Wednesday, June 5, 2019

သတိပ႒ာန္ ျဖင့္ ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ သၾကၤန္ (၂၀၁၅)


ႏွစ္ေဟာင္းကုန္ဆုံး လုိ႔ ႏွစ္သစ္ တစ္ခု ကုိ ေရာက္ခဲ့သလုိ ဇရာ ၏ ရင့္က်က္မႈ သည္ နယ္ပယ္ သည္လည္း စုိးမုိး က်ယ္ဝန္း လာခဲ့ ကာ မရဏာ ခရီးသည္ အရင္ကထက္စာရင္ နီးကပ္လာခဲ့တာ အမွန္ပါ..။ 

ဒီေန႔လားနက္ျဖန္ လား၊ ပုိင္းျခား မရ ႏုိင္ေသာ္လည္း အေနွးနဲ႔အျမန္ဆုိတာ ကေတာ့ေမ့ထားလုိ႔ မျဖစ္တဲ့ အရာပါ..။

သတိပ႒ာန သုတၱန္ ဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္မ ဖတ္ဘူးခဲ့တာက … ေယာအတြင္းဝန္ ဦးဘုိးလႈိင္ က သူေသခါနီး ျပင္ဆင္တာ…။ ေသမယ္လုိ႔ ထင္မွတ္ရတဲ့အခ်ိန္ ရဲ႔ တစ္လ အလုိေလာက္မွာ ဘယ္သူနဲ႔ မွ အေတြ႔မခံေတာ့ဘူး၊ အလုပ္ကိစၥ ေတြ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့တယ္..။

မိသားစု ကုိေသာ္ မွ ထမင္း ပုိ႔ရုံေလာက္သာ ခြင့္ျပဳတယ္..။ တရားေဆြးေႏြးလုိ႔ ရတဲ့ ငယ္ သူငယ္ခ်င္း တစ္ဦးနဲ႔ အတူေနၿပီး ေန႔စဥ္ ညတုိင္း မဟာသတိပ႒ာန သုတၱန္ ေဒသနာေတာ္ျမတ္ကုိ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ ပါသတဲ့..။ တရားေတာ္ကုိ လည္းေဆြးေႏြးရင္း ဘ၀ရဲ႔ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ေတြကုိ လွပစြာအဆုံးသတ္ခဲ့ပါတယ္..။

*သတိ*ဆုိတဲ့ စကားလုံး ေလးကုိ နားလည္ ၾကည့္မယ္ဆုိလွ်င္ စိတ္၊ေစတသိတ္၊ရုပ္၊ နိဗၺာန္ ဆုိ တဲ့ ပရမတၳ တရား ေလးပါး ရွိတဲ့အထဲ မွာ သတိ ဆုိတာ ေစတသိတ္ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္..။

အာရုံ တစ္ခုကုိ စိတ္ မွာ ယွဥ္ တဲ့ သညာဆုိတဲ့ေစတသိတ္ တစ္ခု ကလုိက္လံ မွတ္သား ေပးပါတယ္..။ သညာ ရဲ႔ မွတ္ပါမ်ားတဲ့ စြမ္းအား ကုိ သတိ လုိ႔ ေခၚေၾကာင္း ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ဆရာေတာ္ အရွင္ ဣၿႏၵိယ က * သတိပ႒ာန္ နည္းက် ၊ဝိပႆနာ ရႈနည္း* သင္တန္းမွာ ရွင္းျပေတာ္မူခဲ့ပါတယ္..။

သညာ အားေကာင္းတဲ့ အခါ သညာေစတသိတ္သည္ သတိအသြင္ကူးေျပာင္းသြားပါလိမ့္မယ္ လုိ႔ ရွင္းျပေတာ္မူပါတယ္...။ 

ထုိ အခါ အာရုံ အမွတ္အသားသည္ ခုိင္ၿမဲသြားၿပီး ခဏခဏ မွတ္မိသြားတာကုိ *သတိ* လုိ႔ ေခၚတာျဖစ္ပါတယ္.။ သတိ ကုိ ရွာခ်င္ရင္ သညာ မွာ ရွာ ရပါတယ္..။

ကၽြန္မ တုိ႔ေလာကီ နယ္ ပယ္ မွာလည္း သတိရလုိက္တာ ေအာက္ေမ့ လုိက္တာ လုိ႔ လည္း သုံးစြဲၾကျပန္ေသးေတာ့ ……. အာရုံ ျခင္းေတာ့ကြာပါလိမ့္မယ္.. အမွတ္ရ ေအာက္ေမ့ျခင္း ကေတာ့ အတူတူပါ..။

သဂၤါယနာ တင္ အ႒ကထာ ဆရာေတြက ဒီလုိ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိေပးခဲ့ပါတယ္..။ 

သတိပ႒ာန္ ဆုိသည္ မွာ အာရုံ ၌ ေအာက္ေမ့ မႈ၊ အမွတ္ရမႈ သေဘာ သည္ *သတိ* ျဖစ္၏ ။ တည္ေနမႈ၊ သက္ဝင္ေနမႈသည္ *ပ႒ာန* မည္၏ ။ အာရုံ တုိ႔ ၌ ေအာက္ေမ့အမွတ္ရ ေနမႈ ျဖင့္ သတိမျပတ္ကပ္လ်က္ သက္ဝင္တည္ၿမဲေနမႈကုိ ပင္ သတိပ႒ာန္ လုိ႔ ေခၚပါတယ္..။ 

ဘယ္ေနရာမွာ တည္ေန မွာလဲ၊သက္ဝင္ေနမွာလဲ ဆုိေတာ့ *ကာယ ၊ေဝဒနာ ၊ စိတၱ၊ ဓမၼ * ဆုိတဲ့ ဝိပႆနာ အာရုံ ေလးမ်ဳိး ကုိ ဆုိလုိ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္..။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ျမတ္စြာဘုရား က * သတိ ံ ခြာဟံ ဘိကၡေဝ သဗၺတၳိကံ ဝဒါမိ * ခ်စ္သား၊ ရဟန္းတုိ႔ ၊ သတိတရားသည္ ၊အက်ဳိးစီးပြားအလုံးစုံကုိ ၿပီး စီးေစႏုိင္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ တရားဟု ငါဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူ၏။ မိ္န္႔ၾကားေတာ္မူ၏ ။

သတိရွိသူသည္ ကုသုိလ္ သုစရုိက္မႈတုိ႔ကုိမေမ့မေပ်ာက္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ထားႏုိင္စြမ္းလည္းရွိပါတယ္..။ဒါန ကုိလည္းျပဳ ႏုိင္တယ္၊ သီလကုိလည္း ေစာင့္ထိန္းနုိင္ပါတယ္..။ သမာဓိကုိလည္း ပြားႏုိင္သလုိ ၊ ပညာကုိလည္းျဖစ္ေပးေစႏုိင္ပါတယ္..။ 

ဒါေၾကာင့္မုိ႔ လည္း ဓမၼပဒ ၊အပၸမာဒဝဂ္ မွာ မေမ့မေလ်ာ့ မႈ ၊ အမွတ္ရေနမႈ ဆုိတဲ့ သတိတရား ကုိပင္ * အပၸမာဒ* တရား လုိ႔ ေဟာၾကားေတာ္ မူခဲ့ပါတယ္..။

ထုိ အပၸမာဒ တရား တန္ဘုိးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့လည္း *အပၸမာေဒါ အမတံ ပဒံ * မေမ့မေလ်ာ့မႈ အပၸမာဒ တရား သည္ မေသရာ နိဗၺာန္ သုိ႔ ေရာက္ေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ * ပမာေဒါ မစၥဳေနာ ပဒံ * ေမ့ေလ်ာ့မႈ ၊ သတိမရွိ မႈ တုိ႔သည္ အုိနာ ေသျခင္း ၏အေၾကာင္း ျဖစ္တယ္ လုိ႔ နာၾကားရပါတယ္..။ 

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ျမတ္စြာ ဘုရားရွင္က မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ ေဒသနာေတာ္ျမတ္ကုိ ကုရုတုိင္း ၊ ကမၼာသဓမၼနိဂုံး ( အခု အိႏၵိယႏုိင္ငံ ၊ အေနာက္ေျမာက္ ပုိင္းရွိ၊ နယူးေဒလီ ၿမုိ႔နယ္ ) မွာ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့တာပါ..။

အဲဒီကုရုတုိင္း ကလူေတြက ဘုရားရွင္ မေဟာၾကား ခင္ကပင္ သတိတစ္လုံး စြဲျမဲစြာ သုံး ေလ့ရွိၾကပါတယ္..။ သတိပ႒ာန္ မွ လြတ္ေသာ သတိမဲ့ စကားကုိ ဘယ္ေသာခါ မွ မေျပာဆုိၾကပါတဲ့..။ 

လမ္းမွာ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး ေတြ႔ လွ်င္ လည္း * အုိ အမ သင္သည္ အဘယ္ သတိပ႒ာန္ ဘာဝနာကုိ ႏွလုံးသြင္းလာပါသလဲ * လုိ႔ ေမးတဲ့အခါ * ငါသည္ ဤ မည္ေသာသတိပ႒ာန္ကုိ ႏွလုံးသြင္း ပါ၏ * လုိ႔ေျဖ လွ်င္ * တဝ ဇီဝိ တံ ၊သုစိတံ = သင္၏ အသက္ရွင္မႈသည္ ေကာင္းေသာအသက္ရွင္ မႈ *ပါပဲ လုိ႔ ခ်ီးမြမ္းစကားေျပာ ဆုိၾကပါတယ္ တဲ့..။

အဲလုိ အသိဥာဏ္ ႀကီးမားၾကတဲ့ သူေတြ ေနထုိင္တဲ့ ေနရာ မုိ႔လုိ႔ ဘုရားရွင္က ထုိ ကုရုတုိင္း ၊ ကမၼာသဓမၼ နိဂုံး မွာေနသူတုိ႔ ရဲ႔ စရုိက္ ၊ဝါသနာ၊ ပါရမီဥာဏ္ ႀကီး ပုံကုိ သိျမင္ ေတာ္မူလုိ႔ မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ကုိ ေဟာၾကားခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္..။

ကၽြန္မမွာ မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ ေဒသနာေတာ္ျမတ္ကုိ သင္ယူခြင့္ရျခင္း ရဲ႔ ထူးျမတ္ေသာအခြင့္အလန္းကုိ အလြန္ပဲတန္ဘုိးထားမိပါတယ္..။

* တဝ ဇီဝိ တံ ၊သုစိတံ = သင္၏ အသက္ရွင္မႈသည္ ေကာင္းေသာအသက္ရွင္ မႈ * ျဖစ္ခဲ့ၿပီ ဆုိ ရင္ပဲ အခ်ိန္မေရြးက်ေရာက္လာမဲ့ ေသျခင္း တရား ကုိ ေအးေဆးညင္သာ စြာ လက္ခံ ႏုိင္ ေတာ့မွာမဟုတ္ပါလား။

မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ ေဒသနာေတာ္ျမတ္ကုိ က်မ္းရင္းအတုိင္း ပါဠိ စကားလုံး မ်ားကုိ တိတိက်က် ျပန္ဆုိ ရည္ညႊန္းသင္ၾကားေတာ္မူေပးတဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ဆရာေတာ္ ဓမၼစကၡဳ ဆရာေတာ္ အရွင္ ဣၿႏၵိယ ( သွ်င္မုိးေဝ) ကုိ ရုိက်ဳိးေလးျမတ္စြာရွိခုိး ပူေဇာ္မိပါတယ္..။ 

ဆရာေတာ္သက္ရွည္ က်န္းမာစြာ သာသနာျပဳႏုိင္ပါေစရန္လည္းဆုေတာင္းေမတၱာ ပုိ႔သအပ္ပါတယ္..။

ေမတၱာျဖင့္
သစၥာအလင္း

0 မွတ္ခ်က္ေရးရန္: