Wednesday, June 5, 2019

ဝိေရာဓိ ယုဂတိဘက္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒလုိင္းလားမား ရဲ႔ ကဗ်ာ ကုိ ခံစား ေရးဖြဲ႔ ပါသည္။

-အိမ္ေတြ က်ယ္လာ တယ္ မိသားစု ေတြ ေသးငယ္သြား….
ေနရတာ….ပုိေကာင္း လာ ေပမဲ့..မိသားစု ေတြ႔ဆုံ ခ်ိန္ ေတြလည္းနည္းလုိ႔သြားခဲ့ၿပီ….။

-ရယူခဲ့တဲ့ ဘြဲ႔ ေတြကေတာ့မ်ား ေနပါရဲ႔ သုိ႔ေသာ္ ႏွလုံးသားထပ္တူျပဳကာ ခံစား စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္ေသာ အရာမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးသြား တာၾကာခဲ့ပါပေကာ…။

-ဗဟုသုတေတြ မ်ားလုိက္တာ …ဆုံးျဖတ္ႏုိင္စြမ္း ကေတာ့ျဖင့္မရွိ ပါေလေတာ့..။

-ေလာကမွာ ကၽြမ္းက်င္သူေတြမ်ား လာတာနဲ႔ ေျပလည္ သြားရမဲ့ အစားျပႆနာ ေတြ ပဲမ်ားလာတာအဖတ္တင္….ဆင္ျခင္စရာ အေတြး..။

-ေခတ္ေပၚေဆးဝါးေတြ ေပါမ်ား ..သေလာက္ ခ်ိနဲ႔ လာတဲ့ က်န္းမာေရး ကသူနဲ႔ မဆုိင္သလုိ..။

-ကၽြန္မ တုိ႔လူသားေတြ လကမၻာ ကုိ အသြားအျပန္ လုပ္ႏုိင္ခဲ့ၾကတယ္..စၾကာဝဠာကုိေအာင္ႏုိင္ခဲ့ၾကတယ္..
သုိ႔ေသာ္ကုိယ့္အိမ္နီးခ်င္း ရဲ႔ က်န္းမာေရး သတင္းေမးဘုိ႔ရာ ..ျခားေနတဲ့လမ္းကေလး ကုိ ကူးျဖတ္ မသြားႏုိင္ခဲ့..။ 

-ကၽြန္မ တုိ႔ ကြန္ပ်ဴတာေ တြ အုိင္တီနည္းပညာေတြ တီထြင္ခဲ့ၾက ..ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ ေတြ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾက..တယ္..။
ငါ ရဲ႔ သတင္းကုိသူသိဘုိ႔လုိ တယ္ ဆုိတဲ့ကုိယ္ခ်င္းစာ စိတ္ အေတြး နဲ႔ ဆက္သြယ္ ဘုိ႔ ေတာ့ေမ့ေနၾကတာ..အမွန္ပါ..။

-အရည္အတြက္ ေတြ တုိးပြားလာမႈေပၚပီတိျဖစ္ရင္း…… ေငြေတြ ပစၥည္းေတြ ေရတြက္ၾကည့္ရင္း..
အရည္အေသြး ရဲ႔အေရးပါမႈကုိေမ့ေလ်ာ့ေနၾကတယ္..။

-အျမန္ ဆုံး ရတဲ့ အစားအေသာက္ေတြ အလြယ္ တကူ ရေနေသာ္လည္း အစာေခ်ဖ်က္ႏႈန္းေတြကေတာ့မေကာင္း လွေတာ့ပါဘူး ။

-အသြင္အျပင္ ခန္႔ညား..လွပ..စာရိတၱျခစား…..ကာလ ေတြလ်ား ခဲ့…။ 

-နက္ရႈိင္းတဲ့အျမတ္အစြန္းေတြ တူးေဖၚရွာေဖြရင္း….. ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္တဲ့ႏွလုံးသားေတြ 
အေပၚယံ မွာ သိမ္ငယ္သြား…..။

++++ဒီကာလ မ်ား မွာ…..
ကၽြန္မ ဟာ……
ကရုဏာ ႏွလုံးသား ……နဲ႔
ဆိတ္ၿငိမ္ ရာကုိ သြား.......
တစ္ေယာက္ထဲ သာ ေပ်ာက္ဆုံးေသာ အရာမ်ား ကုိရွာေဖြေနခ်င္မိေတာ့တယ္..။

မွတ္ခ်က္။ ။ ဒလုိင္းလားမား ရဲ႔ ကဗ်ာ ကုိ ခံစား ေရးဖြဲ႔ ပါသည္။ 

The Paradox of Our Age ( Dalai Lama )
=========================

We have bigger houses but smaller families;
more conveniences, but less time.

We have more degrees, but less sense;
more knowledge but less judgement;
more experts, but more problems;
more medicine but less healthiness.

We’ve been all the way to the moon and back,
But have trouble in crossing the street to meet our new neighbor.

We built more computers to hold more copies than ever,
But have less real communication;
We have become long on quantity,
But short on quality.

These are time of fast foods but slow digestion;
Tall men but short characters;
Steep profits but shallow relationships.

ေမတၱာျဖင့္
သစၥာအလင္း
ေခတၱ... ဘန္ေကာက္

0 မွတ္ခ်က္ေရးရန္: