Saturday, October 17, 2009

ဇာတိမလာေရးႏွင့္နိဗၺာန္အျမင္-၁၀ (ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္)

တရားက်င့္မည့္သူတုိ႔ အဓိက သိရန္
---------------------------------------

အရႈခံျဖစ္တဲ့ နံပါတ္ (၂) အကြက္သည္ ဘုရားရွင္ ဉာဏ္ေတာ္ နဲ႔ အခက္ခဲဆုံး က်က္စားခဲ့တဲ့ အလုပ္ ၊ဒါ ကိုဘုန္းဘုန္းတုိ႔ ဘုရားေဟာ အတုိင္းျပန္သင္ရမွာ။ ဒီလုိသင္တဲ့အခါ အဘိဓမၼာက်မ္းကုိ အေျခခံရတယ္။ အဘိဓမၼာက်မ္း ဟာ မပါလုိ႔ မရဘူး။
ဘုရားက အမိန္႔ရွိၿပီးသား။ ဒါဟာ ငါဘုရားကုိယ္စား ထားခဲ့တာလုိ႔ေနာ္။ စာေပ က်မ္းဂန္ကုိ လက္လႊတ္လုိ႔မရဘူး။ စာမတတ္ လုိ႔လည္းမျဖစ္ဘူး။ တတ္စရာ မလုိဘူးလုိ႔ေျပာတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ဟာ အမွားပဲ။ အေရးႀကီးတယ္ေနာ္။ ဒါေတြဟာ ဘုရားေဟာေတြပဲ၊ အဓိက က်မ္းဂန္ေတြကုိ အေျခခံရတယ္ေနာ္။ ဘုရားရွင္ကုိယ္ ေတာ္ျမတ္ႀကီးကုိ အာနႏၵာ မေထရ္ က ေမးတယ္။ အရွင္ဘုရား… ဘုရားမရွိတဲ့ေနာက္မွာ (အိႏၵိယ ဆုိတာ သိတဲ့အတုိင္းပါပဲ )။ က်င့္စဥ္ေတြအမ်ားႀကီးေပၚလာ လိမ့္မယ္ ဘုရားတဲ့။ ရႈပ္ယွက္ခတ္ ကုန္မွာ သိတယ္ေနာ္။

ဒီေတာ့ဘယ္က်င့္စဥ္ဟာ ဘုရားေဟာ အစစ္ဆုိတာကုိ တပည့္ေတာ္ တုိ႔ခံယူရင္ ေကာင္းမလဲ ဘုရားလုိ႔ အရွင္အာနႏၵာ မေထရ္က ႀကဳိေမးထားတယ္။ ဘုရားရွင္ က အာနႏၵာတဲ့ ၊ ဘယ္ေနရာ ကလာလာ ၊ဘယ္ ကမၼ႒ာန္းရိပ္သာ ကလာလာ ၊ေျပာခ်င္တာက ဘယ္ေလာက္ နာမည္ႀကီး ပေစ ေပါ့ေနာ္။

သူတုိ႔ ႏုိင္ငံ မွာ အစုံရွိတာကုိး။ ဒီလုိလာၿပီး နည္းေပးပါေစ။ သူေပးတဲ့နည္းေတြကုိ ခ်က္ခ်င္းလည္း မျငင္းလုိက္ပါနဲ႔။ ခ်က္ခ်င္းလည္း လက္မခံလုိက္ပါနဲ႔တဲ့။ လက္ခံၿပီးေတာ့လည္း မက်င့္နဲ႔။ ျငင္းလည္း မျငင္းနဲ႔ အုံးတဲ့။ ငါဘုရားေဟာခဲ့တဲ့ က်မ္းစာေတြ ရွိတယ္။

သုတၱံရယ္ ၊ဝိနည္း နဲ႔ အဘိဓမၼာ ရယ္ ရွိတယ္။ ညီတယ္ ဆုိရင္ ငါဘုရားတရားလုိ႔မွတ္ၿပီး က်င့္ပါတဲ့။ မညီရင္ မက်င့္ပါနဲ႔တဲ့ေနာ္။ နားလည္ၿပီေနာ္ ။ ဝိပႆနာလည္းသည္ အတုိင္း မွတ္ရမယ္။ က်မ္းနဲ႔ညီမွ ဝိပႆနာျဖစ္ရမယ္။ မညီ ရင္ မမွန္ဘူးလုိ႔မွတ္လုိက္ပါ။ ရဲရဲတင္းတင္းပဲ ကုိင္ရလိမ့္မယ္။

အခု ဘုန္းဘုန္း တုုိ႔ၾကည့္ရမွာ က်မ္းနဲ႔ အညီ နိဗၺာန္ ဆုိတာဘာလဲဆုိေတာ့ နိ-ဝါန ။ ဒါဟာက်မ္းနဲ႔ ညီ ၿပီးသား။ သူက တဏွာ မရွိ ျခင္းသေဘာ ၊တဏွာ မရွိဘူးဆုိေတာ့ တဏွာ မရွိေအာင္လည္း ေရွ႔မွာေပၚတဲ့ အာရုံအသိမွာ စိတ္-ေစတသိတ္ ရုပ္ေတြ ေပါင္းစပ္ထားတယ္ ဆုိတာ သိရင္ ဒီ အာရုံအေပၚမွာ အမွန္သိရင္ တဏွာ မရွိဘူး။
အမွန္သိဘုိ႔ အေရးႀကီးတယ္။ အဲဒါကုိ သမၼာဒိ႒ိေခၚတယ္။ မဂၢင္ ေခါင္းေဆာင္ဆုိတာ အျမင္မွန္ကုိေျပာတာ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဒီ ငါး ခုဟာ ဝိဉာဏ္၊ နာမ္ ရုပ္၊ သဠာယတန၊ ဖႆ ၊ေဝဒနာ အဲဒီ ငါးခုကုိ တစ္နည္းအားျဖင့္ ခႏၵာငါးပါးလုိ႔ေခၚတယ္။ ဘယ္လုိေခၚလဲ ခႏၶာ ငါးပါး ပါဘုရား။ ) အဲဒီ ခႏၶာငါးပါး ဆုိတဲ့ စကား မွာပဲလည္ေတာ့တာပဲ။ ခႏၶာ ဆုိတဲ့စကားေရွ႔မွာခံထားေတာ့ လူေတြ မ်က္စိလည္ ေနၾကတယ္။
********************************************************************
ခႏၶာရွင္းတမ္း
------------------
ဘုန္းဘုန္းေမးမယ္ ၊ ခႏၶာဆုိတာ ျမန္မာစကားလုိ႔ ထင္မေနဘူးလား။ (ထင္ပါတယ္ဘုရား)။ မဟုတ္ဘူး။ ပါဠိစကားပါ ။ ခႏၶာဆုိတာ အေပါင္းအစုလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရတယ္။ အစုမွန္ရင္ ခႏၶာလုိ႔သုံးတယ္ ။ျပတယ္။ အဘိဓာန္က်မ္းမွာ ခႏၶာ = အစုအေပါင္းလုိ႔ျပတယ္။
ဥပမာ== ဓမၼကၡႏၶာ ဆုိတာ ၾကားဘူးတယ္ေနာ္ ။ တရား အစုတဲ့ ဘယ္လုိဟာလဲလုိ႔ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားေမးၾကည့္ေတာ့ မဂၤလသုတ္မွာ ဆုိရင္ ( ပဋိရူပ ေဒသ ဝါေသာစ ၊ ပုေဗၺစ ကတ ပုညတာ အတၱ သမၼာ ပဏီဓိစ ----ဧတံမဂၤလ မုတၱမံ) ဆုိရင္ တစ္စု ၊အဲဒါကုိ တစ္ခႏၶာ ေခၚတယ္ ။

ဂါထာေလးေတြ စုထားတယ္ မဟုတ္လား။ အဲဒီလုိ တစ္ခႏၶာေလးေတြ တစ္ခႏၶာေလးေတြကုိ စုၿပီး ဘုရားေဟာထားတာ (၈၄၀၀၀) ရွိတယ္္တဲ့။ ဒီေတာ့ခႏၶာဆုိတဲ့စကားသည္ အေပါင္းအစု မွန္ရင္ သုံးခြင့္ရွိတဲ့စကား။

ဒီကုိယ္လုံးႀကီး ကလည္းခႏၶာပဲ ဆံပင္ ကေန က်င္ႀကီး က်င္ငယ္္အထိ အကုန္ပါပါတယ္။ ၃၂ပါးေသာ ေကာ႒သေတြ ေပါင္းစုထားတာ ၊ ထသြားရင္ေရာ ကြဲ ပါ့မလား ( မကြဲပါ ဘုရား..) ဟုတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ခႏၶာလုိ႔ေျပာတာ။ ၂- အကြက္ ဒုကၡသစၥာတဲ့ ၊ ခႏၶာ ငါးပါးဆုိတာ ဒီကုိယ္လုံးႀကီးကုိေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ဒီဘက္က ငါးပါးအစုကုိေျပာတာပါ။

ဒီကုိယ္ လုံး ႀကီးနဲ႔ ဒီငါးပါး ေရာရင္ေတာာ့မ ရဘူး။ ဒီကုိယ္ လုံးႀကီးကုိ ခႏၶာ ငါးပါးထင္ရင္လြဲၿပီ။ မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး က အခ်ဳိ႔က်မ္းေတြမွာ ခႏၶာ ငါပါး တုံးႀကီးလုိ႔ သုံးတယ္။ တကယ္တမ္းဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးသုံးတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီလုိမဟုတ္ေတာ့ဘူး။

အာရုံဒြါရ ေမြးတဲ့ ခႏၶာ လုိ႔သုံးသြားတယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ တရားရႈပါဆုိ ေတာ့ က်ဳပ္က ရႈခုိင္းတာ က ေခြးေဟာင္တဲ့ခႏၶာကုိ ရႈခုိင္းတာ မဟုတ္ဘူး လုိလဲ သုံးသြားတယ္။ တခ်ဳိ႔က်မ္းေတြမွာ ဆရာေတာ္ဘုရားက ခႏၶာငါးပါးတုံးလုိ႔ သုံးတဲ့ အခါ သုံးတယ္။ အဓိက လုိရင္းကုိ ေနာက္ပုိင္းမွာေဟာသြားတာက နည္းနည္းေတာ့ ဉာဏ္ကစားရမယ္ေနာ္။ ေရွ႔ပုိင္းေဟာသြားတာနဲ႔မတူဘူး။

ေနာက္ပုိင္းခႏၶာဝန္ခ်ကာနီး ေဟာတဲ့တရားေတြက တအားျမင့္တယ္။ ခႏၶာ ငါးပါးတုံးလုိ႔ မသုံးေတာ့ပဲ အာရုံ-ဒြါရေမြးတဲ့ ခႏၶာ ၊ ေခြးမေဟာင္တဲ့ ခႏၶာ လုိ႔ေခၚတယ္။ ဒါဟာ ဒီ ခႏၶာ ငါးပါးကုိ ရႈခုိင္းတာပဲ။ ဒီခႏၶာငါးပါးနဲ႔ ဒီကုိယ္လုံးႀကီးဟာ မတူဘူး။ တူတယ္ ထင္ရင္ မွားလိမ့္မယ္။ နားလည္ၿပီလား။ (မွန္ပါ့ဘုရား..)။

စဥ္စား စကားကုိ က ခႏၶာခ်ဳပ္တာ ျမင္ရင္ နိဗၺာန္၊ ခႏၶာ နိေရာေဓာ နိဗၺာန္ ဆုိေတာ့ စဥ္းစား၊ မေသခင္ မွာျမင္ရမဲ့ နိဗၺာန္ ျဖစေနတာကုိး ။ ဒါႀကီးေသမွ ျမင္မယ္ဆုိရင္ ဟုတ္ပါ့မလား။(မဟုတ္ပါဘူး ဘုရား..)။ သေဘာေပါက္ၿပီေနာ္။

မေသခင္ ထဲက နိဗၺာန္ ျမင္ရမယ္လုိ႔ ေျပာထားတယ္ မဟုတ္လား ၊ဒီေတာ့ခႏၶာ နိေရာဓ ကုိ ေတြ႔မွ မေသခင္ နိဗၺာန္ေတြ႔ မွာေပါ့ ။ ေတြ႔ လုိတယ္ေနာ္။
ဒါျဖင့္ ဒီ ခႏၶာသည္ ဘယ္လုိ သေဘာ ေပၚသလဲဆုိေတာာ့ အာရုံ ဒြါရ တုိက္ခ်ိန္မွာ ေပၚတာ။ အဲဒီ အခ်ိန္ကုိ ဘုရားက ဘဝလုိ႔ ေခၚတယ္ေနာ္။

သစၥာသည္ ဒုကၡသစၥာ လုိ႔ ေခၚတယ္။ အဲဒီ ခႏၶာ ကုိ ဘုန္းဘုန္း တုိ႔သေဘာ ေပါက္ေအာင္ မွတ္ရမွာေနာ္။

2 မွတ္ခ်က္ေရးရန္:

Anonymous said...

ပိုင္းေလာ႕ ဆရာေတာ္ဘုရားရဲ႕ တရားစာအုပ္တစ္အုပ္ထဲမွာ ဆရာေတာ္ ဦးေဃာသိက ပူေဇာ္ထားတဲ႕ လကၡဏာေတာ္ႀကီး ၃၂ ပါး ဘုရားရွိခိုး ပါရွိပါတယ္ ။ သီးျခား စာအုပ္ငယ္အျဖစ္လည္း ထုတ္ႏႈတ္ေပးထားပါတယ္ ။ ရန္ကုန္မွာ စာအုပ္က်န္ခဲ႕လို႕ ၊ ဖတ္ရြတ္ပူေဇာ္ခ်င္ေပမယ္႕ ၊ မတတ္ႏိုင္ခဲ႕ပါဘူး ။ တကယ္လို႕ အခ်ိန္ရမယ္ဆိုရင္ တင္ေပးပါဦးေနာ္ ။

သစၥာအလင္း said...

ဟုတ္ကဲ့ပါ တင္ေပးပါမယ္ ။ ေစာင့္ၿပီးပူေဇာ္ေပးပါေနာ္။ အခုလုိ ဆႏၵျပဳတာေက်းဇူးတင္ပါတယ္။