Thursday, March 19, 2015

စားသုံးခဲ့ေသာပီ တိမ်ား


ကာမဂုဏ္ဆုိတာ အာရုံငါးပါးပါပဲ။ အာရုံနဲ႕ဒြါရ (မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာ၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ဟူေသာ ဒြါရ ႏွင့္ အဆင္း၊ အသံ၊ အနံ႔၊ အရသာ အေတြ႔အထိ ) တို႔ ဆံုေတြ႕တဲ့အခါ “ ေသာမနႆ သဟဂုတ္ေလာဘမႈစိတ္” ျဖစ္လုိ႔ ႏွစ္သက္ျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္း (ပီတိ-ေသာမနႆ) တုိ႔ ျဖစ္ေပၚတယ္။ ဒီႏွစ္သက္ျခင္း ခ်မ္းသာျခင္းတုိ႔ဟာ ကာမဂုဏ္ရဲ႕ သာယာဖြယ္ျဖစ္တယ္။* ရယ္ လုိ႔ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရ သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာန ဗုဒၶဘာသာ တရားေတာ္ အေျခံခံအဆင့္ စာအုပ္မွ ထုတ္ႏုတ္ေဖာ္ျပထား ပါတယ္..။

ထုိ အဓိပါယ္အရ ေတာ့အ ႏွစ္ခ်ဳပ္ရင္ ပီတိကုိ စာသုံး လုိ ၾကတာ နဲ႔ ဘ၀ မွာ အၿပဳိင္ဆုိင္ႀကဳိးစားၾကေတာ့တာပါ..။
ျမင္ဘူးတဲ့အဆင္း၊ ၾကားဘူးတဲ့ အသံ၊ ရႈ ဘူးတဲ့ ရနံ႔ ၊စားဘူးတဲ့အရသာ၊ ေတြ႔ဘူးတဲ့အထိအေတြ႔ ကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း ဒါကုိအေျခ ခံၿပီး ခ်ဲ႔ ထြင္ေတာင့္တတာ ကုိ ကာမဂုဏ္ခံစားတယ္ လုိ႔ ေခၚတာ ျဖစ္ပါတယ္..။

အမွန္ စင္စစ္ေတာ့ အာရုံ နဲ႔ ဒါြရတုိက္တဲ့ အခ်ိန္ မွာ ျဖစ္ေပၚလာ တဲ့ ခႏၶာငါးပါး၊ (ရုပ္နာမ္ ၂ပါး) တုိ႔ ဟာ ထိရင္းပ်က္ ၊ေလာင္ရင္းကုန္ ရတာပါ..။ေနာက္ ကာလ မျခားမေနာတံခါး (မေနာဒြါရ) မွာ ေပၚ ကာ ေပ်ာက္ျပယ္ လြင့္စင္ကာအသစ္ အသစ္ တုိ႔ အစားထုိး ျဖစ္ေပၚ ေနတဲ့ခႏၶာအိမ္ဟာအစဥ္တန္းေနေတာ့တာ..။
ေရရွည ္မတည္တံ့သလုိ အစုိင္အခဲ အတုံးအခဲ လည္းမရွိ..အရိပ္ တစ္ခု လုိ..တံလွပ္လုိ ဖ်ပ္ကနဲဖ်တ္ကနဲ ေလာင္ကၽြမ္း ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ၾကရတာ…။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ကေတာ့ ေပၚလြင္ေအာင္ထပ္ရွင္း ျပပါတယ္..။
ေရႊ ေတြ စိန္ေတြ ကုိယ္မွာ ဆင္ တဲ့အခါ တကယ္ေတာ့ ေအးေအး နဲ႔ေလးေလးႀကီး ျဖစ္ေနတာတဲ့..။

သုိ႔ေသာ္လည္း မေနာဒြါရ မွာ စိတ္အစာ ဒီလုိ စားပါတယ္…ငါက ေရႊ ေတာင္ပုိင္တာ စိန္ေတာင္ပုိင္တာ..သူတုိ႔ငါ့လုိ မ၀တ္ႏုိင္ဘူး ။ ငါ့စိန္ ကအရည္အေသြးအေကာင္းဆုံး စသည္ျဖင့္ စိတ္အစာ အျဖစ္ ပီတိ ကုိ စားသုံးၾကေတာ့တာ..။
ဒါေတြ ၀တ္ၿပီး ဘယ္ကုိသြားမွာလည္း ေတာထဲ သြားမွာလား၊ လူေတြ စည္တ့ဲေနရာသြားမွာလား..။ သြားတဲ့အခါ လွလုိက္တာ..ေခ်ာလုိက္တာ… ကုိ တစ္ခါ ထပ္ၿပီး ပီတိ စားသုံးၾကျပန္ပါေသးတယ္..။
ဒီဥပမာ ကုိအေျခခံၿပီး ခ်ဲ႔ထြင္ စဥ္းစားၾကည့္လုိ႔ရပါတယ္..။

ဒီပီတိကုိစားခ်င္တာနဲ႔ ပဲကၽြန္မတုိ႔ ရဲ႔ ဘ၀အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ သုံးစြဲခဲ့ရပါတယ္..။အကုသုိလ္ နဲ႔ ရင္းခဲ့ရတာေတြလည္း ရွိနုိင္ခဲ့ပါတယ္..။
သားသမီးအာရုံ၊ ဇနီးခင္ပြန္းအာရုံ၊ အုိးအိမ္ အာရုံ ေတြ ပီတိျဖစ္ၿပီး သာယာ ကာ တဏွာ၊ ဥပါဒါန္ ၊ ကံေတြ ျဖစ္ၾကရပါေတာ့တယ္..။

ဒါေတြ ဟာ စိတ္ေတြး မွာ ခဏလာေပၚတဲ့ အရိပ္ ေတြ ပါ။ အရိပ္ ကုိ အေကာင္ထင္ ပီတိစားခ်င္လုိ႔.. မသိမသာၿပဳိင္ကာ အသာစီးရခဲ့ရင္လည္း ေက်နပ္မႈေလး နဲ႔ စိတ္ခ်မ္းသာ ရမွာေလးတစ္ခု အတြက္နဲ႔ပဲ ၿပဳိင္ၾကဆုိင္ၾက အႏုိင္လုိခ်င္ၾက ေတာ့တာ..။
ကာမဂုဏ္ ခ်မ္းသာဟာ အပူေလာင္ဆံုး မီးမ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ တဏွာရာဂ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ စသည္တုိ႔ ယွဥ္စပ္ေနၾကတဲ့အတြက္ ခ်မ္းသာအစစ္ မဟုတ္ဘူး။ မုိးေမွ်ာ္ ငရုတ္သီး စားရသလုိ အႏူမီးကင္သလုိ ပူပူေလာင္ေလာင္ ခ်မ္းသာမမွ်သာ ျဖစ္တယ္။

အာရံုငါးပါးဆုိတာ ရုပ္တရားေတြပဲ။ သက္မဲ့ရုပ္၀တၳဳအားလံုးနဲ႕ သက္ရွိ သတၱ၀ါအားလံုးဟာ မျမဲတဲ့ အနိစၥတရား၊ ဆင္းရဲတဲ့ ဒုကၡတရား၊ အစုိးမရ အႏွစ္မပါတဲ့ အနတၳတရား၊ မတင့္တယ္တဲ့ အသုဘတရားေတြသာ ျဖစ္ၾကတယ္။ ေမာဟက ဒီအမွန္သေဘာေတြကို ဖံုးကြယ္ထားျပီး ေျပာင္းျပန္ အမွားသေဘာတုိ႔ကို သိျမင္ေစတဲ့အတြက္ တဏွာေလာဘက ကာမဂုဏ္အာရုံေတြကို တပ္မက္တြယ္တာျခင္း ျဖစ္တယ္။
ကာမတရားတုိ႔ဟာ (၁) အမဲရုိး၊ (၂) အသားတစ္၊ (၃) ျမက္မီးရူးတုိင္၊ (၄) မီးက်ီးခဲတြင္း၊ (၅) အိပ္မက္၊ (၆) အငွားပစၥည္း၊ (၇) အသီးျပည့္တဲ့ အပင္ အသီးသီးနဲ႕ ပမာတူၾကတယ္။ အႏွစ္သာရ ကင္းျပီး ဆင္းရဲပင္ပန္းျခင္းကိုသာ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။

အဲဒီဥပမာ ေတြ ထဲ မွာ ကၽြန္မ အတြက္အရွင္းလင္းဆုံး နဲ႔ အမွတ္မိဆုံး ဥပမာ ကေတာ့ အမဲရုိး ဥပမာ ပါပဲ..။
ေက်းဇဴးေတာ္ရွင္ ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ကေတာ့ ေပၚလြင္ေအာင္ ထပ္ေဟာပါတယ္..။ ေခြးအုိ နဲအမဲရုိးလုိပါတဲ့..။
ေခြးကအုိၿပီ ဆုိေတာ့ သြားက မရွိ..။ အမဲရုိး ကလည္းအရုိးဆုိေတာ့ အသားကမရွိ..။ သြားဖုံးေလး နဲ႔ ၾကိတ္ၾကိတ္ၿပီး ကုိက္ရတာ..။
ဘာမွ မရွိတာ ခ်င္းတူတူ မွာ ဘာကေကာင္းတာလည္းဆုိေတာ့ ကုိယ့္ပါးစပ္က ထြက္တဲ့ သားေရေလးနဲ႔ ကုိယ္ အထင္ေလး နဲ႔ ၀ေနရတာ..။ တကယ္ေတာ့ ဘာအႏွစ္သာရမွ မရွိပါဘူး..။
အခ်ိန္ၾကေတာ့ သြားဖုံးပြန္းလာတာ ဟာ ကုိယ့္မွာ ကိေလသာ တရားေတြသာ တုိးလာေတာ့တာေပါ့..။
အမွန္မွာျဖစ္ရမွာက အခုေတြးေနတဲ့ ့ကိစၥ ကသတၱ၀ါ ဟုတ္လုိ႔လား။အေကာင္အထည္ ေကာဖမ္းဆုပ္ရလုိ႔လား၊ ဒါဟာ စိတ္အျမင္မွား အေပၚမွာ စြဲလန္းေနတာပဲ..။ အခု စိတ္နဲ႔ ရုပ္ဖြဲ႔ခ်ည္ၿပီး ေပၚလာတာေတြပါ..။ ျမဲလည္းမၿမဲဘူး။ ဖြားလုိက္ေသလုိက္ နဲ႔ ။ အခု ေနေသရင္ ဘယ္လုိ စြဲလန္းဖြယ္ ရာကိစၥ ျဖစ္ျဖစ္ အကုန ္တန္းလန္းထားခဲ့ရမယ္ လုိ႔ အမွန္ႏွလုံးသြင္းရမွာပါ..။
ေလ်ာ့ရဲရဲ က်င့္တဲ့ သူကုိ ကုိယ့္ကိေလသာ ကုိယ္ျပန္ပတ္လိမ့္မယ္တဲ့..။
အင္း………………………..
စိတ္ကူးကလည္းယဥ္..။ကဗ်ာ ဆန္တတ္တဲ့ ၀ါသနာ ကလည္းရွိ… ဟုိလူ႔ခင္လုိက္ ဒီလူ႔မင္လုိက္..သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ရဲ႔ လွပမႈေတြ လည္းခံစား.. နဲ႔ ကၽြန္မ လုိ လူမ်ဳိးကေတာ့ အမဲရုိးဘယ္ႏွစ္ေခ်ာင္း ေလာက္ မ်ား ကုိက္မိၿပီးၿပီလဲ တြက္စစ္ေနရပါတယ္..။
အင္း သြားဖုံးေတြေတာင္အေတာ္က်ိန္း…။

ေမတၱာျဖင့္
သစၥာအလင္း
၂၀၁၃၊ ေယာဂီေဟာင္းတရားစခန္း တြင္ မွတ္စုလုိက္ထားေသာ စာအုပ္ကုိ ဖတ္ရင္းပူေဇာ္လ်က္ မိမိ ကုိယ္ကုိ ဆုံးမရင္း ေရးသားပူေဇာ္ပါသည္..။

0 မွတ္ခ်က္ေရးရန္: