Thursday, June 30, 2011

ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ၏ ထုိင္းႏုိင္ငံ သုိ႔ ပထမဆုံး ဓမၼဒူတ ခရီးစဥ္


ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ၏ ထုိင္းႏုိင္ငံ သုိ႔ ပထမဆုံး ဓမၼဒူတ ခရီးစဥ္

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးသည္ ထုိင္း ႏုိင္ငံ တြင္မွီတင္းေနထုိင္ လ်က္ရွိၾကကုန္ေသာ ေဝေနယ်မ်ား အတြက္ ကရုဏာေရွ႔ထား ၍ ပထမဆုံးေသာ ဓမၼဒူတ ခရီးစဥ္ ၾကြေရာက္ေတာ္ မူမည္ျဖစ္ပါသည္။

ၾကြေရာက္မည့္ ရက္မွာ ၂၅.၇.၂၀၁၁ မွ ၂.၈.၂၀၁၁ အထိျဖစ္ပါသည္။

ႀကဳိတင္ ညွိႏႈိင္းခ်က္မ်ားအရ တရားပြဲအစီအစဥ္ မ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားရွိပါသည္။

၂၈.၇.၂၀၁၁ --- Asian Institute of Technology -ခင္ပြန္းႀကီး ဆယ္ပါးကန္ေတာ့ပြဲ

၃၀.၇.၂၀၁၁----Assumption University တရားစခန္း

၃၁.၇.၂၀၁၁----Assumption University တရားစခန္း

တစ္ဦးခ်င္း အိမ္သို႔ ပင့္ဖိတ္ဆြမ္းေကၽြး လုိေသာသူမ်ား၊ ေနထုိင္ရာ အုပ္စု အလုိက္ တရားပြဲပင့္ဖိတ္လုိေသာသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသုိ႔ ႀကဳိတင္စီစဥ္ ႏုိင္ပါရန္ အတြက္ ဆက္သြယ္ ႏုိင္ပါေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကား ႏႈိးေဆာ္အပ္ပါတယ္။

၁။ ဦးေဇာ္ေဇာ္လႈိင္---၀၈၉၁၁၇၂၇၃၁

၂။ ေဒါက္တာလွသိဂီၤ----၀၈၀၉၉၅၄၂၄၀

၃။ မသက္ထားျမင့္----၀၈၉၈၉၉၀၃၅၇

၄။ ေဒါက္္တာသန္းသန္းစိန္----၀၈၅၆၈၉၇၅၈၂

ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ၏ ဓမၼဒူတ ခရီးစဥ္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ ကူညီပံ့ပုိးေပး ပါေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာ သံအမတ္ႀကီး ႏွင့္ဇနီး

အရွင္ပညာေဇာတ(ပညာဇာနည္၊မ်ဳိးဇာနည္)၊ မေက်ာ့ေကေကခုိင္ (မန္ေနဂ်ာ-Piavate Hospital ) ႏွင့္

Assumption University မွ ဆရာ ဆရာမမ်ား ၊ခ်စ္ခင္ရပါေသာ AIT Community အားလည္းေကာင္း အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ ေဖၚျပအပ္ပါတယ္ရွင့္..။

သတၱဝါ မွန္သေရြ႔ တရားေတြ႔ ခ်မ္းေျမ႔သာယာရွိပါေစ။

ေမတၱာျဖင့္-သစၥာအလင္း

0 မွတ္ခ်က္ေရးရန္: