Sunday, September 6, 2009

"ပါရမီေတာ္ ဆယ္ပါး ဘုရားရွိခိုး"

ေမေမခ်စ္ေသာ သားသားနဲ႔ မီးမီးေရ...

ကေလးတုိ႔ အတြက္ ပါရမီ (၁၀)ပါးဘုရားရွိခုိး စာသားေလးကုိ ၾကည္ညဳိ ရြတ္ဖတ္ ပူေဇာ္ရေအာင္ ဓမၼ လက္ေဆာင္ ေပးလုိက္ပါတယ္။သည္ ဘုရားရွိခုိး ကုိ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး အၿမဲ ပူေဇာ္ေနတာ နာယူၿပီးကတည္း က ေမေမ က အလြတ္ က်က္မွတ္ ဘုိ႔ ၾကံစည္ေနခဲ့တာၾကာပါၿပီ။ အထမေျမာက္ခဲ့ ပါ။

သည္ေန႔ေတာ့ ဘုန္းဘုန္း ဦးေလာက နာထ ေရးသားပူေဇာ္ ထားတဲ့ Blog List Link မ်ားထဲမွာ (မင္းကြန္း တိပိဋက) Link အသစ္တက္ေတာ့ ဝင္ၾကည့္လုိက္တာ ဓမၼ ဘ႑ာ-ရတနာ သုိက္ တစ္ခု ကုိ ေတြ႔ရွိလုိက္ရသလုိ ဝမ္းသာပီတိ ဂြမ္းဆီထိ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ေမေမ အလြန္ လုိခ်င္ခဲ့တဲ့ ပါရမီ (၁၀)ပါး ဘုရားရွိခုိးေလး ကို လည္းရရွိလုိက္ လုိ႔ သဒၶါရႊင္လန္း ဝမ္းေျမာက္စြာ မွ်ေဝလုိက္ပါတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ပါရမီ (၁၀)ပါး-အျပား(၃၀)ကုိ ေလးေလးနက္နက္ အာရုံုျပဳ ၍ ရွိခုိးပူေဇာ္ၾကပါစုိ႔ ကေလးတုိ႔ေရ..။

"ပါရမီေတာ္ ဆယ္ပါး ဘုရားရွိခိုး"

ေယာဇိေနာ အေနကဇာတိယံ၊ သပုတၱဒါရ မဂၤဇီဝိတမၸိ။
ေဗာဓိေပမေတာ အလဂၢမာနေသာ၊ အဒါသိေယဝ အထၳိကႆ။
ဒါနပါရမီ တေတာပရံ အပူရိ၊ သီလပါရမာဒိကမၸိ။
တႆ မိဒိၶေယာ ပယာတ မဂၢတံ၊ တ ေမကဒီပကံ နေမ။


ေယာဇိေနာ= ငါးပါးမာရ္ညြန္႔၊ ရန္အဝွန္႔ကို၊ မရႊံံ႕မထိတ္၊ ျခေသၤ့စိတ္ျဖင့္၊ နင္းႏွိပ္ႀကိမ္ဖန္၊ ေအာင္ပြဲခံ၍၊ ေအာင္လံလႊင့္ထူ၊ အၾကင္ေအာင္ေတာ္မူ ျမတ္စြာဘုရားသည္၊


အေနကဇာတိယံ= တစ္ႏွစ္သုံးေလး၊ ဂဏန္းေရး၍၊ ခ်င့္ေတြးမလြယ္၊ မ်ားက်ယ္လွစြာ၊ ဘဝါဘဝ၊ ေလးသေခၤ်ႏွင့္၊ ကမာၻတစ္သိန္း ကာလအတြင္း၌၊


ေဗာဓိေပမေတာ= ေဗာဓိဉာဏ္ႀကီး၊ ရြယ္တိုင္ၿပီးသည့္၊ ထြတ္ထီးပဒါန္၊ သဗၺညဳတ ေရႊဉာဏ္ကို ရရန္စိတ္ထား၊ လိုလား ေတာင့္တေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊


သပုတၱဒါရံ= ကိုယ္ေတာ္ရင္ေသြး၊ အသက္ေပး၍၊ ခ်စ္ေရးျဖာစည္၊ သည္းပြတ္ႏွင့္ပမာမွီးရသည့္၊ ဇာလီ ကဏွာဇိန္ကဲ့သို႔ေသာ၊ သမီးသား၊ မဒၵီေဒဝီ မိဖုရားကဲ့သို႔ေသာ၊ ဇနီးမယားႏွင့္ တကြေသာ၊


အဂၤဇီဝိတမၸိ= မဟာေသြးမဟာရည္၊ ရာဇ႐ုပ္၊ ဂုဏ္အင္ညီသည့္၊ ၿဖိဳးစည္သပၸါယ္၊ ကိုယ္္အဂၤါ ႀကီးငယ္ႏွင့္တကြ၊ လူတြင္အျမတ္၊ ေခၚတြင္မွတ္ေညာင္း၊ အသက္တစ္ေခ်ာင္းကိုပင္ေသာ္လည္း၊


အလဂၢမနေသာ= ငါ့သားငါ့သမီး ငါ့ဇနီးႏွင့္၊ ငါ့ထီးငါ့နန္း ငါ့ၾကငွန္းတည္္၊ ငါ့သားရံေရႊ ငါ့ေရႊေငြႏွင့္၊ ငါ့ေျမငါ႔ယာ ငါ့ဥစၥာဟု၊ တဏွာေျမႇးယွက္၊ မေပးရက္ေအာင္၊ ရမၼက္ပိတ္ဖုံး၊ စိတ္ႏွလုံးမွ၊ ဆိတ္သုဥ္းေတာ္ မူခဲ့သည္ျဖစ္၍၊


အတၳိကႆ= အလိုရွိလတ္ ခ်ဥ္းလာကပ္သား၊ ယုတ္ျမတ္မဟူ၊ အလွဴခံပုဂၢဳိလ္ မ်ားထိုထိုအား၊


အဒါသိေယဝ= သဗၺဳညဳဉာဏ္၊ ရဖို႔ရန္ဟု၊ စိတ္သန္ေရွ႕ေျပး၊ သဒၶါေရွး၍၊ လွဴေပးေတာ္ မူခဲ့သည္သာတည္း။


ဒါနပါရမႎ= အျပားသုံးလီ၊ ဒါနပါရမီေတာ္ျမတ္ကို၎၊


တေတာပရံ= ထိုဒါနပါရမီမွ တမ်ိဳးတျခား တစ္ပါးသာလွ်င္ျဖစ္ေသာ၊


သီလပါရမာဒိကမၸိိၸိၸ= သီလပါရမီ၊ ေနကၡမၼပါရမီ၊ ပညာပါရမီ၊ ဝီရိယပါရမီ၊ ခႏၲီပါရမီ၊ သစၥာပါရမီ၊ အဓိ႒ာနပါရမီ၊ ေမတၱာပါရမီ၊ ဥေပကၡာ ပါရမီေတာ္ ျမတ္တို႔ကို၎၊


အပူရိ= သဗၺညဳဉာဏ္ ရဖို႔ရန္ဟု၊ စိတ္သန္ရည္စူး၊ သဒၶါထူးျဖင့္၊ ဆည္းပူးျဖည့္က်င့္ေတာ္မူခဲ့ေလၿပီ။


တာသံ= ပါရမီဆယ္ပါး၊ အက်ယ္ပြားက၊ အျပားသံုးဆယ္၊ ႏႈံးမလြယ္တို႔၏၊


ဣဒၶိယာ= တစြန္းတစ၊ မက်န္ရေအာင္၊ ေလာက္ငွကုံလုံ၊ ျပည္စုံေတာ္မူျခင္းေၾကာင့္၊


အဂၢတံ= ျဗဟၼာနတ္လူ၊ သုံးပုံသူတြင္၊ မည္သူမ်ွ မယွဥ္အပ္သည့္၊ အျမတ္ေခါင္မွဴး ပုဂၢိဳလ္ထူး၏ အျဖစ္သို႔၊


ဥပယာတံံ= ဆုႀကီးပြင့္စည္၊ ခါတန္ၿပီဟု၊ ပါရမီေတာ္ ႏႈိးပင့္ေဆာ္၍၊ ေရာက္ေတာ္မူႀကီး၊ ေရာက္ေတာ္မူၿပီးထေသာ။


ဧကဒီပကံ= အစမထင္၊ ဆုံးမျမင္သည့္၊ သံသရာတေၾကာ၊ တစ္ေမ်ာထဲေမ်ာၾကသည့္၊ လူေရာနတ္ပါ၊ ျဗဟၼာမႂကြင္း၊ သတၱဝါခပင္းတို႔၏၊ ဝပ္စင္းခိုမွီး၊ တစ္ခုတည္းေသာ၊ ကိုင္းကြ်န္းသဖြယ္လည္း၊ ျဖစ္ေတာ္မူပါေပထေသာ၊


တံဇိနံ= ငါးပါးမာရ္ညြန္႔၊ ရန္အဝွန္႔ကို၊ မရြံ႕မထိတ္၊ ျခေသ့ၤစိတ္ျဖင့္၊ နင္းႏွိပ္ႀကိမ္ဖန္၊ ေအာင္ပြဲခံ၍၊ ေအာင္လံလြင့္ထူ၊ ထိုေအာင္ေတာ္မူျမတ္စြာဘုရားကို၊


အဟံ= ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ျဖာ၊ ငါးခႏၶာကို၊ သူငါသမုတ္၊ အကြ်ႏု္ပ္သည္၊
(မယံ= တရားေဟာပုဂၢိဳလ္၊ တရားနာပုဂၢိဳလ္၊ ေခၚဆိုသမုတ္၊ အကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္)


နမာမိ= မဂၤလာစရဏ အဦးစဝယ္ ၾကည္စြာ့ေကာ္ေရာ္ ပူေဇာ္ျမတ္ႏိုး ႐ွိခိုးၾကပါ၏ဘုရား။


နမာမိ= ကာယ ဝစီ၊ မေနာခ်ီလွ်က္၊ သုံးလီဒြါရ၊ ပမာဏျဖင့္၊ ဂါရဝ႐ိုက်ိဳး၊ လက္စံုမိုးကာ၊ ႐ွိခိုးကန္ေတာ့ပါ၏ ျမတ္စြာဘုရား။


ဤ ဒါနပါရမီ မ်ားေၾကာင့္ ဘုနး္ဘုန္းဦးေလာကနာထ အျမန္ဆုံး က်န္းမာ၍ မိမိ၏ ခႏၶာ့ဝန္ႏွင့္ သာသနာ့ဝန္ ကုိ သက္ဆုံးတုိင္ေအာင္ မပင္မပန္း ခ်မ္းေျမ႔ရႊင္လန္းစြာ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ပါေစေၾကာင္း သစၥာအလင္းမိသားစု မွ အထူး ေမတၱာပုိ႔သ လုိက္ပါတယ္။


0 မွတ္ခ်က္ေရးရန္: