Sunday, April 5, 2015

လူသားတုိ႔အား ထုဆစ္ပုံေဖၚျခင္း (၂)လူသားတုိ႔အား ထုဆစ္ပုံေဖၚျခင္း (၂)
===========================================
ကၽြန္မ ရဲ႔ ဓမၼမိတ္ေဆြ အမ တစ္ဦး ကေျပာျပ ခ်က္အရ သူ႔ရဲ႔ သမီးေလး က အခုေခတ္ လူငယ္ေတြ ေျဖဆုိေလ့ရွိၾကတဲ့ လန္ဒန္ ကလက္မွတ္ရတဲ့ စာေမးပြဲ မွာ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ ထူးထူးခၽြန္ခၽြန္ ေရႊတံဆပ္မ်ားရသည့္တုိင္ ေအာင္ျမင္ထားတယ္လုိ႔ ကၽြန္မ သိထားပါတယ္..။ တရားစာသင္တန္း ရဲ႔ တစ္ရက္ မွာ သူေျပာတာနားေထာင္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ သ႔ူသမီးက Hot Pot စားခ်င္လုိ႔ သူ႔ကုိ လုပ္ေကၽြးခုိင္တယ္တဲ့..။ Hot Pot ကုန္က်စရိတ္ ရဲ႔ တစ္၀က္ကုိ သူ႔သမီးကေပးသတဲ့..။အကုန္ ေတာ့မေပးဘူးတဲ့ သူက တစ္၀က္ပဲစားမွာမုိ႔တဲ့..။ သူက ကူလုပ္သလားဆုိေတာ့ လည္း မလုပ္ဘူးတဲ့..။ အေမ ကုိ စားေသာက္ဆုိင္မွာ ဟင္းပြဲ မွာ သလုိ ျပဳမူဆက္ဆံ ေသာ ထူးခၽြန္ သည့္ကေလး သည္ သူစံထားအပ္ေသာ ၊ ျမတ္ႏုိးရုိေသအပ္ေသာ ေနရာ တြင္ မိခင္သည္ရွိမေနေအာင္ မည္သူမွ်သင္ၾကား ေပးထားပါ သလဲ ။… ကၽြန္မ စိတ္ထဲကေမးမိပါတယ္..။
ဤသုိ႔ေသာ မ်ဳိးဆက္သစ္ မ်ားအဘယ္မွ် မ်ားေနၿပီလဲ ကၽြန္မ မသိပါ..။
အေနာက္တုိင္းမွာ ပညာေရးဆုိတာ..ဗဟုသုတ ရေစရန္..ကၽြမ္းက်င္မႈ ရေစရန္..အျခားသူတုိ႔ သိစရာတတ္စရာမ်ားရရွိရန္..ထုိသုိ႔ ရရွိျခင္းအားျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳ ရန္လုိ႔ ရည္ရြယ္ေလ့ရွိၾက ပါတယ္..။
ကၽြန္မ တုိ႔ တတိယ ကမၻာႏုိင္ငံ ေတြဟာ စားသုံးျခင္း အဓိက ၀ါဒ ေနာက္ ကုိ လုိက္တဲ့ အခါ ပညာေရးစနစ္ေတြဟာ အေနာက္တုိင္းပညာေရး ကုိ ကူးခ် တဲ့ ဒုတိယတန္းစား မိတၱဴ ေတြ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္..။ ေရတုိကုိသာၾကည့္တတ္ေသာ ၊ အတၱ ကုိ ဗဟုိျပဳအေတြးအေခၚမ်ားရွိေသာ ၊ မိမိရုိးရာဓေလ့မ်ားႏွင့္ အေျမာ္အျမင္မ်ား ၊ ဥာဏ္ပညာမ်ားႏွင့္ကင္းကြာေသာ သူမ်ား ကုိ ေမြးထုတ္တယ္..။
ပညာေရး ကုိအျခားတစ္ဘက္ မွၾကည့္ေသာ (Adam Curle) ကေတာ့
• ပညာေရးသည္ လူတစ္ေယာက္တြင္ကိန္းေနသည့္ မျမင္ရသည့္သတၱိမ်ားကုိ ဆြဲထုတ္ေသာ သင္ယူျခင္းလုပ္ငန္း စဥ္ျဖစ္သည္။ ထုိသင္ယူျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မိမိအေၾကာင္းမိမိ သိရွိလာေစလ်က္ မိမိကုိယ္ကုိကုိ တည္ေဆာက္ျခင္းကုိ ကူညီေလသည္* လုိ႔ ဆုိပါတယ္..။
Adam Curle ရဲ႔အျမင္ဟာ ဗုဒၶ၀ါဒ ပညာေရး အျမင္နဲ႔ တူပါတယ္။ ဗုဒၶ၀ါဒ ပညာ သင္ၾကားျခင္း( Buddhist Pedagogy) သည္ ပညာႏွင့္ ဘ၀ကုိ ခြဲျခားမပစ္ခဲ့ ။ ဗုဒၶ၀ါဒီတုိ႔ အဘုိ႔ ပညာရဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ ဆုိတာ မသိျခင္း အဝိဇၨာ မွ လြတ္ေျမာက္ ရန္ျဖစ္ပါတယ္..။ ဗုဒၶရဲ႔ သင္ၾကားျခင္း မွာ ပညာအပုိင္း၊ အက်င့္သီလအပုိင္း ၊ တည္ၾကည္ျခင္း (သမာဓိ) အပုိင္း ဆုိၿပီး ၃ ပုိင္းပါ၀င္ပါတယ္..။
ပညာဆုိတာ အရာ၀တၳဳ တုိ႔ ရဲ႔ အျပန္အလွန္မွီခုိျခင္း (အညမည) ကုိ သိမွတ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္..။ ပညာဓမၼစစ္ ဆုိတာ ဘက္လုိက္မႈမရွိပဲ ပကတိရွိသည့္အတုိင္း အျဖစ္မွန္ကို နားလည္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္..။ ပညာကုိရရွိၿပီး တဲ့ေနာက္မွာ ထုိပညာကုိ ကရုဏာ နဲ႔ တြဲပါတယ္..။ ထုိအခါ မွာ လူသူေလးပါးအားကူညီျခင္း သည္ အၾကင္ ပုဂၢဳိလ္ ရဲ႔ မဆုံးႏုိင္ေသာ Mission ျဖစ္လာ ပါေတာ့တယ္..။
ဗုဒၶ ပညာေရး အလုိ အရ ဥာဏ္ပညာႏွင့္အတူ ခံစားမႈ ေ၀ဒနာ မ်ားသည္အတူျဖစ္ေပၚပါတယ္..။ ထုိအခ်က္ကုိ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္အသုံးျပရန္ျဖစ္ပါတယ္..။
ပညာေရး သည္ တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္ျခင္း ဘက္လုိက္ျခင္း ကင္းလ်က္ ဘ၀ႏွင့္ေလာက ကုိနားလည္ေအာင္ ကူညီရန္ျဖစ္ပါတယ္..။
ဗုဒၶ ပညာေရး သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနတတ္ေသာ စရုိက္ကုိ ေမြးျမဴေစပါတယ္..။ ကရုဏာထားျခင္း ၊ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း ၊ေပးကမ္းျခင္း ၊ သတိထားျခင္း ၊ အေျမာ္အျမင္ရွိျခင္းအားျဖင့္ ဘ၀ကုိ ရင္ဆုိင္ ေသာသတၱိမ်ားရရွိေစပါတယ္..။ ထုိ႔ အတူ ပဲ တစ္ဘက္က တုိက္ခုိက္လာမဲ့ Structural Violence (စနစ္အားျဖင့္ အဓမၼျပဳျခင္း)၊ Threatening (ခ်ိမ္းေျခာက္ျခင္း) ၊ မလုံျခဳံျခင္း Insecurity တုိ႔ ရဲ႔ ဒီေရ ကုိ ေလွ်ာ့က်ေစ ပါတယ္..။
ေက်ာင္းသား တုိ႔ ရဲ႔ အသိပညာအေျခခံ အုတ္ျမစ္အတြက္ မူလတန္း ႏွင့္အထက္တန္းေတြ မွာ ေလ့က်င့္ျခင္း ၊ သင္ေပးျခင္း တုိ႔ကုိ လုပ္ေပး ရမွာပါပဲ..။ တကၠသုိလ္ အဆင့္မွာေတာ့ သင္ေပးဘုိ႔ မဟုတ္ပဲ ကုိယ္တုိင္ပညာရွာရန္ ဦးစားေပးျဖစ္သင့္ပါတယ္..။ တကၠသုိလ္ ဆုိတာ ရွာေဖြရန္ေနရာျဖစ္ပါတယ္..။
ဒီစာအုပ္ကုိ ေရးတဲ့ အာဂ်န္ဆူလတ္ Dr. Sulak Sivaraksa က သူတုိ႔ႏုိင္ငံ ရဲ႔ ပညာေရးကုိ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပတာ ကၽြန္မတုိ႔ စိတ္၀င္စားစရာ ျဖစ္ပါတယ္..။
ေရွးေရွးတုံးက ထုိင္းႏုိင္ငံပညာေရး ဆုိတာ ဗုဒၶ၀ါဒ အဓိက ဘာသာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘ၀ကုိေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ေနတတ္ရန္ သင္ေပးပါတယ္..။ ဇြဲရွိျခင္း ။ မိတ္ေဆြ ဖြဲ႔ျခင္း ၊ မွ်တျခင္း ႏွင့္ ယုံၾကည္မႈသဒၶါ ရွိျခင္း အားျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းကုိ ရေအာင္လုပ္ပါတယ္..။
လယ္သမား မ်ားက ကုိယ္၀တ္ရန္အ၀တ္အထည္ကုိ ကုိယ္တုိင္ ရက္လုပ္ေနခ်ိန္မွာ ၊ အတူေနအိမ္သားမ်ား ၊ ရြာသားမ်ားသည္ သီခ်င္းဆုိမယ္ ။ သူတုိ႔ကုိ အားေပးရန္ အုိးစည္ ဒုိးပတ္တီးတယ္ ။ လယ္ထြန္လွ်င္လည္း သီခ်င္းဆုိၾကတယ္ ။ ရသည့္သီးႏွံမ်ားကုိ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား ရဟန္းေတာ္မ်ားသုိ႔ ေပးပုိ႔ သည္ လွဴဒါန္းသည္။ လွပျခင္း ကုိ ဘ၀ေနထုိင္ပုံ မွာရက္လုပ္ပါတယ္..။ ဥတုရာသီ၊ စည္းနရီ ႏွင့္ လွပျခင္း ကုိ ထည့္သြင္း ပါတယ္..။
အခုေတာ့ထုိင္း လူမ်ဳိးေတြ ဟာ ထုိသုိ႔ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ဘ၀ ႏွင့္ ေ၀းခဲ့ပါၿပီ..။ ေခတ္ကာလ အေျခအေနတုိ႔ ဟာ ရုိးရာဓေလ့တုိ႔ကုိ အျမစ္မွ ႏႈတ္ပစ္ခဲ့ပါၿပီ..။ Shopping Mall ေတြက ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားကုိ ရပ္သူရြာသား တုိ႔ စုေ၀းရာေနရာ အျဖစ္မွ ဖယ္ရွား ပစ္ခဲ့ပါတယ္..။
အထက္တန္းလႊာ ႏွင့္ အလယ္အလတ္ တန္းလႊာ လူတန္းစားတုိ႔ ဟာ စားသုံးျခင္းအဓိက ၀ါဒ Consumerism မွာ သက္၀င္ယုံၾကည္ၿပီး အဘုိးတန္ သယံဇာတမ်ားကုိ ကုန္ခမ္းေစခဲ့ပါတယ္..။ သဘာ၀ကုိညစ္ညမ္းေစခဲ့ၿပီ..။
အထက္တန္းပညာေရး က ပါ၀ါရွိသူတုိ႔ထံပါး တြင္ အလုပ္လုပ္မဲ့သူေတြကုိေမြးထုတ္ ခဲ့ပါၿပီ..။သနားၾကင္နာတတ္ေသာ ..တာ၀န္သိေသာ ျပည္သူျပည္သားမ်ားကုိ ေမြးထုတ္မေပး ပါ။
ပါ၀ါစင္တာ သည္ ဓမၼ မွ ခြာၿပီး ဗဟုိဘဏ္ ကုိ ေရြ႔ခဲ့ပါတယ္..။ ဗဟုိဘဏ္ဆုိတာကလည္း ခ်မ္းသာသူတုိ႔ရဲ႔ ကလပ္သာျဖစ္၍ ႏုိင္ငံတကာ ေကာ္ပုိေရးရွင္း တုိ႔ ၀င္ေရာက္ရာဂိတ္ေစာင့္သဖြယ္ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္..။
စာေရးတဲ့သူ အာဂ်န္ ဆူလတ္ ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဘယ္ဆု ဇကာတင္စာရင္းကိုအႀကိမ္ႀကိမ္အတင္ခံရသူ တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္..။၁၉၉၅ ခုႏွစ္ မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဘယ္ဆု နဲ႔ အလားတူ ေသာ The Right Livelihood Award ကုိရရွိခဲ့ ပါတယ္..။
အာဂ်န္ ဆူလတ္ ဟာ ဗုဒၶ ဘာသာ ရဲ႔ လူမႈေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း ( ေလာကတၳစရိယ) ကုိ ျပန္လည္ အသက္သြင္းရန္ လုပ္ကုိင္ေနၾကတဲ့ လက္တစ္ဆုပ္စာ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ ထဲမွာ တစ္ဦးအပါအ၀င္ ျဖစ္ပါတယ္..။ကၽြန္မ အားက်ၾကည္ညဳိ တဲ့ ပညာရွင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္..။
ဗုဒၶ ဘာသာ ရဲ႔ နည္းနာ နိႆယ မ်ားကုိ အသုံးျပဳလ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ…ေရရွည္ တည္တံ့ေသာ လူမႈေရးေျပာင္းလဲ မႈ မ်ား ကုိေဆာင္ရြက္ ရာမွာ တမူထူးေသာ ရႈျမင္ကြင္းကုိ ထင္လင္းျပေစတဲ့သူလည္းျဖစ္ပါတယ္..။
ကၽြန္မ ကေတာ့ ကၽြန္မ တုိ႔ ရဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းမွာ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြကုိ အသုံးျပဳလ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ…ေရရွည္ တည္တံ့ေသာ လူမႈေရးေျပာင္းလဲ မႈ မ်ား ကုိေဆာင္ရြက္ ႏုိင္စြမ္းရွိသူမ်ားအျဖစ္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ၾကမွာလား ….။
စီးပြားေရးဖြံျဖုိးတုိးတက္မႈ သက္သက္ ကုိသာအာရုံစုိက္ေသာ တုိးတက္မႈ အညႊန္းကိန္းကုိ GDP ( Gross Domestic Product ) ျဖင့္ တုိင္းတာေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ႏုိင္ရန္ အရည္အေသြးမ်ားျပည့္စုံေစမည္ေလာ ဆုိတာ…
.ကၽြန္မ အပါအ၀င္ တုိ႔ ပညာေရး၊ကုိ တာ၀န္ယူဦးေဆာင္ၾက တဲ့သူေတြ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ထုဆစ္ပုံေဖာ္ၾကမည့္သူမ်ား မိမိ ကုိယ္ကုိ ကုိ မိမိ ေမးရမဲ့ေမးခြန္းျဖစ္ပါတယ္..။
ေမတၱာျဖင့္
သစၥာအလင္း
ဆက္လက္ ေရးခ်င္ပါေသာ္လည္း မေသခ်ာ သျဖင့္ ခဏ ရပ္နားပါမည္..။
Photo Credit to : Spiritual Ecology

1 မွတ္ခ်က္ေရးရန္:

Unknown said...

thitsaralin @ gmail.com ကို စာေပးပို႕ထားပါတယ္ရွင္။ ေက်းဇူးျပဳျပီး အေၾကာင္းျပန္ေပးပါေနာ္။