Sunday, August 28, 2011

ခႏၶာငါးပါး ဘုရားရွိခုိး
ကၽြန္မ ၏ ဘေလာ့ တြင္ ဘုရားရွိခုိး အမ်ဳိးမ်ဳိးု စု ေဆာင္းထား ရွိသည့္ အတြက္ ယခု ခႏၶာငါးပါး ဘုရားရွိခုိး ေလးကုိ

ေဒါက္တာ အရွင္အာစာရ ၏ ၂၁.၈.၂၀၁၁ေန႔ ဓမၼသဘင္ မွ*သာသနာခ်စ္စိတ္တရားေတာ္* ကုိ ကုိ နာယူပူေဇာ္ ရင္း ရရွိလုိက္ပါတယ္..။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ျမတ္စြာ ဘုရား သခင္ရဲ႔ အဆုံးအမ အတုိင္း တရားက်င့္စဥ္ေလးျဖင့္ ပူေဇာ္ထား ပါသျဖင့္ တစ္ခါပူေဇာ္ လွ်င္ တစ္ခါႏွလုံးသြင္းမိသလုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ မိမိတုိ႔စိတ္သႏၱန္ဝယ္ ကိန္းေနတဲ့ သကၠာယတည္းဟူေသာ အထင္အရွားရွိတဲ့ ခႏၶာငါးပါး အေပၚ အျမင္မွားျခင္း သကၠာယဒိ႒ိ ျပဳတ္ ေၾကာင္း ကုသုိလ္ေကာင္း တစ္ခုျဖစ္ေစပါသျဖင့္ ဓမၼမိတ္ေဆြ တုိ႔အား ေမတၱာထား၍ မွ်ေဝလုိက္ပါရေစ။

ဘုရားရွိခိုး

ဘာရာ ဟေ၀ ပဉၥကၡႏၶာ၊ ဘာရဟာေရာ စ ပုဂၢေလာ။

ဘာရာဒါနံ ဒုခံ ေလာေက၊ ဘာရနိေကၡပနံ သုခံ။

(မယံ ဓမၼရာဇႆ သကၠစၥံ ၀ႏၵာမ။)

------------------------------------------------------

ပဉၥကၡႏၶာ၊ ခႏၶာငါးပါး႐ုပ္နာမ္တရားတို႔သည္။ ဟေ၀၊ စင္စစ္ဧကန္ အမွန္အားျဖင့္။ ဘာရာ၊ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးႀကီးတို႔ ပါေပတည္း။

ဘာရဟာေရာ စ၊ ခႏၶာငါးပါးတည္းဟူေသာ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးကို ထမ္းေဆာင္သူသည္ကား။ ပုဂၢေလာ၊ ခႏၶာငါးပါးရွိေသာ သတၱ၀ါပါေပတည္း။

ေလာေက၊ ေလာက၌။

ဘာရာဒါနံ၊ ခႏၶာငါးပါးတည္းဟူေသာ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးကို ယူလိုက္ရျခင္းသည္။

ဒုခံ၊ ဆင္းရဲလွပါေပ၏။

ဘာရနိေကၡပနံ၊ ခႏၶာတည္းဟူေသာ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးကို ပစ္ခ်လိုက္ရျခင္းသည္။ သုခံ၊ ခ်မ္းသာလွပါေပ၏။

ဣတိ၊ ဤသို႔။ ဘဂ၀ါ၊ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္။ အေဒသယိ၊ မိန္႔ႁမြက္ေတာ္မူခဲ့ပါေပ၏။

(မယံ၊ တပည့္ေတာ္တို႔သည္။ မယံ၊ တရားေဟာ တရားနာ ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ ဘုရားတပည့္ေတာ္ တပည့္ေတာ္မတို႔သည္။ ဓမၼရာဇႆ၊ တရားမင္းသခင္ ဘုရားရွင္အား။ သကၠစၥံ၊ ႐ိုေသစြာ။ ၀ႏၵာမ၊ ရွိခိုးၾကပါ၏။ သကၠစၥံ၊ ႐ို႐ိုေသေသ။ ၀ႏၵာမ၊ ကိုယ္ႏႈတ္ႏွလံုး သံုးပါးေပ်ာင္းေပ်ာ့ မာန္ဟုန္ေလွ်ာ့၍ ရွိခိုး ဦးညြတ္ပါ၏ အရွင္ ဘုရား . . . . .။)

ေမတၱာျဖင့္-သစၥာအလင္း

0 မွတ္ခ်က္ေရးရန္: