Friday, September 25, 2009

ဇာတိမလာေရးႏွင့္ နိဗၺာန္ အျမင္-၂ (ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္)

လမ္းေပ်ာက္သူႏွင့္ ဝိစိကိစၦာ
____________________

ဝိစိကိစၦာ ဆုိတာ လမ္းေပ်ာက္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ကုိ ေခၚတာပါ။ ေတာနက္ထဲမွာ မ်က္စ္ိလည္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ နဲ႔ တူတယ္လုိ႔ ဘုရားက ဥပမာေပးခဲ့ပါတယ္။ အေရွ႔၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ေျမာက္ ဆုိတဲ့ လမ္းေတြကုိ မသိေတာ့ အေရွ႔ဘက္ ကုိ အေနာက္ဘက္ပါလုိ႔ သူမ်ား ကေျပာလည္းသြားရမွာပဲ။

ေတာင္၊ေျမာက္ေျပာလည္း လုိက္ရမွာပဲေနာ္။ အဲဒီလုိပဲ ကုိယ္ ကုိယ္တုိင္က ကုသုိလ္၊ အကုသုိလ္၊နိဗၺာန္လမ္း ဆုိတာ ကုိ မသိတဲ့ လူေတြ အဖုိ႔ သူမ်ားစကားမွာလမ္းဆုံး ရမွာေနာ္။ ဒါကုိ သိဖုိ႔အေရးႀကီးတယ္။ ဝိစိကိစၦာ ဟာ လြတ္ၿပီး အျခားအက်င့္နဲ႔ နိဗၺာန္ေရာက္တယ္ ေျပာလဲမယုံေတာ့ဘူးတဲ့။အေျခ ခံ (၃)ခ်က္ပါတယ္ေနာ္။ ဒါကုိ အဓိကထားၿပီး သင္ၾကရမယ္ေနာ္။
ဒီလုိသင္တဲ့ေနရာ မွာ ဘုရားရွင္ရဲ႔ ဉာဏ္က်က္စားရာျဖစ္တဲ့ ေဒသနာေတာ္ ကုိ အေျခခံရလိမ့္မယ္။ ဓမၼေဘရီ ဆုိတဲ့ ကေလာင္ရွင္ စာေရးဆရာ ေရးထားတာ မွတ္စရာေကာင္းတယ္။
(ကုိယ္တုိင္ ကုိယ္ တရားဗဟုသုတ ရွာတဲ့ အခါ ေကာက္သင္းေကာက္သလုိ ေနလိမ့္မယ္ေနာ္။ သုိ႔ေသာ္ ဝါရင့္တဲ့ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြရဲ႔ ၾသဝါဒကုိခံယူၿပီး လုိက္ရင္ေတာ့ စပါးပုံႀကီး ရလုိက္သလုိျဖစ္လိမ့္မယ္တဲ့။)

ဆုံးမထားတာ မွတ္စရာေကာင္းတယ္။ ေထရဝါဒ သာသနာ ဆုိတာ တကယ္ေတာ့ မေထရ္ျမတ္ေတြ ရဲ႔ ၾသဝါဒ အစဥ္အဆက္ကုိ ခံယူလာတာေနာ္။ ဘုန္းဘုန္း အခုေျပာတဲ့ တရား ေတြဟာလည္း ကုိယ္သိ ကုိယ္တတ္ ေဟာတာ မဟုတ္ပါဘူး။

*************************************************
ေထရဝါဒ သာသနာ
______________

ေထရဝါဒသာသနာ ဆုိတာ ေသေသခ်ာခ်ာ မွတ္ပါဦး။ ဘုရားကုိယ္ေတာ္တုိင္ ႏႈတ္ကေန သင္ၾကားတာကုိ နားနဲ႔ဆတ္ဆတ္ ၾကားရတဲ့ မေထရ္ႀကီးေတြ ၊သံဃာေတာ္ႀကီးေတြ စာေပနဲ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ ေဆာင္ထားၾကၿပီး ကုိယ္တုိင္ ကုိယ္က် စာေပရဲ႔ အနက္ အဓိပၸါယ္ ကုိ လည္းမွတ္ယူၿပီး က်င့္ၾကတဲ့ ရဟႏၱာႀကီးေတြ ၊ မေထရ္ႀကီးေတြရွိၾကတယ္တဲ့။ ဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံၿပီး ေနာက္လည္း က်န္ခဲ့ၾကတယ္။ အရွင္မဟာ ကႆပမေထရ္ႀကီးတုိ႔ အာနႏၵာ မေထရ္ တုိ႔ ဆုိပါေတာ့ေနာ္။ ထုိမေထရ္ေတြက အဆင့္ဆင့္ လက္ဆင့္ကမ္းေပးၿပီး သင္ၾကရတယ္။ စာေပေရာ။ စာေပရဲ႔ အနက္ အဓိပၸါယ္ေရာ၊ က်င့္စဥ္ေရာ သင္ၾကားေပးခဲ့ တာေတြရွိတယ္။ အဲဒီဆရာေတာ္ မေထရ္ႀကီးေတြ ဆီက အဆင့္ဆင့္နည္းနာ နိႆယ ခံၿပီးလာခဲ့ၾကတဲ့ ရဟႏၱာႀကီးေတြ ရွိၾကပါတယ္။
သီဟုိဠ္ ေခတ္ေရာက္ေတာ့ ရွင္မဟိႏၵ၊ ေထရီမ သဃၤမိတၱ တုိ႔ ၾကားဘူးတယ္ေနာ္။ ရဟႏၱာႀကီးေတြပဲ။ သီဟုိဠ္ က တစ္ဆင့္ သထုံဘက္ကုိ ကူးေတာ့လည္း အရွင္ေသာဏ၊ အရွင္ဥတၱရမေထရ္တုိ႔-----အစရွိတဲ့ ရဟႏၱာေတြ ေရာက္လာတယ္။ေနာက္သထုံကေန ရဟႏၱာျဖစ္တဲ့ ရွင္ အရဟံကလည္း ပုဂံေရာက္၊ အဲဒီေနာက္ ပုဂံ ကေနၿပီး သာသနာျပန္႔ခဲ့တာေတြ ၾကားဘူးတယ္ေနာ္။
ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ သာသနာ ဟာ ေထရဝါဒသာသနာလုိ႔ ေခၚတယ္။ ေထရဝါဒသာသနာ ရဲ႔ ထူးျခားခ်က္ဟာ ဘာလဲဆုိေတာ့ ဒီလုိစာေပ ေတြကုိ ေဆာင္တဲ့ အျပင္၊က်က္တဲ့ အျပင္ သူ႔ရဲ႔ အနက္ အဓိပၸါယ္ကုိလည္း ဂဃနဏ ဆရာမ်ား အဆက္ဆက္ ရေအာင္ယူထားတယ္။ ၿပီးေတာ့ က်င့္ႀကံၾကတယ္။ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ေရွးဆရာမ်ားအဆက္ဆက္ ဆုံးမခဲ့ၾကတဲ့ ၊ေဆာင္ပုဒ္ ရွိတယ္။
တရားမနာ၊ စာေပမသင္
ႏႈတ္တြင္မေဆာင္၊သိေအာင္မမွတ္
ပဋိပတ္ကြာ၊ဤ ငါးျဖာ
သာသနာကြယ္ေၾကာင္းတည္း။တဲ့
တရားလည္းနာၾကရမယ္ေနာ္။ ဒီစာေပ ေတြကုိလည္းသင္ရမယ္။က်င့္ရမယ္ေနာ္။ဒါဆုိရင္ သာသနာ မကြယ္ဘူး။ နားလည္ၿပီေနာ္။ ဒီေတာ့ ဘုန္းဘုန္း တုိ႔၊ အစဥ္ အဆက္ နည္းခံခဲ့တဲ့ အတုိင္း။သင္ၾကရမယ္။

1 မွတ္ခ်က္ေရးရန္:

yawcommunity said...

လြယ္ကူရွင္းလင္းစြာ ေဟာျပေတာ္မူတဲ့ ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ၾကီးကုိ ဦးတင္ပါတယ္၊ ဆရာေတာ္ၾကီးရဲ့တရားေတြကုိ ျပန္႔ပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ မသစၥာလင္းကုိလဲ ေက်းဇူးတင္တယ္၊ ေသခ်ာမွတ္သား ဖတ္ရႈသြားပါတယ္၊