Friday, July 10, 2009

ဓမၼ ေမာင္၊ညီမ ႏွစ္ဦးမွ၊ ဓမၼလက္ေဆာင္

" Happy Birthday မသစၥာအလင္း".." Happy Birthday To You"

ဝါဆုိလျပည့္ေက်ာ္ေလးရက္ေန႔သည္ ကၽြန္ေတာ့္ဓမၼမိတ္ေဆြ ဓမၼဒါနေရးသားမွ်ေဝသူ မ သစၥာအလင္း ( http://thitsaralin.blogspot.com/)( http://thitsaralin.com/) ၏ ေမြးေန႔ျဖစ္၏။
ေမြ႕ေန႔လက္ေဆာင္အျဖစ္ အဂၤလိပ္လို " Happy Birthday To You" ဆိုေသာ စကားကို ဝမ္းေျမာက္စြာျဖင့္ က်ဴးရင့္လိုပါသည္။
အမအတြက္ ေပ်ာ္ရြင္ေသာ ေမြးေန႔ ျဖစ္ပါေစ ဟု ဆႏၵမြန္ေပးျခင္းမဟုတ္၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာလိုျခင္းဟု ဆိုလ်င္ ပို၍ သက္ဆိုင္ မွန္ကန္ေပလိမ့္မည္။
ထုတ္ေဖာ္ေျပာလိုျခင္းဟု စကားသံုးရျခင္းမွာ .... စာအနည္းငယ္ဆက္ဖတ္ၾကပါစို႔....။

လူသတၱဝါ အေနနဲ႔ပဲ ေျပာရလ်င္ - လူတိုင္း ေမြးဖြားလာရျခင္းသည္ ဘာအတြက္ေၾကာင့္လဲ ? ဟု ေမးခြန္းေမးလိုက္လ်င္-
ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ တရားဦးဦးဖ်ားဖ်ား သစၥာတရားကို မၾကားနာဖူးရသူတို႔သည္ ေမြးဖြားလာရျခင္းကား ဘာအတြက္ ညာအတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးသံုးသပ္၍ အေျဖမ်ားစြာထြက္လာႏိုင္ေသာ္လည္း၊
ဤသစၥာတရားကို ကုသိုလ္ပါရမီထူးျမတ္၍ ၾကားနာရသူတို႔၏ ဉာဏ္၌ ထင္ရွားထြက္လာေသာ အေျဖသည္ကား တစ္ခုသာတည္း။
ထိုအေျဖမွာ ” လူတိုင္း ေမြးဖြားလာရျခင္းသည္ ေနာင္တစ္ဖန္ေမြးဖြားျခင္းကိစၥ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္ ” ျဖစ္၏ ဆိုေသာ အေျဖျဖစ္၏။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ အမွဴးထား၍ သံသရာဝဋ္ဆင္းရဲမွ ကၽြတ္လြတ္သြားသူတို႔၏ ေမြးဖြားျခင္းသည္ ေနာင္တစ္ဖန္ေမြးဖြားျခင္းကိစၥ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္ ေက်းဇူးျပဳသြားၾကပါ၏။
ထိုမွမဟုတ္ အျခားတစ္ပါးေသာ သံသရာပံုမွန္ရထားစီးႏွင္းလိုက္ပါသူတို႔အဖို႔မွာကား ေမြးဖြားျခင္းသည္ အိုဘူတာဆိုက္ဖို႔ နာဘူတာဆိုက္ဖို႔ ေသဘူတာဆိုက္ဖို႔ -
ေနာက္တစ္ဖန္ ေမြးဘူတာ ထိုမွာ အိုဘူတာ..စသည္ျဖင့္ ရထားေခါင္းတြဲေျပာင္းၿပီး (ျဗဟၼာေခါင္းကေန လူေခါင္း- လူေခါင္းကေန ဝက္ေခါင္း၊ ဝက္ေခါင္းကေန ၾကက္ေခါင္း စသည့္ျဖင့္)
ဒုတ္ခ်က္ဒုတ္ခ်က္ ခုတ္ေမာင္းလ်က္ ဆင္းရဲစြာ ခရီးဆက္ေနၾကရ၏။

ဤသို႔ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ဦးေဆာင္ေခၚသည့္ မဂၢင္လမ္း၌ ဉာဏ္ေျခဖဝါးရာ ထင္ခဲ့ၿပီဆိုလ်င္ ထိုသူ၏ ေမြးဖြားျခင္း၊ ေမြးေန႔သည္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းေသာ - မဂၤလာရွိေသာေန႔ဟု ဆိုထိုက္၏။ သတ္မွတ္ထိုက္၏။
ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ ပံုမွန္ရထားႀကီးေခါင္းေျပာင္းသည့္ေန႔ဖို႔ အတြက္ကား Happy ဟု ဆိုရမည္လား? Unhappy ဟု ဆိုရမည္လား? ႀကိဳက္သလို သတ္မွတ္ခ်က္ေပးၾကပါေတာ့။

ကၽြန္ေတာ့္အဖို႔ အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ေပးပါဆိုရင္ေတာ့ -
ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ဦးေဆာင္ေခၚသည့္ မဂၢင္လမ္း၌ ဉာဏ္ေျခဖဝါးရာ ထင္ေသာသူတို႔၏ ေမြးဖြားျခင္း၊ ေမြးေန႔သည္သည္သာ Happy Birthday အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုပါ၏။

အခုဓမၼမိတ္ေဆြ မသစၥာအလင္းအဖို႔-
(၁) ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ သာသနာ့အလင္းေရာင္ ထြန္းလင္းေျပာင္ေနခိုက္၌ ဉာဏ္ပညာပါရမီဓာတ္ခံပါလာေသာ လူျဖစ္ခြင့္ရျခင္း။ ( ဉာဏ္ပါရမီဓာတ္ခံရွိမႈအား ေလာကီပညာအရာ၌ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္မႈအစ အစျပဳ၍ စသည္ျဖင့္ အကဲခတ္သိႏိုင္ျခင္း)

(၂) သစၥာတရားမ်ားကို ကရုဏာေရွ႕ထားေဟာၾကားျပသေထာက္ျပေပးေသာ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္မ်ားထံ၌ နီးကပ္စြာ ဝတ္ႀကီး ဝတ္ငယ္ျပဳ၍ တပည့္ခံခြင့္ရျခင္း။ ( ပိုင္းေလာ့ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ လိမၼာေသာ တပည့္မ ျဖစ္ခြင့္ရျခင္း)

(၃) ေဟာၾကားေသာ သစၥာတရားကို ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းခံယူႏိုင္ေသာ ႏွလံုးသားဓာတ္ခံရွိျခင္း၊ သစၥာတရားကို ေထာင္ႏိုင္ေသာနား ပါရွိျခင္း။(သစၥာတရားတစ္ပုဒ္ကို နာၾကားလိုက္ရလ်င္ပင္ အတိုင္းမသိ ဝမ္းသာပီတိျဖစ္ျခင္း)။ (တရားတစ္ပုဒ္ နာဖို႔ ေပးလိုက္လ်င္ တံု႔ျပန္ေျပာဆိုမႈ၌ အကဲခတ္သိရျခင္း)

(၄) နာယူသိ အသိကို ႏွလံုးသြင္း ေဆာင္ယူ၍ ကိုယ္ပိုင္အရွိျဖစ္ေအာင္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပြားမ်ားအားထုတ္ျခင္း။ (မိတ္ေဆြျဖစ္ခြင့္ရျခင္းမွ သိရျခင္း)

(၅) ရတနာသံုးပါ၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို သိတတ္ျခင္း၊ ရတနာသံုးပါးအား အသက္ႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ်ထား၍ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္သည့္ သတၱိသည္ ႏွလံုးအိမ္၌ ကိန္းေနျခင္း။ (ကာယ၊ဝစီ မေနာခ်ီ၍ ျပဳၾကရာဝယ္ ကာယ၊ဝါစအမႈကို ၾကည့္၍ မေနာဓာတ္ကို အကဲခတ္သိႏိုင္ျခင္း)

စသည့္ စၾကာမင္းရတနာ အဆေပါင္း ကုေဋကုဋာမွ်ျဖင့္ လွဲလွယ္၍ မရေကာင္းေသာ လြန္စြာရခဲလွသာ ဤအက်ိဳး(၅)ပါးကို မ သစၥာအလင္း ဤဘဝ၌ ရရွိေနေပၿပီ။
မိတ္ေဆြမို႔ ဂုဏ္ေဖာ္ေျပာလိုျခင္းမဟုတ္ေပ။ ဥပမာေျပာရလ်င္ - ကၽြန္ေတာ္က သံပုရာသီးခ်ဥ္တယ္လို႔ ေျပာလိုက္မွ သံပုရာသီးက ခ်ဥ္သြားတာမဟုတ္၊ ခ်ဥ္တာမဟုတ္၊
သူ႔ပင္ကိုယ္ ဓာတ္ကိုက ခ်ဥ္လို႔ ခ်ဥ္တယ္လို႔ ထုတ္ေဖာ္ကာ ေျပာရသည္မွ်ပါ။
ဤဥပမာအသြားကဲ့သို႔ မိတ္ေဆြမို႔ ဂုဏ္ေဖာ္ေျပာလိုျခင္းမဟုတ္ေပ၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာလိုျခင္း မွ်သာ။

ဤမွ် အဖိုးႀကီးမားေသာ အက်ိဳး(၅)ပါးကိုရရွိဖို႔ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့အား မသစၥာအလင္းအဖို႔မွာ ဘဝေပါင္းမ်ားစြာက ေမြးဖြားျခင္းဒုကၡကို အရင္းခံ၍ နားပါးပါးျဖင့္ ျဖည့္က်င့္ခဲ့ရသည္မွာ
ပုေဗၺနိဝါသအဘိဉာဏ္ျဖင့္ သူ႔ဘဝျဖစ္စဥ္ကို ၾကည့္စရာပင္မလို၊ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ေဒသနာေတာ္အား ၾကားနာဖူးေသာ အသိဉာဏ္၊ ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္အား ၾကားနာဖူးေသာ အသိဉာဏ္ျဖင့္ပင္ ၾကည့္ရႈက ထင္းလင္းစြာသိႏိုင္၏။
ဤသို႔ ဘဝမ်ားစြာ စေတးၿပီးမွ ယခုဘဝမွာ အထက္ပါ အက်ိဳးငါးပါး ရရွိ၍ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ဦးေဆာင္ေခၚသည့္ မဂၢင္လမ္း၌ သူ႔ဉာဏ္ေျခဖဝါးရာထင္ႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္မို႔ ဤဘဝေမြးဖြားျခင္း၊ ေမြးေန႔သည္ Happy Birthday - အမွန္ပင္ျဖစ္ေပ၏။
နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ လက္ေဆာင္အျဖစ္ သတိေပးစကားဆိုပါရေစ။ ထိုသတိေပးစကားကို - ပိုမိုခိုင္မာေစရန္ အရွင္သာရိပုတၱရာမေထရ္ျမတ္ႀကီး၏ ဒုကၡႏွင့္ သုခ ကို ဉာဏ္ႀကီးႀကီးနဲ႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကိုပါ ေဖာ္ျပလိုပါသည္။
ဒုကၡ - ေနာင္တစ္ဖန္ ေမြးဖြားရျခင္း။
သုခ - ေနာင္တစ္ဖန္ ေမြးဖြားျခင္းကိစၥခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္း။
ဤ အနက္ႏွစ္ခုမွ သုခႏွင့္ ျပည့္စံုသူတို႔သာလ်င္ မွန္စြာ Completely Happy ျဖစ္ႏိုင္၏။ ဒုကၡရွိေနသူအဖို႔ Happy Degree 100% မျဖစ္ႏိုင္ေသး၍ ( သုခအျပည့္ရဖို႔ - ဒုကၡအျပည့္ကို ထိုးထြင္းသိေသာဉာဏ္) သည္ အမသ႑ာန္၌ ပိုမို၍ ထင္ရွားသည္ထက္ ထင္ရွား၍ ထင္ရွားစြာ ထြန္းလင္းလာေစရန္ (ဝီရိယတိုးပြား) ပါေစသား။

ခင္မင္ ေလးစားစြာျဖင့္
ဝင္းျမင့္၊ ေမဟန္
" Happy Birthday မ သစၥာအလင္း".." Happy Birthday To You"

*******************************************************************
ကၽြန္မ အတြက္ ဓမၼ က ေပးအပ္လာေသာ အဘုိးတန္ေမာင္တစ္ေယာက္၊ ညီမတစ္ဦး (ကၽြန္မ ကအာဂ်န္ဟုေခၚေသာ ကုိဝင္းျမင့္ႏွင့္မေမ)ကုိ ေက်းဇူးလည္းတင္ မိသလုိ စိတ္မွာလုံျခဳံမႈလည္း ရရွိလုိက္ပါတယ္။ ႏွစ္သိ္မ့္ဝမ္းေျမာက္မႈနဲ႔အတူေပါ့။

0 မွတ္ခ်က္ေရးရန္: