Tuesday, July 5, 2011

ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ ဘုရား ႀကီး ၏ ထုိင္းႏုိင္ငံဓမၼဒူတခရီး မွ တရားပြဲ အစီအစဥ္မ်ား

ေန႔ရက္မ်ား

တရားပြဲမ်ား

အခ်ိန္

ေနရာ

ဆက္သြယ္ရန္

၂၅.၇.၂၀၁၁

တနလၤာ

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘန္ေကာက္သုိ႔ ဆုိက္ေရာက္ပါမည္။ဦးေဇာ္ေဇာ္လႈိင္

ဖုန္း(၀၈၉၁၁၇၂၇၃၁)

၂၆.၇.၂၀၁၁

အဂၤါ

တရားပြဲ ႏွင့္တရားေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

မနက္ပုိင္း ႏွင့္ ညေနပုိင္း

ထုိင္းနုိင္ငံဆုိင္ရာျမန္မာ သံအမတ္ႀကီး ဦေအာင္သိမ္း+ေဒၚေထြးရီတုိ႔၏ *ညႊန္းဝိသာခါ*စံအိမ္

မသက္ထားျမင့္

ဖုန္း(၀၈၉၈၉၉၀၃၅၇)

၂၇.၇.၂၀၁၁

ဗုဒဟူး

ခင္ပြန္းႀကီး (၁၀)ပါးကန္ေတာ့ပြဲ

ညေနပုိင္း

ထုိင္းနုိင္ငံဆုိင္ရာျမန္မာ သံအမတ္ႀကီး ဦေအာင္သိမ္း+ေဒၚေထြးရီတုိ႔၏ *ညႊန္းဝိသာခါ*စံအိမ္

မသက္ထားျမင့္

ဖုန္း(၀၈၉၈၉၉၀၃၅၇)

၂၈.၇.၂၀၁၁

ၾကာသပေတး

ခင္ပြန္းႀကီး (၁၀)ပါးကန္ေတာ့ပြဲ

ညေနပုိင္း

Asian Institute Of Technology Buddhist Prayer Room

မစုိးစုိးလြင္ ေဒါက္တာသန္းသန္းစိန္

ဖုန္း(၀၈၅၆၈၉၇၅၈၂)

၂၉.၇.၂၀၁၁

ေသာၾကာ

ဆရာေတာ္ဘုရား၏ ဘုရားဖူး အစီအစဥ္ေဒါက္တာသန္းသန္းစိန္

ဖုန္း(၀၈၅၆၈၉၇၅၈၂)

၃၀.၇.၂၀၁၁

စေန

ဝိပႆနာ တရားစခန္း ႏွင့္ခင္ပြန္းႀကီး(၁၀)ပါးကန္ေတာ့ပြဲ

တစ္ေန႔ သုံးႀကိမ္

Assumption University တရားခန္းမ

Dr.Hla Theingi

ဖုန္း(၀၈၀၉၉၅၄၂၄၀)

၃၁.၇.၂၀၁၁

တနဂၤေႏြ

ဝိပႆနာ တရားစခန္း

တစ္ေန႔ သုံးႀကိမ္

Assumption University တရားခန္းမ

Dr.Hla Theingi

ဖုန္း(၀၈၀၉၉၅၄၂၄၀)

0 မွတ္ခ်က္ေရးရန္: