒီကမွတဆင့္ ရိပ္သာ ကကားနဲ႔ ၁နာရီ ေတာ ပုိင္းက်တဲ့ေနရာေလးကုိဆက္ သြားရပါတယ္..။အဲဒီတုံးက အားထုတ္တဲ့ေယာဂီ၆၄ ေယာက္ ရွိခဲ့ပါတယ္..။ခရစ္စမတ္ဆုိ လူ၁၀၀ေက်ာ္တယ္ေျပာတယ္ သား။ ဥေရာပ သားေတြခ်ည္းမ်ားတယ္ သား။အံတီ နဲ႔ တူတူ လုပ္အားေပးၾကတဲ့ထဲမွာ လက္ ဘႏြန္Labnon သူတေယာက္ ပါတယ္..။အာရပ္ ႏုိင္ ငံေနာ္သား ။

အဲဒီ အခ်ိန္ တုံးက ဆုိရင္ သူတုိ႔တုိင္းျပည္က အစၥေရးေတြ က Hisbola ေတြကုိ လုိက္ တုိက္ ၿပီးတုိက္ ပြဲ ျဖစ္ေနခ်ိန္။ သူလာ အားထုတ္တာ..။သူတုိ႔ တိုင္းျပည္ နဲ႔ အနီးဆုံး ျဖစ္တဲ့ အစၥေရးႏုိင္ငံမွာ အားထုတ္ ခ်င္တယ္..ဒါေပမဲ့ အစၥေရး က အာရပ္ ေတြကုိ Visa မေပးဘူး။ ဒါ့အျပင္.. အစၥေရး တရားစခန္းက ၃လ ၾကာWaiting List ေစာင့္တာေတာင္ရဘုိ႔ မေသခ်ာ တာကုိ ေနာက္၅ရက္ ၾကာမွေရာက္ လာ တဲ့ အစၥေရးမွာ သူနာျပဳ ဆရာမ အလုပ္ လုပ္ ေနတဲ့ အီတလီမေလးေျပာျပေတာ့ သိရပါတယ္..။

လက္ ဘႏြန္ မေလးက အီတလီကုိ လာ ဘုိ႔ ေလယဥ္ ခ က Euro 500ေက်ာ္ ေပးခဲ့ရတယ္.. တည္းခုိစရာမရွိ..အီတလီမွာ က ဟုိတယ္ ေတြက သိပ္ေစ်းႀကီးတာ ကုိးသားရယ္..အဲဒါ နဲ႔ သူ က ရြက္ ဖ်င္တဲေလး ကုိ သူငယ္ ခ်င္းဆီကငွားၿပီး ရြက္ဖ်င္တဲ နဲ႔ အိပ္တဲ့စခန္းမွာ အိပ္ရတာ ၄ရက္ ၾကာတယ္..။အလကားမဟုတ္ဘူးေနာ္ အဲလုိ အိပ္လုိ႔ရဘုိ႔ ကတစ္ေန႔ 20Euroေပးၿပီးမွ အိပ္ရတာ ပါ..။

ျမန္မာ မွာ က အားထုတ္သူကနည္းတယ္..ရိပ္သာကမ်ားတယ္..ျမန္မာေတြက ဘုနု္းကံေတာ္ ေတာ္ ၾကီးတယ္ ေနာ္..ေလးနက္တဲ့အျမင္နဲ႔ တန္ဘုိးထားတတ္မႈေလး လုိေနတာပါ.သူမ်ားမေျပာပါဘူး..ကုိယ္ ့ကုိ ကုိ ေျပာတာပါသားေရ..။
အရလြယ္တာ ေတြကုိ တန္ဘုိးမထားတတ္တဲ့လူ႔သဘာ ဝကုိ လည္းထည့္တြက္ စဥ္းစားၾကည့္မိပါတယ္သား။

တခါ တခါ ဥေရာပသားေတြမွာ အံတီတုိ႔ တစ္ခ်ဳိ႔ တစ္ခ်ဳိ႔ေသာျမန္မာ ေတြမွာေတာင္ မရွိတဲ့၊ဗုဒၶအဆုံးအမ နဲ႔ ကုိက္ ညီတဲ့ ကုိယ့္ကုိ ကုိ နွိမ့္ခ်မႈေတြ(အနတိမာနီ)ရုိးသားေျဖာင့္မတ္မႈ(ဥဇု)ျဖစ္တာေတြ လည္း ေတြ႔ရတတ္ပါေသးတယ္..။ ဘာသာေရးအဆုံးအမနဲ႔ ေနေနတဲ့ သားလုိ Characterမ်ဳိးေလးေတြေပါ့ ကြယ္..။

ဓာတ္ပုံေလး က အံတီတုိ႔ အီတလီက ဓမၼ အတၱလ ရိပ္သာ ပါ..အခု Florence ၿမဳိ႔ နားကုိ ေျပာင္းသြားတာ။အံတီ သြားခဲ့တဲ့ေနရာက ေျပာင္းလုိက္တာေလ.။ဥေရာ ပမွာေနစရာသိပ္ေစ်းႀကီးတယ္ သား။ခက္ခက္ ခဲခဲ ဖြင့္ထားၾကတာပါ..။

ေျပာစရာကမ်ားေတာ့ စာရွည္ မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သည္ မွာ ခဏရပ္ လုိက္ အုံးမယ္ သားေရ..။ ဆက္ ေရးအုံးမယ္ ေနာ္..သား။ေအာင္ျမင္ေတာက္ပ ပါေစ..။ရွင္းသန္႔စင္ၾကယ္ပါေစ..။Wednesday, March 4, 2009

Sharing Kindness
.
.
.
Rangsit Orphanage, Bangkok, Thailand
.
.
.
ေေမေမခ်စ္ေသာ သာသားနဲ႔ မီးမီး

အခုေဖာ္ျပထားတဲ့ ဓာတ္ပုံေလး ေတြဟာ ထုိင္းႏုိင္ ငံ။ဘန္ေကာက္ ၿမဳိ႔ မွာရွိတဲ့ မိဘမဲ့ ေဂဟာေလး မွာ ရုိက္ ထားတဲ့ ပုံေလးေတြ ျဖစ္ပါတယ္ ကြယ္..။ေမေမ AIT မွာေက်ာင္းတက္ တဲ့ အခါတုံးက သားသား နဲ႔ မီးမီးတုိ႔ရဲ႔ ေမြးေန႔ တုိင္းမွာ အဲဒီကုိ သြားၿပီး Biscuit နဲ႔ ဆန္ ရယ္ သြားသြားလွဴပါတယ္..သူတုိ႔ ရဲ႔အားငယ္ ေနတဲ့ မ်က္ ႏွာေလးေတြကုိ ၾကည့္ ရင္း သားနဲ႔ သမီး တုိ႔ ရဲ႔ႏွလုံးသား ကုိ မွန္းဆ လြမ္း ေနမိခဲ့ ဘူး ပါတယ္..။

သူတုိ႔မိဘေတြ ဟာ မ်ားေသာ အားျဖင့္ AIDS ေရာဂါ နဲ႔ ေသဆုံးၾက ၿပီး က်န္ရစ္ၾကတာမ်ားပါတယ္..အခု ကေလးေတြကေတာ့ အသက္ ၆ ႏွစ္ ကေန ၁၂ ႏွစ္ ကေလးေလးေတြပါ..။အဲဒီ မွာ လွဴ တဲ့ေငြဟာ ျမန္မာမိဘမဲ့ကေလးေတြ ကုိ လွဴရင္ ပမာ ဏ ပုိ မ်ားမွာ ကုိေတာ့သိပါတယ္..ဒါေပမဲ့ကုိယ္ လွဴခ်င္ ေနမိ တဲ့ အခ်ိန္မွာ သြားေရာက္ ႏုိင္ စြမ္းမွ မရွိ ေနတာ.။

ေမတၱာတရားဆုိတာ ကလည္း ငါ့လူ မ်ဳိးပဲေမတၱာ ထားမယ္ ဆုိ ၿပီးကြက္ က်ား မုိး ရြာ ခုိင္းတာ မဟုတ္ေလ ေတာ့ ေမေမ တုိ႔ေက်ာင္းနားက Rangsit မိဘမဲ့ေဂဟာ ကုိ မၾကာခဏ သြားျဖစ္ခဲ့ပါတယ္.။ေမေမ ေျပာျပခ်င္ တဲ့ အေတြ႔ အႀကဳံ ကအဲ ဒီေန႔မွာေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ ထုိင္းလူ မ်ဳိးေတြရဲ႔ အတုယူဘြယ္ အမူအက်င့္ေလးပါ..။ေမေမလည္း ခ်က္ ခ်င္းပဲ အတုယူ လုိက္ ျဖစ္တယ္..။

ေမေမ တုိ႔ သြားတဲ့ ေန႔ က တနဂၤေႏြ ေန႔ ဆုိ ေတာ့ အလွဴ ရွင္ ေတြ ေတာ္ ေတာ္ လာ ၾကပါတယ္..မနက္စာ ေကၽြးခ်ိန္ နဲ႔ ႀကဳံေနတာ မုိ႔ ထမင္းေကၽြးခန္း ထိေမေမတုိ႔လုိက္ သြားၾကတယ္..ထုိင္းအမ်ဳိး သမီးႀကီးေတြက ငါ အလွဴရွင္ ပဲ ဆုိ ၿပီးေမေမတုိ႔ ျမန္မာ က တခ်ဳိ႔ေသာ လူခ်မ္းသာ မ်ားရဲ႔ သီးသန္႔ ဆန္တဲ့ အမူအရာေတြနဲ႔ ခပ္ ခြာခြာေနတာ မေတြ႔ ရပါဘူး..။အတူတူ ထုိင္ ၿပီးေသေသသပ္ သပ္ စားတတ္ေအာင္ သင္ ေပးတယ္..။

ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ခြံ႔ေကၽြးရွာတယ္..။ေမေမေတာ္ ေတာ္ ေလး စိတ္ ဝင္ စားသြားတာ.. ငါသာ ဆုိ ဒီလုိ လုပ္ ဘုိ႔ စဥ္းစားျဖစ္မယ္ မထင္..။ေမေမ ခ်က္ ခ်င္း ထုိင္းအမ်ဳိးသမီးႀကီးကုိ အတု ယူ ၿပီေးတာ့ လုိက္ လုပ္ပါတယ္..။သနားဘုိ႔ေကာင္းလုိက္တာ ကေလးတုိ႔ရယ္..။ခြံ ေကၽြးတဲ့ လူေတြက ၅ ေယာက္ ေလာက္ သူတုိ႔ က သူ႔လည္းလုပ္ ေပးပါ ငါ့လည္းလုပ္ေပးပါ.. ေတာင္း ဆုိၾကတာ.. ေမေမ မ်က္ ရည္ ေတာင္ ဝဲတယ္..။ၾကင္နာ မႈကုိ မလုိခ်င္တဲ့သူ ဘယ္သူရွိပါမလဲ ကြယ္..။

ေငြ ေတြ လွဴ မွမဟုတ္ ပါဘူး၊ အၾကင္နာ တရားတုိ႔ စနစ္က်တဲ့ သင္ျပေပးမႈ ေတြဟာ လည္း ေငြထက္ အေရးႀကီးတဲ့လွဴ ဒါန္းမႈ မ်ဳိးပါ..။အၾကင္ နာ တရားကုိ ရရွိဘူးတဲ့သူ ကျပန္ၾကင္နာတတ္တယ္..မရဘူးသူက မၾကင္ နာ တတ္ဘူး ေမတၱာရဘူးတဲ့သူ က ေမတၱာ ကုိ ျပန္ေပးတတ္တယ္..ေမတၱာငတ္တဲ့လူ ကလည္း ျပန္ေပးစရာေမတၱာရွိမေနတတ္ေတာ့ တာ သဘာဝ ပါကြယ္..။ ဒါေတြ ကုိ Applied Psychology တက္ ေနတဲ့သားသားကေမေမ့ထက္ ပုိသိမွာပါေနာ္..။
လူမႈေရးေဆာင္ရြက္ ခ်က္ ေတြမွာ Human Psychology ကုိ နားလည္ ခံစားတတ္ရင္ ပုိထိေရာက္ ပါတယ္ ကေလးေရ..။

ေနာက္ ပုံေလးကေတာ့ အဲဒီေန႔မွာ လာေရာက္ ၾကတဲ့ ထုိင္းတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေလး ေတြ ကေလးေတြနဲ႔ ကစားေပးၾကတာ ပါ.. တနဂၤေႏြ မွာ သူတုိ႔ ႀကဳိက္ သလုိ ေနလုိ႔ရတာ ပဲ..။အတြဲ နဲ႔လည္းေလွ်က္ လည္ႏုိင္တယ္..။ရုပ္ရွင္လည္းၾကည့္ ႏုိင္တယ္..။အဲလုိ ေနႏုိင္ ေပမဲ့ ကုိယ့္ရဲ႔ အခ်ိန္ တေန႔တာ ကုိ မိဘမဲ့ ကေလးေတြနဲ႔ အတူ တက္ တက္ ၾကြ ၾကြ ေပ်ာ္ ေပ်ာ္ ရႊင္ ရႊင္ ကစားေပးေနၾကပုံေလးပါ..။စံနမူ နာ ေကာင္းေလးေတြပါ..။

သူတုိ႔က လူမႈေရးေတြကုိ ေတာ္ ေတာ္ လုပ္ ၾကတာ..ထုိင္းမွာ က အဝတ္ အစားလွ်ပ္ ေပၚေလာ္ လီမွာ စုိးလုိ႔ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသူေကာ်င္းသားေတြဟာ ရွပ္ အက်ၤီ အျဖဴ မိန္းကေလးဆုိရင္ စကဒ္အနက္၊ ေကာကၤ်ားေလး ေတြက ေဘာင္းဘီ အနက္ပဲဝတ္ရတာ ကုိး။ သူတုိ႔လႈပ္ရွားမႈ ကသိသာ လြယ္တာ ေပါ့ကြယ္..။
ဘယ္လူမ်ဳိး ျဖစ္ပေစ အတုယူ စရာ ဆုိ ယူရမွာပဲ.. မႀကဳိက္တဲ့ အခ်က္ ဆုိရင္ လည္းပယ္ရမွာပဲ လုိ႔ေမေမ ထင္ ပါ တယ္..။

ေက်းဇူးေတာ္ ရွင္ ပုိင္ေလာ့ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးက မွာဘူးတယ္..ေမတၱာနဲ႔ေစာင့္ေရွာက္ တယ္ ဆုိတာ သူ႔ ႏွလုံးသားသည္ ကုိယ္ ႏွလုံးသား ၊ သူ႔ ခံစား မႈသည္ ကုိယ့္ခံစားမႈ၊ သူ႔ေနာင္ ေရး သည္ ကုိယ့္ေနာင္ေရး သူ႔ဘဝသည္ ကုိယ့္ဘဝ ႏွလုံးသား ကုိ ထပ္တူ ျပဳ ၍ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ ေျပာဆုိမွသာ စစ္မွန္ေသာ ေမတၱာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္ တဲ့..။

အလားတူ အျဖစ္အပ်က္ မ်ဳိးကုိ Tsunami ,Nargis ကာလေတြမွာ လည္းအမ်ားႀကီးေတြ႔ ႀကဳံခဲ့ရတာ ေျပာ ျပ စရာ ရွိေပမဲ့ ေနာက္ မွ သီးသန္႔ ဆက္ ေရးပါ ေတာ့မယ္..။

ႏွလုံးအိမ္ မွစစ္မွန္တဲ့ေမတၱာ ေပၚထြက္ ျဖန္႔ေဝႏုိင္ပါေစကေလးတုိ႔ေရ..။

Monday, March 2, 2009

ကၽြန္မရဲ႔ဒါနဥပပါရမီ


ဒါန၊သီလ၊ ဘာဝနာ ဆုိတာ ကုသုိလ္ဓာတ္ျဖစ္ေပၚေစေသာ အလုပ္၏ အမည္နာမ သုံးမ်ဳိးလုိ႔ မွတ္သား ဘူးပါတယ္..။အလြယ္ကူဆုံးနဲ႔ ပလိေဗာဓ အနည္းဆုံးက သမထဘာဝနာ၊ ဝိပႆနာ ဘာဝနာ ျဖစ္ၿပီး ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ဘုိ႔ အခက္ ခဲဆုံး က ဒါနဆုိတာ ကုိ အရင္တုံးက ကၽြန္မ မယုံခဲ့မိဘူး။ ကၽြန္မ ကုိယ္ ေတြ႔ က် မွယုံပါၿပီ။

ကၽြန္မ ေက်ာင္းတက္ ဘုိ႔ေရာက္ ရွိေနတဲ့ ေနရာေလးက အီတလီႏုိင္ ငံေရာ မၿမဳိ႔ နဲ႔ ကီလုိ မီတာ ၂၀၀ခန္႔ေဝးပါတယ္..။ အီတလီ ႏုိင္ငံအလယ္ ပုိင္းမွာပါ..အီတလီ သည္ တစ္ျခားေသာ European Union တုိင္းျပည္ မ်ားျဖစ္တဲ့ ဂ်ာမဏီ၊ ဘယ္ လဂ်ီယံ၊ ျပင္သစ္တု႔ိ ထက္ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ ႏုိင္ ငံျခားေက်ာင္းသား ေခၚေလ့ မရွိေတာ့ Internationalization ျဖစ္ေအာင္ ဆုိ ၿပီး မၾကာေသးေသာ ႏွစ္မ်ား မွေျပာင္းလဲလုိက္တဲ့ မူဝါဒ ခ်မွတ္ခဲ့တာမုိ႔.. ကၽြန္မသည္ ကၽြန္မရဲ႔ တကၠသုိလ္ ၏ ပထမဦးဆုံး ေသာ Batch မွ International ေက်ာင္းသူ တစ္ဦးျဖစ္ ခဲ့ရ ပါ တယ္..။

ေက်ာင္းသား၆ ဦးမွာ မိန္းကေလး ကၽြန္မ တစ္ဦးသာပါေလေတာ့ ေနရထုိင္ရ တာ ေတာ္ ေတာ္ေလး ေတာ့ခက္သား၊ ဟုိဟာ မသိ ဒီဟာ မသိ နဲ႔ ေပ်ာက္ေသာလမ္းမွာ စမ္းတစ္ဝါးေပါ့ေလ..။ အာရွ အမ်ဳိးသမီးကုိ မျမင္ဘူးသလုိဝုိင္းၾကည့္ခံရတာလည္းရွိ ပါတယ္..။ ေက်ာင္းကေပးထားတဲ့ အလကားစီးခြင့္ ဘတ္စကားလက္ မွတ္ကုိ ခဏ ခဏ စစ္ေဆးခံရသလုိ တခ်ဳ႔ိ Driver ေတြဆုိ ေက်ာင္းသားကဒ္ပါ ျပခုိင္းတတ္ပါတယ္.။

ကက္သလစ္ဘာသာ ဝင္ ေတြရဲ႔ တုိင္ း ျပည္ ျဖစ္ေလေတာ့ ခရစ္စမတ္ ပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာ တစ္ရက္ေလာက္ ကစၿပီး တစ္ ၿမဳိ႔လုံး မီးေတြသြယ္.. ပန္းအုိးေတြခ်..ခရစ္ စမတ္သစ္ပင္ေတြ လုပ္ ၾကတာ..ပါတီေတြလုပ္တယ္..။ ေကၽြးၾက ေမြးၾကအလုပ္ ေတာင္ သိပ္မလုပ္ၾကေတာ့ တာ ေနရာတုိင္းလုိလုိပါပဲ..။ကၽြန္မတုိ႔ သၾကၤန္ပြဲလုိ ေပ်ာ္ ရႊင္ၾကတာ..။

ကၽြန္မ ကစဥ္းစားတယ္.. ငါလည္း နွစ္သစ္ကူးအလွဴဒါနလုပ္ ရင္ေကာင္းမယ္..၂၀၀၇ ရဲ႔ ပထမ ဆုံးေန႔ကုိ ဒါန ဥပ ပါရမီ နဲ႔ စတင္ ဖြင့္ လွစ္မယ္ ဆုိတဲ့ စိတ္ကူး ကုိ စတင္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္..။

ဒါနပါရမီ= မိမိပုိင္ဆုိင္ေသာ ဥစၥာ ေငြေၾကးကုိ စြန္႔လႊတ္လွဴဒါန္းျခင္း
ဒါနဥပပါရမီ= မိမိ ရဲ႔ ကုိယ္ လက္ အဂါၤ ၊အေသြးအသားတုိ႔ကုိ စြန္႔ လႊတ္ လွဴဒါန္းျခင္း
ဒါနပရမတၳပါရမီ= မိမိရဲ႔ အသက္ကုိ စြန္႔လႊတ္လွဴ ဒါန္းျခင္း

ေသြးလွဴ မယ္ ဆုိတဲ့စိတ္ကူးနဲ႔ အေဆာင္မွထြက္ တယ္ ဘတ္စကားကုိေစာင့္တယ္..။ ေပၚခ်ိန္တန္လုိ႔မွ ေပၚမလာ..။ဒါန တစ္ခုလုပ္တယ္ ဆုိတာ အဖ်က္အေမွာင့္မ်ားတယ္..တက္တက္ၾကြ ၾကြ ထက္ ထက္ သန္သန္ ေအာင္ပြဲတစ္ခုခံလုိက္သလုိေဆာင္ရြက္ ရမယ္ ဆုိတဲ့ ေယာ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးရဲ႔ ဆုံးမစ ကား ကုိ နွလုံး သြင္းေနမိတာ မုိ႔ ငါ့စိတ္ေတာ့စမ္းေနၿပီ ေပါ့ ေတြးမိပါတယ္..။

အဲဒါ နဲ႔ ေအာင္ပြဲခံရေအာင္ Taxi ( တစ္ ၿမဳိ႔လုံးမွ တစ္စီးသာရွိေလေသာ)ကုိ ေဆးရုံပုိ႔ေပးဘုိ႔ေျပာေတာ့ 8Euro ေပးရပါမယ္တဲ့..Niente, No Problem ေပါ့ေလ..။ေဆးရုံ ေရာက္ေတာ့ ဝန္ထမ္း ၂ ေယာက္ ေလာက္သာ ရွိၿပီးတိတ္ဆိတ္ ေျခာက္ ကပ္ေနေလ ေတာ့..ေသြးလွဴရန္ ေၾကာ္ျငာထားၿပီးေတာ့ ဘာ ျဖစ္တာလဲေပါ့ေလ..။ဟုတ္ပါတယ္တဲ့ ဒါေပမဲ့ ဒီေန႔ က ေတာ့ တႏုိင္ငံလုံး သည္ေန႔မွာဘယ္ သူ မွ အလုပ္ မဆင္းပါတဲ့..။ေနာက္ ၃ ရက္ ေနမွ ျပန္လာ ပါတဲ့..အုိေက ေစာင့္မယ္..။

ေရာက္ ခဲ့ ၿပီ.. ပထမဆုံး ထုံးစံ အတုိင္း အာရွ အမ်ဳိးသမီးကုိ မျမင္ဘူးေသာ အၾကည့္မ်ားနဲ႔ေမးလုိက္တဲ့ေမးခြန္း။ ၅မ်က္ နွာ ခန္႔ ရွိၿပီးအီတလီလုိ ေရးထား ေသာ ေရာဂါရာ ဇ ဝင္ ေမးခြန္း မွတ္တမ္းကုိ ျဖည့္ရတာ..။ ေဆာင္း တြင္းႀကီးေခၽြးေတြ ျပန္ေရာ.။ အီတလီဆရာ ဝန္ က ရွင္းျပပါတယ္..ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးမႈေတြလုပ္ ၿပီးမွေ သြးကုိ ယူပါမယ္တဲ့..။

ပထမ ေသြး 5 cc စယူပါတယ္.. ၿပီးေတာ့ ႏွလုံးေရာ ဂါ ႒ာန ရယ္ ဓာတ္မွန္ ရုိက္ ဘုိ႔ရယ္ ေျပာ ပါတယ္..။ သည္ ေန႔လည္းမလွဴရျပန္ေသးပါ.. ကိစၥမရွိ စိတ္ကုိ ေအး ေအးထားေပါ့ေလ..ကုိယ့္ကုိ ကုိ ျပန္အားေပးေနရပါတယ္..။
ေသြးအေျဖက ရရက္ ခြာ ခ်ိန္းတယ္၊ ႏွလုံးစစ္ေဆးဘုိ႔က ၃ရက္ ခြာခ်ိန္းတယ္..။ ဓာတ္မွန္ရုိက္ဘုိ႔ က ၅ရက္ ခြာခ်ိန္းတယ္..။ စိတ္ ရွည္ ရွ ည္ထား စမ္းျပန္ျပီေပါ့ေလ..။ကုိယ့္ဒါနက ရုိး ရုိး မဟုတ္ဘူး ဥပပါရမီ ေစာင့္ရ မွာေပါ့..။

Appointment ေပးထားေသာ ေန႔မ်ားကုိအခ်ိန္ကုိက္ ေရာက္ ေအာင္ ႀကဳိးစားပန္းစား ခ်ီတက္ ရပါတယ္..။နွလုံးေရာဂါစစ္တယ္ ျပႆနာ မရွိ..။ အင္းလွဴရေတာ့မယ္..နီးလာ ၿပီေပါ့။ ျပႆနာ ရွိေနတာ က ဓာတ္မွန္ ဌာန။ ကၽြန္မ နာ မည္ အလွည့္ က်ေတာ့ ဝင္သြားတယ္..ကၽြန္မ က ျမန္မာျပည္မွာလုိ အဝတ္လဲခန္းကုိ ရွာပါတယ္..။ ႀကဳိးခ်ီတဲ့ သင္ တုိင္း ေလးကုိ လုိက္ ရွာတယ္ မေတြ႔..။

ဆရာဝန္က ကၽြန္မ အား Topless လုပ္ ၿပီး ဓာတ္မွန္ ရိုက္ ေသာ Board ကုိ ေမးတင္ ၿပီးရပ္ ရန္ ညႊန္ၾကားပါတယ္..။ ဘုရားေရ..ခက္ ၿပီ.. ဒါနဥပပါရမီရွင္ ႀကီး ဒူးေတြ တုန္လာ ကာ ဘာ ျပန္ေျပာရမည္ ပင္ မသိ..။ ဤ အီတလီဆရာဝန္ ေရွ႔တြင္ မည္သုိ႔ေသာသတၱိျဖင့္ Topless လုပ္ရပါမည္နည္း။ ျပန္ ေျပးရင္ ေကာင္း မလားေပါ့ေလ..။ သင္တုိင္းေလးကုိ အီတလီလုိ ဘယ္ လုိေခၚလဲ.. အသဲ အသန္ စဥ္းစားရင္း တုန္လႈပ္ ေခ်ာက္ျခားေနေလ ေသာ ကၽြန္မ မ်က္ ႏွာ ေပၚမွာ စာေၾကာင္းေတြဖတ္တတ္ ပုံရပါတယ္..။ သည္ တုိက္ ပြဲေတာ့ ကၽြန္မ က်ၿပီ.. အေသအခ်ာ..ပါပဲ..။

အီတလီတြင္ Topless သည္ မဆန္း၊ TV မွာ ဆပ္ျပာ Shower Gel ေၾကာ္ ျငာ မ်ား Topless ၾကသည္..။ဂ်ာ မဏီေတာ့ ေႏြရာ သီကမ္းေျခ မ်ားတြင္ Bottomless ၾကသည္တဲ့..။ ကၽြန္မ မေရာက္ဘူးေတာ့ မသိ..။

၅မိနစ္ ေလာက္ၾကာမွ အျဖစ္သညး္ရန္ေကာ ဆုိတဲ့ မ်က္နွာ ေပးနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးဆရာဝန္ တေယာက္ ဝင္လာပါတယ္..။သူတုိ႔ ဆီမွာ အဲလုိ သင္တုိင္းမ်ဳိးမရွိ အားလုံးသည္လုိပဲ ရုိက္ရတာ ေျပာ ျပေတာ့ ကၽြန္မလည္း အားတင္းၿပီး ဓာတ္မွန္ အရုိက္ ခံခဲ့ရပါတယ္..ထူးဆန္းစြာ ျဖည့္က်င့္ရ ေလေသာ ဒါနဥပပါရမီ ပါတကား။

ဒါနဲ႔ တစ္ ပတ္ၾကာေတာ့ ေသြးအေျဖရ ၿပီ..သည္ ေန႔ေတာ့ လွဴရေတာ့မယ္ ဆုိ ၿပီး ကၽြန္မ အစာ ဝေအာင္စား အိပ္ေရးကုိ ဝေအာင္အိပ္ ၿပီးမွထြက္လာ ခဲ့ပါတယ္..။ အဲဒီေန႔ မွာ မွတ္မွတ္ရရ ထူထပ္ေသာ ႏွင္းမ်ား ကုိ တစ္စြပ္ စြပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရတာ ကုိ မေမ့..။

ေဆးရုံေရာက္ေတာ့ ဆရာဝန္က အလြန္အားနာ ေသာ မ်က္နွာထားနဲ႔ ကၽြန္မအား သူ႔ စားပြဲေရွ႔မွာ ထုိင္ ခုိင္းပါတယ္..။ ကၽြန္မ က ငါ့ ေသြးဘာ ျပႆနာ ရွိေနလဲ.. ထိတ္လန္႔ရျပန္ပါတယ္..။ ေနာက္ေတာ့ မွ ျပႆနာ က Haemoglobin ျဖစ္ေနပါတယ္..။ ကၽြန္မ ၏ Haemoglobin သည္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးတြင္ ရွိရမွာ 11.5 g/dl to 15.5 g/dl ျဖစ္ၿပီး.. အခု ကၽြန္မ ရဲ႔ အေျဖက 11g/dl သာ ရွိေနေတာ့ ကၽြန္မ ရဲ႔ေသြးကုိ သူ မယူနဳိင္ပါတဲ့..။

တကယ္ေတာ့ ကၽြန္မ ရဲ႔သား ကုိ လွဴခဲ့ စဥ္က ကွန္မ မွာ 10g/dl ပဲရွိခဲ့တာ ကၽြန္မ မွတ္မိသည္ေလ..။ အခု တုိးတက္လာ ေနတာ ပဲ၊ ဒါေတာင္သူကလက္မခံ.. ကၽြန္မအား Ferro Therapy လုပ္ရမယ္ ဆုိၿပီးကၽြန္မ လက္ ထဲကုိ Ferrous Sulphate ေဆးေတာင့္ ၁၀လုံးစီပါဝင္ေသာ ေဆးကဒ္ ၆ ကဒ္ ကုိလက္ထဲထည့္ေပးပါတယ္..။ တစ္လ ေနမွ ျပန္လာ လွဴပါတဲ့..။

ကိစၥ မရွိ ႀကဳိးစားၿပီး ေဆးစားလုိက္ ဟင္ ႏုႏြယ္ ရြက္ စားလုိက္ နဲ႔ တစ္လၾကာေတာ့ ထပ္ သြားပါတယ္..။ အဲဒီ အခါ Haemoglobin 11.5 g/dl ရွိေနခဲ့ပါၿပီ...ဆရာ ဝန္က နင့္ကုိေလ ၁၂ ဆုိရင္ ေတာင္ ငါ လက္ ခံပါတယ္တဲ့.. အခုဟာ က Lower limit မွီ ရုံသာ ရွိလုိ႔ ၃ လ Ferrous Sulphate စားဘုိ႔ထပ္ ေပးျပန္ ပါ တယ္..။

ကၽြန္မ ဆုံးျဖတ္ရပါတယ္.. ျမန္မာ ျပည္ ျပန္မဲ့ ရက္နဲ႔ နီးသြားေတာ့ ကၽြန္မ လက္ ေလွ်ာ့ လုိက္ ပါေတာ့တယ္.. မေအာင္ျမင္ခဲ့ေလေသာ ကၽြန္မ ရဲ႔ ဒါနဥပပါရမီ..ဇာတ္လမ္းေလးပါ..။ ဘာဝနာ ပြားျခင္းကုိသာ ေဆင္ရြက္ပါေတာ့ လုိ႔လည္းသတိေပးေနသေယာင္..။ သည္ အျဖစ္အပ်က္ေလးကုိ ျမန္မာ ျပည္ မွ ပါရမီရွင္ မ်ားဖတ္မိ ပါက ငါတုိ႔သည္ ဒါနျပဳခြင့္ ႏွင့္ထုိက္တန္ေလစြတကားဟု ဝမး္ေျမာက္ ႏုိင္ ၾကပါေစ..။

ေနာက္ဆက္တြဲသတင္း.. အခု သုံးႏွစ္ၾကာၿပီး တဲ့အခါ..အာရွေက်ာင္းသူမ်ားလည္းစုံခဲ့ပါၿပီ.. ကၽြန္မ ရဲ႔ ဗီယက္ နမ္သူငယ္ခ်င္းမေလး အတြက္ ဓာတ္မွန္ ရိုက္ဘုိ႔ လုိက္ သြားတဲ့ အခါ.. လြန္ခဲ့တဲ့ ၃ ႏွစ္က ကၽြန္မ လုိခ်င္တဲ့ သင္တုိင္းအစိမ္းေလးကုိ ေတြ႔ရပါတယ္..Italy, Internationalization ျဖစ္သြားၿပီလုိ႔ယူဆရပါတယ္ရွင့္။