Saturday, July 18, 2009

သကၠာယ (သုိ႔မဟုတ္) ခႏၶာငါးပါး - အရႈခံတရား

ေမေမခ်စ္ေသာ သားသားန႔ဲမီးမီးေရ ---
အနတၱလကၡဏ သုတၱန္ တရားေတာ္ႀကီး ကုိေရးရင္းနဲ႔ ရုပံ-ရုပ္တရားသည္၊ ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ သခၤါရ၊ ဝိဉာဏ္ တုိ႔သည္ အတၱ မဟုတ္ အနတၱ ျဖစ္သည္ ဆုိေတာ့။ ရူပကၡႏၶာ၊ ေဝဒနကၡႏၶာ၊ သညကၡႏၶာ၊ သခၤါရကၡႏၶာ၊ ဝိဉာဏကၡႏၶာ ဆုိတဲ့ ခႏၶာငါးပါးကုိ ေမေမတုိ႔သိဘုိ႔ လုိလာပါတယ္။ ခႏၶာငါးပါးဆုိတာကလည္း အာရုံဒြါရတုိက္ခ်ိန္မွာ ရုပ္နာမ္ေပါင္းစုလုိ႔ ထင္ထင္ရွားရွား ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ သိသေဘာသက္သက္ (တနည္း) တကယ့္အရွိသေဘာသက္သက္ျဖစ္ပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္လက္ထက္က ဓမၼဒိႏၷာရဟႏၱာေထရီမကုိ သူ႔ခင္ပြန္း ဝိသာခသူေ႒းက စာေမးပြဲစစ္ ခဲ့ဘူးပါတယ္။ သူကအရင္ အနာဂါမ္တည္သြားခဲ့လုိ႔ အရင္ေလစိမ္းတုိက္တာ သူပါ။ မခံခ်င္စိတ္ရွိတဲ့ ဓမၼဒိႏၷာကလည္း (အသင္ဝိသာခ သူေဌး- ေလာကုတၱရာတရားဆုိတာ ေယာကၤ်ားေတြပဲအားထုတ္ရတာလား လူမိန္းမေတြေကာ က်င့္ၾကံအားထုတ္လုိ႔မရ ဘူးလား)- ေမးေတာ့ရပါတယ္တဲ့။
ေနာက္မွက်င့္ၾကံဘုိ႔ ရဟန္းမ ဝတ္ခဲ့ေပမဲ့လုိ႔ သူ႔ခင္ပြနး္ထက္ တစ္ဆင့္ျမင့္ကာ ရဟႏၲာတည္ခဲ့တာေပါ့ေနာ္။
သူေဌးကေတာ္ဆုိေတာ့ အေျခြအရံ ပရိသတ္ေၾကာင့္ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ရၿပီး ေတာအရပ္ ကုိသြားအား ထုတ္ခဲ့တာကုိး။ ခင္ပြန္းက မေပ်ာ္ရင္ထြက္ပါေစ- စိတ္နဲ႔သတင္း ေမးမယ္လုိ႔ ေရာက္လာခဲ့ေပမဲ့ ဓမၼဒိႏၷာဟာ ဣေျႏၵ ရင့္က်က္ေနေလေတာ့၊ ထူးေတာ့ထူးျခားေနၿပီ။ ေမးစမ္းၾကည့္မွပဲ။ စာေမးပြဲ ေမးခြန္းေကာက္ စစ္လုိက္ပါ တယ္။


ဓမၼဒိႏၷာ- သကၠာယဆုိတာ ဘာကုိေခၚပါသလဲေပါ့။ ဓမၼဒိႏၷာေထရီကလည္း အသာေလးေျဖခဲ့ပါတယ္။( သကၠာယ ဆုိတာ ပဥၥဳပါဒါနကၡႏၶာ= စြဲလန္း ဖြယ္ျဖစ္တဲ့ ခႏၶာငါးပါးကုိေခၚဆုိတာပါပဲ) လုိ႔အသာေလးျပန္ေျဖေပးခဲ့တယ္။ သူကမွန္မမွန္ ဘုရားရွင္ထံမွာျပန္ Check လုပ္ေသးတာကုိး။ ဒီအေျဖကုိ ဘုရားရွင္ ကုိယ္တုိင္ကလည္း ဓမၼဒိႏၷာ အေျဖန႔ဲ တစ္ထပ္တည္းတူေအာင္ ေျဖၾကားေပးေတာ္ မူလုိက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သကၠာယနဲ႔ ခႏၶာငါးပါးဟာ (တကယ့္ထင္ရွားရွိေသာ သေဘာသက္သက္) အရႈခံတရားလုိ႔ မွတ္ထား ရပါမယ္ ကေလးတုိ႔ေရ...။
သကၠာယ-ဆုိတာကေတာ့ ပါဠိစကားျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာလုိ- သကၠာယ= ထင္ရွားရွိေသာသေဘာလုိ႔ အဘိဓာန္က်မ္းမွာ ျပန္ဆုိေပးထားခဲ့ပါတယ္။
ဘုရား၊ ပေစၥကဗုဒၶါ- ရဟႏၱာ မ်ားမွာလည္းသကၠာယရွိပါတယ္တဲ့။ လူနတ္၊ သက္ရွိ သတၱဝါမွန္လွ်င္ အသည သတ္ျဗဟၼာ ေတြကလြဲၿပီး သကၠာယဆုိတဲ့သေဘာဟာရွိေနၾကပါတယ္။ ခႏၶာငါးပါးဆုိတာကေတာ့ ပါဠိစကား ျဖစ္ပါတယ္။

ခႏၶာ= အစု--ငါးပါး= ငါးခုေသာသေဘာ။ ငါးပါးေသာအစု သေဘာ။

ရုပ္နာမ္အစု-ခႏၶာငါးပါး
၁- ရုပ္ --------ရုပ္အစု
၂- ေဝဒနာ------နာမ္အစု
၃- သညာ------နာမ္အစု
၄- သခၤါရ------နာမ္အစု
၅- ဝိဉာဏ္------နာမ္အစု

ရုပ္+ နာမ္အစု=ခႏၶာငါးပါး

ရုပ္၊ေဝဒနာ၊သညာ၊သခၤါရ ဝိဉာဏ္ ဆုိတဲ့ သေဘာငါးခု ေပါင္းစုမႈကုိ ျမတ္စြာဘုရားကခႏၶာငါးပါးလုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက… ခင္ဗ်ားတုိ႔ဝိပႆနာရႈပါ ရႈပါ ေျပာေနတာအေမ အေဖ ေမြးတဲ့ အခ်ိန္ တစ္ဆယ္ တစ္ဆယ့္ငါး ေလးတဲ့ခႏၶာ ကုိရႈခုိင္းတာ မဟုတ္ဘူး။ အာရုံဒြါရကေမြးတဲ့ခႏၶာကုိ ရႈခုိင္းတာျဖစ္တယ္။ လုိ႔မွတ္ေလာက္ သားေလာက္ေအာင္ ဘုရားအလုိက် မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
ခႏၶာငါးပါးဆုိတဲ့ ရုပ္၊နာမ္အစုဟာ ပင္ကုိယ္သေဘာကုိက ခႏၶာဆုိတဲ့အတိုင္း ကြဲျပားၿပီးမေနပါဘူး။ တစ္စုတစ္ေပါင္းတည္း ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိ ပါတယ္တဲ့။ အာရုံနဲ႔ဒြါရတုိက္ခ်ိန္မွာ တစ္ေပါင္းတည္းျဖစ္ တစ္ေပါင္းတည္း ခ်ဳပ္တဲ့ သိသေဘာသက္သက္ပါပဲ လုိ႔နားလည္သင့္ေၾကာင္း ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးမိန္႔ၾကား ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္ကေလးတုိ႔ေရ..။

ေကာင္းကင္မွာ လွ်ပ္စစ္ပ်က္သကဲ့သုိ႔ မျမင္ႏုိင္ေသာ သေဘာတုိ႔ ေပါင္းစု၍ ျဖစ္ေပၚခြင့္ရၿပီး၊ မျမင္ရာ အရပ္သုိ႔ ေပ်ာက္ကြယ္သကဲ့သုိ႔ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ျမတ္စြာဘုရားက ဥပမာေပးဆုံးမေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ျပဳႏုိင္ခဲ ေသာအရာရွိပါသလားလုိ႔ မိလိႏၵမင္းႀကီးက အရွင္နာဂသိန္ ကုိေလွ်ာက္ထားတဲ့အခါ ရွိပါတယ္ ခႏၶာငါးပါး ေပါငး္စပ္ပါဝင္ပုံကုိ ဘုရားရွင္ရဲ႔အတုမရွိတဲ့ ဉာဏ္ေတာ္ႀကီးနဲ႔မုိ႔သာ ခြဲျခားျပႏုိင္ခဲ့တာပါတဲ့။
(၁)ျမတ္ဘုရားရွင္ရဲ႔ အတုမရွိတဲ့ ဉာဏ္ေတာ္ႀကီးမုိ႔သာ ထုိမွ်ေလာက္တုိေတာင္းေသာ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ပါဝင္ေပါင္းစပ္တဲ့ သေဘာေတြကုိ သိျမင္ႏုိင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ တဘက္သူ သေဘာေပါက္ သိျမင္နား လည္ေအာင္လည္း အမည္ပညတ္တပ္ၿပီး ေဟာျပႏုိင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

(၂)ဒါေၾကာင့္မုိ႔ အာရုံနဲ႔ဒြါရတုိက္ခြင့္ရတဲ့ သက္ရွိသတၱဝါမွန္ရင္ ရုပ္+နာမ္ႏွစ္ပါး (ခႏၶာငါးပါး) ျဖစ္ရွိေနမွာ မလြဲပါဘူး။
(၃) ထုိ (အာရုံသိသေဘာသက္သက္)ျဖစ္တဲ့ ခႏၶာငါးပါး ဟာ-----
(က)မ်က္စိအၾကည္ဓာတ္မွာျဖစ္ေပၚခြင့္ရရင္--ျမင္သိစိတ္ခႏၶာငါးပါး။
(ခ) နားအၾကည္ဓာတ္မွာျဖစ္ေပၚခြင့္ရရင္--ၾကားသိစိတ္ခႏၶာငါးပါး။
(ဂ) ႏွာအၾကည္ဓာတ္ မွာျဖစ္ေပၚခြင့္ရရင္--နံသိစိတ္ခႏၶာငါးပါး။
(ဃ) လွ်ာအၾကည္ဓာတ္မွာျဖစ္ေပၚခြင့္ရရင္--စားသိစိတ္ခႏၶာငါးပါး။
(င) ကုိယ္အၾကည္ဓာတ္မွာျဖစ္ေပၚခြင့္ရရင္--ထိသိစိတ္ခႏၶာငါးပါး။
(စ)စိတ္ဘဝင္အၾကည္မွာျဖစ္ေပၚခြင့္ရရင္ ႀကံသိစိတ္ခႏၶာငါးပါး လုိ႔ ဗုဒၶသာသနာမွာ ပညတ္ေဟာၾကား ခဲ့ပါတယ္။ ထုိသိသေဘာသက္သက္ ရုပ္+နာမ္ (ခႏၶာငါးပါး) သေဘာဟာရုပ္ေပါင္းစုေလာင္ခုိက္ လွ်င္စြာျဖစ္ေပၚလာၿပီး လွ်င္စြာခ်ဳပ္ေပ်ာက္ၾကပါတယ္ လုိ႔ျမတ္စြာ ဘုရားရွင္ေဟာၾကား ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္ ကေလးတုိ႔ေရ..။

သကၠာယ ႏွင့္ခႏၶာငါးပါးဟာ (တကယ္ထင္ရွားရွိေသာ သေဘာသက္သက္) အရႈခံတရားလုိ႔ မွတ္ေတာ္မူၾကပါ လုိ႔ ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ႀကီးက ေဟာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ခႏၶာငါးပါးသည္ပင္ သကၠာယ။ သကၠာယသည္ပင္လ်င္ ခႏၶာငါးပါး အရႈခံတရားအျဖစ္ တစ္ခုတည္း ျဖစ္ေၾကာင္နားလည္ သေဘာေပါက္ၾကဘုိ႔ လုိပါတယ္။
သကၠာယ ကုိသေဘာေပါက္မွသာ သကၠာယ ကုိစြဲၿပီးျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့ အယူမွား အမွတ္မွားမႈ- သကၠာယဒိ႒ိကုိ ေမေမ တုိ႔ျပဳတ္ေအာင္ စတင္ျဖဳတ္လုိ႔ ရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီသိသေဘာသက္သက္ ကေလးကုိ အေကာင္အထည္ မဟုတ္ေၾကာင္းရႈမွတ္တဲ့နည္းကုိ ေမေမဆက္ေရးပါအုံးမယ္ေနာ္။

ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္၏အလုပ္ေပးတရားမ်ား
(ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး၏ တရားစခန္းဝင္ မွတ္စုမ်ား မွေရးသားပါသည္။)


0 မွတ္ခ်က္ေရးရန္: