Sunday, August 17, 2014

စြန္႔ခြာ ထားရစ္….( အရွင္ေကာ႑ည သုိ႔ ပူေဇာ္ဦးခုိက္ျခင္း)

ဆရာ ေတာ္ဝင္ႏြယ္ ရဲ႔ (သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ ႏွလုံးသား- စာ -၂၅-၃၅) ကုိ ဖတ္ရႈ လ်က္္ ျပန္လည္ ေရးသား ပူေဇာ္ အပ္ပါသည္။

စြန္႔ခြာ ထားရစ္ တယ္ ဆုိတာ မခ်စ္လုိ႔ မွ မဟုတ္တာ…။ အေဝးကုိေျပး ထြက္တယ္ ဆုိတာကလည္း အနားမွမေနခ်င္ လုိ႔ မဟုတ္ ဘူးဆုိတာ ..ေလာက သဘာဝ ရွိတတ္ၾကပါတယ္..။
ရယူပုိင္ဆုိင္ လက္ဝယ္ ပုိင္ႏုိင္ ေလတုိင္းလည္း ေအာင္ျမင္ တဲ့သူလုိ႔ သတ္မွတ္ ရမယ္ မထင္မိပါဘူး..။
မြန္ျမတ္စြာ ေဝး ခဲ့ၾကတဲ့….ေဝးျခင္း… မ်ား စြာ…..
စိတ္သန္႔စင္ၾကည္ႏူး စြာ စြန္႔ လႊတ္ခဲ့တဲ့…စြန္႔ျခင္း မ်ားစြာ ..
ရွိၾကေလတယ္ ဆုိတာ ကၽြန္မ က ႏွလုံးသားနဲ႔ ထပ္တူျပဳ ကာ..ယုံၾကည္ ခဲ့ဘူးပါတယ္..။
ဒီ ေန႔ ဝါဆုိလျပည့္ အခါသမယေန႔ ကေလးမွာေတာ့ ကုိယ့္ေနရာ ၊ကုိယ့္အတၱ ကုိ စြန္႔ လႊတ္ခဲ့သူ တစ္ဦး ရဲ႔ သူေတာ္ေကာင္း ႏွလုံးသားကုိ ကၽြန္မ က ညြတ္ညြတ္ႏူးႏူး ပူေဇာ္ ခ်င္မိပါတယ္..။
ထု ိသူေတာ္ ၊ သူျမတ္ တစ္ပါးကေတာ့ ဝါဆုိလျပည့္ ေန႔ မွာ ေသာတာပန္တည္ ခဲ့တဲ့ ပထမ ဆုံး ေသာတာပန္လူသား… ဧဟိဘိကၡဴ ျဖင့္ ပထမဆုံး လူသားရဟန္း ျဖစ္ခဲ့ တဲ့ ရဟႏၱာ အရွင္ျမတ္ အရွင္ ေကာ႑ည ပဲ ျဖစ္ပါတယ္..။
ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႔ ေဂါတမ ဘုရားရွင္ ဖြား ျမင္ေတာ္မမူခင္ ကပိလဝတ္ ေနျပည္ေတာ္ မွာ *ေဒါနဝတၳဳ * မည္ တဲ့ ပုဏၰၰား ရြာ မွာ ျဗာဟၼဏ မဟာ သာလ အမ်ဳိးမွာ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး မိသားစု အဆက္အႏြယ္ နာမည္ တုိင္း *ေကာ႑ည * လုိ႔ ထင္ရွား ခဲ့ပါတယ္..။ ငယ္နာမည္ ရင္းက *ယည* ျဖစ္ပါတယ္..။
ေကာ႑ည လုလင္ ဟာ ႀကီးျပင္းလာတဲ့အခါ ေဗဒင္သုံးပုံကုိ အကုန္ အစင္သင္ၾကားၿပီး မဟာပုရိႆ လကၡဏာေတာ္ က်မ္း ကုိ အကုန္ အစင္တတ္ေျမာက္ တဲ့သူပါ..။

ေယာက္်ား ေကာင္းေယာက္်ားျမတ္ တုိ႔ ရဲ႔ ၾကန္အင္လကၡဏာ ႏွင့္ အက်ုိးအျပစ္ ကုိေ ဟာၾကားတတ္တဲ့ေနရာ မွာ တစ္ဘက္ကမ္းခတ္ေအာင္ကုိ ေတာ္ခဲ့ပါတယ္..။* ဧကန္ စင္စစ္ ဘုရားျဖစ္လိမ့္မယ္ * လုိ႔ သူမ်ားနဲ႔ မတူ ျပတ္သား ရဲဝံ့ စြာ ေဟာကိန္းထုတ္ ႏုိင္ခဲ့ သူလည္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္..။
ေကာ႑ည လုလင္ ဟာ အရြယ္ ႀကီး လာေတာ့ သူေဟာကိန္းထုတ္တဲ့အတုိင္း ျမတ္စြာ ဘုရားကုိ ေစာင့္ဘုိ႔ တျခားေသာပုဏၰား ႀကီး ေတြ ရဲ႔ သား-၄ ဦး နဲ႔ အတူ ရဟန္းျပဳခဲ့ၾကပါတယ္..။
ဝါဆုိလျပည့္ ေန႔ မွာ ေသာတာပန္တည္ ခဲ့တဲ့ ပထမ ဆုံး ေသာတာပန္လူသား…အရွင္ေကာ႑ည ဟာ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃ ခုႏွစ္ ။ ဝါဆုိလျပည့္ေက်ာ္ - ၅ရက္ ေန႔ မွာ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ျမတ္စြာ ဘုရားေဟာၾကားခဲ့တဲ့ အနတၱလကၡဏသုတၱန္အဆုံး မွာ ရဟႏၱာ အျဖစ္ကုိ ေရာက္ေတာ္ မူ ခဲ့ပါတယ္။ ရဟႏၱာ ျဖစ္ရာ မွာလည္း ပထမဆုံး ပါပဲ။

လြန္ခဲ့တဲ့ ကမၻာ တစ္သိန္းကာလ မွာ ပဒုမုတၱရ ျမတ္စြာ ဘုရားရွင္ ရဲ႔ ေျခေတာ္ရင္း မွာ သစၥေလးပါးျမတ္တရားကုိ ထုိးထြင္းသိေတာ္မူ တဲ့ သူေတြ ထဲ မွာ ပထမ ဆုံး ၊ အဦးဆုံး ၊ အျမတ္ဆုံး ျဖစ္ရပါေစ ဘုရား လုိ႔ ဆုေခၽြ ပန္ရြယ္ခဲ့ တာေၾကာင့္မုိ႔ ပါ။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ဘုရားရွင္ ရဲ႔ သာသနာ မွာ အဂၢသာဝက ၊ မဟာသာဝက ၊ ပကတိသာဝက ရဟန္းသံဃာ ေတြ စုံ ညီစြာ ျဖစ္ေပၚလာ တဲ့အခါ မွာ ဆြမ္းခံခ်ိန္မွာ သာဝက အားလုံး ဝါစဥ္အတုိင္း ဘုရားရွင္ ရဲ႔ ေနာက္ေတာ္ပါး ကေန ႀကီးစဥ္ ငယ္လုိက္ ဆြမ္းခံၾကြ ေတာ္မူၾကရပါတယ္..။
ျမတ္စြာ ဘုရားရွင္ တရားေဟာၾကား ေတာ္မူတဲ့အခါ မွာေတာ့ သံဃာစင္ ရဲ႔ အလယ္ ဗဟုိ တန္ဆာဆင္ထားတဲ့ ဗုဒၶါသန ဓမၼပလႅင္ေတာ္ မွာ ဘုရားရွင္ ထုိင္ေတာ္မူပါတယ္..။

လက္်ာ နံပါး မွာ ဓမၼေသနာပတိ ၊ အရွင္သာရိပုတၱရာ ၊ လက္ဝဲနံပါး မွာ ဓမၼပုေရာဟိတ ၊ အရွင္မဟာေမာဂၢလန္ ထုိင္ေတာ္မူၾကရပါတယ္..။

အဲဒီအဂၢသာဝက မေထရ္ ႏွစ္ပါး ရဲ႔ ေနာက္ေက်ာဘက္ မွာ အရွင္ ေကာ႑ည အတြက္ ေနရာခင္းထားၿပီး ၊ က်န္ရဟန္းေတာ္ ေတြဟာ အရွင္ေကာ႑ည ကုိ ဘယ္ညာဝန္းရံကာ ထုိင္ေတာ္မူ ၾကရပါတယ္..။
အဲဒီအဂၢသာဝက မေထရ္ ႏွစ္ပါး တုိ႔ ဟာ အရွင္ ေကာ႑ည မေထရ္ျမတ္ ဟာ သာသနာေတာ္မွာ အဦးအစ ၊ ပထမ ဆုံး သစၥာေလးပါး ၊တရားသိသူ ျဖစ္ေတာ္မူတာေၾကာင့္ ရယ္ ၊ အရြယ္ေတာ္ အားျဖင့္လည္း မိမိ ထက္ ႀကီး သူ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အလြန္ျမတ္ႏုိးတန္ဘုိး ထားၾကပါတယ္..။
ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ ေရွ႔ ဆုံး ေနရာ ဦးမွာ ထုိင္ေနၾကရေပမဲ့ ခ်စ္ေၾကာက္ရုိေသ ျဖစ္ကာ မဝံ့မရဲ ရွိေတာ္မူၾကသလုိ ၊ ရွက္ႏုိးအားနာ ေတာ္လည္းမူၾကပါတယ္..။
ထုိလုိ အေျခအေနမ်ဳိးကုိ ရိပ္မိသိရွိေတာ္မူ တဲ့ အရွင္ေကာ႑ည ဟာ အဲဒီအဂၢသာဝက မေထရ္ ႏွစ္ပါး တုိ႔ ဟာ ဒီလုိ ေနရာမ်ဳိး မွာ လက္ဝဲေတာ္ရံ ၊ လက္ယာေတာ္ရံ အျဖစ္ရရွိဘုိ႔ အတြက္ *တစ္သေခ်ၤ နဲ႔ ကမၻာ တစ္သိန္း* ၾကာေအာင္ ပါရမီ ျဖည့္ဆည္း ခဲ့ ရတယ္ဆုိတာကုိ မေမ့ေလ်ာ့ ခဲ့ပါ..။ စာနာနားလည္ ေပးခဲ့ပါတယ္..။ ငါရွိေနတဲ့အတြက္ အားနာ ေနရတယ္..။ မဝံ့မရဲ ျဖစ္ရရွာ တယ္ ….။
အဲဒီအဂၢသာဝက မေထရ္ ႏွစ္ပါး ခ်မ္းသာစြာ ေနရဘုိ႔ *ငါ တျခားေနရာ ကုိ သြားမယ္ * လုိ႔ ဆုံးျဖတ္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္..။
ေမတၱာ နဲ႔ ယွဥ္ တဲ့ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ တဲ့ ႏွလုံးသားတစ္ခု ရဲ႔ အင္မတန္ မွ လွပတဲ့ ငဲ့ကြက္မႈ တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္..။
အေဝး ဆုံးကုိ သြားမယ္ ဆုိတဲ့ ထုိ ေနရာ မွာ ေလး ကုိ ဖတ္ရႈၿပီး ရင္ထဲ မွာ နင့္နင့္သည္းသည္း နာက်င္ခံစားရပါတယ္..။ဘုရားရွင္ နဲ႔ အတူ ေနထုိင္ရတဲ့ ၊ သီတင္သုံး ရတဲ့ ကာလ ဆုိတာ ၁ ႏွစ္တာ ေလာက္သာ ရွိခဲ့ရ ရွာ တာပါ..။
ကၽြန္မ ငယ္ငယ္ က ႀကဳိက္ႏွစ္သက္ဘူး တဲ့ စႏၵယားခ်စ္ေဆြ ရဲ႔ စိတ္တုိင္းက် ျဖစ္ရေစ့မယ္ သီခ်င္းထဲက *အဆင့္အတန္းျမင့္ဘုိ႔သာ ပဲ..ေမာင္ရြယ္ တယ္..ပုိ၍ေဝးေသာ ေနရာသုိ႔ ေရွာင္ဖယ္ မယ္ * စာသားေလးကုိ ညည္းမိတုိင္း ေမတၱာျဖင့္ ေဆြးေျမ႔ သြားေသာ ႏွလုံးသားကုိ ခံစားတတ္ခဲ့ဘူးပါတယ္..။
ေလာကီ ထဲ မွာေတာင္ ေမတၱာ ႏွင့္ ယွဥ္ တဲ့အခါတုိင္း နင့္နဲ သိမ္ေမြ႔ သြား ရသလုိ..သိကၡာ သုံးပါးေရျပင္က်ယ္ မွာ ျဖတ္သန္းတုိက္ခတ္လာ တဲ့ ျဗဟၼစုိရ္ေလေျပ ေလညွင္းဆုိေတာ့ ေအးစိမ့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ရတာ အမွန္ပါ။
အဂၢသာဝက မဟုတ္ ခဲ့ေသာ္လည္း ဘုန္းကံ အင္မတန္ ႀကီးမားလွ တဲ့ မဟာ သာဝကႀကီး တစ္ပါး ျဖစ္ေတာ္မူတာမုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ပူေဇာ္ သူမ်ား မ်ားျပားလွပါတယ္..။
ဘုန္းႀကီး ၊ ေက်ာ္ၾကား ၊ လာဘ္လာဘ မ်ား ဆုိတာ ေလာကီအဆိပ္အေတာက္လုိ႔ အရွင္ျမတ္က ျမင္ေတာ္မူပါတယ္..။
အေဝးသုိ႔ သြားမယ္ လုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တဲ့ အရွင္ေကာ႑ည ဟာ ရွင္ေတာ္ဘုရားထံ ခြင့္ပန္ေတာ္မူကာ ဟိမဝႏၱာ ေတာအုပ္အတြင္း ၊ ဆဒၵန္အုိင္အနီး မွာ ရွိတဲ့ မ႑ာကိနီ ေရကန္ ဆိပ္ကမ္း အနီး ေရကန္ဆိပ္ကမ္းကုိ ၾကြလွမ္းေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီ ဆဒၵန္အုိင္ မွာ ေရွးအခါတုံးက ပေစၥက ဗုဒၶါ အရွင္ျမတ္ ေတြကို ျပုစုလုပ္ေကၽြး မႈအေလ့အက်င့္ရၿပီးသား သက္တမ္းရွည္ ဆင္လိမၼာ ရွစ္ေထာင္ တုိ႔ ရဲ႔ အလွည့္က် လုပ္ေကၽြးမႈကုိ ခံယူၿပီး ၁၂- ႏွစ္တာ ကာလ ပတ္လုံး ဖလသမာပတ္ဝင္စားကာ ခ်မ္းသာစြာ သီတင္းသုံး ေနေတာ္မူခဲ့ပါတယ္..။
အာယုသခၤါရ ကုန္ ဆုံး လုိ႔ ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူခါ နီး မွာ ရွင္ေတာ္ဘုရား ထံ အဖူးေမွ်ာ္ ေရာက္ခဲ့ တာ ဟာ ေနာက္ဆုံး ႏႈတ္ဆက္ျခင္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္..။
ပါရမီးေတာ္ခရီး အၿပီးသတ္ ခဲ့ တဲ့ ေနရာ ကေတာ့ ၁၂- ႏွစ္တာ ကာလ ပတ္လုံး လုပ္ေကၽြးျပဳစုေတာ္မူခဲ့တဲ့ ဆင္ေတြ နားက ဆဒၵန္ အုိင္အနီးက ေက်ာင္းသခၤန္းေလးမွာ တစ္ပါး ထဲ ခႏၶာဝန္ ခ်ေတာ္မူခဲ့တာ ကၽြန္မ မွာ ဖတ္ရႈရင္း ဆုိ႔နစ္ေၾကကြဲ ရျပန္ပါတယ္..။
ေတာႀကီး ျမက္မည္း ထဲ မွာ ျဖစ္တာ မုိ႔ လူတစ္ဦး မွမရွိ ၊ ဆင္ေပါင္းရွစ္ေထာင္ ရယ္ နတ္၊ သိၾကား ၊ ျဗဟၼာ ပရိသတ္ ေတြ ႀကီးက်ယ္ ခမ္းနားစြာ ပူေဇာ္ ၾက တဲ့ ထူးကဲတဲ့ သာဓုကိဠန ပူဇာ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္..။

ေနာက္ေတာ့မွ ရဟန္းေတာ္ ၅၀၀ ေကာင္းကင္ခရီး နဲ႔ ၾကြေရာက္ၿပီး တရားေတာ္မ်ား ရြတ္ဖတ္ ပူေဇာ္ၾက ပါတယ္..။

ဒီပူေဇာ္ပြဲ မွာ အရွင္အႏုရုဒၶါ မေထရ္ျမတ္ တရားေဟာၾကားခဲ့တဲ့အတြက္ နတ္ျဗဟၼာ မ်ား ကၽြတ္တန္း ဝင္ၾကပါတယ္..။
ၾကြင္းက်န္ရစ္တဲ့ ဓာတ္ေတာ္ေတြကုိ ရဟန္းေတာ္ေတြ ဟာ ေရစစ္အျပည့္ နဲ႔ ယူေဆာင္လာၿပီး ေဝဠဳဝန္ ေက်ာင္းေတာ္ မုခ္ဦး မွာ အသင့္ ေစာင့္ႀကဳိေနတဲ့ ဘုရားရွင္ထံ ေပးအပ္ ၾကပါတယ္..။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ဘုရားရွင္ ဟာ ဓာတ္ေတာ္အျပည့္ပါတဲ့ ေရစစ္ကုိ လက္နဲ႔ ကုိင္ၿပီး သံ ေဝဂ တရားေဟာၾကားေတာ္ မူခဲ့ ၿပီး မဟာ ပထဝီေျမႀကီး ကုိလက္ဆန္႔ တန္းေတာ္မူခဲ့ပါတယ္..။အဲဒီခဏ မွာ ပဲ ေျမႀကီး ထဲ မွ ေငြခရု သ႑န္ ေစတီ ႀကီး တစ္ဆူ ေပၚ ထြက္ ေတာ္မူလာ ခဲ့ပါတယ္။
ဘုရားရွင္ကုိယ္တုိင္ ထုိ ေစတီႀကီး ထဲ မွာ ဓာတ္ေတာ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္ ဌာပနာ ေတာ္မူ ေပးလုိက္ခဲ့ပါတယ္..။
ဘုရားရွင္ ရဲ႔ မဟာ သာဝက ေတြ ထဲ မွာ ဝါ အႀကီး ဆုံး ဆုိတဲ့ * ရတၱညဴ ဧတဒဂ္ ဘြဲ႔ ထူး* ကုိ ဆြတ္ခူးေတာ္ မူခဲ့ တဲ့ အရွင္ ေကာ႑ည ရဲ႔ ပါရမီေတာ္ ခရီး ကထုိကဲ့သုိ႔ ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ခဲ့ရပါတယ္..။
သူတစ္ပါး ကုိ ေထာက္ထားညွာတာတတ္တဲ့ ၊ ေလာကုတၱရာ တရား ကုိ ျမတ္ႏုိးခုံမင္တတ္တဲ့ ၊ သူတထူးရဲ႔ ေက်းဇူးကုိ ေပးဆပ္တတ္တဲ့ ႏွလုံးသားရွိေတာ္မူခဲ့ တဲ့ အရွင္ျမတ္ ဟာ အနတၱ လကၡဏ သုတၱန္ နဲ႔ တရားထူးရေတာ္မူခဲ့ သူမုိ႔ မိမိ အတၱ ကုိ စြန္႔ လႊတ္တဲ့ေနရာမွာ ရဲဝံ့ထူးခၽြန္ ခဲ့တာပါပဲ..။

လကုိ ၾကယ္ ရံ သလုိ တင္တယ္ စြာျခံရံ ေနတဲ့ သံဃာ ပရိသတ္ အလယ္ မွာ မိမိ ရွိမေနေအာင္ စီမံ ျခင္းျဖင့္ အဂၢသာဝက ႏွစ္ပါး ရဲ႔ လြတ္လတ္ခ်မ္းသာစြာ သီတင္းသုံး ေနထုိင္မႈကုိ ဖန္တီးေပး သြားခဲ့ပါတယ္..။
ေနရာ တစ္ခုကုိ လု ေနၾကတဲ့ ဒီေခတ္ ထဲ မွာ မိမိ ပါဝင္ခ်င္တုိင္း ကၽြန္မ မွာ အရွင္ေကာ႑ည ကုိ အၿမဲသတိရ မိေအာင္ ဒီစာေလးကုိ ေရးမိပါတယ္..။

ေတာ ထဲ မွာ ပဲ တရားအားထုတ္ ..ေတာထဲ မွာ ပဲ ဘဝ ဆုံး ခဲ့တဲ့ အရွင္ျမတ္ သုိ႔ ဆုိ႔ ဆုိ႔ နစ္နစ္ ….နာက်င္ေသာ ႏွလုံးသား ျဖင့္ ပူေဇာ္ ရင္း..တုိးတုိးေလးေရရြတ္ ေလွ်ာက္ထားမိပါတယ္….
*အေဝးဆုံး* တဲ့လားဘုရား..ဟူ၍သာ..။

ေမတၱာျဖင့္
သစၥာအလင္း

0 မွတ္ခ်က္ေရးရန္: