Wednesday, April 29, 2009

မိဘမ်ားရဲ႔ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ငါးမ်ဳိး

သည္ေန႔(၂၉.၄.၂၀၀၉)သည္ ကၽြန္မ၏ေက်းဇူးရွင္မိခင္ႀကီးဘဝတစ္ပါးကုိ---ေျပာင္းေရႊ႔ ကြယ္လြန္ခဲ့တာ (၆)ႏွစ္တင္းတင္းျပည့္ခဲ့တဲ့ေန႔ျဖစ္ပါတယ္..။ကၽြန္မရဲ႔ အစ္ကုိ အစ္မမ်ားကေတာ့ ေက်းဇူးရွင္မိဘႏွစ္ပါးရွိစဥ္က ဥပုသ္ေစာင့္၊ တရားအားထုတ္ခဲ့တဲ့ ေဘာင္ဒရီလမ္းက မုိးညွင္းဝိပႆနာတုိက္သစ္ တြင္အာရုံ ဆြမ္းကပ္ေနလိမ့္ မယ္ ဆုိတာကုိ သြားေရာက္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသာ ကၽြန္မစိတ္ထဲမွာရည္ မွန္း ပူေဇာ္ေနရပါတယ္….။
လက္ဝဲသုႏၵရအမတ္ႀကီးလုိ…
(ဆုယူစည္းေဝးျဖဴျဖဴေဖြးလိမ့္…စက္ေမွးခုိက္တြင္-----အိမ္မက္ျမင္သုိ႔...မရႊင္ယူတလြမ္းလုိက္လွရွင့္..)---လုိ႔လွ်ပ္ တျပက္ေတာ့…. ခံစားလုိက္မိပါေသးတယ္..။ကၽြန္မျပဳသမွ် အၿမဲအမွ်ေဝခဲ့ေသာ္လည္းသည္ေန႔ေတာ့ ေမြးမိခင္ ္ႀကီး ရဲ႔လူ႔ဘဝရဲ႔ေနာက္ဆုံးေန႔မ်ားဟာ ကၽြန္မအတြက္ တန္ဘုိးမျဖတ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ မွတ္တမ္းဝင္ရက္စြဲ မ်ားျဖစ္ခဲ့ ရတာ ကုိ အထူးသတိရေနမိပါတယ္..။

သားသမီးနဲ႔မိဘေတြဟာ သားသမီးမ်ားအေပၚမွာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားတယ္..အဲဒီေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးမ်ားစြာ နဲ႔ ေလာက မွာ အသက္ရွင္ေနထုိင္ၾကတယ္ဆုိတာ နားလည္္ ထားၾကရလိမ့္မယ္ဆုိတာကုိ သီတဂူဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ေဟာ ၾကားေတာ္မူေသာ..မိဘမ်ားရဲ႔ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္..တရားေတာ္ကုိလည္းကၽြန္မ ျပန္လည္နာယူ လုိက္မိပါ တယ္..။ ပထမေလးခ်က္က ပစၥဳပၸန္ဘဝအတြက္တုံ႔ျပန္မဲ့ေက်းဇူးကုိ ေမွ်ာ္လင့္တာ၊ က်န္တစ္ခ်က္က ေတာ့ ဘဝတစ္ပါးေျပာင္းသြားၿပီးတဲ့ အခ်ိန္(တမလြန္)အတြက္ေမွ်ာ္လင့္တာသာ ျဖစ္ပါတယ္..။

ေမတၱာဆုိတာကုိယ့္အတြက္လုံးလုံးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မထားဘူး.......အဲဒီႀကီးမားတဲ့ေမတၱာနဲ႔ပဲ ေကၽြးေမြးျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၾက တယ္..။ ေပမဆုိတာကေတာ့ခ်စ္ျခင္းေပါ့ေလ..ေမတၱာနဲ႔ေတာ့မတူဘူး။ ေမွ်ာ္တယ္ ဆုိတာကေတာ့…သူတုိ႔အ တြက္ တုံ႔ျပန္လာမဲ့ အက်ဳိးကုိေမွ်ာ္လင့္ ေတာင့္တတတ္ၾကပါတယ္တဲ့..မိဘက ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ တာ ေမတၱာ နဲ႔ျဖစ္ေပမဲ့ ျပန္ေမွ်ာ္လင့္တာကေတာ့ ေပမျဖစ္ေနတယ္လုိ႔..မိဘရဲ႔ေမတၱာနဲ႔အတူ ေပမ ေရာေန တယ္လုိ႔ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားခဲ့ပါတယ္..။

ရဟန္းတုိ႔ ဤအေၾကာင္းငါးမ်ဳိးတုိ႔ကုိေကာင္းစြာျမင္ေသာ မိဘတုိ႔သည္ အမ်ဳိး၌ျဖစ္ေသာသားသမီးကုိ အလုိရွိကုန္၏။အဘယ္ငါးမ်ဳိးတုိ႔နည္းဟူမူ …
ငါတုိ႔ေမြးျမဴထားေသာသားသမီးသည္ ငါတုိ႔အားလုပ္ေကၽြးေမြးျမဴေပလိမ့္မည္။
ငါတုိ႔၏အမႈကိစၥကုိ ျပဳလုပ္ေပလိမ့္မည္။
အမ်ဳိးအဆက္သည္ ရွည္ျမင့္စြာတည္ေပလိမ့္မည္။
အေမြခံျဖစ္ေပလိမ့္မည္..။
ထုိ႔ျပင္ဘဝတစ္ပါးသုိ႔ေျပာင္းသြားေသာငါတုိ႔အားအလွဴ၏အဖုိ႔ကုိေပးေဝၾကေပလိမ့္မည္ဟု(အလုိရွိၾကကုန္၏)
ရဟန္းတုိ႔ဤအေၾကာင္းကုိ ေကာင္းစြာရႈျမင္ေသာမိဘတုိ႔သည္ အမ်ဳိး၌ျဖစ္ေသာ သားသမီးတုိ႔ကုိ အလုိရွိကုန္၏ ဟု(မိန္႔ေတာ္မူ၏။)
အေၾကာင္းငါးမ်ဳိးတုိ႔ကုိေကာင္းစြာျမင္သည့္ ပညာရွိမိဘတုိ႔သည္ သားသမီးကုိ အလုိရွိၾက ကုန္၏၊ငါတုိ႔ေမြးျမဴေသာသားသမီးသည္ငါတုိ႔အား ေကာင္းစြာလုပ္ေကၽြးေမြးျမဴေပလိမ့္မည္..။ ငါတုိ႔၏အမႈကိစၥကုိလည္းျပဳလုပ္ေပလိမ့္မည္..။အမ်ဳိးအဆက္သည္ ၾကာျမင့္စြာ တည္ေပလိမ့္မည္၊ အေမြခံျဖစ္ေပ လိမ့္မည္။

ထုိ႔ျပင္ကြယ္လြန္ေသာအခါငါတုိ႔အား အလွဴ၏အဖုိ႔ကုိေပးေဝၾကလိမ့္မည္။ဤအေၾကာင္းတုိ႔ကုိ ေကာင္းစြာရႈျမင္သည့္ ပညာရွိမိဘတုိ႔သည္ သားသမီးကုိလုိခ်င္ေတာင့္တကုန္ၾက၏။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပဳဘူးေသာေက်းဇူးကုိသိ၍ သူ႔ေက်းဇူးကုိ ထင္စြာျပဳတတ္ေသာ၊ ၿငိမ္သက္ေသာစိတ္ရွိ ေသာသူေတာ္ေကာင္းတုိ႔သည္ ေရွးကျပဳဘူးသည္ကုိ အဖန္ဖန္ေအာက္ေမ့လ်က္မိဘတုိ႔ကုိ လုပ္ေကၽြး ေမြးျမဴၾကကုန္၏။
ေက်းဇူးျပဳဘူးသူ၏ ကိစၥကုိ ျပဳလုပ္သကဲ့သုိ႔ ထုိ႔အတူ မိဘတုိ႔၏အမႈ ကိစၥကုိျပဳလုပ္ၾကကုန္၏။မိဘတုိ႔ အဆုံး အမကုိလုိက္နာေလ့ရွိ၍ ေမြးျမဴဘူးေသာမိဘတုိ႔အား လုပ္ေကၽြးေမြးျမဴေလ့ရွိေသာ အမ်ဳိးအႏြယ္ကုိ မယုတ္ေစ၍ သဒၶါတရား ရွိသည့္သီလႏွင့္ ျပည့္စုံေသာသား သမီးသည္ ခ်ီးမြမ္းထုိက္သူျဖစ္ေပသတည္း။

သုတၱန္ပိဋက၊နိကာယ္ငါးရပ္၊ အဂၤုတၱရနိကာယ္ ၊အဂၤုတၳဳိရ္ပါဠိေတာ္ ပဥၥကနိပါတ္၊ပုတၱသုတ္(ျမန္မာျပန္)

မိခင္၊ဖခင္ေက်းဇူးရွင္ တုိ႔ရဲ႔ ႀကီးမားတဲ့ေမတၱာဟာ ေပမ....ေရာေနတဲ့ေမတၱာဆုိခဲ့ရင္လည္း သူတုိ႔ရဲ႔ လုိခ်င္ေမွ်ာ္ လင့္ ခဲ့ရတဲ့ ေပမ ဆုိတာ အမည္ခံသက္သက္မွ်သာ လုိ႔---ကၽြန္မထင္ပါတယ္....။
တကယ္ေတာ့လည္း ေမွ်ာ္လင့္တယ္ .ယုံၾကည္တယ္ တကယ္ ေတာ့ လည္းမဝံ့မရဲနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ရတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ရုံ ေမွ်ာ္လင့္ရတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္မႈ သက္သက္ကေလး အျဖစ္သာျဖစ္ခဲ့ရွာတာပါ..။
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အဆင့္ေတြကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီး...ေတာင္းဆုိတာ ၊အတင္းအၾကပ္ျပဳတာ......အၾကပ္ကုိင္တာ…ထိန္း ခ်ဳပ္ႀကဳိးကိုင္တာ မ်ားမရွိခဲ့ရွာေသာ မိဘမ်ားစြာတုိ႔ရဲ႔ေမတၱာတရားမ်ားစြာဟာအားအင္ႀကီးမားၾကတာ ကုိ သားသမီးတုိင္း သေဘာေပါက္ၾကရင္ ေကာင္းမွာ ပါပဲ..။ စာနာနားလည္ေပးႏုိင္ၾကရင္လည္းေကာင္းမွာပါပဲ..။

ေလာကျဖစ္အင္ေတြကလည္းေမွ်ာ္လင့္သလုိျဖစ္မလာတတ္တာေတြကအမ်ားသားမဟုတ္ပါလား။
မိခင္ဘဝကုိသူမ်ားထက္ ခပ္ေစာေစာေလးေရာက္ခဲ့ရေသာ ကၽြန္မကေတာ့ သည္လုိ မေမွ်ာ္လင့္တတ္ေအာင္ မေမွ်ာ္လင့္ျဖစ္ေအာင္ ငါႀကဳိးစားမယ္လုိ႔ မာန္တင္းခဲ့ဘူးပါသည္..။
ဘာျဖစ္လုိ႔လည္းဆုိေတာ့..ကၽြန္မရဲ႔---မိခင္ဖခင္တုိ႔ဟာ
သားသမီး(၇)ေယာက္ကုိပင္ပန္းႀကီးစြာေကၽြးေမြးျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ခဲ့ရတာ…ပ်ဳိးေထာင္ၿပဳစုၿပီး..အခ်ိန္တန္ ပန္းေလး ေတြပြင့္ အသီးေလးေတြသီးဆုိေတာ့ အခိ်န္က်ေတာ့-------ဆရာေတာ္အရွင္အာဒိစၥရံသီ ေျပာသလုိပဲ.....ပုိင္ရွင္ ကေပၚလာေတာ့တာကုိး။
အဲဒီပုိင္ရွင္ေတြရဲ႔လက္ထဲ ကုိေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မေပ်ာ္မရႊင္ေသာ္လည္းေကာင္း ထုိးအပ္ လုိက္ရေတာ့တာပါပဲ..။

ၿပီးေတာ့သူစုိက္ပ်ဳိးျပဳစုလုိက္တဲ့ပန္းကေလးပြင့္ေနတာ၊သီးေနတာ၊လွေနတာကုိ ၿခံျပင္ကေနေငးေမာေနရတဲ့ဘဝ မ်ဳိးဆုိတာကုိ ကၽြန္မမိဘမ်ားကုိ ၾကည့္၍ခံစားသိျဖင့္နားလည္ခဲ့ဘူးပါတယ္….။

ကၽြန္မကုိယ္တုိင္က ထုိသုိ႔ေသာ ပန္းကေလးျဖစ္ခဲ့တာဆုိေတာ့ ခံစားသိျဖင့္နားလည္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ဟာ ေတာ္ေတာ္ ေႏွာင္းေန ခဲ့ပါတယ္..သိပ္ၿပီးေနာက္မက်ခဲ့တာကုိပဲ ကုိယ့္ကုိကုိေက်းဇူးတင္ရပါတယ္..။
တကယ္ေတာ့ ေနာက္မက်တဲ့အခ်ိန္မွာ ျဖည့္ဆည္းျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္းရာႏႈန္းျပည့္ ျဖဴစင္လွတာေတာ့ မဟုတ္ပါ…။ ကၽြန္မမွာလည္းေမတၱာနဲ႔ အတူေပမ-ကေတာ့ေရာေနပါေသးတယ္..။

ကၽြန္မ၏ဘဝတစ္ဆစ္ခ်ဳိး ခ်ိန္နဲ႔အတူ..ထုိစဥ္ကကၽြန္မေလ့လာ ေနခဲ့ေသာ ဘာသာရပ္ အတြက္ မိခင္ႀကီးရဲ႔ က်န္းမာေရးအေပၚမွာ အာရုံစုိက္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၅ႏွစ္တာျပဳစုလုပ္ေကၽြးခြင့္ရခဲ့ပါတယ္…။

လူ႔ဘဝကုိ ၈၃ႏွစ္တာေနထုိင္သြားခဲ့ေသာ မိခင္ႀကီးသည္ ေက်ာင္းဆရာမပီပီ ဂုဏ္သိကၡာ ႀကီးမား လွပါတယ္. ......မလုိအပ္ ေသာစကား၊အေျပာင္အပ်က္စကား၊ ရယ္ရႊန္းပတ္ရႊန္းစကား ကုိပင္ေျပာဆုိ ေလ့မရွိ။
ဣေျႏၵဝတ္ရုံကုိထာဝစဥ္လႊမ္းျခဳံထားခဲ့သည္။

ကၽြန္မ၏ဖခင္ႀကီးကုိယ္တုိင္ကအေလးအျမတ္ျပဳရသည္။မေထမဲ့ျမင္ဘယ္ေသခါမွမျပဳရဲခဲ့ပါ..။
ရပ္ကြက္ေဆြမ်ဳိး၊ အသုိင္းအဝုိင္းတြင္းတြင္လည္းရုိေသေလးစားမႈခံရသည္..။

အိမ္တုိင္ယာေရာက္ကန္ေတာ့ေသာ တပည့္မ်ားရွိလွ်င္ ဝမ္းသာၾကည္ႏူးေနတတ္သည္။သိတတ္ေသာ သားသမီးလာလွ်င္ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးေနသေလာက္ မသိတတ္ေသာ သူတစ္ခ်ဳိ႔အေပၚ ဘယ္ေတာ့မွ ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားမွာ မဟုတ္ေသာ ရင္ထဲက စကား မ်ားကုိ အငယ္ဆုံးသမီးျဖစ္ေသာကၽြန္မ ကေစာစီးစြာနားမလည္ခဲ့ပါ..။

ေနာက္က်မွနား လည္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္…။ နားလည္မႈနဲ႔ေႏြးေႏြးေထြးေထြးေနခဲ့ရတဲ့ကာလဟာ အလြန္တုိေတာင္း လွပါတယ္..။ျပန္လည္ ၍လည္းဘယ္ေသာခါမွမရရွိႏုိင္ေတာ့ပါ..။

မိခင္ႀကီးရဲ႔ေနာက္ဆုံးႏွစ္လုိ႔ဆုိရမဲ့ ၂၀၀၃ခုႏွစ္ဦးပုိင္းမွာ ကၽြန္မ ဘဝအခ်ဳိးအေကြ႔တစ္ခုအ တြက္အလုပ္ကထြက္ထား ခ်ိန္ျဖစ္လုိ႔ အခ်ိန္ျပည့္နီးပါးအတူေနခဲ့ရပါတယ္..။ဒါထက္ ပုိကံေကာင္းတာကေတာ့ ကၽြန္မအားကူေဖာ္ေလာင္ဘက္ တူမဝမ္းကြဲေလးက ဧၿပီလ(၇)ရက္ေန႔မွာရြာျပန္ပါရေစခြင့္ေတာင္းလာေတာ့ ကၽြန္မရဲ႔ဲျပဳစုလုပ္ေကၽြးခြင့္ဟာ ေန႔ေရာညပါျဖစ္ခဲ့ရတာကုိ ျပန္ေတြးတုိင္းပီတိျဖစ္ခဲ့ပါတယ္..။

မိခင္ႀကီးဟာဆီးခ်ဳိေရာဂါေၾကာင့္မ်က္စိကြယ္ေနခဲ့ပါတယ္..မခြဲလုိတဲ့အတြက္ သည္ အတုိင္းထားခဲ့ရတာ..။မနက္ဆုိကၽြန္မတာဝန္က အေမ့ရဲ႔ သြားအံပုံနဲ႔ထည့္ထားေသာဘူးေလးကုိ ေသခ်ာတုိက္ခၽြတ္ ေဆးေၾကာရပါ တယ္…ကုတင္ေပၚမွာပင္ မ်က္ႏွာသစ္ဇလုံႏွင့္သစ္ေစ ၿပီး…သနပ္ခါး ေက်ာက္ျပင္ကုိမ-လာကာ လူးေပးရပါ တယ္..။

ဘုရားရွစ္ခုိးေစၿပီးမွ..ကၽြန္မက အေမႀကဳိက္တတ္ေသာ မနက္စာမုန္႔ဟင္းခါး၊ဘယာေၾကာ္ အသုပ္စုံ၊တစ္ခုခု စီစဥ္ရပါတယ္..။ ပုစြန္ေျခာက္မႈန္႔ကဲကဲ၊မန္က်ည္းေရရႊဲရႊဲနဲ႔ ေခါက္ဆြဲသုပ္ကုိ ၾကက္သြန္ျဖဴကုိက္စားၿပီး ေကာ္ဖီခါးခါးတစ္ခြက္ ကုိေသာက္သုံးတတ္ေသာ မိခင္ႀကီးအားကၽြန္မ လြမ္းမိသည္နွင့္ယေန႔ ဆြမ္းေတာ္ကုိ ေခါက္ဆြဲ သုပ္ကပ္လွွွဴမိပါသည္..။

ဆီးခ်ဳိေရာဂါေၾကာင့္ဝမ္းခ်ဳပ္တတ္ေသာမိခင္ႀကီးအတြက္ကၽြန္မရဲ႔ သူနာျပဳဆရာမ သူငယ္ခ်င္းမ်ားထံမွ ဝမ္းခ်ဴနည္းကုိ သင္ရပါတယ္…..။ဝမ္းသြားၿပီးတုိင္း ဆီးသြားၿပီးတုိင္းတစ္သွ်ဴးျဖင့္ ေသေသခ်ာခ်ာ သုတ္ၿပီးေပါင္ဒါ မႈန္႔ျဖဴးေပးရသည္..။
ထုိအခ်ိန္မ်ားတြင္.ကၽြန္မငယ္ငယ္ကေနမေကာင္းေတာ့ နလံထခ်ိန္တြင္ေရခ်ဳိးေပးၿပီးနံ႔သာ ျဖဴေသြးၿပီး တစ္ကုိယ္လုံးလိမ္း ေပးခဲ့ေသာအေမ့ကုိအၿမဲသတိရေနမိပါသည္..။

ထုိလႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔မွာ ကၽြန္မအေမ့ကုိေရခ်ဳိးေပးခဲ့ျခင္းဟာေနာက္ဆုံးပဲဆုိတာ---- ထုိအခါ ကကၽြန္မ..မသိခဲ့ပါ..။ကၽြန္မကသက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲသြားတဲ့အေဖ့ကုိ အတုယူလုိ႔ မတက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ မိခင္ႀကီးကုိ အိမ္မွာ လုပ္ေပးခဲ့တာပါ…။ ကုလားထုိင္တစ္လုံးနဲ႔ ထုိင္ေစၿပီးေခါင္းေလွ်ာ္ ေရခ်ဳိး၊ေခ်းတြန္း သန္႔စင္ေပး ခဲ့ပါတယ္..။

ကၽြန္မ ငယ္ငယ္ကလိမ္းေပးခဲ့ဘူးတဲ့နံ႔သာ ျဖဴကုိ တကုိယ္လုံးလိမ္းေပးခဲ့ကာ အဝတ္သစ္အစားသစ္ လဲလွယ္ေပးခဲ့တာ------။ ရပ္ကြက္ထဲမွလူမ်ားလာကန္ေတာ့ခ်ိန္မွာသနပ္ခါးအေဖြးသားနဲ႔လွပေနခဲ့ရပါတယ္…။ၿပီးမွ...ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္မွာ ဖေယာင္းတုိင္မီးထြန္းညွိေပးၿပီး ဘုရားဝတ္တက္ ေစခဲ့ပါတယ္…။

ထုိစဥ္က ကၽြန္မကံျမင့္တရားပြဲက အျပန္နာယူခဲ့ေသာတရားမ်ား ကုိမွ်ေဝေျပာျပခဲ့လွ်င္ၿပဳံးလ်က္ ေခါင္း တစ္ၿငိမ့္ၿငိမ့္ နားေထာင္ ေနခဲ့တတ္ပါတယ္..။
တကယ္ေတာ့ အေမဟာ မုိးညွင္းဆရာ ေတာ္ဘု ရားႀကီး ထံပါးမွာ ႏွစ္ရွည္လမ်ားတရား အားထုတ္ခဲ့တာျဖစ္လုိ႔ တရားအသိရင့္ က်က္ခဲ့ၿပီးသားပါ…။
ဒါေၾကာင့္လည္းသူမရဲ႔ေနာက္ဆုံးခရီးကုိ ေအးေဆးတည္ၿငိမ္စြာရင္ဆုိင္သြားခဲ့ပါတယ္....။

ေရာဂါထူးထူးေထြေထြ မျဖစ္….စားေနက်အစာမ်ားကုိညင္းပယ္ရင္း ညင္းပယ္ရင္းနဲ႔ ကံကုန္ မုိးခ်ဳပ္၊ လက္ တဲြြဲျဖဳတ္ ခဲ့ တာသာ ျဖစ္ပါတယ္..။

မေသခင္တစ္ရက္အလုိမွာ..ကၽြန္မ အမလတ္နဲ႔တုိင္ပင္ၿပီးဆြမ္းေကၽြးတရားနာ ေစခဲ့သည္ကုိ ပင္သာဓုေခၚၿပီး စိတ္ခ်လက္ခ်အိပ္ေပ်ာ္သြားခဲ့တာ..။
ကၽြန္မေန႔လည္စာ ေကၽြးမယ္လုိ႔ျခင္ေထာင္လွန္ေတာ့ ငယ္ေခ်းနံ႔မ်ားေထာင္းေထာင္း ထ၍ေနခဲ့ပါတယ္…။ အေတြ႔အႀကဳံ မရွိေသာ ကၽြန္မက ေနာက္ဆုံးဝမ္းသြားျခင္းကုိ မသိ..ရွင္းလင္းသုတ္သင္ရင္း၊ပူေနေသာ ကုိယ္ကုိ ေရပတ္သုတ္ေပးေနခဲ့ပါတယ္..။

ကၽြန္မကေခါင္း၊ကၽြန္မ၏သားကေျခေထာက္၊ကၽြန္မအစ္မမ်ားကကုိယ္ခႏၶာကုိ သုတ္ေပးၾကရင္း…ျပဳိင္တူရြတ္ဆုိေနေသာ တရားသံမ်ားေအာက္မွာ ပင္ေနာက္ဆုံးထြက္သက္ကုိ မႈတ္ထြက္လ်က္ ထာဝရ ႏႈတ္ဆက္ထြက္ခြာသြားခဲ့ပါေတာ့တယ္..။

ေက်းဇူးရွင္အေမ.....အေမ့ရဲ႔ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အိမ္မက္ေတြကုိ သမီးအျပည့္အဝျဖည့္ဆည္း ခဲ့ႏုိင္တယ္ လုိ႔ကုိယ္ကုိ ကုိ မယူဆ ပါဘူး။
ခြင့္လႊတ္ပါအေမ…သမီးလုိေႏွာင္းေနာင္တေတြ မရၾကေလ ေအာင္၊ကန္႔သတ္ခ်ိန္ နည္းနည္းေလးကုိတန္ဘုိး ထာ းတတ္ၾကေလေအာင္..မိဘမ်ားရဲ႔ရင္ထဲက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကုိ ႏွလုံးသား ထပ္တူျပဳၿပီး နားလည္ၾက ေအာင္…သမီးသည္စာစုေလးကို ေရးသားမွ်ေဝပါရေစအေမ…။
သမီးျပဳျပဳသမွ် ကုသုိလ္ေကာင္းမႈအစုစု ကုိ အေမသာဓု ေခၚႏုိင္ေအာင္ သမီးအမွ်ေဝ လ်က္ရွိပါတယ္..။
အေမရဲ႔ ေျခ အစုံ ကုိ ဦးတုိက္ရွစ္ခုိးကန္ေတာ့လ်က္ရွိေနပါတယ္..အေမရယ္..။

(ေက်းဇူးရွင္မိခင္ႀကီး၏ဘဝတစ္ပါးသုိ႔ေျပာင္းသြားကြယ္လြန္ခဲ့ျခင္း(၆)ႏွစ္ျပည့္အမွတ္တရစာစုအျဖစ္…. ဓမၼရံသီ Website မိဘေမတၱာဘြဲ႔တရားေတာ္မ်ားမွ သီတဂူဆရာေတာ္ ေဒါက္တာဉာဏိႆရ ၏(မိဘမ်ားကသားသမီးေပၚေမွ်ာ္လင့္ခ်က္) တရားေတာ္ကုိ ကုိးကားေရးသားပါသည္..။)

Monday, April 27, 2009

စြန္႔လႊတ္ျခင္းကုသုိလ္တရားကုိဘာေၾကာင့္အားမထုတ္ႏုိင္ရတာလဲ..။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္မူလဓမၼဆရာေတာ္ဘုရား……

တပည့္ေတာ္ သေဘာေပါက္ပါၿပီဘုရား..။၃၁ဘုံလုံးကုိ ကုသုိလ္နဲ႔သုံးတတ္ဘုိ႔သာလုိပါေတာ့တယ္..။တပည့္ေတာ္မရွင္းတာေလးတစ္ခုက သတၱဝါတုိင္း ခ်မ္းသာျခင္းကုိ အလုိရွိၾကပါလ်က္သားနဲ႔ စြန္႔လ်င္+ခ်မ္း သာ ဟူေသာကုသုိလ္တရားကုိဘာျဖစ္လုိ႔အားမထုတ္ႏုိင္ၾကပါသလဲ…ဘုရားတပည့္ေတာ္ သိလုိလွပါတယ္..။

အရွင္ဘုရားရွင္းျပတာက အထင္မွားျခင္း အဝိဇၨာေၾကာင့္ ေပါ့ေနာ္ဘုရား။ (စြန္႔လ်င္+ခ်မ္းသာ) ဆုိတာ ေလာကမွာ ထင္ရွားရွိေသာ သေဘာ တရားျဖစ္ပါတယ္..။အဲဒီေလာကထဲမွာ ထင္ရွားရွိတဲ့ (စြန္႔လ်င္+ခ်မ္းသာ) ဟူေသာအမွတ္အသား လကၡဏာရွိေသာ ကုသုိလ္ သေဘာ ကုိ (စြန္႔လ်င္+ခ်မ္းသာ)ဟုပင္ အမွန္အတုိင္း သိျခင္းဆုိ တာ ဝိဇၨာ ဉာဏ္ေပါ့ေနာ္ ဘုရား။

အဲဒီအမွန္ အတုိင္းကုိ တပည့္ေတာ္ အမွန္အတုိင္းမသိခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာေတာ့ စြဲလန္းမႈႀကီးမားစြာနဲ႔ ဆင္းရဲမွာ ေၾကာက္ေလ..မစြန္႔ရဲေလ ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္ဘုရား။ အမွန္တကယ္ေတာ့ မစြန္႔ရဲေလ..ဆင္းရဲေလပဲ ဆုိတာ ေလာက သေဘာက ေဆာင္သြားပါတယ္ဘုရား။

အမွန္တရားကုိ စိစစ္ၿပီးသိခြင့္ရေသာ သူေတာ္ ေကာင္းမ်ားသႏၱန္မွာ (စြန္႔လွ်င္+ခ်မ္းသာ)ဟူေသာ ဝိဇၨာ ဉာဏ္က ဦးေဆာင္ထားေသာ ၾကာင့္ ခ်မ္းသာ ခ်င္ေလ စြန္႔လႊတ္ေလ ျဖစ္ပါတယ္ ဘုရား။ တကယ့္ ပါရမီရင့္က်က္တဲ့ သူေတာ္ေကာင္းႀကီးေတြကေတာ့ စြန္႔လႊတ္ႏုိင္ေလ ခ်မ္းသာေလျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆုံး (၃၁)ဘုံလုံး ကုိ စြန္႔လႊတ္ၿပီး ပရိနိဗၺန္ျပဳသြားၾကတာေပါ့ေနာ္ဘုရား။

ဝိဇၨာဉာဏ္ရရွိေရးဟာ အဓိက က်က် ႀကဳိးစား သင့္တဲ့ အခ်က္ ျဖစ္ တယ္…ဆုိတဲ့ အရွင္ဘုရားဆုံးမမႈကုိ တပည့္ေတာ္ ခုိင္ခုိင္မာမာ မွတ္သားနားလည္သေဘာေပါက္သြားပါတယ္ဘုရား။အရွင္ဘုရားေဟာ ၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ထဲမွ တပည့္ေတာ္ မွတ္သားမိတဲ့ အခ်က္ကေလးေတြကုိ အခုလုိေရးၿပီးမွ်ေဝျခင္းကုိခြင့္ျပဳေတာ္မူပါဘုရား။

စြန္႔လႊတ္ေသာ ကုသုိလ္ စိတ္သည္ စီးပြားဥစၥာ၊ အလုပ္၊ အာရုံ၊ခႏၶာ ဟူေသာ သုံးစရာ(၄)ပါးကုိ မွီၿပီး ျဖစ္ေန ပါတယ္..။ထုိ စြန္႔လႊတ္ေသာ ကုသုိလ္စိတ္ရဲ႔ အဆုံးစြန္ကုိ ေရာက္သြားလွ်င္ခ်မ္းသာ အဆုံးကုိ ေရာက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္..။စြန္႔လႊတ္ျခင္း၊ခ်မ္းသာျခင္းသည္ ေလာကီတရားျဖစ္ပါတယ္..။

ထုိစြန္႔လႊတ္ျခင္းခ်မ္းသာ တုိ႔၏ အဆုံးသည္သာ ျပဳျပင္မႈ ကင္းေသာ အသခၤတနိဗၺန္ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္..။ထုိ အသခၤတနိဗၺန္ကုိ သိျမင္ေသာ အသိဉာဏ္သာ လွ်င္ မဂ္ဉာဏ္၊ဖုိလ္ဉာဏ္ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္ ဆုိတဲ့ အရွင္ဘုရားေဟာ ေျပာရွင္းျပတာ တပည့္ေတာ္ မွတ္သားလိုက္မိပါတယ္ဘုရား။

စီးပြားဥစၥာ၊အလုပ္၊အာရုံ၊ခႏၶာ ဟူေသာ (၃၁ဘုံ)၏သုံးစရာ ဤေလးပါးေပၚမွာ( စြဲလွ်င္+ဆင္းရဲ)ဟူေသာ လကၡ ဏာ ရွိေသာ ကုသုိလ္သခၤါရတရားတုိ႔၏ အဆုံးစြန္ေသာသိစရာသည္လည္း ဗုဒၶဘာသာ ဝင္တုိ႔ ၏ ပန္း တုိင္ျဖစ္ေသာနိဗၺာန္ပင္ျဖစ္ပါတယ္..။

ဆုိလိုရင္းအဓိပၸါယ္ကေတာ့ စြန္႔လႊတ္ျခင္းကုသုိလ္သခၤါရကုိ အဆုံးစြန္ျဖည့္က်င့္ႏုိင္လွ်င္ စြဲလန္းျခင္းအကုသုိလ္ သခၤါရကုိ အဆုံးတုိင္ စြန္႔ျဖစ္ပါတယ္..။စြဲလန္းျခင္း အကုသုိလ္သခၤါရကုိ အဆုံးစြန္သိ၍ ဖယ္ႏုိင္လွ်င္ စြန္႔လႊတ္ျခင္းကုသုိလ္သခၤါရကုိ အဆုံးစြန္ျဖည့္က်င့္ၿပီးသားျဖစ္ေနပါတယ္..။

(ကုသလာ ကုသလံ ဇဟံ= ကုသုိ္လ္ႏွင့္ အကုသုိလ္ကုိ စြန္႔ျခင္း) ဟူသည္ႏွင့္ အညီ (စြန္႔လွ်င္+ခ်မ္းသာ) ဟူေသာ ကုသုိလ္သခၤါရ ႏွင့္ (စြဲလွ်င္+ဆင္းရဲ) ဟူေသာ အကုသုိလ္သခၤါရတုိ႔၏လြတ္ရာ ၿငိမ္းရာ၊ ခ်ဳပ္ရာ၊ ကုန္ရာ၊ ကင္းရာ နိဗၺာန္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္..။

ထုိ အၿငိမ္းဓာတ္ကုိ သိျမင္ႏုိင္ေသာ အသိဉာဏ္ကုိ မဂ္ဉာဏ္၊ဖုိလ္ဉာဏ္ဟုေခၚပါတယ္။

ဝိမုတၱိရသ=လြတ္ေျမာက္ျခင္းအရသာ ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

သည္အခ်က္ေတြကုိ…သိရတာတပည့္ေတာ္ ကံေကာင္းတယ္လုိ႔ကုိယ့္ကုိကုိ ယူဆပါတယ္ဘုရား..။တပည့္ ေတာ္ စာအုပ္ေတာ္ ေတာ္ မ်ားမ်ားဖတ္ ဘူးေသာ္လည္းနိဗၺာန္ကုိ ဘယ္လုိမွစဥ္းစားလုိ႔ မရခဲ့ပါဘုရား။

အခုေတာ့ တပည့္ေတာ္ အသိဉာဏ္ နည္းနည္း ပြင့္ လာခဲ့ပါတယ္ဘုရား။နိဗၺာန္ကုိလည္းရည္ မွန္းၿပီး အာရုံျပဳ ႏုိင္ လုိက္ပါတယ္ ဘုရား။သေဘာ ကုိလည္း နားလည္ လာ ပါတယ္..။

ရွင္းသထက္ ရွင္းသြားေအာင္ ကုသုိလ္နဲ႔ အကုုသုိလ္ ကုိတည္ၿပီး ဝိဇၨာဉာဏ္ ျဖစ္ပုံကုိ တြဲဖက္ ၿပီးရွင္းလင္း ေပး ေတာ္မူပါဘုရား။

တပည့္ေတာ္ ရုိေသ ေလးစား စြာ ရွိခုိး ဦးခုိက္ ကန္ေတာ့လုိက္ပါတယ္ဘုရား။

Friday, April 24, 2009

Awakening Presence(Nuns' Community in USA)

Awakening Presence Awakening Presence thitsaralin American Nuns' Community

Planting Dhamma Seeds the Emergence of Buddhism in Africa(Venerable Monk , Uganda)Steven Kaboggoza

Planting Dhamma Seeds the Emergence of Buddhism in Africa

စြန္႔လွ်င္+ခ်မ္းသာ…ကုသုိလ္ပါ

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္မူလဓမၼဆရာေတာ္ဘုရား…

အရွင္ဘုရားေဟာ ၾကားရွင္းျပတဲ့ အကုသုိလ္ အေၾကာင္းကုိနားလည္သြားခဲ့ပါတယ္ဘုရား။
အဲဒီအခါမွာ..(စြဲလန္းျခင္းအဆုံးျမင္လွ်င္..ဆင္းရဲျခင္းဆုံးလိမ့္မယ္) ဆုိတာ အလြန္ ဉာဏ္ထက္ မွသာ သိႏုိင္ တာ ေပါ့ေနာ္ ဘုရား။

လုိခ်င္တာမရွိေတာ့အခ်ိန္ဟာ လုိခ်င္တာ ျပည့္စုံတဲ့ အခ်ိန္ပဲဆုိတဲ့ စကားလုံးေလး ကလည္း..စိတ္ဝင္ စားစရာပါဘုရား။တပည့္ေတာ္ ၾကဳံဘူးမွသာ ျပန္ေျပာင္း ေျပာျပႏုိင္ ပါလိမ့္မယ္ ဘုရား။ စြဲလန္း ျခင္း ကင္းေအာင္ေတာ့ႀကဳိးစားေနပါတယ္ဘုရား။
ကုသုိလ္တရားဟူသည္..
ကုသလာ-အနဝဇၨ+သုခဝိပါကလကၡဏာဓမၼာသံဝဇၨႏၱိ=အျပစ္ကင္းျခင္း၊ခ်မ္းသာအက်ဳိးေပးျခင္း
အမွတ္အသားရွိေသာ သေဘာတုိ႔သည္ထင္ရွားရွိကုန္၏။လုိ႔ဆုိတဲ့ အတုိင္း အျပစ္ကင္းျခင္းလကၡဏာ တစ္ပါး ႏွင့္ ခ်မ္း သာအက်ဳိးေပးျခင္းလကၡဏာတစ္ပါး လကၡဏာ(၂)ပါးျပည့္စုံရင္ ကုသုိလ္လုိ႔ေခၚတာ တပည့္ေတာ္ မွတ္ သား ထားပါတယ္ဘုရား။

အျပစ္ကင္းျခင္းဆုိတာ စြဲလန္းျခင္းကေနကင္းေနရမွာေပါ့ဘုရား။စြဲလန္းျခင္းမွကင္းတယ္ ဆုိတာ စြန္႔လႊတ္ျခင္း ပဲျဖစ္ေနပါတယ္..။စိတ္မွစြဲလန္းျခင္းရွိလွ်င္အျပစ္ရွိပါတယ္..။
အျပစ္ႏွင့္တကြျဖစ္ျခင္းလုိ႔ လည္း ဆုိႏုိင္ပါတယ္..။စြန္႔လႊတ္ျခင္းပါပဲ..။(စြန္႔လႊတ္ျခင္းႏွင့္ ခ်မ္းသာျခင္း)လကၡဏာ ဟုလကၡဏာ (၂)ပါးျဖစ္တာေပါ့ဘုရား။

(၁) ကုိယ္ ပုိင္ကုိယ္ ဆုိင္ဟု ရွိၿပီးျဖစ္ၿပီးသားကုိ (စြန္႔လႊတ္မယ္)ဟု ပုဗၺေစတနာ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာျခင္း အမွတ္ အသားရွိေသာ လကၡဏာ။
(၂) ကုိယ္ ပုိင္ ကုိယ္ ဆုိင္ဟုရွိၿပီး၊ျဖစ္ၿပီးသားကုိ (စြန္႔လႊတ္တယ္)ဟု မုဥၥေစတနာ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာ ျခင္း အမွတ္ အသားလကၡဏာ။
(၃) ကုိယ္ ပုိင္ ကုိယ္ဆုိင္ဟု ရွိၿပီး ျဖစ္ၿပီးသားကုိ စြန္႔လႊတ္ၿပီး၊ (စြန္႔ၿပီးထားတာ ကုိ ဝမ္းသာတယ္)ဟုပရ ေစတ နာ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသားျခင္းအမွတ္အသားလကၡဏာ အားျဖင့္ ေစတနာသုံးပါးကုိ ခြဲျခား သိႏုိင္ တာဆုိ တာကုိလည္းတပည့္ေတာ္ သေဘာေပါက္ပါတယ္ ဘုရား။

ကုိယ္ ပုိင္ ကုိယ္ ဆုိင္ဆုိတာ..တကယ္ ေတာ့(၃၁)ဘုံလုံးပါတာပဲေနာ္..။အုပ္စုခြဲလုိက္ရင္ေတာ့
၁။သက္ရွိ၊သက္မဲ့၊စီးပြားဥစၥာ
၂။အလုပ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး
၃။အာရုံအမ်ဳိးမ်ဳိး
၄။ခႏၶာ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိေနတာရယ္…ထုိ ေလးပါးကုိ (စြန္႔လႊတ္မယ္၊စြန္႔လႊတ္တယ္။စြန္႔ၿပီးတာကုိ ဝမ္းေျမာက္တယ္)….ဆုိတဲ့ စြန္႔လႊတ္ျခင္းေစတနာေတြထည့္သုံးရင္ ကုသုိလ္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ နားလည္ထားပါတယ္ဘုရား။

တပည့္ေတာ္သေဘာေပါက္လုိက္တာကေတာ့…စီးပြားဥစၥာ၊အလုပ္၊အာရုံ၊ခႏၶာ ဆုိတဲ့ေလးပါးတုိ႔သည္…သုံးစရာေတြျဖစ္ပါတယ္..။ကုသုိလ္နဲ႔အကုသုိလ္ကေတာ့ သုံးစရာေတြကုိ အသုံးျပဳတဲ့ (၂)ပါးျဖစ္ပါတယ္..။
သုံးစရာေလးမ်ဳိးမရွိတဲ့ သတၱဝါ ဟာ (၃၁)ဘုံမွာမရွိပါဘူး။အသုံးျပဳတာ ပဲကြာ ျခားႏုိင္ပါတယ္ဘုရား။

အရွင္ဘုရားတပည့္ေတာ္တုိ႔ကုိ ရွင္းျပတာ…ျမတ္စြာဘုရားရွင္ရဲ႔ သာသနာေတာ္ တစ္ရပ္လုံးကုိ အက်ဥ္း ခ်ဳပ္လုိက္လွ်င္…သုံးစရာေလးမ်ဳိးကုိ အကုသုိလ္နဲ႔မသုံးပဲ..ကုသုိလ္ စိတ္၊ၾကိယာ စိတ္မ်ား ႏွင့္သာ သုံး တတ္ ေအာင္သင္ေပးျခင္းသာျဖစ္တယ္လုိ႔ တပည့္ေတာ္ ခံယူက်င့္သုံးေနပါတယ္ဘုရား။

(၁)စီးပြားဥစၥာ မ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္တဲ့စိတ္နဲ႔ စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ထားၿပီးသုံးတတ္လွ်င္..၊(ဒါနကုသုိလ္)ျဖစ္ပါတယ္..။စီးပြားဥစၥာကုိ စြဲလန္းေသာစိတ္ျဖင့္ စိတ္ဆင္းရဲခံၿပီးအသုံးျပဳလွ်င္ (အကုသုိလ္)ျဖစ္ပါတယ္..။

(၂) အလုပ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ လုပ္တဲ့ အခါမွာ..ကာယကံ၊ဝစီကံ လႈပ္ရွားမႈတုိင္း ခႏၶာကုိယ္ ရဲ႔ အင္အားကုိ အၿမဲစြန္႔လႊတ္ေနရပါတယ္..။
သူ႔အသက္သတ္ျခင္း၊သူတစ္ပါးဥစၥာခုိးျခင္း။ကာမဂုဏ္မ်ားမွားယြင္းစြာက်င့္ျခင္း (အျဗဟၼစရိယမႈျပဳျခင္း)ဟူေသာ ကာယဒုရုိက္သုံးပါး၊လိမ္ညာျခင္း၊ရန္တုိက္ျခင္းႏႈတ္ၾကမ္းျခင္း၊ အေရွာ္ အျပစ္ေျပာျခင္းဆုိတဲ့ ဝစီဒုစရုိက္ေတြကုိ ေရွာင္ရွားၿပီး မိမိျပဳလုပ္ေသာ ကာယကံ၊ဝစီကံ၊ အလုပ္တုိင္းမွာ စြန္႔လႊတ္ေသာ စိတ္ျဖင့္စိတ္ခ်မ္း သာေအာင္ ထားၿပီး သုံးတတ္ျခင္းကုိ (သီလကုသုိလ္)လုိ႔ေခၚပါတယ္..။

(၃)အာရုံအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အာရုံျပဳေသာ အခါ…စြန္႔လႊတ္ေသာ စိတ္ျဖင့္သိၿပီး စိတ္ခ်မ္းသာ ေအာင္ထား ၿပီးသုံး တတ္ ျခင္းကုိ (သမထကုသုိလ္)လုိ႔ေခၚပါတယ္..။အာရုံအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အာရုံျပဳ ေသာ အခါစြဲ လန္းေသာ စိတ္ျဖင ့္သိၿပီး စိတ္ ဆင္းရဲခံေနျခင္းသည္အကုသုိလ္ျဖစ္ေနတာေပါ့ဘုရား။

(၄)ခႏၶာ အမ်ဳိးမ်ဳိးဟာ ဘာမွ မဟုတ္ေၾကာင္း အနိစၥ၊ဒုကၡ၊ အနတၱ တုိ႔၏သေဘာ ေတြကုိ သိၿပီး စြန္႔လႊတ္ေသာ စိတ္ျဖင့္စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ေနတတ္ျခင္း ကုိ(ဝိပႆနာကုသုိလ္) လုိ႔ေခၚပါတယ္..။
ခႏၶာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေပၚမွာ အထင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္စြဲလန္းေသာစိတ္ျဖင့္သိၿပီး စိတ္ဆင္းရဲခံေနျခင္းသည္ အကုသုိလ္ ျဖစ္ေနတာေပါ့ဘုရား။ဝိပႆနာ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးအလြန္က်ယ္ဝန္းစြာရွိေနမွာမုိ႔ ဆက္လက္ ၿပီးမိန္႔ေတာ္ မူပါအုံးဘုရား။

အခုေတာ့ တပည့္ေတာ္ သေဘာေပါက္ပါၿပီဘုရား။တပည့္ေတာ္ တုိ႔ရဲ ကုိယ္ပုိင္ ကုိယ္ဆုိင္ျဖစ္တဲ့ (သက္ရွိသက္မဲ့စီးပြားဥစၥာ၊အလုပ္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အာရုံအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ခႏၶာ အမ်ဳိးမ်ဳိး)ကုိ ကုသုိလ္ နဲ႔သုံးတတ္ ဘုိ႔သာ လုိပါ ေတာ့တယ္ဘုရား။

တပည့္ေတာ္ ရုိေသစြာရွိခုိးဦးခုိက္ကန္ေတာ့လုိက္ပါတယ္ဘုရား။

Wednesday, April 22, 2009

စြဲလ်င္ဆင္းရဲ ၊အကုသုိလ္ပဲ

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္မူလဓမၼဆရာေတာ္ဘုရား

အရွင္ဘုရားေဟာၾကားဆုံးမထားတဲ့ အတုိင္း တရားအားထုတ္ေတာ့မဲ့လူဆုိတာ စိတ္အေၾကာင္းရယ္ ကုသုိလ္၊အကုသုိလ္ရယ္ အရင္နားလည္ထားမွ ျဖစ္မယ္ဆုိတာ တပည့္ေတာ္ မွတ္သားထားပါတယ္ ဘုရား။
တပည့္ေတာ္တုိ႔သတၱဝါေတြဟာ ဆင္းရဲျခင္းကုိ အလုိ မရွိၾကပါဘူး။ခ်မ္းသာျခင္းကုိသာ အလုိရွိၾကပါတယ္ ဘုရား။ (စြဲလန္းျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲတယ္)ဟုအမွန္အတုိင္းသိခဲ့လွ်င္ ဆင္းရဲမွာေၾကာက္ လုိ႔စြဲလန္း ၾကမွာမဟုတ္ပါ ဘူး ဘုရား။

(အကုသလာ-သာဝဇၨ+ဒုကၡဝိပါကလကၡဏာဓမၼာသံဝိဇၨႏၱိ= အျပစ္ရွိျခင္း+ ဆင္းရဲက်ဳိးေပးျခင္း အမွတ္အသား ရွိေသာသေဘာတုိ႔သည္ ထင္ရွားရွိကုန္၏။)---ဆုိတာ.. အကုသုိလ္ရဲ႔ Definition လုိ႔တပည့္ေတာ္ မွတ္ထား ပါ တယ္ ဘုရား။

(၁)စြဲလန္းျခင္းဟူေသာ အျပစ္ရွိေသာ အမွတ္အသားလကၡဏာ ႏွင့္
(၂)ဆင္းရဲျခင္းဟူေသာ ဆုိးက်ဳိးေပးျခင္းအမွတ္အသားလကၡဏာ (၂)ပါးတုိ႔ ႏွင့္ျပည့္စုံေသာ သေဘာ တုိ႔ကုိ အကုသုိလ္တရားေခၚတယ္ဆုိတာ သိသြားပါတယ္ဘုရား။

အကုသုိလ္နယ္က်ယ္ဝန္းေၾကာင္းကုိ တပည့္ေတာ္ ခုမွသေဘာေပါက္ပါတယ္ဘုရား။ မရွိေသးတာကုိ စြဲလန္း ျခင္း၊ရွိၿပီးသားကုိ စြဲလန္းျခင္း၊ ပ်က္စီးသြားတာစြဲလန္းျခင္းဆုိတဲ့ စြဲလန္းျခင္းသုံးမ်ဳိးနဲ႔ ဆင္းရဲ မ်ဳိးစုံႀကဳံေနရေသာ အကုသုိလ္သေဘာကုိ နားလည္သေဘာေပါက္လုိက္ပါတယ္ဘုရား။

(အာသဝတရားတုိ႔သည္---- ဘုံအားျဖင့္ဘဝဂ္တုိင္ေအာင္..ဓမၼအားျဖင့္ေဂါၾတဘူတုိင္ေအာင္ ယုိစီးေနတယ္)ဆုိ တဲ့ စာသား ေလးကုိလည္းမွတ္သားလုိက္မိပါေသးတယ္ဘုရား။

ဒါေပမဲ့လည္းသတၱဝါေတြရဲ႔စိတ္မွရွိေနတတ္တာ အဝိဇၨာေပါ့ေနာ္ဘုရား။(စြဲလွ်င္+ဆင္းရဲ )ဟူေသာ အမွန္ တရားကုိ(စြဲလွ်င္+ခ်မ္းသာ)လိမ့္မယ္ဟုထင္ေသာ အထင္မွားအဝိဇၨာ ေတြတပည့္ေတာ္လည္းရွိခဲ့ပါ တယ္ ဘုရား ။

တပည့္ေတာ္တုိ႔ကုိ အထင္မွားေအာင္ဖုံးလႊမ္းထားတဲ့ အတြက္ ခ်မ္းသာခ်င္ေလေလ စြဲလန္း ေလေလျဖစ္ခဲ့ရပါ တယ္ဘုရား။အမွန္မွာကေတာ့ စြဲလန္းေလေလ ဆင္းရဲေလေလျဖစ္ခဲ့တာအမွန္ပါပဲ ဘုရား။

(စြဲလွ်င္+ဆင္းရဲ)ဆုိတ့ဲ ေလာကသဘာဝအမွန္တရားက စြဲလန္းသူတုိင္း ဆင္းရဲမယ္လုိ႔သူ႔ သေဘာသူေဆာင္ ေနတာပါပဲ..။အမွန္တရားကုိ မသိေသးတဲ့ သတၱဝါေတြအတြက္ကေတာ့ အထင္မွားျခင္းအဝိဇၨာ ေဆာင္ ရာေနာက္ ကုိ လုိက္ေနရပါတယ္ဘုရား။

အထင္မွားျခင္း အဝိဇၨာကုိ အမွန္ျမင္ျခင္း ဝိဇၨာဉာဏ္နဲ႔ မပယ္ႏုိင္ေသးသမွ် စြဲလန္းမႈမ်ဳိးစုံျဖစ္ကာ ပဋိသေႏၶမ်ဳိးစုံ၊ အုိမႈဒုကၡမ်ဳိးစုံ။ေသမႈဒုကၡမ်ဳိးစုံ၊ ခ်စ္ခင္တာေတြႏွင့္ ကြဲကြာရေသာဒုကၡမ်ဳိးစုံ၊ မုန္းတီးတာေတြႏွင့္တြဲဖက္ရေသာ ဒုကၡမ်ဳိးစုံဆုိတဲ့---- ဆင္းရဲအဖုံဖုံကုိ ေတြ႔ႀကဳံခံစားရဦးမွာေသခ်ာလွပါတယ္ဘုရား။

အဝိဇၨာကဘယ္လုိ ဘယ္ပုံဖုံးလႊမ္းထားတာလဲဆုိတာ အရွင္ဘုရားေဟာ ၾကားခဲ့တာ နားလည္ မွတ္သားထားပါ တယ္ ဘုရား။
စြဲလန္းျခင္း၊ဆင္းရဲျခင္း ဆုိတဲ့ အကုသုိလ္လကၡဏာ (၂)ပါးမွာ..
(၁)စြဲလန္းျခင္း၊ဆင္းရဲျခင္း(၂)ပါးလုံးကုိအေကာင္းထင္ကာဖုံးလႊမ္းျခင္း။
(၂)စြဲလန္းျခင္းကုိ အေကာင္းထင္ကာဖုံးလႊမ္းျခင္း။
(၃)ဆင္းရဲျခင္းကုိ အေကာင္းထင္ကာဖုံးလႊမ္းျခင္း။ဆုိၿပီးေတာ့ သုံးမ်ဳိးရွိေနပါတယ္..။

(၁)စြဲလန္းေနရသည္ကုိ အဟုတ္ထင္ၿပီး ဆင္းရဲအစစ္ကုိ ခ်မ္းသာ အျဖစ္ေျပာင္းထင္ကာ ဖုံးလႊမ္းသည္ ကုိလကၡဏာ ၂ပါးလုံး လႊမ္းေနတာပါ..။
ဥပမာ- တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးစြဲလန္းေနရတာကုိ အဟုတ္ထင္ျခင္းကလႊမ္းမုိးထားပါတယ္..။အသက္ရွည္ ေနရတာ ဟာ စြဲလန္းဘုိ႔ အသက္ရွည္ရတယ္လုိ႔ထင္ေနပါတယ္ဘုရား။
တစ္ဘဝလုံး ကၽြန္မ်ဳိးစုံခံၿပီး ဒုကၡမ်ဳိးစုံခံေနရတာ ကုိပင္ ခ်မ္းသာတယ္လုိ႔ ထင္ခဲ့ဘူးပါတယ္ဘုရား။

(၂)အခ်ိဳ႔ေသာ သူမ်ားကေတာ့ဆင္းရဲတာကုိ ဆင္းရဲမွန္းသိပါတယ္ဘုရား။ဒါေပမဲ့စြဲလန္းလုိ႔ဆင္းရဲတာဆုိတာ မသိပဲစြဲလန္းတာကု္ိအဟုတ္ထင္ေနတတ္ပါတယ္..။ ထုိသေဘာကုိ စြဲလန္းျခင္းဟူေသာ လကၡဏာတစ္ပါးကုိ အေကာင္းထင္ကာ အဝိဇၨာ ဖုံးလႊမ္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္..။
ဥပမာ.. အခုေခတ္ေပၚခ်ဲထုိးျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲၾကသည္ မ်ားကုိ အျမဲတမ္းျမင္ၾကားေနရပါတယ္ဘုရား။ ဆင္းရဲ မွန္းသိၾကပါတယ္..ဒါေပမဲ့ မထုိးရမေနႏုိင္ျခင္း ကုိ္ အဟုတ္ ထင္ကာအေကာင္း ထင္ကာစြဲလန္း ေနၾကပါ တယ္ ဘုရား ။ေဆးလိပ္ ေသာက္တဲ့လူေတြ၊ ကြမ္းစား တဲ့လူ ေတြလည္းသည္လုိ အဟုတ္ထင္၊ အေကာင္းထင္ ေနတဲ့ စြဲလန္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပါမယ္ဘုရား။

(၃) တစ္ခ်ဳိ႔ေသာ သူေတြကလည္း တရားထုိင္တယ္ ဆုိၿပီး ခႏၶာကုိယ္ ကုိ ပင္ပန္း ဆင္းရဲ ေအာင္ လုပ္ ေလ့ ရွိၾက ပါတယ္ဘုရား။ခႏၶာကုိယ္ ပင္ပန္းဆင္းရဲ ၿပီး၊ကိေလသာေတြ---ေဒါသ၊ ေမာဟ ျဖစ္ေန တာကုိပင္ တရား ထုိင္ တာ ေကာင္းလုိက္တာ လုိ႔ အထင္မွား မႈက ဆင္းရဲျခင္း အကုသုိလ္ လကၡဏာ ကုိ ဖုံးလႊမ္းထားပါတယ္။

အရွင္ဘုရားဆုံးမတာကုိ တပည့္ေတာ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ စိတ္မွာ စြဲလန္းျခင္း၊ဆင္းရဲျခင္း တစ္ခုခု ျဖစ္တုိင္း အကုသုိလ္လုိ႔သာ မွတ္ထားလုိက္ပါတယ္ဘုရား။

(စြဲလွ်င္+ဆင္းရဲ)ဆုိတဲ့ အကုသုိလ္တရားေတြက အလြန္႔အလြန္ သိမ္ေမြ႔တာ ပဲကုိးဘုရား။ သိမ္ေမြ႔တဲ့အကု သုိလ္ တရားေတြကုိ ပယ္ဘုိ႔ဆုိတာကခက္လွပါတယ္ဘုရား။

ဥပမာ-ရန္သူကုိ သတ္လုိေသာစစ္သားတစ္ေယာက္ဟာ ရန္သူရဲ႔ လကၡဏာ အမွတ္အသားနဲ႔ ရန္သူေနတဲ့ ေနရာကုိ သိမွသာ သတ္လုိ႔ရသလုိပဲလုိ႔ အရွင္ဘုရားဥပမာ ေပးထားပါတယ္။အကုသုိလ္ကုိ သတ္လုိရင္လည္း သူေတာ္ေကာင္းသည္ စြဲလန္းျခင္း၊ဆင္းရဲျခင္းဆုိတဲ့ အကုသုိလ္ရဲ႔ လကၡဏာ အမွတ္အသား ႏွင့္အ ကုသုိလ္ ျဖစ္ရာ ကာယကံ၊ဝစီကံ၊မေနာကံ၊ ကုိသိမွပဲျဖစ္ေတာ့မွာေပါ့ဆုိတာ..တပည့္ေတာ္နားလည္သေဘာ ေပါက္ သြား ပါတယ္ဘုရား။

စြဲလန္းျခင္းအကုသုိလ္ကုိ အဆုံးအထိ ျမင္သိႏုိင္တဲ့ ဝိဇၨာဉာဏ္အလြန္လုိအပ္တာ ကုိဆင္ျခင္ၿပီး တပည့္ ေတာ္ ္ႀကဳိး စား ပါ့မယ္ဘုရား။
(၁) စြဲလန္းျခင္း၊ဆင္းရဲျခင္း ဟူေသာ အမွတ္အသားလကၡဏာ ပါတဲ့ အကုသုိလ္တရားေတြကုိ မိမိစိတ္မွာ ကုိယ္ မွာ ေတြ႔သိေအာင္ ဂရုစုိက္ပါ့မယ္ဘုရား။
(၂) စြဲလန္းျခင္းျဖစ္တဲ့ ေနရာတုိင္း အကုသုိလ္ရဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ ကုသုိလ္တရား( စြန္႔လႊတ္ျခင္း)ကုိ တည့္သြင္းပါ့မယ္ဘုရား။
ေနာက္ၿပီးတပည့္ေတာ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ မွတ္ဘုိ႔အရွင္ဘုရားေျပာ ျပတာမွာ…တရားကုိပဲစြဲသည္ ျဖစ္ေစ..မတရားကုိ ပဲစြဲသည္ ျဖစ္ေစ အစြဲမွန္သမွ်ကုိ အကုသုိလ္ဟုသိၿပီး (စြန္႔လႊတ္ျခင္း)ကုသုိလ္ကုိ စိတ္ထဲထည့္ထားႏုိင္ရန္ တပည့္ေတာ္ခံယူႏွလုံးသြင္းေနပါတယ္ဘုရား။

တပည့္ေတာ္ ရုိေသစြာ ရွိခုိးဦးခုိက္ ကန္ေတာ့လုိက္ပါတယ္ဘုရား။

(မူလဓမၼဆရာေတာ္ ဦးဝိဇယ၏ မသိသေရြ႔ ဒုကၡေတြ႔မည္ တရားေတာ္ မွ ကုိးကားေရးသားပါသည္။)

Monday, April 20, 2009

စိတ္ဆုိသည္မွာ မေျပးပါ…ဆုံရာ အာရုံသိျခင္းတည္း

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္မူလဓမၼဆရာေတာ္ ဘုရား

တပည့္ေတာ္ကစိတ္ကအျပင္အာရုံကုိ ထြက္ထြက္ေျပးေနတယ္လုိ႔ထင္မိပါတယ္..။

အာရမၼဏံ စိေႏၱတီတိ စိတၱံ= အာရုံကုိ ႀကံတတ္ သိတတ္ လုိ႔စိတ္လုိ႔ေခၚတာေပါ့ေနာ္ဘုရား။

စိတ္ဆုိတာ အာရုံကုိ ႀကံစည္ရုံသိရုံမွ်သာ ျဖစ္ေနပါတယ္..။သိၿပီးႀကံၿပီးရင္လည္းပ်က္သြားတတ္ပါတယ္..။

သိၿပီးပ်က္ျခင္း ဟူေသာ အလုပ္ကလြဲၿပီး ေျပးတဲ့ အလုပ္ကုိ စိတ္ကလုံးဝ မလုပ္ပါဘူး..။

တပည့္ေတာ္ ေရာက္ဘူးတဲ့ ဘုရားႀကီး ကုိ ဘုရားႀကီးလို႔ၾကားလုိက္တာနဲ႔ပဲ… အထူး အာ ရုံျပဳ စရာ မလုိ ပဲ ေရာက္သြားပါတယ္ဘုရား။ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္ ဘုရားႀကီးကုိေရာက္သြားတာ မဟုတ္ပဲနဲ႔ ကုိယ္ေရာက္ဘူးတဲ့ ဘုရားႀကီးကုိ ပုံေဖာ္ျပန္သိတာပါဘုရား။

ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္က ဘုရားႀကီးကုိ မသိပါဘူးဘုရား။ အခု အခ်ိန္ဘုရားႀကီးမွာဘာ ျဖစ္ေနတယ္ ဆုိတာတပည့္ေတာ္ မသိပါဘုရား။ တပည့္ေတာ္ ေရာက္ဘူးတုံးကသိတဲ့ဘုရားႀကီးကုိပဲ ပုံေဖာ္ျပန္သိတာပါဘုရား။

ေစ်းခ်ဳိ..ကုိ အာရုံျပဳလုိက္ေတာ့လည္းတစ္ခါကေရာက္ဘူးတဲ့ ေစ်းခ်ဳိကုိ အာရုံျပဳလုိက္လုိ႔ပုံေဖာ္ ျပန္သိလုိ႔ရတာပါဘုရား။ေစ်းခ်ဳိကုိသိတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဘုရားႀကီးကုိ သိတဲ့စိတ္က မရွိေတာ့ပါဘုရား။

အဲဒါကုိ သိလုိက္ေတာ့တပည့္ေတာ္ သေဘာ ေပါက္ပါတယ္ ဘုရား။စိတ္ကလုံးဝမေျပးပါဘူး။တကယ္လုိ႔စိတ္ကေျပးၿပီးသိတယ္ဆုိရင္ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္ကုိ ပဲသိေနလိမ့္မယ္..။

အခုေတာ့ေရာက္ဘူးတဲ့ အတိ္တ္အာရုံကုိ ပဲပုံေဖာ္သိေနေတာ့တယ္..။သိၿပီးေတာ့လည္းၾကာရွည္ မေနဘူး။ ပ်က္သြားတယ္..။ ေစ်းခ်ဳိ ကုိသိတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဘုရားႀကီးကုိ သိတဲ့စိတ္လုံးဝမရွိေတာ့ဘူး။ပ်က္သြားတယ္..။ေစ်းခ်ဳိကုိသိတဲ့စိတ္လည္း သိၿပီးပ်က္သြားတယ္..။

စိတ္ကေျပးတဲ့ အလုပ္ကုိ လုံးဝမလုပ္ပါ..။စိတ္အေၾကာင္းကုိ နားမလည္ေတာ့ တပည့္ေတာ္ ဟာ ေျပးတယ္လုိ႔ အထင္မွား ေနပါ တယ္ဘုရား။စိတ္အေၾကာင္းကုိ အမွန္အတုိင္းသိလာေတာ့ စိတ္ကလုံးဝ မေျပးဘူးဆုိတာ ျမင္လာ ပါတယ္ဘုရား။

စိတ္ကမေျပးဘူးဆုိတာ သိလာေတာ့ သမာဓိထူေထာင္ရတာ လြယ္ကူလာ ပါတယ္ဘုရား။မေျပးတဲ့စိတ္ကုိ ေျပးတယ္ ထင္ၿပီးအစ ကေတာ့ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြလုပ္ခဲ့ဘူးပါတယ္ဘုရား။အခုေတာ့ မေျပးတဲ့စိတ္ကုိ ခ်ဳပ္ထားစရာ မလုိေတာ့ ပါဘုရား။ ဆြဲထားတာ ေတြလည္း တပည့္ေတာ္မလုပ္ေတာ့ပါဘုရား။

အခ်ိန္နာရီေတြနဲ႔ေဘာင္ခတ္ၿပီး ဖိထားစရာလည္းမလုိေတာ့ပါဘူးဘုရား။အရွင္ဘုရားေဟာ ၾကားသလုိ..

စိတ္ကေရၾကည္နဲ႔တူတာပဲေနာ္ဘုရား။ေရၾကည္ေလးဟာမူလအားျဖင့္ဘာအရသာ မွမရွိပါဘူး။ဆားနဲ႔ေရာလုိက္ရင္ေရငန္ျဖစ္ပါတယ္..။သၾကားနဲ႔ေရာလုိက္ရင္ ေရခ်ဳိျဖစ္သြားပါတယ္..။ေရမွာ အရသာ မရွိေသာ္လည္း ဆားေရာလွ်င္ေရငန္၊ေရခ်ဳိျဖစ္သလုိပါပဲဘုရား။

စိတ္သည္သိၿပီးပ်က္ျခင္းသေဘာ မွ်သာ ရွိပါလားဆုိတာ သိလာ ပါတယ္ဘုရား။

(စိတ္ကုိ မွီတြယ္ ၊စိတ္ကုိ ခ်ယ္ ၊မွတ္ဖြယ္ ေစတသိတ္) လုိ႔တပည့္ေတာ္ အဘိဓမၼာသင္တုံးကက်က္ခဲ့ဘူးပါတယ္ဘုရား။စိတ္ကုိ မွီၿပီး ေပါင္းၿပီးျဖစ္တတ္တဲ့ ေစတသိတ္မ်ားနဲ႔ ေရာလုိက္လွ်င္ ေကာင္းစိတ္ဆုိးစိတ္ဆုိတာ ျဖစ္ၾကရတာပဲေနာ္ ဘုရား။

အကုသုိလ္ ေစတသိတ္ေတြေရာလုိက္ရင္ေတာ့ အရွင္ဘုရားဆုံးမဘူးသလုိ စြဲလန္းစိတ္ေတြနဲ႔ အတူ စြဲလွ်င္ဆင္းရဲ ျဖစ္ၾကရတာ ပါပဲ ဘုရား။

ကုသုိလ္ေစတသိတ္ေတြေရာလုိက္တဲ့ အခါ မွာေတာ့ စြန္႔လႊတ္စိတ္နဲ႔ အတူ…စြန္႔လွ်င္ခ်မ္းသာ ေပါ့ေနာ္ဘုရား။

တပည့္ေတာ္အထင္ေတာ့ စိတ္ကုိ မစိစစ္တတ္ၾကတဲ့ သူေတြဟာအေကာင္းအဆုိးအထင္မွားေနတတ္ၾကပါတယ္ဘုရား။ ကုိယ္သိခုိင္း တာ ကုိ ဆက္တုိက္သိေနရင္ စိတ္ၿငိမ္တယ္ထင္တတ္ၾကပါတယ္..။

ကုိယ္ သိခုိင္းတာကုိ ဆက္တုိက္ မသိပဲအျခားကုိ သိေနရင္ စိတ္ကေျပးေနတယ္လုိ႔ အထင္မွားေနတတ္ၾကပါတယ္ဘုရား။

တကယ္ေတာ့ စိတ္ကုိ ေျပးတယ္ လုိ႔ အထင္မွားေနတဲ့သူေတြဟာ အထင္အတုိင္း ေျပးတယ္လုိ႔ယူဆလုိက္ရင္ အတိတ္အာရုံ ကုိလည္း သိခြင့္မရ ေတာ့ပါ ဘူး။အနာဂတ္ကုိလည္းႀကံစည္ခြင့္မရေတာ့ပါဘူး။ေျပးၿပီးသိတဲ့ အတြက္ ပစၥဳပၸန္အာရုံတစ္ခုကုိသာ သိခြင့္ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္.လုိ႔ အရွင္ဘုရားရွင္းျပတာတပည့္ေတာ္ မွတ္သားထားပါတယ္ဘုရား။

စိတ္ဆုိတာ တကယ္လုိ႔ပစၥဳပၸန္အာရုံတစ္ခုတည္းကုိသာ သိေနလွ်င္ အတိတ္အေၾကာင္းကုိ သိႏုိင္ေသာ ….ပုေဗၺနိဝါသႏုႆတိဉာဏ္နဲ႔ အနာဂတ္အေၾကာင္းကုိ သိႏုိင္ေသာ အနာဂတံသဉာဏ္ တုိ႔လည္းရႏုိင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ အရွင္ဘုရားေဟာ ၾကားတာကုိလည္းပဲ တပည့္ေတာ္ေသခ်ာမွတ္ထားပါတယ္ဘုရား။

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ စိတ္ကေျပးၿပီးသိရတယ္ ဆုိရင္ အလြန္ေဝးတဲ့ သိစရာ နဲ႔ အလြန္နီးေသာ သိစရာကုိ သိရာမွာ အခ်ိန္တူ လုံးဝ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူးေပါ့ဘုရား။

စိတ္ရဲ႔သေဘာ အမွန္မွာ ျမင္ဘူး၊ၾကားဘူး၊နံဘူး၊စားဘူး၊ထိဘူး၊ႀကဳံဘူးေသာ အတိတ္အာရုံမ်ား၊

ျမင္ဆ၊ဲၾကားဆဲ၊နံဆဲ ၊စားဆဲ၊ထိဆဲ၊ ႀကံဆဲဟူေသာ ပစၥဳပၸန္အာရုံမ်ား၊

ျမင္လတၱံ႔၊ၾကားလတၱံ႔၊ နံလတၱံ႔၊စားလတၱံ့၊ထိလတၱံ႔၊ ႀကံလတၱံ႔ ဟူေသာ အနာဂတ္ အာရုံမ်ား ကုိ သိၿပီးပ်က္ျခင္း သေဘာမွ်သာ ရယ္လုိ႔ တပည့္ ေတာ္ ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္သေဘာေပါက္လုိက္တာ အရွင္ဘုရား ေက်းဇူးပါဘုရား။

စိတ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးတပည့္ေတာ္အခုလုိသိလုိက္ရတာ တပည့္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္ ကံေကာင္းပါတယ္ဘုရား။ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိေတာ့ တပည့္ေတာ္ သမာဓိထူေထာင္တဲ့ အခါမွာ စိတ္ကုိ ခ်ဳပ္ ျခင္း၊ဆြဲျခင္း၊ဖိျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ပင္ပန္းမႈမ်ဳိးစုံနဲ႔ တပည့္ေတာ္ နပန္းလုံးခဲ့ ရဘူး ပါတယ္ဘုရား။

အခုေတာ့ အဲဒီပင္ပန္းမႈမ်ားကလြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါၿပီဘုရား။တပည့္ေတာ္လုိမျဖစ္ရေလေအာင္သည္တရားေလးကုိ မွ်ေဝခြင့္ျပဳေတာ္မူပါ ဘုရား။

အရွင္ဘုရားကုိ ရုိေသစြာ ရွိခုိးဦးခုိက္ ကန္ေတာ့လုိက္ပါတယ္ဘုရား။

(မူလဓမၼဆရာေတာ္ဦးဝိဇယ ၏ ...မသိသေရြ႔ ဒုကၡေတြ႔မည္..... တရားေတာ္ကုိကုိးကားေရးသားပါသည္။)

Friday, April 17, 2009

Wednesday, April 15, 2009

သင္ယူပါမည္ Swimmology

ေလာက၌ မသိျခင္းမ်ားစြာရွိသည့္ အထဲတြင္ မိမိ မသိေသးေသာအရာမ်ားစြာ ရွိပါလားရယ္လို႔ ျပန္မသိျခင္း သည္ အဆုိး ဝါး ဆုံးေသာ မသိျခင္းျဖစ္သည္….ဟုပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ဘုရားဆုံးမဘူးပါသည္..။

ကၽြန္မ ဓမၼBlogger ေလာကထဲသုိ႔ တရားဓမၼမွ်ေဝရန္ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ေသာ္လည္း တကယ္ တန္းက်ေတာ့ မွ်ေဝမႈမ်ားကုိ ခံယူသူျဖစ္ရျခင္း ကုိ ပုိ၍ေမြ႔ေလ်ာ္ခဲ့ပါတယ္..။ကၽြန္မမသိေသးေသာ တရားဓမၼမ်ားကုိ Blog မ်ားစြာသုိ႔လည္ပတ္ဖတ္ရႈရင္း ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ရပါသည္..။တရားအသိရင့္က်က္ရပါသည္..။
ေက်းဇူးႀကီးေပစြတကား။

Online ေပၚမွ ဓမၼပန္းဥယ်ာဥ္သည္ အေရာင္အေသြးစုံလင္ေသာ…..အဆင္းအနံ႔ျပည့္စုံေသာ …လွပဆန္း ၾကယ္ေသာ… အဘုိးတန္ပန္းမာလာ မ်ားစြာဖူးပြင့္ ေနပါသည္..။

ကၽြန္မရဲ႔ Dhamma Brother တစ္ဦးျဖစ္သူ Bliss ရဲ႔ (The Bliss of Emancipation, ဝိမုတၱိသုခ) စာ မ်က္ႏွာ မ်ား မွာ ကၽြန္မ ဖတ္ရႈလုိေသာ တရားဓမၼမ်ားစြာ ရွိေနတတ္ပါသည္..။ ႏွစ္သက္မိေသာ ဇင္ပုံျပင္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပ ထားပါ သျဖင့္…ကၽြန္မ ၾကားဘူးနားဝရွိေသာ ဤSwimmology ပုံျပင္ ရွိလုိ ရွိျငား ေတာင္း ဆုိခဲ့ရ ျခင္းျဖစ္ပါ သည္..။ အခုတကယ္ရရွိခဲ့ပါၿပီ..။ေက်းဇူးအထူးပါ Bliss ေရ..။

ပုံျပင္ေလးကုိ တတ္စြမ္းသမွ် ျမန္မာမႈျပဳရရင္ေတာ့…သည္လုိပါ..။တစ္ခါက အဆင့္ျမင့္ပညာ မ်ားစြာ တတ္ကၽြမ္းထားေသာ ပါေမာကၡႀကီးနွင့္ စာ မတတ္ေသာ သေဘၤာသားအဘုိးအုိ..ပင္လယ္ခရီးသြားၾကရင္း အျပန္အလွန္ေမးခြန္းထုတ္ၾကတာျဖစ္ပါသည္..။
ပထမတစ္ရက္မွာပါေမာကၡႀကီးက (အဘုိးအုိ…ဘူမိေဗဒဆုိတာ သင္ဘူးပါသလား)…(ဆရာရယ္ ကၽြန္ေတာ္က စာ မွမတတ္တာ..ဘယ္သင္ဘူးမွာလဲ)..။ (အဘုိးအုိ..သင္ဟာ မသင္ဘူးဘူးဆုိေတာ့ ဘဝရဲ႔ ေလးပုံတစ္ပုံဆုံးရႈံးသြားၿပီ)…လုိ႔ျပန္ေျပာေတာ့..အဘုိးအုိဟာ အလြန္ဝမ္းနည္းသြားပါတယ္..။

ဒုတိယေန႔ေရာက္ေတာ့ပါေမာကၡႀကီးကထပ္ေမးျပန္ပါတယ္..(အဘုိးအုိ…မုိးေလဝသနဲ႔ ဇလေဗဒဘာသာရပ္ကုိ သင္ယူဘူးပါသလား)..(မသင္ဘူးပါဘူးဆရာရယ္ ကၽြန္ေတာ္ကစာမွမတတ္တာ)…ဒါဆုိ သင္ဟာ ဘဝရဲ႔ တဝက္တိတိဆုံးရႈံးသြားျပန္ၿပီလုိ႔ျပန္ေျပာျပန္တယ္..။အဘုိးအုိဟာ သူ႔ရဲ႔ဆုံးရႈံးမႈကုိ ဝမ္းနည္းခံစားရျပန္ပါတယ္..။

ေနာက္တစ္ေန႔ေရာက္တဲ့ အခါ ထပ္ေမးျပန္ပါေသးတယ္..။(အဘုိးအုိ..သင္ ဇီဝေဗဒကုိေကာ သင္ယူဘူး ပါသ လား)..(ဆရာရယ္ မသင္ဘူးပါဘူး)…လုိ႔ႏွိမ့္ႏွိမ့္ခ်ခ်ျပန္ေျဖပါတယ္..။သင္ဟာ ဘာ မွလည္း မတတ္ ဘူးဆုိေတာ့ ဘဝ ရဲ႔ ေလးပုံသုံးပုံ ဆုံးရႈံးခဲ့ပါပေကာလားလုိ႔ျပန္ေျပာပါသတဲ့..။ အဘုိး အုိ က လည္း ဝမ္းပန္း တနည္း ခံစား ရျပန္ ပါတယ္..။

အဘုိးအုိက ပါေမာကၡႀကီးကုိ ျပန္ေမးခြန္းထုတ္ရမဲ့ စတုတၳေန႔ကုိ ေရာက္ရွိလုိ႔လာ ပါတယ္..။ငုိယုိၿပီး အလ်င္ အျမန္ေျပးလာ တဲ့ အဘုိးအုိက ေမးလာပါတယ္..(ပါေမာကၡႀကီးသင္ Swimmology သင္တတ္ ေျမာက္ ပါ လား …သင္ၾကားဘူးပါလား)..ေမးတဲ့ အခါပါေမာကၡႀကီးက ရုတ္တရက္ အံ့အားသင့္ၿပီးေတာ့ မတတ္ ေၾကာင္း ျပန္ေျပာပါတယ္..။

သေဘာၤဟာေက်ာက္ေဆာင္ကုိ တုိက္မိၿပီးမၾကာခင္မွာ နစ္ျမဳပ္ပါေတာ့မယ္..ဝမ္းနည္းပါတယ္.................. ….. Swimmology တတ္ရင္ေတာ့ အနီးအနားက ကၽြန္းကေလးကုိေရကူးသြားႏိုင္ပါတယ္.. မတတ္တဲ့သင္ဟာ ဘဝတစ္ခုလုံးဆုံးရႈံးရပါေတာ့မယ္.. တဲ့..။

သည္ပုံျပင္ေလးကုိဖတ္ရႈၿပီး ကၽြန္မမွာ ေတြးေတာစရာမ်ားစြာ ရွိလာပါတယ္…..ဘဝရဲ႔ေလးပုံတစ္ပုံ ကိစၥေတြ..ေလးပုံသုံးပုံကိစၥေတြကုိ အခ်ိန္ေပးရင္းနဲ႔ ဘဝတစ္ခုလုံးဆုံးရႈံးမဲ႔ကိစၥ ေတြကုိ မသင္ယူခဲ့မိ တာ ေတြရွိ ေနခဲ့ ပါလားဆုိတာကုိပါ..။

ေနာက္တစ္ခုသတိထားဘုိ႔ကေတာ့ ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိက ေဟာၾကားဆုံးမဘူးပါသည္..။အဲဒါကေတာ့ ကုိယ္သာလ်င္သိသည္တတ္သည္….က်န္သူမ်ားကုိယ့္ေလာက္မွမသိပါလားသနားပါတယ္..ဆုိၿပီး သူတစ္ပါး အားႏွိမ့္ ခ်..မိမိကုိယ္ကုိ ျမွင့္တင္ေျပာဆုိတတ္္တာေတြ…သူမ်ားေျပာတာကုိ လက္ခံလုိစိတ္ မရွိတတ္တဲ့ စိတ္ေဖာင္းပြမႈ(Psychic Inflation) မျဖစ္ရေလေအာင္ သတိထားဘုိ႔ပါ..။
ကုိယ္က တစ္ဆင့္ျမင့္One Up ယူကာ (ငါေလနင့္ထက္သာတယ္ေနာ္ ေမ့မထားနဲ႔) သေဘာ သက္ဝင္တဲ့ စကားမ်ဳိးေတြနဲ႔ သူတစ္ပါးကုိတစ္ဆင့္နိမ့္ One Down အျမင္နဲ႔ ဆက္ဆံတတ္တဲ့လူ႔သဘာဝကုိ ဆရာေတာ္ ဘုရား ကဆုံးမထားပါတယ္..။

သည္ပုံျပင္ေလးဟာ ေလာကီ ၊ေလာကုတၱရာ ႏွစ္ဘက္လုံးဉာဏ္ခ်ဲ႔ထြင္ လုိ႔ အသုံးျပဳႏိုင္တဲ့ အေျခခံ အေတြး အေခၚေလး ေပးခဲ့ပါတယ္..။

ကၽြန္မ အဲဒီတုံးက သည္ပုံျပင္ေလးကုိ ရခ်င္ခဲ့တာ ကေတာ့ကၽြန္မ ေက်ာင္းမၿပီးခင္ကာလ ေတြမွာပါ။ခံစား ရတာ ေလးကုိ စာျပန္ေရးခ်င္တဲ့အတြက္ အေထာက္ အထားအတိအက် ကုိးကားခ်င္လုိ႔ပါ။

ကၽြန္မ ေက်ာင္းက ေနာက္က်ျပန္ေလ့ရွိေတာ့ Lab ထဲကုိ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္တဲ့ ရုရွ အမ်ဳိးသမီးႀကီးနဲ႔ မၾကာခဏ ေတြ႔ခဲ့ ျဖစ္ပါတယ္..။ေရာက္လာတုိင္းဆုံေတြ႔ စကားေျပာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္..။သည္ေနရာမွာ သူက ပါေမာကၡလုိ ကၽြန္မကအဘုိးအုိလုိ ျဖစ္ခဲ့ရတာပါ..။

သူ႔ အျမင္မွာေတာ့..lab ထဲမွာ ညဥ္႔နက္တဲ့အထိ ဟုိပုလင္းဒီပုလင္း နဲ႔ အလုပ္ရႈပ္ေနတဲ့ အာရွ အမ်ဳိးသမီးကၽြန္မ ကုိ အထင္ႀကီးဟန္မတူပါ..။တစ္ခါတစ္ခါ..ႏွင္းေတာထဲမွာ စမ္းတစ္ဝါးဝါးလမ္းေလွ်ာက္ျပန္သြားတဲ့ကၽြန္မကုိ သူက ကားေပၚက လက္ျပႏႈတ္ဆက္တတ္ပါေသးတယ္..။

ကၽြန္မက အီတလီစကားေျပာ သခၤန္းစာ စာအုပ္ကုိ ဖတ္ေနတာလည္းသူျမင္ပါတယ္..။တစ္ေန႔ေတာ့သူ က ကၽြန္မ ကုိ အင္တာဗ်ဴး ပါေတာ့တယ္..။သူဆုိရင္တဲ့ အီတလီေရာက္တာ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ…နင့္လုိ မဖတ္ ေနပါ ဘူးတဲ့..အီတလီ ဘာသာ ကုိ လက္ဖဝါးမွာ ေရးၿပီးအလုပ္ထဲမွာေျပာလုိက္တာပဲ…တဲ့ သူ႔အတြက္ေတာ့ အလြယ္ေလးတဲ့..။ကၽြန္မကလည္းေတာ္လုိက္တာလုိ႔ ခ်ီက်ဴးစကားျပန္ေျပာပါတယ္..။သူဝမ္းသာသြားပါတယ္..။

ေနာက္တစ္ခါ…ကၽြန္မကြန္ပ်ဴတာသုံးေနျပန္ေတာ့လည္းေမးျပန္ပါတယ္…နင္ ဘယ္ေလာက္ရလုိ႔ သည္ ေလာက္ ႀကဳိး စားေနရတာလည္းေမးျပန္ပါတယ္..။ကၽြန္မကလည္းကၽြန္မရဲ႔ လစာကုိ အမွန္ အတုိင္း ေျပာျပတဲ့ အခါ အလုပ္သုံးမ်ဳိးေလာက္ရွိတဲ့သူ႔ဝင္ေငြက ကၽြန္မထက္ သုံးဆမ်ားေနပါတယ္..။ကၽြန္မက လည္း ထပ္ခ်ီးက်ဴးျပန္ပါ တယ္..။

သည္လုိနဲ႔ သူနဲ႔ ကၽြန္မ ရင္းႏွီးလာေတာ့သူ႔ဘဝကုိ ကၽြန္မကုိဖြင့္ေျပာျပလာပါတယ္..။သူသည္ ကၽြန္မရဲ႔ေက်ာင္းနဲ႔ ကီလုိမီတာ၅၀ ေဝးကြာေသာ ၿမဳိ႔ ေလးမွာေနတာပါတဲ့..။ေနထုိင္ခြင့္ Stay ရဘုိ႔သာ သန္႔ရွင္းေရးအလုပ္ကုိ လုပ္တာတဲ့…တစ္ပတ္သုံးရက္သည္ကုိလာဘုိ႔ သုံးရတဲ့ ဓာတ္ဆီခ က လခရဲ႔ သုံးပုံ ႏွစ္ပုံ သုံးခဲ့ရတယ္..တဲ့။

အိမ္မွာကားသုံးစီးရွိေၾကာင္းေျပာျပခ်ိန္မွာေတာ့ ကၽြန္မအား သနားသံေလးစြက္ေနပါေသးတယ္..။သူ႔ရဲ႔ သားနဲ႔သမီးကုိ ရုရွမွ သည္ကုိ ေခၚထားႏုိင္ၿပီး..အီတလီတကၠသုိလ္မ်ားတြင္ပညာ သင္ေပး ထား ေၾကာင္း ေျပာျပတဲ့ အခါ…ေရာဂါသည္သား အားအေဝးမွာထားရေသာ ကၽြန္မအတြက္ စာမတတ္ ေသာအ ဘုိးအုိပမာ …အမွန္တကယ္ဝမ္းနည္းခဲ့ရပါသည္..။

သူသည္ Swimmology အမွန္တကယ္ကၽြမ္းက်င္ပါေပတယ္လုိ႔ ကၽြန္္မခ်ီးက်ဴးမိပါတယ္..။ကၽြန္မ ဘဝမွာ Teaching နဲ႔ Learning ႏွစ္မ်ဳိးသာတတ္ကၽြမ္းခဲ့သူမုိ႔ ကၽြန္မ…မကၽြမ္းက်င္ခဲ့ေသာ..မစြမ္းေဆာင္ခဲ့ႏုိင္ေသာ..ဘဝကုိ ထူေထာင္ႏုိင္ေသာ အစြမ္းသတၱိ ရွိပါေပတယ္လုိ႔တကယ္ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ခ်ီးက်ဴးခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္..။

သူ႔ကုိ ေက်းဇူးတင္မိတာတစ္ခုေတာ့ရွိပါတယ္..။ ကၽြန္မရဲ႔ အားနည္းခ်က္ကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီးကၽြန္မသည္ ေလာကုတၱရာ Swimmology ကုိ ေလ့က်င့္သင္ယူဘုိ႔ အေျခအေနေပးေနတယ္ဆုိတာကုိ စဥ္းစားျဖစ္ခဲ့ မိပါတယ္….။တကယ္လည္းသင္ယူေလ့က်င့္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္..။ေက်းဇူးတင္ပါတယ္..နာတာရွာ…ေရ..။

သူနဲ႔ကၽြန္မ ႏွစ္ေယာက္တတ္ေျမာက္တဲ့ ဘယ္သူ႔ Swimmology က ပုိျမင့္ျမတ္ပါတယ္..ဒုကၡေဘးမွ ကင္းေဝး ေစပါ တယ္ဆုိတာ ကုိေတာ့ နာတာရွာ အားကၽြန္မ မျပဳိင္ဆုိင္လုိပါ..။

ကၽြန္မေျပာလုိသည္ကေတာ့ ဘဝရဲ႔ ေလးပုံသုံးပုံမဆုံးရႈံးမဲ့ကိစၥေတြ အတြက္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ေပးေနၾကသလုိ ဘဝတစ္ခုလုံးဆုံးရႈံးမသြားေစမဲ့ Swimmology ကုိ လူတုိင္းအခ်ိန္ေပးေလ့က်င့္ၾကမယ္ဆုိရင္ သည္ စာေရး မိတဲ့ ကၽြန္မ ဝမ္းသာမိမွာ အမွန္ပါ..။

Sunday, April 12, 2009

အေမွာင္မွလြန္ေျမာက္ခဲ့ျခင္း


ေမေမခ်စ္ေသာ သားသားနဲ႔မီးမီး

ႏွစ္သစ္ကူးမွာ ဘယ္လုိစိတ္ကူးမ်ားျဖင့္ဘယ္လုိ ျဖတ္သန္းလြန္ေျမာက္မွာလဲ..ကူးေျပာင္းၾကမွာလဲ..။
ေမေမ ကေတာ့ စိတ္ဝင္စားေနမိပါတယ္..။

ကုိယ့္ရဲ႔ အက်င့္စာရိတၱ နဲ႔ စိတ္ဝိဥာဥ္ သန္႔စင္မႈ ၊ထိခုိက္တဲ့ကိစၥေတြ၊ပညာရွိတုိ႔ကဲ့ရဲ႔မဲ့ကိစၥေတြကလြဲၿပီး
က်န္တာ စိတ္တုိင္းက် လုပ္ကုိင္ ခြင့္ေမေမေပးထားခဲ့ပါတယ္..။

သားသားမီးမီးတုိ႔ရဲ႔ အရြယ္ နဲ႔လုိက္ဖက္တဲ့ ေမြ႔ေလ်ာ္မႈေတြ ရွိေနတာကုိ ေမေမ ဘယ္လုိမွ အျပစ္မေျပာလုိပါ.။

ေမေမ့စိတ္ႀကဳိက္ ျဖစ္ေအာင္..တရားစခန္းဝင္ပါမယ္..ဥပုသ္ေစာင့္ပါမယ္ ဆုိ ၿပီးေတာ့လည္း... ေမေမ့စိတ္အား ညွာတာ နားလည္စြာ ေျပာ မိလုိက္ရင္လည္းကေလးတုိ႔ ဝစီကံအတြက္ ဝန္တက္ ေနမွာစုိး ပါတယ္..။

အရာရာ အေၾကာင္းညီညြတ္ရင္ ျဖစ္လိမ့္မယ္ ဆုိတာ..ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးဆုံးမထားပါတယ္။

ေမေမဟာ ကေလးတုိ႔ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ မဲ့သူ ပံ့ပုိးေဖးမ မဲ့သူ ၊သူတကာ မိခင္ေတြထက္ မေလ်ာ့တဲ့ မိခင္ေမတၱာနဲ႔ကူညီမဲ့သူ၊ လုိအပ္ခဲ့ရင္ ကုိယ္ ပုိင္ အလင္းေရာင္ စြမ္းအားနဲ႔ လမ္းျပမဲ့သူသာ ျဖစ္ပါတယ္ ကြယ္..။

ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သူ၊လႊမ္းမုိးခ်ယ္လွယ္သူ တစ္ဦးမျဖစ္ေလရေအာင္ အၿမဲ ေနထုိင္ခဲ့ပါတယ္..။ ေမေမ ကုိယ္္တုိင္ လည္း ကန္႔သတ္မႈ၊ခ်ဳပ္ကုိင္မႈမ်ားကုိ မုန္းတီးခဲ့ပါတယ္..။

ေမေမထုိင္းမွာေက်ာင္းတက္တုံးက ဖူးခဲ့ဘူးတဲ့ ဘုရားတစ္ဆူ အေၾကာင္း ကေလးတုိ႔ကုိ ေျပာျပခ်င္တယ္..။
ျမန္မာကဘုရားေတြနဲ႔ မတူဘူး။

ေရႊခ်မထားဘူးေက်ာက္သားပကတိ အနက္ေရာင္၊ အမုိးအကာ အေဆာက္ အဦ မရွိဘူး၊ ေကာင္းကင္ျပာ ေအာက္ မွာ မားမားစြင့္စြင့္တည္ ရွိေနတာကုိ က အားမာန္ ျဖစ္ေစတယ္..။

ရင္ျပင္ေတာ္ ေက်ာက္သားျပင္ရွိတဲ့ အျပင္ စိမ္းလန္းေနတဲ့ ျမက္ခင္းျပင္ကလည္းဝန္းရံထားတယ္..။
ရင္ျပင္ေတာ္ ေပၚက ေၾကးပန္းအုိးႀကီးေတြက ၾကာပန္းေတြ..အျပည့္နဲ႔...။ လြတ္လပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ အရသာကုိ ထိေတြ႔ခံစားရတယ္ေလ..။

ေမေမ့ စီနီယာေတြရဲ႔ အစီအမံ နဲ႔ ညေနခင္းအမီေရာက္ေအာင္သြားဖူးၾကတာ..။
မသြားခင္ ဘန္ေကာက္က ပန္းေစ်းမွာ ႏွင္းဆီပန္းေတြတစ္ေပြ႔တစ္ပုိက္ ဝယ္ၾက ၿပီး ကုိယ္တုိင္ ပန္းအုိးထုိး ရတာ...က လည္း သဒၶါပီတိျဖစ္ေစခဲ့တယ္..။

ၿပီးေတာ့ အပူေလ်ာ့ ၿပီးဝင္ခါနီးဆဲဆဲေနေရာင္ေအာက္မွာ ျမက္ခင္းစိမ္းကုိ ဆင္းၿပီးေမေမ တုိ႔တရားထုိ္င္ ခဲ့ၾက တယ္..။

ဆယ္စုႏွစ္ အခ်ဳိ႔ ကုိ ပူေလာင္စြာ ျဖတ္သန္းခဲ့ဘူးတဲ့ေမေမ့ အတြက္....... အဲဒီတုံးက ရခဲ့တဲ့ စိတ္ ၾကည္လင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ဟာ ဘဝမွာ ပထမဆုံးနဲ႔အနက္ရႈိင္းဆုံးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္..။

အဲလုိ စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရဲ႔ အရသာကုိ ကေလးတုိ႔ကုိ ခံစားရရွိေစခ်င္တယ္..။ ဘုရားဖူး ကအျပန္ေမေမ ေရးခဲ့တဲ့ ကဗ်ာေလး မွ်ေဝ ေပးလုိက္ ခ်င္ပါတယ္..။

အေမွာင္မွလြန္ေျမာက္ျခင္း

အမုိးအကာ မဲ့ကင္း..ဟင္းလင္းျပင္တစ္ခု..
ရဲဝ့့ံမႈ ပီျပင္..ၾကည္လင္ရသ...ဝီရေပးေဝ
ေျမမွာ အုပ္ မုိး၊စုိးမုိးရပ္တည္..
ခုိင္က်ည္ ျမင့္မား..အားငယ္တာလည္းမရွိ
ပကတိၿငိမ္သက္သြား..ခုိင္မာစြာအားအင္ျဖစ္....
ခြန္အားဆုိတဲ့ ျမစ္တစ္စင္း.. စီးဆင္းဖြင့္လွစ္..
အသစ္တစ္ဖန္..ျပန္လည္ရွင္သန္ခဲ့ျပန္တယ္.........။

စိမ္းလန္းတဲ့ျမက္ခင္းျပင္ဟာ ....
စိမ္းကားတဲ့သေဘာလည္းသက္ဝင္....၊
အကုိင္းဖဲြ႔ရႈပ္ ဝါးရုံပင္ တစ္အုပ္လုိ လည္းမဟုတ္ခဲ့....
မာန္ခ်ဝပ္စင္း..ရွင္းရွင္းျပတ္ျပတ္..
ျပတ္သားေနတယ္.....။ျဖတ္သြားေစတယ္..။

ပတ္ဝန္းက်င္ အတြက္ တာဝန္ေက်ျပြန္ျခင္း...ျဖင့္
သံေယာဇဥ္ ဆုိတဲ့ေႏွာင္ဖဲြ႔ျခင္း....
ရွင္းျပတ္ခဲ့ရ...ဘဝဆုိတာ...
အႏွစ္သာရအမွန္..ဧကန္ေတြ႔ရွိ၊
အသိ မွန္ကန္.. တစ္ဖန္တစ္ဖန္..
ျပန္၍ မတုိး ဖလံမ်ဳိးလုိ...
ရုိက္ခ်ဳိးဖ်က္ဆီး..၊
မီးေတြ မီးေတြ..ပင္လယ္ေဝခဲ့ ေန႔ရက္ မ်ား..
စိမ္းကား....လန္းဆန္းခဲ့ ပါတယ္.......။

မိမိရဲ႔ သတိ မိမိ ကုိ ေစာင့္ေရွာက္
အေၾကာက္တရား၊ အေႏွာက္တရား..ေမွာက္မွားစရာ မရွိ..။
အသိ...သတိ အၾကည့္ရဲရင့္...
ျမင့္သထက္ ျမင့္ျမတ္သြား....
ပန္းမ်ားႏွင္းဆီ..ၾကည္လင္ ပုံရိပ္...
စိတ္ရဲ႔လုံၿခဳံမႈ...စုစည္းသန္႔စင္ ...ဝိဥာဥ္ အလင္း...
အေမွာင္ကင္းကြာ သစၥာအလင္း...
ဘဝတြင္းသုိ႔ ခ်င္းနင္းဝင္ေရာက္ ခဲ့ပါၿပီ..။

ထုိင္းႏိုင္ငံ ၊ ဘန္ေကာက္ ၿမဳိ႔၊ ဗုဒၶြမြန္ေထာ ဘုရားဖူး ခရီးကုိ ခံစားေရးဖြဲ႔ပါသည္။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေရႊဥမင္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ၏ ၾသဝါဒ မ်ား (၈)

ေရႊက်င္ နိကာယ၊ရတၱညဴ မဟာနာယက ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေရႊဥမင္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး
ဘဒၵႏၱေကာသလႅ မဟာေထရ္ျမတ္၏ၾသဝါဒ

အိမ္မွာလည္း က်င့္ဖုိ႔တရား

ဘယ္ေလာက္ပဲ ပစၥည္း ေတြခ်မ္းသာေန..ခ်မ္းသာေန..
စိတ္ေအးခ်မ္းေအာင္ မထားတတ္ရင္ ပူေလာင္ ပင္ပန္းတယ္..။
ပူပန္တယ္ ဆုိတာ တျခားမဟုတ္ပါဘူး..။
ေလာဘေၾကာင့္ပူေလာင္ပင္ပန္းတယ္……
ေဒါသေၾကာင့္ပူေလာင္ ပင္ပန္းတယ္…….
ေမာဟေၾကာင့္ပူေလာင္ ပင္ ပန္းတယ္..။
တရားအဆုံးအမ သီလ သာသနာ ကုိယ္မွာရွိရင္
အပါယ္က်ေရာက္ေစတတ္တဲ့ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟေတြ ျဖစ္ခြင့္မရတဲ့ အတြက္..
ပူေလာင္ ပင္ ပန္းမႈ မရွိပဲ ေအးၿငိမ္းခ်မ္းသာ ရတယ္..။
သမာဓိသာသနာရွိရင္ စိတ္ေတြ စင္ ၾကယ္ေအးခ်မ္းတယ္..။
ပညာ သာသနာရွိရင္လည္း စိတ္ေတြ စင္ ၾကယ္ ေအးခ်မ္းၿပီးေတာ့
သတိပညာနဲ႔ ေနတဲ့ဘဝျဖစ္လာတယ္..။အဲဒီလုိ စိတ္ခ်မ္းသာ ကုိယ္ခ်မ္းသာ
ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနသြားတတ္တဲ့ေယာဂီေတြ..ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားရွိၾကပါတယ္..။အဲဒီေတာ့
ေက်ာင္းမွာေနတုံးတင္ မဟုတ္ပဲနဲ႔..အိမ္မွာ ေနေတာ့လည္း ဒီလုိပဲ…
သတိဉာဏ္ေလးနဲ႔ ေနသြားမယ္ ဆုိရင္…ေကာင္းသထက္ ေကာင္းသြားမယ္..။
ဘဝအဆင့္ျမင့္ သထက္ျမင့္သြားမယ္..။
အားလုံးကုိယ္ စီ ကုိယ္ငွ အသီးသီးေက်ာင္းမွာ က်င့္ ႀကံေနထုိင္ သလုိ
အိမ္မွာလည္းက်င့္ ႀကံေနထုိင္ ႏုိင္ေအာင္…ႀကဳိးစားအားထုတ္ေနၾကပါေစကုန္သတည္း..။

စာရင္းစစ္

ေလာကႀကီးမွာ စာရင္းစစ္ဆုိရင္ ဟုိရုံးဒီရုံးက စာရင္းဇယား ေတြကုိ မွန္မမွန္၊ကုိက္ မကုိက္
ေသေသခ်ာခ်ာ လုံ႔လ စုိက္ ၿပီး စစ္ေဆးၾကရတယ္ေနာ္..။
ရုံးမွာပဲစာရင္းစစ္မေနၾကပါနဲ႔..။
မိမိကုိယ္ လည္းမိမိ ကာယကံ၊ဝစီကံ မေနာကံ သုံးပါးေသာ ကံေတြ ျပဳတာ မွန္မမွန္ ..
လုပ္ တဲ့ အလုပ္ ဟာ ကုသုိလ္ ျဖစ္တဲ့ အလုပ္လား..။အကုသုိလ္ ျဖစ္တဲ့ အလုပ္လားဆုိတာ
ကုိက္ မကုိက္ စစ္ေဆးသင့္ၾကတာေပါ့..။
ဒါေၾကာင့္ ေန႔တုိင္းေန႔တုိင္း ကုိယ့္ အလုပ္ေတြကုိ ကုိယ္ ကုိယ္တုိင္ ျပန္ ၿပီးစာရင္းစစ္ၾကဘုိ႔ေကာင္းတယ္..။

ေမြးေန႔ႏွစ္မ်ဳိး

ေမြးေန႔ဆုိတာ ပညတ္ေမြးေန႔နဲ႔ ပရမတ္ေမြးေန႔ ႏွစ္မ်ဳိးရွိတယ္..။
ပညတ္ေမြးေန႔က လူႀကီးမိဘေတြက သတ္မွတ္ေပးထားတာ..
ပရမတ္ေမြးေန႔ဆုိတာ..အခ်ိန္တုိင္းေမြးၿပီး..အခ်ိန္တုိင္းေသ..
ေမြးေသေနတာ သိတဲ့ေန႔ကုိ ေခၚတာ..။

ရက္ရာ ဇာ နဲ႔ ျပႆဒါး

ရက္ရာဇာ တုိ႔ ျပႆဒါးတုိ႔ဆုိတာ သိၾကရဲ႔လား။
ေကာင္းေသာ စိတ္ရွိတဲ့ေန႔..ေကာင္းေသာ အလုပ္ လုပ္တဲ့ေန႔..ကုသုိလ္ရတဲ့ေန႔ဟာ ရက္ရာဇာ ပဲ..။
မေကာင္းေသာ စိတ္ရွိတဲ့ေန႔..။မေကာင္းေသာ အလုပ္လုပ္တဲ့ေန႔..အကုသုိလ္ျဖစ္တဲ့ေန႔ဟာ ျပႆဒါး..။

ဒုလႅဘ နဲ႔ သုလႅဘ

ဒုလႅဘစစ္စစ္ျဖစ္ပါေစ..။သုလႅဘေတာ့မျဖစ္ေစနဲ႔ေနာ္..။
သုလႅဘ ဆုိတာ ဒုလႅဘ နဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ ပဲ..။
လြယ္လြယ္ရေတာ့ လြယ္လြယ္ ပဲ သေဘာထား
ေပါ့ေပါ့ေန ေပါ့ေပါ့ စား အေပါစားရဟန္းျဖစ္ကေရာ..။
ရေတာင့္ရခဲ ဒုလႅဘ အျဖစ္ကုိတန္ဘုိးထား က်င့္ႀကံပြားမ်ားၾက..။

Saturday, April 11, 2009

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေရႊဥမင္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ၏ ၾသဝါဒ မ်ား (၇)

ေရႊက်င္ နိကာယ၊ရတၱညဴ မဟာနာယက ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေရႊဥမင္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး
ဘဒၵႏၱေကာသလႅ မဟာေထရ္ျမတ္၏ၾသဝါဒ

သႏၵိ႒ိက ဓမၼဂုဏ္ရည္

ဒီတရားက သူမ်ားအဆုံးအျဖတ္ေပးရမဲ့တရားမဟုတ္ပါဘူး။
ကုိယ္ တုိင္က်င့္ႀကံအားထုတ္မွ…ကုိယ္ ပုိင္ ဉာဏ္နဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ သိရမဲ့ တရား။
ကုိယ္တုိင္ ထုိးထြင္းသိရမဲ့တရား…..။
ၾကားဘူးနားဝနဲ႔တဆင့္ၾကားနဲ႔ သိရတာ မဟုတ္ဘူး။
ကုိယ္ ပုိင္ ကုိယ္ တုိင္ ဉာဏ္နဲ႔သိရမယ္…..။
အဲလုိ သိေတာ့ ဘယ္ေလာက္ ၾကာမွ သိရမလဲ၊၊??????
သႏၵိ႒ိက တုိက္ ရုိက္ သိရတဲ့ နည္းစနစ္နဲ႔ သိရပါတယ္..။
သင္ျပေပးတဲ့အတုိင္း…အခု ႏွလုံးသြင္းရင္ အခု သိရပါတယ္..။
ကုိယ့္စိတ္ေလးစင္ၾကယ္လား မစင္ၾကယ္လား ။စိတ္ကုိ ျပန္ၾကည့္လုိက္….
အခုၾကည့္ရင္ အခု စင္ၾကယ္ပါတယ္..။

အပၸမာေဒန သမၸာေဒထ

(အပၸမာေဒန သမၸာေဒထ)မေမ့မေလ်ာ့ မေပါ့မဆတဲ့ အပၸမာဒတရားနဲ႔ဲျပည့္စုံေအာင္ေနၾကေနာ္..။
မေမ့့ဘူးဆုိတာက….အသိ။
မေလ်ာ့ဘူးဆုိတာက ဝီရိယ..။
မေကာင္းတဲ့စိတ္ေတြ မျဖစ္ေအာင္…။
အၿမဲတမ္း ဝီရိယရွိရမယ္..။မေလ်ာ့ရဘူး..။
မေပါ့ရဘူးဆုိတာက သမာဓိပဲ..။
မဆရဘူးဆုိတာ ဉာဏ္ပဲ..

ေတြးေန ဆေနရင္ ဉာဏ္အားမေကာင္းဘူး။
ႀကံစည္တဲ့ဉာဏ္၊ ေတြးေတာတဲ့ ဉာဏ္ပဲျဖစ္မယ္..။
တကယ္ အႏွစ္သာရရွိတဲ့ဉာဏ္..။
မေမ့မေလ်ာ့ မေပါ့ မဆတဲ့ဉာဏ္…
ေတြးေတာ ႀကံဆမႈမရွိတဲ့ ဉာဏ္မ်ုိးမွ
အထက္တန္းက်တဲ့ ဉာဏ္…အထြဋ္အထိပ္ ေရာက္ ႏုိင္တဲ့ ဉာဏ္..။
အဲဒီ ဉာဏ္ပညာနဲ႔ ျပည့္စုံရမယ္..။

အပၸမာဒ

လူ႔ဘဝျဖစ္လာရင္…အပၸမာဒတရားလက္ကုိင္ထားရမယ္..။
အပၸမာဒတရားလက္ကုိင္ထားတဲ့ပုဂၢဳိလ္ ဟာဒါနမႈလည္းျပဳသြားႏုိင္တယ္..။
သီလလည္းလုံလုံၿခဳံၿခဳံ ေစာင့္စည္းႏုိင္သြားတယ္..။
သမာဓိဘာဝနာေတြလည္းပြားမ်ားၿပီးသား ျဖစ္ေနတယ္..။
သိကၡာသုံးပါးစလုံးျပည့္စုံၿပီးေနေတာ့တယ္..။
အပၸမာဒဟာဓမၼခႏၶာေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္..
အႏွစ္ခ်ဳပ္လုိက္ရင္ ေဗာဓိပကၡိယ တရား၃၇ပါး။
ထပ္ခ်ဳပ္လုိက္ေတာမဂၢင္ ၈ပါး။စုေပါင္းလုိက္ေတာ့
သီလမဂၢင္ ၃ပါး..။သမာဓိ မဂၢင္၃ပါး။ပညာမဂၢင္ ၂ပါး။မဂၢင္ ၈ပါးရျပန္တယ္.။
သီလ သမာဓိ ပညာသိကၡာ ၃ပါးလုိ႔လည္းေခၚတယ္..။
သီလ သမာ ဓိ ပညာ ျဖစ္ဘုိ႔ရာ သတိမဂၢင္ တစ္လုံးပဲ..။
အပၸမာဒတရားဆုိတာ သတိပ႒ာန္ ရွိေနတဲ့ အတြက္ သမာဓိေတြလည္း ညီညြတ္မႈရေနတယ္..။
သတိမရွိရင္ သမာဓိ ကဦးေထာင္ပဲ့ေထာင္ အုိးနင္းခြက္နင္းျဖစ္ေနတယ္..။
သတိမရွိရင္ ပညာ ဘာဝနာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။

အသုံးလုံးေၾက

ဒကာ ၊ ဒကာမေတြ အသုံးလုံးေၾကဘုိ႔လုိတယ္ေနာ္..။
အသုံးလုံးဆုိတာ အေလာဘ အေဒါသ အေမာဟျဖစ္ဘုိ႔ကုိေျပာတာ..။
ေလာဘက ရိွတာကုိ မေပးခ်င္ဘဲတြန္႔တုိတယ္..။
လူတစ္ေယာက္ထမင္းဆာေနတယ္..ပုိက္ဆံလည္းအျပည့္ပါတယ္..
စားစရာေရာင္းတဲ့ ဆုိင္လည္းရွိတယ္….။
ဒါေပမယ့္ သူမဝယ္စားပဲ အငတ္ခံေနခဲ့တယ္..။အဲဒါေလာဘပဲ
ဟုိဟာေလး ေကာင္းလုိက္တာ..ဒီဟာေလးေကာင္းလုိက္တာ ဆုိရင္လည္း ေလာဘပဲ..
ေလာ ဘကုိ တဒဂၤပယ္ျဖတ္ႏုိင္ရန္ အေလာဘေပါ့..။
လွဴၾက တန္းၾက ေပးၾက ကမ္းၾက ဒါနဟာ အေလာဘ။
ကုိယ္ႏႈိက္မဲ့ ဟင္းခြက္ သူမ်ားဦးသြားေတာ့မေက်နပ္ခ်င္ဘူးမႈတ္လား..။အဲဒါေဒါသပဲ..။
လုိခ်င္တာမရလုိ႔..မေက်နပ္တာ ေဒါသ..။ငါမွ ခ်မ္းသာတယ္..။
ငါ့မွာဂုဏ္ရွိတယ္လုိ႔ လက္မေထာင္ေနၾကတာလည္းေဒါသပဲ..။
ေဒါသကုိအခ်ိန္မီ မၿငိမ္းႏုိင္ရင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ မီးေလာင္ သလုိ ေလာင္ကၽြမ္းေစတယ္..။
ေဒါသကုိ အ တစ္လုံးထည့္ၿပီး ၿငိမ္းသတ္ရမယ္..။
အေဒါသျဖစ္ေအာင္ ေမတၱာပြားၾကရမယ္..။
သီလ ေဆာက္တည္ထားရင္းက ေမတၱာစိတ္ေတြ ျဖစ္ေနၾကေတာ့
ေဒါသလည္းမရွိသေလာက္ပါးေနတယ္..ဆုိႏုိင္တယ္..။
ေဒါသမျဖစ္ရင္ အေဒါသ..ဒုတိယ အတစ္လုံးေၾကသြားၿပီ..။
ေလာဘျဖစ္မွန္း ေဒါသျဖစ္မွန္း မသိတာ ေမာဟ..။
မသိမႈေမာဟေၾကာင့္ပဲ မေကာင္းတဲ့ေလာဘဆုိး ေဒါသဆုိးေတြျဖစ္ရျပန္တယ္..။
ေမာဟေပ်ာက္ေအာင္ သတိတရား လက္ကုိင္ထားရမယ္..။
ေနာက္ဆုံး အတစ္လုံး က ဉာဏ္ နဲ႔သတိနဲ႔ယွဥ္ေနတယ္..။
ေတြေဝမုိက္ မွားျခင္းမရွိ အေကာင္းအဆုိးနဲ႔ ျဖစ္ပ်က္သမွ်သိေနေအာင္..တရားဘာဝနာရႈပြားမွတ္သားေနျခင္းဟာ အေမာဟ ပါပဲ..။
ဒါဆုိ အသုံးလုံးေၾကသြားၿပီ..။

Friday, April 10, 2009

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေရႊဥမင္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ၏ ၾသဝါဒ မ်ား (၆)

ေရႊက်င္ နိကာယ၊ရတၱညဴ မဟာနာယက ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေရႊဥမင္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး
ဘဒၵႏၱေကာသလႅ မဟာေထရ္ျမတ္၏ၾသဝါဒ
စကားႀကီး ၃ ခြန္း

ျမစ္ႀကီးလည္းမခမ္းပါေစနဲ႔..။
သစ္ပင္ ႀကီးလည္း မလဲပါေစနဲ႔..။
ထုံးအုိးႀကီးလည္းမကြဲပါေစနဲ႔..။
ျမစ္ႀကီးမခမ္းပါေစန
ဲ႔ဆုိတာ….ေအးျမတဲ့ စမ္းေရလုိ
ၾကည္ၾကည္ လင္ လင္ တသြင္ သြင္ စီးဆင္းေနတဲ့..ေမတၱာျမစ္ႀကီးကုိ ဆုိလုိတာေလ..။
လူလူခ်င္းေမတၱာထားၾက ၊ေမတၱာ တရားေတြ ပြားမ်ားၾက
ေမတၱာေတြ မခမ္းၾကေစနဲ႔ ဆုိတဲ့အဓိပၸါယ္ ပဲ..။
သစ္ပင္ႀကီးလည္းမလဲပါေစနဲ႔ …တဲ့..။သစ္ပင္ ႀကီးဟာ အခက္အလက္ အရြက္ေတြ
ေဝေဝဆာဆာ နဲ႔ အရိပ္ အာဝါသကုိေပးတယ္..။ထုိ႔အတူပဲ..
ဘုရားတရားသံဃာ ရတနာ သုံးပါးရဲ႔ အရိပ္ အာဝါသေကာင္းကုိ
ခုိလႈံရလုိ႔လည္း ႀကီးပြားခ်မ္းသာ ျခင္းကုိ ရတယ္..။ဒီအရိပ္ အာဝါသေတြကုိ အမိအရခုိလႈံဘုိ႔လုိသလုိ..
အရိပ္ အာဝါသေတြကုိမဖ်က္ ဆီးမိဘုိ႔ ၊ေက်းဇူးမကန္းမိဘုိ႔ သတိထားရလိမ့္မယ္..။
သစ္ပင္ ႀကီးကုိ ခုတ္လွဲပစ္ျခင္းဟာ အရိပ္အာဝါသကုိ ဖ်က္ဆီးရာေရာက္တာပဲ..။
ဒါေၾကာင့္ သစ္ပင္ ႀကီးမလဲေအာင္ ႀကဳိးစားထိမ္းသိမ္းၾက..။
ထုံးအုိးႀကီးလည္း မကြဲပါေစနဲ႔ ဆုိတာကေတာ့ ရုိးရာ ဓေလ့ ထုံးစံေတြကုိေျပာတာပါ..။
မိဘဘုိးဘြားလက္ ထက္ ကတည္းက လုိက္နာ က်င့္သုံးလာ ၾကတဲ့
ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာ ေကာင္းေတြ..။မေပ်ာက္ ပ်က္ရေအာင္ ထိန္းသိမ္းၿပီး
ဗုဒၶဘာသာဓေလ့ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း သိမ္သိမ္ေမြ႔ေမြ႔ ေနထုိင္ၾက..။

သုံးရပ္ သာသနာ

သာသနာဆုိတာ ျမတ္စြာဘုရားအဆုံးအမ..
ကုိယ္ နဲ႔ႏႈတ္ယဥ္ေက်းေအာင္..စင္ ၾကယ္ေအာင္ ဆုံးမတာ…သီလသာသနာ
စိတ္ေတြယဥ္ေက်းေအာင္၊ စင္ၾကယ္ေအာင္..အပူေသာ ကေတြၿငိမ္းသြားေအာင္..သမာဓိသာသနာ..။
အခုတရားအားထုတ္ေနရင္ သီလလည္းရွိေနတယ္..။စိတ္လည္းစင္ ၾကယ္ ေနတယ္..။
ဉာဏ္အျမင္ စင္ ၾကယ္ေအာင္၊ဝိပႆနာ ဉာဏ္၊မဂ္ဉာဏ္ ၊ဖုိလ္ဉာဏ္..နိဗၺာန္ထိေအာင္ရဘုိ႔
ဉာဏ္အျမင္စင္ ၾကယ္ဘုိ႔ အားထုတ္တာ..ပညာ သာသနာ..။
အဲဒီသာသနာ ကုိယ္ မွာ ေရာက္ရင္ ေဘးေတြကြယ္ေပ်ာက္ ခ်မ္းသာ ေရာက္ ၿပီးေနေတာ့မွာ..။
တရားကဘဝထဲကုိေရာက္ ေအာင္သြင္းထားမွ ဘဝထဲမွာ
ကုိယ္ လုပ္သမွ် ကုိင္ သမွ်ေတြက တရားေတြခ်ည္းျဖစ္ေနမွာ..။ မတရားတာ မျဖစ္ရေတာ့ဘူး..။
စိတ္ကူးတုိင္း စဥ္းစားတုိင္း၊ ႀကံစည္တုိင္း တရားသျဖင့္ပဲ..။
အဲဒါကုိ…သာသနာ ကုိယ္ မွာေရာက္မွ..
ေဘးေတြကြယ္ေပ်ာက္ ခ်မ္းသာေရာက္တယ္ လုိ႔ အဲဒီလုိ မွတ္သားထားရမယ္..။

သာသနာေခတ္ လူျဖစ္သူေတြ

သာသနာ့ေစ်းရုံ..ကုန္မ်ဳိစုံ….လုိကုန္ရႏုိင္သည္..။
အဖုိးမဆစ္ ဝယ္ထားရစ္….ေနာင္ေခတ္ရွားလိမ့္မည္..။
အသက္ရွည္ျခင္း အနာကင္း၊….အဆင္းလွႏုိင္သည္..။
အမ်ဳိးျမင့္ျမတ္၊နတ္ျပည္ရပ္….ခ်ဥ္းကပ္ေရာက္ႏုိင္သည္..။
မဂ္ဉာဏ္၊ဖုိလ္ဉာဏ္ ျမတ္နိဗၺာန္……ဧကန္ေရာက္ႏုိင္သည္..။
အပၸမာဒေခၚျငား သတိပ႒ာန္တရား၊…..ရႈပြားၾကရမည္..။
လုံးစုံဘုရား ၊တပည့္သားတုိ႔၊
ၾကြသြားနိဗၺာန္ လမ္းေကာင္းမွန္၊……သတိပ႒ာန္က်င့္စဥ္တည္း။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေရႊဥမင္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ၏ ၾသဝါဒ မ်ား (၅)

ေရႊက်င္ နိကာယ၊ရတၱညဴ မဟာနာယက ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေရႊဥမင္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး
ဘဒၵႏၱေကာသလႅ
မဟာေထရ္ျမတ္၏ၾသဝါဒ
ႏွစ္သစ္
ႏွစ္သစ္ေျပာင္းတယ္ဆုိၿပီး လူသစ္ျဖစ္ေအာင္ ေခါင္းေလွ်ာ္ၾက အဝတ္ေလွ်ာ္ၾကလုပ္ ၾကတယ္..။
စိတ္ကုိေကာျဖဴစင္ေအာင္ေလွ်ာ္ဖြတ္ၾကရဲ႔လား။
စိတ္သန္႔ရွင္းဘုိ႔ က လူသန္႔ရွင္းဘုိ႔ထက္ ပုိအေရးႀကီးတယ္ေနာ္။
ကိေလသာ အညစ္အေၾကးေတြကုိ အၿမဲေလွ်ာ္ ဖြတ္ေနမွ စိတ္သန္႔ရွင္းျဖဴစင္တယ္..။

ႏွစ္သစ္ကူးမွာ ငါးလႊတ္ဘူးတဲ့အခါ
ႏွစ္သစ္ကူးတဲ့အခါ ငါးလႊတ္ဘူးၾကတယ္ ေနာ္..။
ဆုေတာင္းေလးကလည္းေကာင္းမွေကာင္း။
နင့္တစ္ခါလႊတ္၊ငါ့ဆယ္ခါလႊတ္တဲ့..။
ေစ်းသည္ေတြတင္ အျမတ္ႀကီးစားလားမွတ္တယ္..။အလွဴရွင္ေတြလည္းအျမတ္ႀကီးစားတာပဲ..။
ကုိယ္ပါ ငါးျဖစ္ၿပီး(၁၀)ခါ အလႊတ္ခံရရင္ မသက္သာ ဘူးေနာ္..။
သူ႔ေသေဘးကလႊတ္ရသလုိ ကုိယ္လည္း အုိနာေသ ေဘးက လြတ္ပါရေစ ဒီလုိဆုေတာင္းရမွာ..။

သတိ သတိ သတိ
ေလာဘနဲ႔ ေဒါသကုိ ေမာဟက ႀကီးစုိးခ်ယ္ လွယ္တယ္..။
သူတုိ႔ကုိ ႏုိင္တာ အပၸမာဒ ဆုိတဲ့ သတိပ႒ာန္တရားပဲ..။
မဂၢင္ရွစ္ပါး အက်င့္တရားကုိ ခြဲလုိက္ေတာ့ သီလ၊သမာဓိ၊ပညာ။
သီလ နဲ႔ သမာဓိကုိ ၾကားက သတိက ပဲ့ကုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္တယ္..။
သမာဓိ နဲ႔ ပညာ မွာလည္း သတိကပဲဦးေဆာင္တယ္..။
နိဗၺာန္ ပုိ႔တဲ့ သီလ သမာဓိ ပညာ ပြားမ်ားေၾကာင္းမွာ (သတိ )သာ လ်င္ အခရာ ျဖစ္တယ္..။
သတိမပါရင္ ဘာ မွ အရာမေရာက္ဘူး။

ၾကည္ညုိျခင္း
သူမ်ားကုိလုိက္ ၾကည္ညုိမဲ့ အစား..
ကုိယ့္ကုိကုိၾကည္ညုိေအာင္လုပ္ၾက..။

ဝိပႆနာ ဆုိတာ..ဘာလဲ
ဝိပႆနာ ဆုိတာ
ရုပ္ဓမၼ၊နာမ္ဓမၼ ေတြကုိ
ကုိယ့္ဘဝထဲ ဆြဲသြင္းလုိက္တာပဲ..။

ဓမၼ
တရားတာ မလုပ္ရင္
မတရားတာလုပ္ေနမိလိမ့္မယ္..။

တရားတုိးတက္ ရန္ အဂၤါ (၆)ပါး
ကိစၥမမ်ား၊ စကားနည္းေစ၊
အိပ္ေနမႈနည္း၊ကုိယ္တည္းေပ်ာ္ေလ။
ေရာေႏွာမႈကင္း၊ ခဲ်႔ျခင္းေရွာင္ေသြ၊
အေနေကာင္းဘုိ႔ အေၾကာင္း ဂုဏ္ေျခာက္ေထြ..။
ေယာဂီက အလုပ္ ကိစၥနည္းရတယ္..။စကားလည္းနည္းရတယ္..။
အိပ္ေနမႈနည္းၿပီး တစ္ကုိယ္တည္းလည္းအားထုတ္ရတယ္..။
ကုိယ္ အေဖၚတင္ မကဘူး၊စိတ္အေဖၚလည္းမရွိရဘူး။
တဏွာဒုတိေယာ၊ပုရိေသာ။
ဟုိဟာ လုိခ်င္ ဒီဟာလုိခ်င္တဲ့ စိတ္ထဲက အေဖၚေတြရွိေနရင္ စိတၱဝိေဝက မရွိဘူး။
ေရာ ေႏွာ မႈလည္းကင္းရမယ္..။မေရာရဘူးေနာ္။
ခ်ဲ႔တယ္ ဆုိတာ မွာလည္း…လုိခ်င္တပ္ မက္ မႈတဏွာ နဲ႔လည္းခ်ဲ႔တယ္..။
မာနနဲ႔လည္း…ခ်ဲ႔တယ္..။ ဒိ႒ိနဲ႔လည္း….ခ်ဲ႔တယ္..။
အဲဒီ တဏွာ မာန ဒိ႒ိ ကလည္း သူ႔ကုိ လက္ခံလုိက္ရင္
ဘယ္ သူ႔ကုိ မွ မေရွာင္ဘူး ဒုကၡေပးေတာ့တာပါပဲ..။
သံသရာ ဝဋ္က ကၽြတ္လြတ္တဲ့ တရားထူးတရားျမတ္ေတြ အရေႏွးလိမ့္မယ္..။
တရားရခ်င္ရင္ အဲဒါေတြကုိ စြန္႔ရမယ္..။
ဒါမွ - အေနလည္းေကာင္းမယ္..အေသလည္းေကာင္းမယ္..။

Thursday, April 9, 2009

ပိေတာက္ဝါဝါ ငုဝါဝါ.
.
.
.
.
သည္ေန႔ တန္ခူးလျပည့္ေန႔သုိ႔ေရာက္ရွိခဲ့ပါၿပီ…..။
ေဆာင္ရြက္ေနၾကအတုိင္း ခင္ပြန္းႀကီး၁၀ပါးကန္ေတာ့ျခင္းကုိ မေန႔ကတစ္ႀကိမ္ သည္ေန႔ မနက္ တစ္ႀကိမ္ ဦးႏွိမ္ရုိက်ဳိး၊ရွိခုိးကန္ေတာ့ခဲ့ ၿပီးပါ ၿပီ…မေန႔ ကပန္းဆုိင္တြက္ပန္းဝယ္ ကတည္းက စဥ္းစားျဖစ္ခဲ့သည္..။

(အဆင္းအနံ႔ ျဖင့္ ျပည့္စုံလွစြာေသာ ဣမံ ပုဗၺံ ဤပန္းကုိ ေဒမ ပူေဇမ ကပ္ လွဴပူေဇာ္ပါ၏ဘုရား) ဟုဘုရားရွိခုိးစာကုိ ဆုိရေလတုိင္း ..ျမန္မာျပည္ မွေမႊးႀကဳိင္သင္းပ်ံ႔ေသာ ပန္းမ်ားကုိ ဆက္ ကပ္လွဴဒါန္းမႈ မျပဳႏုိင္ေလ သည္ မွာ ၾကာ ခဲ့ပါပေကာ..။

ကၽြန္မ ထုိင္းႏုိင္ငံ AIT တြင္ရွိေနစဥ္ကေတာ့ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းတစ္ပင္တည္းသာ ရွိေသာ ခေရပင္ ႀကီး မွ ခေရပန္းမ်ားေကာက္ ယူ ဆက္ကပ္ ပူေဇာ္ႏုိင္ ခဲ့ ပါသည္..။ေက်ာင္းျပီးသည့္တုိင္ ေမႊးပ်ံ႔ဆဲ ခေရပန္းကုံးေျခာက္ မ်ားကုိ အမႈန္႔ျပဳလုပ္လ်က္ ပန္းေစတီ ထုလုပ္ ကုိးကြယ္ ခဲ့ပါသည္..။

အခု လုိ တန္ခူးလျပည့္အခါသမယကေတာ့ ခ်စ္လွစြာေသာ အမိေျမသည္ တူးပုိ႔သံလႊမ္းလ်က္..ပိေတာက္ဝါ ႏွင့္ငုဝါ ဝါတုိ႔ ျဖင့္ထြန္းလင္းေတာက္ပေနမည္ အမွန္..။

ပိေတာက္ ႏွင့္ငု သူ႔ဘာ သာ စတုိင္တစ္မ်ဳးိစီျဖင့္ လွေနၾကေသာ္လည္း..စာဆုိ မ်ားက တစ္ရာသီ တည္း ပြင့္ၾက သူခ်င္းမုိ႔ အျပဳိင္အဆုိင္ပန္း မ်ားအျဖစ္ စိတ္ဝမ္းကြဲေစခဲ့သည္..။

ကၽြန္မ ငယ္စဥ္ကေတာ့ ပိေတာက္ ထက္ ငု ကုိ ကရုဏာ ပုိ မိခဲ့ပါသည္…စာေရးဆရာမ ယုဝတီျမင့္သိဂႌေမာ္ ေရး ေသာ ကဗ်ာေလးကလည္း လႊမ္းမုိးခဲ့ဘူးသည္..။ဥပုသ္ယူထားေသာ္လည္း ေဖာ္ျပလုိက္ခ်င္ပါေသးသည္..။
လမ္းတစ္ေလွ်ွာက္ ပန္းပိေတာက္မေပၚေသးခင္ မုိ႔..
အေရးေတာ္ တမင္ရႈကာ ပ ပင္ငုကုိသုံး။
တစ္ေလွ်ာက္လမ္း ပိေတာက္ပန္း ေဝေဝလႈိင္ေတာ့
ငုပန္းခုိင္ေက်ေက်မြတယ္ လြင့္ၾကအမုန္း..
တဲ့..။

ကၽြန္မကေတာ့ မမုန္းခဲ့ပါ…ဟုိအရင္က သည္လုိ အခ်ိန္မ်ဳိးေတြမွာ ပိေတာက္ေတြ ပြင့္ၾကရင္ လူတုိင္းအေရးလုပ္ ၾကသည္ ပန္ၾက ..ဆင္ၾက.. ခူးၾက ..ေခၽြၾက..နဲ႔ အရြက္မ်ား အကုိင္းမ်ားက်ဳိးက် ပဲ႔ေၾကြကာ က်န္ခဲ့ရေသာ အိမ္ေရွ႔မွ ပိေတာက္ ပင္ ႀကီးကုိ ျမင္ရေလတုိင္း ငယ္ငယ္ ကတည္းက စိတ္မသက္သာ ခဲ့ပါ..။
ငုပင္ ေတြကေတာ့ လူေတြ၏ အေရးစုိက္ျခင္းမစုိက္ ျခင္းကုိ ဥေပကၡာျပဳထားေလသေယာင္..။ကၽြန္မ အထင္ပါ.။
ေတာက္ ပေသာ အဝါေရာင္ ကုိ ပင္လုံးျပည့္ဆင္ျမန္းရင္း ပူျပင္းေသာ ေႏြ အပူကုိလည္း အံတုထားတယ္ လုိ႔လည္း ကၽြန္မ က ဂုဏ္တင္ မိပါေသးတယ္..။

ေဒသေကာလိပ္(၃) တက္ခဲ့စဥ္ ကာလကေတာ့ ေမလ (၈)ရက္ေန႔ ကမၻာ့ၾကက္ေျခနီေန႔ တြင္ ျပဳိင္ပြဲ ဝင္ရန္ ကၽြန္မ တုိ႔ တစ္ေႏြ လုံး ၊ဧၿပီလတစ္လလုံး ေလ့က်င့္ခဲ့ရတာ မုိ႔ ေက်ာင္းဝင္းထဲက ငုပန္းခုိင္မ်ားသည္ ကၽြန္မ တုိ႔အတြက္ အားေပးေဖာ္ မ်ားပါပဲ..။

အခုေတာ့လည္းသိစရာ မွ် သာ ဟု ႏွလုံးသြင္းျဖစ္ရင္း..ငုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ ေဖာ္ထုတ္ေတာင္းပန္ ရန္က်န္ေနခဲ့ တာသတိရမိပါသည္..။ခင္ပြန္းႀကီး၁၀ပါးကန္ေတာ့ခ်ိန္နဲ႔တုိက္ ဆုိင္ေနသည္ မုိ႔ မရုိးေျဖာင့္ခဲ့ေသာ..ဘရုတ္က်ခဲ့ေသာ…….ကၽြန္မတုိ႔အားဆရာခြင့္လႊတ္ႏုိင္ပါေစ..။

ကၽြန္မ စုိက္ ပ်ဳိးေရးတကၠသုိလ္ တက္စဥ္က..တတိယႏွစ္မွာ ပါ..။ ကၽြန္မတုိ႔သင္ရသည့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံစုိက္ပ်ဳိးေရး(Horticulture)ဘာသာ မွာ အေစ့ငုတ္ခ်ိန္ ကုိ ဖ်က္ဆီးျဖတ္ေက်ာ္၍ ပင္ေလာင္းသေႏၶကုိ ႏုိးၾကားေစတဲ့ သခၤန္းစာ(Dormancy Breaking Down)လုပ္ ျခင္းကုိ လက္ေတြ႔ Assignment ဆရာကလုပ္ခုိင္းပါသည္..။

ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္စီ ကုိ ငု၊စိန္ပန္း၊ငုစပ္ခ်ယ္ရီ အေစ့ ၃၀ ေပးပါသည္..။Dormancy Break down လုပ္၍ ပ်ဳိးရမည္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရမည္..။တစ္လျပည့္လ်င္ အပင္ ၃၀ ျပန္အပ္ ႏုိင္ရမည္..။

အေဆာင္မွ အခန္းေရွ႔ကုိ Nursery လုပ္ ၿပီးတယုတယ.. ေဆာင္ရြက္ရပါသည္..။တစ္လျပည့္ေတာ့ ဝမ္းသာ အားရ ၊ ညေနတြင္အပ္ႏုိင္ ၿပီဆုိ ၿပီးေတာ့ ေသခ်ာ ႀကိမ္ျခင္းထဲထည့္ အခန္းထဲ ထည့္ သိမ္းကာ ေက်ာင္း တက္ သြား ခဲ့ပါသည္..။

ကၽြန္မ အခန္းမွာ ၾကြက္မ်ားသည္ ျမင္ေနက် မဟုတ္ ၾကိမ္ျခင္းထဲမွ အပင္စိမ္းစိမ္းမ်ားကုိ စားစရာ ဟုထင္ေလကာ ေမႊေႏွာက္ ကုိက္ ျဖတ္လုိက္သည္ မွာ…တစ္လတာ ၾကဳိးပမ္းခဲ့ သမွ်…ပ်ဳိးထုပ္ မ်ားမွာ အစိမ္း ေရာင္ ငုတ္တုိေလးမ်ားသာ က်န္ပါေတာ့သည္..။

ငုိေတာ့မေယာင္ မ်က္ႏွာေပး နဲ႔ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ကၽြန္မ… ၾကံရာလည္း မရ.. အခ်ိန္ကားေစ့ခဲ့ ၿပီ..။ဉာဏ္ႀကီး ရွင္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက(ေဟ့ေကာင္ စိတ္ညစ္မေနနဲ႔..ငါတုိ႔ႀကံမယ္)ဆုိၿပီးအေဆာင္တြင္ ကၽြန္မအားလာ ေခၚပါ သည္..ကၽြန္မလက္ မွာ အပ္စရာ ငုပင္ မ်ားမရွိ..။လူခ်ည္းသာ လုိက္ခဲ့ရသည္..။

သူတုိ႔ ၏ အစီအမံသည္ကား..ပ်ဳိးၿခံေစာင့္ ဦးေလးႀကီးအား ညာတာပါေတး လုပ္တာသာ ျဖစ္ပါသည္..။လူ ၆ ေယာက္ အတြက္ အပ္ရမည္ မွာ အပင္ ၁၈၀.. တြန္းယူလာေသာ လွည္းေပၚတြင္ အပင္ ၁၅၀ သာ ပါေလသည္ ကုိ ထုိ ဦးေလးႀကီးမသိ ကၽြန္မတုိ႔သာ သိသည္..။

ဦးေလးပင္ ပန္းမယ္ မသယ္နဲ႔.. ကုိယ္ ဖာသာ ကုိယ္ စီထားလုိက္မယ္ ဘာ ညာ လုပ္ၾကသည္။
ဦးေလးႀကီးက စုစုေပါင္းကုိ မေရတြက္.. ခုံနံပါတ္ တစ္ခု အတြက္ အပင္ ၃၀ ကုိ သာ အေလးထား ေရတြက္ သည္.။ အပင္- ၃၀ ျပည့္တုိင္း သြားထားေသာ သူငယ္ခ်င္းက ကၽြန္မ အတြက္ ၆ပင္ စီ ခ်န္ထား ေပး လုိက္သည္..။

ထုိ မဟာ အႀကံဉာဏ္ ျဖင့္ ကၽြန္မ ခုံ နံပါတ္သည္ စာရင္း ဝင္ ကာ Assignment ေအာင္ျမင္ခဲ့ေလသည္ တ ကား။ထုိစဥ္က ေပ်ာ္စရာျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း အခုခ်ိန္မွာ ေတာ့ တာဝန္မကင္းသလုိ အျပစ္မ ကင္း သ လို ေလးေတာ့ ျဖစ္ေနမိပါတယ္..။

အာဖရိကတုိက္၊ ကင္ညာ ႏုိင္ငံမွ အစိမ္းေရာင္ ခါးပတ္(Green Belt) စီမံကိန္းျဖင့္ သစ္ပင္ ေပါင္း သုံးသန္း ေက်ာ္ စုိက္ ပ်ဳိးခဲ့ေသာ ၂၀၀၄ ခု ႏွစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဘယ္ Nobel Peace Prize Winner Dr. Wangari Muta Maathai ကုိ ၾကည့္ၿပီးေတာ့လည္း အရွက္ရေစခဲ့တာပါပဲ..။သူက သုံးသန္းေက်ာ္စုိက္ ကုိယ္ က အပင္၃၀ လိမ္လည္မႈ တစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့တာကုိး..။

သည္ေန႔ တန္ခူးလျပည့္မွာေတာင္းပန္ဝန္ခ်ျခင္းသည္ ကၽြန္မ၏ Horticulture ဆရာ ေဒါက္တာဦးလွေအာင္သာ မက ခ်စ္လွစြာေသာ အမိေျမ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အတြက္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာ ကြက္လပ္မ်ားပါ.. ငဲ့ကြက္ပါ့မယ္..။ထည့္တြက္ပါ့မယ္..။
ကၽြန္မ၏စာမ်က္ႏွာမွ ပိေတာက္ဝါဝါ ၊ငုဝါဝါ မ်ားဆက္ ကပ္ လွဴဒါန္းလ်က္ ရုိေသစြာေတာင္းပန္ ပါတယ္ဘုရား။
Dr. Wangari Maathai လုိ ပိေတာက္ဝါဝါ ၊ငုဝါဝါ မ်ား လွပေစရန္ ကၽြန္မ စုိက္ပ်ဳိး ရပါအုံးမယ္..။

Tuesday, April 7, 2009

Our Deepest Sympathy to Italy Deadly Earthquake


My Respected Ajhan Chandapalo (Santacittarama,Rome) and Unicam Community(University of Camerino, Italy),

As you know, 2008 May 2 nd and 3rd, My country ,Myanmar was terribly devastated by tropical cyclone Nargis according to the red line direction.Cyclone Nargis (JTWC designation: 01B, also known as Very Severe Cyclonic Storm Nargis), was a strong tropical cyclone that caused the worst natural disaster in the recorded history of Myanmar.
Nargis is the deadliest named cyclone in the North Indian Ocean Basin, as well as the second deadliest named cyclone of all time, behind Typhoon Nina of 1975. Including unnamed storms like the 1970 Bhola cyclone, Nargis is the 8th deadliest cyclone of all time, but an uncertainty between the deaths caused by Nargis and those caused by other cyclones (like the 1991 Bangladesh cyclone), could put Nargis as 7th deadliest or higher, because the exact death toll is unknown.

At that time all of you were kind and helped to us.
We are staying together under the one roof of sky. We feel warm that all of us are family members in global home.
Wherever may be .
Whoever may be.
Whatever may be.
We can join our hands and overcome together the natural disaster which is always threatening to us.
Your kindness could save the many lives and educate to orphans from tropical cyclone Nargis.
On behalf of Pilot Sayadaw and Myanmar nationality,I would like to express my heartfelt thanks to you.

Your sharing kindness and great compassion were firmly recorded not only in our hearts but also in world history. We shall never forget about this throughout our lifetime.

This morning I heard the news of Italy deadly earthquake in L’Aquila made us shocked and sorrowful. We deeply compassionate and sympathize on pitiful victims. We could imagine the terrible situation like the same hard period of our Nargis.

They slept last night without knowing their near future was coming with bad fortune. Dreadful sorry for them. Now we are praying and disseminating our deepest loving kindness and wishes to them.
Please kindly accept our Metta (Loving Kindness) and wishes.
May all of the victims be free from enmity and danger.
May all beings be cheerful and be endowed with a happy secure life.
May all beings be free from affliction, anxiety and live happily.
GRAZIE MILLE.

Friday, April 3, 2009

ေနာက္က်ျခင္းအား ၊ ေလွ်ာက္ထားေတာင္းပန္

ေလးစားအပ္ပါေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားရွင့္

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ဝိပႆနာပညာ(တဏွာ အစပ္ျပတ္ပုံ)တရားေတာ္ ကုိ ေဟာတရားမွ နာ ယူၿပီး စာသား မ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲတင္ဆက္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္..။

သည္တရားကုိ ဆရာေတာ္ဘုရား ၾသစေတလ်ႏုိင္ငံ ၊ဆစ္ဒနီ ၿမဳိ႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ၅ ရက္တရားစခန္းပြဲ အတြင္း (၆.၂.၂၀၀၈) ေန႔တြင္ေဟာၾကားေတာ္ မူခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္..။

ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ဘုရား ၏တရားေတာ္မ်ားအတြင္းစကားလုံးမ်ားသိပ္သည္းနက္ရႈိင္းစြာပါဝင္ေနေလ့ရွိသျဖင့္
ေသခ်ာ အခ်ိန္ေပး၍ စူးစူးစုိက္စုိက္ နာယူမွသာ ဆုိလုိရင္းကုိ သေဘာေပါက္ ေလ့ ရွိသည္ မွာ ကၽြန္မ တုိ႔ ေယာဂီမ်ား ကုိယ္ ေတြ႔ ပင္ ျဖစ္ပါသည္..။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ကၽြန္မတုိ႔အားဆုံးမပါသည္..။တရားနာယူဘုိ႔ အခ်ိန္္ေပးရဲတဲ့ သတၱိရွိရမည္ဟုမိန္႔ၾကားဘူးပါသည္..။အဝတ္ေလွ်ာ္ရင္း၊ မီးပူတုိက္ရင္း၊ အလုပ္လုပ္ရင္း တရားမနာဘို႔ ကုိအထူးသတိေပးေလ့ရိွပါတယ္..။

ဤတရားေတာ္ သည္ ၂နာရီၾကာေဟာတရားျဖစ္ပါသည္..။ကၽြန္မ မွာ စာရုိက္ သိပ္မျမန္သျဖင့္ အႀကိမ္ ္ေပါင္းမ်ားစြာ နာယူခဲ့ပါသည္..။ရုိက္ခဲ့ပါသည္..။နာယူခြင့္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ကုိ ထုိက္တန္ သည္ ဟုၾကည္ႏူးပီတိ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္..။

ကၽြန္မ နာဂစ္မုန္တုိင္းတုိက္ ခုိက္ၿပီးကာစကာလ မွာျမန္မာ သုိ႔ ျပန္ခဲ့ပါသည္..။ဆရာေတာ္ဘုရား ၏ေက်ာင္း တည္ရွိရာ တုိးေၾကာင္ေလး မွ ဒုကၡသည္ မ်ားကုိ ဆရာေတာ္ ဘုရား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ ေနစဥ္ကာလ ျဖစ္ပါ သည္။

ကၽြန္မ၏ ေက်ာင္း(University Of Camerino)ႏွင့္ေရာမ ၿမဳိ႔ရွိ Ajhan Chah ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း(သႏၱစိတၱရာမ) မွ အလွဴ ေငြမ်ားေကာက္ခံ ရရွိခဲ့ပါသည္..။ Euro ေငြမ်ားအျပင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွ သကၤန္းမ်ား လည္း ေပး လွဴ လုိက္ပါတယ္..။

ကၽြန္မလည္း လွဴဖြယ္ မ်ားကုိ သယ္ေဆာင္လ်က္ ဆရာေတာ္ဘုရား၏ေက်ာင္းသုိခ်ီတက္ခဲ့ပါတယ္..။ေငြမ်ား ၊သကၤန္းမ်ားလွဴၿပီးခ်ိန္တြင္..ဆရာေတာ္ဘုရားကုိ ကၽြန္မေလွ်ာက္ထားခဲ့ပါတယ္..။

(အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္ အခ်ိန္တစ္လ လွဴဒါန္းပါတယ္ဘုရား ၊ဤဒုကၡသည္ မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေသာ ေဝယ်ာဝစၥ အလုပ္ရွိလ်င္ တပည့္ေတာ္ လုပ္ေဆာင္ပါရေစဘုရား) ဟု ေလွ်ာက္ ထားခဲ့ပါသည္..။ဆရာေတာ္ ေက်ာင္းတြင္ ထမင္းထုပ္ေဝျခင္း၊ အိမ္ေဆာက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးေန ပါသျဖင့္ ထမင္းဝင္ခ်က္ရန္ရည္ ရြယ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္..။

တစ္လ ေပးႏုိင္တယ္ဟုတ္လား ျပန္ေမးပါသည္..။ဟုတ္မွန္ေၾကာင္းေလွ်ာက္ထားသည့္အခါ..ကၽြန္မ အားဤ Assignment ကုိ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္..။ တာဝန္ကေတာ့ (ဝိပႆနာပညာ ၊တဏွာအစပ္ ျပတ္ပုံ ) ကုိ နာယူၿပီး ျမန္မာလုိ စာရိုက္ရန္ ႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာသုိ႔ ျပန္ဆုိရန္ တာဝန္ ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္..။

ကၽြန္မသည္ တစ္လအတြင္း မၿပီးျပတ္ခဲ့သည့္ အျပင္..ကၽြန္မ၏ ေက်းဇူးရွင္ဖခင္ႀကီးႏွင့္ အတူမႏၱေလး ၿမဳိ႔ တြင္ ေနခဲ့ရျခင္း၊ ျပဳစုျခင္း၊ေသဆုံးခဲ့ျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ဘုရား အေမရိကန္သုိ႔မၾကြေရာက္ခင္ ေပးအပ္ ႏုိင္ျခင္းမရိ္ွခဲ့ပါ..။ ရန္ကုန္သုိ႔ ပင္ သြားေရာက္ မကန္ေတာ့ႏုိင္ခဲ့ပါ..။ဆရာေတာ္ဘုရားခြင့္လႊတ္ပါရန္လည္း သည္ ေနရာ၊သည္ စာမ်က္ႏွာမွ ရုိေသစြာ ေတာင္းပန္ပါတယ္ ဘုရား။

ဆရာေတာ္ဘုရားက ကမၻာ ကုိ ျပရမဲ့တရား ျဖစ္ေၾကာင္းမိန္႔ၾကားေတာ္ မူပါတယ္..။ဓမၼမိတ္ ေဆြမ်ား တန္ဘုိး ထား ဖတ္ရႈလိမ့္မယ္လုိ႔ ကၽြန္မေမွ်ာ္လင့္ ယုံၾကည္ မိပါတယ္..။

ရွိၿပီး ထုတ္ေဝၿပီးစာအုပ္ တစ္အုပ္ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ လည္းေျပာျပခ်င္လုိ႔ပါ..။တစ္ခ်ဳိ႔ ပုံ မ်ားကုိ VideoDVDမွ Print Screen လုပ္ ၿပီး တင္ထားတာ ကုိလည္း အဆင္မေျပလ်င္ ကၽြန္မ အားေျပာ ၾကားေစလုိပါတယ္ရွင့္။

ဤ DVD မွတ္တမ္း ႏွင့္အသံဖမ္းစနစ္ေကာင္းမြန္လွေၾကာင္းကုိ ဆရာေတာ္ဘုရား၏ အတြင္းေန တပည့္ရင္း ဦးေနရီမွ ေျပာျပပါသည္။

သည္ အတြက္ Austrailia, Sydneyမွ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား၏ ေကာင္းမႈကုသုိ္လ္ နွင့္ ေစတနာတရားမ်ား ၊ဤစာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးမွာ ေပါင္းစပ္ပါဝင္ေနသည္ ကုိလည္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္။မွတ္တမ္းတင္ ေဖာ္ျပ အပ္ ပါတယ္။

တစ္ျခားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ၾကြားဝါလုိတာ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ ကုိလည္းကၽြန္မအားနားလည္လိမ့္မယ္ လုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။အဂၤလိပ္ ဘာသာ ျပန္ဆုိထားတာ ကုိ လည္းဆက္လက္ တင္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္ရွင့္။

ေလးစားအပ္ေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား တဏွာ အစပ္ ျပတ္ႏုိင္ ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း ေမတၱာပုိ႔သ အပ္ပါ တယ္။

ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ဘုရား၏ ဝိပႆနာပညာ

Vipassna Panna

Wednesday, April 1, 2009

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေရႊဥမင္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ၏ ၾသဝါဒ မ်ား (၄)

ေရႊက်င္နိကာယ၊ရတၱညဴ မဟာနာယက ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေရႊဥမင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဘဒၵႏၱေကာသလႅ မဟာေထရ္ျမတ္၏ၾသဝါဒ
ဘုရားအႀကဳိက္ပူေဇာ္နည္း

မိေဒြးေတာ္ ေဂါတမီက ျမတ္စြာဘုရားကုိေလွ်ာက္တယ္..။
(ျမတ္စြာဘုရား သက္ေတာ္ ရာေက်ာ္ ရွည္ပါေစ။ မအုိ မနာ မေသ အၿမဲေနၿပီး ေလာကေကာင္းက်ဳိးေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ပါေစ၊ ေဝေနယ်မ်ားကို ကၽြတ္တမ္းဝင္ေအာင္ ေဟာျပႏုိင္ပါေစ။)
ဆုိ ၿပီးတပည့္ေတာ္မ အၿမဲတမ္းဆုေတာင္းပါတယ္ ဘုရား။
ျမတ္စြာ ဘုရားက မိေဒြးေတာ္ ေဂါတမီ ရဲ႔ ကန္ေတာ့ျခင္းဟာ
သင့္ျမတ္သလုိ ရွိေသာ္လည္း ႏွစ္သက္ေတာ္ မမူဘူး။
အဲဒါေၾကာင့္
(မိေဒြးေတာ္ ၊ ေဟာဟုိက ျပင္းထန္တဲ့ လုံ႔လ ဝီရိယ နဲ႔ နိဗၺာန္ကုိ အာ ရုံညႊတ္ ၿပီး၊
သတိ မျပတ္ ရႈမွတ္ က်င့္ႀကံေနၾကတဲ့ သာဝက ရဟန္းအေပါင္း ကုိၾကည့္လုိက္ စမ္းပါ။
သူတုိ႔ ကမွ ဘုရား ကုိအစစ္တကယ္ ပူေဇာ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္တယ္..။)
လုိ႔ မိန္႔ေတာ္ မူလုိက္ပါတယ္..။

စြမ္းအားရွိတဲ့ေယာဂီ

ေယာဂီတုိင္း ေယာဂီတုိင္းမွာ စြမ္းအားေတြရွိၾကပါတယ္..။
ယုံၾကည္ ခ်က္ သဒၶါစြမ္းအားလည္းရွိတယ္..။
အားထုတ္မႈ ဝီရိယ စြမ္းအားလည္းရွိတယ္..။
စူးစူးစုိက္ စုိက္ သမာဓိ စြမ္းအားလည္းရွိေနၾကၿပီ…။
မေမ့မေလ်ာ့တဲ့ သတိ စြမ္းအားေတြလည္း ရွိေနၾကၿပီ..။
အဲဒီလုိ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ အသိစြမ္းအားေတြလည္း တုိးတက္ေနမွာပဲ..။
စြမ္းအားေတြရွိရက္ သားနဲ႔ စြမ္းအားေတြ မတုိးတက္ရင္…။
စြမ္းအားေလ်ာ့နည္း ေနတဲ့ ကုိယ့္စိတ္ေလးကုိ ႏႈိးေဆာ္ေပးေပါ့.။
အဲဒီလုိ အခြင့္ေကာင္းေတြ မဆုံးရႈံးရေအာင္ ႀကဳိးစားမွေတာ္ မယ္..။
အခ်ိန္ေတြ အလကားျဖဳန္းပစ္ရင္..ေနာင္အခါ ေသရာေညာင္ေစာင္း လွဲေလွာင္းတဲ့ အခါက်မွ..
အားထုတ္ခြင့္ရရဲ႔သားနဲ႔ ျပည့္စုံ လုံေလာက္ေအာင္..အားမထုတ္ခဲ့ မိတာ ..။
အမွားႀကီး မွားေလျခင္း ..လုိ႔ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္မွာ ေနာင္တ ရတတ္တယ္..။
အဲဒီလုိ ေနာင္တ မရေအာင္ခုထဲက ႀကဳိႀကဳိတင္တင္…ထုိက္တန္သေလာက္..
သာသနာေတာ္ နဲ႔ ေတြ႔ရက်ဳိးနပ္ေအာင္…ဥစၥာရင္လုိ ဥစၥာရင္ ခဲ ဆုိတဲ့ အတုိင္း…
သူမ်ားလုပ္ေပးလုိ႔ မရပါဘူး။
(ကုိယ္ပင္တုိးတုိး..ကုိယ္ကုိနုိး။
ကိုယ္ရွင္ကုိယ္သာ၊ ကုိယ္ဆရာ။)
မုိ႔
ကုိယ့္ကုိကုိ ဆုံးမၿပီးေတာ့ အားထုတ္သြားၾကေနာ္..။

ရန္သူလား မိတ္ေဆြလား

ကုသုိလ္ေကာင္းမႈကုိ မေမ့တဲ့အတြက္
ကိုယ္ဟာ ကုိယ့္မိတ္ေဆြျဖစ္သြားၾကရၿပီ..။
မေကာင္းမႈလုပ္တဲ့သူေတြ အဖုိ႔ေတာ့ ကုိယ့္ကုိဟာ ကုိယ့္ရန္သူပဲ..။
ရန္သူကဒုကၡေပးတယ္..။မိတ္ေဆြကကူညီတယ္..။
မိတ္ေဆြမဟုတ္ပဲရန္သူ ျဖစ္ေနရင္ ဘယ္ေကာင္းေတာ့ မလဲေနာ္..။
သူေတာ္ေကာင္းဆုိတာ
သင္ေကာင္းလ်င္ ကၽြန္ပ္မဆုိးပါဆုိေတာ့..
သင္မေကာင္းလ်င္ ကၽြန္ပ္ဆုိးမယ္ ဆုိတဲ့ သေဘာေပါ့ေနာ္..။
ဒါဆုိ အေတာ့္ကုိ ေၾကာက္စရာေကာင္းတာပဲ..။
သူေတာ္ ေကာင္းဆုိတာ
သင္ေကာင္းေကာင္းမေကာင္းေကာင္း..
ကၽြန္ပ္ကေတာ့ အၿမဲေကာင္းေနရမယ္ေလ..။