Sunday, September 27, 2009

ဇာတိမလာေရးႏွင့္ နိဗၺာန္ အျမင္-၅ (ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္)

နိ-ဝါန = နိဗၺာန္ အေၾကာင္း
------------------------------

ဒီေတာ့မွတ္ပါ..။ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ မၾကေသးခင္က ခႏၶာဝန္ က်သြားတဲ့ စာေပပရိယတ္ေရာ၊ အလြန္ၾကည္ညဳိစရာ ေကာင္းတဲ့ အသက္(၁၀၄)ႏွစ္ရွိတဲ့ ေရႊဟသၤာ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကုိ ၾကားဘူးပါ လိမ့္မယ္။ ေရႊက်င္သာသနာပုိင္ႀကီးေနာ္။ အားလုံး ကရဟႏၱာလုိ႔ ပဲသမုတ္ၾကတယ္။ ဓာတ္ေတာ္က်သြားတာကုိး။

မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးလိုပဲ ပ်ားေတြ၊ ငွက္ေတြလာတယ္။ အင္မတန္ အံ့ၾသစရာေကာင္းတယ္။ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက မေသခင္ တည္းကသူမ်ားအႀကံ ေတြသိတယ္။ ထူးျခားတဲ့ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဆုိေတာ့ သိေနတာေပါ့။ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ဆုံးမတဲ့စကား အင္မတန္ မွတ္စရာေကာင္းတယ္။
နိဗၺာန္ ေကာက္ယူပုံ ကုိ ေရးျပမယ္ေနာ္။

နိဗၺာန္-------ဆုိတဲ့စကားသည္
----------------------------

နိ(+) ဝါန
နိ + ဗ + - ါ + န
နိ + ဗၺ + - ါ + န
နိဗၺာန = နိဗၺာန္
နိ အေပါင္း ( + ) ဝါန ၊
နိဝါန ကလာတာလုိ႔ျပပါတယ္။ ဒါဟာ စာေပ နဲ႔ အညီ ေပါ့ေနာ္။

နိ -ဆုိတာ ျမန္မာလုိ မရွိျခင္း တဲ့ ။ ဝါန- က တဏွာ လုိ႔ေခၚပါတယ္။ ေပါင္းလုိက္ေတာ့ တဏွာ မရွိျခင္း။ ေနာက္စာေပ အရ ဝကုိ ဗ ျပဳတာပါတဲ့။ သဒၵါနည္း အရ- ေဗာဝႆ သုတ္ ဆုိတာရွိတယ္။

ၿပီးေတာ့ ေဒြးေဘာ္ျပဳ+ ဗ ထပ္တယ္။ ေရးခ် (- ါ) က အေရးခ် အာကုိသုံးတာေနာ္။ ေနာက္တစ္ခါ ဗ ထပ္ထည့္တယ္။ ဒီဘက္က နိ လုိ႔ေရးတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ျပန္ၿပီး ကပ္ၾကတယ္။

ျပန္ ကပ္တဲ့ အခါ နိ-ဗ- က အသတ္ ျဖစ္သြားတယ္။နိဗ္ ေခၚတယ္။ ဗ ကုိေရးခ်ေပါင္းေတာ့ ဗာ - နိဗ္ဗာ နငယ္ေရ န- နိဗၺာန ၊နိဝါ နကေန နိဗၺာန ျဖစ္တာတဲ့ ။ ၿပီးေတာ့ ျမန္မာ ေတြ ဟာ တံခြန္ ထည့္သုံးၾကပါတယ္တဲ့။ တံခြန္ ဆုိတာ အသတ္ကုိေျပာတာ။ နငယ္မွာ အသတ္ထည့္လုိက္ေတာ့ ဗာန္ ျဖစ္သြားေကာ နိဗၺာန္ လုိ႔ သုံးၾကတယ္။

တဏွာ မရွိျခင္းသေဘာတရားကုိသာေခၚတာပါတဲ့။ တဏွာ မရွိတဲ့ သေဘာတရားကုိ ေရာက္ၿပီိဆုိရင္ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ နိဗၺာန္ ေပၚၿပီ ။တစ္ခုေတာ့ အထူး သတ္ိျပဳစရာရွိတယ္။

( နိဗၺာန္ ဆုိတာ ျမင္စရာ မဟုတ္ဘူး။ ခံစားစရာ မဟုတ္ဘူး။) ပရိယာယ္အားျဖင့္သာ မ်က္ေမွာက္ျပဳတယ္။ ျမင္တယ္ေျပာတာပါတဲ့။ ျမင္ရမွာ နိဗၺာန္ကုိျမင္ရမွာမဟုတ္ဘူး။ ခံစားစရာ မဟုတ္ဘူး ။ နိဗၺာန္ကုိ ခံစားစရာ၊ ျမင္စရာ အျဖစ္နဲ႔ ရွာ ၾကတယ္။ တစ္သက္လုံးေတြ႔ မွာ မဟုတ္ဘူး။ သေဘာေပါက္ရ႔ဲလား။

ပရိယာယ္ နဲ႔ေဟာထားတာကုိ နားလည္ရတယ္။ စာေပမွာ ပရိယာယ္က နည္း-၄၀-ေတာင္ ရွိတာကုိး။ တုိက္ရုိက္ျမင္ရမွာက (အရွိကုိ အရွိ အတုိင္း ျမင္ရမွာ)

တကယ့္အရွိ အမွန္ကုိ အမွန္အတုိင္းျမင္ဘုိ႔ပဲရွိတယ္။ ဒီေတာ့ တဏွာ ဆုိတာသည္ ဘယ္လုိဟာလဲ အရင္ ၾကည့္ရေအာင္ေနာ္။

0 မွတ္ခ်က္ေရးရန္: