Saturday, October 31, 2015

ဥပါဒါန္ သုိ႔ သန္႔စင္ျခင္း
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ စက္ဝုိင္း ရဲ႔ အကြက္ ( ၂) နဲ႔ ( ၃) အၾကား မွာ သုံးပါးအစပ္ ဆုိေသာ အစပ္ သုံးပါးထဲက တဏွာ အစပ္ ဆုိတာ ရွိေၾကာင္း ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ျမတ္စြာ ဘုရားရွင္ က ရွာေဖြ ေပးေတာ္မူခဲ့ပါတယ္..။
ဘုရားပြင့္ တာ ေဗာဓိပင္ ေအာက္ မွာ ပြင့္တာ မဟုတ္..ေဝဒနာ နဲ႔ တဏွာ ၾကား မွ ဘုရားပြင့္တာလုိ႔လည္း ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္ဘုရား မိန္႔ေတာ္မူေသာ တရား နာၾကားခဲ့ဘူးပါတယ္..။
သူက ၾကိမ္ ႀကိမ္ ႀကဳိးကုတ္ တည္ေဆာက္ လုပ္သည့္ အေၾကာင္းရင္းသမုဒယသစၥာ ျဖစ္ေသာ ** ဟယ္ တဏွာ ေယာက်ၤား ..လက္သမား ****
သင့္ ကုိျမင္ႏုိင္ ဥာဏ္မ႑ဳိင္ ျဖင့္ ပုိင္ပုိင္သိသိ ရရွိ ခဲ့ ၿပီး လုိ႔ ဘုရားရွင္ ဥဒါန္းက်ဴး ခဲ့တာကုိ ေလးျမတ္စြာ ပူေဇာ္ရင္း ပီတိ မ်ားစြာ ျဖင့္ ရုိးက်ဳိးဦးခုိက္မိပါတယ္..။
ကၽြန္မ တုိ႔တစ္ေတြက ေတာ့ အာရုံ နဲ႔ ဒြါ ရတုိက္လုိ႔ ခႏၶာငါးပါးေပၚတာ နဲ႔ အရိပ္ကုိအေကာင္ ထင္ ၿပီး တဏွာ အစပ္ကုိ သတိ မရ..အကြက္ (၂) နဲ႔ (၃) ကုိ တစ္ဒုိင္းဒုိင္း ေျပသြားက်င္လည္ ခဲ့ရလွ ..ကာလမ်ား အဘယ္ မွွ် ရွည္ ၾကာခဲ့ၿပီ လဲ မိသေတာ့ပါ..။
အာရုံ နဲ႔ ဒြါ ရတုိက္လုိ႔ ခႏၶာငါးပါးေပၚတာ နဲ႔ သတၱဝါ ကုိ အထည္ ထင္...ေသာ ဒိ႒ိ အျမင္ ၊ ကပ္ညိေသာ တဏွာ၊ ငါ သူတစ္ပါး လုိ႔ မွတ္ယူပါေသာ မာန စသည္ တုိ႔ တစ္ေပါင္းတည္း ေပၚလာလုိက္ ကာ သံသရာခ်ဲ႔ ထြင္ ခရီးႏွင္ လာခဲ့တာ...။ ေခါင္း သာ ေျပာင္းခဲ့..ေသာ ခႏၶာ မ်ားစြာ..။
တဏွာ ဆုိေသာ စကားလုံး ကုိ စိတ္ဝင္စားသလုိ Key Point အဓိက က် တဲ့ အခ်က္ တစ္ခု အျဖစ္ ကၽြန္မ နားလည္ လုိလွပါတယ္..ပယ္သတ္လုိလွပါတယ္..။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ဘုရား ႀကီး ကေတာ့ ***တဏွာ ကုိ ဘာသာျပန္ ေပးတာ အာရုံ ၌ကပ္ညိျခင္း ၊အာ ရုံ ၌ခ်ဳပ္စပ္္ျခင္း *** လုိ႔ ဘာသာျပန္ ျပ ပါတယ္..။ အဂၤလိပ္ လုိဆုိရင္ Clinging လုိ႔ ဆုိပါတယ္..။
ဆရာေတာ္ ဘုရား က ပုိမုိ နားလည္ လြယ္ ေအာင္ ဥပမာ ေပးၿပီးရွင္းျပေတာ္မူပါတယ္..။
ဥပမာ ထမင္းဝုိင္း မွာ တဲ့ ခ်ဥ္ရည္ ဟင္း ပန္းကန္ ကုိ ေတြ႔ ၿပီ ဆုိရင္ သူ႔နဲ႔ လုိက္ဖက္တဲ့ ငပိေထာင္းတုိ႔ ငါးေၾကာ္ တုိ႔ ငါးေျခာက္ေၾကာ္ တုိ႔ ကုိ တမ္းတျဖည့္စြက္ပုံေဖၚလုိက္တာ…. ပုံေဖၚ ေတြး ရင္း တစ္ပုံ ကေန တစ္ပုံ ဆက္သြား တာ တဏွာ အစပ္ ကူးသြားတာလုိ႔ ဥပမာေပးပါတယ္..။
ကုိယ့္သားသမီးေလး ေတြ အရြယ္ ေရာက္ လာတဲ့အခါ ေမတၱာ ကႀကီး..ေကာင္းေစခ်င္တဲ့ေစတနာ အၿမဲ ထုတ္ လႊတ္ေနတဲ့ မိခင္ ဆုိေတာ့ ၾကည့္လုိက္တာ နဲ႔ လည္ ပင္းမွာ ဘာမွ မရွိရင္ ဆြဲႀကဳိးေလးပုံေဖၚ..ေလာ့ကက္ေလးပုံေဖၚ ေတြးေတာ့တာ..ေရႊ ဆုိရင္ အဆင့္နိမ့္ ေသးတယ္ စိန္ကုိ ထပ္ပုံ့ေဖၚ ျပန္ပါတယ္..။ ဒါ တဏွာ အစပ္ ပဲ..။ အာရုံ ေတြ တစ္ပုံ ၿပီး တစ္ပုံ ခ်ဳပ္စပ္ ပုံေဖၚသြားတာ ပဲ လုိ႔ ဥပမာ ျပဘူးပါတယ္..။
အဲဒီတဏွာ ကျပင္းထန္ လာတဲ့ အခါ ဥပါဒါန္ အဆင့္ကုိကူးပါသတဲ့..။ ဥပါဒါန္ ကုိ ဘယ္လုိ နားလည္ ရပါမလဲ ဘုရား ေလွ်ာက္ တင္တဲ့အခါ ..။ ** ဆုံးဆုံး ျဖတ္ျဖတ္ ႀကံစည္ျခင္း ** လုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္..။
အဂၤလိပ္လုိ Craving = An intense desire for some particular thing လုိ႔ မွတ္သားရပါတယ္..။ ျပင္းထန္ေသာ စြဲလန္းမႈ ရဲ႔ ေမာင္းႏွင္မႈ ကုိ ကၽြန္မ တုိ႔ ေရွ႔ရႈ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကတယ္ ဆုိတာ သူသူ ငါငါ ျမင္ ေတြ႔ ရပါေတာ့တယ္..။
မနက္ ေစာေစာ မုိးလင္း ကတည္းက သူကေမာင္းႏွင္ေတာ့တာ……..
ငါ မေသခင္ ..ဒါေလးျမင္ခ်င္ လုိက္တာ ဆုိတဲ့ လူအုိပုိင္းေတြ ကလည္း…..သူ႔ဥပါဒါန္ နဲ႔ သူေပါ့..။
လူငယ္ ေတြကလည္း တက္က်မ္းမ်ဳိးစုံဖတ္ၿပီး…..အနာဂတ္ အိပ္မက္ မ်ား အတြက္ သူ႔ဥပါဒါန္က သူတုိ႔ကုိ ေမာင္းႏွင္ပါတယ္..။
လူလတ္ ပုိင္း ေတြကလည္း **ေတာ္ပါၿပီ --ဥပါဒါန္ ** ဆုိတာရွိသတဲ့..။ ဘယ္လုိ ေတာ္တာပါလဲ ဘုရားဆုိေတာ့..။ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ဘုရားက ဒကာမ တစ္ေယာက္အေၾကာင္း ေျပာျပေတာ္မူပါတယ္..။
**ဘုန္းဘုန္းရယ္ ကုိယ္ ပုိင္ ဝန္းျခံေလး နဲ႔ ေနရရင္ေတာ္ပါၿပီ….တဲထုိးေနရ..ေနရပါ တဲ့။ ***
တဲေလး ထုိးလာႏုိင္ေတာ့..** ဘုန္းဘုန္း ေရ..သစ္သားအိမ္ေလး နဲ႔ ေနရရင္ ေတာ္ပါၿပီ….****
သစ္သားအိမ္ေလး ရလာေတာ့ *** ဘုန္းဘုန္းေရ…. သစ္သားအိမ္ ကမခုိင္ဘူး အုတ္ တုိက္ ေလး နဲ႔ ေနရရင္ေတာ္ပါၿပီ*** အုတ္တုိက္ကေန ကား..ကားတစ္စီးကေန ႏွစ္စီး..စတဲ့ ေတာ္ပါၿပီဇာတ္လမ္းသည္ …ေတာ္ ကုိမေတာ္ ႏုိင္ေတာ့ပါ တကား..။
သူမ်ားသာေျပာတာ……ကၽြန္မ တုိ႔မလည္း ကုိယ့္ဥပါဒါန္ ရဲ႔ ေမာင္ႏွင္ျခင္း အတုိင္းေရြ႔လ်ားစီးေေျမာ…. အရွိန္အဟုန္ မ်ားသာ ကြားျခားေတာ့သည္သာ ..။
စိတ္ကူးယဥ္ တတ္လြန္းေသာကၽြန္မ သည္…ငယ္ငယ္ ကဝတၱဳ မ်ားထဲကအတုိင္း….
ေတာင္ႀကီး ေရာက္လွ်င္..သူငယ္ခ်င္း လုိပဲ ဆက္၍ေခၚမည္ ခုိင္ ထဲက ခုိင္ကုိသတိရ..ခုိင္ခုန္ ခ်ခဲ့ ေသာ ထင္းရဴး ပင္မ်ား ရွိရာ ေတာင္ကုန္း ေလး တကယ္ရွိေနသေယာင္ ေယာင္ ကုိၾကည့္ခ်င္ တဲ့ ဥပါဒန္ ျဖစ္မိပါတယ္..။
မေကြး ေရာက္ျပန္ေတာ့ ..တုိင္းမင္းႀကီး သမီး ဝတၳဳ ထဲက ခင္ေရႊေအး လုိ ဧရာဝတီ ျမစ္ကမ္းက သဲ ေဖြးေဖြးေတြ ၾကည့္ခ်င္ျပန္ေရာ..။
တစ္ခါ တစ္ခါစိမ္းျမေနတဲ့ လက္ဖက္ခင္းေတြၾကည့္ကာ ….. ေတာင္ယာခင္းေလး ထဲ မွာ ပဲေျပာင္းစုိက္… လက္ဖက္ခူး ကာ ေနခ်င္ စိတ္ ျဖစ္….....
ရန္ကုန္ ကုိ မြန္းၾကပ္ေသာ.... ပကာသန ထုံမႊမ္းေသာေနရာဟုအျပစ္ျမင္....
ဟုိ တေန႔က ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ တရားနာရင္း စကားအဆန္း တစ္ခု နာယူရတာ မုိ႔ ကၽြန္မ ေသေသခ်ာခ်ာ မွတ္သားမိပါတယ္..။
တဏွာ အစပ္ကုိ ဆက္ဆက္ မွန္းသိ…. ျပတ္ ျပတ္ မွန္းသိ ေအာင္ သတိ ရွိ ေနဘုိ႔ လုိေၾကာင္း..။ သတိ ရွိ ေနဘုိ႔ ဆုိ ..**ဥပါဒါန္ ကုိ အရင္ ျဖဳိ ရတယ္** တဲ့..။
ေတာ ေတာင္ ေတြကုိ စိတ္က်က္စား ကာ ေတာနယ္တစ္ခုခု က ေျမ မွာ ျခံ တစ္ေနရာရာ ဝယ္ဘုိ႔ အၿမဲ ဥပါဒါန္ ကပ္ထားေသာ ကၽြန္မ ရဲ႔ ဥပါဒါန္ ကုိ ကၽြန္မ ဒီလုိ ၿဖဳိဳ ၾကည့္ပါတယ္..။
လက္ရွိ ကုိ တန္ဘုိး မထားတတ္ေသာ လူ႔သဘာဝကုိ အရင္နားလည္…။
လက္ရွိမ်ား ကုိ တန္ဘုိးထား စိတ္ ေျပာင္းၾကည့္ပါတယ္..။
ကံအက်ဳိးေပးကပစ္ခ် လုိက္ေသာ ရန္ကုန္ သူကၽြန္မ ရန္ကုန္ မွာ ေနရပါတယ္..။
ေနအိမ္ကေန မိနစ္ ၃၀ လမ္းေလွ်ာက္ရင္ ေရာက္ ႏုိင္ေသာ အင္းလ်ား ကန္ သည္ ဧရာဝတီ တုိ႔ အင္းေတာ္ႀကီး တုိ႔က ေရျပင္ မ်ား လုိ လွပ သည္ပဲ..။
ခ်ည္ခင္စြပ္ငွက္ ..ဒင္ႀကီးငွက္ မ်ားကုိ ခ်စ္သလုိပဲ…. ရန္ကုန္ က်ီးကန္းေတြ ခုိေတြ စာကေလးမ်ား သည္လည္း ခ်စ္စရာ…။
မိနစ္ ၃၀ခန္႔ ကားႏွင့္ သြားလွ်င္…. ၃၁ ဘုံ မွာ အတုမရွိေသာ ေလးဆူဓာတ္ပုံ ေရႊတိဂုံေစတီကုိ အလြယ္ တကူဖူးေမွ်ာ္ ႏုိင္သည္ပဲ..။
၁၅ မိနစ္ ဆုိလွ်င္ေတာ့ ငယ္ ဘ၊ဝ က၊ ေဒသ ေကာလိပ္တက္စဥ္ သန္႔ရွင္းေရးအသင္းျဖင့္ ကုသုိလ္ လက္ရာေျခရာမ်ား ၾကြင္းက်န္ ရစ္ေသာ ကိုးထပ္ႀကီး ဘုရားသုိ႔ ေရာက္ႏုိင္သည္ပဲ..။
မီးျခစ္ပုံး အခန္းေလး လုိ႔ ကၽြန္မ ကႏွိမ့္ခ် ဖြဲ႔ ဆုိခဲ့ေသာ ၅လႊာ ကအခန္းေလး သည္ လည္း တကယ္ေတာ့ ေျမာက္ျပန္ေလ ညွင္း တစ္သုန္သုန္…. ….နဲ႔ ေအးျမသည္ပဲ..။
လက္ရွိ ေနရာ ကုိ တန္ဘုိးထားသလုိ လက္ရွိအခိ်န္ ထက္ေကာင္းေသာ အခ်ိန္ သည္လည္း ဘယ္ မွာ ရွိပါမည္ လဲ..။
ဟုိေနရာဟာ ဒီေနရာထက္မေကာင္းႏုိင္သလုိ….ဟုိအခ်ိန္ ဟာ ဒီအခ်ိန္ ထက္ ပုိမေကာင္း ေစနုိင္..ပါဆုိတာ ေသခ်ာခဲ့ရ..။
**ေတာနယ္ ေက်းလက္ က ေတာေတာင္ေရေျမ တစ္ေနရာရာ မွာ ကၽြန္မ ရဲ႔ အနာဂတ္ ဘဝ တစ္ခု** ရွိတယ္ ဆုိေသာ ဥပါဒါန္ ကုိ ကၽြန္မ အခု လုိ သန္႔ စင္ၾကည့္မိပါတယ္..။
ေတာေတာင္ေရေျမ မ်ားသည္ စကားမေျပာေသာပုံရိပ္မ်ား… ဓာတ္ႀကီးေလးပါးအစုအဖြဲ႔ မွ်သာ……
အရာရာအေၾကာင္းညီ ညြတ္ မွ ျဖစ္တတ္ပါေသာ ကံအက်ဳိးေပး ကုိ လည္း နားလည္္…..
စိတ္ကူးယဥ္ ျခင္းသည္ စိတ္ကူး သာျဖစ္၍..အေကာင္းအထည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း ဥာဏ္ အားျဖင့္လည္း ျဖဳိခြင္း…
အရာရာရွင္းရွင္းလင္းလင္း…..
သီတင္းကၽြတ္ လျပည့္ေန႔အမွတ္တရ..**ဥပါဒါန္သုိ႔ သန္႔စင္ျခင္း** ျဖစ္ပါတယ္..။
ထုိသန္႔စင္ျခင္း ျဖင့္ ၂ ႏွင့္ ၃ ၾကား ျပတ္ေတာက္ပါေစသား။။။

ေမတၱာျဖင့္
သစၥာအလင္း
သီတင္းကၽြတ္ လျပည့္ေန႔ (၂၀၁၅)

Sunday, October 4, 2015

ငါျဖင့္ သိမ္းပုိက္မိခဲ့ပါေသာ......ေနရာတစ္ခု


                     ThanThan Sein's photo.

အျမတ္တႏုိး ျဖစ္လြန္း တဲ့အရာေတြ ဟာထိန္းသိမ္းရန္ခက္ခဲစြ…..
လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၂ ႏွစ္က ေနရာတစ္ခု….ဘဝ တစ္ဆစ္ခ်ဳိးေစခဲ့ေသာ….
ဘဝ ရဲ႔ အုိေအစစ္ တစ္ခု လုိဆုိတာ….အတိတ္ နဲ႔ ႏႈိင္းႏႈိင္း……..အနာဂတ္နဲ႔ ယွဥ္ယွဥ္……ရင္ထဲ မွာ ေတာ့ေအးျမ မႈသာက်န္ရစ္…တာ အမွန္..။
ဒီ AIT သြားမယ္ဆုိတဲ့ အခ်ိန္က်ေတာ့ AIT Alumnus Card ကုိျပန္ရွာမေတြ႔ ….ေတာ့..။ ပုံ ထဲက ဒီေက်ာင္းသားကဒ္ေလးသာ ထြက္လာခဲ့တာ……။
ကၽြန္မ တုိ႔ေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြဟာ Alumnus Card နဲ႔ဆုိရင္ AIT Alumnus အက်ဳိးခံစားခြင့္ေတြရွိသတဲ့..။
AIT Hotel မွာ တည္းရင္ ၂၅% ေလွ်ာ့ေပးပါ့မယ္ တဲ့..။ AIT Golf ကြင္းမွာ ကစားခြင့္.. Swimming Pool မွာေရကူးခြင့္ ရွိုပါတယ္..။
၂၀၁၁ ဂ်ဴလုိင္က ကၽြန္မ မဟာစရကၡန္ တကၠသုိလ္ မွာ အလုပ္လုပ္ေနရင္း ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ဘုရား ကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံ သုိ႔ပင့္ေဆာင္ စဥ္ မွာ ကၽြန္မ ဒီအခြင့္အေရး ကုိ ခံစားခြင့္ႀကဳံပါတယ္..။
ျမန္မာ အသင္းရဲ႔ Activity အျဖစ္ ဆရာေတာ္ကုိ ပင့္ေဆာင္လုိေၾကာင္း ၊ အခန္း ၂ခန္း ရရွိ လုိပါေၾကာင္း Email ပုိ႔ထားလုိက္တာ..။
၂ ညစာ၂ခန္းဆုိေတာ့ တစ္ည ၁၂၀၀ ဘတ္ နဲ႔ ဆုိ ဘတ္ ၄၈၀၀ ေပးေခ်ရမွာ….. AIT Alumnus Card ေၾကာင့္ ဘတ္ ၃၆၀၀ သာ ေပးေခ် လွဴဒါန္း ခဲ့ရပါတယ္..။
ကၽြန္မ ရဲ႔ ဆရာေတာ္ဘုရားေခတၱသီတင္းသုံးရာ ေက်ာင္းအလွဴ ထဲ မွာ AIT သည္ ကုသုိလ္ ရွယ္ယာ ပါဝင္ခဲ့သည္ပဲ..။
၂၀၁၁ ေအာက္တုိဘာလ ထဲမွာ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ခဲ့တာ ရက္ေပါင္းၾကာရွည္ စြာ ….အိမ္တလုံးစာအျမင့္ နစ္ျမဳပ္ေနေသာ ဓာတ္ပုံမ်ား ကုိ မၾကည့္ရက္ ရက္..ၾကည့္ခဲ့ရတာ…။
၂၀၁၂ ေမ မွာ ကၽြန္မ တစ္ခါ ျပန္တည္းေတာ့ AIT Hotel ပထမ ထပ္မွာ ေနရာရပါမယ္… အင္တာနက္ မရပါ..။ဆုိေသာ အီးေမးလ္ ျပန္စာ ကုိ ရပါတယ္..။ေအာက္ဆုံးထပ္သည္ ေရျဖင့္ပ်က္စီးခဲ့ၿပီ……။
ကၽြန္မ တုိ႔ ဘြဲ႔ ယူစဥ္ က ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲ တြဲ လ်က္ သီခ်င္းသံႏွင့္ အတူ ဆင္းေလွ်ာက္ကာ ခန္းမ ထဲ ဝင္ခဲ့ရေသာ ေကာေဇာ နီအုပ္ထားသည့္ေလွကား သည္ မာေက်ာ မဲေျပာင္ေနသည့္ သံမံ တလင္းျဖစ္လ်က္ ေတြ႔ရေတာ့ ကၽြန္မ ရင္ထဲမွာ ကတုန္ ကယင္..။
ေပါင္မုန္႔ေကၽြးခဲ့ေသာ ကန္ထဲက ဧရာမ ငါး ေတြ မရွိရွာေလေတာ့…။
စက္ဘီးျဖတ္စီးခဲ့ ေသာယုဇန ပန္းရုံ စည္းရုိးတန္း က ေရ အျမဳပ္မွာ ဆုတ္နစ္ ေသဆုံးခဲ့ပါပေကာ…။
ကၽြန္မ တုိ႔ ရဲ႔ စိတ္ကူးဥာဏ္ စုစည္းရာစာၾကည့္တုိက္…။ဗုဒၥၵဘာသာ ဘုရားခန္း ။ ေက်ာင္းတက္ရာ FEBT Lab…..
ဆက္လက္ ၍ ရင္ဆုိင္ ႏုိင္စြမ္းမရွိေသာကၽြန္မ မွာ နာက်င္လွစြာ ေက်ာင္းထဲသုိ႔ လုံးဝေျခဦးပင္မလွည့္ လွည့္ျပန္ ခဲ့ ပါေတာ့တယ္..။
၂၀၁၃ မွာ ေရာက္ေတာ့ စာၾကည့္တုိက္ ထိၾကည့္ႏုိင္ခဲ့..သုိ႔ေသာ္ Thesis မ်ားေပ်ာက္ဆုံး ေနတဲ့ သံမံတလင္းၾကမ္းျပင္…..ကုိ ေတြ႔ရဆဲ…ဆုိေတာ့မေပ်ာ္ႏုိင္။
တကယ္ေတာ့လည္း …သက္မဲ့ အရာမ်ားသည္ စကားမေျပာပါ..။
ကၽြန္မ တုိ႔ ရဲ႔ ရင္ထဲက (တဏွာ+မာန+ဒိ႒ိ) ကစကားေျပာေန ေလတယ္ဆုိတာ ကၽြန္မ ရိပ္မိခဲ့ပါတယ္..။
ငါ့ေက်ာင္း ေလ…ငါ့ေနရာေပါ့..ငါ့သူငယ္ခ်င္းေတြ ရွိခဲ့တာ….. စတဲ့ငါ ျဖင့္ တြယ္တာရစ္ေႏွာင္….ထုံးဖြဲ႔..။
ငါ စေကာလားရွစ္ရခဲ့တာ..ငါဘြဲ႔ရခဲ့တာ ဆုိေသာ မာန ..အတၱမာန တုိ႔ျဖင့္ အတိတ္က ေဆာင္းခဲ့ေသာ ေရႊ ထီးကုိ ျပန္လည္ ၾကည့္ခ်င္ျခင္း လည္း ပါပါမယ္..။
ေရ..ေျမ..ေတာ ေတာင္ ဆုိတာက
ဓာတ္ႀကီးေလးပါး အစုအေဝး..ေဖာက္ျပန္ ပ်က္စီးတတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ်က္ မႈသည္ ရုပ္တရား ပါတကား..။
ေလာက ထဲ မွာ တည္ၿမဲေသာ ..ခုိင္ခန္႔ ေသာ အရာ....မေျပာင္းမလဲ တည္ရွိပါေသာ အရာ ဘယ္ မွာ ရွိပါမည္နည္း..။
ပ်က္စီးျခင္း မွာေတာင္…World Trade Center ၿပဳိလဲ ခဲ့တယ္…။Nepal Land Mark ငလ်င္ မွာၿပဳိက် ခဲ့တယ္..။
ကၽြန္မ ဘာမွ မခံစားရ….။
AIT ေရနစ္ေတာ့ ဝမ္းနည္း တယ္..ေၾကကြဲ တယ္…။
ဘာလုိ႔လဲ.......ငါျဖင့္ ဖက္တြယ္ ခဲ့သကုိး..။
ဒါဆုိ ဆင္းရဲျခင္းအေၾကာင္း သည္ ငါ..ငါ့ဥစၥာ လုိ႔ ထင္မွတ္မွားမႈေၾကာင့္ေပါ့…။
ငါဆုိေသာ ဒိ႒ိႀကဳိးျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ တြယ္ရစ္..
ျဖတ္ရန္ခက္ခဲ လွသေပါ့..။
ငါ..ငါ့ဥစၥာ အျဖစ္ မသိမ္းပုိက္ခဲ့ ရင္ ခံစားတတ္ပါတယ္ ဆုိေသာ ႏွလုံးသား သည္ တုတ္တုတ္ မွ်ပင္လႈပ္မည္ မဟုတ္..။
ဒီတရား ကုိ ႏွလုံးသြင္းရင္း ကာကြယ္ ေဆးထုိးကာ ကၽြန္မ ခ်စ္ခဲ့ပါေသာ AIT သုိ႔ ကၽြန္မ သြားပါ အုံးမယ္..။
ဟုိေရာက္တဲ့အခါ က်ရင္ေတာ့ လြမ္းေနျခင္းျဖင့္ မေမ့မေလ်ာ့ မေပါ့မဆ...သတိပ႒ာန္ စိတ္ေနမွန္ျဖင့္ အခုလုိ …….
ဆင္ျခင္ မႈကုိ သတိရ မိပါေစၾကာင္းလည္းဆုေတာင္း မိပါရဲ႔.. ရွင္..။

ေမတၱာျဖင့္
သစၥာအလင္း

Wednesday, September 30, 2015

ေမတၱာ မဲ့ေသာ ဓါး ပါးစပ္မ်ားThanThan Sein's photo.
 
ဒီေန႔ မနက္ ဘုရားရွိခုိးတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဘုရားရွင္ ရဲ႔ လကၡဏာေတာ္ (၃၂) ပါးဘုရားရွိခုိး ကုိ ၾကည္ညုိရင္း အပုိဒ္၁၇ မွ----သြားေတာ္ (၄၀) ေစ့၍ သြားေတာ္မက်ဲ သိပ္သဲ ေစ့စပ္ ေၾကာင္း ကုိ ဆင္ျခင္ မိပါတယ္..။
**ကုန္းတုိက္စကား ၊ က်ဥ္ေရွာင္ရွား ၍
ကြဲျပားမကပ္ ၊ ၾကားေစ့စပ္ သျဖင့္
ေစ့စပ္ၿပီးကုိ ၊ ၿမဲေအာင္ဆုိခဲ့
ထုိကုသုိလ္ေတာ္ ၊ ႏႈိးပင့္ေဆာ္ ၍
သြားေတာ္ေလးဆယ္ ၊ျပည့္ျဖဳိးၾကြယ္ လ်က္
ေသးသြယ္ စိပ္စိပ္ ၊သိပ္သိပ္ထူထဲ
မက်ဲသြားမွာ ၊ လကၡဏာျဖင့္
ညီညာ ျမဲစြဲ ၊ သူပင္ခြဲလည္း
မကြဲၿပဳိႏုိင္ ၊ ၾကံ့ခုိင္ေစ့စပ္
ပရိသတ္သာ ၊ ရွိေတာ္မူပါေသာျမတ္စြာ ဘုရား ၊ ျမတ္စြာဘုရား ။
ဒီ ဘုရားရွိခုိးကုိ ဆင္ျခင္ ပူေဇာ္တတ္ လွ်င္ ရုပ္လကၡဏာ ကုိ လူကဲခတ္တတ္၊ ႏုိင္ေၾကာင္း ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး က မိန္႔ေတာ္မူဘူးပါတယ္..။
ဘုရားရွင္ ရဲ႔ စကားသစၥာ ေၾကာင့္ ႀကံ့ခုိင္ေစ့စပ္ ပရိသတ္ ေတြ ဟာ လမင္းႀကီး ကုိ ၾကယ္ မ်ား ဝန္းရံ သလုိ ထာဝစဥ္ တင့္တယ္ ေနေတာ့တာ ပါတဲ့..။
ကၽြန္မ ရဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ မွာ လွပ ညီညာေသာသြားေလး ေတြ ျဖဴေဖြး ေနေသာသူမ်ားေတြ႔ျမင္တုိင္း အားက်စိတ္ နဲ႔ ေငးေနမိဘူးပါတယ္..။
ကၽြန္မ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ ရဲ႔ ေမတၱာမဲ့ေသာ ဓါးပါးစပ္ေတြ ေၾကာင့္ထိရွ နာၾကင္ ခဲ့ ပါလွ်င္လည္း ကုိယ့္ရဲ႔ မလွပခဲ့ေသာအတိတ္ကုိ ဆင္ျခင္လ်က္ အျပစ္မယူမိေအာင္ႀကဳိးစားရပါတယ္..။
အတိတ္ ဘဝ ေတြ မွာ အဘယ္ မွ် ကုန္းတုိက္ခဲ့ေလသည္ မသိ..။ ခ်စ္ျခင္းေတြကုိ ေကြကြင္းေစခဲ့သည္ မသိ..ကၽြန္မ အတြက္ ထာဝစဥ္ တစ္ဒုိင္းဒုိင္းေျပးေနရသည္ မွာ သြားဘက္ဆုိင္ရာေဆးကုခန္းမ်ား သာျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္..။
ႏႈတ္စကားတစ္ခု ေၾကာင့္ ေလာင္ၿမဳိက္ခံစား ရရွာေသာ လူသားေပါင္းမ်ား စြာ ရဲ႔ ပရိေဒဝ မီးမ်ား ကုိ တတ္နုိင္သမွ် သိမ္းဆည္းရေလေအာင္ ကၽြန္မ ဒီစာ ကုိ ေရးမိပါတယ္..။
အကုသုိလ္ တရားဆုိတာ ကုိယ္က မလုပ္မိေအာင္ဆင္ျခင္ ႏုိင္ေသာ္လည္း ကုိယ့္ကုိ ျပဳမူလာခဲ့လွ်င္ ဘယ္လုိ တုန္႔ျပန္ရမယ္ ဆုိတာ အလြန္အေရးႀကီး လွပါတယ္..။
မဟုတ္မမွန္တဲ့စကားေတြေျပာဆုိၿပီး တစ္ဦး ႏွင့္တစ္ဦး ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြၾကား မွာ ကုန္းေခ်ာ ၊ကုန္းတုိက္ျခင္း ၊ ၾကမ္းတမ္းစြာ ေျပာဆုိၾကျခင္း ၊ သိမ္ဖ်င္းေသာ စကားမ်ားကုိ အခ်ိန္အကုန္ခံေျပာဆုိေနမယ္ဆုိလွ်င္ ေျပာသူရဲ႔ ႏႈတ္ ပါးစပ္ မွာ ေမတၱာ ကင္းမဲ့ေနတာ ထင္ရွား လွပါတယ္..။
ေမတၱာ ကင္းမဲ့ေနေသာ သူရဲ႔ ႏႈတ္ပါးစပ္ ဟာ အလြန္ ထက္ျမက္ ေနတဲ့ ဓါးတစ္လက္ နဲ႔ အတူတူ ပါပဲ ။ ( အေနာ္မာ -ေမတၱာမဲ့ေသာဓါးပါးစပ္မ်ား စာ ၆၈) မွာ ေဖၚျပထားတာကုိ ကုိး ကားေဖၚျပပါရေစ..။ အေနာ္မာ က အရွင္ေသာဘိတာဘိဝံသ ( ခ်မ္းေျမ့ရိပ္သာ ေက်ာင္း ) နဲ႔ ေမးျမန္း ထားတာ.. ဆရာေတာ္ ရဲ႔ တရားက မွတ္သားလုိက္နာဘြယ္ ပါ..။
((( ပါးစပ္ဆုိတာ စားသုံးျခင္း ။စကားေျပာျခင္း အလုိ႔ ငွာ သာ အသုံးျပဳၾကပါတယ္..။ ဘယ္ အရာမဆုိ စိတ္က အဓိက ပဲ မဟုတ္ပါလား ။ တရားအားထုတ္ တဲ့ေနရာမွာလည္း ဘယ္လုိ နည္းနဲ႔ ပဲအားထုတ္ အားထုတ္ အဓိက ကေတာ့ သတိပါပဲ ၊
****စကား ရဲ႔ အခ်ဳပ္ က ကတိ ၊
****တရား ရဲ႔ အခ်ဳပ္က သတိ ။။။။။။။။။………………………ျဖစ္ပါတယ္ ..။
ဒုစရုိက္ဆုိတဲ့ မေကာင္းမႈေတြကုိ ေျပာရရင္ ကံသုံးပါးလုံးပါဝင္ေနပါတယ္….။
ကာယဒုစရုိက္ (၃)ပါး
(၁) သက္ရွိသတၱဝါကုိသတ္ျခင္း
(၂) သူတပါး ပစၥည္းကုိ မေပးပဲ ယူျခင္း
(၃) မက်ဴးလြန္ ထုိက္ေသာ မိန္းမ ၊ေယာက်ၤား တုိ႔ ၌ က်ဴးလြန္ ျခင္း ၊
ဝစီ ဒုစရုိက္ (၃)ပါး
( ၄) မမွန္ကန္ေသာ စကားကုိေျပာဆုိျခင္း
(၅) ကုန္းေခ်ာ ၊ကုန္းတုိက္ျခင္း
(၆) ၾကမ္းတမ္းစြာ ေျပာဆုိျခင္း
(၇) အဖ်င္စကား ကုိေျပာဆုိျခင္း
မေနာဒုစရုိက္ (၃) ပါး
(၈) သူ႔ ဥစၥာကုိ မိမိ ဥစၥာ ျဖစ္လုိ ၍ ႀကံစည္ျခင္း
(၉) သူတစ္ပါးကုိ ပ်က္စီးေစလုိျခင္း
(၁၀) မွားေသာ အယူရွိျခင္း
ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေကာင္းေသာ ဝစီကံ ျဖစ္ဘုိ႔ဆုိရင္ ေကာင္းေသာ မေနာကံ ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္..။ ေကာင္းေသာမေနာကံ မရွိတဲ့ အတြက္ ဝစိဒုစရုိက္ဆုိးေတြ ထြက္ေပၚ လာတတ္တာ လုိ႔ ေဟာၾကား ေတာ္မူပါတယ္..။)))
ဒီတရားကုိ ဖတ္ရႈ ၿပီးေတာ့ *ေမတၱာမဲ့ေသာ ၊ ဓါးပါးစပ္* ရဲ႔ ေနာက္ကြယ္ ကမေနာကံ သည္ မွားေသာအယူ ျဖင့္ မည္ မွ် အေမွာင္ဖုံး ေနတယ္ ဆုိတာ သိရွိနားလည္ ရပါတယ္..။
သူကအေျပာ မတတ္ တာပါ ဟု ဆုိေသာ္လည္း ေမတၱာ ကင္းမဲ့ ေနတာကေတာ့အထင္အရွားပါ..။
သူတစ္ပါး ရဲ႔ ႏွလုံးသား ေတြ ရွက္ရြံ႔ စုိးထိတ္ သြားေစလုိက္မယ္..။
သိမ္ငယ္ နိမ့္က်သြားေစမယ္..။
ငုတ္လွ်ဳိးေခါင္းငုံ႔ သြားေစမယ္..။
ငါ့ထက္ ေတာ့ဘယ္ နည္းနဲ႔ မွ မသာေစရဘူး..။
အားလုံး ရဲ႔ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ေတြ င့ါ ထံစုစည္းလာေစဘုိ႔ ဒင္းကုိ အပုပ္ခ်ရမယ္ ၊။။။။ ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ သည္ စကားလုံး တုိင္း ရဲ႔ ေစစားခ်က္ ေတြ ပါပဲ..။
ကံ အက်ဳိး ေပးကုိ ဆင္ျခင္ တတ္ေသာ ကၽြန္မ ကေတာ့ သြားမညီ ညာ ခဲ့ တဲ့အတိတ္ျဖင့္ ဝဋ္ေၾကြး တရားမ်ားကုိ ေၾကေအာင္ဆပ္ပါအုံးမယ္..။
ခႏၶာ ငါးပါး ရဲ႔ ျဖစ္ပ်က္ ကုိ ရႈမွတ္ေနသူ ျဖစ္လုိ႔ လည္းကၽြန္မ အားေျပာသမွ် ေတြကုိ ပုံရိပ္ မထင္ ေရေပၚအရိပ္ ေရးသလုိ စိတ္ မွာမထင္ ေပ်ာက္ပ်က္ ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္..။
ဝစီဒုစရုိက္ မွန္းမသိရွာေလပဲ ကံ အသစ္ ယူကာ ကၽြန္မ အတြက္ ဝဋ္ေၾကြး ဆပ္ေပး ေနသူ မ်ားကုိ ေက်းဇူးတင္စြာ ကရုဏာ ထား၍ ေမတၱာ ထားႏုိင္ရန္ ႀကဳိး စားရမည္ မွာ ကၽြန္မ တာဝန္ ပဲ မဟုတ္ပါလားရွင္..။
က်မ္းကုိး === စာေရးသူ အေနာ္မာ ရဲ႔ ေမတၱာ မဲ့ေသာဓါးပါးစပ္မ်ား ကုိ ကုိးကားေရးသားအပ္ပါတယ္ ..။ 

ေမတၱာျဖင့္
သစၥာအလင္း

Monday, August 31, 2015

ဘဝ အုိအုိ ေနညုိခ်ိန္ အတြက္ Que Sera Sera

ThanThan Sein's photo.

လူ႔ေလာက ထဲကုိ မသိျခင္း မ်ားစြာ ျဖင့္ေယာင္လည္ လည္ ေရာက္ရွိ လာခဲ့ေသာကၽြန္မ တုိ႔ဟာ အရာရာကုိ သိလုိစိတ္မ်ား ျပင္းျပထက္သန္ ခဲ့တာ မဆန္းလွဘူးေပါ့..ေလ။
အဲဒီ သိလုိ စိတ္မ်ားစြာ ထဲမွာ ေရွ႔ ဘာဆက္ျဖစ္မွာလဲ ဆုိ တဲ့ ေရာက္မလာေသာအနာဂတ္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ စိတ္ကူး ယဥ္ ရတာဟာ လူတုိင္းလုိ လုိ ပါပဲ..။
အနာဂတ္ မွာ ဘာေတြ ျဖစ္လာမလဲ ဆုိတာ ကုိ ေခါင္းစဥ္တပ္ထားတဲ့ ကၽြန္မ တုိ႔ငယ္ငယ္ က Que Sera Sera ဆုိတဲ့ Spanish သီခ်င္းေလးကုိ လူတုိင္းမွတ္မိၾကမယ္ ထင္ပါတယ္..။
စပိန္ ဘာသာက အီတလီ ဘာသာ နဲ႔ ဆင္တူ တာေတြအမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ဥပမာ Que Ore ဆုိတာ ဘယ္ အခ်ိန္ လဲ လုိ႔ ေမးတာမ်ဳိးေပါ့..။ Que Sera Sera ဆုိတာ ဘာျဖစ္မွာလဲ ..ဘာေတြ ျဖစ္လာမွာလဲ ဆုိတာ မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။
မိန္းမငယ္ေလးတစ္ဦးဟာ သူကေလးဘဝ တုံးမွာ သူမရဲ႔ အေမ့ ကုိေမးၾကည့္တယ္..
*အေမ ရယ္ သမီးႀကီးလာရင္ေလ သိပ္ ေခ်ာတဲ့ မိန္းမလွေလး ျဖစ္မွာလား ၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္ ဝတဲ့ သူ ျဖစ္လာမွာလာ* ေမးတာေပါ့..။
အေမ ကျပန္ ေျဖတယ္…*သမီးရယ္..ျဖစ္လာမွာ ဟာျဖစ္လာမွာ ပဲေပါ့..အနာဂတ္ ဆုိတာ ငါတုိ႔ မပုိင္ဆုိင္ပါဘူး*တဲ့..။
ေနာက္ အဲလုိ သိခ်င္လြန္း တဲ့ကေလးမေလးဟာ ခ်စ္သူရလာေတာ့လည္းခ်စ္သူ ကုိေမးျပန္တယ္..။ *ခ်စ္သူေရ..ကၽြန္မ တုိ႔ ရဲ႔ အနာဂတ္ ဟာ လွပ တဲ့ သက္တန္႔ ေတြ ဟာ မုိးရြာ ၿပီးစ ဆည္းဆာ ခ်ိန္မွာ ေစာင့္ႀကဳိ ေန မွာ လား ။ အဲလုိ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ေကာင္းတဲ့ေန႔ရက္ေတြ ကုိ ငါတုိ႔ လက္တြဲ ၿပီး ျဖတ္သန္းရမွာလား* ေမးပါတယ္..။
အဲဒီအခါ သူ႔ခ်စ္သူ ဟာ အေမ့လုိပဲျပန္ ေျဖခဲ့ပါတယ္..။*အခ်စ္ရယ္..ျဖစ္လာမွာ ဟာျဖစ္လာမွာ ပဲေပါ့..အနာဂတ္ ဆုိတာ ငါတုိ႔ မပုိင္ဆုိင္ပါဘူး*တဲ့..။
အဲလုိ နဲ႔ ၾကီးျပင္းရင့္က်က္ လာတဲ့ကေလးမေလးဟာ တေန႔ မွာ သူကုိယ္တုိင္ အေမ ျဖစ္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဒီေမးခြန္းကုိ သူက မေမးေတာ့ဘူး။သူဟာ ေလာက ကုိ နားလည္ တဲ့သူျဖစ္ခဲ့ၿပီ..။
သုိ႔ေသာ္ သူ႔ သမီး ေလးက သူငယ္ငယ္ ကလုိ ေမးတာကုိောတ့ႀကဳံ ေတြ႔ ရျပန္တာပါပဲ..။ ဒီေတာ့ သူ႔ ရဲ႔ အေျဖ ဟာ မိတၱဴ ကူးခ်တာ မ်ဳိးမဟုတ္ ပဲ ဘဝ ေပးအသိ နဲ႔ ယွဥ္ တဲ့ အေျဖ ပဲ ျဖစ္ ေနတာ..။
*ခ်စ္ေသာ သမီးေလးရယ္..ျဖစ္လာမွာ ဟာျဖစ္လာမွာ ပဲေပါ့..အနာဂတ္ ဆုိတာ ငါတုိ႔ မပုိင္ဆုိင္ပါဘူး* ဆုိတဲ့ မရုိး ႏုိင္ေသာအေျဖ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္..။
ကၽြန္မ မွာလည္း ဘဝရဲ႔ အနာဂတ္ကုိ ေမွ်ာ္ေငးတမ္းတတဲ့အခါ ဒီသီခ်င္း ေလးကုိ အမွတ္ရမိေလ့ရွိပါတယ္..။
ကၽြန္မ ကေတာ့ ဒီသီခ်င္းေလးထဲကလုိအေမ ေနရာ ေရာက္ရတဲ့အခါ…. သီခ်င္းထဲကလုိ ေတာ့မဟုတ္ …ပဲေျဖခ်င္မိပါတယ္။
တရားအလုပ္လုပ္ တဲ့အခါ..အနာဂတ္ဆုိတာ လက္ရွိ ဘဝ ပစၥဳပၸန္ ရဲ႔ အက်ဳိးဆက္ ပုံ ရိပ္မ်ား ျဖင့္ ထုိက္သင့္သေလာက္ ထုဆစ္ႏုိင္တယ္ ဆုိတာ သိ လာခဲ့ပါတယ္..။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ရဲ႔ အဆုံးအမ ေၾကာင့္ လည္း ဘဝဆုိတာ ရဲ႔ အေၾကာင္းအက်ဳိးကုိ သိရွိခဲ့နားလည္ခဲ့ က်င့္သုံးလုိက္နာ ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္..။
*အခုေတြးေသာ စိတ္ကူး အမ်ုိးအစားသည္ အနာဂတ္ ဘဝ အတြက္မ်ဳိးေစ့ျဖစ္ပါသည္။
*အခ်ိန္တုိင္း ေတြးေနရင္း ဘဝေျပာင္းေနသည္။
*အက်ဳိးကုိ ပြားလုိ႔ မရ အေၾကာင္းကုိတည့္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရမယ္..။
*အရင္က ေကာင္း လုိ႔ အခုေကာင္းသည္ ။အခုေကာင္းလွ်င္ ေနာင္ေကာင္းပါလိမ့္မည္ ။
စတဲ့ လမ္း ညႊန္ ခ်က္မ်ားသည္ * Que Sera Sera ,The future not ours to see * ထက္ေတာ့ သာလြန္ လိမ့္မယ္ ဆုိတာ ကၽြန္မ ေတာ့ ယုံၾကည္ေနမိပါတယ္..။
တစ္ခါ တစ္ခါ ဝိပႆနာ အားထုတ္ေသာ ေယာဂီမ်ားက စီးပြားက် မွာလည္းေၾကာက္တတ္ၾကပါေသးတယ္…။
တရား အားထုတ္ ဘုိ႔ အတြက္အခ်ိန္ ေပးရဲေသာ သတၱိ…။
ကုသုိလ္ တရားအတြက္ အခ်ိန္ ေပးရဲေသာသတၱိ သည္ ႏုံ႔ နဲ႔ လြန္းစြ.ပါတကား။
အသက္ႀကီး ရင္ ဘယ္ သူက ေကၽြးထားမွာလဲ..။
ေနမေကာင္း ရင္ ဘယ္သူကျပဳစုလုပ္ေကၽြး မွာလဲ..။
ေဆးခန္းကုိ တစ္ေယာက္တည္းသြားရမွာလား စတဲ့ ေမးခြန္း ေတြဟာ အသက္ ၅၀ေက်ာ္လာကတည္းက ခ်ိမ္းေျခာက္ ေနေသာ * Que Sera Sera မ်ားစြာ…။
ဒီေတာ့လည္း ဝိပႆနာ တရားျပဆရာ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ဘုရားသည္…. Whatever will be will be ရယ္လုိ႔ မေျဖပါ..။ တိက်ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ျဖင့္ တိက် စြာ ေျဖၾကားေပးခဲ့ပါတယ္..။
• မ်က္ေစ့ တစ္ကမ္း ၊ လက္တစ္လွမ္း အတြင္း မွ လူတစ္ဘက္သား မ်ားစြာကုိ ကုသုိလ္ ၊ပညာ၊ ဥစၥာ တုိးတက္ေအာင္ ဘာလုပ္ေပးရမလဲ အၿမဲ စဥ္းစားၿပီး လုပ္ကုိင္ ျဖည့္ဆည္းေပးေနရပါမယ္..။
• တစ္ဘက္သားေပ်ာ္ေအာင္ ၊ စိတ္ခ်မ္းသာ ၊ကုိယ္ခ်မ္းသာ ရွိေအာင္ေစာင့္ေရွာက္ေပ်ာ္ တဲ့ ၊ အေပးနဲ႔ ေပ်ာ္ တဲ့ သတၱိ ႏွလုံးသားမွာ ရွိေနပါေစ..။ တဲ့..။
ဒါဆုိ အနာဂတ္ မွာ အုိဇာတာ မေကာင္းမွာေတြးပူမေနပါနဲ႔ ေတာ့ တဲ့..။ ထုိထုိ ေသာကုသုိလ္ မွ သည္ မဂ္ဥာဏ္ ၊ဖုိလ္ ဥာဏ္ကုိ လက္လွမ္း မီကာ တဏွာ အစပ္ျဖတ္ႏုိင္ၾက လိမ့္မယ္ ဆုိတာ ကၽြန္မ ကေတာ့အေသအခ်ာ ယုံၾကည္မိပါတယ္..။ The Future must be ပါရွင့္။


ေမတၱာျဖင့္
သစၥာအလင္း


Monday, August 10, 2015

ပင္ကိုဥာဏ္နံုနဲ႔သူမျဖစ္ေအာင္ ႏွင့္ ပါရမီ (၁၀) ပါး

ကၽြန္မ ရဲ႔ ဓမၼမိတ္ေဆြ တစ္ဦးက ေနၿပီးဘဝ...ဘဝေတြမွာ က်င္လည္ေနရတုန္း ပင္ကိုဥာဏ္နံုနဲ့ရသူမျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုပါရမီေတြ ျဖည့္က်င့္ရမလဲ။ ေဆာင္းပါးေလးေရးေပးပါလုိ႔ ေတာင္းဆုိလာတာနဲ႔ ဒီစာစုေလးကုိေရးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္..။
ပါရမီဆုိတဲ့ စကား လုံးကုိ လယ္တီဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီး ရဲ႔ "ဥတၱမပုရိႆ ဒီပနီ" က်မ္းမွ ထုတ္နႈတ္ထားတာကေတာ့
ပါရမီ = ျမတ္ေသာ ဘုရားေလာင္း စေသာ သူေတာ္ေကာင္း တို႔၏ ကုသိုလ္ကံ တရားစု၊ နိဗၺာန္ဟူေသာ တဖက္ကမ္းသို႔ ေရာက္ေစတတ္ေသာ ကုသိုလ္ကံ တရားစု။ ရယ္လုိ႔ ေဖၚျပထားပါတယ္..။

ပုံပါ စာသားေလးအတုိင္းကေတာ့ေက်းဇဴးေတာ္ရွင္ ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ဘုရား ရဲ႔ ပါရမီ၁၀ပါး သရုပ္ျပပုံေလးျဖစ္ပါတယ္..။ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ကေတာ့ ပါရမီကုိ အုိနာေသဖက္ကမ္း မွ အုိနာေသ လြတ္ရာဖက္ကမ္းသုိ႔ေရာက္ေစေသာ အလုပ္လုိ႔ ဖြင့္ဆုိထားပါတယ္..။

ကၽြန္မတုိ႔ အားလုံး ရဲ႔ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ျမတ္စြာ ဘုရား သည္ သာမန္ လူ ဘ၀ ကေန ၃၂ပါးသမုိက္ထားေသာ ေယာကၤ်ားျမတ္တုိ႔ ရဲ႔ လကၡဏာေတာ္ တုိ႔ နဲ႔ ျပည့္စုံေသာ ဘုရားအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေစခဲ့တာ ဒီ ပါရမီ ၁၀ပါး ကုိေလးသေခ်ၤ ကမာၻတစ္သိန္း တုိင္ေအာင္ ဘ၀အဆက္ဆက္ ျဖည့္က်င့္ခဲ့လုိ႔ ပဲဆုိတာကုိ ဒီသရုပ္ေဖၚပုံေလး နဲ႔ ရွင္းလင္းျပပါတယ္..။

ပါရမီ (၁၀) ပါး ေတြကေတာ့
၁။ ဒါနပါရမီ= ပစၥည္းဥစၥာ၊ ကုိယ္အဂၤါႏွင့္ အသက္ကိုစြန္႔လွဴၿခင္း။

၂။ သီလပါရမီ = ငါးပါသီလ၊ ရွစ္ပါးသီလ စသည္တုိ႔ကို ေစာင့္ထိန္းၿခင္း။

၃။ ေနကၡမၼပါရမီ = လူ႔ေဘာင္ေလာက ႏွင့္ ကာမဂုဏ္အာရံုမ်ားကို စြန္႔လြတ္ေတာထြက္၍ ရေသ့ရဟန္းၿပဳၿခင္း။

၄။ ပညာပါရမီ = ေလာကီပညာ ေလာကုတၱရာ ပညာတုိ႔ကို သင္ယူဆည္းပူး က်င့္ၾကံၿခင္း၊ သူတစ္ပါးတုိ႔အား သင္ၿပေပးၿခင္း။

၅။ ဝီရိယပါရမီ = မိမိအက်ိဳး၊ သတၱဝါမ်ား အက်ိဳးအတြက္ သက္စြန္႔ၾကိဳးပမ္းကာ အစြမ္းကုန္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ၿခင္း။

၆။ ခႏၱီပါရမီ = ေဒါသမထြက္၊ စိတ္ပ်က္ အားငယ္မႈမရွိ၊ မြန္ၿမတ္ၾကည္ေအးစြာ အေလ်ာ့ေပး၍ သည္းခံၿခင္း။

၇။ သစၥာပါရမီ = မုသားမေၿပာ၊ သူတစ္ပါးအားမထိခိုက္ေစပဲ မွန္ကန္ေၿဖာင့္မတ္စြာ ေၿပာဆုိလုပ္ကိုင္ၿခင္း။

၈။ ေမတၱာပါရမီ = သတၱဝါမ်ားကို မိမိႏွင့္ ထပ္တူၿပဳ၍၊ ခ်စ္ခင္ကာ အမ်ားခ်မ္းသာ ေကာင္းစားရန္ေဆာင္ရြက္ၿခင္း

၉။ အဓိဌာန္ပါရမီ = တစ္စံုတစ္ခုေသာ ေကာင္းမႈကုိၿပဳလုပ္ရန္ စိတ္ၿဖင့္ဆံုးၿဖတ္ၿပီးေနာက္ဆံုးၿဖတ္သည့္အတုိင္း ေအာင္ၿမင္ေအာင္ၿပဳလုပ္ၿခင္း

၁၀။ ဥေပကၡာပါရမီ = သတၱဝါတို႔အားမုန္းလည္းမမုန္း၊ ခ်စ္လည္းမခ်စ္၊ ဘက္မလုိက္ဘဲ မွ်မ်ွတတ အလယ္အလတ္တည့္မတ္စြာ စိတ္မတုန္လႈပ္ေအာင္ထားၿခင္း။ ရယ္လုိ႔ လည္းသိရွိႏုိင္ပါတယ္..။
ဆရာေတာ္အရွင္ဆႏၵာဓိက က အတုိခ်ဳပ္မွတ္သားႏုိင္ ေအာင္္ လကၤာေလးစီေပးထားပါတယ္..။
ဒါန၊သီလ
ေနကၡမၼ၊ ပညာ့
၀ိရိယာ။
ခႏၱီ၊သစၥ
ဓိ႒ာန၊ ေမတၱ
ဥေပကၡာ ။လုိ႔ အလြယ္ မွတ္မိေနေစပါတယ္..။ ဒီပါရမီ ေတြ ရဲ႔ အဓိပၸါယ္ ေတြအရဆုိရင္ သူတစ္ပါးကုိ ေလာကီပညာ ေလာကုတၱရာ ပညာတုိ႔ကို သင္ယူဆည္းပူး က်င့္ၾကံ ရာမွာ အားေပးျခင္း၊ကိုယ္တုိင္လည္းက်င့္ႀကံျခင္း။ သူတစ္ပါးတုိ႔အား သင္ၿပေပးၿခင္း။ ဆုိတဲ့ ပညာပါရမီ ျဖည့္က်င့္ေစရင္ ဘ၀ အဆက္ဆက္ တူေသာအက်ဳိးျဖင့္ ပင္ကိုဥာဏ္နံုနဲ့ရသူမျဖစ္ ေတာ့ ပါဘူး..။
ပညာသည္ ေရွ႔ျဖစ္မဲ့ အမွားအမွန္ကုိ ေ၀ဖန္ခြဲျခားတတ္တဲ့ အလင္း ကုိေဆာင္တတ္တာမုိ႔ အလင္းေရာင္ အလွဴ ေတြ လွဴ ခဲ့ရင္လည္း ဥာဏ္အလင္း၊ သစၥာအလင္းေတြ ထြန္းလင္းေစမွာျဖစ္ပါတယ္..။
ကၽြန္မ အေတြ႔အႀကဳံ အရ ေျပာရရင္…ကၽြန္မ ရဲ႔ သားသမီးေတြ ကုိ ပညာေရးအဆင္ေျပေအာင္တကၠသုိလ္ တက္ကတည္းက တရားစာအုပ္မ်ားလွဴဒါန္းခုိင္းပါတယ္..။ ေက်ာင္းအားရင္လည္း မိဘမဲ့ေက်ာင္းေတြ မွာ စာလုိက္သင္ခုိင္းပါတယ္..။ မိဘမဲ့ကေလးေတြအတြက္ ဗလာစာအုပ္ ေတြ လွဴခုိင္းပါတယ္..။ ကၽြန္မ က အေ၀းမွာ ေနရၿပီး တစ္ႏွစ္မွ တစ္ခါ သာျမန္မာျပန္လာနုိင္တာမုိ႔ ေသခ်ာေစတဲ့နည္း ေတြ ေပးရပါတယ္..။ ကုိယ္သိသလုိ သူမ်ားသိပါေစ..။ သိတဲ့ အတြက္အက်ဳိးရွိပါေစဆုိတဲ့ စိတ္ေစတနာေလးထည့္ေပးလုိက္တာ ေတာ္ေတာ္ေလး အဆင္ေျပလာ တာေတြ႔ရပါတယ္..။ သူတုိ႔ ေမာင္ႏွမ ႏွစ္ေယာက္လုံး ႏုိင္ငံျခားပညာသင္ စေကာလားရွစ္မ်ားလည္း ရၾကပါတယ္..။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ဘုရားသင္ေပး ဘူးတာကေတာ့ ပညာတတ္တဲ့ လူေတြ ၊ အသိပညာျပည့္စုံတဲ့သူေတြ ေတြ႔ရင္ မုဒိတာ တရားပြားေပးရမယ္..။ မနာလုိစိတ္တစ္စက္မွ မရွိရဘူး တဲ့..။ ပညာျပည့္စုံမႈကုိ ၀မ္းသာေပးရပါတယ္ တဲ့..။တခ်ဳိ႔ဆုိ အမွတ္မဲ့ ေျပာမိတာ..ဥာဏ္ကလည္းထုိင္းလုိက္တာ စာသင္ေပးမေနနဲ႔ ဆုိတာျမည္တြန္ေတာက္ တီးမိရင္ ကုိယ္လည္းဘ၀အဆက္ဆက္ ပညာမတတ္ျဖစ္ရပါေတာ့တယ္ တဲ့..။
အခု ေခတ္ ဆုိရင္လည္း ကုိယ္လည္းမသိပဲ နဲ႔ ေဒါက္တာဘြဲ႔ ဆုိတာအလကား ဘာမွ တတ္တာမဟုတ္ ဘူး..။စသည္ျဖင့္ ႏွိမ့္ခ်ေျပာဆုိၾကတာ သတိထားဘုိ႔ လုိပါတယ္..။ ကုိယ္ ကဘယ္လုိႀကဳိးစားႀကဳိးစား၊စာေတာ္ေသာ္လည္း ေဒါက္တာဘြဲ႔ မရျဖစ္တတ္ပါတယ္..။၀စီေဗဒ၊ထိတုိင္းရွ…တူေသာအက်ဳိးေပးတတ္ပါတယ္..။
ဆရာေတာ္ဘုရားသြန္သင္ဘူးတာကေတာ့…
ေန႔စား လူေတြ ေတြ႔ လားတဲ့..တစ္ေန႔စာ စီမံၿပီးလွဴခဲ့လုိ႔ တဲ့..။
လခစား ေတြေတြ႔လားတဲ့….တစ္လစာ..ေရတုိ..စသည္ျဖင့္အက်ဳိးမ်ားေအာင္ စီမံလွဴဒါန္းခဲ့လုိ႔ ပါတဲ့..။
ဒီလုိပဲ တစ္ႏွစ္စာ..တစ္ဘ၀စာ ..တစ္သံသရာ လုံးစာ အက်ဳိးမ်ားေစတဲ့အလွဴ ကေတာ့ ေရရွည္ခရီးမွာ မွန္ကန္တည့္မတ္တဲ့အသိဥာဏ္နဲ႔ ေရရွည္ေလွ်ာက္လွမ္းသြားေစႏုိင္ တဲ့ ဓမၼဒါန အလွဴ ျဖစ္ပါတယ္တဲ့..။
ဒါေၾကာင့္ အုိဇာတာေကာင္းခ်င္ရင္..တစ္သံသရာလုံးစာ ပညာအလင္း ရခ်င္ရင္ ဓမၼဒါန ေကာင္းမႈေတြ လုပ္ရပါမယ္တဲ့..။
ကုိယ္သိတဲ့ တရားအသိ တစ္ေၾကာင္း၊တစ္ဂါထာ၊ စာတစ္ပုဒ္၊ စာအုပ္တစ္အုပ္ စီဒီတစ္ခ်ပ္ကစလုိ႔ ကုိယ္သိသလုိ သိပါေစရယ္လုိ႔ ေစတနာ နဲ႔ ေပးလွဴတာ ဓမၼဒါန ပါ..။
တရားပြဲ ေတြ စီမံ လွဴဒါန္းတာမ်ဳိး..
စာသင္သားေတြ ကုိ ေထာက္ပ့့ံ လွဴဒါန္းတာ
ဓမၼသင္တန္းေတြ…မွာ လွဴဒါန္းတာေတြ..အႀကဳံး၀င္မွာပါ…။ ခ်ဲ႔ထြင္စဥ္းစားၾကည့္ပါေနာ္..။ ဓမၼစၾကာ တုိ႔ ပ႒ာန္းတုိ႔ ရြတ္ရင္ေတာင္ နာယူေနတဲ့ နတ္မ်ားအတြက္ ဓမၼဒါန ပါလုိ႔ စိတ္ညႊတ္လုိက္လည္းရပါတယ္..။
ဒီပါရမီ (၁၀) ပါးထဲက ပညာပါရမီ တစ္ခု ထဲကုိ ေရြးလုပ္ရမွာ ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး..။
ဆရာေတာ္ဘုရားသင္ၾကားေပးတဲ့နည္းကေတာ့ ..ေမတၱာ ပါရမီက စျဖည့္လုိက္ပါတဲ့..။
ေမတၱာ ပါရမီ ဆုိတာ သူတစ္ပါး ကုိ မုန္းတဲ့စိတ္မေပၚ ၊ အက်ဳိးလုိလားစိတ္ နဲ႔ ရင္ထဲမွာ စိမ့္ကနဲ ေအးကနဲ ျဖစ္မွ တကယ့္ေမတၱာျဖစ္တာပါတဲ့..။
ေမတၱာ ျဖစ္လာမွသာ က်န္တဲ့ ပါရမီ ၉ပါးလုံး ကအလုိလုိ ေပါင္းစပ္ပါ၀င္လာၿပီးအလုိလုိ ျဖည့္က်င့္ရာေရာက္ပါတယ္တဲ့..။
ေမတၱာ ဓာတ္ေတြ အလြယ္တကူျဖစ္ဘုိ႔ က်ေတာ့ သူတစ္ပါး ရဲ႔ေက်းဇူးကုိ သိတတ္ရပါတယ္။ ေဖၚျပရပါတယ္..။ အခြင့္သင့္ရင္ ဆပ္ရပါတယ္..။
• ေမတၱာျဖစ္ေပၚေစေသာ အနီးဆုံးအေၾကာင္း သည္ေက်းဇူးကုိေဖၚျပေပးျခင္းျဖစ္သည္။
• ေက်းဇူးျမင္ရင္ေမတၱာေပၚသည္။ေက်းဇူးေပ်ာက္ရင္မာန ေပၚသည္။ လုိ႔ က်င့္ေဆာင္ လုိက္နာရပါတယ္..။
အဲဒီေမတၱာ ဓာတ္ကုိ သာရေအာင္ ေဆာင္ႏုိင္ရင္ အရာရာေအာင္ျမင္ပါတယ္ တဲ့..။
ဒါေၾကာင့္ မုိ႔ လုိ႔ ေလ…. တစ္ေလာကလုံးကုိေက်းဇူးတင္တဲ့အၾကည့္နဲ႔ သာၾကည့္ၿပီး ေပးဆပ္ႏုိင္ဘုိ႔သာ ႀကဳိးစားပါေတာ့တယ္..။
ဒါဆုိ ရင္ **ပင္ကိုဥာဏ္နံုနဲ့ရသူမျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုပါရမီေတြ ျဖည့္က်င့္ရမလဲ** ဆုိတဲ့ ျဖည့္က်င့္ရမဲ့ ပါရမီ ကုိ သိေလာက္ၿပီလုိ႔ ယူဆရပါတယ္ရွင့္..။

ေမတၱာျဖင့္
သစၥာအလင္း
* ေခတၱ မက္စ္ဟုိတယ္၊ေနျပည္ေတာ္*

Sunday, August 9, 2015

အမရာ ရဲ႔ ႏွလုံးသား အလင္းေရာင္ (သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ ႏွလုံးသား)အခု ေခတ္ ဘာသာေရးေမးခြန္းေတြ ဆုိတာက မိလိႏၵ မင္းႀကီး က အရွင္နာဂေသန ကုိေမးျမန္းေတာ္မူေသာေမးခြန္းမ်ား ထဲ ကမလြတ္ ဆုိတဲ့ စကားကုိ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ ေဟာၾကားေတာ္မူသည္ကုိနာၾကား ရကတည္းက မိလိႏၵပဥွာ ပါဠိေတာ္ ႏွင့္ျမန္မာျပန္ ကုိ ကၽြန္မ စိတ္၀င္စားခဲ့ပါတယ္..။
ဆရာေတာ္ဘုရား ေဟာၾကားေသာတရားမွတဆင့္လည္း တခ်ုိ႔ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ၾကားသိထားတာလည္းပါပါတယ္…။ ကၽြန္မ ေမြးေန႔ အတြက္ သားႀကီး ကုိအုတ္ က ဒီစာအုပ္ကုိ လက္ေဆာင္၀ယ္ေပး ခဲ့တာပါ..။
အမ်ဳိးသမီးေတြ နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ေမးခြန္း တစ္ခု ကုိ စိတ္၀င္တစားဖတ္ရႈ ပူေဇာ္မိတာ…။ ကၽြန္မ တုိ႔ မိန္းမ ေတြ ဆုိတာကလည္း အျပစ္ေျပာစရာ တယ္ မ်ားတဲ့ ဘ၀ မုိ႔လား။
မိလိႏၵ မင္းႀကီး ေမးတဲ့ေမးခြန္း တစ္ခု က *သဗၺညုတ ဥာဏ၀ဂ္* မွာ ပါတဲ့ *အမရာေဒ၀ီ ပဥွာ* နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒီလုိေမးပါတယ္..။
အသွ်င္ဘုရားနာဂေသန
*((မိန္းမအားလုံး တုိ႔သည္ ပင္ အခြင့္အခါ ကုိ ၄င္း ၊ ဆိတ္ကြယ္ ဖုံးလႊမ္းရာကုိ၄င္း ၊ အကယ္၍ ရကုန္သည္ျဖစ္အံ့ ။ မိမိလင္ ႏွင့္တူေသာ ဖိတ္မန္သူကုိလည္း အကယ္၍ ရကုန္ သည္ျဖစ္အ့ံ။ မေကာင္းမႈကုိ ျပဳကုန္ရာ၏ ။ တပါးေသာ သူကုိ မရခဲ့ ေသာ္ ေျခလက္ဆြံ႔ သူႏွင့္ေသာ္လည္း အတူတကြ မေကာင္းမႈကုိ ျပဳကုန္ရာ၏))*ဟု ဤ စကားကုိ ျမတ္စြာ ဘုရားရွင္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္..။တဲ့။
တဖန္လည္း * (( မေဟာသဓာ ၊ ပညာရွိ ရဲ႔ မယား အမရာမည္ေသာ မိန္းမသည္ ရြာငယ္ ၌ ပစ္ထားခဲ့ ၍ လင္ ႏွင့္ေကြကြင္းလြတ္လပ္လ်က္ ဆိတ္ကြယ္ ရာ၌ ေနရ၍ ဆိတ္လည္းဆိတ္ၿငိမ္ပါလ်က္ မင္းႏွင့္တူေသာ လင္ကုိ ျပဳ၍ တစ္ေထာင္ေသာ အႆျပာ ႏွင့္ဖိတ္မန္ပါလ်က္ မေကာင္းမႈကုိ မျပဳေပ ))* ဟုလည္း ဆုိျပန္ပါ၏။
ထုိသုိ႔ အစြန္းႏွစ္ဘက္ ထြက္ ေနေသာ တရားစကား တြင္ ဘယ္ အရာ သည္ အမွန္ျဖစ္သနည္း ေျဖၾကားေပးပါ တဲ့..။
ဒီေနရာ မွာ ကၽြန္မ စဥ္းစားမိတာက ေအာ္…မိန္းမ ေတြ က ဒီလုိ သဘာ၀ ရွိတယ္လုိ႔ စြပ္စြဲ ခံရတယ္ဆုိတာ တရားေတာ္ ထဲ မွာ ရွိခဲ့တာ ကုိး..။ မဟာပဒုမ တုိ႔ ဘာတုိ႔ ရဲ႔ ေပါင္တုိ ဇာတ္လမ္း မ်ားကုိလည္းငယ္ငယ္ ကေတာ့ၾကားဘူးနား၀ ရွိခဲ့ဘူးပါတယ္..။
ေအာ္..ေတာ္ေလး၀ ၀င္ တဲ့ ( အမရာ၊ ကိႏၷရီ၊ မဒီ၊ သမၻဳလ) တုိ႔ ကလြဲ ၿပီး ဒီလုိ ေလပဲ လား လုိ႔ ေတြးမိပါတယ္..။
သုိ႔ ေသာ္ အသွ်င္နာဂေသန ရဲ႔ အေျဖစကား ေၾကာင့္ ကၽြန္မ ဘ၀င္က် ကာ၀မ္းသာခဲ့ရပါတယ္..။
အေျဖက ေတာ့ဒီလုိပါ..။
*(( မင္းျမတ္ ၊ ထုိ အမရာ ဟူေသာ မိန္းမသည္ စိစစ္ တတ္ေသာ ဥာဏ္ပညာ အလင္း ရွိေသာ ေၾကာင့္ သူမ ရဲ႔ ဥာဏ္အလင္းေရာင္ ေအာက္ တြင္…
၁။ အခြင့္အခါ ( အခြင့္အလန္း)
၂။ ဆိတ္ကြယ္ရာ
၃။ မိမိ လင္ႏွင့္တူေသာ ဖိတ္မန္သူ တုိ႔ ကုိ တစ္ဦးမွ် ပင္မျမင္ပါေလ….တဲ့။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိ အမရာ ဆုိေသာ မိန္းမ သည္မေကာင္းမႈကုိ မျပဳေပ ။ ))* လုိ႔ ေျဖၾကားေတာ္မူပါတယ္..။
ထုိသုိ႔ မျမင္ ေသာ အမရာ ရဲ႔ ဥာဏ္အလင္း ကုိ ကၽြန္မ က အထူးစိတ္၀င္စားမိပါတယ္..။ မိန္းမ သည္ လည္း ေသြးသား ႏွင့္ျပဳလုပ္အပ္ေသာ ၊ ႏွလုံးသားရွိေသာ ၊ အမ်ဳိးအစားပင္ မဟုတ္ပါလား။
၁။ အခြင့္အခါ (ဒါ ဟာ ငါ့အတြက္အခြင့္အလန္းပဲ) ရယ္လုိ႔ အမရာမျမင္ ရတဲ့ အေၾကာင္း ေတြကေတာ့….
= ဤလူ႔ျပည္ေလာက ၌ သူတပါးကဲ့ရဲ႔ မည္ ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ အခြင့္အခါကုိမျမင္ေလ..။
=တမလြန္ ေလာက ၌ငရဲေဘး မွေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ အခြင့္အခါကုိမျမင္ေလ..။
=မေကာင္း မႈဟူသည္ ခါးသက္ေသာ ၊ စပ္ရွားေသာ အက်ဳိးရွိသည္ဟု စိစစ္ ၍ အခြင့္အခါကုိမျမင္ေလ..။
=တရားကုိရုိေသ သည္ ျဖစ္၍ အခြင့္အခါကုိမျမင္ေလ..။
= မစင္ၾကယ္ အမႈကုိ ကဲ့ ရဲ႔ စက္ဆုပ္သည္ျဖစ္၍ အခြင့္အခါကုိ မျမင္ေလ..။
=မိမိျပဳသင့္သည့္၀တ္အက်င့္ကုိ မဖ်က္ဆီးလုိသည္ ျဖစ္၍ အခြင့္အခါကုိမျမင္ေလ.. ။
= လင္ကုိအေလးအျမတ္ျပဳ သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ အခြင့္အခါကုိမျမင္ေလ..။
= ခ်စ္ေသာလင္ကုိ မစြန္႔လႊတ္လုိေသာေၾကာင့္ အခြင့္အခါကုိမျမင္ေလ..။
အမရာ ရဲ႔ ဥာဏ္အလင္း မွာ မ်ားစြာ ေသာအေၾကာင္းတုိ႔ ထင္လင္းလာတဲ့အတြက္ အခြင့္အခါ ကုိ မျမင္..ထုိ႔ေၾကာင့္ မေကာင္းမႈကိုလည္း မျပဳခဲ့..။
၂။ ဆိတ္ကြယ္ ရာ က်ေတာ့ ေကာ..အမရာဘယ္သုိ႔ စိစစ္ခဲ့ပါသလဲ..ကၽြန္မ ဆက္ဖတ္ခဲ့ပါတယ္..။
အမရာ ရဲ႔ ဥာဏ္အလင္း ၀ယ္…
=လူတုိ႔ မွ ဆိတ္ကြယ္ ရာ ကုိ အကယ္ ၍ ရျငားအ့ံ..။ နတ္တုိ႔ မွ ဆိတ္ကြယ္ရာကို မရ။
=နတ္တုိ႔ မွဆိတ္ကြယ္ ရာကုိ ရျငားအံ့..။ သူတပါးတုိ႔ ၏ စိတ္ကုိ သိကုန္ေသာ ရဟန္း တုိ႔ မွ ဆိတ္ကြယ္ရာကုိ မရ။
=သူတပါးတုိ႔ ၏ စိတ္ကုိ သိကုန္ေသာ ရဟန္း တုိ႔ မွ ဆိတ္ကြယ္ရာ ရျငားအံ့ ။ သူတပါးတုိ႔ ၏ စိတ္ကုိ သိကုန္ေသာ နတ္ တုိ႔ မွ ဆိတ္ကြယ္ရာကုိ မရ။
= သူတပါးတုိ႔ ၏ စိတ္ကုိ သိကုန္ေသာ နတ္ တုိ႔ မွ ဆိတ္ကြယ္ရာကုိ ရျငားအံ့..။ မိမိသည္ပင္လွ်င္ သိ၍ ေနသျဖင့္ မေကာင္းမႈ မွ ဆိတ္ကြယ္ရာကုိ မရႏုိင္။
= မိမိသည္ပင္လွ်င္ သိ၍ ေနသျဖင့္ မေကာင္းမႈ မွ ဆိတ္ကြယ္ရာကုိ ရျငား အံ့..။ မတရား ျဖင့္ ဆိတ္ကြယ္ ရာကုိ ရသည္ ျဖစ္ရာ၏ လုိ႔ အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာ အမရာ စိစစ္ခဲ့ လုိ႔ မေကာင္းမႈ မျပဳျဖစ္ခဲ့ပါ..။
၃။ ေနာက္ဆုံး စိစစ္ ခဲ့တဲ့ အခ်က္ကေတာ့ အမရာ ရဲ႔ ဥာဏ္အလင္း ဦးေႏွာက္ ထဲက အခ်က္သာမက ႏွလုံးသားထဲက စြဲျမဲထားတဲ့ မေဟာသဓာ ပညာရွိ ရဲ႔ ဂုဏ္က်က္သေရ ကုိ ဆင္ျခင္ ခဲ့ျခင္း ပဲျဖစ္ပါတယ္..။
= မေဟာသဓာပညာရွိသည္ ႏွစ္ဆယ့္ရွစ္ပါးေသာ ဂုဏ္အဂၤါ တုိ႔ နဲ႔ ျပည့္စုံပါသတဲ့..။
= မင္းျမတ္ မေဟာသဓာသည္ ရဲရင့္ ၏။
= မေဟာသဓာသည္ မေကာင္းမႈ ၌ရွက္တတ္၏ ။
= မေဟာသဓာသည္ မေကာင္းမႈ ၌ ေၾကာက္လန္႔တတ္၏ ။
= မေဟာသဓာသည္ အသင္အပင္း ရွိ၏ ။
= မေဟာသဓာသည္ အေဆြခင္ပြန္းမ်ား ႏွင့္ျပည့္စုံ၏ ။
= မေဟာသဓာသည္ သည္းခံတတ္၏ ။
= မေဟာသဓာသည္ သီလရွိ၏ မွန္ေသာစကားကုိ ဆုိတတ္၏ ။
= မေဟာသဓာသည္ စင္ၾကယ္ေသာ အက်င့္ ႏွင့္ျပည့္စုံ၏ ။
= မေဟာသဓာသည္ အမ်က္ေဒါသ မရွိ။
= မေဟာသဓာသည္ ေထာင္လႊားမႈ မာန မရွိ။
= မေဟာသဓာသည္ ျငူစူေစာင္းေျမာင္း မႈမရွိ။
= မေဟာသဓာသည္ လုံ႔လရွိ၏ အားထုတ္၏ ။
= မေဟာသဓာသည္ သူတပါးကုိခ်ီးျမင့္တတ္၏ ။
= မေဟာသဓာသည္ ခြဲျခားေ၀ဖန္ေလ့ရွိ၏
= မေဟာသဓာသည္ အေျပာအဆုိေျပျပစ္၏ ။
= မေဟာသဓာသည္ ႏွိမ့္ခ်ေသာ သေဘာရွိ၏ ။
= မေဟာသဓာသည္ သိမ္ေမြ႔၏။
= မေဟာသဓာသည္ စဥ္းလဲျခင္း မရွိ၊ လွည့္ပတ္ျခင္း မရွိ။
= မေဟာသဓာသည္ လြန္ကဲေသာပညာႏွင့္ျပည့္စုံ၏
= မေဟာသဓာသည္ ေက်ာ္ေစာျခင္းရွိ၏ ။
= မေဟာသဓာသည္ အတတ္ပညာႏွင့္ျပည္စုံ ၏ ။
= မေဟာသဓာသည္ မွီခုိလာေသာသူတုိ႔ ၏ အစီးအပြားကုိ လုိလားေလ့ရွိ၏ ။
= မေဟာသဓာ ကုိလူအားလုံး ကေတာင့္တ၏ ။
= မေဟာသဓာသည္ ပစၥည္းဥစၥာ ရွိ၏ ။
= မေဟာသဓာသည္ အျခံအရံမ်ား၏ ။
ထုိသုိ႔ အရည္ အခ်င္းျပည့္စုံ ေသာ ေယာကၤ်ားျမတ္ တစ္ဦး စုိးမုိး ေနရာယူ ထားေသာ အမရာ့ ရဲ႔ ႏွလုံးသား ေကာင္းကင္ ၀ယ္ တပါးေသာ ေယာက်ၤား မ်ားသည္ လမင္း ေဘးမွ မေတာက္ပရွာ ေသာ ၾကယ္မႈံ၊ ၾကယ္ မႊားမ်ားသာ ျဖစ္ေလသည္ တကား…။ ဒါေၾကာင့္လည္း မည္သုိ႔ လႊမ္းမုိး ေနရာယူႏုိင္ပါမည္ နည္း..။
ဒီအေမးအေျဖ ေလးကုိ ဖတ္ၿပီး အေလာင္းေတာ္ ႏွစ္ဦး ရဲ႔ ဂုဏ္အဂၤါ တုိ႔ကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဦးညြတ္မိသလုိ…..ရဲရင့္ေသာ အမရာ ကုိ မိန္းမသားထု ဘက္ကေနလက္ခုပ္တီးမိပါတယ္..။
ကၽြန္မ တုိ႔ မိန္မသား တုိ႔ အတြက္ ဦးေဆာင္လမ္းျပေပးတဲ့ အမရာ့ ရဲ႔ စိစစ္ေ၀ဖန္ ႏုိင္တဲ့ ဥာဏ္အလင္း ကုိ ပုိလုိ႔ ျမတ္ႏုိးဦးခုိက္မိပါတယ္..။
ဒီစာစု ထဲက အမရာရဲ႔ နည္း ေလးေတြ ကုိ ဖတ္ရႈ ၿပီး အားအင္နည္းပါး ၊မိန္းမသားဘ၀မ်ား လွပခုိင္ခန္႔ ပါေစၾကာင္း ဆုေတာင္းမိပါတယ္..။
ေမတၱာျဖင့္
သစၥာအလင္း
က်မ္းကုိး။ မိလိႏၵပဥွာပါဠိေတာ္ ၊ျမန္မာျပန္ ၊ သဗၺညုတဥာဏ၀ဂ္ ၊ အမရာေဒ၀ီပဥွာ စာမ်က္ႏွာ ၂၁၇။

Monday, July 27, 2015

မာတိကမာတာကုိ အားက်မိပါသျဖင့္တစ္ရက္ခြဲ ခန္႔ လူမမာလုံးလုံး ျဖစ္သြား ေသာကၽြန္မမွာ … ထုိအခ်ိန္မ်ား အတြင္း ကုိယ့္ကုိကုိ အသုဘကမၼ႒ာန္း ပြားမ်ားရေလာက္ေအာင္ စက္ဆုပ္ရြံရွာ ဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္..
ပထမ ေသြးစတုိး ကာ အဖ်ားေ၀ဒနာ ျဖစ္ေတာ့ သံပုရာရည္မ်ား အသီးမ်ား စား…. ေနာက္ေတာ့ …ထုိအက်ဳိးဆက္က ေနာက္တစ္ေန႔ တခါ ၀မ္းသြားသည္ မွာ ၁၀ႀကိမ္ထက္မနည္း..။
ငါ၏ ကုိ္ယ္မွာ … နံ႔သာေမႊးႀကဳိင္ ..
မၿမဲခုိင္လွစြာ… ေကာင္းရာမျမင္
ဆံပင္သာရွိ..အေမႊးရွိ၍
ေျခသည္းလက္သည္း..သြားလည္း တစ္ေထြ..
အေရ တစ္မ်ဳိး… ညွီနံ႔ ဆုိးသည္
အသုိးအပုတ္ခ်ည္းပါတကား..။ အနိစၥ..ဒုကၡ..အနတၱ။ အသုဘ ပါတကား။ ရယ္လုိ႔
သႀကၤန္ တြင္း တုံး က ဓမၼစကၡဳ ဆရာေတာ္ အရွင္ ဣၿႏၵိယ (သွ်င္မုိးေ၀) သင္ၾကားေပးတဲ့ ၃၂ ေကာ႒ာသ -တစပဥၥက ကမၼ႒ာန္း အႏုလုံ၊ ပဋိလုံ ဆင္ျခင္ ပုံ ကုိ သတိရမိပါတယ္..။
အမွန္တကယ္ နံေစာ္...ေရကလည္းမခ်ဳိး၀ံ့။ မခ်ဳိးႏုိင္...။ အကၤ်ီ မ်ား ေရခ်ဳိးခန္းပုံထားၿပီး လဲလွယ္ ရပါေတာ့တယ္..။
ေက်ာင္းေနဘက္ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ က ...* နင္.... ဇရာဆုိတာ လက္မခံ ေသးဘူးလား၊ အမွန္လက္မခံဘူးလား၊ ျပန္မရ ႏုိင္တဲ့ ႏုပ်ဳိမႈ ကုိ သာယာေနသလား * ဆုိတာမ်ဳိးမေျပာေသာ္လည္းေျပာ သကဲ့ သုိ႔ သတိေပးလာတာ ...။ သူငယ္ခ်င္း ေရ ဇာတ္လမ္း ဇာတ္ကြက္ေၾကာင့္ အတိတ္က ဓာတ္ပုံတင္တာမ်ားသြား တာပါ..အမွန္ေတာ့ ငါက အိပ္ယာထဲ မွာ အသုဘ အပုပ္ေကာင္ျဖစ္ေနတာပါ..။
တရားအားထုတ္ရန္ၾကြ လာတဲ့ ရဟန္း ၆ က်ိပ္ ကုိ ဆြမ္းသကၤန္း၊ ေက်ာင္း၊ေဆး ျဖင့္ ေထာက္ပံံ့ လွဴဒါန္းျပဳစုလုပ္ေကၽြး တဲ့ * မာတိက မာတာ* မယ္ေတာ္ သည္လည္း ၃၂ ေကာ႒ာသ ကမၼ႒ာန္း ျဖင့္ အနာဂါမ္တည္ သြားတာ ဆရာေတာ္ကသင္ေပးခဲ့တာ.... လည္းမွတ္မိေနခဲ့ပါတယ္..။
ေကာ႒ာသ ဆုိတာကေတာ့ အစုအပုံ လုိ႔ အဓိပၸါယ္ ရပါတယ္..။ ကၽြန္မ တုိ႔ အားလုံး ရဲ႔ ခႏၶာကုိယ္ကုိ အစုအပုံ ( ၃၂ ) ပုံ ပုံ လုိ႔ ရပါတယ္..။ ကၽြန္မ ပါဠိ၊ ျမန္မာ ၊ အဂၤလိပ္ျဖင့္ ခြဲျခမ္း စာရင္းျပဳစု ရႈမွတ္ၾကည့္ပါမယ္..။
ပထ၀ီဓာတ္ သေဘာအစု (၂၀)
-----------------------------------
၁။ ေကသာ = ဆံပင္ေပါင္း (၂၅၀-၀၀၀၀၀)ခန္႔ = Hair of the head
၂။ ေလာမာ= အေမႊး (၉၉၀၀၀၀) ခန္႔ =Hair of the body
၃။ နခါ = လက္သည္းေျခသည္း (၂၀) = Nails
၄။ ဒႏၱာ = သြား (၃၂)ေခ်ာင္း = Teeth
၅။ တေစာ = အေရထူ၊ အေရပါး တစ္ကုိယ္လုံး ခြာလွ်င္ ဇီးေစ့ခန္႔= Skin
၆။ မံသံ = အသားတစ္ (၉၀၀)ခန္႔= Flesh
၇။ ႏွာရု = အေၾကာ (၇၀၀၀၀)= Sinews
၈။ အ႒ိ = အရုိး (၃၀၀)= Bones
၉။ အ႒ိ မဥၹံ = ရုိးတြင္းျခင္ဆီ၊ အရုိးထဲ မွ ျဖဴေသာအဆင္း= Bone Marrow
၁၀။ ၀ကၠံ = အညႈိ႔ ၊ ႏွလုံးသားကုိျခံ ရံ တည္ရွိေသာ အသားစုိင္ ႏွစ္ခု= Kidneys
၁၁။ ဟဒယံ = ႏွလုံး၊ တလက္ဖက္မွ်ေသာ ႏွလုံးေသြး၏ တည္ရာႏွလုံးသား။= Heart
၁၂။ ယကနံ = အသည္း ၊ကသစ္ရြက္ ႏွင့္တူ၏။= Liver
၁၃။ ကိေလာမကံ = အေျမွး၊ ႏွစ္ခုေသာအေျမွး = Membranes
၁၄။ ပိဟကံ = အဖ်ဥ္း ၊ သရက္ရြက္ = Spleen
၁၅။ ပပၹါသံ = အဆုတ္= Lungs
၁၆။ အႏၱံ = အူမ ၊ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ပတ္ေခြ = Bowels
၁၇။ အႏၱဂုဏံ = အူသိမ္၊ အူမႀကီးကုိ ရစ္ပတ္ေခြေန၏။= Entrails
၁၈။ ဥဒရိယံ = အစာသစ္ ၊စားၿပီးစေခြးအံဖတ္ ႏွင့္တူ၏ ။= Undigested Food
၁၉ ။ကရီသံ =အစာေဟာင္း ၊ အစာအိမ္မွ က်က္ၿပီးေသာက်င္ႀကီး = Excrement
၂၀။။ မတၳလုဂၤံ = ဦးေဏွာက္ ။ မုန္႔ညက္ခဲ ႏွင့္တူေသာျဖူေသာ ဦးေဏွာက္= Brain
အာေပါဓာတ္ သေဘာအစု (၁၂)
------------------------------------
၂၁။ပိတၱံ = သည္းေျခ = Bile
၂၂။ ေသမွံ = သလိပ္ =Phlegm
၂၃။ ပုေဗၺာ= ျပည္ပုပ္= Pus
၂၄။ ေလာဟိတံ =ေသြး = Blood
၂၅။ ေသေဒါ = ေခၽြး ဆီၾကည္အဆင္းရွိ ။= Sweat
၂၆။ ေမေဒါ = အဆီခဲ= Fat
၂၇။ အႆု= မ်က္ရည္ = Tears
၂၈။ ၀ႆာ= ဆီၾကည္ = Grease
၂၉။ ေခဠာ= တံေတြး= Spittle
၃၀။ သိဃၤာဏိကာ = ႏွပ္ =Mucus
၃၁။ လသိကာ= အေစး = Oil of the Joints
၃၂။မုတၱံ = က်င္ငယ္ = Urine
ထုိ ၃၂ ေကာ႒ာသ အစုတုိ႔ကုိ ရြတ္ဆုိပြားမ်ား ၿပီး..စက္ဆုပ္ဖြယ္…ဆင္ျခင္ရုံမွ် ဆုိတာကေတာ့ ပညတ္အာရုံ အသြင္သာ ယူထားတဲ့အတြက္ သမထ အလုပ္မွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္..။
၀ိပႆနာ အျဖစ္ ပြားမ်ားလုိ တယ္ဆုိရင္ျဖင့္ …ပရမတ္ အာရုံသုိ႔ ေျပာင္းၿပီး ရုပ္ကာယ ရဲ႔ သေဘာအစစ္ကုိ ျမင္ေအာင္ၾကည့္ရပါမယ္..။ ၃၂ ေကာ႒ာသ တစ္ခု ခ်င္းစီကုိ ခြဲျခားၿပီး…..ဥပမာ…ဆံပင္ ဆုိလွ်င္
ဤ ကုိယ္ႀကီး မွာ……( ဆံပင္ ) တုိ႔ မည္ သည္..အသီးအျခား ျဖစ္ေသာ အစုမွ်သာ ျဖစ္၏ ။ စိတ္ေစတနာ မရွိ။ အဗ်ာကတသေဘာ ျဖစ္၏ ။သတၱ၀ါ ၊ သူ၊ ငါ၊ မိန္းမ ၊ ေယာကၤ်ား သေဘာမဟုတ္ ။ မာမႈ ၊ေပ်ာ့မႈ ဟူေသာ ပထ၀ီသေဘာမွ် သာတည္း။
ဤ ကုိယ္ႀကီး မွာ……( ႏွပ္ ) တုိ႔ မည္ သည္..အသီးအျခား ျဖစ္ေသာ အစုမွ်သာ ျဖစ္၏ ။ စိတ္ေစတနာ မရွိ။ အဗ်ာကတသေဘာ ျဖစ္၏ ။သတၱ၀ါ ၊ သူ၊ ငါ၊ မိန္းမ ၊ ေယာကၤ်ား သေဘာမဟုတ္ ။ ယုိမႈ ၊စီးမႈ ဟူေသာ အာေပါ ဓာတ္ သေဘာမွ် သာတည္း ။
ကၽြန္မ အတြက္ ေတာ့ အမ်ဳိးအမယ္ ၃၂ မ်ဳိး၊ သဘာ၀ ကလည္းမတူေတာ့ ရႈ မွတ္ရတာ စိတ္၀င္စားဖြယ္..တကယ္လည္းယုိစီး လုိက္…ထြက္က်လုိက္ဆုိေတာ့..။ (ခယ= ကုန္ျခင္း၊ ၀ယ= ပ်က္ျခင္း) သေဘာေတြကုိ ျမင္ ေအာင္ၾကည့္ မိေစ လ်က္..အိပ္ယာထက္ မွာ ႏွစ္ရက္ခြဲတာ…. ျဖစ္ေအာင္ အားထုတ္ ရပါေတာ့တယ္..။
က်မ္းကုိး = ဓမၼစကၡဳ ဆရာေတာ္ အရွင္ ဣၿႏၵိယ (သွ်င္မုိးေ၀)၏ မဟာသတိပ႒ာန္ ႏွင့္ မဇၥ်ိမ ပဋိပဒါက်င့္စဥ္ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၈-၄၃။
ဆရာေတာ္သုိ႔ ဦးခုိက္လ်က္

ေမတၱာျဖင့္
သစၥာအလင္း

ကၽြန္မ ရဲ႔ ဇရာ


ၿပီးခဲ့တဲ့ စေနေန႔ က ကၽြန္မ နဲ႔ ျမန္မာ့ေအာ္ဂဲနစ
္ စုိက္ပ်ဳိးေရးမိသားစု မ်ား ဟာ သံလ်င္ သဘာ၀တရားရိပ္သာ မွာ အလွဴဒါနမ်ား ျပဴလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္..။

သဘာ၀ တရားရိပ္သာ လုိ႔ဆုိရင္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား..လူမမာမ်ား ၊ စိတ္ေရာဂါေ၀ဒနာသည္မ်ား ၊ ခုိကုိးရာမဲ့သူမ်ား ၊ ဒုကၡသည္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကုိ ကူညီလက္တြဲ ကာသာသနာျပဳေနတဲ့ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ ရဲ႔ တရားရိပ္သာ ဆုိတာ သိၿပီးျဖစ္ၾကပါလိမ့္မယ္..။

ဇာတိ ဆုိတာ ရလာတဲ့ သူတုိင္း ဇရာ ဆုိတဲ့ အုိျခင္းဒုကၡ ကုိ ရင္ ဆုိင္ၾကရ မွာ အမွန္ပါ…။ ပဋိသေႏၶ၊ အုိနာေသ ဟု ေလးေထြရင္းျမစ္ ဒုကၡ ျဖစ္တယ္ ဆုိတာ…ကၽြန္မ မွာ သိရွိနားလည္ ထားေသာ္လည္း အုိမင္းမစြမ္း သူမ်ားရဲ႔ ျဖစ္အင္ကုိ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႔ရတဲ့အခါ မွာေတာ့ စိတ္ႏွလုံးသည္ ညံ့သက္ငုတ္လ်ွဳိး သြား ခဲ့ပါတယ္..။

ဆရာေတာ္ရဲ႔ ႀကီးမားတဲ့ေမတၱာတရား… ေ၀ယ်ာ၀စၥ ၀ုိင္း၀န္းသူမ်ား ရဲ႔ ေစတနာ တရား မေလးစား မဦးညႊတ္ပဲ မေနႏုိင္ခဲ့ပါ..
ကုိယ္က ကိုယ့္ခႏၶာ ကုိယ္ သယ္ႏုိင္ ေနေသးတာ မုိ႔ ဒီ လုိ အခ်ိန္ ေရာက္ဘုိ႔ အတန္ငယ္ ကာလ တစ္ခု ေ၀းေသးတယ္ လုိ႔ ထင္ေနေပမဲ့ အုိမင္းမစြမ္း ဆုိတဲ့ မစြမ္းသန္ေသာအခ်ိန္မွာ ဖ်တ္ကနဲ ေရာက္လာနုိင္ တာကုိလည္းကၽြန္မ ထည့္တြက္မိပါတယ္..။

ကၽြန္မ နဲ႔အတူ သုေတသနမ်ား..ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ား လက္တြဲလုပ္ကုိင္ မယ္ လုိ႔ ႀကံစည္ေျပာဆုိေနတဲ့ မိတ္ေဆြ တစ္ဦး ဟာ ဖ်တ္ကနဲ ေလျဖတ္သြားခဲ့တာ..။ကၽြန္မ ကုိယ္ေတြ႔…ကုိယ့္ဆီ ဒီဒုကၡ အခ်ိန္မေရြးက်ေရာက္လာႏုိင္တယ္ဆုိတာ မထည့္တြက္ခ်င္လုိ႔ မရပါ..။
ကုိယ္က ဘယ္လုိ ၾသဇာေပးေစခုိင္းခဲ့သူ ျဖစ္ပါေစ… ဦးေဆာင္ ဦးရြက္ ျပဳေနသူျဖစ္ပါေစ……. မစြမ္း ေတာ့ပါဘူးဆုိတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ..ေဘးကျပဳသမွ်…. ေကာင္းသည္ ဆုိးသည္ ေရြးခ်ယ္ ႏုိင္စြမ္းပင္မရွိ…၊ညင္းပယ္ႏုိင္အားမရွိ ၊တိတ္ဆိတ္စြာ လက္ခံ ရေတာ့သည္သာ..။

သဘာ၀ တရားရိပ္သာ ကေတာ့ လူ႔ေလာက ဇာတ္ခုံ မွ ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကြက္ အမ်ဳိးမ်ဳိး မွ သရုပ္ေဆာင္မ်ား သဖြယ္ သခၤန္းစာမ်ား..သံေ၀ဂမ်ား..ဆင္ျခင္ဥာဏ္မ်ား ကုိ ေပးေ၀ေနတယ္ လုိ႔ ကၽြန္မ ကထင္ျမင္မိပါတယ္..။

ကုိယ္က ပစၥည္းဥစၥာ ရွာ ထားခဲ့ေသာလည္း အတူေနသူ တူ၊ တူမမ်ား က ေရႊ အတု ကို အစစ္ နဲ႔ လဲလွယ္ ယူထားပါသတဲ့..။ ၿပီးေတာ့မေယာင္မလည္ နဲ႔ သိမ္းသြင္းဆြဲေဆာင္ေခၚယူကာ သဘာ၀ ရိပ္သာ နားမွာ ပစ္ထားခဲ့ ပါတယ္။ ကုိယ္ ရွာထားခဲ့တဲ့ ပစၥည္းဥစၥာ က ခ်မ္းသာအစစ္ကုိ မေပးစြမ္းႏုိင္မကယ္တင္ႏုိင္တာကုိ ရုတ္တရက္ အစိမ္းသက္သက္ လက္ခံ လုိက္ရခ်ိန္မွာ စိတ္ကမခုိင္…. ယုိင္နဲ႔ လဲျပဳိရေတာ့တဲ့အဖြား..တစ္ေယာက္…

၀မ္းနဲ႔ ဆီးက မလြတ္ေတာ့ အိမ္သာထုိင္ခုံေလး ကုတင္နားထားၿပီး ကုိယ့္ က်င္ႀကီးက်င္ငယ္နံ႔ နဲ႔ကုိယ္ နပန္းလုံးကာေနရရွာေသာ အဖြားတစ္ေယာက္မွာေတာ့ ကၽြန္မ တုိ႔ အလွဴ ပစၥည္းေပးတဲ့အခါ ရွဳိက္ႀကီးတစ္ငင္ ငုိခ် လုိက္ပါတယ္…။ အေႀကာင္းျပခ်က္ကုိမေျပာျပေသာ္လည္း တစ္ခါက သူရွာေဖြေကၽြးေမြး ျပဳစုယုယခဲ့ေသာ သားသမီးမ်ား၊ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား ကုိ သတိရသည္လား..နာက်ည္းသည္လား…၀မ္းနည္းအားငယ္ သည္လား မွန္းဆလုိ႔သာ ေတြးမိပါတယ္..။

အဖြားေဒၚတင္ၾကည္တဲ့..အသက္ က ၈၀ ရွိၿပီ..သားသမီး ကလည္းမပစ္ပယ္ခဲ့ပါ..အခုထိ ခင္တြယ္ ေနဆဲ..။ သုိ႔ေသာ္ သမီးက ၄၅ ႏွစ္ ဦးေႏွာက္ ကမေကာင္း ေဆးကလည္းကုေနရေသးဆုိေတာ့ ကုိယ့္ခႏၶာ၀န္ က ေလးလံ လွ ၿပီ ထင္တာ…ႏွစ္ေယာက္စာ ထမ္းရေတာ့မႏုိင္မနင္း..လမ္းေဘး ဆင္းေနရတဲ့ဘ၀…..။ တရားရိပ္သာ ေရာက္မွ ကူမဲ့ ကယ္မဲ့လက္မ်ား ဖမ္းဆုပ္ထားခဲ့ရ..သမီးကုိလည္းထားခဲ့ ဘုိ႔ စိတ္ခ်သြား..ရပါတယ္တဲ့..။

ကုတင္ ၁၀ လုံးခန္႔ ထည့္ထားတဲ့ တဲတန္းလ်ားရွည္ ေလးထဲ မွာေတာ့ အဖုိး လုိ႔ လည္းမဆုိႏုိင္…. သက္လတ္တန္း အမ်ဳိးသား တစ္ခ်ဳိ႔ကေတာ့ ေၾကာင္စီစီ မ်က္လုံးမ်ား အျပဴးသားနဲ႔..ကုတင္ တစ္လုံး မွာကေတာ့ ပုဆုိး ပင္မလုံခ်င္…။ ပုံမွန္ အေနအထားမဟုတ္ေလေတာ့ သူတုိ႔သည္ ႏုပ်ဳိစဥ္ က သူတုိ႔ ရဲ႔ ပုံမွန္စိတ္ ဓာတ္ ၾကံ့ခုိင္မႈ မ်ားကုိ တုိက္စားျဖဳိဖ်က္ ခဲ့တဲ့ မူးယစ္ေသစာ မ်ားသုံးစြဲခဲ့ေလသလား..ရယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းၾကည့္ရပါတယ္..။

ေသျခင္း တရားဆုိတာ အခ်ိန္မေရြး ဖ်တ္ကနဲ ေသႏုိင္တယ္ ဆုိတဲ့ မရဏာ ႏုႆတိ ကေတာ့ ေလယာဥ္စီးခ်ိန္ ၊ ကားစီးခ်ိန္ ၊ ရထားစီးခ်ိန္ ၊ ထုိင္ ေနခ်ိန္ လမ္းေလွ်ာက္ေနခ်ိန္ Accident သတင္းမ်ားဖတ္မိေနခ်ိန္မွာ (ငါလည္း တေန႔ ဒီလုိ --- အခုေန ေသရင္ အကုန္ တန္းလန္းထားခဲ့ရမယ္) ဆုိတာ ႏွလုံးသြင္းသြင္းေနျဖစ္တာမုိ႔ ႏွလုံးသားဟာ ေသျခင္း သတိျဖင့္ ထုံေနခဲ့ပါတယ္..

မေသပဲ ဒုကၡိတ ဘ၀ နဲ႔ အုိေနခဲ့ရင္ ဆုိတာ ကုိ ေတာ့ ထုိ ရိပ္သာ ေရာက္မွ ကၽြန္မျပက္ျပက္ထင္ထင္ ေတြး မိပါေတာ့တယ္..။ မၾကာခင္ က်ေရာက္လာေတာ့မဲ့ ကၽြန္မ ရဲ႔ အုိခ်ိန္ ၊နာခ်ိန္ ကုိ ကၽြန္မ ဘယ္လုိ ျပင္ဆင္ မည္ လဲဆုိတဲ ့အေတြး ကုိ မေတြးခ်င္လုိ႔မရ ကၽြန္မ စနစ္တက် ေတြးရပါေတာ့မယ္..။

ဒီအခ်ိန္ မွာေတာ့ ကၽြန္မဟာ အသက္ ၈၃ ႏွစ္ ထိ လူ႔ေလာက ထဲေနသြားခဲ့ေသာေက်းဇူးရွင္မိခင္ႀကီး ႏွင့္ ၈၈ႏွစ္ထိ ေနသြားခဲ့ေသာေက်းဇူးရွင္ဖခင္ ႀကီး ႏွင့္ လက္ပြန္းတတီး ေနထုိင္ ခဲ့ဘူးေသာ ကၽြန္မ မွာ တစ္ခ်ိန္ မိဘ ေတြ နဲ႔ ေနခဲ့ရခ်ိန္ကုိ အထူးပဲ လြမ္း ဆြတ္ သတိရ မိပါတယ္…။

ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားျဖစ္တဲ့အျပင္ ၊ မုိးညွင္းဆရာေတာ္ဘုရား ႀကီး ရဲ႔ တရားရိပ္သာ မွာ တရားအားထုတ္ထားခဲ့ေသာ ကၽြန္မ ရဲ႔ေက်းဇူးရွင္ မိဘ ႏွစ္ပါးသည္ စနစ္တက် အုိ သြားခဲ့တာ ဆုိတာ (တစ္နည္း ) လူအုိဘ၀ကို စနစ္တက်ျဖတ္သန္းခဲ့တယ္ ဆုိတာ ကၽြန္မ ျပန္ေတြးလုိ႔ ရခဲ့ပါတယ္..။

ကၽြန္မ စုိက္ပ်ဳိးေရးတကၠသုိလ္ စတက္ေတာ့ မိဘမ်ား ပင္စင္ယူတဲ့ႏွစ္ပါ..။ ကၽြန္မ ေက်ာင္းၿပီး လုိ႔ ျပန္လာခ်ိန္မွာ အုိမင္းတဲ့ ဘ၀ကုိ စနစ္တက် ျဖတ္သန္း ေနခဲ့တယ္..။ ေစ့စပ္ေခၽြတာ ေရးတရား ေဟာ ကာ ေနရာတကာ မိန္႔ခြန္းေခၽြေလ့ရွိေသာ ဖခင္ႀကီး မွာ တရားကက္ဆက္ တစ္လုံးျဖင့္ စားပြဲမွာ ထုိင္ကာ…ပရိယတၱိအသင္းမွ ေငြစကၠဴ အစုတ္မ်ားကုိ ျပဳျပင္ဖာေထး ၊ ဘဏ္မွာ အသစ္လွဲလွယ္ ေပးသည္ မွာ နိစၥဓူ၀အလုပ္..။

ဆုံးမ စကား အၿမဲေျပာ ကာအိမ္မႈကိစၥ မ်ားစီမံကြပ္ကဲ တတ္ေသာမိခင္ႀကီး မွာ နဂုိကထက္စကားနည္းသြားတယ္..။ မ်က္ေစ့မႈန္ လုိ႔ ကၽြန္မ အား ပရိတ္ေတာ္မ်ားကုိ စာလုံးမည္းမည္းႀကီးႀကီး နဲ႔ ေရးေပးရန္ေျပာပါတယ္..။

ကႏုတ္ပန္းျဖင့္ အလွဆင္ထားေသာ ႏွစ္ေယာက္အိပ္ကၽြန္း ကုတင္ႀကီး ကုိျဖဳက္သိမ္းလ်က္ တစ္ေယာက္အိပ္ သစ္သားကုတင္ ႏွစ္လုံးကုိ စားပြဲျခားလ်က္ အေဆာင္လုိ ေနသြားသည္ မွာ ေသသည္အထိ..။

ကၽြန္မ မွတ္မိေနတဲ့ စကားလုံးတစ္ခု အခု ကၽြန္မ ျပန္လည္ပုံေဖၚ ၾကည့္မိပါတယ္..။ သမီးေရ.. *ဘဘ( ကၽြန္မ မွ လြဲ၍ အစ္ကုိ အစ္မမ်ားက အေဖ့ကုိဘဘ ဟုေခၚၾကပါတယ္) တုိ႔ အသက္ႀကီးလာၿပီး…ကေလးေတြ သားသမီး ေတြ ငရဲမႀကီးေအာင္ တတ္ႏုိင္သမွ် ေနသြားေတာ့မယ္* တဲ့..။

ရိပ္သာ မွ ျပန္လာစဥ္ အေတြး မွတဆင့္ ကၽြန္မ ဖခင္ႀကီးေျပာခဲ့ဘူးေသာ ထုိစကားလုံးကုိ ျပန္လည္ သတိရမိပါတယ္..။

-ပစ္ပယ္ ၾကေသာ သားသမီး..မ်ားလည္း ရွိေကာင္းရွိပါလိမ့္မယ္..။
-ယုယခ်စ္ခင္ ၾကေသာ သားသမီးတပည့္တပန္းမ်ားလည္း ရွိခ်င္ရွိပါလိမ့္မယ္..။
-ျပစ္မွား ေစာ္ကားၾကမဲ့ ကေလးမ်ားေတြ႔ခဲ့ရင္ေတာင္..မက်ဴးလြန္ ခင္ ကုိယ္အေနတတ္ဘုိ႔ လုိသည္ မဟုတ္ပါလား..။အေျပာတတ္ဘုိ႔ လုိသည္မဟုတ္ပါလား..။

တရားအသိ ျဖင့္ ကုိယ္ကၿငိမ္းေအးခဲ့ၿပီ ျဖစ္ ပါတယ္..။ သုိ႔ေသာ္လည္း...ကုိယ့္ရဲ႔ တရားစြမ္းအားေၾကာင့္ မသိနားမလည္ သူမ်ား ျပစ္မွားခဲ့ပါကတန္ျပန္ အား မသက္ေရာက္ေစ လုိပါ..။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ေနာ္…. ကၽြန္မ မၾကာခင္ေရာက္ရွိလာေတာ့ မဲ့ အုိမင္းမစြမ္း ဘ၀ ရဲ႔ ရပ္တည္ခ်က္ကေတာ့ ကေလး ေတြ ငရဲမႀကီး ေအာင္ ေနထုိင္ေပးဘုိ႔ ပါပဲ..။

ေမတၱာျဖင့္
သစၥာအလင္း

ဤစာစုျဖင့္ ရဲရင့္စြာ သာသနာျပဳလ်က္ရွိပါေသာ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ သဘာ၀ တရားရိပ္သာ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရကုိ ဦးညႊတ္ကန္ေတာ့အပ္ပါတယ္..။

မကၡ ႏွင့္ ထမၻ ( ေနကၡမၼ ပါရမီသုိ႔ ဦးညႊတ္ပူေဇာ္ ျခင္း) 


ဒီတရား ႏွစ္ပါး ဟာမာရ္နတ္ ရဲ႔ အ႒မ ေျမာက္စစ္တပ္ ေတြ ျဖစ္ပါတယ္.။
က်းဇူးေတာ္ရွင္ ဘုရားရွင္ ျဖည့္တင္းဆည္းပူေတာ္ မူခဲ့တဲ့ ပါရမီ မ်ားစြာ ထဲက ေနကၡမၼ ပါရမီ ( ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားမွ ရုန္းထြက္ျခင္း ပါရမီ) ကုိ ရုိးက်ဳိးဦးခုိက္ ပူေဇာ္ ရင္း ဒီစာစုကုိ ေရး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္.. ။ ထုိ ရုန္းထြက္ျခင္းသည္လည္း မိမိအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ား မွ ရုန္းထြက္ျခင္း မဟုတ္..။ ေလာကအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ရုန္းထြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္..။ ေနကၡမၼပါရမီ အေနနဲ႔ ရုန္းထြက္ရမဲ့ ကိေလသာကာမ၊ ၀တၳဳကာမ တုိ႔ကုိ မာရ္နတ္ ရဲ႔ တပ္မႀကီး (၁၀) တပ္အျဖစ္တင္စား ၍ က်မ္းဂန္ေတြကဆုိပါတယ္..။

အရင္က ကၽြန္မ ဟာ ေက်းဇဴးေတာ္ရွင္ ဘုရားရွင္ ရဲ႔ ပါရမီ ေတာ္ (၁၀) ပါးမ်ားထဲ မွ ေနကၡမၼ ပါရမီကုိ ပူေဇာ္ ၾကည့္ညဳိေရးသားေနခဲ့တာ မာရ္နတ္ ရဲ႔ ပဥၥမ ေျမာက္ စစ္တပ္ထိ ၿပီးခဲ့ ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္.။
အခု ေရးမဲ့ *မကၡ* နဲ႔ *ထမၻ* ကေတာ့ အ႒မေျမာက္စစ္တပ္ ျဖစ္ပါတယ္..။ ကၽြန္မ တုိ႔ လုပ္ငန္းေတြကုိ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ ေအာင္ျမင္ရိပ္ ကုိ ေတြ႔ တဲ့အခါ ေတြ႔သည္ ႏွင့္တစ္ျပဳိင္နက္ ေရွ႔သြား ပုဂၢဳိလ္ တုိ႔ ရဲ႔ ေက်းဇူးကုိ ပယ္ ဖ်က္တတ္ၾကပါတယ္..။
မိမိသာ လွ်င္ အေတာ္ဆုံး၊ အတတ္ဆုံး ၊ အျဖစ္ တစ္စင္ေထာင္တတ္ၾကပါတယ္ ၊ ဤသုိ႔ သူ႔ေက်းဇဴးကုိ ေခ်ဖ်က္ျခင္း *မကၡ* ႏွင့္ တစ္စင္ေထာင္ျခင္း ထမၻ တုိ႔ ကုိျပဳမိၾကတယ္ ဆုိလွ်င္ မာရ္နတ္ ရဲ႔ အ႒မ ေျမာက္ စစ္တပ္ မွာ က်ဆုံးတယ္လုိ႔ မွတ္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္..။

ပုိၿပီး အက်ယ္ တစ္၀င့္ဖြင့္ဆုိရမယ္ ဆုိလွ်င္...
*မကၡ* ဆုိတဲ့စကား ကုိ အတုိဆုံး ေဖၚျပ တဲ့အခါ ( သူ႔ေက်းဇူးကုိေခ်ဖ်က္မႈ) လုိ႔ အဓိပၸါယ္ ရပါတယ္..။ အဘိဓာန္ မွာ ရွာေဖြ တဲ့အခါ မွာေတာ့ သူတစ္ပါး ရဲ႔ ဂုဏ္ေက်းဇူးကုိ ႀကိတ္ေခ်ဖ်က္ဆီးျခင္း ၊သူတစ္ပါး ရဲ႔ ေက်းဇူးကုိ မသိျခင္း ၊ဖုံးကြယ္လုိျခင္း ၊ေရခ်ဳိးၿပီး ကာစ မွာ ကုိယ္ေပၚ မွ ေရကုိ ကုိယ္သုတ္ပု၀ါ ျဖင့္ ေျပာင္စင္ေအာင္သုတ္ပစ္သကဲ့သုိ႔ အျခားသူမ်ား ရဲ႔ ဂုဏ္ နဲ႔ ေက်းဇူး တုိ႔ကုိ ဘာမွ မက်န္ေအာင္ ကာယကံ ၊ ၀စီကံေျမာက္ ၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ဖ်က္ဆီးျခင္း သည္ *မကၡ* ရဲ႔ အလုပ္ကိစၥ (ရသ) ျဖစ္ပါတယ္..။ ဂုဏ္ေတြ ေပၚလြင္ထင္ရွားမလာေအာင္ လည္းဖုံးကြယ္ တတ္တဲ့သေဘာေတြလည္းပါပါတယ္..။ဂုဏ္ ေတြ ေက်းဇူးတရားေတြကုိ ေဖၚထုတ္ေျပာဆုိျခင္းမရွိပဲ ၊မေကာင္းကြက္ကုိသာေျပာဆုိႏုိင္ေတာ့တာ ဟာ *မကၡ* ရဲ႔ သေဘာပါ။
ထုိ *မကၡ* ရဲ႔ သေဘာကုိ ဥပမာေပးတဲ့အခါ မစင္ကုိင္ၿပီး ေက်းဇဴးျပဳဘူးသူအားပစ္ေပါက္တာ နဲ႔ တူပါတယ္တဲ့..။ မစင္ နဲ႔ ပစ္ေပါက္တယ္ ဆုိလွ်င္ မိမိလက္ကု္ိေရွးဦးစြာ မစင္လူးသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေပၚသူအား ေရွးဦးစြာ အက်ဳိးမဲ့ ျဖစ္ေစပါတယ္ ..။

ထမၻ ဆုိတာကေတာ့ ဆရာႀကီးဦးေရႊေအာင္ စာအုပ္ မွာ ကေတာ့ မိမိကုိယ္ကုိ တစ္စင္ေထာင္မႈ လုိ႔ ဖြင့္ဆုိထားပါတယ္..။ ကၽြန္မ ရဲ႔ အုိင္ပက္ တိပိဋက အဘိဓာန္က်မ္းအရ ရွာၾကည့္တဲ့အခါ မွာေတာ့ မာန+ ေဒါသ+ ေလာဘ စတဲ့ကိေလသာေတြ ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ကိေလသာ ေၾကာင့္ စိတ္ရဲ႔ ေတာင့္မာျခင္းအေၾကာင္း လုိ႔ ဆုိပါတယ္..။ ဥပမာအားျဖင့္ဆုိရင္ေတာ့ ထြန္တုံးျမဳိ ေသာ စပါးႀကီးေျမြ ကဲ့သုိ႔ ေတာင့္ခုိင္ေနတာ၊ မကုိင္းညြတ္၊ မရုိေသျခင္း အေၾကာင္း လုိ႔ ဖြင့္ဆုိထားပါတယ္..။ ေလျဖင့္ျပည့္ေသာ အိတ္ကဲ့သုိ႔ တင္းမာျခင္း ၊မေပ်ာ့ေျပာင္းျခင္း အေၾကာင္း ၊ သည္ *ထမၻ* ျဖစ္ပါတယ္..။
ဒီတပ္မ ဟာ အျခားေသာ တပ္မမ်ားထက္ ပုိၿပီး သိမ္ေမြ႔ နက္နဲလွပါတယ္..။အပၸမာဒ တရားကင္းမဲ့ လွ်င္ ဤ တပ္မ မွာ က်ဆုံး တတ္ၾကတာ… ။ ျမန္မာ ရာဇ၀င္ ကုိ ျပန္ၾကည့္မယ္ ဆုိလွ်င္ အေလာင္းစည္သူမင္းႀကီး က * ေဘးေတာ္ ၊ ဘုိးေတာ္မ်ားသည္ ငါ့ေလာက္ ဘုန္းကံမႀကီး * လုိ႔ ႏႈတ္က ျမြက္ လုိက္တာ နဲ႔ တစ္ၿပဳိင္နက္ သူ႔ ရဲ႔ မ်က္စိမ်ားကြယ္ သြား တယ္ ဆုိတာ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရပါတယ္..။

အမွန္မွာကေတာ့ ေဘးေတာ္..ဘုိးေတာ္မ်ားကုိ အထင္ေသးစိတ္ ၊ေစာ္ကားလုိတဲ့စိတ္ နဲ႔ ျမြက္ဆုိ ႀကဳံး၀ါးခဲ့တာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး..။ သူ႔ယုံၾကည္မႈ နဲ႔ သူ သေဘာရုိး ျဖင့္ ျမြက္ဆုိခဲ့တာ ေတာင္ စိတ္လႈိင္း ေတြ ရဲ႔ သဘာ၀ က မ်က္ႏွာ မလုိက္ မာရ္နတ္က အ႒မ ေျမာက္ စစ္တပ္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ တုိက္ခုိက္သည့္အခါ မ်က္စိ ကြယ္ ခဲ့ရဘူးပါတယ္..။
ဒါေၾကာင့္ မုိ႔ ကၽြန္မ တုိ႔ ရဲ႔ ေက်းဇူးေတာ္၇ွင္ ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ေလာက ေအာင္ျမင္မႈ ေသာ့တံခါးသည္ ေက်းဇူး တရားကုိ သိတတ္ျခင္း ရယ္လုိ႔ ေထာက္ျပ ဆုံးမခဲ့ဘူးပါတယ္..။

ရခဲ လွတဲ့ ပု ဂၢဳိလ္ (၃) မ်ဳိး ထဲ မွာ -(၁) မိမိ အေပၚျပဳဘူးတဲ့ ေက်းဇူး ရွိပါတယ္အသိအမွတ္ျပဳတဲ့သူ (၂) ေက်းဇဴးရွိပါတယ္လုိ႔ လုိ႔ထုတ္ေဖၚ ေျပာဘူးတဲ့လူ။(၃) ေက်းဇူးကုိ ဆပ္တတ္တဲ့ သူ ဆုိတာ ရခဲ လွပါတယ္ တဲ့..။
ေလာက ဆုိတာကလည္း ထုိ သုိ႔ သူတထူးရဲ႔ေက်းဇဴးကုိသိတဲ့ သူ ဆုိတာ အလြန္ ရွားပါးပါတယ္ တဲ့…. ငါသိ၊ ငါတတ္ တယ္ ဆုိ တဲ့ *မကၡ* နဲ႔ *ထမၻ* ရွိသူမ်ား သာေပါမ်ား လွပါတယ္..။ ဒါေၾကာင့္လည္း သိပ္ေတာ္ သိပ္တတ္ေသာ္လည္း မာရ္နတ္ ရဲ႔ အ႒မ တပ္မ မွာ က်ဆုံးရတဲ့သူေတြ မ်ား ေတာ့တာပါပဲ..။ ေခတ္စကား အရဆုိရင္ေတာ့ ေျမာင္းထဲ ေရာက္ရေတာ့တာ..။

ဒီတပ္ မမွာ အေလာင္းစည္သူမင္းႀကီး ေတာင္ သတိလက္လြတ္ ျဖစ္ရေသးတာ ဆုိေတာ့ ကၽြန္မ တုိ႔ လူသာမန္ ေတြအဘုိ႔ ဒီတပ္မ ရဲ႔ ေအာက္မွာ အလဲလဲ အကြဲ ကြဲ ေပါ့ေနာ္..။ ကၽြန္မ ဒီပုိစ့္ ေရး တာက ေက်းဇူးမသိမႈကုိ အျပစ္ တင္ ေထာက္ျပရန္မဟုတ္..သိရွိၿပီး ဘယ္လုိ ေက်ာ္လႊားၾကမလဲ ဆုိတာကုိ မွ်ေ၀ခ်င္တာသက္သက္ပါ..။

ေက်းဇဴးေတာ္ရွင္ ဘုရားရွင္ ရဲ႔ *မကၡ* နဲ႔ *ထမၻ* ကုိေမာင္ထုတ္ ျခင္းကုိ နမူနာအျဖစ္ ေျပာျပပူေဇာ္ပါရေစ..။
ကၽြန္မ တုိ႔ ရဲ႔ ေက်းဇဴးေတာ္ရွင္ ျမတ္စြာ ဘုရား သည္..* သစၥာေလးပါး ၊ျမတ္တရားကုိ ဆရာမရွိ၊ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ သိေတာ္မူ ခဲ့တာ..။ မိမိဘာသာမိမိ ထုိးထြင္း သိရွိေတာ္မူခဲ့တာ * ျဖစ္ပါတယ္..။ ဆရာမရွိ ျခင္းအေပၚ မည္သုိ႔ ႏွလုံးသြင္း ကာ *မကၡ* နဲ႔ *ထမၻ* ကုိေမာင္းထုတ္ခဲ့ပါသနည္း။ ကၽြန္မ စိတ္၀င္စားမိပါတယ္..။

 •
 မိမိသည္ သစၥာေလးပါး ၊ ျမတ္တရားကုိ အသစ္အဆန္းအေနႏွင့္သိျခင္း မဟုတ္ ၊ ေရွးဘုရားမ်ားသိေတာ္မူသည့္အတုိင္းသာ ၊ သိျခင္း ျဖစ္တယ္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း။
• မိမိသည္ ေရွးေရွးဘုရားမ်ားက်င့္ေတာ္မူသည့္အတုိင္းသာ က်င့္ ျခင္းျဖစ္သည္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း ။
• မိမိသည္ ေရွးဘုရားမ်ား အႏြယ္ သာ ျဖစ္သည္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း ။
ဖခမည္းေတာ္ သုေဒၶါဒန မင္းႀကီး အားမိန္႔ ၾကားေတာ္ မူသည့္အျပင္ *မကၡ* နဲ႔ *ထမၻ* ကုိေမာင္းထုတ္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္ တဲ့..။
အရာရာ ကုိ ငါ ဖယ္ထားရင္ေတာ့အဆင္အေျပဆုံးပါ။
ငါမဖယ္ႏုိင္ေသးရင္ေတာ့ ေက်းဇူးတရား မ်ားကုိအသိအမွတ္ျပဳျခင္း ။ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း။ တတ္စြမ္းသေရြ႕ေပးဆပ္ျခင္းဆုိတာ ရွိရပါမယ္။
အရာရာ အေၾကာင္းညီညြတ္မွသာျဖစ္တၱ္တာ ငါေတာ္ ငါတတ္ ငါစီမံတတ္လုိ႔မဟုတ္ ဆုိတဲ့ရင္ထဲကစပါးႀကီးေႁမြေတြ ကုိဖယ္ထုတ္ရပါမယ္။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ဘုရားရွင္ ျဖည့္တင္းဆည္းပူေတာ္ မူခဲ့တဲ့ ပါရမီ မ်ားစြာ ထဲက ေနကၡမၼ ပါရမီ ( ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားမွ ရုန္းထြက္ျခင္း ပါရမီ) ကုိ ရုိးက်ဳိးဦးခုိက္ ပူေဇာ္လုိက္ပါရေစ..။ ကၽြန္မ တုိ႔သည္ လည္း မာရ္နတ္ ရဲ႔ တပ္မေတြကေန ေလာကအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ရုန္းထြက္ဘုိ႔ ကၽြန္မ တုိ႔ ရင္ ထဲက *မကၡ* နဲ႔ *ထမၻ* ကုိ ရွာေဖြ ေမာင္းထုတ္ၾက ရေအာင္ပါ..။

က်မ္းကုိး-ဆရာႀကီး ဦးေရႊေအာင္(ေလာကသား တုိ႔ရဲ႕အႏႈိင္းမဲ့ေက်းဇူးရွင္ -စာ

၁၇၃၊ ၁၇၄)
  ေမတၱာျဖင့္ 
သစၥာအလင္း