Thursday, March 19, 2009

ဝိပႆနာ ထင္မပါ ဉာဏ္ျမင္တာ ပဲရႈရမည္


ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မူလဓမၼ ဆရာေတာ္ ဦးဝိဇယ ရဲ႔ တရား ေတာ္ေလးေတြကုိ ပဲ ကၽြန္မ ဆက္လက္ မွ်ေဝခ်င္ပါတယ္..။ဆရာေတာ္ ရဲ႔ မူရင္း အတုိင္း စကားလုံးမ်ားကုိ မွ်ေဝေရးသားပါရေစ..။
ဝိပႆနာ ထင္မပါ ဉာဏ္ျမင္တာ ပဲရႈရမည္၊ ဟူေသာ လကၤာ နဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး ကုသုိလ္တရား အားထုတ္ လုိ သူတုိင္း မသိမျဖစ္သိရမဲ႔လုိအပ္ခ်က္ ျဖစ္တဲ့ သမၼာဒိ႒ိ (၅) မ်ဳိး ရွိပါတယ္..။
(၁) ကမၼသကတာ သမၼာ ဒိ႒ိ
(၂) စ်ာနသမၼာ ဒိ႒ိ
(၃)ဝိပႆနာ သမၼာ ဒိ႒ိ
(၄) မဂၢ သမၼာ ဒိ႒ိ
(၅)ဖလသမၼာ ဒိ႒ိ

(ကုိယ္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ကုသုိလ္ကံ အကုသုိလ္ကံ တုိ႔သည္ သာ ကုိယ္ ၏ ကုိယ္ ပုိင္ ဥစၥာ) ဟုသိျမင္ျခင္း ကုိ ကမၼသကတ သမၼာဒိ႒ိ လုိ႔ေခၚပါတယ္..။ဤ ေနရာ မွာ ကုသုိလ္ ၊အကုသုိလ္ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သိစရာ မ်ားကုိ သိထားသင့္ပါတယ္..။
မသိထားရင္ ကုသုိလ္ ျဖစ္မွန္းမသိ၊ အကုသုိလ္ ျဖစ္မွန္းမသိပဲ
ပါပသၼိ ံ ရမတိ မေနာ= စိတ္သည္ မေကာင္းမႈ မွာ ေပ်ာ္၏။ ဆုိ သည့္ အတုိင္း အကုသုိလ္ ေတြသာ ျဖစ္ေန တတ္ ပါတယ္..။
ကုသုိလ္ ၊အကုသုိလ္ နဲ႔ ပတ္ သက္ ၿပီး လကၡ ဏာ၊ရသ ၊ ပစၥဳပ႒ာန္၊ ပဒ႒ာန္ လုိ႔ မွတ္သားနားလည္ ဖြယ္ (၄) မ်ဳိးရွိပါတယ္..။

အနဝဇၨ သုခဝိပါက လကၡဏံ ကုသလံ ၊ အကုသလ ဝိဒၶံ သနရသံ။
ေဝါဒါန ပစၥဳပ႒ာနံ ၊ေယာ နိေသာ မနသိကာ ရပဒ႒ာနံ။
ကုသလံ ကုုသိုလ္တရားသည္ ၊ အနဝဇၨ သုခဝိပါက လကၡဏံ -အျပစ္ကင္းျခင္း ေကာင္းက်ဳိးေပးျခင္း လကၡဏာ ရွိ၏။
အကုသလံဝိဒၶံ သနရသံ - အကုသုိလ္ ကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္းကိစၥရွိ၏ ။
ေဝါဒါနပစၥဳပ႒ာနံ - ျဖဴစင္ေသာ တရားလုိ႔ ေယာဂီတုိ႔ က ဉာဏ္မွာ ထင္ လာ ႏုိင္၏
ေယာနိေသာ မနသိကာရ ပဒ႒ာ နံ - အသင့္အားျဖင့္ႏွလုံးသြင္းမွန္ ျခင္း သည္ လ်င္ နီးစြာေသာ အေၾကာင္း ရွိ၏။

သဝဇၨ ဒုကၡဝိပါကလကၡဏံ အကုသလံ ၊ကုသလပဋိပကၡရသံ။
ကာလုႆိယ ပစၥဳပ႒ာနံ ၊အေယာ နိေသာ ၊ မနသိကာရ ပဒ႒ာ နံ။
အကုသလံ -အကုသုိလ္ တရားသည္ ၊ သဝဇၨ ဒုကၡဝိပါကလကၡဏံ အျပစ္ရွိျခင္း ဆုိးက်ဳိးေပးျခင္းလကၡဏာ ရွိ၏။
ကုသလပဋိပကၡရသံ- အကုသုိလ္တရားကုိ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျပဳျခင္း ကိစၥရွိ၏။
ကာလုႆိယ ပစၥဳပ႒ာနံ - မည္းညစ္ေသာ တရားဟု ေယာဂီ တုိ႔ ဉာဏ္မွာ ထင္လာႏုိင္ ၏။
အေယာ နိေသာ ၊ မနသိကာရ ပဒ႒ာ နံ - မသင့္ေသာ အားျဖင့္ ႏွလုံးသြင္းမွားျခင္း သည္ လ်င္နီးစြာေသာ အေၾကာင္းရွိ၏။

ေလာကမွာတရားမရသူရယ္ လုိ႔ မရွိပါဘူး။ ကုသုိလ္ တရားမရရင္ အကုသုိလ္တရားကေတာ့ ရဘုိ႔ေသခ်ာ ၿပီးသားပါ..။
လကၡဏာ ဆုိတာ အမွတ္အသားျဖစ္ပါတယ္..။ အမွတ္အသားလကၡဏာ မ်ားကုိ ၾကည့္ ၿပီး ခြဲျခားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္..။
ကုသလ ဟူေသာ ပါဠိစကားမွ ဆင္းသက္လာေသာ ကုသုိလ္ ဟူေသာ ပါဠိသက္ ေဝါဟာရ၏ ခႏၶာ မွာ ေတြ႔ႏုိင္ေသာ အမွတ္အသားလကၡဏာ မ်ားမွာ အနဝဇၨ = အျပစ္ကင္းျခင္း လကၡဏာ ႏွင့္ သုခဝိပါကာ=ေကာင္းက်ဳိးေပးျခင္းလကၡဏာ အားျဖင့္ ၂-ပါးရွိ ပါတယ္..။

အကုသလ ဟူေသာ ပါဠိစကားမွ ဆင္းသက္လာေသာ အကုသုိလ္ ဟူေသာ ပါဠိသက္ ေဝါဟာရ၏ ခႏၶာ မွာ ေတြ႔ႏုိင္ေသာ အမွတ္အသားလကၡဏာ မ်ားမွာ သာဝဇၨ = အျပစ္ရွိ ျခင္း လကၡဏာ ႏွင့္ ဒုကၡ ဝိပါကာ=ဆုိးက်ဳိး ေပး ျခင္းလကၡဏာ အားျဖင့္ ၂-ပါးပင္ ရွိ ပါတယ္..။

သတၱဝါေတြရဲ႔ စိတ္ထဲမွာ စြန္႔လႊတ္ျခင္းသေဘာတရားမ်ား တခါတရံျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္.။ စြန္႔ လႊတ္ ျခင္း သ ေဘာမ်ားမျဖစ္ေပၚခ်ိန္မွာေတာ့ စြဲလန္းျခင္းသေဘာ မ်ားသာ အၿမဲ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ ရိွပါတယ္။ စြန္႔လႊတ္ ျခင္းသေဘာတရားမ်ား စိတ္ထဲမွာ ျဖစ္ေပၚလ်င္ အျပစ္ကင္းျခင္း ကုသုိလ္လကၡဏာ မ်ား ျဖစ္ေပၚပါတယ္..။
ထုိ စြန္႔လႊတ္ျခင္းသေဘာတရားမ်ားျဖစ္ေပၚလာ သည္ ႏွင့္ တၿပဳိင္နက္ ခ်မ္းသာ ျခင္း၊ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ အရေတာ္ ျခင္းသေဘာတရားမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာ ပါတယ္..။ ထုိ႔ေၾကာင့္ (စြန္႔လ်င္+ ခ်မ္းသာ) ဟူေသာ သေဘာ တရားမ်ားကုိ ကုသုိလ္ လုိ႔ေခၚပါတယ္။

စြဲလမ္း ျခင္းသေဘာတရားမ်ား စိတ္ထဲမွာ ျဖစ္ေပၚလ်င္ အျပစ္ရွိျခင္း အကုသုိလ္လကၡဏာ မ်ား ျဖစ္ေပၚပါတယ္..။ ထုိ စြဲလမ္းျခင္း သေဘာတရားမ်ားျဖစ္ေပၚလာ သည္ ႏွင့္ တၿပဳိင္နက္ ဆင္းရဲ ျခင္း၊ သေဘာ တရားမ်ားလည္းတၿပဳိင္နက္ ျဖစ္ေပၚလာ ပါတယ္..။ထုိ႔ေၾကာင့္ (စြဲလ်င္+ ဆင္းရဲ) ဟူေသာ သေဘာ တရားမ်ား ကုိ အကုသုိလ္ လုိ႔ေခၚပါတယ္။

(စြဲလ်င္+ ဆင္းရဲ ) ဟူေသာ သေဘာ ရွိေသာ အကုသုိလ္တရား၏ နယ္ မွာ အလြန္က်ယ္ဝန္းလွပါတယ္..။မရွိေသးတာ ကုိ စြဲ လမ္းလ်င္လည္း ဆင္းရဲတယ္..။ ရွိၿပီးသားကုိ စြဲလမ္းလ်င္ လည္းဆင္းရဲတယ္..။ပ်က္စီးသြားတာ ေတြစြဲလမ္းလ်င္လည္းဆင္းရဲတယ္..။အတိတ္အေၾကာင္းအာရုံမ်ား ကုိ စြဲလမ္းလ်င္ လည္းဆင္းရဲတယ္..။ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္း အရာ အာရုံမ်ား စြဲလမ္းလ်င္ လည္းဆင္းရဲတယ္..။အနာ ဂတ္ အေၾကာင္းအရာ အာ ရုံ မ်ားစြဲလမ္းလ်င္လည္းဆင္းရဲတယ္..။

စြဲလမ္းျခင္းဟူသည္ မွာ သိစရာ မ်ားကုိ သိေနေသာ သေဘာ သာ ရွိေသာ ေလာ ကႀကီးကုိ ခ်စ္စရာ ေကာင္းလုိ႔ ခ်စ္တာ ဟူ၍ မုန္းစရာ ေကာင္းလုိ႔ မုန္းတာ လုိ႔ (သိစရာကုိ တည့္တည့္ မေတြးပဲ) ခ်စ္စရာ မုန္းစရာလုိ႔ (ထည့္ထည့္ ေတြးျခင္း)ကုိ စြဲလမ္းျခင္းလုိ႔ေခၚပါတယ္..။စြဲလမ္းတုိင္းလည္း ဆင္းရဲတယ္..။ ထည့္ထည့္ေတြးတုိင္း လည္း ဆင္းရဲပါတယ္ ။

အကုသုိလ္ နယ္ က်ယ္ သကဲ့ သုိ႔ (စြန္႔လ်င္+ခ်မ္းသာ) ဟူေသာ သေဘာ ရွိေသာ ကုသုိလ္ နယ္ ကလည္း အလြန္႔ အလြန္ က်ယ္ ဝန္းလွပါတယ္..။ကုိယ္ ပုိင္ေသာ သက္ရွိသက္မဲ့အားလုံးႏွင့္ ကုိယ္ ဆုိင္ေသာ ၃၁ ဘုံလုံးရွိ သက္ ရွိ သက္ မဲ့ အားလုံးကုိ (စြန္႔လႊတ္မယ္) လုိ႔ ပုဗၺ ေစတနာ ေပၚရင္ ခ်မ္းသာ တယ္။ (စြန္႔ လြတ္တယ္) လုိ႔ မုဥၥေစတနာ ေပၚရင္လည္းခ်မ္းသာ တယ္။ (စြန္႔ၿပီးတာ ကုိ ဝမ္းသာ တယ္) လုိ႔ ပရေစတနာ ေပၚရင္ လည္း ခ်မ္းသာ တယ္..။

စြန္႔လႊတ္ျခင္းဟူသည္ မွာ ၃၁ဘုံလုံးရွိ အာ ရုံမ်ားကုိ ခ်စ္စရာေကာင္းလုိ႔ ခ်စ္တာလုိ႔ေလာဘ ျဖင့္ ၄င္း ၊မုန္းစရာေကာင္းလုိ႔ မုန္းတာ ဟူေသာ ေဒါသျဖင့္၄င္းအဟုတ္ထင္စရာေကာင္းလုိ႔ အဟုတ္ထင္တာ လုိ႔ေမာဟျဖင့္၄င္း ထည့္ထည့္ ေတြးျခင္း အျမင္မွားမ်ားကင္းစင္ၿပီး သိစရာ မ်ားကုိ သိတာ လုိ႔ အမွန္ အတုိင္းတည့္တည့္ ေတြးႏုိင္ ျခင္း ကုိ စြန္႔လႊတ္ ျခင္းလုိ႔ေခၚပါတယ္..။စြန္႔လႊတ္တုိင္းခ်မ္းသာ တယ္..တည့္တည့္ေတြးတုိင္း လည္းခ်မ္းသာ ပါတယ္..။

ကုသုိလ္ နဲ႔ အကုသုိလ္ ကုိ စိစစ္ရာ မွာ အလုပ္နဲ႔ မစိစစ္ ပဲ မိမိစိတ္ထဲမွာ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လကၡဏာ မ်ားျဖင့္ စိစစ္ရပါမယ္..။မိမိစိတ္ထဲစြဲလမ္းျခင္းနဲ႔ ဆင္းရဲျခင္းလကၡဏာ မ်ားေပၚတုိင္း အကုသုိလ္ ျဖစ္ၿပီလုိ႔ နားလည္သေဘာေပါက္ ရပါမယ္..။မိမိစိတ္ထဲ စြန္႔လႊတ္ ျခင္းႏွင့္ ခ်မ္းသာ ျခင္းလကၡဏာ မ်ားေပၚတုိင္း ကုသုိလ္ ျဖစ္ၿပီလုိ႔ နားလည္ သေဘာ ေပါက္ ရပါမယ္..။

စိတ္ထဲမွာ ျဖစ္ေပၚလာ တတ္ေသာ(စြန္႔လ်င္ + ခ်မ္းသာ) ကုသုိလ္ ႏွင့္ စြဲလ်င္ +ဆင္းရဲ အကုသုိလ္ မ်ားကုိ ခႏၶာေတြ႔ သေဘာ ေပါက္ လ်င္ ကမၼ သကတ သမၼာ ဒိ႒ိ လို႔ေခၚပါတယ္..။ ( စြန္႔ လ်င္ဆင္းရဲလိမ့္မယ္၊ စြဲလမ္းမွ ခ်မ္းသာလိမ့္မယ္) လုိ႔ေျပာင္းျပန္ ထင္ေနျခင္းသည္ မိစၦာ ဒိ႒ိလုိ႔ေခၚပါတယ္။

ခႏၶာ မွာေတြ႔ ရတဲ့ အတုိင္း (စြန္႔ လ်င္+ ခ်မ္းသာ) ဟူေသာ သေဘာ ကုိ ကုသုိလ္ လုိ႔ တည့္တည့္သိျမင္ ျခင္းသည္ ကမၼသကတ သမၼာဒိ႒ိ ျဖစ္ပါတယ္..။ (စြဲလ်င္ +ဆင္းရဲ) ဟူေသာ သေဘာ ကုိ အကုသုိလ္ လုိ႔တည့္တည့္သိျမင္ျခင္းသည္ လည္း ကမၼသကတသမၼာဒိ႒ိ ျဖစ္ပါတယ္..။

ခႏၶာ သေဘာ ႏွင့္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ဆန္႔က်င္ၿပီး စြန္႔လ်င္ ဆင္းရဲလိမ့္မည္၊ စြဲလမ္းမွ ခ်မ္းသာ လိမ့္မည္ လုိ႔ထည့္ထည့္ သိေနျခင္းကုိ မိစၦာဒိ႒ိ လုိ႔ေခၚပါတယ္..။အဲလုိ ကုသုိလ္ ၊အကုသုိလ္ အမွန္တရားကုိ သိလုိလ်င္ လကၡဏာ ႏွင့္ခြဲၾကည့္ ရပါမည္..။

0 မွတ္ခ်က္ေရးရန္: